0

Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 9

77 820 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:10

Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 1 Ngày soạn: 10.08.2009 TIẾT: 1 Ngày dạy: 17.08.2009 + Ơn tập 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam Bài ca đi học Cùng múa hát dưới trăng + Ký hiệu ghi nhạc ở lớp 3 I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng. - Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) hoặc vận động theo bài hát. - Ghi chú: + Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. + Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4 -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh hoạ một số bài hát lớp 3 -SGK m nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ơn bài cũ:Tiết đầu thơng qua 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: n tập bài hát lớp 3 và một sồ ký hiệu ghi nhạc b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ơn tập 3 bài hát lớp 3 -Gv treo 3 bức tranh minh họa cho 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dười trăng. Kết hợp cho Hs nghe giai điệu từng bài đễ hs đốn tên bài hát và tác giả -Hs ngồi ngay ngắn xem tranh và trả lời Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 1 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Hướng dẫn hs lần lượt ơn từng bài hát + Quốc ca Việt Nam: n hát thuộc 2 lời ca, hát đúng giai điệu tiết tấu, thể hiện tính chất hành khúc. Tập cho hs đứng hát Chào cờ với tư thế nghiêm trang. + Bài ca đi học: hs hát thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca. + Cùng múa hát dười trăng: Hs hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3, hát kết hợp vận động nhẹ nhàng. Nhận xét * Hoạt động 2: n tập một số ký hiệu ghi nhạc -Đặt câu hỏi: 1. Ở lớp 3 em đã được ký ghi nhạc gì? 2. Hãy kể tên một số nốt nhạc em đã học? 3. Em đã học được những hình nốt nào? -Gv kết kợp treo bảng phụ và lần lượt ơn cho hs các kiến thức: Khng nhạc, khố son, tên các nốt nhạc, hình nốt và vị trí nốt trên khng +Khng nhạc: gồm 5 dòng kẽ và 4 khe,… +Khố son: đặt ở đầu khng nhạc +Tên các nốt nhạc: Đơ-Rê-Mi-Fa-Son-La-Si. ( có thể chỉ vị trí các nốt trên khng bằng tay hoặc trên khng nhạc ) +Các hình nốt: Nốt trắng , nốt đen , nốt móc đơn , nốt móc kép , dấu lặng đen , dấu lặng đơn . -Hướng dẫn hs tập nói tên nốt nhạc trên khng ( Bao gồm hình nốt và tên nốt ). Ví dụ: Son đen, La trắng, Mi móc đơn, … -Hướng dẫn hs tập viết một số nốt nhạc trên khng ( kẻ một khng nhạc, viết khố son đầu khng nhạc, viết một số nốt nhạc trong đó thể hiện đủ các hình nốt) -Gv xem và nhận xét một số vở của hs * Củng cố-Dặn dò -Hỏi hs nhắc lại tên bài hát đã được ôn, tác giả sáng tác. -Ôn hát theo hướng dẫn. -Đứng hát thuộc lời, thể hiện tư thế nghiêm trang. -Hát kết hợp gõ đệm. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhòp, hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Nghe và trả lời các câu hỏi -Khóa Son, khuông nhạc, 7 nốt nhạc cơ bản -Đô-Rê-Mi-Fa-Son-La-Si -Nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép, dấu lặng đen, dấu lặng đơn. -n và nắm lại các ký hiệu ghi nhạc. -Ghi nhớ -Luyện nói tên nốt trên khuông -Luyện viết tên nốt trên khuông Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 2 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Hát lại một số các bài hát đó. -Dặn dò hs về ôn lại các ký hiệu ghi nhạc đã học để chuẩn bò tốt cho các tiết TĐN sẽ học ở năm học này. -Hs trả lời. -Thực hiện theo yêu cầu. -Lắng nghe và ghi nhớ TUẦN: 2 Ngày soạn: 17.08.2009 TIẾT: 2 Ngày dạy: 24.08.2009 Học hát bài: EM U HỒ BÌNH Nhạc và lời: Nguyễn Đức Tồn I-MỤC TIÊU - Biết hát thoe giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 3  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………  Giáo viên bộ mơn Khối trưởng BGH Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài - Ghi chú: + Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. + Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Hát chuẩn xác bàu hát. -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Tranh ảnh minh hoạ bài hát. -Tiết tấu chủ đạo: -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nhắc lại tên và vị trí 7 nốt nhạc trên khuông. -Chữa 2 bài tập ở tiết học trước ( HS trình bài trên bảng, GV chấm một số vở ) -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Học hát : Em yêu hoà bình b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Dạy hát bài Em yêu hoà bình -Hỏi HS có thể kể một vài bài hát có chủ đề hoà bình -GV giới thiệu và hát 1 bài hát có chủ đề hoà bình . VD: Hoà bình cho bé -GV giới thiệu tên bài hát, tác giả nội dung bài hát -Giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn -GV cho HS nghe hát mẫu -Cho HS luyện thanh -GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu -Chia bài hát thành 8 câu để tập -Dạy hát: dạy hát từng nối tiếp đến hết bài -Lưu ý những chỗ có luyến: tre, đường, yêu, xóm, rã, lắng, cánh, thơm, hương, có để hướng dẫn HS hát đúng -Hs trả lời -HS lắng nghe -HS nghe -Nghe hát mẫu -Luyện thanh -Tập đọc lời ca theo tiết tấu -Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV -Cần thể hiện đúng Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 4 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Chú ý chỗ đảo phách: câu…dòng sơng hai bên bờ… -Tập xong cho Hs hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu, GV giữ nhịp đều cho HS trong q trình luyện hát. -Nhận xét * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp: Em u hồ bình u đất nước Việt Nam x x x x -Hướng dẫn HS hát và gõ đệm tiết tấu lời ca: Em u hồ bình u đất nước Việt Nam X x x x x x x x x -GV nhận xét * Củng cố-Dặn dò -Hỏi hs nhắc lại tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài hát -Cho cả lớp ôn lại bài hát Em yêu hoà binh -GV nhận xét tiết học -Dặn dò hs về học thuộc lời ca và tập hát kết hợp vỗ gõ điệm đúng phách, tiết tấu lời ca. -Chú ý phát âm rõ lời,gọn tiếng -Luyện hát: đồng thanh từng dãy tổ. Hát thể hiện tính chất vui tươi rộn rã. -Xem GV thực hiện mẫu -HS hát và gõ đệm theo nhịp ( cả lớp,từng dãy, cá nhân ) -HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( cả lớp,từng dãy, cá nhân ) -Hs trả lời. -HS hát ôn bài hát đã tập -Lắng nghe và ghi nhớ -Ghi nội dung bài học vào vở. Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 5  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………  Giáo viên bộ mơn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 3 Ngày soạn: 24.08.2009 TIẾT: 3 Ngày dạy: 31.08.2009 Ôn tập: EM YÊU HOÀ BÌNH Bài tập cao độ tiết tấu I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. - Ghi chú: + Nhận biết các nốt Đô, Mi, Son, La trên khuông nhạc. + Biết đọc nốt nhạc theo cao độ và tiết tấu. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát. -Bảng phụ chép sẵn bài tập cao độ và bài tập tiết tấu. -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 6 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Cho HS nghe giai điệu bài hát vừa học ở tiết trước, HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác. -HS hát đồng thanh bái hát -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Oân tập : Em yêu hoà bình, Bài tập cao độ và tiết tấu b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ôn tập: Em yêu hoà bình -Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp tập gõ đệm theo tiết tấu lơì ca -Hướng dẫn HS một vài động tác vận động phụ họa theo bài hát -GV chia lớp 2 nhóm: 1 nhóm gõ đệm tiết tấu lời ca một nhóm hát, ngược lại -GV đệm đàn -Nhận xét * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ -Hướng dẫn HS một số động tác vận động phụ họa ( bài hát 8 câu) +Câu 1, 2: Nhún chân nhịp nhàng bên trái, bên phải theo nhịp. Đặt tay trái chồng lên khuỷu tay phải, tay phải đặt dưới tay trái. +Câu 3, 4: Tiếp tục nhún chân, tay trái đưa qua bên trái, lòng bàn tay mở nhẹ ra, nghiêng người nhẹ nhàng bên trái ; sau đó đổi bên phải, thực hiện theo nhịp +Câu 5, 6: Thực hiện như câu 1, 2 +Câu 7, 8: Thực hiện như câu 3, 4 -Luyện tập -Mời HS lên biểu diễn * Hoạt động 3: Luyện đọc cao độ các nốt -Hướng dẫn HS đọc Đô-Mi-Son-La -Treo bảng phụ chép sẵn vị trí các nốt -Hướng dẫn HS đọc cao độ các nốt -Treo bảng phụ chép sẵn 2 bài tập tiết tấu -Hướng dẫn HS đọc và gõ theo tiết tấu trên. Có thể -HS hát kết hợp tập gõ đệm theo tiết tấu lơì ca -Tập các động tác vận động phụ họa theo hướng dẫn -HS thực hiện theo hướng dẫn -Hát đồng thanh -HS thực hiện theo hướng dẫn -Từng nhóm, từng dãy lên hát kết hợp vận động nhịp nhành theo bài hát -HS biểu diễn ( Nhóm, cá nhân,…) -Theo dõi bảng -Luyện đọc cao độ các nốt -Luyện đọc tiết tấu Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 7 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài thay thế bằng các â tương thanh khác ( tiếng chng, trống…) -Nhận xét * Hoạt động 4: Làm quen bài tập âm nhạc -Treo bảng phụ chép sẵn bài luyện tập cao độ -Cho HS đọc tên nốt theo tiết tấu -GV đàn cao độ cả bài một lần -Hướng dẫn HS đọc bài tập âm nhạc ( vừa đọc vừa gõ theo phách, nốt đen ứng với 1 phách, dấu lặng nghỉ 1 phách ) -Nhận xét * Củng cố-Dặn dò -Cho cả lớp ôn hát: Em yêu hoà bình ( vừa hát vừa gõ đệm theo phách ) -GV nhận xét tiết học -Dặn dò hs về ôn lại bài hát, bài tập cao độ, bài tập tiết tấu -HS thực hiện theo hướng dẫn -Theo dõi trên bảng phụ -Nói tên nốt theo tiết tấu -Lắng nghe GV đàn -HS thực hiện theo hướng dẫn -Thực hiện theo hướng dẫn -Lắng nghe và ghi nhớ -Ghi bài vào vở TUẦN: 4 Ngày soạn: 31.08.2009 TIẾT: 4 Ngày dạy: 07.09.2009 Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 8  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………  Giáo viên bộ mơn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài Học hát: BẠN ƠI LẮNG NGHE Kể chuyện âm nhạc I-MỤC TIÊU - Biết đây là bài dân ca. - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ. - Ghi chú: + Biết đây là bài dân ca của dân tộc Ba-na ở Tây Nguyên. + Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Hát chuẩn xác bài hát -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Tranh ảnh minh họa cho bài hát -Đọc hoặc kể diễn cảm câu chuyện trong SGK -Tiết tấu chủ đạo: -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn. Khởi động giọng 2.Ôn bài cũ: -HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước -Oân bài hát Em yêu hoà bình ( cả lớp, cá nhân ) -Cho HS nghe cao độ các nốt Đô-Mi-Son-La ( GV dùng đàn hoặc đọc ) và ôn đọc lại bài tập cao độ và bài tập tiết tấu ( đọc đồng thanh, cá nhân ) -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Học hát: Bạn ơi lắng nghe và Kể chuyện âm nhạc b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Dạy hát Bạn ơi lắng nghe -Giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. -Giới thiệu đôi nét về núi rứng Tây nguyên. -Hát mẫu -Đọc lời ca theo tiết tấu -Dạy hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài -Ngồi ngay ngắn, lắng nghe. -Nghe hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu -Tâp hát theo hướng dẫn Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 9 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài ( Lưu ý những chỗ nửa cung: Đơ Si Đơ ; Pha Mi ; Si Đơ ) Hỡi bạn ơi, tiếng dòng suối, vui đùa, trơi xi, ào ào, có nhìn thấy, bay về, rì rào. -Luyện tập -Nhận xét * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe x x x x Nhịp: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe x x Tiết tấu lời ca: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe x x x x x x x -Nhận xét * Hoạt động 3: kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ -Đọc hoặc kể câu chuyện. Sau đó cho HS đọc lại 1 lần -Đặt câu hỏi +Nhân vật chính trong câu chuyện tên là gì? Q ở đâu? Có khả năng gì? +Vì sao nhân dân lập đền thờ người con gái có giọng hát hay đó? +Chuyện xảy ra ở giai đoạn nào trong lịch sử nước ta? *Kết luận: Tiếng hát cơ Đào Thị Huệ đã góp phần cùng dân làng đành đuổi giặc Minh giải phóng q hương mình. ( Trong thời bình âm nhạc đem đến niềm vui cho mọi người ; trong thời chiến, âm nhạc cũng có khi là vũ khí đấu tranh chống kẻ thù ) * Củng cố-Dặn dò -Cho cả lớp ôn lại bài hát -GV nhận xét tiết học -Luyện hát: Đồng thanh, dãy cá nhân,…Chia dãy hát nối tiếp từng câu,… -Xem giáo viên thực hiện mẫu -HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca -Nghe kể và đọc kại để nắm nội dung vâu chuyện -Trả lời -Đào Thị Huệ. Q ở thơn Đào Đặng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng n. Cơ hát rất hay +Để ghi nhớ cơng ơn người con gái đã đem tiếng hát góp phần giải phóng q hương +Giai đoạn giặc Minh sang xâm chiếm nước ta -Ghi nhớ -HS hát ôn lại bài hát vừa tập Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 10 [...]... chú: Biết đọc bài TĐN II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đĩa nhạc các đoạn trích -SGK Âm nhạc 4 đoạn âm thanh các nhạc cụ dân tộc -Nhạc cụ gõ đệm - Bảng phụ chép bài TĐN số 1 -Vở ghi bài -Nhạc cụ quen dùng -Tranh minh họa hình dáng các nhạc cụ dân tộc Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 14 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn,... ca + Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc khơng lời II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4 -Nhạc cụ quen dùng -Nhạc cụ gõ * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ơn bài cũ: Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 35 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Có thể tiến hành trong... * Giáo viên -Hát chuẩn xác bài hát -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh họa cho bài hát -Tiết tấu vhủ đạo: * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn Khởi động giọng 2.Ơn bài cũ: -Cho HS ơn hát bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh (hát hết hợp gõ đệm theo phách) Mơn: m Nhạc - Lớp 4. .. Biết đọc bài TĐN số 2 II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phu chép sẵn bài TĐN số 2ï -Nhạc cụ quen dùng -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài 22 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài hát III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ơn bài cũ:... …………………………………………  Giáo viên bộ mơn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 13 Trường Tiểu học Ngãi Hùng TUẦN: 6 TIẾT: 6 GV: Nguyễn Tấn Tài Ngày soạn: 14. 09. 20 09 Ngày dạy: 21. 09. 20 09 Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I-MỤC TIÊU -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát đã học - Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc; đàn nhị, đàn tam,... chú: + Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca + Biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 1 II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng - Bảng phụ chép sẵn cao độ các nốt nhạc cần ơn -Bảng phụ chép sẵn bài TĐN số 1 * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ơn...  Giáo viên bộ mơn Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang Nguyễn Tấn Tài Khối trưởng BGH 21 Trường Tiểu học Ngãi Hùng TUẦN: 9 TIẾT: 9 GV: Nguyễn Tấn Tài Ngày soạn: 14. 10.20 09 Ngày dạy: 12.10.20 09 Ơn tập bài hát: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Nắng vàng I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa - Ghi chú: Biết đọc bài TĐN số 2 II-CHUẨN BỊ * Giáo viên... trắng II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài 11 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Bảng phụ chép sẵn bài tập tiết tấu III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ơn bài cũ:... ………………………………………… Mơn: m Nhạc - Lớp 4  Trang Giáo viên bộ mơn Nguyễn Tấn Tài Khối trưởng BGH 18 Trường Tiểu học Ngãi Hùng TUẦN: 8 TIẾT: 8 GV: Nguyễn Tấn Tài Ngày soạn: 21. 09. 20 09 Ngày dạy: 05.10.20 09 Học hát bài: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Ghi chú: Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 19 Trường Tiểu...  Giáo viên bộ mơn TUẦN: 13 TIẾT: 13 Khối trưởng Nguyễn Tấn Tài BGH Ngày soạn: 02.11.20 09 Ngày dạy: 09. 11.20 09 -Ơn tập bài hát: CỊ LẢ -Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Con chim ri I-MỤC TIÊU Mơn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 32 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa - Ghi chú: Biết đọc bài TĐN số 4 II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy . số kí hiệu ghi nhạc đã học. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4 -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh hoạ một số bài hát lớp 3 -SGK m nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở. Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát. -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài Mơn: m Nhạc. nhạc cụ dân tộc -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 14 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 9,

Mục lục

Xem thêm