0

Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

34 782 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:08

Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Thứ 3 ngày 25 tháng 08 năm 2009 Tuần 1: Ôn tập ba bài hát ký hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 I. Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại và thể hiện tốt 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học và cùng múa hát dới trăng. - Ôn tập để củng cố một số ký hiệu ghi nhạc đã học - Tạo không khí học tập vui tơi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chơng trình Âm nhạc lớp 4. II. Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đàn oocgan. Tranh minh hoạ các bài hát - Tập đệm đàn một số bài hát: Quốc ca Việt Nam; Bài ca đi học; Cùng múa hát d- ới trăng. III. Hoạt động dạy và học: 1 Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ học 2 Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV đặt vấn đề GV yêu cầu GV đánh giá kết quả của từng tổ GV giới thiệu GV đệm đàn GV hớng dẫn GV gõ tiết tấu GV đệm đàn A - Ôn tập 3 bài hát đã học ở lớp 3. 1 Quốc ca Việt Nam 2- Bài ca đi học 3- Cùng múa hát dới trăng ? ở lớp 3 các em đã đợc học 11 bài hát, đó là những bài hát nào? Từng tổ thảo luận (2-3phút) sau đó tổ trởng lên bảng ghi tên bài hát lên bảng. GV đánh giá và nêu tên 11 bài hát đã học Trong tiết học này chúng ta sẽ ôn 3 bài hát đã nêu trên * Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam - GV đàn giai điệu một đoạn nhạc và cho hs nói đoạn nhạc đó nằm trong bài bài hát nào? - HS đứng nghiêm, trình bày bài hát. - GV sửa những chổ các em hát còn cha đạt * Ôn bài hát: Bài ca đi học HS nghe Gv gõ một đoạn tiết tấu và đoán tên bài hát HS hát bài hát: Bài ca đi học kết hợp gõ đệm theo các kiểu HS ghi bài và chuẩn bị đồ dùng HS theo dõi HS thảo luận HS theo dõi HS trình bày HS thực hiện HS gõ lại và đoán tên b.hát HS thực hiện HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV chỉ định GV nhận xét GV gthiệu tranh GV đệm đàn GV ghi n.dung GV hỏi -Mời từng tổ thực hiện lại bài hát - GV hớng dẫn những chỗ hát còn sai * Ôn bài hát: Cùng múa hát dới trăng - HS quan sát tranh vẽ để đoán tên bài hát - HS hát kết hợp vận động theo nhạc B - Ôn tập một số ký hiệu ghi nhạc ? Kể tên những kí hiệu ghi nhạc đã đợc học ở lớp 3? Tổ thực hiện HS thực hiện HS quan sát trả lời. HS thực hiện HS theo dõi HS trả lời Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 1 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 GV yêu cầu GV hớng dẫn (Gồm: Khuông nhạc, khoá son, tên nốt nhạc và hình nốt) - Cho hs tự kẻ vào vở khuông nhạc - Gọi hs sinh và yêu cầu nói tên dòng, tên khe - Cho viết khoá son vào đầu khuông nhạc - Tập nói tên nốt nhạc ở bài tập số 1 - Tập viết lên khuông nhạc các nốt nhạc ở bài tập số 2, Cuối tiết học mời cả lớp cùng hát bài: Bài ca đi học HS thực hiện Thứ 3 ngày 08 tháng 9 năm 2009 Tuần 2: Học bài hát: Em yêu hoà bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn I. Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Em yêu hoà bình. Thể hiện đúng những chổ có luyến, đảo phách và nốt đen có chấm dôi. - Qua bài hát giáo dục các em tình yêu quê hơng đất nớc, yêu hoà bình. II. Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đàn oocgan. - Bảng phụ chép nhạc và lời ca bài hát. - Tập đàn chuẩn xác bài Em yêu hoà bình III. Hoạt động dạy và học: 1 Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ học 2 Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi n.dung * Học bài hát: Em yêu hoà bình HS ghi bài Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 2 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Hoạt động 1 Gv treo tranh Đặt câu hỏi GV thực hiện Đánh giai điệu và hát mẫu Gv hớng dẫn tập GV sửa sai Hoạt động 3 Giới thiệu bài: - GV treo tranh cho hs quan sát và đặt câu hỏi về bức tranh. L. hệ với bài hát Em yêu hoà bình - GV nêu nội dung bài hát và giới thiệu tác giả Nguyễn Đức Toàn. - GV cho hs nghe giai điệu của bài hát và hát mẫu - Cho đọc tiết tấu lời ca và khởi động giọng theo nguyên âm La - GV chia bài hát ra làm các câu ngắn - Tập câu 1: Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2 lần, gv hát mẫu sau đó bắt nhịp cho hs tập - Hs lấy hơi ở đầu câu hát - Tập tơng tự các câu tiếp theo - GV cho cả lớp hát và lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hớng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chổ cần thiết. - Nhắc nhở hát đúng những tiếng có luyến và chổ có đảo phách và nốt đen có chấm dôi Củng cố dặn dò Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm GV cho hs nói lên ndung bài hát và l.hệ với thực tế HS quan sát tranh Nghe giai điệu và cảm nhận Tập từng câu HS nghe và sửa sai HS thực hiện Thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2009 Tuần 3: Ôn bài hát: Em yêu hoà bình Bài tập cao độ và tiết tấu I. Mục tiêu: - Học sinh hát thuộc lời ca và truyền cảm bài Em yêu hoà bình. Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. - Tập hát có lĩnh xớng, đối đáp đồng ca và kết hợp vận động phụ hoạ. - Học sinh thực hiện 3 bài tập cao độ và tiết tấu. II. Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ Oócgan. Bảng phụ chép nhạc. - Tìm động tác phù hợp để hớng dẫn. III. Hoạt động dạy và học: 1 Bài cũ: Bài hát Em yêu hoà bình do nhạc sỹ nào sáng tác? Em hãy hát lại bài hát đó? 2 Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Hoạt động 1 GV thực hiện GV đệm đàn GV hớng dẫn * Ôn bài hát: Em yêu hoà bình - Đánh đàn cho học sinh nghe để nhớ lại giai điệu bài hát. - Yêu cầu học sinh nhớ tên bài hát và tác giả - Bắt nhịp cho học sinh hát tập thể vài ba lần. - Giáo viên đệm đàn, học sinh ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Hớng dẫn học sinh trình bày bài hát bằng cách có lĩnh xớng, đồng ca kết hợp gõ đệm. HS ghi bài HS nghe HS thực hiện Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 3 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 GV hớng dẫn Hoạt động 2 GV chỉ định - Học sinh trình bày cách hát trên theo nhóm tổ - GV hớng dẫn lớp hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm: - Hs xung phong trình bày bài hát kết hợp gõ đệm * Bài tập cao độ và tiết tấu a. Vị trí các nốt: Đô, mi, son, la - GV treo khuông nhạc và gọi một số học sinh lên nói tên các nốt nhạc a. Luyện tập tiết tấu: GV viết tiết tấu lên bảng HS trình bày Cá nhân thực hiện HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV treo bảng phụ và đặt câu hỏi GV chỉ bảng GV hớng dẫn GV đánh giai điệu GV chỉ định GV thực hiện - BT trên có hình nốt và ký hiệu gì? HS đọc tên nốt và dấu lặng đen - Quy ớc cách vỗ tay thể hiện dấu lặng đen - GV làm mẫu vừa vỗ vừa đọc. - Bắt nhịp để học sinh cùng vỗ - Cho từng tổ vỗ tay và đọc. c. Luyện tập cao độ - GV đàn giai điệu từng chuỗi âm thanh ngắn cho hs nghe và đọc hoà theo giọng đàn - Học sinh vừa đọc vừa vổ tay theo tiết tấu - Chỉ định học sinh khá đọc làm mẫu cho các bạn theo dõi. * Củng cố kiểm tra Đàn giai điệu bài hát Em yêu hoà bình cho cả lớp cùng hát. HS theo dõi 1-2 em trả lời Cả lớp thực hiện HS thực hiện Tổ nhóm thực hiện Cá nhân thực hiện HS thực hiện Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 4 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Thứ 3 ngày 22 tháng 09 năm 2009 Tuần 4: Học bài hát: Bạn ơi lắng nghe Kể chuyện âm nhạc I. Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của bài hát. - Biết hát kết hợp vận động theo nhạc - Nghe, ghi nhớ và tập kể lại câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ. HS có thêm hiểu biết về tác dụng của âm nhạc đối với cuộc sống. II. Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ đàn oocgan, bảng phụ chép nhạc và lời ca bài hát. - Bản đồ Việt nam và một sô tranh ảnh về dân tộc Ba na - Tranh vẽ minh hoạ cho câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ III. Hoạt động dạy và học: 1 Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ học 2 Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Hoạt động 1 GV treo tranh Gv thuyết trình GV thực hiện GV làm mẫu Tiến hành tập * Học bài hát: Bạn ơi lắng nghe Giới thiệu bài: - GV treo tranh và cho hs quan sát. ở Tây Nguyên có những dân tộc nh: Ba- na, Ê- đê, Gia -rai, Hơ - rê,Xơ- đăngNgời dân Tây Nguyên rất dũng cảm trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm đồng thời cũng là những ngời yêu lao động, yêu hoà bình, yêu ca hát. Những bài dân ca Tây Nguyên quen thuộc với thiếu nhi nh: ĐI cắt lúa, Ru em, Hái hoa bên rừngHôm nay cô giới thiệu với các em bài hát Bạn ơi lắng nghe dân ca Ba - na - GV cho hs nghe giai điệu của bài hát và hát mẫu - Cho đọc lời ca theo tiết tấu và khởi động giọng theo nguyên âm La - GV chia bài hát ra làm 4 câu và tiến hành tập từng câu. Câu 1: GV đàn hai lần sau đó bắt nhịp cho hs hát hoà cùng tiếng đàn vừa hát vừa gõ theo tiết tấu của bài. - GV gọi 2 hs hát cả lời 1 cả lớp lắng nghe HS ghi bài HS theo dõi Nghe giai điệu và cảm nhận Tập từng câu HS thực hiện 2 hs thực hiện HĐ của GV Nội dung HĐ của GV GV thực hiện Hoạt động 2 GV treo tranh - ở lời 2 gv tập tơng tự - Chia thành hai nửa lớp cùng thực hiện - Hớng dẫn thực hiện vận động theo nhịp của bài. *Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ HS theo dõi HS thực hiện Tập vận động HS theo dõi Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 5 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 và kể chuyện theo tranh GV đặt câu hỏi GV chỉ định GV điều khiển GV kết luận - Giáo viên kể lần thứ nhất GV đặt vài câu hỏi để củng cố nội dung câu chuyện + Cô Đào Thị Huệ có khả năng gì mà lại đem niềm vui đến cho dân làng? + Vì sao dân làng quê hơng cô rơi vào cảnh khổ cực? + Cô Đào Thị Huệ dùng cách gì để trả thù cho quê hơng? + Vì sao quân giặc phải rút hết khỏi làng? - GV gọi hs lên bảng, dựa vào các bắc tranh kể lại câu chuyện. - Cho HS nói lại cảm xúc, suy nghĩ của mình về câu chuyện. - GV nêu ý nghĩa câu chuyện: Âm nhạc có rất nhiều tác dụng trong cuộc sống. HS theo dõi và trả lời câu hỏi. Cá nhân lên bảng HS ghi nhớ Thứ 3 ngày 29 tháng 09 năm 2009 Tuần 5: Ôn bài hát: Bạn ơi lắng nghe Giới thiệu hình nốt trắng Bài tập tiết tấu I. Mục tiêu: - Học sinh hát thuộc lời ca và hát truyền cảm bìa hát Bạn ơi lắng nghe. - Trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp và kết hợp các động tác phụ hoạ thuần thục. - Học sinh nhận biết đợc nốt trắng và thể hiện đúng độ dài của nó - Thực hiện đúng 2 bài tập tiết tấu: Đọc đúng hình nốt, gõ đúng tiết tấu và kết hợp đợc hai hoạt động trên. II. Giáo viên chuẩn bị: - Nhạc cụ oocgan. - Bảng phụ chép bài tập đọc nhạc. Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 6 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 - Các động tác múa phụ hoạ III. Hoạt động dạy và học: 1 Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ học 2 Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Hoạt động 1 GV hỏi Hớng dẫn Cả lớp thực hiện GV đệm đàn * Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe - GV đặt câu hỏi để hs nhớ lại giai điệu của bài hát - Bắt nhịp cho học sinh hát tập thể vài ba lần. - Giáo viên đệm đàn, học sinh ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 gõ đệm theo phách. - Hớng dẫn học sinh trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp: - Học sinh trình bày cách hát trên theo nhóm tổ. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc - HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào có động tác vận động đẹp, phù hợp sẽ hớng dẫn cả lớp tập theo. - Trình bày bài hát theo nhóm . HS ghi bài HS thực hiện Nhóm thực hiện 4 5 hs thực hiện HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Hoạt động 2 GV giới thiệu GV hớng dẫn Hoạt động 3 Hd hs luyện tập Hd tập đọc * Giới thiệu hình nốt trắng - GV viết hình nốt trắng lên bảng cho hs quan sát. Gồm thân nốt và đuôI nốt, thân nốt hình bầu dục nằm nghiêng, đuôI nốt chạm vào bên phảI thân nốt. - GV hớng dẫn hs viết nốt trắng - Về giá trị độ dài: Độ dài của nốt trằng bằng 2 nốt đen: * Bài tập tiết tấu Bài tập 1: GV viết lên bảng - Cho hs đọc hình nốt - GV vỗ tay và thể hiện hình nốt trắng cho hs xem - GV cho hs vừa vỗ tay vừa đọc hình nốt - Bài tập 2 gv cũng dạy tơng tự bài tập 1 - Gọi tổ, nhóm, cá nhân thực hiện lại bài tập tiết tấu vừa học. - Một số cá nhân đọc trớc lớp. HS ghi bài Trả lời câu hỏi Đọc tiết tấu của bài Cả lớp thực hiện Nhóm thực hiện Cá nhân đọc Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 7 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2009 Tiết 6: Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I Mục tiêu : - HS bớc đầu làm quen với phân môn TĐN, đọc đúng giai điệu và ghép lời bài TĐN số 1 Son La Son. - Nhận biết đợc hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc: Đàn nhị, Đàn tam, Đàn tứ, đàn tì bà. Đợc nghe âm thanh 4 loại nhạc cụ đó. II chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đàn oóc gan. - Bảng phụ chép nhạc và lời ca bài TĐN số 1 - Tranh ảnh 4 loại nhạc cụ trên. III . Hoạt động dạy học: 1 Bài cũ: Bài hát Bạn ơi lắng nghe thuộc dân ca vùng nào? Em hãy thể hiện lại bài hát đó? 2 Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Hoạt động 1 GV ghi n.dung GV thuyết trình GV thực hiện GV hỏi * Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Son La Son 1 - Giới thiệu: - ở lớp 1, 2, 3 các em chỉ học 2 nội dung là học hát và phát triển khả năng nghe nhạc. Đến lớp 4 chúng ta mới đợc học TĐN. Qua nội dung này giúp cho chúng ta hiểu hơn về nghệ thuật Âm nhạc thông qua việc ghi nốt nhạc, thể hiện cao độ và trờng độ. TĐN còn nhằm phát triển tai nghe, cảm thụ âm nhạc và hỗ trợ cho việc học hát của các em. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với bài TĐN đầu tiên trong chơng trình lớp 4. - GV treo bài TĐN số 1 lên bảng 2 Xác định tên nốt trong bài TĐN ? Em nào có thể nói tên các nốt có trong khuông nhạc HS ghi bài và theo dõi giới thiệu HS nói tên nốt Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 8 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Gv thực hiện - GV chỉ vào từng nốt nhạc trong bài. HS nói tên nốt Cả lớp thực hiện HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV thực hiện GV hỏi GV chỉ định GV thực hiện GV bắt nhịp GV chỉ định GV nghe và sửa sai Hoạt động 2 GV giới thiệu 3 - Tập tiết tấu: GV viết tiết tấu lên bảng - Tiết tấu này có những hình nốt nào?. - GV chỉ bảng HS nói tên nốt: đen, đen, trắng, đen, đen, trắng - GV gõ tiết tấu trên, hs nghe và thực hiện lại - HS gõ tiết tâú - Vừa đọc tên nốt vừa gõ tiết tấu. 4 - Đọc cao độ - Cho hs tự đọc, gv lắng nghe và hớng dẫn thêm. - Gv bắt nhịp cả lớp cùng hoà theo tiếng đàn theo từng khuông nhạc. - Gọi một vài hs đọc cả hai khuông nhạc - Cả lớp đọc cả bài một vài lần 5 Ghép lời - Gv đàn giai điệu cả bài hai lần. Lần thứ nhất cả lớp đọc nhạc, lần thứ hai cả lớp tự ghép lời. Vừa hát vừa gõ đệm theo phách - Gv chia lớp thành hai nhóm. Một nhóm đọc nhạc và một nhóm đọc lời. Sau đó đổi ngợc lại. Giới thiệu nhạc cụ dân tộc - Gv giới thiệu tranh 4 nhạc cụ dân tộc - Hs chỉ từng nhạc cụ và nói tên - Gv giới thiệu thêm về số dây, đặc điểm và cách sử dụng mỗi loại nhạc cụ - Mở đĩa cho hs xem hình thức biểu diễn của mỗi loại nhạc cụ. Trò chơi: Nghe âm sắc đoán tên nhạc cụ. - GV cho các em nghe và nói đúng tên âm sắc vừa nghe là của nhạc cụ nào? GV tổng kết HS theo dõi HS trả lời HS thực hiện HS thực hiện Cá nhân thực hiện HS ghép lời Hai nhóm thực hiện HS theo dõi Cá nhân thực hiện Lớp thực hiện Thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2009 Tiết 7: Ôn hai bài hát: Em yêu hoà bình Bạn ơi lắng nghe Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 9 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Ôn tập đọc nhạc số 1 I. Mục tiêu - Giúp học sinh hát tốt 2 bài hát, kết hợp vận động theo nhạc và múa phụ hoạ cho bài hát - Đọc đúng cao độ và trờng độ bài TĐN số 1, kết hợp gõ đệm theo phách. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn óc gan - Tập các kỹ năng hát nhắc lại của bài Bạn ơi lắng nghe III. Hoạt động dạy và học: 1 Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ học 2 Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi nội dung GV điều khiển GV hỏi GV đệm đàn GV ghi nội dung GV chỉ định GV thực hiện * Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình Cho hs nhận biết bài hát bằng cách gv đàn giai điệu câu hát đầu tiên trong bài. ? Đó là giai điệu của bài hát nào? - Cho các nhóm tổ luyện tập và tập hát đối đáp, đồng ca. - Cho một vài nhóm lên bảng biểu diễn. - Cho hs xung phong hát trớc lớp * Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe - Gv đệm đàn hs trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài - Từng tổ trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc của bài hát. - Tập cho các em kỹ năng hát nhắc lại bài hát + HS nữ trình bày bài hát , hs nam tập nhắc lại * Ôn tập bài TĐN số 1 - Cho hs nhắc lại tên nốt nhạc - Cả lớp thực hiện theo tiếng đàn vừa đọc nhạc vừa ghép lời ca - GV yêu cầu đọc nhạc diễn cảm HS chuẩn bị GV lắng nghe HS trả lời HS thực hiện Nhóm thực hiện Cá nhân thực hiện HS thực hiện Tổ thực hiện Cả lớp thực hiện Cả lớp thực hiện Thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2009 Tiết 8: Học bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh Nhạc và lời: Phong Nhã I. Mục tiệu: - Giúp học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. - Biết trình bày bài hát theo các cách khác nhau II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ : đàn óc gan - Bảng phụ chép nhạc và lời ca III. Hoạt động dạy học: 1 Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ học 2 Bài mới: Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 10 [...]... định Môn: Âm nhạc lớp 4 Tổ 1 - Tập câu thứ hai tơng tự nh câu 1 * Đọc cả bài - GV bắt nhịp cho cả lớp cùng thực hiện bài TĐN - GV sửa sai những chỗ các em cha đọc đợc -Ôn luyện theo nhóm, tổ, cá nhân Cá nhân thực * Kết hợp hát lời ca hiện - GV đệm đàn cho cả lớp đọc nhạc lần 1 và hát lời ca lần 2 * Củng cố kiểm tra - Gv cho cá nhân đọc, hát lời kết hợp gõ đệm - Cả lớp thực hiện Thứ 2 ngày 23 tháng 11... - 2010 Tổ 1 HS nghe Cả lớp đọc HS nghe Luyện thanh Tập từng câu HS tập những chổ khó HĐ của HS HS thực hiện HS thực hiện Cả lớp thực hiện Nhóm trình bày Cá nhân trình bày HS theo dõi HS trả lời theo cảm nhận của mình HS nghe bài hát 26 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Trờng Tiểu học Thị Trấn Tiết 24 : Ôn bài hát: Môn: Âm nhạc lớp 4 Tổ 1 Thứ 3 ngày 24 tháng 02 năm 2009 Chim sáo Ôn tập đọc nhạc bài số 5, số 6 I... Trấn Tiết 14: Ôn 3 bài hát : Nghe nhạc Môn: Âm nhạc lớp 4 Tổ 1 Trên ngựa ta phi nhanh Khăn quàng thắm mãi vai em Cò lả I Mục tiêu: - Học sinh thuộc lời, hát đúng giai điệu và diễn cảm 3 bài hát đã học - Trình bày 3 bài hát theo nhóm, kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc - Học sinh nghe nhạc, tìm hiểu về bài hát Ru em dân ca Xơ - đăng II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đĩa nhạc - Đàn... địn Môn: Âm nhạc lớp 4 - GV treo bảng phụ có bài tập đọc nhạc số 4 - ? Em nào có thể nói tên nốt nhạc trong bài - GV chỉ vào từng nốt cho cả lớp đọc * Luyện tiết tấu: - GV viết tiết tấu ở bảng và cho học sinh nói tên hình nốt: Đen đen trắng đen trắng - GV gõ mẫu và cho hs gõ lại Sau đó cho cả lớp vừa gõ tiết tấu vừa đọc tên nốt của bài Nội dung * Đọc cao độ ? Em nào có thể nói thứ tự các nốt nhạc trong... Môn: Âm nhạc lớp 4 Tổ 1 * Củng cố kiểm tra Tổ nhóm Cuối tiết học cho cả lớp thực hiện lại bài TĐN số 8 thực hiện Tiết 30 : Thứ 3 ngày 14 tháng 03 năm 2009 Ôn 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn Thiếu nhi thế giới liên hoan I Mục tiêu: - Học sinh thuộc lời, hát đúng giai điệu và diễn cảm 2 bài hát đã học - Trình bày 2 bài hát theo nhóm, kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc. .. gơng sáng cho tuổi Nghe nhạc trẻ Việt Nam noi theo, là niềm tự hào của nền Âm nhạc nớc nhà - Cho hs nghe trích đoạn một tác phẩm độc tâu piano Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 32 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 Tổ 1 33 Phòng GD - ĐT Đức Thọ Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Ngời... tốc độ khác nhau Cả lớp th.hiện - Cả lớp trình bày với tốc độ vừa phải GV chỉ định - GV chỉ định một vài hs trình bày, sửa những 1 2 hs thực hiện chổ các em hát cha đúng - Chia lớp để hát đối đáp * Ôn bài hát : Khăn quàng thắm mãi vai em Hs quan sát GV thực hiện - Gv đánh giai điệu một đoạn trong bài hát và tranh và trả lời cho hs đoán xem đó là bài hát nào? Cả lớp th.hiện - Gv cho cả lớp cùng ôn tập... Gọi mốt vài hs đọc lại câu 1 cho cả lớp cùng nghe - Tập câu thứ hai tơng tự nh câu 1 * Đọc cả bài - GV bắt nhịp cho cả lớp cùng thực hiện bài TĐN - GV sửa sai những chỗ các em cha đọc đợc -Ôn luyện theo nhóm, tổ, cá nhân * Kết hợp hát lời ca - GV đệm đàn cho cả lớp đọc nhạc lần 1 và hát lời ca lần 2 * Củng cố kiểm tra - Gv cho cá nhân đọc, hát lời kết hợp gõ đệm - Cả lớp thực hiện Ngời thực hiện: Hoàng... Tiết 29: Môn: Âm nhạc lớp 4 - GV chia bài hát ra làm các câu ngắn và tiến hành tập từng câu theo lối móc xích GV dùng nhạc cụ đàn giai điệu từng câu, hs vừa tập hát vừa gõ tiết tấu lời ca - Gv lu ý hs hát đúng những tiếng có luyến - Cho từng tổ, nhóm và cả lớp thực hiện cả bài dới sự hớng dẫn của giáo viên - HD vừa hát vừa vổ tay theo nhịp của bài hát Củng cố dặn dò : - Cuối tiết học cho cả lóp thực... viết các nốt nhạc có trong bài theo thứ tự từ thấp đến cao - HS luyện giọng theo thang âm 5 nốt Đ, R, M, P, S * Tập đọc từng câu - GV đàn câu thứ nhất hai lần cho hs nghe và sau đó đọc nhẩm theo tiếng đàn - Gọi mốt vài hs đọc lại câu 1 cho cả lớp cùng nghe Ngời thực hiện: Hoàng Thị Hạnh Dung Năm học 2009 - 2010 HĐ của HS Cả lớp thực hiện Nghe và đọc Cá nhân thực hiện Cả lớp thực hiện 14 Phòng GD - . ĐT Đức Thọ Tổ 1 Trờng Tiểu học Thị Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 Thứ 3 ngày 22 tháng 09 năm 2009 Tuần 4: Học bài hát: Bạn ơi lắng nghe Kể chuyện âm nhạc I. Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai. tấu. 4 - Đọc cao độ - Cho hs tự đọc, gv lắng nghe và hớng dẫn thêm. - Gv bắt nhịp cả lớp cùng hoà theo tiếng đàn theo từng khuông nhạc. - Gọi một vài hs đọc cả hai khuông nhạc - Cả lớp đọc cả. Trấn Môn: Âm nhạc lớp 4 GV thực hiện GV đặt câu hỏi GV thực hiện - GV treo bảng phụ có bài tập đọc nhạc số 4. - ? Em nào có thể nói tên nốt nhạc trong bài - GV chỉ vào từng nốt cho cả lớp đọc *
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4,