0

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 10

68 960 0
  • Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:01

TUẦN: 1 Ngày soạn: 10.08.2009 TIẾT: 1 Ngày dạy: 17.08.2009 Học bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP ( Dân ca Nùng_ Đặt lời: Anh Hoàng)   I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết vỗ tay theo bài hát. - Biết gõ đệm theo bài hát. II. Chuẩn bò: - GV hát chuẩn xác. - Nhạc cụ, tranh ảnh. III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: 1. Phần mở đầu: - Ổn đònh lớp. - Khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-má- ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. - Giới thiệu nội dung và hoạt động. 2. Phần hoạt động: Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 1 * HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát Giáo viên Học sinh - Giới thiệu bài hát - Hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu - Hướng dẫn học sinh khởi động giọng - Dạy hát từng câu, chia bài hát thành 5 câu ( Móc xích). -Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Đọc theo hướng dẫn của giáo viên - Khởi động theo hướng dẫn - Hát từng câu theo sự hướng dẫn của giáo viên. * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động phụ họa. Giáo viên Học sinh - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách - Luyện học sinh vỗ tay đều - Giáo viên hát và thực hành mẫu ( Quê hương em biết bao tươi đẹp) . Giáo viên bắt nhòp cho học sinh thực hành. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh thực hành theo nhóm. - Học sinh chú ý theo dõi - Học sinh thực hành vỗ tay - Quan sát giáo viên làm - Học sinh thực hành cả bài( vỗ tay theo phách) - Thực hành cả lớp - Học sinh chia làm 2 nhóm ( nhóm 1 hát, nhóm 2 vỗ tay). - Thực hành ca nhân vài em. Củng cố: - Giáo viên gọi vài em. Nhận xét, đánh giá tiết học. Hướng dẫn học ở nhà: - Hát ôn ở nhà cho thuộc. Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 2  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH TUẦN: 2 Ngày soạn: 17.08.2009 TIẾT: 2 Ngày dạy: 24.08.2009 Ôn bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP   I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. - Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. Chuẩn bò: - Giáo viên chuẩn bò vài động tác phụ họa. - Nhạc cụ ( kèn melodion). III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu : 1. Phần mở đầu: - Khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-má- ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. - Giới thiệu nội dung và hoạt động. 2. Phần hoạt động: * HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát: “Quê hương tươi đẹp”. Giáo viên Học sinh - Giáo viên đàn cho học sinh nghe lại -Học sinh im lặng lắng nghe. Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 3 giai điệu của bài hát. - Hỏi tên bài hát - Khởi động giọng. - Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn toàn bài hát. - Nói được tên bài hát - Thực hành cả lớp - Cá nhân ( vài em). * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp động tác phụ họa. Giáo viên Học sinh - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay và nhún chân theo nhòp 2. - Giáo viên thực hiện mẫu - Hướng dẫn học sinh thực hành trước lớp. - Giáo viên nhận xét - Học sinh nghe, quan sát. - Lắng nghe - Học sinh thực hành theo giáo viên - Học sinh biểu diễn trước lớp. * HOẠT ĐỘNG III: Hát kết hợp vổ tay theo tiết tấu lời ca. Giáo viên Học sinh - Giáo viên thực hành mẫu ♫ ♫ ♫ ♩ Quê hương em biết bao tươi đẹp - Giáo viên chia nhóm: 2 nhóm. - Học sinh lắng nghe, quan sát -Học sinh thực hành theo giáo viên - Thực hành theo nhóm Nhóm 1: Hát Nhóm 2: Vỗ tay Củng cố: - Giáo viên gọi vài em khá hát lại toàn bài kết hợp múa, vỗ tay theo tiết tấu. Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 4 - Gọi 3 em mỗi em thực hành 1 kiểu. Hướng dẫn học ở nhà: - Thực hành bài hát ở nhà, kết hợp động tác phụ họa. Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 5  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 3 Ngày soạn: 24.08.2009 TIẾT: 3 Ngày dạy: 31.08.2009 Học bài hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA Nhạc và lời: Phạm Tuyên  I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. - Biết gõ đệm theo phách. II. Chuẩn bò: - GV hát chuẩn xác bài hát. - Nhạc cụ : kèn melodion. III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: 1. Phần mở đầu: - Khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-má- ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. - Giới thiệu nội dung và hoạt động. 2. Phần hoạt động: Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 6 * HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát Giáo viên Học sinh - Giới thiệu bài hát ( Trích nhạc cảnh: Mèo đi câu cá của Nhạc sỉ Phạm Tuyên). - Hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu - Luyện giọng: âm a, i - Dạy hát từng câu ngắn ( Móc xích). -Học sinh im lặng, lắng nghe - Trật tự, lắng nghe - Đọc theo hướng dẫn của giáo viên - Đọc cao độ a, i - Hát theo sự hướng dẫn của giáo viên, hát đều đến hết bài. * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu và phách. Giáo viên Học sinh - Làm mẫu động tác vỗ tay theo phách - Hát kết hợp vỗ tay từng phách của lời ca. - Hướng dẫn học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Chia nhóm - Học sinh nhìn xem giáo viên làm - Thực hành động tác vỗ tay - Hát kết hợp vỗ tay theo từng phách của lời ca: ( Chim ca líu lo _ Hoa như đón chào_ - Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu và làm theo giáo viên Chim ca líu lo, Hoa như đón chào - Thực hành từng nhóm. Củng cố: - Giáo viên hát toàn bài, đệm nhạc. - Hướng dẫn học sinh hát nhún chân nhòp nhàng - Cá nhân ( vài em). Hướng dẫn học ở nhà: - Về nhà hát lại cho thuộc. Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 7  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH TUẦN: 4 Ngày soạn: 31.08.2009 TIẾT: 4 Ngày dạy: 07.09.2009 Ôn bài hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA Trò chơi : NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ   I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. - Tham gia trò chơi. - Biết hát đúng lời ca. - Tham gia tập biểu diễn bài hát. II. Giáo viên chuẩn bò: -Nhạc cụ: kèn. - Một vài thanh que - Thuộc câu đồng dao, nắm vững trò chơi. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Phần mở đầu: - Khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-má- ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. - Giới thiệu nội dung và hoạt động. 2. Phần hoạt động: Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 8 * HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát đã học Giáo viên Học sinh - Cho học sinh nghe giai điệu bài hát đã học - Hát lại bài hát - Hướng dẫn học sinh vỗ tay theo phách kết hợp nhún chân - Tổ chức biểu diễn trước lớp - Nhắc lại tên bài hát đã học - Lắng nghe và hát lại - Thực hành nhóm vỗ tay, nhún chân theo phách - Hát đơn ca, tóp ca. * HOẠT ĐỘNG II: Trò chơi: Ngựa ông đã về Giáo viên Học sinh - Hướng dẫn học sinh đọc câu đồng dao theo tiết tấu ♩ - Hướng dẫn học sinh đọc lại nhiều lần cho thạo - Chia nhóm đọc - Hướng dẫn đọc kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - Hướng dẫn chơi trò chơi - Lắng nghe, quan sát thực hành mẫu - Đọc thuộc câu hát - Học sinh đọc - Nhóm 1: đọc Nhóm 2: vỗ tay - Làm động tác ngựa phi: + Tay trái chống hông + Tay phải vung về trước, nhún. Củng cố: - Nhận xét trò chơi - Thực hành cả lớp cùng giáo viên Hướng dẫn học ở nhà: - Hát ôn bài hát : Mời bạn vui múa ca. - Chơi trò chơi ở nhà. Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 9  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH TUẦN: 5 Ngày soạn: 07.09.2009 TIẾT: 5 Ngày dạy: 14.09.2009 Ôn tập 2 bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP MỜI BẠN VUI MÚA CA   I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. - Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản. - Thuộc lời ca của 2 bài hát. - Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. Chuẩn bò: - GV hát chuẩn xác bài hát. - Nhạc cụ quen dùng. III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: 1. Phần mở đầu: - Khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-má- ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. - Giới thiệu nội dung và hoạt động. 2. Phần hoạt động: Giáo án – Môn :Âm nhạc - Lớp 1 Trang 10 [...]...  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH TUẦN: 11 Giáo án – Môn : Âm Ngày soạn: 19 .10 .2009 nhạc - Lớp 1 Trang 23 TIẾT: 11 Ngày dạy: 26 .10 .2009 Học bài hát: ĐÀN GÀ CON Nhạc: Phi – líp – pen – cô Lời: Việt Anh I.Mục tiêu:   - - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết gõ đệm theo phách II Chuẩn bò: - Hát chuẩn xác: Đàn gà con - Nhạc. .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Giáo án – Môn : Âm nhạc - Lớp 1 Trang 21 TUẦN: 10 Ngày soạn: 12 .10 .2009 TIẾT: 10 Ngày dạy: 19 .10 .2009 Ôn tập 2 bài hát: TÌM BẠN THÂN LÝ CÂY XANH I.Mục tiêu:   - - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát -...  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Giáo án – Môn : Âm nhạc - Lớp 1 Trang 33 TUẦN: 16 Ngày soạn: 15 .11 .2009 TIẾT: 16 Ngày dạy: 30 .11 .2009 NGHE QUỐC CA KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC   - I.Mục tiêu: - Làm quen với bài Quốc ca - Biết khi chào cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang - Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc - Nhớ và nhắc lại một vài chi tiết ở nội dung câu chuyện Nai Ngọc II Chuẩn bò: Giáo. .. dung và hoạt động 2 Phần hoạt động: * HOẠT ĐỘNG I: n bài hát Giáo viên Giáo án – Môn : Âm Học sinh nhạc - Lớp 1 Trang 30 - Giáo viên đệm đàn - Hát lại - Yêu cầu - Hướng dẫn hát + gõ phách - Giáo viên theo dõi, sửa sai - Nghe nhạc - Theo dõi - Cả lớp hát - Thực hành cả lớp ( Thực hành nhóm) * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động phụ họa Giáo viên - Giáo viên làm mẫu động tác vận động - Yêu cầu - Đệm đàn -...  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH TUẦN: 13 Giáo án – Môn : Âm Ngày soạn: 02 .11 .2009 nhạc - Lớp 1 Trang 27 TIẾT: 13 Ngày dạy: 09 .11 .2009 Học bài hát: ï SẮP ĐẾN TẾT RỒI Nhạc và lời: Hoàng Vân I.Mục tiêu:   - - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II Chuẩn bò: - Giáo viên: Hát chuẩn xác băng nhạc, ...  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 9 Giáo án – Môn : Âm Ngày soạn: 14 .10 .2009 nhạc - Lớp 1 Trang 19 TIẾT: 9 Ngày dạy: 12 .10 .2009 Ôn tập bài hát: LÝ CÂY XANH TẬP NÓI THƠ THEO TIẾT TẤU I.Mục tiêu:   - - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản - Tập nói thơ theo tiết tấu của bài hát Lí cây xanh II Chuẩn bò: - Tranh phong cảnh... 1. Phần mở đầu: - Khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-máma-mà Mỗi lần lên nửa cung - Giới thiệu nội dung và hoạt động 2 Phần hoạt động: * HOẠT ĐỘNG I: n bài hát: Đàn gà con Giáo viên - Hát ôn Giáo án – Môn : Âm Học sinh - Cả lớp nhạc - Lớp 1 Trang 32 - Chỉ đònh - Hát cá nhân - Cả lớp - Làm theo hướng dẫn - Cả lớp - Hướng dẫn gõ theo phách X X X X X X V - Thực hành nhóm... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Giáo án – Môn : Âm nhạc - Lớp 1 Trang 12 TUẦN: 6 Ngày soạn: 14 .09.2009 TIẾT: 6 Ngày dạy: 21. 09.2009 HỌC BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN ( Lời 1) Nhạc và lời: Việt Anh   - I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài - Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát - Biết gõ đệm theo phách II Chuẩn...  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH TUẦN: 17 Nguyễn Tấn Tài Giáo án – Môn : Âm Ngày soạn: 30 .11 .2009 nhạc - Lớp 1 Trang 35 TIẾT: 17 Ngày dạy: 07 .12 .2009 TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC   - I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát đúng lời ca II Chuẩn bò: - Nhạc cụ, các bài hát III Các hoạt động dạy -học chủ yếu: Giáo viên Học sinh - Hướng dẫn... trưởng BGH TUẦN: 12 Giáo án – Môn : Âm Ngày soạn: 02 .10 .2009 nhạc - Lớp 1 Trang 25 TIẾT: 12 Ngày dạy: 26 .10 .2009 Ôn bài hát: ĐÀN GÀ CON Nhạc: Phi – líp – pen – cô Lời: Việt Anh I.Mục tiêu:   - - Biết hát theo giai điệu với lời 1, lời 2 của bài - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản - Biết hát đúng 2 lời của bài hát II Chuẩn bò: Giáo viên:-Hát chuẩn xác -Nhạc cụ Học sinh: - Dụng cụ gõ . Cá nhân ( vài em) - Xem giáo viên thực hành mẫu - Thực hành cả lớp - Từng nhóm biểu diễn trước lớp. Củng cố – Hướng dẫn về nhà: Giáo án – Môn : Âm nhạc - Lớp 1 Trang 18 - Học sinh vài em hát. ĐỘNG III: Trò chơi âm nhạc Giáo viên Học sinh - Giáo viên làm mẫu: - Trật tự quan sát giáo viên làm mẫu Giáo án – Môn : Âm nhạc - Lớp 1 Trang 11 đọc theo tiết tấu . . Nhong nhong nhong ngựa. HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát: Tìm Giáo án – Môn : Âm nhạc - Lớp 1 Trang 15 * HOẠT ĐỘNG I: Dạy hát lời 2 Giáo viên Học sinh - Phân tích : lời 2 ( nhạc điệu giống lời 1, khác lời ca) - Hướng dẫn đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 10