Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 6

66 667 1
Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2  Thứ ngày tháng năm KE HOẠCH DẠY HỌCÁ O n tập các bài hát lớp 1 Nghe QUO C CA.Á Môn : Âm nhạc,Tuần 1 ,Tiết 1. Lớp 2. I MỤC TIE : - Gây không khí vui tươi hào hứng học âm nhạc. - Nhớ lại các bài hát lớp. - HS hát chuẩn và đều chuẩn xác bài hát. II CHUA Å N BỊ CU A GIẢ Ù O VIE N : - Hát và đệm đàn chuẩn xác các bài hát lớp 1. - Dụng cụ : Đàn, phách tre, tranh bài hát, bảng phụ. III CA Ù C HOẠT ĐO NG DẠY HỌC CHU YE Û Á : HOẠT ĐO NG CU A GIẬ Û ÙO VIE N HOẠT ĐO NG CU A HỌC Ä Û SINH 1.ổn đònh lớp: Hát vui 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình Dạy- Học. 3.Bài mới: * Hoạt động 1: Hát ôn các bài hát lớp 1. Luyện thanh : - Bầu trời xanh. Hỏi tên tác giả va øtiến hành cho học sinh ôn tập cá bài hát. GV đệm đàn Chú ý kiểm tra sữa sai tập thể hát HS đứng đọc : À A Á A À Nguyễn Văn Quỳ HS trả lời tác giả của từng bài hát Hs ôn hát lại bài hát kết hợp gõ đệm Bầu trời xanh. Tập tầm vông. Tìm bạn thân . Lí cây xanh. * Hoạt động 2: Nghe hát Quốc Ca. Hôm nay thầy giới thiệu cho N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 các em bài hát chung của nước Việt Nam đó là bài Quốc Ca Việt Nam hay là bài Tiến Quân Ca do nhạc só Văn Cao sáng tác. Bài hát này được hát khi lễ chào cờ khi hát thì tư thế phải nghiêm trang không đùa giỡn và dứng hướng về cờ nước Cho HS nghe hát Quốc Ca. Câu hỏi + Bài Quốc ca được hát khi nào? +Khi nghe hát thì tư thế như thế nào? Cho học sinh nghe Quốc Ca và tập chào cờ. 4.Củng cố : Hôm nay các em học bài gì? Hát lại 1 bài. 5. Dặn dò: Về tập hát lại các bài hát cho thật tốt. Xem bài mới. * Nhận xét : HS lắng nghe. Chào cờ Nghiêm HS thực hiện. 1 HS  Thứ ngày tháng năm KE HOẠCH DẠY HỌCÁ Học hát bài: Thật Là Hay Nhạc và lời: Hoàng Lân Môn : Âm nhạc,Tuần 2 ,Tiết 2. Lớp 2. I MỤC TIE : N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 - Học sinh hát đúng giai điệu,thuộc lời ca. - Học sinh hát dồng đều rõ lời - Biết tác giả của bài hát là của Hoàng Lân II CHUA Å N BỊ CU A GIẢ Ù O VIE N : - Hát và đệm đàn chuẩn xác bài hát. - Dụng cụ : Đàn, phách tre, tranh, bảng phụ. III CA Ù C HOẠT ĐO NG DẠY HỌC CHU YE Û Á HOẠT ĐO NG CU A GIẬ Û ÙO VIE N HOẠT ĐO NG CU A HỌC Ä Û SINH 1.ổn đònh lớp: Hát vui 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình Dạy- Học. 3.Bài mới: * Hoạt động 1: Dạy hát. a. Trình diễn giới thiệu bài hát : Cho HS xem tranh và hỏi và giới thiệu bài hát. Hát mẫu lần 1 Đó là bài Thật Là Hay nhạc và lời Hoàng Lân Các chú chim đang làm gì? Bây giờ thầy hát lại các em nghe có các chú chim nào? Hát mẫu lần 2 Các em thấy bài hát có các chú chim nào? Bây giờ thầy sẽ dạy các em hát b. Dạy hát. Luyện thanh: Đọc lời ca. Tiến hành dạy hát theo phương pháp móc xích. Hiệu lệnh 1-2 GV hát từng câu GV đệm đàn. Chú ý kiểm tra sữa sai. * Hoạt động 2 : Hát kết hợp TT HS lắng nghe GV giới thiệu. HS lắng nghe. Đang hót. HS Lắng nghe. Hoạ Mi, Chim Oanh, Chim Khuyên HS đứng đọcÀ A Á A À HS đọc lời ca 2-3 lần. C1 Nghe. . . . . . . . . . . . . . oanh. C2 Hai . . . . . . . . . . . . . . . lừng. C3 Bay . . . . . . . . . . . . . . theo. C4 Li . . . . . . . . . . . . . . . hay. HS hát theo đến chuẩn. HS hát cả bài. HS thực hiện. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 vận động. Hát kết hợp gõ theo phách, tiết tấu. Chú ý kiểm tra sửa sai theo tổ nhóm cá nhân. 4. Củng cố : Hôm nay các em học bài gì? Tác giả của ai?Hát lại. BHGD: Lòng yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. 5. Dặn dò : Về tập hát lại bài hát cho tốt * Nhận xét 1 HS.  Thứ ngày tháng năm KE HOẠCH DẠY HỌCÁ O n tập bài hát  : Thật Là Hay Môn : Âm nhạc,Tuần 3, Tiết 3. Lớp 2 I MỤC TIE : N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 - Học sinh hát đúng giai điệu,thuộc lời ca, kết hợp vận động phụ hoạ. - Trò chơi dùng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát - Tập biểu diễn bài hát. II CHUA Å N BỊ CU A GIẢ Ù O VIE N : - Hát và đệm đàn chuẩn xác bài hát. - Dụng cụ : Đàn, phách tre, tranh, bảng phụ. III CA Ù C HOẠT ĐO NG DẠY HỌC CHU YE Û Á HOẠT ĐO NG CU A GIẬ Û ÙO VIE N HOẠT ĐO NG CU A HỌC Ä Û SINH 1.ổn đònh lớp: Hát vui 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình Dạy- Học 3. Bài mới: * Hoạt động 1 : ôn tập bài hát Thật Là Hay. GV đệm đàn . Thường xuyên kiểm tra sữa sai. * Hoạt động 2: đánh nhòp 2/4. Sơ đồ đánh nhòp. Phách 1 tay từ dưới tầm mắt đánh chết xuống ra phía ngoài ( phách mạnh ) Phách 2 đưa tay nhẹ từ dưới về vò TT HS hát ôn. trí ban đầu. GV thực hiện mẫu. GV thực hiện Hát kết hợp với đánh nhòp. Chú ý kiểm tra sửa sai Cho HS đánh nhòp. * Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm Hát kết hợp gõ đệm HS quan sát. HS thực hiện đến chuẩn. HS thực hiện đến chuẩn. HS hát ôn.( lần đầu hát với tốc độ vừa phải, lần hai với tốc độ nhanh hơn) HS thực hiện Em thứ 1: song loan. Em thứ 2: trống con. Em thứ 3: thanh phách. Em thứ 4: mõ. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 Chú ý kiểm tra sữa sai. 4.Củng cố: Học bài gì? tác giả? Hát lại. 5. Dặn dò: Về các em tập hát lại bài hát nhiều lần cho thật tốt. Xem bài mới ở nhà. * Nhận xét 1 HS.  Thứ ngày tháng năm KE HOẠCH DẠY HỌCÁ Học hát bài: Xoè Hoa. Dân ca : Thái Môn : Âm nhạc,Tuần 4, Tiết 4. Lớp 2 I MỤC TIE : - Học sinh hát đúng giai điệu,thuộc lời ca. - HS biết bài Xoè Hoa là dc Thái - HS biết gõ đệm theo:phách, nhòp, TT II CHUA Å N BỊ CU A GIẢ Ù O VIE N : - Hát và đệm đàn chuẩn xác bài hát. - Hát kết hợp gõ đệm - Dụng cụ : Đàn, phách tre, tranh, bảng phụ, que chỉ bảng. III CA Ù C HOẠT ĐO NG DẠY HỌC CHU YE Û Á HOẠT ĐO NG CU A GIẬ Û ÙO HOẠT ĐO NG CU A HỌC Ä Û N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 VIE N SINH 1.ổn đònh lớp: Hát vui 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình Dạy- Học 3. Bài mới: * Hoạt động 1:Dạy hát a. Trình diễn giới thiệu bài hát: Cho HS xem tranh và đặt câu hỏi. Hát mẫu lần 1 Đó là bài Xoè Hoa dân ca Thái sống ở vùng Tây Bắc Các em thấy các bạn múa hát có vui không? Bây giờ thầy sẽ hát lại 1 lần Hát mẫu lần 2 Các em thấy bài hát có vui không? Bây giờ thầy sẽ dạy các em hát. b. Dạy hát : TT HS quan sát tranh vàtrả lời HS lắng nghe. vui HS lắng nghe. Vui. Luyện thanh: Đọc lời ca. Tiến hành dạy hát theo phương pháp móc xích. Hiệu lệnh 1-2. GV hát từng câu . GV đệm đàn. Thường xuyên kiểm tra sửa sai. * Hoạt động 2 : Hát kết hợp vận động. Hát kết hợp gõ đệm theo phách, TT, nhòp. Chú ý kiểm tra sữa sai 4.Củng cố : Học bài gì ? Dân ca nào ? Hát lại. BHGD: Tình đoàn kết giữa HS đứng đọc À A Á A À. HS đọc lời ca 2-3 lần . Chia bài hát ra 4 câu. C1 Bùng . . . . . . . . . . . . . . . . vang C2 Nghe . . . . . . . . . . . . . . .ràng. C3 Theo . . . . . . . . . . . . . . . .lừng. C4 Tay . . . . . . . . . . . . . . . . .hoa. HS hát theo đến chuẩn. HS hát cả bài đến chuẩn. HS thực hiện. HS thực hiện. 1 HS. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 các dân tộc. 4. Dặn dò : Về tập hát lại bài hát cho thật tốt. * Nhận xét : Tn 5 Ngµy so¹n:19 / 9/ 2010 Ngµy d¹y:20, 21, 22/ 9/ 2010 ©m nh¹c O n hát bài : Xoè Hoa. I MỤC TIE : - Học sinh hát đúng giai điệu,thuộc lời ca, diễn cảm bài hát. - HS biết gõ đệm theo:phách, nhòp, TT. - Hát kết hợp vận động phụ hoạ. II CHUA Å N BỊ CU A GIẢ Ù O VIE N : - Hát và đệm đàn chuẩn xác bài hát. - Hát kết hợp gõ đệm. - Chuẩn bò vài động tác phụ hoạ. - Dụng cụ : Đàn, phách tre, tranh, que chỉ bảng. III CA Ù C HOẠT ĐO NG DẠY HỌC CHU YE Û Á : HOẠT ĐO NG CU A GIẬ Û ÙO HOẠT ĐO NG CU A HỌC Ä Û N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 VIE N  SINH 1.ổn đònh lớp: Hát vui 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình Dạy- Học 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Ôn hát. GV đệm đàn. Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhòp, TT. Hát kết hợp vận động phụ hoạ. Hát nhún chân theo nhòp. Chú ý kiểm tra sữa sai . * Hoạt động 2: Hát kết hợp với trò chơi theo bài Xoè Hoa. Trò chơi 1 : nghe gõ TT đón câu hát. GVgõ TT vài câu hát trong bài Trò chơi 2: Hát giai điệu của bài bằng các nguyên âm: O, A, U, I Câu 1 thay bằng âm O. Câu 2 thay bằng âm A. Câu 3 thay bằng âm U. Câu 3 thay bằng âm I. GV dùng kí hiệu. Chú ý kiểm tra sữa sai. 4. Củng cố : Hôm nay các em học bài gì? Thay lời bài hát bằng gì ? hát lại. 5. Dặn dò: Về tập hát lại bài hát cho thật tốt và thay lời bài hát bằng các nguyên âm thầy đã dạy. Xem bài mới ở nhà. * Nhận xét : TT HS hát ôn. HSthực hiện. HSthực hiện. HS nghe và đón là câu hát nào. HS nhìn vào kí hiệu để hát. 1 HS. Ban gi¸m hiƯu kÝ dut N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 Tn 6 Ngµy so¹n:26/ 09/ 2010 Ngµy d¹y: Học hát bài : Múa Vui. Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước. I MỤC TIÊU: - Học sinh hát đúng giai điệu,thuộc lời ca. - Biết tác giả bài hát là LƯU HỮU PHƯỚC. II CHUA Å N BỊ CỦA GIA Ù O VIÊN : - Hát và đệm đàn chuẩn xác bài hát. - Dụng cụ : Đàn, phách tre, tranh, que chỉ bảng. III CA Ù C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐO NG CU A GIẬ Û ÙO VIE N HOẠT ĐO NG CU A HỌC Ä Û SINH 1.ổn đònh lớp: N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n [...]... tùng cheng Giới thiệu một số nhạc cụ gõ Môn : Âm nhạc, Tuần 12, Tiết 12 Lớp 2 I MỤC TIÊU: - Học sinh hát đúng giai điệu,thuộc lời ca và diễn cảm bài hát - Biết tên 1 số nhạc cụ gõ của Dân Tộc N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Hát và đệm đàn chuẩn xác bài hát - Dụng cụ : Đàn, phách tre,các loại nhạc cụ gõ III CÁC HOẠT ĐỘNG... nh¹c 2 Tn 16 Ngµy so¹n: 06/ 12/ 2009 Ngµy d¹y: Thø 5/ 10/ 12/ 2009 ¢m nh¹c Bµi 16: KĨ chun ©m nh¹c Nghe nh¹c I MỤC TIÊU: - Học sinh biết được danh nhân âm nhạc thế giới, nhạc só Mô Da - Nghe nhạc bồi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc của học sinh II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Đọc trước chuyện" Mô Da thần đồng âm nhạc" - Trò chơi âm nhạc: nghe tiếng tìm đồ vật - Dụng cụ : Đàn, phách tre, tranh III CÁC HOẠT... gì nào? Nhạc và lời của ai ? Hát lại 1 bài mà em thích nhất 5 Dặn dò : - Về tập hát lại3 bài hát Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 - C¸c nhãm lÇn lỵt h¸t nèi tiÕp - HS thực hiện - HS sưa sai - HS hát - Chia líp thµnh 3 tỉ lu©n phiªn ch¬i trß ch¬i -HS hát ôn Ban gi¸m hiƯu kÝ dut N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 Tn 16 Ngµy so¹n: 06/ 12/ 2009 Ngµy d¹y: Thø 5/ 10/ 12/ 2009 ¢m... mới ở nhà * Nhận xét: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện HS biểu diễn theo nhóm 3 – 4 em TT  N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Thứ ngày Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 tháng năm KẾ HOẠCH DẠY HỌC Học hát bài: Chúc mừng sinh nhật Nhạc : Anh Môn : Âm nhạc, Tuần 9, Tiết 9 Lớp 2 I MỤC TIÊU: - Học sinh hát đúng diễn cảm và thuộc lời ca, chú ý những chỗ nữa... hát đã học cho tốt Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 - HS l¾ng nghe Ban gi¸m hiƯu kÝ dut Tn 18 N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Ngµy so¹n :20 / 12/ 2009 Ngµy d¹y24/ 12/ 2009 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 ¢m nh¹c Bµi 18: tËp biĨu diƠn I MỤC TIÊU: - HS thc c¸c bµi h¸t, biÕt biĨu diƠn c¸c bµi h¸t - Gi¸o dơc HS tÝnh m¹nh d¹n, tù tin khi biĨu diƠn tríc tËp thĨ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Hát và đệm đàn chuẩn... CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VIÊN 1.ổn đònh lớp: Hát vui TT 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình Dạy- Học 3 Bài mới: * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng GVđệm đàn HS hát ôn 2- 3 lần Chia tổ hát HS hát như ở tuần trước T1 hát C1 T2 hát C2 T3 hát C3 T4 hát C4 C5 ,6 TT hát GVchú ý kiểm tra sữa sai ( nếu có) * Hoạt động 2 : Giới thiệu nhạc cụ GV treo tranh từng loại nhạc. .. gì khi đánh N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B rơi bản nhạc và cậu bé sau này trở thành ai GV đọc diễn cảm câu truyện Câu hỏi Cậu bé Vôn phơ găng đã làm gì khi đánh rơi bản nhạc xuống dòng sông? Khi biết được sự thật thì bố của ông đã nói gì ? Lời nói của ông bố có trở thành sư thật không ? Sau này cậu bé trở thành nhạc só nào? GV đọc lại 1 lần *Hoạt động 2 : Nghe nhạc Giới... HOẠCH DẠY HỌC Học hát bài: Cộc cách tùng cheng N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 Nhạc và lời : Phan Trần Bảng Môn : Âm nhạc, Tuần 11, Tiết 11 Lớp 2 I MỤC TIÊU: - Học sinh hát đúng giai điệu,thuộc lời ca - Qua bài hát HS biết tên 1 số nhạc cụ gõ của Dân Tộc ( Sênh, Thanh La, Mõ , Trống) II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Hát và đệm đàn chuẩn xác bài hát - Dụng... hát đó * Nhận xét : N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 Tn 15 Ngµy so¹n :28 / 11/ 20 09 Ngµy d¹y: Thø 5/ 3/ 12/ 20 09 ¢m nh¹c Bµi 15: ¤n tËp ba bµi h¸t: Chóc mõng sinh nhËt Céc c¸ch tïng cheng ChiÕn sÜ tÝ hon I MỤC TIÊU: - Học sinh hát đúng giai điệu,thuộc lời ca và diễn cảm bài hát - Hát kết hợp trò chơi vận động II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Hát và đệm đàn... hiện gõ theo nhòp đếm HS cùng thực hiện 2- 3 lần Phách mạnh 2 tay vỗ vào nhau Hai phách nhẹ 2 tay dang ra Số 1 phách mạnh Số 2, 3 là 2 phách nhẹ GV thực hiện hát và gõ theo HS cùng thực hiện đến bài hát chuẩn Chú ý kiểm tra sữa sai * Hoạt động 2 :Tập biểu diễn N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc Giao ThiƯn B bài hát Cho từng nhóm biểu diễn trước lớp GV nhận xét khen ngợi HS thực hiện tốt .  Thứ ngày tháng năm KE HOẠCH DẠY HỌCÁ Học hát bài: Thật Là Hay Nhạc và lời: Hoàng Lân Môn : Âm nhạc, Tuần 2 ,Tiết 2. Lớp 2. I MỤC TIE : N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng. 2  Thứ ngày tháng năm KE HOẠCH DẠY HỌCÁ O n tập các bài hát lớp 1 Nghe QUO C CA.Á Môn : Âm nhạc, Tuần 1 ,Tiết 1. Lớp 2. I MỤC TIE : - Gây không khí vui tươi hào hứng học âm nhạc. -. xét 1 HS.  Thứ ngày tháng năm KE HOẠCH DẠY HỌCÁ O n tập bài hát  : Thật Là Hay Môn : Âm nhạc, Tuần 3, Tiết 3. Lớp 2 I MỤC TIE : N¨m häc 20 11- 20 12 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiĨu häc

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan