Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 8

78 692 0
Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN: 1 Ngày soạn: 10.08.2009 TIẾT: 1 Ngày dạy: 17.08.2009 ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1 NGHE HÁT QUỐC CA I-MỤC TIÊU - Kể được tên một vài bài hát đã học ở lớp 1. - Biết hát theo giai điệu và lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 1. - Biết khi chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang. - Ghi chú: Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. II-CHUẨN BỊ -Hát thuần thục các bài hát lớp 1 -Nhạc cụ quen dùng (Đàn ,song loan ,phách ,băng đóa ,máy nghe) III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn. - Khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-má-ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. 2.Kiểm Tra :Tiết đầu thông qua 3.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát lớp 1 -Hướng dẫn học sinh nhớ và ôn lại các bài hát đã học ở lớp -Gv đệm đàn ( Tùy theo bài mà gv cho hs hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm theo phách nhòp, tiết tấu lời ca ) -Chọn một vài bài hát -Nghe theo yêu cầu của giáo viên -Cả lớp tập hát lại một số bài hát lớp 1 -Hs biểu diễn trước lớp ( đơn ca, tốp Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 1 -Gv hướng dẫn hát kết hợp vận động -Gv mời -Mời học sinh nhận xét -Nhận xét chung Hoạt động 2 : Nghe Quốc ca -Giới thiệu ngắn gọi bài Quốc ca nguyên là bài Tiến quân ca (Văn Cao) -Cho học sinh nghe hoặc giáo viên trình bày . -Đặt câu hỏi +Quốc ca được hát khi nào ?(chào cờ) +Khi chào cờ em phải đứng ntn ? -Hướng dẫn học sinh tập đứng chào cờ và nghe bài hát Quốc ca với thái độ trang nghiêm . Củng cố –dặn dò : -Nhận xét tiết học ,nhắc học sinh ôn lại những bài hát đã học hôm nay. Xem trước bài hát “Thật là hay” ca ) -Hát kết hợp vận động múa đơn giản, kết hợp trò chơi hoặc hát đối đáp -Cá nhân ,nhóm ,tổ biểu diễn -Tự nhận xét -Nghe -Ngồi nghiêm túc nghe -Trả lời -Theo dõi -Nghe và ghi nhớ Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 2  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 2 Ngày soạn: 17.08.2009 TIẾT: 2 Ngày dạy: 24.08.2009 TIẾT 2 Học hát : THẬT LÀ HAY (Nhạc và lời : Hoàng Lân) I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Ghi chú: Biết gõ đệm theo phách. II-CHUẨN BỊ -Đàn và hát thuần thục bài hát “Thật là hay” -Nhạc cụ quen dùng (Đàn, song loan, phách ,băng đóa, máy nghe) III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp : Nhắc nhở tư thế ngồi, khởi động giọng: - Khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-má-ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. 2.Kiểm Tra :Một số bài đã ôn ( 2đến 3 bài , cho học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhòp hoặc tiết tấu lời ca ) 3.Bài mới : Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 3 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Dạy bài hát “Thật là hay” -Giới thiệu :Nhạc só Hoàng Lân và Hoàng Long là 2 anh em sinh đôi Ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc dành cho trẻ em như :Đường và chân,đi học về,những bông hoa những bài ca trong đó có bài “Thật là hay” các em sẽ học hôm nay . -Cho nghe băng hoặc giáo viên vừa đệm dàn vừa hát mẫu. -Hướng dẫn tập đọc lời ca theo tiết tấu +Đọc mẫu +Giới thiệu âm hình tiết tấu chung :Bài hát gồm 4 câu hát và có chung 1 âm hình tiết tấu. -Dạy hát từng câu +Hát 1-2 lần sau đó đàn giai điệu lại 2-3 lần (lưu ý cách ngắt giọng ) -Sau khi tập xong cho học sinh hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát .(hát rõ lời,tròn tiếng ). -Sửa chữa và nhận xét . Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ . *Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca: -Làm mẫu: 2/4 Nghe véo von trong vòm cây… x x x x x x… -Dạy gõ từng câu đến hết bài *Hát kết hợp vỗ tay theo phách: -Làm mẫu: 2/4 Nghe véo von trong vòm cây … x x x x… -Dạy gõ từng câu đến hết bài (Chú ý những chỗ có dấu lặng không gõ nhưng vẫn giữ đều nhòp ). Củng cố – dặn dò : -Bài hát Thật là hay do nhạc só nào sáng tác? -Cho học sinh đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay -Nghe -Nghe hát mẫu . -Theo dõi +Đọc theo +Theo dõi -Tập hát theo hướng dẫn -Hát theo hướng dẫn +Hát đồng thanh +Hát theo dãy ,nhóm +Hát cá nhân -Theo dõi -Thực hiện -Theo dõi -Thực hiện -Hoàng Lân -Thực hiện Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 4 hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca 1 lần -Nhận xét chung . -Dặn các em về ôn lại bài hát cho thật thuộc. -Ghi nhớ TUẦN: 3 Ngày soạn: 24.08.2009 Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 5  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TIẾT: 3 Ngày dạy: 31.08.2009 Ôn tập bài hát : THẬT LÀ HAY I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. - Ghi chú: Thuộc lời ca. II-CHUẨN BỊ -Hát chuẩn xác bài: Mời bạn vui múa ca -Đàn, nhạc cụ gõ đệm III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp :Nhắc học sinh tư thế ngồi, khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi-mí mi- Mà-ma-má-ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. 2.Kiểm Tra :Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn . 3.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Ôn bài hát thật là hay. -Đệm giai điệu sau đó nêu câu hỏi +Các em vừa được nghe giai điệu bài hát nào ? (Thật là hay) +Tên tác giả ?( Hoàng Lân ) -Hướng dẫn ôn bằng nhiều hình thức +Bắt giọng cho học sinh hát. ( giáo viên giữ nhòp bằng tay ) -Đệm đàn -Chú ý nghe theo yêu cầu của gv -Đoán tên và trả lời câu hỏi . -Hát theo sự hướng dẫn của gv. -Hát không có nhạc đệm . -Hát theo nhạc đệm (lần 1 vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu,lần 2 theo phách tốc độ nhanh hơn ) Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 6 -Mời học sinh hát theo dãy, nhóm,cá nhân -Nhận xét . Hoạt động 2 :Hát kết hợp đánh nhòp 2/4 -Hướng dẫn đánh nhòp: Có 1 phách mạnh và 1 phách nhẹ ,phách mạnh đánh xuống ,phách nhẹ kéo lên . -Điều khiển cả lớp cùng đánh nhòp . -Hướng dẫn vừa hát vừa đánh nhòp -Gọi một số em lên thực hiện . -Nhận xét . Hoạt động 3 :Dùng nhạc đệm bằng 1 số nhạc cụ gõ . -Hd cả lớp sử dụng các nhạc cụ gõ :Song loan ,phách ,trống nhỏ ,mõ. -Gv chia nhóm -Làm mẫu : 2/4 -Gọi từng nhóm ,cá nhân thực hiện lại để kiểm tra khả năng thực hiện . +Các em có nhận ra âm hình tiết tấu trên nằm trong bài hát nào không ? +Trong câu hát nào ?(Nghe véo von ) -Hướng dẫn học sinh dùng nhạc cụ gõ, gõ đệm theo bài hát thật là hay . -Gọi cá nhân tổâ ,nhóm thực hiện -Hs tự nhận xét Củng cố – dặn dò -Nhận xét tiết học -Dặn học sinh về ôn lại bài hát thật là hay và tập đánh nhòp 2 theo bài hát cho đúng và đều . -Thực hiện -Thực hiện theo hướng dẫn -Tập đánh nhòp +Cá nhân ,nhóm ,dãy bàn -Hát kết hợp đánh nhòp +Cá nhân ,nhóm ,dãy bàn -Lên thực hiện trước lớp. -Theo dõi và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên. -Một nhóm 4 Hs +Hs1: Song loan +Hs2: Trống con +Hs3: Thanh phách +Hs4: Mõ -Theo dõi -Tập trung ghi nhớ để thực hiện -Thực hiện . +Trả lời -Theo dõi thực hiện. -Tự nhận xét . -Nghe -Ghi nhớ Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 7  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 4 Ngày soạn: 31.08.2009 TIẾT: 4 Ngày dạy: 07.09.2009 Học hát : XOÈ HOA Dân ca Thái Lời mới :Phạm Duy Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 8 I-MỤC TIÊU - Biết đây là bài dân ca. - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Ghi chú: + Biết đây là bài dân ca của dân tộc Thái ở Tây Bắc. + Biết gõ đệm theo phách, theo nhòp. II-CHUẨN BỊ -Đàn và hát chuẩn xác bài hát . -Nhạc cụ quen dùng,băng đóa nhạc máy nghe ,phách ,song loan -Một số tranh ảnh về dân tộc Thái . III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp : Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn . 2.Kiểm Tra : Cho học sinh hát lại bài hát thật là hay. 3.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy bài hát Xoè hoa -Giới thiệu : Treo tranh dân tộc Thái. Đất nước ta có 54 dân tộc anh em trong đó có dân tộc Thái. Xoè hoa là một bài hát hay của đồng bào Thái . Xòe tiến Thái là múa. Vậy Xòe hoa là múa hoa. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em bài Xòe hoa ( dân ca Thái; Nhạc và lời Phan Duy ) -Hát mẫu hoặc cho nghe băng. -Gv hướng dẫn khởi động giọng: GV khởi động giọng cho HS bằng âm: Mì-mi- mí mi- Mà-ma-má-ma-mà. Mỗi lần lên nửa cung. -Cho học sinh nhận xét về nhòp điệu của bài hát (nhanh chậm,vui tươi hay nhẹ nhàng trong sáng ). -Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu . -Tập hát từng câu (chia bài hát thành 4 câu hát) -Giáo viên hát mẫu từng câu sau đó đàn giai điệu lại 2-3 -Ngồi ngay ngắn ,nghe . -Nghe hát mẫu . -Hs khởi động giọng -Nhận xét . -Tập đọc theo hướng dẫn . -Tập hát từng câu (chú ý phát âm rõ lời tròn tiếng ) -Thực hiện -Hát đồng thanh :Dãy nhóm Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 9 lần cho học sinh nghe để các em hát lại . -Sau khi tập xong cho học sinh hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu . -Nhận xét sửa sai . Hoạt động 2 : Hát kết hợp gõ đệm . *Hát kết hợp gõ đệm theo nhòp -Làm mẫu: 2/4 Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang… -Dạy gõ từng câu đến hết bài *Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Làm mẫu: 2/4 Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang… -Dạy gõ từng câu đến hết bài *Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca -Làm mẫu: 2/4 Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang… -Dạy gõ từng câu đến hết bài Củng cố - dặn dò -Cho học sinh hát ôn lại theo nhóm tổ ,cá nhân -Cho học sinh nhắc lại tên bài hát ,của dân tộc nào ? -Kể tên những cách gõ đệm đã học . -Nhận xét tiết học . -Về nhà ôn lại bài hát cho thật thuộc để hát tốt ở tiết sau .Chuẩn bò bài tới ôn tập . -Theo dõi -Thực hiện nhóm ,cá nhân,dãy. -Theo dõi -Thực hiện nhóm ,cá nhân,dãy. -Theo dõi -Thực hiện nhóm ,cá nhân,dãy. -Cả lớp thực hiện . -Trả lời -Kể tên -Nghe -Nghe và ghi nhớ . Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 10  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài [...]... lớp -Thực hiện -Trả lời .3Ôn bài hát múa vui -Đệm đàn và bắt giọng cho học sinh hát -Hát kết hợp gõ đệm -Gõ tiết tấu 1 câu trong bài và cho học sinh nhận biết câu nào ? -2 Câu đầu: 2/ 4 -2 câu sau: -Nghe nhận biết và trả lời 2/ 4 Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 19 -Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp gõ đệm -Nhận xét Hoạt động 2 :Phân biệt âm thanh -Nghe nhận biết và trả lời +Phân biệt âm thanh cao-thấp -Đàn âm. ..  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH TUẦN: 12 Nguyễn Tấn Tài Môn: m Nhạc - Lớp 2 Ngày soạn: 02. 10 .20 09 Trang 28 TIẾT: 12 Ngày dạy: 26 .10 .20 09 - Ôn tập bài hát : CỘC CÁCH TÙNG CHENG - Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp động tác phụ họa đơn giản - Ghi chú: + Thuộc lời bài hát + Tập biểu diễn bài hát II-CHUẨN BỊ -Nhạc cụ quen... hướng dẫn :Đồng Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ gõ dân tộc -Treo tranh (nếu có nhạc cụ trực quan) -Giới thiệu từng nhạc cụ (nếu có thể cho các em nghe âm thanh từng nhạc cụ) -Chỉ tranh cho cả lớp nhắc lại tên từng nhạc cụ -Cho cả lớp hát lại bài cộc cách tung cheng kết hợp nhạc cụ gõ đệm theo -Mời các em lên biểu diễn trước lớp hát kết hợp gõ đệm -Mời các nhóm nhận xét -Chơi trò chơi -Quan sát -Trả... cách tùng cheng ( Nhạc và lời Phan Trần Bảng ) Bài này sẽ giới thiệu đến các em một số Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 27 nhạc cụ gõ -Đệm đàn hát mẫu hoặc cho nghe băng -Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu Chia bài hát thành 6 câu hát -Dạy hát từng câu :Hát mẫu sau đó đàn giai điệu câu 1 ,2- 3 lần cho học sinh nghe -Gọi 1 -2 em hát lại -Tiếp tục tập câu 2 tương tự cho đến hết bài (sau 2 câu nối lại ) -Sau... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -Nghe và ghi nhớ  Giáo viên bộ môn Môn: m Nhạc - Lớp 2 Nguyễn Tấn Tài Khối trưởng BGH Trang 17 TUẦN: 8 Ngày soạn: 21 .09 .20 09 TIẾT: 8 05.10 .20 09 Ngày dạy: - Ôn tập 3 bài hát : THẬT LÀ HAY,XOÈ HOA,MÚA VUI - Phân biệt âm thanh cao –thấp, dài – ngắn I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát - Biết... câu để các em đoán tên bài +Bài hát nào có nhiều âm thanh ? +Ai là tác giả của bài hát ? -Hướng dẫn ôn (nhắc các em hát rõ lời đúng nhòp.) Môn: m Nhạc - Lớp 2 -Nghe đoán tên bài Trang 29 -Hướng dẫn hát kết hợp nhạc cụ gõ đệm theo nhòp -Ôn theo hướng dẫn ,phách,tiết tấu thanh,nhóm tổ,cá nhân -Hát kết hợp trò chơi (như tiết trước) -Thực hiện theo hướng dẫn :Đồng Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ gõ dân... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 26 TUẦN: 11 Ngày soạn: 19.10 .20 09 TIẾT: 11 Ngày dạy: 26 .10 .20 09 Học hát bài : CỘC CÁCH TÙNG CHENG Nhạc và lời :Phan Trần Bảng I-MỤC TIÊU - Biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc: sênh, thanh la, mõ, trống - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Ghi...  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 13 TIẾT: 13 Ngày soạn: 02. 11 .20 09 Ngày dạy: 09.11 .20 09 Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 30 Học hát : CHIẾN SĨ TÍ HON Nhạc :Đinh Nhu Lời mới :Việt Anh I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Ghi chú: Biết gõ đệm theo phách II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Hát chuẩn xác bài Chiến só tí hon -Nhạc. .. Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 14 III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp : Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ,hoặc khởi động giọng 2. Kiểm Tra :Ôn lại bài xoè hoa (cho học sinh nghe giai điệu đoán tên bài hát sau đó hát và gõ đệm theo tiết tấu ,phách ,nhòp Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát) Nhận xét 3.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy bài hát múa vui -Giới thiệu : +Nhạc. .. -Thực hiện trước lớp theo tổ ,nhóm,cá nhân -Tự nhận xét Trang 12 Hoạt động 2: -Nghe hướng dẫn -Hướng dẫn từng trò chơi +Trò chơi 1 : Nghe gõ tiết tấu đoán câu hát trong -Nghe gõ ,đoán câu hát để trả lời -Các nhóm thi đua trả lời bài (Gv gõ mẫu từng câu): -Nhận xét +Trò chơi 2 :Hát giai điệu bài hát theo các -Nghe hướng dẫn nguyên âm o,a,u,i -Lần 1 hát đúng lời ,lần 2 hát bằng nguyên âm -Chú ý theo .  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 2 Ngày soạn: 17. 08 .20 09 TIẾT: 2 Ngày dạy: 24 . 08 .20 09 TIẾT 2 Học hát : THẬT LÀ HAY (Nhạc và lời : Hoàng Lân) . ) -Chọn một vài bài hát -Nghe theo yêu cầu của giáo viên -Cả lớp tập hát lại một số bài hát lớp 1 -Hs biểu diễn trước lớp ( đơn ca, tốp Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 1 -Gv hướng dẫn hát kết hợp vận. tiết tấu,lần 2 theo phách tốc độ nhanh hơn ) Môn: m Nhạc - Lớp 2 Trang 6 -Mời học sinh hát theo dãy, nhóm,cá nhân -Nhận xét . Hoạt động 2 :Hát kết hợp đánh nhòp 2/ 4 -Hướng dẫn đánh nhòp: Có

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ

 • III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC

 • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ

 • III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC

 • I-MỤC TIÊU

 • III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC

 • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ

 • III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC

 • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ

 • III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC

  • Học hát bài :

  • MÚA VUI

 • II-CHUẨN BỊ

 • III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • II-CHUẨN BỊ

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • II-CHUẨN BỊ

 • III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC

 • II-CHUẨN BỊ

 • III-HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

  • Học hát bài :

  • CỘC CÁCH TÙNG CHENG

 • I-MỤC TIÊU

 • III-HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC

 • Củng cố – Dặn dò

 • - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

 • II-CHUẨN BỊ

 • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

 • III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

  • Ôn tập 3 bài hát

 • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

 • III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 • I-MỤC TIÊU

 • II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

 • III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  • n tập 3 bài hát đã học

 • I-MỤC TIÊU

 • - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu.

 • II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

 • III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 • I-MỤC TIÊU

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan