Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

53 799 3
Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết 1 Ôn Tập bài hát đã học lớp 4 A / Mục Tiêu : - HS trình bày các bài hát đã học: Quốc ca, Em yêu hoà bình, chúc mừng, thiếu nhi thế giới liên hoan. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca. Tập trình bày các bài hát đã học theo tổ, nhóm, cá nhân. - Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chương trình nhạc lớp 5. - Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép một số ký hiệu âm nhạc Học Sinh : - Nhạc cụ gõ , SGK lớp 5 , bảng con . phấn C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Làm quen HS , kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát một bài hát của lớp 4 ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng GV cho HS luyện thanh GV hướng dẫn , chọn bài hát GV hướng dẫn ôn tập. -GV đánh giá. 1 . Phần mở đầu : GV tiếp xúc HS trong tiết học âm nhạc đầu tiên của năm học lớp 5. GV cần tạo không khí vui tươi , phấn khởi , hào hứng trong tiết học 2 . Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : Ôn tập một số bài hát lớp 3 * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát – Quốc Ca , Ai là tác giả bài Quốc ca? Lớp đứng nghiêm hát bài hát . Em yêu hoà bình -Ai là tác giả? -GV giới thiệu lời ca của bài hát. Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Từng tổ trình bày bài hát. Chúc mừng Bài Chúc mừng là của nhạc sĩ nào? -Giới thiệu lời ca của bài hát. -Lớp hát kết hợp gõ theo phách. -Hst kết hợp vỗ tay, có phách mạnh, phách nhẹ. Trình bày theo tổ. Thiếu nhi thế giới liên hoan. - HS hát nhiều lần 4 bài hát trên HS lắng nghe và ghi nhớ HS ghi bài HS luyện thanh khởi động giọng HS ôn tập các bài hát theo hướng dẫn của GV HS ghi bài HS trả lời một số câu hỏi theo gợi ý của GV HS tập nói tên nốt nhạc và tập B ) Nội dung 2 : Ôn tập một số ký hiệu ghi nhạc * Hoạt động 1 : Câu hỏi - Lớp 4 các em đã được học những ký hiệu ghi nhạc gì ? ( Khuông nhạc , khoá son ) - Em hãy kể tên các nốt nhạc ? ( Đô Rê Mi Pha Son La Si Đô ) - Em biết những hình nốt nhạc nào ? ( Nốt trắng , nốt đen , nốt móc đơn , móc kép ) * Hoạt động 2 : - HS tập nói tên các nốt nhạc trên khuông nhạc HS tập viết nốt nhạc trên khuông nhạc viết nốt nhạc trên khuông nhạc theo hướng dẫn cũa GV IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát 4 bài hát nhiều lần , kết hợp vỗ tay theo phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. * * * * * * * * * * Tiết 2 Học Hát : Reo vang bình minh A / Mục Tiêu : - HS hát đúng và thuộc bài hát Reo vang bình minh, Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và ngân nga 3 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệmh theo nhịp và theo phách - Qua bài hát , giáo dục các em lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài hát EmYêu HoàBình , tranh ảnh phong cảnh quê hương đất nước Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) SGK âm nhạc 5, vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Quốc Ca việt Nam ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng GV giới thiệu GV cho HS luyện thanh GV đọc lời ca bài hát , hát mẫu , hướng dẫn HS hát từng câu , từng đoạn và hát hoàn toàn bài hát GV yêu cầu GV chỉ định 1 . Phần mở đầu a ) Ôn bài cũ - Nhận biết tên và vị trí 7 nốt nhạc trên khuông - Sửa 2 bài tập trong bài học trước B ) Gợi ý giới thiệu bài mới : - Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sinh ngày … , quê ở …. - Bài hát Reo vang bình minh ,nói lên một cuộc sống hoà bình… 2 .Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : - Hoạt động 1 : *Tập hát từng câu : GV hát mẫu câu 1 từ ( Reo vang reo … hồn ta ) , sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần ,yêu cầu HS lắng nghe và hát nhẩm theo - GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp đếm 2-1 cho HS hát cùng với đàn - Tập tương tự các câu còn lại cho đến hết hoàn toàn bài hát - Khi HS tập xong bài hát GV cho HS hát hoàn toàn bài hát nhiều lần - GV chỉ định 1-2 HS trình bày bài hát * Hoạt động 2 : - Hát kết hợp gõ đệm theo phách Reo vang reo, ca vang ca … - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu Reo vang reo, ca vang ca … HS ghi bài HS ôn bài HS lắng nghe HS luyện thanh khởi động giọng HS tập hát theo hướng dẫn của GV HS thực hiện HS trình bày IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát nhiều lần , kết hợp gõ theo phách , tiết tấu V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. * * * * * * * * * * Giáo án âm nhạc 5 – Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 3 Ôn Tập Bài hát : Reo vang bình minh Tập đọc nhạc số 1 A / Mục Tiêu : - HS thuộc bài hát , thể hiện tính cảm hồn nhiên, trong sáng của bài Reo vang bình minh. - HS tập hát kết hợp gõ đêm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. - HS đọc đúng giai điệu, ghép lới kết hợp gõi theo phách bài TĐN số 1. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc ,một vài động tác phụ hoạ phù hợp với bài hát , bảng phụ chép bài tập cao độ , bài tập tiết tấu Học Sinh : - Nhạc cụ gõ 9 thanh phách , trống nhỏ … ) C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Reo vang bình minh ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng GV hướng dẫn GV cho HS luyện thanh GV hướng dẫn GV ghi bảng GV giới thiệu GV hướng dẫn GV đọc mẫu , yêu cầu HS đọc theo 1. Phần mở đầu : - HS hát ôn lại bài hát Reo vang bình minh. - GV hỏi HS đã học các nốt nhạc gì , các hình nốt nào ? 2 . Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : Ôn tập 2 bài hát Reo vang bình minh * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát Reo vang bình minh. - HS hát thể hiện sắc thái , tình cảm trình bày bài hát bằnh hình thức đơn ca , song ca , tốp ca - Hát cả lớp , hát theo nhóm, cá nhân xung phong hát .Hát có thể hiện sắc thái , tình cảm - Có thể cho HS hát theo lối hát ca non * Hoạt động 2 : Nội dung 2 :Ôn TĐN số 1 * Hoạt động 1 : Ôn tập cao độ các nốt Đô – Rê – Mi – Son – La , sau đó đọc bài TĐN số 1 theo 3 bước + Bước 1 : GV đọc ( hay đàn ) mẫu + Bước 2 : HS đọc + Bước 3 : Ghép lời ca * Hoạt động 2 :Ôn bài TĐN theo tiết tấu HS ghi bài HS ôn bài hát HS luyện thanh khởi động giọng HS ôn luyện theo hướng dẫn của GV HS ghi bài HS lắng nghe HS thực hiện đọc theo yêu cầu của GV ( Đen đen – Trắng 2 – đen đen – Trắng 2 …) * Hoạt động 3 : Ôn bài TĐN số 1 hình thức ghép lời - HS hát lời và vỗ tay đệm theo tiết tấu của bài IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp đọc bài tập cao độ và tiết tấu nhiều lần V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. * * * * * * * * * * Giáo án âm nhạc 5 – Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 4 Học hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Kể chuyện Âm Nhạc A / Mục Tiêu : - HS hát đúng giai điệu bài : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Thể hiện đúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đẹp theo nhịp (đoạn 1) và theo phách đoạn 2. -Góp phần giáo dục HS yêu cuộc sống, yêu hoà bình, lên án bạo lực, chiến tranh. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài hát Bạn Ơi Lắng Nghe , bản đồ Việt Nam Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Reo vang bình minh ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng GV hướng dẫn GV giới thiệu 1 . Phần mở đầu : - GV đàn : Các nốt Đô , Mi , Son , La - HS đọc lại bài tập cao độ và bài tập tiết tấu - Bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh : - Giới thiệu nội dung của bài hát. 2 . Phần hoạt động : a) Nội dung 1 : Học bài hát Hãy giữ cho em HS ghi bài HS ôn tập bài cũ HS lắng nghe và ghi nhớ GV cho HS luyện thanh GV đọc lời bài hát , hát mẫu , hướng dẫn HS hát từng câu , từng đoạn và hát hoàn toàn bài hát GV yêu cầu GV chỉ định GV ghi bảng GV hướng dẫn bầu trời xanh. - Hoạt động 1 : Tập hát từng câu : GV hát mẫu câu 1 từ ( Hãy xua tan … la la la ) , sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần , yêu cầu HS hát nhẩm theo - GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp đếm 1-2 cho HS hát cùng với đàn - Tập tương tự các câu còn lại cho đến hết hoàn toàn bài hát - Khi HS đã hát tốt bài hát , GV cho các em hát hoàn toàn bài hát nhiều lần - GV chỉ định 1-2 HS trình bày lại bài hát b ) Nội dung 2 : - Hoạt động 1 : Hát kết hợp gõ đệm vỗ tay theo tiết tấu sau : - Hoạt động 2 : Hát kết hợp vỗ tay hay gõ đệm theo nhịp , theo phách Hãy xua tan nhưng mây mù đen tối -Nhịp: -Phách: 2 . Câu chuyện xảy ra ở giai đoạn nào trong lịch sử nước ta ? HS luyện thanh khởi động giọng HS ghi bài HS tập hát theo hướng dẫn của GV HS thực hiện HS trình bày HS ghi bài HS thực hiện theo yêu cầu của GV HS trả lời theo SGK IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh nhiều lần , kết hợp gõ tiết tấu và gõ phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. * * * * * * * * * * Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 5 Ôn Tập Bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc: TĐN số 2 A / Mục Tiêu : - HS thuộc lời ca, thể hiện sự mạnh mẽ, thôi thúc của bài Hãy cho em bầu trời xanh. - HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đạp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc, Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. - HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài tập tiết tấu , một số động tác phụ hoạ Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , sách , vở học tập C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng GV hướng dẫn GV cho HS luyện thanh GV hướng dẫn GV Ghi bảng GV thuyết trình GV hướng dẫn -Nêu yêu cầu. 1 . Phần mở đầu : - Cả lớp ôn bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh nhiều lần , HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp hay theo phách 2 . Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 :Ôn tập bài hát bạn Hãy giữ cho em bầu trời xanh. * Hoạt động 1 :Hát kết hợp động tác phụ hoạ - Cả lớp đứng hát : Nghiêng đầu sang bên trái , rồi bên phải theo phách . Cuối lời 1 vỗ tay 2 cái . Tiếp đến vào lời 2 cho đến hết bài hát và vỗ tay 3 cái để kết thúc ( vừa hát vừa kết hợp động tác ) * Hoạt động 2 : từng nhóm lên biểu diễn trước lớp , GV nhận xét , đánh giá b ) Nội dung 2 : Học bài TĐN Số 2 Mặt trời lên. * Hoạt động 1 : - Câu hỏi : +Bài TĐN có những nốt gì +Nốt nhạc cao nhất , thấp nhất trong bài - HS luyện đọc theo tiết tấu * Hoạt động 2 : Đọc TĐN Số 2 - Bước 1 : Đọc với tốc độ chậm từng câu 1 - Bước 2 : Vừa đọc vừa gõ đệm theo phách - Bước 3 : Ghép lời ca - HS thể hiện bài tập tiết tấu : ( Vỗ tay , kết hợp miệng nói : đen đen trắng 2 , đen đen trắng 2 , tương tự ví dụ trên ) HS ghi bài HS ôn hát HS luyện thanh khởi động giọng HS ôn hát theo hướng dẫn của GV HS ghi bài HS lắng nghe và ghi nhớ HS thực hiện -Trả lời. -Thực hiện. -HS thực hiện IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát hãy giữ cho em bầu trời xanh và vỗ tay kết hợp vỗ tay theo phách. V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK , về nhà viết bài tập đọc nhạc vào vở. - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. * * * * * * * * * * Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 6 Học hát bài: Con chim hay hót. A / Mục Tiêu : - HS hát đúng giai điệu của bài Con chim hay hót. Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và cao độ chuyển quãng 8 bài hát. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách. - Góp phần giáo dục HS thâm gắn bó với thiên nhiên. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , sách vở nhạc C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy vỗ tay bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng GV hướng dẫn GV ghi bảng GV cho HS luyện thanh GV đọc lời , hát mẫu và hướng dẫn HS hát từng 1 . Phần mở đầu : - Cả lớp HS ôn tập bài TĐN số 2 và bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Bài hát Con chim hay hót 2 . Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : Học bài hát Con chim hay hót Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu ( Bảng phụ ) * Hoạt động 1 : Dạy hát - GV hát mẫu câu 1 từ ( Con chim … ơi chim ơi), sau đó đàn giai điệu câu này từ 2-3 lần , yêu HS ghi bài HS ôn bài cũ HS ghi bài HS luyện thanh khởi động giọng HS tập hát câu , từng đoạn và hát hoàn toàn bài hát GV yêu cầu GV hướng dẫn GV ghi bảng GV hướng dẫn cầu HS nghe và hát nhẩm theo - GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp đếm 2-1 cho HS hát cùng với đàn - Tập tương tự các câu còn lại cho đến hết hoàn toàn bài hát * Hoạt động 2 : Luyện tập - Luyện tập bài hát theo nhóm , luyện tập cá nhân b ) Nội dung 2 : Hát kết hợp hoạt động * Hoạt động1:Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ đệm theo theo phách X X X X X X X X… - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp x x x * Hoạt động 2 : Tập biểu diễn bài hát - Hai dãy bàn đứng hát và nhún thei nhịp 2/4 - Hai nhóm lên bảng biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ theo hướng dẫn của GV HS thực hiện HS thực hiện HS ghi bài HS thực hiện IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em nhiều lần , kết hợp gõ đệm theo phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. * * * * * * * * * * Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 7 Ôn tập bài hát: Con chim hay hót Ôn tập TĐN số 1, số 2. A / Mục Tiêu : -HS trình bày bài Con chim hay hót với cách hát có lĩnh xướng và hoà giọng. Thể hiện tình cảm hồn nhiên, nhí nhảnh của bài. -HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 1 kết hợp đánh nhịp 2/4. HS đọc nhạc hát lời bài TĐN số 2 kết hợp đánh nhịp ¾. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép 2 bài hát , các hình tiết tấu , bài TĐN số 1 Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy đọc bài TĐN số 1, số 2 ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng GV hướng dẫn GV ghi bảng GV cho HS luyện thanh GV hướng dẫn GV ghi bảng GV hướng dẫn GV ghi bảng GV hướng dẫn GV ghi bảng GV hướng dẫn 1. Phần mở đầu : - HS hát ôn lại bài hát Con chim hót hay - GV hỏi HS đã học các nốt nhạc gì , các hình nốt nào ? 2 . Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : Ôn tập bài hát Con chim hót hay. * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát Con chim hót hay. - HS hát thể hiện sắc thái , tình cảm trình bày bài hát bằnh hình thức đơn ca , song ca , tốp ca - Hát cả lớp , hát theo nhóm, cá nhân xung phong hát .Hát có thể hiện sắc thái , tình cảm - Có thể cho HS hát theo lối hát ca non b ) Nội dung 2 :Ôn TĐN số 1 * Hoạt động 1 : Ôn tập cao độ các nốt Đô – Rê – Mi – Son – La , sau đó đọc bài TĐN số 1 theo 3 bước + Bước 1 : GV đọc ( hay đàn ) mẫu + Bước 2 : HS đọc + Bước 3 : Ghép lời ca * Hoạt động 2 :Ôn bài TĐN theo nhịp 2/4 ( Đen đen – Trắng 2 – đen đen – Trắng 2 …) * Hoạt động 3 : Ôn bài TĐN số 1 hình thức ghép lời - HS hát lời và vỗ tay đệm theo tiết tấu của bài b ) Nội dung 2 :Ôn TĐN số 2 * Hoạt động 1 : Ôn tập cao độ các nốt Đô – Rê – Mi – Son – La , sau đó đọc bài TĐN số 1 theo 3 bước + Bước 1 : GV đọc ( hay đàn ) mẫu + Bước 2 : HS đọc + Bước 3 : Ghép lời ca * Hoạt động 2 :Ôn bài TĐN theo nhịp 3/4 ( Đen đen – Trắng 2 – đen đen – Trắng 2 …) * Hoạt động 3 : Ôn bài TĐN số 1 hình thức ghép lời - HS hát lời và vỗ tay đệm theo tiết tấu của bài HS ghi bài HS ôn bài cũ theo hướng dẫn của GV HS ghi bài HS luyện thanh khởi động giọng HS ôn luyện hát theo hướng dẫn của GV HS ghi bài HS ôn luyện theo hướng dẫn của GV HS ghi bài HS ôn luyện theo hướng dẫn của GV [...]... Tập đọc cả bài -GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo vừa đọc vữa gõ tiết tấu -HS xung phong đọc -HS đọc cả bài GV lắng nghe không đàn để sửa chỗ sai cho HS 7 Ghép lời ca -GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách GV bắt nhịp -1 Hs đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát lời -Cả lớp hát lời và gõ phách 8 Củng cố kiểm tra -Gv đàn giai điệu, cả lớp cùng... vận động theo nhạc Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân - HS biết hình dáng, biết đọc tên và được nghe âm sắc 4 nhạc cụ nước ngoài: Sắc – xô – phôn, Tờ – rôm – pét, Phơ – luýt, Cờ – la – ri – nét B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , một số động tác phụ hoạ Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm... bầu trời xanh kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc Trình bày 2 bài hát theo nhóm, cá nhân - HS nghe bài hát Co con, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em... động theo nhạc +Cả lớp tập hát kết hợp vận động -Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc Nội dung 2 Tập đọc nhạc TĐN só 5- Năm cánh sao vui -1 Giới thiệu bài TĐN -GV treo bài TĐN số 5 lên bảng -Hôm nay các em sẽ học bài TĐN số 5 mang tên Năm cánh sao vui -Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? có mấy nhịp? -Bài TĐN viết ở nhịp làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp 2 Tập nói tên nốt nhạc -HS... theo +GV quy định đọc các nốt Mi-son-la-đố rồi dàn để HS đọc hoà theo -Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu +Gõ lại tiết tấu TĐN số 4 +Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ tiết tấu Đổi lại phần trình bày -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách +Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách Đổi lại phần trình bày +Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách Tiết 19: 0hi bài -HS luyện cao độ -HS thực... đọc cao độ các nốt Đồ –rê- mi-son -HS đọc cao độ các nốt Son-mi-rê-đô -Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu -Gõ lại tiết tấu TĐn số 6 -Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ tiết tấu Đổi lại phần trình bày +Nhóm, cá nhân trình bày -Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách +Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách +Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách -Nhóm, cá nhân trình bày GV chỉ định -HS ghi... hướng dẫn thực hiện giống động tác 1 b ) Nội dung 2 : Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài -Giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của nhạc cụ -HS tập đọc tên nhạc cụ -GV sử dụng tranh ảnh để giới thiệu tên hình dáng, đặc điểm của từng nhạc cụ -Giới thiệu về tư thế biểu diễn nhạc cụ -Nghe âm sắc: GV đàn phím điện tử giới thiệu âm sắc từng nhạc cụ GV đàn 1 – 2 Câu trong bài Những bông hoa những bài ca HS thực... gõ phách bài TĐN số 3 - HS nghe bài hát đi học, nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơi Minh Chính – Bùi Đình Thảo B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài TĐN số 3 Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ , mõ , song loan …) SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy... HS hát lời -Cả lớp hát lời và gõ phách 8 Củng cố, kiểm tra -GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách -HS tập gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và hát lời -HS xung phong trình bày -Các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách GV đánh giá -GV đệm đàn, trình bày toàn bộ bài Năm cánh sao vui giới thiệu cho HS nghe -HS tập chép nhạc bài TĐN số 5 sai -HS thực hiện -2 Hs xung phong -HS... tiết sau / ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 13 Ôn Tập Bài Hát : Ước mơ Tập Đọc Nhạc : TĐN số 4 A / Mục Tiêu : - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Cò lả, thể hiện tính chất mềm mại của dân ca - Đọc đúng cao độ , trường độ bài TĐN số 4 Con Chim Ri và ghép lời B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài TĐN số 4 Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh . trình nhạc lớp 5. - Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép một số ký hiệu âm nhạc Học Sinh : - Nhạc cụ gõ , SGK lớp 5 , bảng. * * * Giáo án âm nhạc 5 – Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 3 Ôn Tập Bài hát : Reo vang bình minh Tập đọc nhạc số 1 A / Mục Tiêu : - HS thuộc bài hát , thể hiện tính cảm hồn nhiên, trong sáng của. Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , một số động tác phụ hoạ Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan