Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

67 876 2
Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN: 1 Ngày soạn: 10.08.2009 TIẾT: 1 Ngày dạy: 17.08.2009 Học bài hát: QUỐC CA VIỆT NAM  I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. - Biết tác giả bài hát là nhạc só Văn Cao II. Giáo viên chuẩn bò: - Học thuộc bài Quốc ca, tập hát chuẩn xác ( dòch giọng). - Nhạc cụ quen dùng. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy hát Quốc ca ( lời 1). Giáo viên Học sinh - Giới thiệu bài hát, tên bài, tác giả. - Hát mẫu ( đàn giai điệu). - hướng dẫn học sinh đọc lời theo tiết tấu. - hướng dẫn khởi động giọng ( a,i). - Dạy từng câu đến hết bài. - Trật tự lắng nghe và trả lời. - Đọc đúng 3 cao độ. - Đọc lời theo hướng dẫn. - Hát cả lớp theo hướng dẫn. HOẠT ĐỘNG II: Đàm thoại. Giáo viên Học sinh - Giáo viên giảng giải sơ lược về bài hát Quốc ca. - Đặt 1 số câu hỏi: . Bài Quốc ca được hát khi nào? - Chú ý lắng nghe. - Nghe và trả lời. - Lúc chào cờ. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 1 . Ai là tác giả của bài Quốc ca. . Khi chào cờ và hát Quốc ca phải có thái độ như thế nào? - Nhạc só Văn Cao. - Đứng yên lặng, nghiêm trang, giở nón * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Cho vài em, hát cả lớp dưới sự điều khiển của lớp trưởng. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Học thuộc bài hát ở nhà. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 2  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 2 Ngày soạn: 17.08.2009 TIẾT: 2 Ngày dạy: 24.08.2009 Học bài hát: QUỐC CA VIỆT NAM ( tt )  I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. - Biết hát đúng giai điệu. II. Giáo viên chuẩn bò: - Học thuộc lời 2 và cả bài Quốc ca Việt Nam. - Nhạc cụ quen dùng: kèn Melodion. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy hát Quốc ca ( lời 2). Giáo viên Học sinh - Khởi động giọng. - hướng dẫn học sinh đọc lời theo tiết tấu ( giải thích từ khó). - Hát mẫu lời 2. - hướng dẫn học sinh hát từng câu( nối tiếp đến hết bài ). - Khởi động theo 3 cao độ. - Đọc lời bài hát, lắng nghe giáo viên giải thích. - Nghe hát mẫu. - Hát theo sự hướng dẫn của giáo viên. HOẠT ĐỘNG II: Đàm thoại. Giáo viên Học sinh - Hỏi: khi hát Quốc ca phải như thế nào? - Trả lời: nghiêm trang. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 3 - hướng dẫn học sinh đứng nghiêm. - Quan sát học sinh thực hành. - Sửa sai. - Lớp trưởng hô khẩu lệnh chào cờ ( nghỉ, nghiêm chào cờ, chào, Quốc ca). - Cả lớp cùng hát từ lời 1 sang lời 2. * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Nhắc nhở học sinh thuộc bài Quốc ca, hát đều lớn trong buổi lể chào cờ. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 4  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 3 Ngày soạn: 24.08.2009 TIẾT: 3 Ngày dạy: 31.08.2009 HỌC BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: Phan Trần Bảng.  I. Mục tiêu: - Biết hát đúng giai điệu và lời 1. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết gõ đệm theo phách. II. Giáo viên chuẩn bò: - Hát chuẩn xác. - Nhạc cụ quen dùng đệm bài hát. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát. Giáo viên Học sinh - Giới thiệu bài hát ( miêu tả buổi sáng đến trường ), tên bài, tác giả. - Cho xem tranh. - Hát mẫu ( đệm đàn). - hướng dẫn đọc lời theo tiết tấu. - hướng dẫn khởi động giọng. - Dạy hát từng câu đến hết bài. ( Cho học sinh nhận xét tiết tấu trong mỗi câu). - Chú ý, lắng nghe. - Xem tranh trả lời câu hỏi. - Trật tự nghe. - Nhìn bảng đọc lời bài hát. - Hát từng câu ( móc xích ) theo giáo viên. - Trả lời: tiết tấu mỗi câu giống nhau. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 5 HOẠT ĐỘNG II: Đàm thoại. Giáo viên Học sinh - hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách ( làm mẫu). Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh. - hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh. - Học sinh hát theo sự hướng dẫn của giáo viên ( cuối câu vỗ 2 tiếng). - Chia nhóm: Nhóm 1: Hát. Nhóm 2: Gõ ( đổi lại). - Vỗ tay chậm kết hợp hát lời. - Thực hành theo nhóm cá nhân vài em. * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Gọi vài em khá thực hành hát và vỗ tay. - Cả lớp nhận xét bạn. - Giáo viên đánh giá tiết học. - Dặn học sinh về nhà học thuộc lòng bài ca ( lời 1). Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 6  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 4 Ngày soạn: 31.08.2009 TIẾT: 4 Ngày dạy: 07.09.2009 HỌC TIẾP BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: Phan Trần Bảng.  I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết hát đúng giai điệu. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. II. Giáo viên chuẩn bò: - Hát chuẩn xác, truyền cảm. - Nhạc cụ. - Chuẩn bò vài động tác phụ họa. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy lời 2, ôn luyện. Giáo viên Học sinh - Đàn giai điệu bài hát. - Giới thiệu lời 2 trên bảng lớp. - Đọc lời ca theo tiết tấu. - Khởi động giọng. - hướng dẫn hát từng câu ( móc xích). - hướng dẫn ôn cả 2 lời. - Học sinh nhắc tên bài hát và tác giả. - Quan sát, lắng nghe. - Đọc từng câu theo hướng dẫn. - Đọc đúng cao độ. - Hát theo hướng dẫn. - Hát cả lớp + cá nhân. HOẠT ĐỘNG II:Hát kết hợp vỗ tay, làm động tác phụ họa. Giáo viên Học sinh - hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. - Hát theo hướng dẫn của giáo viên. - Chia 2 nhóm: Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 7 Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh - hướng dẫn làm động tác phụ họa. Hát câu 1, động tác 1. Hát câu 2, động tác 2. Hát câu 3, động tác 3. Hát câu 4, động tác 4. Nhóm 1: hát. Nhóm 2: vỗ tay. Đổi lại. - Học sinh quan sát mẫu. - Dậm chân tại chỗ ( phách). - Đưa 2 tay làm cánh bướm. - Đưa 2 tay lên miệng làm loa. - Vỗ tay theo phách. * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Đặt câu hỏi cho học sinh trả lời về nội dung bài. - Cả lớp hát vỗ tay theo nhòp, tứng nhóm biểu diễn. - Nhận xét đánh giá các hoạt động. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 8  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 5 Ngày soạn: 07.09.2009 TIẾT: 5 Ngày dạy: 14.09.2009 Học bài hát: ĐẾM SAO. Nhạc và lời: Văn Chung  I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết gõ đệm theo phách. II. Giáo viên chuẩn bò: - Hát chuẩn xác, truyền cảm. - Nhạc cụ quen dùng. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát : Đếm sao. Giáo viên Học sinh - Giới thiệu bài hát: trích từ câu đồng dao của trẻ em với trò chơi đếm sao, tên bài, tác giả: Văn Chung. - hướng dẫn xem tranh. - hát mẫu ( đệm giai điệu). - hướng dẫn đọc theo tiết tấu. - Khởi động giọng. - Dạy hát từng câu. ( Chú ý những tiếng ngân 3 phách). - Trật tự. - Lắng nghe. - Xem tranh. - Nghe nhạc. - Đọc từng câu. - Khởi động giọng. - Hát theo hướng dẫn. ( cuối câu 1: sao ; câu 2: vòng ; câu 3: sao Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 9 HOẠT ĐỘNG II:Hát kết hợp múa đơn giản. Giáo viên Học sinh - hướng dẫn thực hiện một số động tác minh họa kết hợp. - Động tác 1: 2 câu đầu. - Động tác 2: 2 câu cuối. - Học sinh theo dỏi mẫu, sau đó thực hiện. - Tay giơ cao, nghiêng người sang 2 bên. - Quay tròn tại chỗ. * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Cả lớp hát cùng băng nhạc, vừa hát vừa vỗ tay theo phách. - Một số em biểu diễn kết hợp múa đơn giản. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuộc bài hát. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 10  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài [...]... hát mẫu ) - hướng dẫn vỗ tay theo nhòp 3 Một ông sao sáng Hai ông sáng sao - Tổ chức nhóm Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh - Nghe hát - Quan sát và thực hành cả lớp - Cá nhân vài em - Hát theo nhóm Trang 11 HOẠT ĐỘNG II:Trò chơi âm nhạc Giáo viên - hướng dẫn nói theo tiết tấu 1 ông sao sáng 2 ông sáng sao - hướng dẫn trò chơi hát âm : a,u,i (Dùng các nguyên âm thay thế lời ca) - Chia nhóm Học sinh...  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 31 TUẦN: 16 Ngày soạn: 15. 11.2009 TIẾT: 16 Ngày dạy: 30 .11.2009 + Kể chuyện âm nhạc: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC + Giới Thiệu Tên Nốt Nhạc Qua Trò Chơi  I Mục tiêu: - Biết nội dung câu chuyện - Biết tên gọi của các nốt nhạc và tìm vò trí các nốt nhạc qua trò chơi II Chuẩn bò: - Tranh cá heo - Tập chỉ nốt nhạc. .. ca đi học Giáo viên - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vổ tay theo 3 kiểu - Giáo viên làm mẫu - Giáo viên nhận xét - hướng dẫn làm động tác phụ họa - hướng dẫn hát nhóm Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh - Quan sát giáo viên làm mẫu sau đó thực hành 3 kiểu: nhòp, phách, tiết tấu - Hát kết hợp múa ( ôn lại động tác) Trang 17 - Tự chọn nhóm biểu diễn HOẠT ĐỘNG II: Ôn bài: Đếm sao Giáo viên... hát gõ đệm nhòp 3 - Chia nhóm Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh - Lắng nghe - làm theo hướng dẫn -Hát cả lớp 1 phách mạnh: vỗ tay 2 phách nhẹ: gõ bàn Trang 25 HOẠT ĐỘNG II: Kết hợp vận động Giáo viên - hướng dẫn động tác phụ họa - Đếm 1-2 -3 - Giáo viên đệm đàn Học sinh - Theo dõi - Học sinh thực hiện - Học sinh làm động tác * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Một nhóm biểu diễn trước lớp - Nhận xét... Giáo viên - Cho học sinh nghe băng mẫu - hướng dẫn ôn bài hát với sắc thái vui tươi - Nhận xét, đánh giá hoạt động Học sinh - Nghe hát, theo dõi - Hát cả lớp – cá nhân ( kết hợp vỗ nhòp ) - Thực hành nhóm HOẠT ĐỘNG II: Tập vận động phụ họa và biểu diễn bài hát Giáo viên Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh Trang 15 - Học sinh hát và vận động - Giáo viên làm mẫu động tác - Quan sát mẫu - Làm theo giáo. .. nốt nhạc vào vở và tổ chức trò chơi : “ Bảy anh em” và “ Khuông nhạc bàn tay” 4 Củng cố: - Hôm nay, thầy hướng dẫn các em bài gì? - Nhận xét 5 Dặn dò: - Về nhà học thuộc 7 nốt nhạc Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Học sinh nghe và cảm nhận - Học sinh đọc lại câu chuyện - Học sinh trả lời - Học sinh kể lại câu chuyện - Học sinh tập viết tên nốt nhạc vào vở - Học sinh trả lời - Học sinh ghi nhớ Trang 33 ... động dạy và học: 1/ Ổn đònh: 2/ Kiểm tra: 3/ Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ôn tập: Lớp chúng ta đoàn kết Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 34 - Hát kết hợp gõ theo phách - Giáo viên làm mẫu câu 1 và 2 - Cho học sinh đứng tại chỗ trình bày - Hát kết hợp gõ theo nhòp - Giáo viên làm mẫu câu 1 và 2 Học sinh hát và tập gõ đệm cả bài - Giáo viên chỉ đònh 2 học sinh song ca kết... theo tiết tấu Lớp chúng mình rất rất vui Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh - lắng nghe - hát theo nhóm - Hát cá nhân Lớp chúng mình rất rất vui, - Cả lớp hát kết hợp vỗ tay Trang 21 x x x x x x HOẠT ĐỘNG II:Ôn bài: Hoa lá mùa xuân Giáo viên Học sinh - Đố vui: Giáo viên gõ tiết tấu sau: và hỏi đó là tiết tấu trong bài nào? - hướng dẫn nhớ và hát lại bài: Hoa lá mùa xuân - Trả lời: lớp chúng ta...  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 28 TUẦN: 15 Ngày soạn: 16.11.2009 TIẾT: 15 Ngày dạy: 23. 11.2009 Học bài hát: NGÀY MÙA VUI Dân ca Thái Lời mới: Hoàng Lân  I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 - Biết hát kết hợp vận động phụ họa - Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc II Giáo viên chuẩn bò: - Nhạc cụ quen dùng III... HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Học hát Ngày mùa vui -Giới thiệu: Ghi nội dung -Đệm đàn hát mẫu hoặc cho nghe băng Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 -Ghi bài vào vở -Nghe hát mẫu Trang 29 -Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu -Hướng dẫn luyện thanh 1-2 phút -Hát đầy đủ cả hai lời -Yêu cầu cả lớp hát hoà giọng cả hai lời -Nhận xét -Yêu cầu nửa lớp hát lời 1, nửa lớp hát lời 2 . tay theo nhòp 3 Một ông sao sáng Hai ông sáng sao - Tổ chức nhóm. - Nghe hát. - Quan sát và thực hành cả lớp. - Cá nhân vài em. - Hát theo nhóm. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 11 HOẠT. thực hành hát và vỗ tay. - Cả lớp nhận xét bạn. - Giáo viên đánh giá tiết học. - Dặn học sinh về nhà học thuộc lòng bài ca ( lời 1). Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 6  Những. dẫn học ở nhà: - Cho vài em, hát cả lớp dưới sự điều khiển của lớp trưởng. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Học thuộc bài hát ở nhà. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Trang 2  Những

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan