0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

28 1,773 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:06

Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng Ngày soạn: / / 2012 Ngày giảng: / / 2012 Tiết 1 Học Hát: Bài Quốc ca Việt Nam Nhạc và lời: Văn Cao I. Mục tiêu: - HS biết bài Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của nớc Việt Nam, đợc hát và cử nhạc khi chào cờ. - Hát đúng giai điệu và lời 1 ca bi Quc ca. - Giáo dục HS có ý thức nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3. - Cờ tổ quốc. 2. Học sinh: - Tập bài hát ( TBH). III. Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số HS. - Nhắc HS t thế ngồi học hát. 2. Bài cũ: - KT đa xen trong giờ học. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Dy hỏt bi Quc ca(li 1) + Giới thiệu bài hát ( Dùng lá cờ tổ quốc, giới thiệu tác giả, tác phẩm), ghi đầu bài. + Hát mẫu hoc m bng mu. - Cho HS nhận xét giai điệu bài hát. + Đọc lời ca: - Chia câu hát hớng dẫn HS đọc lời ca. + Khởi động giọng: - Đàn chuỗi âm CDEGA huớng dẫn HS khởi động giọng theo âm La. + Dạy hát: - Đàn từng câu hát hớng dẫn HS tập hát theo. - Hớng dẫn HS ngân đúng ở những chỗ có 3 phách, chỗ có dấu chấm dôi. - Hớng dẫn hát đúng cao độ của tiếng thù, - HS cho + hỏt - Quan sát, nghe. - Nghe. - Nhận xét. - Đọc đồng thanh. - Lớp đồng thanh thực hiện. - Tập hát theo HD của GV. Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng ngừng cao độ khác nhau. - Cho hs hỏt c bi, gv nghe v sa sai cho hs. + Luyện tập: - Cho HS hát theo nhóm, GV quan sát sửa sai. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. - Yêu cầu HS nghe câu hỏi và thảo luận nhóm ( 3p) . ?1. Bài Quốc ca Việt Nam đợc hát khi nào? 2. Ai là tác giả của bài Quốc ca Việt Nam? 3.Khi chào cờ và hát Quốc ca chúng ta phải có thái độ nh thế nào? - Yêu cầu nhóm cử đại diện trả lời câu hỏi. 4. Củng cố- Dn dũ: - Cho HS tập đng chào cờ và hát Quốc ca. - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về nhà học thuộc lời 1 và tập hát trớc lời 2. - Cho HS ghi bài. - HS hỏt c bi - Từng nhóm hát - Từng nhóm thảo luận. - Cá nhân đại diện trả lời. - Lớp t/h. - Nghe. - Ghi bài. Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng Ngày soạn: / / 2012 Ngày giảng: / / 2012 Tiết 2 Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (tiếp) I. Mục tiêu: - Hát đúng lời 2 bài hát, hát đồng đều, rõ lời. - Giáo dục HS ý thức nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đài, đĩa nhạc lớp 3. - Tìm hiểu một số từ khó trong bài hát. 2. Học sinh:. - TBH, thanh phách. III. Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số HS. - Nhắc HS t thế ngồi học hát. 2. Bài cũ: - Kiểm tra hát lời 1 bài Quốc ca Việt Nam. 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Tập hỏt Quc ca(li 2). + Giới thiệu nội dung tiết học, ghi đầu bài. + Cho hs nghe li li bi Quc ca. - Bt nhp cho hs ụn li li 1. - Chia câu hát cho HS đọc đồng thanh lời 2 ca bi. - Giải thích một số từ khó: dắt giống nòi, nuốt căm hờn. + Khởi động giọng: - Đàn chuỗi âm giọng Cdus (-1) cho HS khởi động theo mẫu âm La. + Tập hát tng cõu theo li múc xớch ging li 1. - Bắt nhịp cho HS hát , GV sửa sai ( nếu có). + Luyện tập: - Cho HS hát tập thể, nhóm hát. * Hoạt động 2: Tập chào cờ và hát Quốc ca. - Hớng dẫn HS thực hiện nh sau: + GV hô: Chào cờ! Chào! Quốc ca! + HS thực hiện chào cờ và hát Quốc ca. - HS ngi ngay ngn - 1, 2 HS trả bài. - Nghe. - Nghe. - Lớp t/h - HS c - Nghe. - Lớp thực hiện. - Tập hát theo HD của GV. - Lớp, nhóm thực hiện. - Nghe. - Lớp thực hiện. Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng - Cho HS thực hiện 1, 2 lần. 4. Củng cố- Dn dũ: - Hỏi HS: 1. Quốc ca đợc hát khi nào? 2. Khi hát Quốc ca phải có thái độ nh thế nào? - Nhận xét phần trả lời của HS và nhận xét tiết học. - Nhăc HS về học thuộc bài hát, xem trớc bài Bài ca đi học. - Cho HS ghi bài. - Trả lời. - Nghe. - Nghe. - Ghi đầu bài. Ngày soạn : / / 2012 Ngày giảng: / / 2012 Tiết 3 Học hát: Bài Bài ca đi học Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Mục tiêu: - HS biết tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Hát đúng giai điệu và lời 1 ca bi hỏt. - Giáo dục HS tình cảm gắn bó dới mái trờng, kính trọng thầy cô, yêu quý bạn bè. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe -Tranh minh họa nội dung bài hát. 2. Học sinh: Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng - TBH, thanh phách. III. Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò 1. ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số HS. - Nhăc HS t thế ngồi học hát. 2. Bài cũ: - Kiểm tra hát bài Quốc ca Việt Nam. 3. Bài mới: * Hoạt động 1:Dy hỏt bi Bi ca i hc(li 1) + Giới thiệu bài hát: ( Dùng tranh minh hoạ), ghi đầu bài. + Hát mẫu ( đĩa mẫu). + Đọc lời ca: - Chia câu hát cho HS đọc li ca ca bi. + Khởi động giọng ( Phần KT bài cũ cả lớp hát tập thể đã thực hiện) + Tập hát: - Đàn giai điệu từng câu hát, hớng dẫn HS tập hát theo li múc xich. + Lu ý: Khi dạy hát đến câu 3 GV cho HS so sánh câu 1 và câu 3 (về cao độ, TT, lời ca). + Cho hs ghộp c bi, gv sa sai ngay cho hs + Luyện tập: - Cho các nhóm hát, nu thy hs hỏt sai thỡ sa ngay * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đêm. - Hớng dẫn HS: Bình minh dâng lên ánh trên giọt sơng long lanh. > > > > - Giải thích cho HS biết bài hát bắt đầu bằng phách nhẹ nên khi gõ đệm các em lu ý phách mạnh đầu tiên của bài hát rơi vào tiếng minh - Cho HS thực hiện theo nhóm: N1: hát lời. N2: Gõ nhịp. N3; Gõ phách. => 3 nhóm đổi nhau thực hiện. 4. Củng cố- Dn dũ: - Hỏi HS: Nội dung lời 1 bài hát Bài ca đi học nói đến điều gì? Qua bài hát em cảm nhận đợc những gì? - Nhận xét giờ học. -HS cho + hỏt - Lớp hát tập thể. - Quan sát, nghe. - Nghe. - Lớp đọc đồng thanh. - Tập hát theo HD của GV. - HS so sánh câu hát. - HS hỏt c bi - Nhóm hát. - Nghe và thực hiện theo HD. - Nghe v t/h theo - Nhóm thực hiện: Bỡnh minh dõng lờn ỏnh trờn * * > > > > - Trả lời. - Nghe. Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng - Nhắc HS về nhà học thuộc lời 1 xem trớc lời 2. - Cho HS ghi bài. - Nghe. - Ghi bài. Ngày soạn: / / 2012 Ngày giảng: / / 2012 Tiết 4 Học hát: Bài Bài ca đi học (Tiếp) I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu lời 2 v thuộc cả bài. - Giáo dục HS yêu quý bạn bè, trờng lớp. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3. Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng - Hỏt chun xỏc v truyn cm -Tập một số động tác phụ hoạ. 2. Học sinh: - TBH, thanh phách. III. Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số HS. - Nhăc HS t thế ngồi học hát. 2. Bài cũ: - Kiểm tra hát lời 1 Bài ca đi học. 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Dy hát lời 2, ụn luyn c bi + Hát mẫu ( đĩa mẫu). - Cho HS nhận xét so sánh giữa lời 1 và lời 2. + Đọc lời ca: - Nhc hs chia cõu hỏt nh li 1 - Đàn giai điệu bài hát ( 1lần). - Cho hs hỏt li li 1 - Bắt nhịp cho Hs hát luôn lời 2 ( GV nghe và sửa nếu HS hát sai). - Cho các nhóm hát, vừa hát vừa gõ đệm ( nh HD lời 1). * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hớng dẫn hs hát kết hợp một số động tác phụ ho - Chia lp thnh cỏc nhúm nh tp luyn. - Gv quan xỏt v sa ng tỏc. - Cho HS biểu. GV đệm đàn, nhận xét, tuyên dơng. 4. Củng cố- Dn dũ. - Hỏi HS: Qua bài hát em có cảm nhận nh thế nào về trờng lớp, bạn bè, thầy cô? - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về nhà tập hát và biểu diễn thành thạo bài hát. Xem trớc bài Đếm sao. - Cho HS ghi bài. - Lp cho+hỏt - Lớp hát tập thể. - Nghe. - Nhận xét. - 1, 2 hs c - HS hỏt li 1 - Tự hát lời 2. - Nhóm thực hiện. - Tập đ/t phụ hoạ theo HD. - Nhúm t/h - Cá nhân biểu diễn. - Trả lời. - Nghe. - Ghi bài Ngày soạn: / / 2012 Ngày giảng: / / 2012 Tit 5 Học hát: Bài Đếm sao Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng Nhạc và lời: Văn Chung I. Mục tiêu: - HS biết tên tác giả bài hát, biết tính chất nhịp nhàng của bài hát với nhịp 3 4 - Hát đúng giai điệu thuộc lời ca, thực hiện một số đ/t phụ hoạ đơn giản. - Giáo dục HS yêu thiên nhiên. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3. -Tranh minh họa nội dung bài hát. - Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch. - Tiu s v nhc s Vn chung 1 vi bi hỏt ca ụng. - ng tỏc ph ha. 2. Học sinh: - TBH, thanh phách. III. Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò 1. ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số HS. - Nhc HS t thế ngồi học hát. 2. Bài cũ: - Kiểm tra hát bài Bài ca đi học 3. Bài mới: * Hoạt động 1:Hc hỏt bi m sao + Giới thiệu bài hát: ( Dùng tranh minh hoạ), ghi đầu bài. + Hát mẫu hoc m bng mu + Đọc lời ca: - Chia câu hát cho HS đọc đồng thanh. + Khởi ộng giọng + Tập hát: - Gv da hỏt từng câu , ni tip nhau cho n ht bi + Lu ý: GV đếm số phách ở cuối các tiếng hát: sao, vàng, sáng giúp HS hát đều và đúng nhịp3/4 - Cho hs hỏt c bi, Gv nghe v sa sai. + Luyện tập: - Cho các nhóm hát, GV nghe và sửa nếu HS hát sai. * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm: - Hớng dẫn hs hỏt kt hp gừ m theo nhp v phỏch: - Nhc hs ngi ỳng t th - Lớp hát tập thể. - Quan sát, nghe. - Nghe. - Lớp đọc đồng thanh. - HS t/h - Tập hát theo HD của GV. - HS lu ý - HS hát. - Nhúm hỏt - Nghe và thực hiện theo HD. Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng - Giải thích: Nhịp 3/4 là nhịp có 3 phách trong mỗi ụ nhp, mỗi phách đợc tính bằng 1 nốt đen, khi vỗ đệm ta vỗ phách mạnh vào phách 1, phách nhẹ vào phách 2,3. - Hớng dẫn HS tập đếm nhịp và thực hiện vào hát lời. - Cho HS thực hiện theo nhóm: * Hoạt động 3:Hỏt kt hp vận động phụ hoạ. - Hớng dẫn Hs tập 1số đ/t múa đơn giản. - Cho từng tốp lên biểu diễn. Gv đệm đàn, nhận xét, tuyên dơng. 4. Củng cố- Dn dũ: - Hỏi HS: Em có nhận xét gì về thiên nhiên qua bài hát? - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về nhà học thuộc lời bài hát và tập biểu diễn cho thành thạo. - Cho HS ghi bài. Một ông sao sáng hai ông sáng > > > * * * ** * ** * - HS nghe - HS m nhp1,2,3 - HS tp theo HD - Tốp biểu diễn. - Trả lời. - Nghe. - Nghe. - Ghi bài. Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng Ngày soạn: / / 2012 Ngày giảng: / / 2012 Tiết 6 Ôn tập bài hát: Đếm sao I. Mục tiêu: - HS hát đúng và thuộc lời với sắc thái vui tơi. - HS hào hứng tham gia trò chơi AN và biểu diễn bài hát. - Giáo dục HS tinh thần tập thể trong hoạt động lớp học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe - 4 chiếc mũ gắn hình ông sao. - Cắt một số hình ông sao bằng giấy, nam châm. 2. Học sinh: - TBH, thanh phách. III. Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò 1. ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số HS. - Nhăc HS t thế ngồi học hát. 2. Bài cũ: - Kiểm tra đan xen trong giờ học. 3. Bài mới: * Hoạt động 1: Ôn hát. + Giới thiệu nội dung tiết học , ghi đầu bài. - Cho HS nghe giai điệu bài hát (1lần). + Khởi dộng giọng: - Đàn chuỗi âm CDEGA cho HS khởi động giọng theo mẫu âm La. + Ôn tập: - Cho HS hát tập thể (2lần). - Gọi từng tốp, mỗi tốp 4 em lên bảng biểu diễn bài hát( Gắn mũ hình ông sao lên đầu). - GV đệm đàn cho HS biểu diễn, yêu cầu dới lớp theo dõi và nhận xét. * Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc a. Trò chơi 1: Đếm sao. - Hớng dẫn HS cách chơi: Nói tên thứ tự từ 1 đến 10 ông sao. Nói theo TT sau: 3/4: en-en-en/ trng-en/ trng-en/trng chm/ - HS ngi ngay ngn - Nghe. - Nghe. - Lớp t/h - Lớp hát. - 2, 3 tốp t/h. - Hs chỳ ý - T/ h trò chơi 1 theo HD. - HS t/h Giỏo viờn: Lờ th minh ngha [...]... khởi động giọng theo mẫu âm La + Ôn tập: - Cho HS hát tập thể (2lần) - Cho các nhóm thc nhiện nh sau: + N1: Hát lời + N2: Gõ nhịp + N3: Gõ phách => 3 nhóm đổi nhau thực hiện - Cho các nhóm hát đối đáp 3 nhóm hát nh sau: + N1: Hát câu 1, 4 + N2: Hát câu 2, 5 + N3: Hát câu 3, 6 + Cả lớp hát câu 7, 8 Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Hoạt động của Trò 3A: 3B: 3C: - Nghe - Nghe - Lớp t/ h - Lớp hát - Nhóm t/h - Nhóm... - Ghi bài Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng Ngày soạn: Ngày giảng: / / / 2 012 / 2 012 Tiết 9 Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy I Mục tiêu: - HS hát đúng và thuộc lời 3 bài hát, đúng sắc thái tình cảm - Biết hát kết hợp gõ đệm theo 3 cách : Theo phỏch, nhp, TT li ca - Tập biểu diễn 3 bài hát II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe 2 Học sinh: - TBH,...Giỏo ỏn õm nhc lp 3 1 2 3 45 6 78 9 10 Một ông sao sáng hai ông sáng sao - Cho HS chơi thử (1lần) - Cho các nhóm thi nhau chơi b Trò chơi 2: Hát theo nguyên âm - Hớng dẫn HS cách chơi: Một ông sao sáng hai ông sáng sao a u - GV dùng bàn tay quy định ký hiệu âm và cho HS chơi 4 Củng cố: - Hệ thống nội dung tiết học - Nhận xét giờ học 5 Dặn dò: - Nhắc HS về nhà học bài và cắt sẵn 1số hình ông sao bằng... Ngày giảng: / / /2 012 / 2 012 Tiết 13 Ôn tập bài hát: Con chim non I Mục tiêu: - HS hát đúng và thuộc lời với sắc thái vui tơi - Biết gõ đệm theo nhịp bài hát, tập hát nhấn đúng phách mạnh nhịp 3 II Chuẩn bị: 4 1 Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3 - Nhạc cụ gõ - Một số động tác phụ hoạ cho bài hát 2 Học sinh: - TBH, thanh phách III Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của Thầy 1 ổn định tổ chức:... nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng Ngày soạn: Ngày giảng: / / / 2 012 / 2 012 Tiết 8 Ôn tập bài hát: Gà gáy I Mục tiêu: - HS hát đúng và thuộc lời với sắc thái vui tơi - Tập hát kết hợp vận động ph ha II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, - Đĩa nhạc thiếu nhi.mỏy nghe - Tập 1số động tác phụ họa cho bài hát 2 Học sinh: - TBH, thanh phách III Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của Thầy 1 ổn... diễn - Nghe - Nghe - Ghi bài Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2 012 / 2 012 Tiết 12 Học hát: Bài Con chim non Dân ca: Pháp I Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu thuộc lời ca - Cảm nhận đợc tính chất nhịp nhàng của nhịp 3 4 - Qua bài hát biết thêm một bài dân ca nớc ngoài II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3 - Bản đồ thế giới, Tháp Epphen 2 Học sinh:... Trả lời - Lớp hát - Nghe v lm theo - T/ h trò chơi - Trả lời - Nghe - Lớp hát - Nhóm hát - 1, 2 tốp biểu diễn - Nghe - Nghe - Ghi bài Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng Ngày soạn: Ngày giảng: / / /2 012 / 2 012 Tiết 10 Học hát: Bài lớp chúng ta đoàn kết Nhạc và lời: Mộng Lân I Mục tiêu: - Hs nhn bit c tớnh cht vui ti, sụi ni ca bi hỏt - Hát đúng giai điệu thuộc lời ca, hát đúng chỗ có bán âm (nửa... II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3 2 Học sinh: - TBH, thanh phách III Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động của Thầy 1 ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số HS - Nhăc HS t thế ngồi học hát 2 Bài cũ: - Kiểm tra đan xen trong giờ học 3 Bài mới: * Hoạt động 1: Ôn hát + Giới thiệu nội dung tiết học ghi đầu bài - Cho HS nghe giai điệu bài hát (1lần) + Khởi động giọng: - Đàn âm giảng giọng... * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ nhịp 3 4 - Nhắc lại khái niệm nhịp 3 4 - Cho HS đọc: 1 2 3 (số 1 nhấn mạnh hơn số 2 ,3) > - - Hớng dẫn HS: Bình minh lên có con chim non > > - Cho HS thực hiện theo nhóm * Hoạt động 2: Trò chơi vỗ đệm nhịp 3 4 - Hớng dẫn HS cách chơi: Hai ngời ngồi đối diện nhau vừa hát vừa vỗ tay nh sau: + Phách 1: Tự vỗ 2 tay vào nhau + Phách 2, 3: Vỗ 2 tay vào 2 tay ngời đối diện... nhp v theo TT li ca - Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, thơng yêu giúp đỡ bạn bè II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe - n v hỏt chun xỏc bi hỏt - T liu v N/S Mng Lõn, nh v 1 s bi hỏt ca ụng 2 Học sinh: - TBH, thanh phách III Hoạt động Dạy - Học: Hoạt động cuả Thầy 1 ổn định tổ chức: Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Hoạt động của Trò Giỏo ỏn õm nhc lp 3 - Kiểm tra sĩ số HS . điệu lời 2 v thuộc cả bài. - Giáo dục HS yêu quý bạn bè, trờng lớp. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3. Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao. - Lớp t/h - Lớp hát. - 2, 3 tốp t/h. - Hs chỳ ý - T/ h trò chơi 1 theo HD. - HS t/h Giỏo viờn: Lờ th minh ngha Giỏo ỏn õm nhc lp 3 Trng tiu hc Cao Dng 1 2 3 45 6 78 9 10 Một ông sao sáng. đúng sắc thái tình cảm. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo 3 cách : Theo phỏch, nhp, TT li ca. - Tập biểu diễn 3 bài hát. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn phím điện tử, đĩa nhạc lớp 3, mỏy nghe. 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1,