Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 7

45 1.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:05

 Giáo án Âm nhạc 3  Ngày soạn: 22/8/2009 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 27/8/2009 ÂM NHẠC 3: Tiết 1 Học hát :Bài Quốc ca Việt Nam I.Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu lời 1 của bài hát. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. -Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục lời một bài hát Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát. 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS  Hoạt động 1: Học hát: Quốc ca Việt Nam - Giới thiệu:Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, được tác giả đặt tên là Tiến quân ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã được Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam. -GV hát mẫu ( hoặc mở băng). -GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu GV hỏi: Trong bài có từ “ Sa trường” em nào có thể giải thích ý của từ này? GV giải thích từ này nghĩa là chiến trường. - Đọc lời theo tiết tấu lời ca. Tập gõ hình thiết tấu câu thứ nhất GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 –3 lần GV chỉ định một vài HS gõ lại tiêt tấu Luyện thanh: 1 – 2 phút - Tập hát từng câu: GV hát mẫu,đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo. HS ghi bài HS theo dõi HS nghe và cảm nhận 1-2 HS đọc lời ca. HS trả lời HS theo dõi HS thực hiện HS nghe và ghi nhớ HS thực hiện -Luyện thanh HS tập hát theo hướng dẫn của GV GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Tập tương tự với các câu tiếp theo. GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Dạy những câu tiếp theo tương tự như trên. GV nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng nghiêm trang - Củng cố dặn dò: - Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát quốc ca. HS tập hát tương tự 1-2 HS trình bày HS hát cả bài GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3  - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng của một HS bắt nhịp GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn HS trình bày HS ghi nhớ Ngày soạn: 6/9/2009 Ngày dạy:Thứ tư, ngày 9/9/2009 ÂM NHẠC 3: Tiết 2 Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam(Tiếp) I.Yêu cầu: Biết hát đúng giai điệu lời 2. -Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục hai bài Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cò Việt Nam tung bay trên sân trường. - Chép lời hai lên bảng, mỗi dòng là một câu hát. III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời? 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS  Học hát: Quốc ca Việt Nam (tiếp) - Em nào có thể giới thiệu về tác giả và nội dung bài Quốc ca Việt Nam? - Nghe bài hát:HS nghe bài hát qua băng điã hoặc nghe GV trình bày. - Trình bày lại lời một: Lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhịp lời một bài Quốc ca Việt Nam Tập hát lời hai:- Học sinh đọc lời ca. - GV hỏi: Trong lời hai có từ nào các em chưa hiểu? Nếu không có, GV giải thích từ khó. - Giáo viên dạy từng câu như lời một, đàn gia điệu và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Trong qua trình tập lời hai, GV chỉ định một số HS trình bày, nếu các em hát chưa đúng. GV hướng dẫn để các em hát chính xác hơn. - Hát lời hai: Hát đầy đủ lời hai, GV nhắc các em lấy hơi . GV làm mẫu về cách lấy hơi HS ghi bài HS trả lời HS nghe và cảm nhận HS thực hiện -HS thực hiện -HS trả lời (nếu được) -HS theo dõi, ghi nhớ HS tập hát HS hát theo hướng dẫn của GV * Trình bày bài hát GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở tư thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời. HS hát cả bài GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Giỏo ỏn m nhc 3 * Cng c bi: - Lp trng iu khin cỏc bn cho c v bt nhp cho c lp hỏt Quc ca. - Tng t ng ti ch trỡnh by bi hỏt, t trng c mt HS bt nhp. - GV dn HS v nh tip tc tp hỏt thuc li ca v hỏt t nhiờn, rừ li hn. HS thc hin HS ghi nh, v nh thc hin Ngy son: 12/9/2009 Ngy dy:Th t, ngy 16/9/2009 M NHC 3: TIT 3 HC HT: BI CA I HC Nhc v li: Phan Trn Bng I.Yờu cu: Bit hỏt theo giai iu, bit hỏt kt hp v tay m theo bi hỏt, m theo phỏch li 1 II.Chun b ca GV - Nhc c quen dựng. - n v hỏt thun thc bi Bi ca i hc - Bng nhc, mỏy nghe. Tranh v cnh nhng em bộ trờn ng ti trng, ging trang 6 trong Tp bi hỏt lp 3. - Chộp mt li lờn bng thnh 4 dũng, tng ng 4 cõu hỏt. III. Hot ng dy v hc H ca GV HĐ của HS Học hát: Bài ca đi học 1. Giới thiệu: Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ông là ngời rất tâm huyết và có nhiều đóng góp trong việc giáo dục âm nhạc ở trờng phổ thông. Bài ca đi học là một ca khúc ngắn gọn trong sáng, nói lên niềm vui của những em bé ngày ngày đợc tới trờng trong khung cảnh thiên nhiên tơi đẹp. 2. Nghe bài hát: HS nghe băng hát mẫu 3. Đọc lời theo tiết tấu lời ca: HS đọc lời trên bảng. Mỗi lời gồm 4 câu hát, hình thiết tấu chính của bài hát là: HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. 4. Luyện thanh: 1-2 phút 5. Tập hát từng câu: GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và nhẩm theo. Tập tơng tự với các câu tiếp theo. Tập xong hai câu, GV cho hát nối liền hai câu với nhau. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi khi nghỉ ở dấu lặng đơn. HS ghi bài HS theo dõi HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS thực hiện Luyện thanh HS tập hát theo hớng dẫn của GV GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Tiến hành dạy hai câu còn lại tơng tự. 6. Hát lời một: Hát hai lần 1-2 HS trình bày HS hát cả bài GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 Nửa lớp hát hai câu đầu, nửa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngợc lại. 7. Trình bày bài hát - dùng tiết tấu Country 2/4, tốc độ = 105. GV yêu cầu các em thể hiện sự trong sáng và sôi nổi trong bài hát. 8. Sử dụng một vài cách hát tập thể:Chia lớp thành hai nửa, một nửa hát một câu đối đáp nhau. Đổi lại phần trình bày, GV nhận xét. 9. Củng cố bài - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn. HS trình bày HS thực hiện HS tham gia HS ghi nhớ Ngày soạn:20/9/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 23/9/2009 M NHC 3: TIT 4 HC HT: BI CA I HC ( Tip) I.Yờu cu: -HS bit hỏt ỳng giai iu bi hỏt -Bit hỏt kt hg m v vn ng ph ho II. Chun b ca giỏo viờn: - Nhc c quen dựng. Bng nhc, mỏy nghe. - n v hỏt thun thc Bi ca i hc - Tranh nh minh ho v mt vi ng tỏc vn ng ph ha. - Chộp li hai lờn bng. III. Hot ng dy hc H ca GV H ca HS Hc hỏt: Bi ca i hc (tip) HS nghe ton b bi hỏt qua bng a hoc do GV trỡnh by 2. Trỡnh by li mt ó hc: Theo cỏch hỏt i ỏp:GV chia lp thnh hai na, mi na hỏt mt cõu i ỏp nhau n ht li mt. Theo cỏch hỏt ni tip:GV chia lp thnh 4 t, mi t hỏt mt cõu ni tip n ht bi. 3. Tp hỏt li hai. - Hc sinh c li ca trờn bng. - GV chia lp thnh hai na. Na lp hỏt li mt bng nguyờn õm La, ng thi na kia hỏt li hai. GV hng dn mt vi ch cn thit, sau ú i li phn trỡnh by. GV nhc nh HS ly hi khi ht mi cõu hỏt. GV ch nh 1-2 HS hỏt li hai, GV nhn xột v hng dn nhng ch cn thit. 4. Hỏt y c hai li. - C lp hỏt ho ging c hai li, GV nhn xột. - Na lp hỏt li mt, na kia hỏt li hai, ri i ngc li. 5. Tp mt vi cỏch hỏt tp th Tp hỏt i ỏp HS ghi bi HS nghe HS thc hin HS thc hin 1-2 em c li ca HS thc hin HS nghe, ghi nh HS thc hin HS thc hin GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 Chia lp thnh hai na, mi na hỏt mt cõu i ỏp nhau. i li phn trỡnh by Gv nhn xột. Tp hỏt ni tip. Chia lp thnh 4 t, mi t hỏt mt cõu ni tip n ht bi. i li phn trỡnh by ca tng t, GV nhn xột. 6. Trỡnh by bi hỏt: HS thc hin HS trỡnh by GV yờu cu cỏc em th hin s trong sỏng v sụi ni trong bi hỏt. 7. Hỏt kt hp vn ng - GV mi 1-2 HS hc khỏ lờn trc lp, hỏt v vn ng ph ha cho bi hỏt - GV hng dn HS hỏt kt hp vn ng ph ha. - Mt vi nhúm HS lờn hỏt v vn ng ph ha. 8. Cn dn: GV dn HS v nh tip tc tp hỏt thc c hai li v hỏt t nhiờn, rừ li hn. HS thc hin HS ghi nh Ngy son:26/9/2009 Ngy dy:Th t, ngy 30/9/2009 M NHC 3: TIT 5 HC HT: BI M SAO I.Yờu cu: -Bit hỏt theo giai iu v li ca. -Bit hỏt kt hp v tay v gừ m theo phỏch ca bi hỏt. II. Chun b ca GV - Nhc c quen dựng. - n v hỏt thun thc bi m sao. - Bng nhc, mỏy nghe, tranh v cnh bu tri ờm v nhng ngụi sao hoc ging trang 8 tp bi hỏt lp 3. -Chộp li lờn bng thnh 4 dũng, tng ng vi 4 cõu hỏt. III. Hot ng dy-hc H ca GV H ca HS Hc hỏt: m sao 1. Gii thiu v bi hỏt Bu tri cao vi vi gi cho chỳng ta c m bay bng vo khụng gian, ti nhng hnh tinh xa tớt. Trong ờm hố giú mỏt c ngm nhỡn bu tri y sao, mi ngi u cú nhng cm xỳc tht d chu. HS theo dừi Nhạc sĩ Văn Chung đã viết bài hát Đếm sao. Bài hát có giai điệu du dơng, lời ca giản dị, trong sáng nh bức tranh vẽ nên cuộc sông thanh bình với những - ớc mơ cao đẹp. 2. Nghe bài hát: HS nghe bài hát qua đĩa 3. đọc lời theo tiết tấu lời ca: đọc lời trên bảng. Câu 1-2-3 có âm hình tiết tấu. GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 3 lần. GV chỉ định một vài HS gõ lại tiết tấu. HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS theo dõi HS nghe HS thực hiện GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. 4. Luyện thanh: 1-2 phút. 5. Tập hát từng câu GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này vài lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. Tơng tự với các câu tiếp theo. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi sau những chỗ ngân dài. Câu 4 khác câu 1-2-3 về tiết tấu. GV cần hớng dẫn các em kĩ hơn. 6. Hát cả bài:Nửa lớp hát hai câu đầu, nữa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngợc lại. 7. Trình bày bài hát HS thực hiện HS tập hát theo hớng dẫn của GV HS hát hai câu HS thực hiện HS thực hiện HS hát cả bài Học sinh thực hiện Hát cả bài hai lần, kết bằng cách nhắc lại câu 4 thêm hai lần nửa. 8. Tập hát đối đáp-Tập hát nối tiếp: Tập hát lính xớng và hoà giọng - Cử một HS hát câu 1 và câu 3, tất cả hát hoà giọng câu 2 và câu 4. 9. Củng cố bài:Từng tổ đứng tạo chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên rõ ràng hơn. HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS ghi nhớ Ngày soạn:10/10/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 14/10/2009 M NHC 3: TIT 6 ễN TP BI HT: M SAO TRề CHI M NHC I. YấU CU: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca -Bit gừ m theo nhp, theo phỏch, kt hp vn ng ph ho -Bit chi trũ chi õm nhc II. CHUN B CA GIO VIấN: - Nhc c quen dựng. Bng a, mỏy nghe. - n v hỏt thun thc bi m sao. - GV tp mt vi ng tỏc minh ha cho bi hỏt: V tay theo nhp 3 v bc chõn theo nhp 3. III. HOT NG DY HC H ca GV H ca HS ễn tp bi hỏt: m sao 1. Hỏt kt hp gừ m - Hỏt kt hp gừ theo phỏch; GV lm mu cõu 1 v cõu 2, HS hỏt v tp gừ m c bi hỏt. HS ghi bi HS thc hin GV: Nguyn Th Ngc Thnh  Giáo án Âm nhạc 3  GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp; GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. 2. hát kết hợp vận động: - Vỗ tay theo nhịp 3: Hai HS ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ bàn thay vào nhau, phách 1 và 3 mỗi em tự vỗ hai tay của mình. - Bước chân theo nhịp 3: - GV hướng dẫn HS một vài động tác vận động đã chuẩn bị. - HS trình bày bài hát và vận động. - GV mời HS lên trình bày trước lớp theo nhóm 2-4 em hoặc cá nhân. HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày 3. Biểu diễn bài hát theo một vài hình thức GV nêu yêu cầu thi đua biểu diễn bài hát theo nhóm 3-4 em hoặc theo tổ, GV chấm điểm  Trò chơi âm nhạc Đếm sao. Nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. - Hát bằng một nguyên âm Dùng một nguyên âm để hát thay cho lời ca. Ví dụ Tổ 1 hát câu 1 bằng âm A Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U Tổ 3 hát câu 3 bằng âm Ư Tổ 4 hát câu 4 bằng âm A GV nhắc HS: Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục hơn. • Củng cố, dặn dò : HS về nhà ôn tập và biểu diễn tốt bài hát HS tham gia HS thực hiện HS ghi nhớ Ngày soạn:17/10/2009 Ngày dạy: Thứ tư, ngày 21/10/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 7 HỌC HÁT: BÀI GÀ GÁY I. YÊU CẦU: Biết đây là một bài hát dân ca của dân tộc Côống ở Lai Châu. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách của bài hát. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh chú gà trống cất tiếng gáy trong buổi sớm giống trang 10 trong tập bài hát lớp 3. - Chép lời ca lên bảng thành 4 dòng, tương đương 4 câu hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ của GV H§ cña HS  Häc h¸t: Gµ g¸y 1. Giíi thiÖu bµi h¸t: TiÕng gµ g¸y lµ ©m thanh b¸o hiÖu b×nh minh lªn, HS ghi bµi HS theo dâi GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Giỏo ỏn m nhc 3 một ngày mới bắt đầu. Nó đem đến cho con ngời cảm giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ. -Nội dung bài hát 2. Nghe hát :HS nghe bài hát qua băng đĩa . 3. Đọc lời ca: HS đọc lời ca trên bảng. GV giải thích tiếng gà gáy ở mỗi nơi đợc ngời dân ở đó miêu tả bằng âm thanh khác nhau. Có nơi dùng Cúc cu Nơi khác là ò ó o. Đồng bào Cống ở Lai Châu lại dùng Le teđể miêu tả tiếng gà gáy. Bài hát làm chúng ta liên tởng đến hình ảnh buổi sáng mát lạnh ở miền núi, những giọt sơng còn động trên lá cây, mặt cỏ, cuộc sống thật phẳng lặng, yên bình. Từ Le te gợi cho ta cảm giác đó nh là tiếng gáy vang lên từ phía rất xa của chú gà trống choai dậy sớm, đang chào mừng một ngày mới bắt đầu. 4. Luyện thanh: là la lá la là 1-2 phút 5. Tập hát từng câu: GV hát mẫu câu 1, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. GV tiếp tục đàn câu một và bắt nhịp (đếm 1-2) cho HS hát cùng với đàn. Tập tơng tự với các câu tiếp theo. Khi tập xong hai câu thì GV cho hát nối liền hai câu với nhau. Tiến hành dạy hai câu theo cách tơng tự. HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS theo dõi GV giải thích HS luyện thanh HS tập hát HS trình bày 6. Sử dụng một vài cách hát tập thể: Tập hát lĩnh xớng: - Câu 1-3: Một HS hát lĩnh xớng. -Câu 2-4: Cả lớp hát hoà giọng Tập hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, nửa lớp hát câu 1-3, nửa kia hát câu 2-4, sau đó đổi cách trình bày. 7. Trình bày hoàn chỉnh bài hát: GV dạo nhạc, lần thứ nhất hát đối đáp, GV dạo nhạc giữa bài, lần thứ hai hát lĩnh xớng. Kết thúc bài bằng cách hát câu cuối thêm một lần. 8. Củng cố bài:- Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, trôi chảy hơn. HS tập hát lĩnh xớng và hoà giọng HS tập trình bày bài hát HS thực hiện HS ghi nhớ Ngày soạn:24/10/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 28/10/2009 M NHC 3: TIT 8 ễN TP BI HT G GY I.YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin. -Bit biu din bi hỏt. II. CHUN B: - Nhc c quen dựng - n v hỏt thun thc bi G gỏy - Bng nhc, mỏy nghe, tranh v. - Chun b mt vi ng tỏc vn ng ph ho cho bi hỏt. III.HOT NG DY-HC CH YU : GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 H ca GV H ca HS ễn tp bi hỏt: G GY 1. Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ theo phách: GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. HS thực hiện cá nhân - Hát kết hợp gõ theo nhịp: GV làm mẫu câu 1 và 2 , HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. - GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. 2. Hát kết hợp vận động: - Hớng dẫn hát và vận động theo phần chuẩn bị của GV. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát kết hợp vận động - GV mời HS lên trình bày trớc lớp theo nhóm 2- 4 hoặc cá nhân. *Củng cố: HS trình bày bài hát theo hình thức tốp ca Gọi một nhóm lên trình bày Dặn dò HS về nhà tập biểu diễn bài hát. HS ghi bài HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS tập hát và vận động HS trình bày HS thực hiện GV: Nguyn Th Ngc Thnh  Giáo án Âm nhạc 3  GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành [...]... nốt nhạc qua trò chơi Giới thiệu về các nốt nhạc: Trên thế giới có hàng triệu bài hát, nhng hầu hết những bài hát đó chỉ sử dụng 7 nốt nhạc mà chúng ta làm quen hôm nay Cũng giống nh với các chữ cái mà từ đó ngời ta có thể viết nên hàng ngàn câu chuyện, 7 nốt nhạc này có thể viết nên những bản nhạc diễn tả đợc mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi tình cảm, suy nghĩ, tâm trạng của con ngời Chẳng lẽ 7 nốt nhạc. .. nốt nhạc này không có phép thuật gì, sự thần kỳ chính ở tài năng của những nhạc sĩ, những ngời biết cách sử dụng những nốt nhạc này Bảy nốt nhạc là: Đô Rê Mi Pha Son La Si - GV cho HS tập đọc kĩ tên 7 nốt nhạc, hớng dẫn cách phát âm chuẩn xác Yêu cầu các em tập viết vào vở rồi mới tiến hành trò chơi bảy anh em và Khuông nhạc bàn tay H ca HS HS ghi bi HS theo dừi HS phỏt biu HS theo dừi HS nghe và cảm... cách tơng tự Hai câu 7 - 8 là câu hát khó GV cần đàn, hát mẫu kĩ hơn để HS hát đúng cao độ HS hát cả bài hai lần 7 Sử dụng một vài cách hát tập thể: - Tập hát lĩnh xớng: Một HS hát từ câu 1- 4, cả lớp hát 4 - HS trình bày theo yêu câu tiếp theo cầu 8 Trình bày hoàn chỉnh bài hát: GV dạo nhạc, lần thứ nhất hát đối đáp, GV dạo nhạc giữa HS thực hiện GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 bài, lần hai dùng... đầy đủ cả bài - Hát cả bài hai lần, vừa hát vừa gõ phách, sau đó mỗi tổ trình bày một lần - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3: GV hớng dẫn - Hát kết hợp vận động theo nhịp 3: GV hớng dẫn 7 Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh 8.Tập hát lĩnh xớng: Một HS hát 4 câu đầu, cả lớp hát 4 câu tiếp theo 9 Củng cố bài:- HS lên trình bày bài hát Dặn dò HS về học bài HS gõ lại tiết tấu HS theo dõi HS nghe và cảm nhận... một câu nối tiếp đến hết bài - Ôn tập cách hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, mỗi bên hát một câu đối đáp đến hết bài 2 Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm Lần thứ nhất, cả lớp cùng thực hiện Lần thứ hai, Chia lớp học thành hai nửa, mỗi bên thực hiện theo cách hát đối đáp Lần thứ ba, chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ thực hiện theo cách hát nối tiếp 3 Trình bày bài hát kết hợp vận động - GV hớng dẫn HS vừa hát... giai iu bi hỏt HS nhn xột - GV nhn xột b sung 3 Bi mi: GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 H ca GV Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết 1 Ôn tập GV đệm đàn, HS hát Yêu cầu HS thể hiện sắc thái khoẻ mạnh, vui tơi, hát với sự sôi nổi nhiệt tình - Ôn tập cách hát lĩnh xớng: Một HS hát từ câu 1- 4, cả lớp hát 4 câu tiếp theo - Ôn tập cách hát nối tiếp: Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp... hát, ở dấu lặng đơn HS trình bày GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này Tiến hành dạy những câu còn lại tơng tự nh trên HS thực hiện 6 Hát đẩy đủ cả bài - Cả lớp hát lời một - Nửa lớp hát câu 1 - 4, nửa kia hát từ câu 5 - 8, rồi đảo lại HS hát đúng sắc thái 7 Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh GV yêu cầu HS khi hát thể hiện sự rộn ràng, sôi nổi HS trình bày 8 Sử dụng một vài cách hát tập thể: HS thực... Ngc Thnh 13/ 12/2008 Giỏo ỏn m nhc 3 Ngy dy:Th t, ngy 17/ 12/2008 TIT 16: K CHUYN M NHC: C HEO VI M NHC GII THIU TấN NT NHC QUA TRề CHI I YấU CU: -Bit ni dung cõu chuyn -Bit tờn gi ca cỏc nt nhc v tỡm v trớ nt nhc qua trũ chi II CHUN B CA GIO VIấN: - Mt vi tranh nh gii thiu v loi cỏ heo - Tp ch nt nhc trờn bn tay cho thun thc III HOT NG DY HC: M NHC 3: GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 H ca GV... HS trỡnh by 2 Hỏt kt hp vn ng: C lp trỡnh by bi hỏt kt hp vn ng ph ho -HS ghi nh GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 - GV ch nh hai nhúm lờn trỡnh by trc lp, mi nhỳm 3- 4 HS GV nhc nh HS v nh tip tc tp 3 bi ht cho thnh thc Ngày soạn :7/ 11/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 11/11/2009 M NHC 3 TIT 10 HC HT: BI LP CHNG TA ON KT (Nhc v li: Mng Lõn) I YấU CU:-Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit gừ m theo nhp, theo... theo tổ HS ghi nhớ Ngày soạn: 29/11/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 2/12/2009 M NHC 3: TIT 13 ễN TP BI HT :CON CHIM NON I YấU CU: - Bit hỏt ỳng giai iu v li ca -Bit hỏt kt hp vn ng theo nhp 3/ 4 II CHUN B CA GIO VIấN - Nhc c quen dựng - n v hỏt thun thc bi: Con chim non - Hng dn HS v tay theo nhp 3 GV: Nguyn Th Ngc Thnh Giỏo ỏn m nhc 3 III HOT NG DY HC 1 n nh t chc: Nhc nh HS t th ngi hc hỏt 2.Kim tra bi c: . Ngày soạn: 13/ 12/2008 GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3  Ngày dạy:Thứ tư, ngày 17/ 12/2008 ÂM NHẠC 3: TIẾT 16: KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ. hiện GV: Nguyn Th Ngc Thnh  Giáo án Âm nhạc 3  GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3  Ngày soạn:1/11/2009 Ngày dạy:Thứ tư, ngày 4/11/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 9 ÔN TẬP BA BÀI HÁT: BÀI.  Giáo án Âm nhạc 3  Ngày soạn: 22/8/2009 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 27/ 8/2009 ÂM NHẠC 3: Tiết 1 Học hát :Bài Quốc ca Việt Nam I.Yêu cầu: Biết

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hc hỏt: Bi Quc ca Vit Nam(Tip)

 • I.Yờu cu: Bit hỏt ỳng giai iu li 2.

 • II. Chun b ca giỏo viờn:

 • III. Hot ng dy hc

  • Ngy son: 12/9/2009

  • Ngy dy:Th t, ngy 16/9/2009

  • M NHC 3: TIT 3

 • HC HT: BI CA I HC

 • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 23/9/2009

  • M NHC 3: TIT 4

 • HC HT: BI CA I HC ( Tip)

 • Ngy dy:Th t, ngy 30/9/2009

  • M NHC 3: TIT 5

   • HC HT: BI M SAO

 • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 14/10/2009

  • M NHC 3: TIT 6

   • I. YấU CU: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca

 • Ngy dy: Th t, ngy 21/10/2009

  • M NHC 3: TIT 7

   • HC HT: BI G GY

 • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 28/10/2009

  • M NHC 3: TIT 8

   • I.YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin.

 • Ngy dy:Th t, ngy 4/11/2009

  • M NHC 3: TIT 9

 • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 11/11/2009

 • M NHC 3 TIT 10

  • HC HT: BI LP CHNG TA ON KT

 • H ca GV

 • Bài hát có hai lời, HS đọc lời ca.

 • GV hỏi: từ keo sơn em nào có thể giải thích ý của từ này?

  • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 18/11/2009

   • M NHC 3: TIT 11

 • H ca GV

 • Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

  • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 25/11/2009

 • H ca GV

 • Học hát: Con chim non

 • 7. Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh.

 • 8.Tập hát lĩnh xướng: Một HS hát 4 câu đầu, cả lớp hát 4 câu tiếp theo.

  • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 2/12/2009

   • M NHC 3: TIT 13

 • H ca GV

 • Ôn tập bài hát: Con chim non

  • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 9/12/2009

 • H ca GV

 • Học hát: Ngày mùa vui

 • Khi tập xong 2 câu thì GV cho hát nối liền hai câu với nhau

  • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 10/12/2008

   • M NHC 3: TIT 15

   • GII THIU MT VI NHC C DN TC

 • H ca GV

 • Hc hỏt: Ngy mựa vui

 • 4. Hỏt y c hai li

  • Ngy dy:Th t, ngy 17/12/2008

   • M NHC 3: TIT 16:

 • H ca GV

 • K chuyn õm nhc

 • cứu nạn trên biển.

  • Ngày dạy:Thứ tư, ngày 24/12/2008

 • H ca GV

 • ễn tp bi hỏt: Lp chỳng ta on kt

 • 3.ng tỏc thc t mm mi v uyn chuyn hn

 • so vi s . GV hỏt v ỏnh nhp lm mu ri hng dn HS thc hin. Sau ú ch nh mt vi HS trỡnh by.

  • Ngy dy:

   • M NHC 3: TIT 18

    • TP BIU DIN CC BI HT HC

 • H ca GV

 • Biểu diễn các bài hát đã học

 • Khi trình bày bài hát, các em có thể vận động phụ

 • hoạ hoặc dùng nhạc cụ tự gõ đệm theo phách, theo nhịp.

 • Trình bày theo tổ, tổ trưởng sẽ chọn bài hát và bắt nhịp cho các bạn cùng trình bày.

  • M NHC 3: TIT 19

 • H ca GV

 • Hc hỏt: Em yờu trng em

  • Ngy son: 31/1/2009

   • Ngy dy:Th t, 4/2/2009

  • M NHC 3: TIT 20

 • H ca GV

 • Hc hỏt: Em yờu trng em

 • GV yờu cu cỏc em th hin s trong sỏng v sụi ni trong bi hỏt.

  • Ngy son:7/2/2009

   • Ngy dy: Th t, ngy 11/2/2009

 • H ca GV

 • Hc hỏt: Cựng mỳa hỏt di trng

 • Khi tp xong hai cõu thỡ GV cho hỏt ni lin hai cõu vi nhau

  • M NHC 3: TIT 22

   • GII THIU KHễNG NHC V KHO SON

 • H ca GV

 • ễn tp bi hỏt: Cựng mỳa hỏt di trng

 • Gii thiu khuụng nhc v khoỏ Son.

  • Ngy dy: Th t, ngy 25/2/2009

  • M NHC 3: TIT 23

   • GII THIU V MT S HèNH NT NHC

    • III. HOT NG DY HC

 • H ca GV

 • Gii thiu mt s hỡnh nt nhc:

 • + hỡnh nt trng khỏc hỡnh nt en im no?

  • M NHC 3: TIT 24

   • EM YấU TRNG EM V CNG MA HT DI TRNG

   • I. YấU CU:- Bit hỏt ỳng gia iu v thuc li ca ca 2 bi hỏt. Bit biu din bi hỏt.

   • II. CHUN B CA GIO VIấN

 • H ca GV

 • ễn tp bi hỏt: Em yờu trng em

  • M NHC 3: TIT 25

 • H ca GV

 • Học hát: Chị Ong Nâu và em bé

  • Ngày soạn: 14/3/2009

  • M NHC 3: TIT 26

  • NGHE NHC

 • H ca GV

 • Hc hỏt: Ch Ong Nõu v em bộ

  • Ngy son: 21/3/2009

 • H ca GV

 • Hc hỏt: Ting hỏt bn bố mỡnh

 • - C lp cựng tp c li ca. GV lm mu, sau ú bt nhp

 • Cõu 5 6 6 7 8 c lp cựng hỏt.

  • Ngy son: 28/3/2009

  • M NHC 3: TIT 28

 • H ca GV

 • ễn tp bi hỏt: Ting hỏt bn bố mỡnh

 • - GV yờu cu mi em k hai khuụng nhc

 • Mi khuụng cỏch nhau 3 dũng ( hoc 3 ụ). Trờn mi khụng vit 5 khoỏ Son cỏch u nhau.

  • M NHC 3: TIT 29

 • H ca GV

 • Ghi nh cỏc nt nhc trờn khuụng

 • Tp vit nt nhc trờn khuụng

  • M NHC 3: TIT 30

 • H ca GV

 • K chuyn õm nhc:Chng Oúc - Phờ v cõy n Lia

 • + Hóy miờu t ting n ca chng Oúc phờ?

  • Ngy son: 18/4/2009

   • Ngy dy: Th t, 22/4/2009

  • M NHC3 : TIT 31

  • TING HT BN Bẩ MèNH

 • H ca GV

 • ễn tp bi hỏt: Ch Ong Nõu v em bộ

 • - HS tp hỏt v gừ m: Cõu 1 2 3 4 gừ theo phỏch. Cõu 5 6 6 8 gừ theo tit tu li ca.

  • Ngy son:25/4/2009

   • Ngy dy: Th t, ngy 29 /4/2009

  • M NHC3 : TIT 32

  • I. YấU CU:

  • - HS hỏt chun xỏc bi hỏt Khn qung .

  • II. CHUN B CA GIO VIấN.

 • H ca GV

 • Hc hỏt: Khn qung

 • - C lp cựng tp c li ca. GV lm mu, va gừ õm hỡnh trờn va c li cõu 1, sau ú bt nhp m 1 2

  • Ngy son: 1/5/2009

  • M NHC 3: TIT 33

   • TP BIU DIN CC BI HT

 • H ca GV

 • ễn tp cỏc nt nhc

  • M NHC 3: TIT 34

   • ễN TP CC BI HT HC

 • H ca GV

 • Kim tra cui nm

  • M NHC 3: TIT 35

   • TP BIU DIN

 • H ca GV

 • Kim tra cui nm

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan