0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

89 406 0
  • Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:42

Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 Ngy son: 18/8/2012 Ngy dy: 20/8/2012 TUN I Tiết 1: Học hát bài: MA THU NGY KHAI TRNG Nhc v li: V Trng Tng. I. Mc tiờu: 1. Kin thc: - Hc sinh hỏt ỳng giai iu v li ca bi hỏt Mựa thu ngy khai trng, th hin ỳng o phỏch, ngõn 3 phỏch. 2. K nng: - Hc sinh bit trỡnh by bi hỏt qua mt vi cỏch hỏt tp th nh hỏt ho ging, hỏt lnh xng, hỏt i ỏp. 3. Thỏi : - Qua ni dung bi hỏt, hng cỏc em n tỡnh cm yờu mn thỏng nm i hc khc sõu trong trớ nh cỏc em. II. Chun b: 1. Chun b ca GV: - Tỡm hiu v tỏc gi V Trng Tng. - Tp hỏt v m n. - a nhc, n phớm in t, i. 2. Chun b ca HS: - SGK, V ghi chộp III. Phng phỏp: - PP trc quan, PP ging gii IV. Tin trỡnh dy hc: Hot ng ca GV Ni dung Hot ng ca HS Gv kim tra s s. 1) n nh t chc: (1 phỳt ) Lp trng b/cỏo 2) Bi c: Khụng thc hin Gv ghi bảng 3) Ni dung bi:Hc hỏt ( 25 phỳt ) MA THU NGY KHAI TRNG Nhạc và lời: Vũ Trọng Tờng - Hs ghi bài. Gv giới thiệu. - Những tháng năm đi học là thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta, khi thời gian đó trôi qua chúng ta mới nhận thấy điều đó. Hình ảnh về mái tr- ờng, về thầy cô giáo, kỷ niệm về những ngời bạn thân sẽ lắng đọng trong tâm trí mỗi ngời. Đó là ngày khai trờng. - Hs theo dõi. Gv hát. - Hát trích đoạn bài "Lời ru của mẹ" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng. - Hs nghe. Gv hỏi. ? Hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng mà em biết? - Hs trả lời. Gv điều khiển. - Cho Hs nghe mẫu bài hát "Mùa thu ngày khai tr- ờng" qua đĩa. Hs nghe và nhận biết. GV: Nguyn Th Thanh Tõn -1- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 Gv treo bảng phụ và đặt câu hỏi. ? Bài hát gồm mấy đoạn? (2 đoạn) - Hs trả lời. Gv hớng dẫn. - Đoạn 1 gồm 2 câu, mỗi câu 8 nhịp. - Đoạn 2 gồm 4 câu, mỗi câu 8 nhịp (điệp khúc) - Hs nhắc lại. Gv đàn. * Luyện thanh âm: Mi-Ma-Mô (1-2 phút) - Hs luyện thanh. Gv hớng dẫn. * Tập hát từng câu: - Gv hát mẫu câu một, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu Hs nghe và hát nhẩm theo. - Tập hát. Gv đàn. - Gv đàn câu một và bắt nhịp cho Hs hát cùng với đàn. - Tơng tự với câu tiếp theo. - Khi tập xong hai câu thì Gv cho Hs nối tiếp hai câu với nhau. - Hs tập hát. Gv yêu cầu. - Gv hát hai câu sau đó đàn giai điệu và yêu cầu Hs hát cùng với đàn. - Hs thực hiện. Gv chỉ định. - Gv chỉ định 1-2 Hs hát lại hai câu này. - Hs trình bày. Gv hớng dẫn. Khi tập hát lu ý Hs những chỗ có đảo phách và các tiếng có luyến 2-3 nốt nhạc. - Tiến hành dạy đoạn 2 có luyến theo cách tơng tự. Gv điều khiển. * Hát đầy đủ cả bài: - Hs thực hiện. Nửa lớp hát đoạn 1, nửa lớp hát đoạn 2. Đổi ngợc lại. Gv nhận xét- sửa sai(nếu có). Gv thao tác và yêu cầu. - Tốc độ: 124. Đoạn đầu dùng tiết tấu cha cha cha, điệp khúc Rum ba. - Hs thực hiện. Gv hớng dẫn. - Thể hiện sắc thái: Đoạn 1 hát sôi nổi, nhiệt tình. Đoạn 2 hát tha thiết, mênh mông. - Hs ghi nhớ. Gv chỉ định. - Hát lần 1: Đoạn 1 hát đối đáp theo hai dãy. Đoạn 2 cả lớp cùng hoà giọng. - Hát lần 2: Hs nữ lĩnh xớng đoạn 1. Đoạn 2 hát hoà giọng. - Hs trình bày. Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát hai lần kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. - Hs hát kết hợp gõ đệm. Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bài bài hát. Gv nhận xét- xếp loại một số Hs. (8p) - Hs trình bày. 4) Củng cố (10 phút ) Gv yêu cầu. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một Hs bắt nhịp. - Hs thực hiện. Gv gợi ý, hớng dẫn Hs làm bài tập. - Một số bài hát viết về mùa thu nh: "Chiều thu nhớ trờng, Hà Nội mùa thu, Nhớ mùa thu Hà Nội". - Hs thực hiện. 5) Dặn dò (:1 phút ) - Làm bài tập ở SGK. - Chuẩn bị tiết học sau. Rỳt kinh nghim: GV: Nguyn Th Thanh Tõn -2- m nhc lp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn: 25/8/2012 Ngày dạy: 27/8/2012 TUẦN 2 TiÕt 2 : ¤n tËp bµi h¸t: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Tập đọc nhạc: TĐN số 1 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ, biết thể hiện sắc thái tình cảm bài Mùa thu ngày khai trường 2. Kỹ năng: - Củng cố cho Hs nắm vững vị trí các nốt nhạc trên khuông. 3.Thái độ: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -3- Âm nhạc lớp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 - Qua bi TN, Hs bc u lm quen vi õm hỡnh tit tu gm múc n ng trc hai múc kộp. II. Chun b: 1. Chun b ca GV: - Nghiờn cu x lý sc thỏi ca bi hỏt. Tp th hin mt s ng tỏc. - n phớm in t. - Chộp bi TN s 1 ra bng ph. 2. Chun b ca HS: - SGK, V ghi chộp III. Phng phỏp: - PP trc quan, PP ging gii IV. Tin trỡnh dy hc: Hot ng ca GV Ni dung Hot ng ca HS 1) n nh t chc (1 phỳt) Gv kim tra s s Lp trng b/cỏo. 2) Bi c:(4p )Gi mt s Hs hỏt bi Mựa thu ngy khai trng? v cho bit nhc v li ca ai? 3) Ni dung bi: Gv ghi lên bảng. Ni dung 1: (15 phỳt) ễn tp bi hỏt: MA THU NGY KHAI TRNG. - Hs ghi vở. Gv điều khiển. - M giai iu ghi sn n v hỏt li bi hỏt 1 ln, Hs nghe so sỏnh sa nhng ch cũn hỏt sai. Gv m n v ch huy cho hs hỏt c lp - Hs theo dừi v thc hin. Hs thc hin Gv ch nh. - Gi mt vi Hs trỡnh by bi hỏt, Gv tip tc ch ra nhng ch cha t v hng dn Hs sa cha. - Hs trình bày. Gv đệm đàn. - Bt nhp Hs hỏt bi kt hp gừ thanh phỏch theo nhp, theo phỏch. - Hs hỏt kt hp gừ phỏch. Gv iu khin. M giai iu ghi sn n ch huy cho Hs hỏt on a: Vi tỡnh cm vui hot; on b tha thit sõu lng hn. - Hs thực hiện. Gv chỉ huy. - Tt c Hs trỡnh by bi hỏt: Hỏt ln 1: on 1 Hs nam v n hỏt i ỏp. on 2 c lp hỏt ho ging. Hỏt ln 2: 1 Gv lnh xng. 2c lp hỏt ho ging. - Hs thc hin theo s ch huy. Gv m n. - Bt nhp cho Hs hỏt kt hp vn ng, ph ho mt vi ng tỏc t sỏng to, phự hp vi ni dung bi. - Hs hỏt kt hp mỳa ph ho. Gv ch nh. - Gi 1-2 Hs trỡnh by bi hỏt cú mỳa ph ho. Gv nhn xột- xp loi. - Hs trỡnh by. Gv ghi lờn bng. Ni dung 2: (20 phỳt ) - Tp c nhc: TN s 1 Chic ốn ụng Sao - Hs ghi vở. GV: Nguyn Th Thanh Tõn -4- m nhc lp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Nhạc và lời: Phạm Tuyên Gv hướng dẫn. Gv treo b/phụ. - Ghi nhớ cao độ nốt nhạc trên khuông: - Bảng phụ chép bài tập số 1. - Hs ghi bài. - Hs quan sát. Gv hỏi. - Tìm hiểu về đoạn nhạc: ? Đoạn nhạc sử dụng những ký hiệu nào? (sắc thái vừa phải, sử dụng dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến). ? Đoạn nhạc này có thể chia làm mấy câu? (bốn câu) - Hs trả lời. Gv hướng dẫn. - Hình tiết tấu của bài - Hs ghi nhớ và th hiện. Gv làm mẫu và hướng dẫn Hs. - Tập đọc hình tiết tấu như sau: Tiết tấu : 2 4 Tay gõ: Miệng đọc: Đơn đơn đơn kép kép đơn đơn đơn - Hs thực hiện. Gv chỉ định. Cho Hs đọc tên nốt nhạc của từng câu trong bài TĐN. - Hs đọc tên nốt. Gv đàn. - Hs đọc gam Đô trưởng. - Hs đọc gam Gv hướng dẫn. - Tập đọc nhạc từng câu: - Hs thực hiện. Gv đàn và yêu cầu. - Gv đàn câu một khoảng 3 lần, yêu cầu Hs lắng nghe và tập đọc nhạc nhẩm theo. - Hs nghe và nhẩm theo Gv điều khiển. Gv tiếp tục đàn giai điệu câu một 2-3 lần, yêu cầu Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn. - Hs đọc câu 1. Gv hướng dẫn. - Trong quá trình Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn, nếu chỗ nào sai Gv hướng dẫn và đàn lại cho hs nghe để sửa. - Hs thực hiện. - Tiến hành tương tự với các câu còn lại. Gv điều khiển. - Nhận biết từng câu và TĐN: Gv dùng nhạc cụ đàn giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu, yêu cầu Hs nhận biết đó là câu số mấy và hãy TĐN đầu đủ cả câu. - Hs nhận nhận biết và đọc. Gv đàn. Gv hướng dẫn. - Gv đàn ví dụ: - Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách theo nhịp 2 4 . - Hs nghe. - Hs thực hiện. Gv ®iÒu khiÓn. Gv thuyết trình * Tập hát lời ca: - Chia lớp thành 2 nửa: Nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát lời và gõ nhịp. Tập riêng cho từng bên để các em nắm vững nhiệm vụ rồi mới ghép hai bên với nhau. Sau đó đổi lại Gv nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của từng bên, nhắc Hs TDN và hát lời nhẹ nhàng. * Liên hệ lồng gép, giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời phấn đấu, hi sinh vì - Hs ghép lời ca. Hs lắng nghe GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -5- Âm nhạc lớp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 s nhip gii phúng dõn tc, vỡ nhõn dõn, vỡ T quc Vit Nam. Ngi luụn quan tõm, chm súc, dnh nhiu tỡnh cm cho thiu niờn, nhi ng. Cỏc em thic niờn, nhi ng trờn khp mi min t nc luụn t lũng kớnh yờu v bit n vụ hn i vi Bỏc. Bỏc nh vỡ sao ta sỏng khp ni ni Gv hng dn. Gv m n v bt nhp. - Tp c nhc v hỏt li: Gv chia lp thnh hai na, mt na TN v hỏt li, na cũn li gừ m theo õm hỡnh tit tu sau: - C lp cựng nhau thc hin TN v hỏt li khong 1-2 ln theo s ch huy ca Gv. - Hs trỡnh by. - Hs thc hin. 4) Cng c ( 4 phỳt ) Gv hng dn. * Tp li hỏt i ỏp: - Hs tp hỏt /ỏp. Gv n. - Hs n hỏt cõu 1 v 3. Hs nam hỏt cõu 2 v 4. Gv ch nh. - Chn hai Hs mt n v mt nam lờn bng trỡnh by li hỏt i ỏp. Gv nhn xột- xp loi 2 Hs. - Hng dn Hs lm bi tp SGK. - Hs trình bày. Gv nhc nh 5) Dn dũ: (1p) Hc thuc bi c, chun b bi mi Nhn xột tit hc Hs nghe thc hin nh Rỳt kinh nghim: Ngy son: 30/9/2013 Ngy dy: 02/9/2013 Tiết 3: Ôn tập bài hát: MA THU NGY KHAI TRNG ễn tp Tp c nhc: TN s 1 m nhc thng thc: NHC S TRN HON V BI HT: "MT MA XUN NHO NH" I- Mc tiờu: 1. Kin thc: - Tp rốn k nng hỏt theo tay ch huy ca giỏo viờn. 2. K nng: - ễn luyn bi TN s 1 "Chic ốn ụng sao". 3. Thỏi : - Cho cỏc em nghe bi Mt mựa xuõn nho nh ca nhc s Trn Hon v bit c nhng nột chớnh v cuc i hot ng õm nhc ca tỏc gi. GV: Nguyn Th Thanh Tõn -6- m nhc lp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Phân chia câu để Hs tập hát đối đáp. - Tập thể hiện hát đuổi bài hát với đàn phím điện tử. - Một vài hình ảnh về nhạc sĩ Trần Hoàn. - Đàn phím điện tử, băng đĩa, đài. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SKG III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) ổn định tổ chức ( 1P) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen. 3) Nội dung bài: Gv ghi bảng. Nội dung 1: Ôn tập bài hát. (10P) Mùa thu ngày khai trường - Hs ghi bài. Gv đàn. - Cho Hs luyện thanh âm Mi-Ma-Mi. - Hs luyện thanh. Gv đệm đàn. - Gv đệm đàn cho Hs hát lại cả bài. - Hs hát 2 lần. Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát kết hợp với múa phụ hoạ. - Hs hát kết hợp múa phụ hoạ. Gv hướng dẫn. - Chia lớp thành 2 nhóm, hướng dẫn hát đuổi: Đoạn a: Cả lớp cùng hát. Đoạn b: Hát đuổi: Bè 1: Mùa thu ơi… Bè 2: ……. Mùa thu… Khi kết thúc bài, hai bè hát theo nhạc ở hai khuông trên (Đô) - Hs thực hiện. Gv kiểm tra. - Kiểm tra một vài Hs hát. Gv nhận xét- cho điểm . - Hs trình bày. Gv ghi bảng. Nội dung 2: Ôn tập TĐN số (12 P) Chiếc đèn ông sao. - Hs ghi bài. Gv treo b/phụ. - Treo bảng phụ và đàn giai điệu bài TĐN cho Hs nghe - Hs nghe lại giai điệu. Gv đàn. Gv đàn cao độ - Hs đọc gam Đô trưởng. - Hs luyện cao độ bài TĐN theo đàn. - Hs đọc gam. - Hs luyện. Gv đàn g/ điệu. - Hs đọc giai điệu bài TĐN kết hợp gõ phách. - Hs đọc +gõ phách. Gv hướng dẫn. - Đọc kết hợp đánh nhịp 2 4 . - Hs thực hiện. Gv chỉ định và - Chỉ định một vài Hs khá đọc bài TĐN, Gv chỉ ra - Hs trình bày. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 hướng dẫn. chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa sai (nếu có). Gv điều khiển. - Chia lớp thành 3 tổ: Tổ một đọc nhạc, tổ hai hát lời, tổ 3 gõ nhịp. Sau đổi ngược lại. - Hs thực hiện. Gv đàn. - Cả lớp cùng trình bày lại bài hát kết hợp đánh nhịp. - Hs đọc nhạc hát lời. Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bày bài TĐN hoàn chỉnh- Gv nhận xétcho điểm . - Hs trình bày. Gv ghi bảng. Nội dung 3: Âm nhạc thường thức:( 16 P) Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs ghi bài. Gv điều khiển. - Ôn lại một số kiến thức trong nội dung âm nhạc thường thức ở lớp 7. - Hs thực hiện. Gv hỏi. ? Bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là bản Quê hương của n sĩ Hoàng Việt). ? Vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là vở Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận) ? Ai là tác giả bài hát Đường chúng ta đi? (Nhạc sĩ Huy Du). - Hs trả lời. Gv ghi bảng. a) Giới thiệu về nhạc sĩ Trần Hoàn. - Hs ghi bài. Gv chỉ định. - Đọc giới thiệu về nhạc sĩ ở SGK. - Hs đọc. Gv treo ảnh và giới thiệu tóm tắt. - Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích (còn có bút danh là Hồ Thuận An). Sinh năm 1928 ở Hải Lăng- Quảng Trị. Nguyễn là Bộ trưởng Bộ VHTT. - Ca khúc nổi tiếng: Lời người ra đi, Lời Bác dặn…. xa, Giữa mạc tư khoa… dặm… - Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng HCM. - Nhạc sĩ Trần Hoàn mất ngày 23/11/2003 tại Hà Nội. - Hs quan sát và ghi nhớ. - Gv thực hiện. - Cho Hs nghe trích đoạn bài "Lời người ra đi, Lời Bác dặn….xa. - Hs nghe. b) Bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. Gv giới thiệu. - Bài hát phổ nhạc vào năm 1980. Viết ở nhịp 6 8 với giai điệu phóng khoáng, trong sáng và sâu lắng. - Hs nghe ghi nhớ. Gv ®iÒu khiÓn. - Cho Hs nghe đĩa bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe hát thầm. Gv gợi ý. ? Hs phát biểu những điều cảm nhận sau khi được nghe bài hát? - Hs phát biểu. Gv điều khiển. 4) Củng cố :( 6 p) - Cho Hs nghe lại bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe. Gv đàn. - Ôn lại bài hát Mùa thu … trường và đọc TĐN số - Hs ôn tập GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -8- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 1. 5) Dặn dò: (1 P) - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học. - Chuẩn bị tiết học sau. Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …… Ngày soạn: 07/9/2013 Ngày dạy: 09/9/2013 TUẦN 4 TiÕt 4: Häc h¸t bµi: LÝ DĨA BÁNH BÒ ( Dân ca Nam Bộ ) I- Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Lý dĩa bánh bò. 2. Kỹ năng: - Thông qua bài hát Hs hiểu biết thêm về dân ca Nam Bộ. 3.Thái độ: - Tập cho Hs làm quen với cách thể hiện tính chất vui- dí dỏm của bài hát diệu lý của Nam Bộ . II. Chuẩn bị: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -9- Âm nhạc lớp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 1. Chun b ca GV: - Gv tỡm hiu mt s nột v dõn ca Nam b v ni dung bi hỏt. - Bn hnh chớnh Vit Nam. - a nhc, n phớm in t, mỏy nghe nhc. 2. Chun b ca HS: - V ghi chộp, SKG III. Phng phỏp: - PP trc quan, PP ging gii IV. Tin trỡnh dy hc: Hot ng ca GV Ni dung Hot ng ca HS 1) n nh t chc: (1p) Gv kim tra s s Lp trng b/cỏo 2) Bi c: Kim tra an xen trong gi. Gv ghi bng. 3) Ni dung bi: ( 25 p ) Hc hỏt bi :Lý da bỏnh bũ - Dõn ca Nam B - Hs ghi bi. Gv treo bản đồ - Treo bản đồ lên bảng gọi Hs lên chỉ vùng Nam Bộ tRên bản đồ. - Hs quan sát và thực hiện. Gv giới thiệu. - Giới thiệu một số nét về dân ca Nam bộ. - Hs nghe. Gv trình bày. - Hát trích đoạn bài Lý cây bông, Lý ngựa ô, Lý con quạ. - Hs nghe cảm nhận. Gv giới thiệu. * Giới thiệu bài hát: Bài Lý dĩa bánh bò đợc hình thành từ hai câu thơ: Hai tay bng dĩa bánh bò Giấu cha, giấu mẹ cho trò đi thi. - Lời bài hát gợi lên hình ảnh cô gái tốt bụng, thơng anh học trò nghèo ở trọ, nên dấu cha mẹ mang dĩa bánh bò tới cho anh. - Hs theo dõi. Gv điều khiển. - Cho Hs nghe mẫu bài hát qua đĩa 1-2 lần. - Hs nghe. Gv chỉ định. - Gọi Hs đọc lời ca. - Hs đọc. Gv giải thích. Từ "dĩa" là tiếng Nam Bộ, Bánh bò là một loại bánh làm bằng bột gạo. - Hs nghe ghi nhớ. Gv đàn. - Cho Hs luyện thanh khởi động giọng theo mẫu âm Mi. - Hs luyện thanh. Gv chia câu - Chia bài hát thành từng câu ngắn. - Hs theo dõi. Gv hớng dẫn. * Tập hát: - Hs thực hiện. Gv đàn từng câu. - Đàn từng câu 2-3 lần cho Hs nghe sau đó đàn lại 1 lần và bắt nhịp cho Hs hát. - Hs tập hát. Gv hớng dẫn. - Khi Hs hát Gv nhắc Hs chú ý những chỗ có nốt móc đơn chấm dôi đi với nốt móc kép và chỗ có đảo phách. - Tơng tự nh vậy với những câu còn lại. - Hs ghi nhớ và thực hiện Gv đàn. - Hs hát lời ca theo giai điệu đàn. Gv nghe phát hiện chỗ sai, hớng dẫn Hs sửa lại. - Hs nối các câu theo g/điệu đàn. Gv đệm đàn. - Đệm đàn bắt nhịp Hs hát bài 2 lần. - Hs hát. Gv điều khiển. - Cho Hs hát kết hợp gõ theo nhịp. - Hs hát, gõ nhịp. GV: Nguyn Th Thanh Tõn -10- m nhc lp 8 [...]... lại chỗ cha đạt - Tập tiếp hai câu và Gv cho Hs đọc nối liền hai câu sau đó ghép lời hát - Cho Hs đọc nhạc cả đoạn theo đàn - Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập - Một nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa kia hát lời, sau đó đổi lại phần trình bày Cho Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách - Gọi 4 Hs thực hiện 1 Hs đọc nhạc 2 câu đầu, 1 Hs đọc 2 câu cuối 1 Hs hát lời 2 câu đầu, 1 Hs hát lời 2 cấu cuối - Tiếp tục cho Hs... Hs nghe - Hs tr li - Hs nghe, cm nhn - Hs tr li - Hs nghe ghi nh - Hs hát hoà theo - Hs hỏt - Hs thc hin Rỳt kinh nghim: GV: Nguyn Th Thanh Tõn - 17- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 Ngy son: 28/ 9/2013 Ngy dy: 30/9/2013 Tun 7- Tit 7: ễN TP KIM TRA I Mc tiờu: 1 Kin thc: - Hc sinh hỏt ỳng giai iu v thuc li ca hai bi hỏt "Mựa thu ngy khai trng" v "Lý da bỏnh bũ" 2 K nng: - Hiu cu... - Đọc tên nốt nhạc từng câu - Hs đọc tên nốt GV: Nguyn Th Thanh Tõn -13- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Gv hớng dẫn Gv đàn Gv yêu cầu Gv chỉ định Gv yêu cầu Gv đàn giai điệu Gv chia nhóm Gv yêu cầu Gv hớng dẫn Gv chỉ định Gv điều khiển Gv điều khiển Gv gợi ý Gv điều khiển Gv căn dặn Nm hc 2013-2014 * Tập đọc nhạc từng câu: - Đàn giai điệu từng câu 2-3 lần, Hs lắng nghe sau đó đọc nhạc hoà với... s 2 - Tp c cao thang 5 õm (õm ch l ụ) thỏng 7 õm (õm ch l La) 5) Hng dn v nh: ( 1 phỳt ) - ễn li nhng ni dung v kin thc ó hc - Chun b tit hc sau - Hs nhn bit v c - Hs trỡnh by - Hs nhn bit - Hs thc hin - Hs ghi nh Rỳt kinh nghim: GV: Nguyn Th Thanh Tõn -20- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 Ngy son: 5/10/2013 Ngy dy: 7/ 10/2013 Tit 8: KIM TRA 1 TIT I Mc tiờu: 1 Kin thc: + HS thuc... theo dừi m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 thc cu to (biu hin v mt cao ) cụng thc ging trng l: I II III IV V VI VII (I) Gv vit lờn bng - Cụng thc ging th l: I II III IV V VI - Hs ghi nh VII I Gv gii thớch - Du hiu nhn ra bn nhc vit ging La th l bn nhc khụng cú hoỏ biu v kt thỳc nt La (m n nh nht trong gam gi l õm ch) Gv a ra vớ d - Vớ d bi TN s 7 "Quờ hng" (SGK7) Gv hi ? Bi TN... c cõu 1 - Hs t/c cõu 2 - Hs ghộp 2 cõu - Hs thc hin - Hs luyn tp - Hs trỡnh by - Hs thc hin - Hs trỡnh by bi TN Rỳt kinh nghim: GV: Nguyn Th Thanh Tõn - 28- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Tit 11: Nm hc 2013-2014 Ngy son: 26/10/2013 Ngy dy: 28/ 10/2013 ễn tp bi hỏt: TUI HNG ễn tp Tp c nhc : TN S 3 m nhc thng thc: NHC S PHAN HUNH IU V BI HT: BểNG CY K-NIA I Mc tiờu: 1 Kin thc: - Hs thuc bi hỏt,... õm 1-2 phỳt GV: Nguyn Th Thanh Tõn -32- Lp trng b/cỏo Hs tr li - Hs ghi bi - Hs nghe - Hs ghi nh - Hs nghe - Hs luyn thanh 1 phỳt m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 Gv hng dn - Chia bi thnh ba cõu hỏt Cõu mt cú 8 nhp, cõu hai cú 11 nhp, cõu 3 cú 8 nhp Gv hỏt v n - Gv hỏt mu cõu mt sau ú n giai iu bt nhp cho Hs hỏt ho theo Gv hng dn Khi tp hỏt Gv hng dn Hs th hin ỳng du luyn, du ni,... chc: Gv kim tra s s Gv ghi bng Lp trng b/cỏo 2) Bi c: Kim tra an xen trong gi 3) Ni dung bi: Ni dung 1: (15 phỳt ) ễn tp hai bi hỏt: 1- ễn hỏt: Mựa thu ngy khai trng GV: Nguyn Th Thanh Tõn - 18- - Hs ghi bi m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Gv n Gv iu khin Gv iu khin Gv hi Gv ch nh Gv n Gv kim tra Nm hc 2013-2014 - Gv n cõu hỏt cui ca bi Mựa thu ngy khai trng cho Hs nghe v nhn bit cõu hỏt ú trong bi... cha đạt 4) Củng cố: 5 phút - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ huy cho Hs lại bài Lý dĩa bánh bò - Gợi ý Hs trả lời câu hỏi ở SGK Bài hát "Chim sơn ca" giọng Emoll, "Ai yêu nhi Đông" giọng D-moll - Lấy tinh thần xung phong Hs trình bày bài TĐN số 2 Gv nhận xét- xếp loại *Trò chơi: Đàn bất kỳ một câu nhạc trong bài cho Hs nhận biết và đọc lên câu đó - Hs thực hiện - Hs tập đọc từng câu - Hs lu... tinh thn hc tp + Thụng bỏo im ca tng HS t c 4- Dn dũ : V ụn li cỏc bi ó hc ( c phn nhc lớ, ANTT) (2p) Chun b bi mi GV: Nguyn Th Thanh Tõn -21- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 * Rỳt kinh nghim: GV: Nguyn Th Thanh Tõn -22- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 Ngy son: 12/10/2013 Tit 9 Hc hỏt: Bi: TUI HNG Ngy dy: 14/10/2013 Nhc v li: Trng Quang Lc I Mc tiờu: 1 Kin . đánh nhịp 2 4 . - Hs thực hiện. Gv chỉ định và - Chỉ định một vài Hs khá đọc bài TĐN, Gv chỉ ra - Hs trình bày. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm. Tõn -2- m nhc lp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn: 25 /8/ 2012 Ngày dạy: 27 /8/ 2012 TUẦN 2 TiÕt 2 : ¤n tËp bµi h¸t: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Tập đọc nhạc: TĐN số 1. dung 3: Âm nhạc thường thức:( 16 P) Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs ghi bài. Gv điều khiển. - Ôn lại một số kiến thức trong nội dung âm nhạc thường thức ở lớp 7. - Hs
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7,