0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

63 1,482 0
  • Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:37

Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Giáo án âm nhạc 8 - năm học 2012-2013 Học kỳ i Ngày soạn: /8/2013 Ngày dạy: /8/2013 Tiết 1 Học hát bài : Mùa thu ngày khai trờng Nhạc và lời : Vũ Trọng Tờng I. Mục tiêu: - HS biết tác giả bài hát Mùa thu ngày khai trờng là nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng. - Học sinh biết hát đúng lời ca, giai điệu bài hát - Qua nội dung bài hát, hớng các em đến tình cảm yêu mến tháng năm đi học, để những kỉ niệm đẹp về mái trờng sẽ khắc sâu trong trí nhớ các em. II. Chuẩn bị: 1.GV: Nhạc cụ. - Đàn và hát thuần thục bài Mùa thu ngày khai trờng 2.HS: thanh phách ,sách vở III.Tiến trình lên lớp: 1.Ôn định tc:1p: GV kiểm tra sĩ số lớp vắng hay đủ 2.KTBC:3p GV kiểm tra ĐDHT của HS 3.Bài mới: Bài đầu tiên của năm học, cô sẽ giới thiệu với các em trong fhocj hôm nay là bài hát Mùa thu ngày khai trờng của nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Giới thiệu bài Giáo viên thuyết trình ND1:Học hát bài : Mùa thu ngày khai trờng: 35p 1. Giới thiệu về bài hát và tác giả : Những tháng năm đi học là thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta. Khi thời gian đó trôi qua, chúng ta mới nhận thấy điều đó. Hình ảnh về mái trờng, về thầy cô giáo, kỷ niệm về những Học sinh ghi bài HS lắng nghe HS nghe và cảm nhận HS trả lời theo 1 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích HS luyện thanh Tập hát từng câu Học sinh tập hát Học sinh thực hiện HS trình bày HS trình bày 4.Củng cố, Dặn dò : 6p -Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử 1 HS bắt nhịp. -VN học thuộc gđ bài hát và chuẩn bị bài giờ sau học cho tốt, - Làm BTVN trong VBT. 2 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày soan : 01/9/2013 Ngày dạy : /9/2013 Tiết 2 Ôn tập bài hát :Mùa thu ngày khai trờng Tập đọc nhạc : TĐN số 1 I. Mục tiêu : - HS hát thuộc bài hát Mùa thu ngày khai trờng, thể hiện đợc sắc thái tình cảm . Tập trình bày đơn, song, tốp ca kết hợp gõ đệm. - Học sinh đọc đúng giai điệu và lời ca bài TĐN số 1 chiếc đèn ông sao ở nhịp 2/4 II. Chuẩn bị: 1.GV. Nhạc cụ quen dùng. -Bảng phụ chép nhạc 2.HS:thanh phách ,sách vở. III. tiến trình Lên lớp: 1.Ôn định tc: GV kiểm tra sĩ số lớp vắng hay đủ 2.KTBC:3p Nhóm 2-3 HS lên thực hiện bài hát Mùa thu ngày khai trờng (GV nhận xét đánh giá) 3.Bài mới: Giờ trớc các em đã học bài hát Mùa thu ngày khai trờng hôm nay chúng ta sẽ ôn lại và TĐN số 1. HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi bảng GV ghi lên bảng Giáo viên thực hiện Giáo viên chỉ định Giáo viên đệm đàn Và hớng dẫn Chia nhóm Giáo viên ghi lên bảng ND1.Ôn tập bài hát : 12 Mùa thu ngày khai trờng Giáo viên đệm đàn và thể hiện bài hát, Học sinh nghe để so sánh và sửa những chỗ còn hát sai. Một vài học sinh trình bày bài hát, giáo viên tiếp tục chỉ ra những chỗ cha đạt và hớng dẫn các em sửa Tất cả trình bày hoàn chỉnh bài hát. - Hát lần 1: Đoạn 1 HS nam, nữ hát đối đáp. Đoạn 2 cả lớp hát hoà giọng. - Hát lần 2: Đoạn 1, GV lĩnh xớng. Đoạn 2 cả lớp hoà giọng . -Luyện tập theo nhóm khi hát kết hợp gõ phách để bài hát thêm sinh động ND2.Tập đọc nhạc:Chiếc đèn ông sao25p 1. Ghi nhớ cao độ các nốt nhạc trên khuông Học sinh ghi bài HS trình bày HS thực hiện Nhóm thực hiện Học sinh ghi bài 3 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích GV ôn lại kiến thức Giáo viên hỏi Giáo viên chỉ định Giáo viên đàn Son La Si Đô Rê Mi Pha Son 2. Tìm hiểu về đoạn nhạc : - Đoạn nhạc sử dụng những kí hiệu nào ? (sắc thái vừa phải, dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến). - Đoạn nhạc này có thể chia làm mấy câu ? (4 câu) 3. Tập đọc tên nốt nhạc từng câu. 4. Đọc gam Đô trởng. Học sinh trả lời Học sinh đọc tên nốt Học sinh đọc gam Giáo viên hớng dẫn Giáo viên đàn Giáo viên điều khiển Và hớng dẫn Giáo viên đàn 5. TĐN từng câu : Dịch giọng = -7 - Giáo viên đàn giai điệu câu 1khoảng 3 lần, yêu cầu học sinh lắng nghe và TĐN nhẩm theo - Giáo viên tiếp tục đàn giai điệu câu một 3 lần, yêu cầu học sinh đọc nhạc hoà với tiếng đàn. Nhận biết từng câu và TĐN: đàn giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu, yêu cầu học sinh nhận biết đó là câu số mấy và hãy TĐN đầy đủ . 6. Tập hát lời ca : Chia lớp học thành 2 phần, một nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát lời và gõ theo nhịp. GV nghe và sửa sai nhận xét đánh giá. 7.TĐN và hát lời:Chia lớp thành 2 nhóm một nhóm đọc nhạc và một nhóm hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách.GV nghe và sửa chỗ sai . HS nghe và thực hiện -HS nghe và nhận biết câu hát HS thực hiện HS trình bày 4.Củng cố, dặn dò:5p *Tập hát đối đáp-HS nữ hát câu 1 và 3 -HS nam hát câu 2và 4 -VN học bài , làm BTVN trong VBT và tmf hiểu về nhạc sĩ Trần Hoàn. Ngày soạn: 9/9/13 4 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày dạy : 12/9/13 Tiết 3 Ôn tập bài hát:Mùa thu ngày khai trờng Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1 Âm nhạc thờng thức : Nhạc s Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ I. Mục tiêu : - HS hát thuộc bài hát Mùa thu ngày khai trờng và thể hiện đúng nhịp độ, sắc thái khác nhau giữa 2 đoạn của bài. - HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số1kết hợp gõ đẹm theo phách - Qua bài Một mùa xuân nho nhỏ, HS biết đợc vài nét về thân thé sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hoàn và một vài sáng tác của ông. II. Chuẩn bị . 1.GV- Nhạc cụ quen dùng. Máy nghe - Tranh ảnh của nhạc sĩ Trần Hoàn và băng đĩa 2.HS: thanh phách,sách vở III. Tiến trình dạy học . 1.Ôn định tc: GV kiểm tra sĩ số lớp vắng hay đủ? 2.KTBC:5p a.Nhóm 3 HS lên trình bày bài hát Mùa thu ngày khai trờng. b.1 HS lên đọc bài TĐN số 1 3.Bài mới: Bài ôm nay cô trò ta cùng ôn lại bài hát và bài TĐN số1 rồi tìm hiểu về nhạc sĩ Trần Hoàn qua phần ÂNTT. HĐ của GV Nội dung HĐ cua HS GV ghi lên bảng Giáo viên đệm đàn GV kiểm tra GV ghi lên bảng ND1 : Ôn tập bài hát :8p Mùa thu ngày khai trờng 8 Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại cả bài. Cả lớp trình bày kết hợp gõ phách GV sửa sai và hát lại cho đúng. Luyện tập theo nhóm tổ khi hát kết hợp gõ phách Giáo viên nhận xét đánh giá Giáo viên kiểm tra một vài học sinh trình bày bài hát. Giáo viên nhận xét đánh giá Học sinh ghi bài Học sinh hát cả bài Thực hiện nhóm HS lên kiểm tra 5 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích ND2 : Ôn tập đọc nhạc :TĐN số 1: 10p -Luyện đọc gam C Giáo viên đàn, đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 1. Học sinh nghe và đọc theo. Giáo viên chỉ định một vài học sinh khá trình bày bài. Giáo viên chỉ ra chỗ còn cha đạt và hớng dẫn các em sửa lại. Chia lớp làm 2 nhóm 1 nhóm đọc nhạc một nhóm hát lời sau đó đổi lại - Luyện tập theo nhóm tổ GV sửa sai đánh giá Cả lớp cùng trình bày lại bài kết hợp gõ phách ND3 ; ÂNTT : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát. Một mùa xuân nho nhỏ. 20p a.Tác giả: - Giới thiệu nhạc sĩ Trần Hoàn : HS đọc bài viết. ?- Nêu vài nét về thân thế, sự nghiệp của nhạc sĩ ? (Tên thật Nguyễn Tăng hích, bút danh Hồ Thuận An, sinh 1928 ở Hải Lăng Quảng Trị. Nguyên là Bộ trởng BVH-TT) ?- Kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của ông? Sau đó cho học sinh nghe một vài bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn qua băng đĩa hoặc giáo viên thể hiện. b.Tác phẩm: GV tự trình bày bài hát hoặc mở đĩa cho HS nghe và cảm nhận bài hát. ?Sau khi nghe bài hát em có cảm nhận gì HS ghi bài HS nghe và đọc theo HS trình bày Học sinh thực hiện nhóm Học sinh ghi bài HS đọc SGK Học sinh trả lời Học sinh trả lời HS nghe, cảm nhận Học sinh ghi bài Học sinh theo dõi HS nêu cảm nhận 4.Củng cố, Dặn dò :2p -Kể tên 2 bài hát tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Hoàn? -VN ôn lại bài cho tốt và chuẩn bị bài giờ sau học,trả lời câu hỏi trong SGK. - Làm BTVN số 1,2. 6 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày soạn:16/9/13 Ngày dạy:19/9/13 Tiết 4: Học bài hát: Lý dĩa bánh bò Dân ca Nam Bộ I. Mục tiêu : - HS biết bài Lí dĩa bánh bò là 1 bài dân ca Nam Bộ Hiểu đợc vài nét sinh hoạt văn hóa Quan họ - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca và thể hiện đợc tính chát vui tơi nhí nhảnh của bài hát. - HS biết yêu quý, giữ gìn các làn điệu dân ca VN II. Chuẩn bị : 1. GV : Nhạc cụ quen dùng. Đàn và hát thuần thục bài Lý dĩa bánh bò 2. HS : Thanh phách, sách vở III. Tiến trình dạy học : 1.Ôn đinh tc: GV kiểm tra sĩ số lớp vắng hay đủ 2.KTBC:5p a.Nhóm 4 HS lên biểu diễn bài hát Mùa thu ngày khai trờng. b.2 HS lên đọc bài TĐN số 1 (GV nhận xét đánh giá) 3.Bài mới: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi bảng GV thuyết trình ND1:Học hát bài : Lý dĩa bánh bò 38p -Dân ca Nam Bộ- 1. Giới thiệu bài hát : Lý dĩa bánh bò đợc hình thành từ hai câu thơ : Hai tay bng dĩa bánh bò Giấu cha, giấu mẹ cho trò đi thi. Lời bài hát gợi lên hình ảnh cô gái tốt bụng, thơng anh học trò nghèo ở trọ, nên giấu cha mẹ, mang dĩa bánh bò tới cho anh. Chắc hẳn đây là lần đầu làm việc này nên cô gái còn lúng túng, chân bớc ngập ngừng. Nhng với tình thơng chân thật, cô gái Học sinh ghi bài Học sinh theo dõi 7 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích đang vợt lên sự rụt rè để thực hiện mong muốn của mình. 2. Nghe băng hát mẫu hoặc giáo viên tự trình bày. 3.luyện thanh 4.Chia đoạn chia câu.(2câu) _?Trong bài có những kí hiệu gì?(dấu nhắc lại ,khung thay đổi,dấu luyến 4âm) HS nghe và cảm nhận Giáo viên hớng dẫn Giáo viên đàn Giáo viên hớng dẫn sửa chỗ cha đạt Giáo viên đệm đàn 5. Tập hát : Vì bài hát ngắn, dễ thuộc và dễ học, tiến hành theo cách dạy sau : Giáo viên đệm đàn và trình bày bài 4 lần, căn dặn học sinh : lần thứ nhất các em chỉ lắng nghe, lần thứ hai hát nhẩm theo, lần thứ ba hát hoà cùng giáo viên, lần cuối chỉ còn học sinh hát. Giáo viên nghe và phát hiện chỗ sai, hớng dẫn các em sửa lại, đặc biệt là những chỗ có chấm đôi và hát luyến bốn nốt nhạc. Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài 2 lần. Giáo viên chỉ định 1 - 2 học sinh hát lại 2 lần bài này. 6. Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh. Dịch giọng = -5 (thực tế là hát giọng Son trởng) tốc độ = 112. Hát cả bài 2 lần.Thể hiện đúng sắc thái giai điệu bài hát kết hợp gõ phách. Tập hát Nghe, hát nhẩm rồi hát hoà theo Học sinh tập hát cho đúng nhạc Học sinh trình bày 4.Củng cố, Dặn dò : 2p -Luyện tập bài hát theo nhóm kết hợp võ tay theo phách. -VN học thuộc bài, làm bài tập trong VBT và chuẩn bị bài giờ sau học đợc tốt. Ngày soạn:23/9/13 8 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày dạy: 26/9/13 Tiết 5: Nhạc lí : Gam Thứ - Giọng Thứ Tập đọc nhạc : TĐN số 2 I. Mục tiêu: - HS ôn tập bài hát Lý dĩa bánh bò,thuộc lời ca,thể hiện đợc sắc tháI tình cảm của bài. - HS biết đợc cấu tạo, tính chất của gam thứ, giọng thứ. Tìm một vài bài hát viết ở giọng thứ. - HS đọc đúng giai điệu lời ca bài TĐN số 2. II. Chuẩn bị: 1.GV:- Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục đoạn trích trong bài Trở về Su-ri-en-tô. 2.HS: thanh phách,Sách vở III. Tiến trình dạy học: 1.Ôn định tc: GV kiểm tra sĩ số lớp 2.KTBC:4p: Nhóm 2 HS biểu diễn bài hát Lý dĩa bánh bò.(GV nhận xét đánh giá) 3.Bài mới: thế nào là gam thứ giọng thứ-bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Giáo viên ghi lên bảng Giáo viên thuyết trình Giáo viên minh hoạ bằng cách đọc nhạc hoặc hát Giáo viên giải thích ND1.Nhạc lý :Gam thứ - Giọng thứ:15p Hầu hết các bài hát và bản nhạc các em biết đợc viết trên hai hệ thống Giọng Trởng và Giọng Thứ. Bài hát viết Giọng trởng thờng mang tính chất sôi nổi, tơi sáng , bài hát viết Giọng Thứ thờng diễn tả sự du dơng, tha thiết (điều này cũng có tính tơng đối vì còn phụ thuộc vào tốc độ của bản nhạc). Một vài ví dụ về bài viết ở Giọng trởng : - Chú chim nhỏ dễ thơng - Trờng làng tôi. Giọng thứ - Quê hơng. - Ca-chiu-sa Giọng Trởng và Giọng Thứ khác nhau ở công thức cấu tạo (biểu hiện về mặt cao độ). Công thức Giọng Trởng là : HS ghi bảng HS thực hiện Nh Học sinh nghe và cảm nhận tính chất Giọng Trởng khác với tính chất Giọng Thứ. óm hát Học sinh theo 9 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Giáo viên viết lên bảng Giáo viên giải thích GV ghi bảng GV thuyết trình GV đàn giai điệu Và hớng dẫn GV yêu cầu Kết hợp GV chỉ định và yêu cầu Giáo viên chỉ định I II III IV V VI VII I Công thức Giọng Thứ là : I II III IV V VI VII I Dấu hiệu để nhận ra bản nhạc viết giọng La thứ là bản nhạc không có dấu hoá biểu và kết thúc ở nốt La. ND2Tập đọc nhạc :TĐN số 2 Trở về Su-ri-en-tô: 22p Bài Trở về Su-ri-en-tô do nhạc sĩ ngời Italia tên là E rnesto De Curtis viết vào khoảng cuối thế kỷ 17. Ngời dân Italia yêu thích và coi nó nh một bài dân ca. Với giai điệu tha thiết, bồng bềnh nh những làn sóng Địa Trung Hải, bài hát diễn tả tình yêu sâu nặng của con ngời với mảnh đất quê hơng. Bài TĐN là đoạn đầu của bài hát Trở về Su-ri-en-tô. Đoạn nhạc có 4 câu, mỗi câu hai ô nhịp. - Đọc tên nốt nhạc từng câu. - Giáo viên đọc và hát mẫu 1 lần. *Tập đọc từng câu - Giáo viên đàn giai điệu từng câu, học sinh lắng nghe giai điệu sau đó đọc nhạc hoà với tiếng đàn. Cần tập kỹ câu 1, đây là câu học sinh thờng hay đọc sai, đặc biệt ở nốt Rê, các em hay đọc không đúng cao độ. *Ghép 2 câu Tập xong 2 câu, GV cho HS đọc nối liền hai câu, sau đó ghép lời hát. Tập xong 2 câu, GV cho HS đọc nối liền 2 câu, sau đó ghép lời hát. Giáo viên chỉ định 2 học sinh ngồi gần nhau đứng tại chỗ, 1 em đọc nhạc 2 câu, em còn lại hát lời. GV nhận xét và h- ớng dẫn các em thực hiện lại chỗ cha đạt. Tập tiếp 2 câu và GV cho HS đọc nối 2 câu *Trình bày hoàn chỉnh:Đọc nhạc cả bài. Một nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa kia hát lời, sau đó dõi Học sinh ghi công thức vào vở Học sinh nhắc lại Học sinh ghi bài Học sinh nghe HS đọc tên nốt nhạc Học sinh nghe Học sinh tập từng câu Học sinh trình bày Học sinh thực hiện Học sinh trình bày HS thực hiện 10 [...]... 30/9/13 11 Đọc nhạc cả bài Học sinh thực hiện Âm nhạc 8 Ngày day: 3/10/13 Tiết 6 Nguyễn Thị Bích Ôn tập bài hát : Lý dĩa bánh bò Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 2 Âm nhạc thờng thức : Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài Hò kéo pháo I Mục tiêu: - Học sinh ôn tập để hát thuộc bài Lý dĩa bánh bò và TĐN số 2 đúng lời ca, giai điệu - Hiểu thêm về tiểu sử nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo II Chuẩn bị: 1.GV:- Nhạc cụ quen... xong 2 câu thì giáo viên cho hát nối liền 2 câu với nhau -Giáo viên hát 2 câu, đàn giai điệu và yêu cầu học sinh hát cùng với đàn -Giáo viên chỉ định 1 - 2 học sinh hát lại 2 câu này Tiến hành dạy các câu còn lại tơng tự 6 Hát đầy đủ cả bài : HS thực hiện HS trình bày HS trình bày HS thực hiện Học sinh thực Một nửa lớp hát đoạn 1, nửa còn lại hát đoạn 2 GV hiện hớng dẫn cách phát âm và sửa cả 2 đoạn Giáo. .. : Nửa lớp đọc nhạc GV điều khiển và hát câu 1, nửa kia đọc và hát câu 2 Chia nhóm -Luyện đọc theo nhóm thực hiện đọc nhạc và hát lời HS trình bày nhóm ca kết hợp gõ phách,GV nhận xét đánh giá XL 4.Củng cố.Dặn dò1p: *VN học bài và chuẩn bị bài giờ sau Làm BTVN 1 ,2 20 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày soạn: 3/11 /20 13 Ngày dạy: 6/11 /20 13 Tiết 11 Ôn tập bài hát Tuổi hồng Ôn tập đọc nhạc : TĐN số 3 Âm nhạc. .. khá trình bày HS thực hiện bài, giáo viên chỉ ra chỗ còn cha đạt và hớng dẫn các em sửa lại -Cả lớp cùng trình bàylại bài.đọc nhạc và hát lời ca kết hợp gõ phách HS xung phong - Gọi 2 HS TĐN, nhận xét XL HS ghi bài ND3 .Âm nhạc thờng thức : 20 HS đọc Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo Các em ND2.Ôn TĐN số 2 : 12 Giáo viên yêu cầu hãy tự nghiên cứu phần giới thiệu nhạc sỹ Hoàng Vân ở trang 16, sau... xét đánh Giáo viên ghi giá.) bảng ND2- Ôn nhạc lý :10p GV hớng dẫn Bài tập: Hãy tự viết 1 đoạn nhạc ở giọng La thứ HS luyện Học sinh trình bày Thực hiện nhóm HS lên KT Học sinh ghi bài H S tập viết Đoạn nhạc gồm 4 ô, nhịp 2/ 4 Giáo viên hớng -Viết sạch sẽ ,đẹp và đúng sử dụng mộy số kí hiệu HS ghi bài 14 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích dẫn,đệm đàn ÂN ND3 Ôn TĐN : TĐN số 1, 2: 13p GV ghi bảng Chia nhóm - Cả lớp. .. 20 02 -Cho học sinh nghe băng nhạc một số bài hát của ông hoặc giáo viên trình bày Giáo viên mở băng hoặc đệm đàn, trình bày bài HS nghe và cảm nhận hát Bóng cây Kơ-nia -Sau khi nghe xong bài hát em có cảm nhận gì? Học sinh có thể hát hoà theo -GV đàn gđ 1 số câu hát để hs nhận biết và thực HS nhận xét hiện -VN học bài và chuẩn bị bài tiết sau học bài HS nghe mới àm BT số 1 ,2 HS ghi nhớ 22 Âm nhạc 8. .. nhón bàn đọc nhạc và hát lời ca GV nhận xét và sủa sai GV yêu cầu - Tất cả học sinh cùng đọc nhạc, hát lời bài HS thực hiện Chim hót đầu xuân Giáo viên kiểm Kiểm tra HS trình bày bài TĐN số 4 theo nhóm HS lên kiểm tra tra hoạc cá nhân.GV nhận xét đánh giá GV ghi lên bảng ND3 :Âm nhạc thờng thức : 20 p Học sinh ghi bài Một số nhạc cụ dân tộc Giáo viên thuyết Nhạc cụ là phơng tiện để diễn tả âm nhạc Học sinh... GV đệm đàn và trình bày bài hát 2 lần Giáo viên đàn và 2 Luyện thanh : (1 - 2 phút) HS luyện thanh hát 3 Câu hát : Câu 1 có 8 ô nhịp; Câu 2 có 11 ô Học sinh tập hát nhịp và câu 3 có 8 ô nhịp Giáo viên yêu Giáo viên hát mẫu câu 1 (3 - 4 lần), học sinh nghe cầu và hát nhẩm theo Giáo viên bắt nhịp để các em Chia nhóm hát hoà theo Tập tơng tự với 2 câu còn lại Hát đầy đủ cả bài.thể hiện đúng sắc thái lời... xét đánh giá - GV gọi 1 nhóm hát tốt lên hát bài hát,GV sửa sai nhận xét đánh giá 4.Củng cố.Dặn dò:5p HS nghe và tập hát HS thực hiện HS thực hiện HS lên bảng - Em sẽ làm gì để gìn giữ và phát huy các làn điệu dân ca VN? -VN học thuộc bài, làm BTVN số 1 ,2 và chuẩn bị bài giờ sau học cho tốt Ngày soan: 18/ 11 /20 13 24 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày dạy: 21 /11 /20 13 Tiết 13: Ôn tập bài hát Hò ba lí Nhạc. .. bài 2 lần, HS nghe và tự điều HS nghe chỉnh cách hát cho đúng HS thực hiện Học sinh tự tập trình bày bài theo cách hát đối 25 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích đáp (nhóm 2 em) GV yêu cầu -Luyện tập theo nhóm,tổ hát kết hợp gõ phách.GV nghe và nhận xét - Kiểm tra : 2 học sinh lên bảng để hát đối GV chỉ định đáp.GV nhận xét đánh giá ND2 :Nhạc lý12p :Thứ tự các dấu thăng, dấu GV ghi lên bảng GV thuyết trình giáng . Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Giáo án âm nhạc 8 - năm học 20 12- 2013 Học kỳ i Ngày soạn: /8/ 20 13 Ngày dạy: /8/ 20 13 Tiết 1 Học hát bài : Mùa thu ngày khai trờng Nhạc và lời : Vũ. đợc tốt. Ngày soạn :23 /9/13 8 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày dạy: 26 /9/13 Tiết 5: Nhạc lí : Gam Thứ - Giọng Thứ Tập đọc nhạc : TĐN số 2 I. Mục tiêu: - HS ôn tập bài hát Lý dĩa bánh bò,thuộc lời. hát. Giáo viên nhận xét đánh giá Học sinh ghi bài Học sinh hát cả bài Thực hiện nhóm HS lên kiểm tra 5 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích ND2 : Ôn tập đọc nhạc :TĐN số 1: 10p -Luyện đọc gam C Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2, , Nhạc lý : Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu. Giọng cùng tên