0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

35 857 0
  • Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:43

Tuần 1- tiết 1: Ngày soạn: 25/08/2008 Học hát: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nhạc và lời: Vũ Trong Tường I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Mùa thu ngày khai trường” của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường, thể hiện được tính chất vui tươi của bài hát. - HS biết trình bày bài hát với nhiều cách như : hát tập thể,hát hồ giọng, hát có lĩnh xướng, biết thể hiện đảo phách, ngân nghỉ đúng chỗ. - Qua nội dung của bài hát, giáo dục các em tình cảm u mến và gắn bó với mái trường, thầy cơ. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài hát “ Mùa thu ngày khai trường” phóng to trên bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS - GV chỉ định - Gv thuyết trình. 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: (3 phút) Hát vui 3. Bài mới: Nội dung 1: Học hát (35 phút) HĐ1: Giới thiệu về bài hát và tác giả:. - Bài hát Mùa thu ngày khai trường của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường - một nhạc sĩ có rất nhiều bài hát viết cho thiếu nhi. - Treo bảng phụ - HS thực hiện - HS nghe. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu - Gv u cầu. - Gv đàn và hát. - GV hướng dẫn. - GV đàn gam Đơ trưởng và điều khiển. - GV dùng đàn để hướng dẫn HS tập hát. - GV điều khiển. - GV hướng dẫn. - Gv chỉ định. - GV chỉ định. - GV dặn dò và nhận xét. - Em hãy trình bày nội dung của bài hát. - GV đàn và hát cho HS nghe 1 lần. HĐ2: Hướng dẫn chia câu, chia đoạn: - Bài hát gồm 2 đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu… tiếng hát mùa thu. + Đoạn 2: Mùa thu… như trời thu. HĐ3: Luyện thanh: - Cho HS xướng âm gam Đơ trưởng và đọc các nốt trụ. HĐ4: Hướng dẫn HS tập hát: - GV đàn mỗi câu 2 lần, hát 2 lần và u cầu HS hát lại câu đó. GV nghe và sửa sai cho HS. - Hướng dẫn theo lối móc xích (câu -đoạn- bài) + Lưu ý học sinh khi hát cần thể hiện được tính chất âm nhạc của từng đoạn ( Đoạn1: tình cảm sơi nổi, hào hứng; Đoạn2: tình cảm tha thiết đằm thắm.) HĐ5: Luyện tập: - GV cho cả lớp hát nhiều lần theo đàn, chú ý sửa lỗi phát âm và cách ngưng nghỉ ở cuối mỗi câu hát, khi hát phải chú ý đến nhịp đàn và các động tác phụ hoạ. - Cho HS tập hát lĩnh xướng: Đoạn 1 cho một bạn lĩnh xướng, đoạn 2 cả lớp sẽ hát đồng thanh. - Từng tổ trình bày bài hát theo đàn. 4. Củng cố : (5 phút) - Từng nhóm 5 HS trình bày bài hát trước lớp với hình thức hát có lĩnh xướng. 5. Dặn dò: (1 phút) - GV dặn HS chuẩn bị bài sau. - GV nhận xét tiết học. - HS đọc phần giới thiệu trong SGK. - HS nghe. - HS nghe và ghi nhớ. - Luyện thanh theo đàn. - Tập hát theo sự hướng dẫn của gv. - Tập trình bày bài hát theo sự điều khiển của gv. - HS thực hiện. - HS trình bày theo nhóm. - Nghe và ghi nhớ Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 2 - tiết 2: Ngày soạn: 30/8/2008 Ơn tập bài hát: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Tập đọc nhạc: TĐN số 1 I-Mục tiêu: -HS được ơn lại để hát thuầøn thục hơn bài hát Mùa thu ngày khai trường. Hs biết trình bày bài hát ở mức độ hồn chỉnh và biết kết hợp vận động khi hát. -HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài Tập đọc nhạc TĐN số 1, HS bước đầu làm quen với âm hình tiết tấu gồm nốt móc đơn đứng trước hai nốt móc kép. - Qua nội dung của bài TĐN số 1, giáo dục học sinh cố gắng học tập để xây dựng đất nước sau này. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài tập đọc nhạc số 1 phóng to trên bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS - GV chỉ định - GV u cầu. - Gv đàn và hướng dẫn. - Gv đàn và hát. - GV đàn và hướng dẫn HS ơn tập. - GV chỉ định. - GV thuyết trình. 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ơn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (15 phút) Ơn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường. - Luyện thanh 1’-2’: + Cho HS luyện đọc thang âm Đơ trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. Ơn tập: + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ hồn chỉnh. + Cho HS tập hát và vỗ tay theo nhịp. + Tiến hành tập theo nhóm. + GV kiểm tra vài học sinh. + Nhận xét và ghi điểm . Nội dung2: (25 phút) Tập đọc nhạc TĐN số1: Chiếc Đèn Ơng Sao. HĐ1 : Giới thiệu bài TĐN: - Bài tập đọc nhạc này được trích trong ca khúc “Chiếc đèn ơng sao” của nhạc sĩ Phạm Tun. - GV treo bài Tập đọc nhạc đã phóng to trên bảng phụ và u cầu HS quan sát và nhận xét. - HS thực hiện - Hs thực hiện. - HS nghe GV hát. - HS thực hiện theo u cầu của GV. - HS thực hiện cá nhân. - HS nghe và ghi nhớ. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu - GV u cầu HS quan sát và nhận xét. - GV hướng dẫn. - Gv dùng đàn để hướng dẫn HS luyện thanh. - GV chỉ định. - GV hướng dẫn hs tập đọc nhạc theo đàn. - Gv điều khiển. - Gv chỉ định. - Gvđiều khiển. - Gv u cầu. - GV chỉ định. HĐ2: Phân tích bài TĐN : + Nhịp hai bốn. + Giọng Đơ trưởng. + Cao độ : sử dụng thang 5 âm: Đơ-Rê- Mi-Son-La. + Trường độ : có các hình nốt móc đơn, nốt móc đơn có chấm dơi, nốt móc kép, nốt đen. + Bài gồm 4 câu hát với âm hình tiết tấu gần giống nhau. HĐ3: Luyện thanh : + Cho HS đọc gam và các nốt trụ của giọng Đơ trưởng. HĐ 4: Hướng dẫn tập đọc nhạc. + Cho hs đọc tên nốt nhạc. + Hướng dẫn HS tập đọc nhạc: - GV đàn từng câu(3 lần)cho hs nghe và đọc theo. Tiến hành từng câu cho đến hết bài. HĐ5: Luyện tập: + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. + Từng tổ hs thực hiện đọc nhạc, kết hợp với gõ đệm. + Cả lớp hát lời ca và vỗ tay theo nhịp, phách.(3 lần) 4. Củng cố : (3 phút) + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc nhạc và ghép lời ca (nhóm 1 hát lời và nhóm 2 đọc nhạc , sau đó đổi lại) + Vài học sinh khá giỏi đọc nhạc và hát lời ca trước lớp. - Quan sát và trả lời theo gợi ý của GV. - Trả lời cá nhân. - Luyện thanh theo đàn. -1HS đọc. - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. - Tập trình bày bài TĐN theo sự điều khiển của gv. - Thực hiện theo tổ. - Hs thực hiện. - Hs trình bày theo nhóm. - HS thực hiện cá nhân. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu - Gv dặn dò và nhận xét. 5. Dặn dò: (1 phút) + Về học bài, chép bài và xem trước bài NS Trần Hồn, tìm thêm các bài hát của NS Trần Hồn. + Nhận xét tiết học. - HS nghe và ghi nhớ Tuần 3 – tiết3: Ngày soạn: 7/9/2008 Ơn tập bài hát: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Ơn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hồn và bài hát Một mùa xn nho nhỏ. I-Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hát theo tay chỉ huy của GV, tập hát theo lối cá nhân - Cho HS ơn lại bài TĐN số 1 với u cầu cao hơn, HS phải đọc đúng cao độ, tiết tấu của bài nhạc và hát chính xác lời ca. - HS biết được thân thế và sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hồn; nghe và cảm nhận được vẻ đẹp trong âm nhạc của bài hát Một mùa xn nho nhỏ. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Tập hát bài hát Mùa thu ngày khai trường. - Tư liệu về nhạc sĩ Trần Hồn. - May nghe và băng nhạc bài hát Một mùa xn nho nhỏ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS - GV chỉ định - GV đàn và hướng dẫn. - GV đàn và hát. - GV đàn và hướng dẫn HS ơn tập. - GV chỉ định. - GV hướng dẫn hs tập đọc nhạc theo đàn. - GV điều khiển. 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ơn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (10 phút) Ơn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường. - Luyện thanh 1’-2’: + Cho HS luyện đọc thang âm Đơ trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. Ơn tập: + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ hồn chỉnh. + Chia lớp thành 2 nhóm cho HS tập hát ca nhân. + GV kiểm tra vài học sinh. +Nhận xét và ghi điểm . Nội dung2: (10 phút) Ơn tập Tập đọc nhạc TĐN số1: + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. + Từng tổ hs thực hiện đọc nhạc, kết - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS nghe GV hát. - HS thực hiện theo u cầu của GV. - HS thực hiện. - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. - Thực hiện theo tổ. - HS trình bày theo Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu - GV chỉ định. - GV u cầu. - Gv thực hiện - GV cho HS thảo luận: nêu những nét chính về NS TRần Hồn. - GV kết luận: - - GV đàn và hát. - GV thuyết trình. - GV đàn và hát. - GV u cầu. - GV u cầu. - GV dặn dò và nhận xét. hợp với gõ đệm. + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc nhạc và ghép lời ca . + Kiểm tra vài học sinh. + Nhận xét và ghi điểm. Nội dung 3: (20 phút) Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hồn và bài hát Một mùa xn nho nhỏ. HĐ1: Nhạc sĩ Trần Hồn. - Cho HS đọc phần giới thiệu trong SGK. Treo ảnh Trần Hồn - Tóm tắt về tiểu sử và sự nghiệp nhạc sĩ Trần Hồn: Nhạc sĩ Trần Hồn (1928-2003) + Tên thật: Nguyễn Tăng Hích. + Bút danh: Hồ Thuận An. + Các ca khúc nổi tiếng: Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Lời ru trên nương, Lời bác dặn trước lúc đi xa… + Ơng được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. - Cho HS nghe 1 số trích đoạn của các bài hát nêu trên. HĐ2: Bài hát Một mùa xn nho nhỏ. - Giới thiệu sơ lược về bài hát. - GV đàn và hát cho HS nghe tồn bài. - u cầu HS nêu cảm xúc khi nghe bài hát. 4. Củng cố : (3 phút) - Nhắc lại tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hồn. 5. Dặn dò: (1 phút) - Dặn học bài, xem trước bài hát Lý dĩa bánh bò DC nam bộ. Các em nên tìm thêm các bài hát thuộc DC nam bộ. - Nhận xét tiết học. nhóm. - HS thực hiện cá nhân -1 HS đọc SGK. - HS xem - HS thảo luận nhóm, từng nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét. - HS ghi những nét chính. - HS nghe và nhận xét. - HS nghe và ghi nhớ. - HS nghe bài hát và nêu cảm nghĩ của mình. - HS trả lời cá nhân. - HS nghe. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 4 - tiết 4: Ngày soạn: 14/9/2008 Học hát: LÍ DĨA BÁNH BỊ Dân ca nam bộ I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài “Lí dĩa bánh bò”- một bài dân ca Nam bộ. - Tập cho HS làm quen với cách thể hiện tính chất vui – dí dỏm cúa bài hát. - Qua nội dung của bài hát, giáo dục các em biết u mến những làn diệu dân ca, qua đó HS thấy rằng người xưa đã biết trân trọng người đi học. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài hát “Lí dĩa bánh bò” phóng to trên bảng phụ. - Máy nghe và băng nhạc bài hát Lí dĩa bánh bò. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS - GV chỉ định - GV gọi - GV nhận xét ghi điểm - GV ghi bảng. - GV đàn và u cầu. - GV thuyết trình, - GV thực hiện. - GV chỉ định. - Gv đàn và hát. GV treo bảng phụ 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: (10 phút) - Nêu vài nét về NS Trần Hồn và kể tên một số bài hát của ơng. - Nhận xét 3. Bài mới: (30 phút) Nội Dung: Học hát lí dĩa bánh bò HĐ1: Giới thiệu về bài hát: - Gv đàn giai điệu một số bài dân ca cho học sinh đốn tên bài hát. - GV giới thiệu bài hát Lí dĩa bánh bò là một bài dân ca Nam bộ. - GV dùng bản đồ chỉ đồng bằng Nam bộ, đồng thời cho HS xem tranh sinh hoạt ở đồng bằng Nam bộ. - Cho HS đọc bài giới thiệu trong SGK. - Gv đàn và hát cho HS nghe 1 lần. (dịch giọng hát ở giọng Son trưởng) - HS thực hiện - HS kiểm tra - HS nghe và phát biểu. - HS nghe và ghi nhớ. - HS quan sát. - HS đọc phần giới thiệu trong SGK. - HS nghe. - HS xem Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu - Gv hướng dẫn. - GV đàn gam Son trưởng và điều khiển. - GV dùng đàn để hướng dẫn HS tập hát. - GV điều khiển. - Gv chỉ định. - Gv chỉ định. - GV u cầu - GV dặn dò và nhận xét. HĐ2: Hướng dẫn chia câu, chia đoạn: - Bài hát gồm 2 đoạn, chia ra thành 4 câu có độ dài khơng bằng nhau. HĐ3: Luyện thanh: - Cho HS xướng âm gam son trưởng và đọc các nốt trụ. HĐ4: Hướng dẫn HS tập hát: - GV đàn mỗi câu 2 lần, hát 2 lần và u cầu HS hát lại câu đó. GV nghe và sửa sai cho HS. - Hướng dẫn theo lối móc xích (câu -đoạn- bài) HĐ5: Luyện tập: - GV cho cả lớp hát nhiều lần theo đàn, chú ý sửa lỗi phát âm và cách ngưng nghỉ ở cuối mỗi câu hát, khi hát phải chú ý đến nhịp đàn và các động tác phụ hoạ. -Từng tổ trình bày bài hát theo đàn. 4. Củng cố : (3 phút) - Từng nhóm 5 HS trình bày bài hát trước lớp với hình thức hát hồ giọng. - Gọi 1 HS trình bày hồn chỉnh bài hát. 5. Dặn dò: (1 phút) - GV học bài, chép bài và xem trước bài Gam thứ giọng thứ. Ở lớp 7 chúng ta đã được học Gam trưởng giọng trưởng, u cầu về các em xem lại để thấy được sự khác nhau giữa gam trưởng và gam thứ. - GV nhận xét tiết học. - HS ghi nhớ. -Luyện thanh theo đàn. - Tập hát theo sự hướng dẫn của gv. -Tập trình bày bài hát theo sự điều khiển của gv. -Hát theo tổ. - HS trình bày theo nhóm. - 1HS hát trước lớp. - Nghe và ghi nhớ Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 5- tiết 5: Ngày soạn: 22/9/2008 Ơn tập bài hát: LÍ DĨA BÁNH BỊ. Nhạc lí: GAM THỨ – GIỌNG THỨ Tập đọc nhạc: TĐN số 2. I-Mục tiêu: - HS được ơn lại để hát thuần thục hơn bài hát Lí dĩa bánh bò. Hs biết thể hiện bài hát với tính chất vui tươi dí dỏm. - Cung cấp cho HS những kiến thức âm nhạc cần thiết ve gam thứ, giọng thứ. - HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài Tập đọc nhạc TĐN số 2. - Qua nội dung của bài TĐN số 2, giáo dục học sinh tình u thiên nhiên, u đất nước. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài tập đọc nhạc số 2 phóng to trên bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV chỉ định - GV đàn và hướng dẫn. - GV đàn và hát. - GV đàn và hướng dẫn HS ơn tập. - GV chỉ định. - GV thực hiện. - GV hỏi. - Gv kết luận. - GV trình bày. - GV Giới thiệu. 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ơn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (10 phút) Ơn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò. - Luyện thanh 1’-2’: + Cho HS luyện đọc thang âm Đơ trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. Ơn tập: + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ hồn chỉnh. + Cho HS tập hát và vỗ tay theo nhịp. + Tiến hành tập theo nhóm. + GV kiểm tra vài học sinh. + Nhận xét và ghi điểm . Nội dung 2: (15 phút) Nhạc lí: Gam thứ- Giọng thứ. - GV đàn 1 bài hát giọng trưởng và 1 bài hát giọng thứ cho HS nghe. + Em có nhận xét gì khi nghe 2 đoạn nhạc này? KL: Giọng thứ có màu sắc êm dịu và tình cảm hơn so với giọng trưởng. - GV giới thiệu cấu tạo gam thứ: I II III IV V VI VII ( I ) 1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c - GV giới thiệu một số bài hát gam thứ, giọng thứ : Mái trường mến u, niềm vui của em… - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS nghe GV hát. - HS thực hiện theo u cầu của GV. - HS thực hiện cá nhân. - HS nghe và nhận xét - HS trả lời. + Bài hát viết ở giọng trưởng thì vui tươi, viết ở giọng thứ thì mềm mại tha thiết. - HS ghi nhớ. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu - GV kết luận. - GV đàn. - GV thuyết trình. - GV u cầu HS quan sát và nhận xét. . - GV gợi ý và hướng dẫn nhìn vào bài TĐN trả lời. . - Gv dùng đàn để hướng dẫn HS luyện thanh. - GV chỉ định. - GV hướng dẫn hs tập đọc nhạc theo đàn. - GV điều khiển. KL: các bậc âm trong gam thứ được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát hay bản nhạc, người ta gọi đó là giọng thứ kèm theo tên âm chủ. - Cho HS nghe bài nhạc Q hương trong SGK để minh hoạ. Nội dung 3: (15 phút) Tập đọc nhạc TĐN số 2: Trở về Su – ri – en – to. HĐ1 : Giới thiệu bài TĐN: - Bài tập đọc nhạc này là một bài hát của I- a-li-a. - GV treo bài Tập đọc nhạc đã phóng to trên bảng phụ và u cầu HS quan sát và nhận xét HĐ2: Phân tích bài TĐN : - Nhịp mấy? - Giọng gì? - Về trường độ và cao độ? - Bài chia làm mấy câu? HĐ3: luyện thanh : + Cho hs đọc gam và các nốt trụ của giọng La thứ. HĐ 4: Hướng dẫn tập đọc nhạc. + Cho hs đọc tên nốt nhạc. + Hướng dẫn HS tập đọc nhạc: - GV đàn từng câu (3 lần) cho hs nghe và đọc theo. Tiến hành từng câu cho đến hết bài. HĐ5: Luyện tập: + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. - HS nghe và ghi nhớ. - HS nghe và nhận xét. - HS nghe và ghi nhớ. - Quan sát và trả lời theo gợi ý của GV. - Trả lời cá nhân. + Nhịp ba bốn. + Giọng La thứ. + Cao độ : sử dụng thang 5 âm: La-Si-Đơ-Rê-Mi-pha. + Trường độ : có các hình nốt móc đơn, nốt đen, nốt trắng,lặng đen. + Bài gồm 4 câu hát với âm hình tiết tấu gần giống nhau. -Luyện thanh theo đàn. - 1HS đọc. - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. - Tập trình bày bài TĐN theo sự điều Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu [...]... về nhà - HS nghe và ghi Về học bài, xem bài và xem một số loại -Nhận xét tiết học nhạc cụ dân tộc về xem lại các nhạc cụ nhớ dân tộc được học ở lớp 6 Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 13 - tiết 13: Ngày soạn: 24 / 11 / 20 08 Ơn tập bài hát:HỊ BA LÍ Ơn Tập Tập Đọc Nhạc: TĐN số 4 Âm nhạc thường thức: MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC I- Mục tiêu: -Ơn tập bài hát “Hò ba lí”.HS tập trình bày bài hát... tiết học nhớ Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 15 - Tiết 15 Ngày soạn: 08 / 12 /20 08 ƠN TẬP I - MỤC TIÊU: - Ơn tập 2 bài hát Mùa thu ngày khai trường và Lí dĩa bánh bò HS thể hiện được tình cảm của bài hát ở mức độ hồn chỉnh, cùng điệu bộ hợp lí - Ơn tập về nhạc lí: Gam thứ , Giọng thứ - Ơn tập bài tập đọc nhạc số 1 và số 2 - Kiểm tra và đánh giá một số HS II - CHUẨN BỊ : 1/ Giáo viên:... và nhận -Dặn HS ơn lại tất cả các bài đã học để đồng thanh xét tiết học ơn tập vào tiết sau - HS nghe và ghi -Nhận xét tiết học nhớ Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 16 - Tiết 16 Ngày soạn: 15 / 12 /20 08 ƠN TẬP I - MỤC TIÊU: Ơn tập tất cả các bài hát đã học trong học kì I Ơn tập tất cả các bài tập đọc nhạc đã học trong học kì I Ơn tập về âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hồn, Hồng Vân,... nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trần Hồn ( Hồng Vân, Phan Huỳnh Điểu)? - GV nêu nhận xét và ghi điểm cho HS ( Thực hành : 7điểm; trảlờicâu hỏi : 3 điểm) - Tiến hành lần lượt cho đến hết số HS trong lớp - Nhận xét tiết học Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 18 – Tiết 18 Ngày soạn : 29 / 12 / 20 08 SƠ KẾT HỌC KÌ I I - Mục tiêu: - Thơng báo cho HS về kết quả học tập của HS ở mơn âm nhạc HKI... ơn tập lần lượt các bước: hướng dẫn của GV từng bài nhạc + Cho HS nghe giai điệu của bài nhạc +Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp, Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu phách + Đọc nhạc và hát lời ca -Kiêåm tra: - GV kiểm tra từng nhóm 4 HS (Đọc -Tiến hành kiểm tra nhạc và hát lời ca.) từng cá nhân HS -Trình bày cá nhân Nội dung 3: Ơn tập về Âm nhạc thường thức (10phút) - GV gợi ý để HS củng - GV... thăng, Son thăng, Rê biểu thăng b/ Thứ tự các dấu giáng ở hóa biểu: Si giáng, Mi giáng, La giáng, Rê giáng Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu -Hướng dẫn HS cách ghi Từ dấu # cuối cùng , đếm lên qng 5 nhớ đẽ dàng nhất ( hoặc đếm xuống qng 4) sẽ được dấu thăng tiếp theo Từ dấu giáng cuối cùng, đếm lên qng 4 (hoặc đếm xuống qng 5) sẽ được dấu giáng tiếp theo -Hướng dẫn HS cách ghi hố biểu - HS... Nhận xét tiết học Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 8 - Tiết 8 : Ngày soạn: 20 / 10 / 20 08 Học hát: TUỔI HỒNG Nhạc và lời: Trương Quang Lục I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu của bài hát Tuổi Hồng – một bài hát hay viết về tuổi học trò - HS biết thể hiện bài hát với tính chất hồn nhiên, vui tươi - Tập cho HS kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca - Qua nội dung bài hát, giáo dục HS biết... ơn tập, -Xem lại nhạc lí đã học -Nhận xét -Nhận xét tiết học Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 14 - Tiết 14 Ngày soạn: 01 / 12 /20 08 ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA I - MỤC TIÊU: - Ơn tập 2 bài hát Tuổi Hồng và Hò ba lí HS tập thể hiện bài hát ở mức độ hồn chỉnh, nhịp nhàng cùng điệu bộ hợp lí - Ơn tập về nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hồ thanh, thứ tự các dấu thăng giáng ở hố biểu , giọng... Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, - HS thực hiện cá kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp nhân + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc nhạc và kết hợp gõ đệm theo phách và theo nhịp (cùng lúc) + Kiểm tra vài học sinh + Nhận xét và ghi điểm Nội dung 3: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ-Nia (25 Phút) - GV u cầu Giáo Án Âm Nhạc 8 - Cho HS đọc phần giới thiệu trong SGK -Một Hs đọc bài Giáo Viên:... tay theo nhịp, phách - GV chỉ định Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Hát đối đáp + GV kiểm tra vài học sinh - GV hướng dẫn luyện thanh - GV hướng dẫn hs tập đọc nhạc theo đàn - HS thực hiện cá nhân +Nhận xét và ghi điểm Nội dung2: (10 phút) Ơn tập Tập đọc nhạc TĐN số 2: - Luyện thanh theo đàn - GV điều khiển + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, - Tập đọc nhạc theo kết hợp gõ đệm theo phách, . hát trước lớp. - Nghe và ghi nhớ Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 5- tiết 5: Ngày soạn: 22/9/20 08 Ơn tập bài hát: LÍ DĨA BÁNH BỊ. Nhạc lí: GAM THỨ – GIỌNG THỨ Tập đọc nhạc: TĐN. hát và nêu cảm nghĩ của mình. - HS trả lời cá nhân. - HS nghe. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 4 - tiết 4: Ngày soạn: 14/9/20 08 Học hát: LÍ DĨA BÁNH BỊ Dân ca nam bộ I- Mục. Nhận xét tiết học. - HS nghe và ghi nhớ. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 8 - Tiết 8 : Ngày soạn: 20 / 10 / 20 08 Học hát: TUỔI HỒNG. Nhạc và lời: Trương Quang Lục I- Mục tiêu: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, , Nội dung 3: Tập đọc nhạc TĐN số 4. (20 phút)

Mục lục

Xem thêm