0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

74 522 1
  • Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:44

Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 TUN I Tiết 1: Học hát: Bài: MA THU NGY KHAI TRNG Ngy son: 18/8/2012 Nhc v li: V Trng Tng. Ngy dy: 20/8/2012 I- Mc tiờu: 1 .Kin thc : Hc sinh hỏt ỳng giai iu v li ca bi hỏt Mựa thu ngy khai trng, th hin ỳng o phỏch, ngõn 3 phỏch. 2. .K nng: Hc sinh bit trỡnh by bi hỏt qua mt vi cỏch hỏt tp th nh hỏt ho ging, hỏt lnh xng, hỏt i ỏp. 3. Thỏi : Qua ni dung bi hỏt, hng cỏc em n tỡnh cm yờu mn thỏng nm i hc khc sõu trong trớ nh cỏc em. II- Giỏo viờn chun b: - Tỡm hiu v tỏc gi V Trng Tng. - Tp hỏt v m n. - a nhc, n phớm in t, i. - Thanh phỏch, Song loan, tranh nh III- Tin trỡnh dy hc: Hot ng ca GV Ni dung Hot ng ca HS Gv kim tra s s. 1) n nh t chc: (1 phỳt ) Lp trng b/cỏo 2) Bi c: Khụng thc hin Gv ghi bảng 3) Ni dung bi:Hc hỏt ( 25 phỳt ) MA THU NGY KHAI TRNG Nhạc và lời: Vũ Trọng Tờng - Hs ghi bài. Gv giới thiệu. - Những tháng năm đi học là thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta, khi thời gian đó trôi qua chúng ta mới nhận thấy điều đó. Hình ảnh về mái trờng, về thầy cô giáo, kỷ niệm về những ngời bạn thân sẽ lắng đọng trong tâm trí mỗi ngời. Đó là ngày khai trờng. - Hs theo dõi. Gv hát. - Hát trích đoạn bài "Lời ru của mẹ" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng. - Hs nghe. Gv hỏi. ? Hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng mà em biết? - Hs trả lời. Gv điều khiển. - Cho Hs nghe mẫu bài hát "Mùa thu ngày khai trờng" qua đĩa. Hs nghe và nhận biết. Gv treo bảng phụ và đặt câu hỏi. ? Bài hát gồm mấy đoạn? (2 đoạn) - Hs trả lời. Gv hớng dẫn. - Đoạn 1 gồm 2 câu, mỗi câu 8 nhịp. - Đoạn 2 gồm 4 câu, mỗi câu 8 nhịp (điệp khúc) - Hs nhắc lại. Gv đàn. * Luyện thanh âm: Mi-Ma-Mô (1-2 phút) - Hs luyện thanh. Gv hớng dẫn. * Tập hát từng câu: - Gv hát mẫu câu một, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu Hs nghe và hát nhẩm theo. - Tập hát. Gv đàn. - Gv đàn câu một và bắt nhịp cho Hs hát cùng với đàn. - Tơng tự với câu tiếp theo. - Khi tập xong hai câu thì Gv cho Hs nối tiếp hai câu với nhau. - Hs tập hát. Gv yêu cầu. - Gv hát hai câu sau đó đàn giai điệu và yêu cầu Hs hát cùng với đàn. - Hs thực hiện. GV: Nguyn Th Thanh Tõn -1- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 Gv chỉ định. - Gv chỉ định 1-2 Hs hát lại hai câu này. - Hs trình bày. Gv hớng dẫn. Khi tập hát lu ý Hs những chỗ có đảo phách và các tiếng có luyến 2-3 nốt nhạc. - Tiến hành dạy đoạn 2 có luyến theo cách tơng tự. Gv điều khiển. * Hát đầy đủ cả bài: - Hs thực hiện. Nửa lớp hát đoạn 1, nửa lớp hát đoạn 2. Đổi ngợc lại. Gv nhận xét- sửa sai(nếu có). Gv thao tác và yêu cầu. - Tốc độ: 124. Đoạn đầu dùng tiết tấu cha cha cha, điệp khúc Rum ba. - Hs thực hiện. Gv hớng dẫn. - Thể hiện sắc thái: Đoạn 1 hát sôi nổi, nhiệt tình. Đoạn 2 hát tha thiết, mênh mông. - Hs ghi nhớ. Gv chỉ định. - Hát lần 1: Đoạn 1 hát đối đáp theo hai dãy. Đoạn 2 cả lớp cùng hoà giọng. - Hát lần 2: Hs nữ lĩnh xớng đoạn 1. Đoạn 2 hát hoà giọng. - Hs trình bày. Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát hai lần kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. - Hs hát kết hợp gõ đệm. Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bài bài hát. Gv nhận xét- xếp loại một số Hs. - Hs trình bày. 4) Củng cố (:18 phút ) Gv yêu cầu. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một Hs bắt nhịp. - Hs thực hiện. Gv gợi ý, hớng dẫn Hs làm bài tập. - Một số bài hát viết về mùa thu nh: "Chiều thu nhớ tr- ờng, Hà Nội mùa thu, Nhớ mùa thu Hà Nội ". - Hs thực hiện. 5) Dặn dò (:1 phút ) - Làm bài tập ở SGK. - Chuẩn bị tiết học sau. Rỳt kinh nghim: GV: Nguyn Th Thanh Tõn -2- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 TUN 2 Tiết 2 : Ôn tập bài hát: MA THU NGY KHAI TRNG. Ngy son: 25/8/2012 Tp c nhc: TN s 1. Ngy dy: 27/8/2012 I- Mc tiờu: 1. Kin thc :Hc sinh bit hỏt kt hp vi vn ng ph ho, bit th hin sc thỏi tỡnh cm bi Mựa thu ngy khai trng 2. K nng : Cng c cho Hs nm vng v trớ cỏc nt nhc trờn khuụng. 3. Thỏi : Qua bi TN, Hs bc u lm quen vi õm hỡnh t. tu gm múc n ng trc hai múc kộp. II- Giỏo viờn chun b: - Nghiờn cu x lý sc thỏi ca bi hỏt. Tp th hin mt s ng tỏc. - n phớm in t. - Chộp bi TN s 1 ra bng ph. III- Tin trỡnh dy hc: Hot ng ca GV Ni dung Hot ng ca HS 1) n nh t chc (1 phỳt) Gv kim tra s s Lp trng b/cỏo. 2) Bi c:(4p )Gi mt s Hs hỏt bi Mựa thu ngy khai trng? v cho bit nhc v li ca ai? 3) Ni dung bi: Gv ghi lên bảng. Ni dung 1: ( 15 phỳt) ễn tp bi hỏt: MA THU NGY KHAI TRNG. - Hs ghi vở. Gv điều khiển. - M giai iu ghi sn n v hỏt li bi hỏt 1 ln, Hs nghe so sỏnh sa nhng ch cũn hỏt sai. Gv m n v ch huy cho hs hỏt c lp - Hs theo dừi v thc hin. Hs thc hin Gv ch nh. - Gi mt vi Hs trỡnh by bi hỏt, Gv tip tc ch ra nhng ch cha t v hng dn Hs sa cha. - Hs trình bày. Gv đệm đàn. - Bt nhp Hs hỏt bi kt hp gừ thanh phỏch theo nhp, theo phỏch. - Hs hỏt kt hp gừ phỏch. Gv iu khin. M giai iu ghi sn n ch huy cho Hs hỏt on a: Vi tỡnh cm vui hot; on b tha thit sõu lng hn. - Hs thực hiện. Gv chỉ huy. - Tt c Hs trỡnh by bi hỏt: Hỏt ln 1: on 1 Hs nam v n hỏt i ỏp. on 2 c lp hỏt ho ging. Hỏt ln 2: 1 Gv lnh xng. 2c lp hỏt ho ging. - Hs thc hin theo s ch huy. Gv m n. - Bt nhp cho Hs hỏt kt hp vn ng, ph ho mt vi ng tỏc t sỏng to, phự hp vi ni dung bi. - Hs hỏt kt hp mỳa ph ho. Gv ch nh. - Gi 1-2 Hs trỡnh by bi hỏt cú mỳa ph ho. Gv nhn xột- xp loi. - Hs trỡnh by. Gv ghi lờn bng. Ni dung 2: (20 phỳt ) - Tp c nhc: TN s 1 Chic ốn ụng Sao Nhc v li: Phm Tuyờn - Hs ghi vở. Gv hng dn. Gv treo b/ph. - Ghi nh cao nt nhc trờn khuụng: - Bng ph chộp bi tp s 1. - Hs ghi bi. - Hs quan sỏt. GV: Nguyn Th Thanh Tõn -3- m nhc lp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv hỏi. - Tìm hiểu về đoạn nhạc: ? Đoạn nhạc sử dụng những ký hiệu nào? (sắc thái vừa phải, sử dụng dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến). ? Đoạn nhạc này có thể chia làm mấy câu? (bốn câu) - Hs trả lời. Gv hướng dẫn. - Hình tiết tấu của bài - Hs ghi nhớ và th hiện. Gv làm mẫu và hướng dẫn Hs. - Tập đọc hình tiết tấu như sau: Tiết tấu : 2 4 Tay gõ: Miệng đọc: Đơn đơn đơn kép kép đơn đơn đơn - Hs thực hiện. Gv chỉ định. Cho Hs đọc tên nốt nhạc của từng câu trong bài TĐN. - Hs đọc tên nốt. Gv đàn. - Hs đọc gam Đô trưởng. - Hs đọc gam Gv hướng dẫn. - Tập đọc nhạc từng câu: - Hs thực hiện. Gv đàn và yêu cầu. - Gv đàn câu một khoảng 3 lần, yêu cầu Hs lắng nghe và tập đọc nhạc nhẩm theo. - Hs nghe và nhẩm theo Gv điều khiển. Gv tiếp tục đàn giai điệu câu một 2-3 lần, yêu cầu Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn. - Hs đọc câu 1. Gv hướng dẫn. - Trong quá trình Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn, nếu chỗ nào sai Gv hướng dẫn và đàn lại cho hs nghe để sửa. - Hs thực hiện. - Tiến hành tương tự với các câu còn lại. Gv điều khiển. - Nhận biết từng câu và TĐN: Gv dùng nhạc cụ đàn giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu, yêu cầu Hs nhận biết đó là câu số mấy và hãy TĐN đầu đủ cả câu. - Hs nhận nhận biết và đọc. Gv đàn. Gv hướng dẫn. - Gv đàn ví dụ: - Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách theo nhịp 2 4 . - Hs nghe. - Hs thực hiện. Gv ®iÒu khiÓn. Gv thuyết trình * Tập hát lời ca: - Chia lớp thành 2 nửa: Nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát lời và gõ nhịp. Tập riêng cho từng bên để các em nắm vững nhiệm vụ rồi mới ghép hai bên với nhau. Sau đó đổi lại Gv nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của từng bên, nhắc Hs TDN và hát lời nhẹ nhàng. * Liên hệ lồng gép, giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nhiệp giải phóng dân tộc, vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam. Người luôn quan tâm, chăm sóc, dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Các em thiếc niên, nhi đồng trên khắp mọi miền đất nước luôn tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác. Bác như vì sao “ tỏa sáng khắp nơi nơi” - Hs ghép lời ca. Hs lắng nghe Gv hướng dẫn. Gv đệm đàn và bắt nhịp. - Tập đọc nhạc và hát lời: Gv chia lớp thành hai nửa, một nửa TĐN và hát lời, nửa còn lại gõ đệm theo âm hình tiết tấu sau: - Cả lớp cùng nhau thực hiện TĐN và hát lời khoảng 1-2 lần theo sự chỉ huy của Gv. - Hs trình bày. - Hs thực hiện. 4) Củng cố ( 5 phút ) GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -4- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv hướng dẫn. * Tập lối hát đối đáp: - Hs tập hát đ/đáp. Gv đàn. - Hs nữ hát câu 1 và 3. Hs nam hát câu 2 và 4. Gv chỉ định. - Chọn hai Hs một nữ và một nam lên bảng trình bày lối hát đối đáp. Gv nhận xét- xếp loại 2 Hs. - Hướng dẫn Hs làm bài tập ở SGK. - Hs tr×nh bµy. Gv nhắc nhở 5) Dặn dò Học thuộc bài cũ, chuẩn bị bài mới Nhận xét tiết học Hs nghe để thực hiện ở nhà Rút kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -5- Âm nhạc lớp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 Tiết 3: Ôn tập bài hát: MA THU NGY KHAI TRNG Ngy son: 01/9/2012 ễn tp Tp c nhc: TN s 1 Ngy dy: 03/9/2012 m nhc thng thc: NHC S TRN HON V BI HT: "MT MA XUN NHO NH" I- Mc tiờu: 1. Kin thc : Tp rốn k nng hỏt theo tay ch huy ca giỏo viờn. 2. K nng : ễn luyn bi TN s 1 "Chic ốn ụng sao". 3. Giỏo dc : Cho cỏc em nghe bi Mt mựa xuõn nho nh ca nhc s Trn Hon v bit c nhng nột chớnh v cuc i hot ng õm nhc ca tỏc gi. II- Giỏo viờn chun b: - Phõn chia cõu Hs tp hỏt i ỏp. - Tp th hin hỏt ui bi hỏt vi n phớm in t. - Mt vi hỡnh nh v nhc s Trn Hon. - n phớm in t, bng a, i. III- Tin trỡnh dy hc: Hot ng ca GV Ni dung Hot ng ca HS 1) n nh t chc ( 1P) Gv kim tra s s Lp trng b/cỏo 2) Bi c: Kim tra an xen. 3) Ni dung bi: Gv ghi bng. Ni dung 1: ễn tp bi hỏt. (10P) Mựa thu ngy khai trng - Hs ghi bi. Gv n. - Cho Hs luyn thanh õm Mi-Ma-Mi. - Hs luyn thanh. Gv m n. - Gv m n cho Hs hỏt li c bi. - Hs hỏt 2 ln. Gv iu khin. - M phn m v giai iu ghi sn n bt nhp cho Hs hỏt kt hp vi mỳa ph ho. - Hs hỏt kt hp mỳa ph ho. Gv hng dn. - Chia lp thnh 2 nhúm, hng dn hỏt ui: on a: C lp cựng hỏt. on b: Hỏt ui: Bố 1: Mựa thu i Bố 2: . Mựa thu Khi kt thỳc bi, hai bố hỏt theo nhc hai khuụng trờn (ụ) - Hs thc hin. Gv kim tra. - Kim tra mt vi Hs hỏt. Gv nhn xột- cho im . - Hs trỡnh by. Gv ghi bng. Ni dung 2 : ễn tp TN s (12 P.) Chic ốn ụng sao. - Hs ghi bi. Gv treo b/ph. - Treo bng ph v n giai iu bi TN cho Hs nghe - Hs nghe li giai iu. Gv n. Gv n cao - Hs c gam ụ trng. - Hs luyn cao bi TN theo n. - Hs c gam. - Hs luyn. Gv n g/ iu. - Hs c giai iu bi TN kt hp gừ phỏch. - Hs c +gừ phỏch. Gv hng dn. - c kt hp ỏnh nhp 2 4 . - Hs thc hin. GV: Nguyn Th Thanh Tõn -6- m nhc lp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv chỉ định và hướng dẫn. - Chỉ định một vài Hs khá đọc bài TĐN, Gv chỉ ra chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa sai (nếu có). - Hs trình bày. Gv điều khiển. - Chia lớp thành 3 tổ: Tổ một đọc nhạc, tổ hai hát lời, tổ 3 gõ nhịp. Sau đổi ngược lại. - Hs thực hiện. Gv đàn. - Cả lớp cùng trình bày lại bài hát kết hợp đánh nhịp. - Hs đọc nhạc hát lời. Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bày bài TĐN hoàn chỉnh- Gv nhận xétcho điểm . - Hs trình bày. Gv ghi bảng. Nội dung 3: Âm nhạc thường thức:( 16 P) Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs ghi bài. Gv điều khiển. - Ôn lại một số kiến thức trong nội dung âm nhạc thường thức ở lớp 7. - Hs thực hiện. Gv hỏi. ? Bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là bản Quê hương của n sĩ Hoàng Việt). ? Vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là vở Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận) ? Ai là tác giả bài hát Đường chúng ta đi? (Nhạc sĩ Huy Du). - Hs trả lời. Gv ghi bảng. a) Giới thiệu về nhạc sĩ Trần Hoàn. - Hs ghi bài. Gv chỉ định. - Đọc giới thiệu về nhạc sĩ ở SGK. - Hs đọc. Gv treo ảnh và giới thiệu tóm tắt. - Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích (còn có bút danh là Hồ Thuận An). Sinh năm 1928 ở Hải Lăng- Quảng Trị. Nguyễn là Bộ trưởng Bộ VHTT. - Ca khúc nổi tiếng: Lời người ra đi, Lời Bác dặn…. xa, Giữa mạc tư khoa… dặm… - Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng HCM. - Nhạc sĩ Trần Hoàn mất ngày 23/11/2003 tại Hà Nội. - Hs quan sát và ghi nhớ. - Gv thực hiện. - Cho Hs nghe trích đoạn bài "Lời người ra đi, Lời Bác dặn….xa. - Hs nghe. b) Bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. Gv giới thiệu. - Bài hát phổ nhạc vào năm 1980. Viết ở nhịp 6 8 với giai điệu phóng khoáng, trong sáng và sâu lắng. - Hs nghe ghi nhớ. Gv ®iÒu khiÓn. - Cho Hs nghe đĩa bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe hát thầm. Gv gợi ý. ? Hs phát biểu những điều cảm nhận sau khi được nghe bài hát? - Hs phát biểu. Gv điều khiển. 4) Củng cố :( 6 p) - Cho Hs nghe lại bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe. Gv đàn. - Ôn lại bài hát Mùa thu … trường và đọc TĐN số 1. - Hs ôn tập 5) Dặn dò: (1 P) - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học. - Chuẩn bị tiết học sau. Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 TUN4 Ngy son: 08/9/2012 Tiết 4: Học hát: Bài: Lí DA BNH Bề Ngy dy: 10/9/2012 ( Dõn ca Nam B ) I- Mc tiờu: 1. Kin thc : Hc sinh hỏt ỳng giai iu v li ca bi hỏt Lý da bỏnh bũ. 2. K nng: Thụng qua bi hỏt Hs hiu bit thờm v dõn ca Nam B. 3. Thỏi : Tp cho Hs lm quen vi cỏch th hin tớnh cht vui- dớ dm ca bi hỏt diu lý ca Nam B . II- Giỏo viờn chun b: - Gv tỡm hiu mt s nột v dõn ca Nam b v ni dung bi hỏt. - Bn hnh chớnh Vit Nam. - a nhc, n phớm in t, mỏy nghe nhc. III- Tin trỡnh dy hc: Hot ng ca GV Ni dung Hot ng ca HS 1) n nh t chc: (1p) Gv kim tra s s Lp trng b/cỏo 2) Bi c: Kim tra an xen trong gi. Gv ghi bng. 3) Ni dung bi: ( 25 p ) Hc hỏt bi :Lý da bỏnh bũ - Dõn ca Nam B - Hs ghi bi. Gv treo bản đồ - Treo bản đồ lên bảng gọi Hs lên chỉ vùng Nam Bộ tRên bản đồ. - Hs quan sát và thực hiện. Gv giới thiệu. - Giới thiệu một số nét về dân ca Nam bộ. - Hs nghe. Gv trình bày. - Hát trích đoạn bài Lý cây bông, Lý ngựa ô, Lý con quạ. - Hs nghe cảm nhận. Gv giới thiệu. * Giới thiệu bài hát: Bài Lý dĩa bánh bò đợc hình thành từ hai câu thơ: Hai tay bng dĩa bánh bò Giấu cha, giấu mẹ cho trò đi thi. - Lời bài hát gợi lên hình ảnh cô gái tốt bụng, thơng anh học trò nghèo ở trọ, nên dấu cha mẹ mang dĩa bánh bò tới cho anh. - Hs theo dõi. Gv điều khiển. - Cho Hs nghe mẫu bài hát qua đĩa 1-2 lần. - Hs nghe. Gv chỉ định. - Gọi Hs đọc lời ca. - Hs đọc. Gv giải thích. Từ "dĩa" là tiếng Nam Bộ, Bánh bò là một loại bánh làm bằng bột gạo. - Hs nghe ghi nhớ. Gv đàn. - Cho Hs luyện thanh khởi động giọng theo mẫu âm Mi. - Hs luyện thanh. Gv chia câu - Chia bài hát thành từng câu ngắn. - Hs theo dõi. Gv hớng dẫn. * Tập hát: - Hs thực hiện. Gv đàn từng câu. - Đàn từng câu 2-3 lần cho Hs nghe sau đó đàn lại 1 lần và bắt nhịp cho Hs hát. - Hs tập hát. Gv hớng dẫn. - Khi Hs hát Gv nhắc Hs chú ý những chỗ có nốt móc - Hs ghi nhớ và thực GV: Nguyn Th Thanh Tõn -8- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 đơn chấm dôi đi với nốt móc kép và chỗ có đảo phách. - Tơng tự nh vậy với những câu còn lại. hiện Gv đàn. - Hs hát lời ca theo giai điệu đàn. Gv nghe phát hiện chỗ sai, hớng dẫn Hs sửa lại. - Hs nối các câu theo g/điệu đàn. Gv đệm đàn. - Đệm đàn bắt nhịp Hs hát bài 2 lần. - Hs hát. Gv điều khiển. - Cho Hs hát kết hợp gõ theo nhịp. - Hs hát, gõ nhịp. Gv thực hiện và yêu cầu. -bắt nhịp cho Hs hát bài hai lần kết hợp nhún theo nhịp. - Hs thực hiện. Gv yêu cầu. - Hs tự chọn nhóm 2 Hs, luyện tập và lên trình bày bài hát . Gv nhận xét từng nhóm. - Hs thảo luận, luyện tập và trình bày. Gv chỉ định. - Chỉ định một số Hs trình bày bài hát, Gv nhận xét và cho điểm . - Hs trình bày. 4) Củng cố: ( 16 p) Gv gợi ý - Gợi ý Hs trả lời câu hỏi 1, 2 ở SGK. - Hs làm bài tập. Gv điều khiển. - Giáo viên đệm đàn cho học hát bài hát theo tổ, nhóm cá nhân hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát . - Hs hát kết hợp gõ phách. 5) Dặn dò ( 3 p ) - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học hôm nay. - Chuẩn bị tiết học sau. Rỳt kinh nghim: TUN 5 Ngy son: 15/9/2012 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lí DA BNH Bề Ngy dy: 17/9/2012 Nhc lý: Gam th, ging th. Tp c nhc: TN s 2. I- Mc tiờu: GV: Nguyn Th Thanh Tõn -9- m nhc lp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 1. Kiến thức :Hs biết thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò với tính chất vui, dí dỏm. 2. Kỹ năng: Học sinh nhận biết được cấu tạo gam thứ, giọng thứ. 3. Thái độ : Làm quen với bài TĐN giọng La thứ. II- Giáo viên chuẩn bị: - Gv tập thể hiện thành thạo bài :Lý dĩa bánh bò. - Chuẩn bị bản nhạc, bài hát viết ở giọng thứ. - Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ. - Đàn phím điện tử. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) ổn định tổ chức: ( 1phút ) Gv kiểm tra sĩ số. Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen. 3) Nội dung bài: Gv ghi bảng. Nội dung 1: (10 p ) Ôn tập bài hát Lý dĩa bánh bò - Hs ghi vở. Gv đàn. - Hs luyện thanh âm: Mi-Ma-Mu. - Hs luyện thanh. Gv đệm đàn. - Hs hát bài 2 lần. - Hs hát. Gv điều khiển. -Giáo viên đệm đàn và bắt nhịp cho các em hát . - Hs thực hiện. Gv hướng dẫn. - Cho Hs đứng hát kết hợp vận động (nhún theo nhịp). - Cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Hs hát kết hợp nhún theo nhịp. - Hs hát gõ đệm phách, nhịp. Gv hướng dẫn. - Hướng dẫn Hs tập thể hiện một vài động tác khi hát. - Hs thực hiện. Gv chia nhóm. - Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập. - Hs luyện tập. Gv điều khiển. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn gọi lần lượt từng nhóm lên biểu diễn. Gv nhận xét từng nhóm. - Hs biểu diễn. Gv chỉ định. - Gọi một số Hs lên trình bày bài hát kết hợp thể hiện động tác phụ hoạ. Gv nhận xét- xếp loại. - Hs trình bày. Gv ghi bảng. Nội dung 2: (9 phút ) Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ. - Hs ghi bài. Gv thuyết trình. - Hầu hết các bài hát và bản nhạc các em biết, được viết trên hai hệ thống giọng trưởng và thứ. Bài hát viết ở giọng trưởng thường mang tính chất sôi nổi, tươi sáng, bài viết ở giọng thứ thường diễn tả sự du dương, tha thiết (điều này cũng có tính tương đối và còn phụ thuộc vào tốc độ của bản nhạc). - Hs nghe. Gv Minh hoạ bằng cách đánh đàn. - Gv đàn gam Đô trưởng cho Hs nghe. - Gv đàn tiếp gam La thứ cho Hs nghe rồi gợi ý cho Hs nhận xét: Giọng La thứ có màu sắc êm dịu hơn so với giọng trưởng. - Hs nghe và cảm nhận tính chất của 2 giọng. Gv đàn. - Gv đàn bài hát viết ở giọng trưởng: "Chú chim nhỏ dễ thương". - Bài hát viết ở giọng thứ: "Xuân về trên bản", Ca-chiu-sa". - Hs nghe. Gv giải thích. - Giọng trưởng và giọng thứ khác nhau ở công thức - Hs theo dõi. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -10- Âm nhạc lớp 8 [...]... TĐN số 2 Gv nhận xét-ghi im Nội dung 3:20' -Ghi nhớ âm nhạc thờng thức - Cho Hs nghe trích đoạn bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ" và nhận biết bài hát đó của nhạc sĩ nào? - của nhạc sĩ Trần Hoàn ? Hãy tóm tắt những nét chính về nhạc sĩ Trần Hoàn ? Hãy kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn - Cho Hs nghe bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ" ? Hãy phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe bài hát ? - Cho Hs nghe trích... hát đó của ai? - Của nhạc sĩ Hoàng Vân ? Hãy tóm tắt những nét chính về nhạc sĩ Trần Hoàn ? Hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân - Tơng tự nh cách ôn tập trên - Cho Hs nghe bài hát " Hò kéo pháo" qua đĩa nhạc ? Hãy phát biểu cảm nhận của em sau khi nghe bài hát "Hò kéo pháo" 4) Củng cố:5' - đàn bắt nhịp chỉ huy cho Hs ôn lại 2 bài hát "Mùa thu ngày khai trờng" và"Lý dĩa bánh bò" - Ôn hai bài... - Một nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa kia hát lời, sau đó đổi lại phần trình bày Cho Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách - Gọi 4 Hs thực hiện 1 Hs đọc nhạc 2 câu đầu, 1 Hs đọc 2 câu cuối 1 Hs hát lời 2 câu đầu, 1 Hs hát lời 2 cấu cuối - Tiếp tục cho Hs trình bày nh vậy Gv nhận xét và hớng dẫn Hs sửa chỗ cha đạt 4) Củng cố: 5 phút - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ huy cho Hs lại bài Lý dĩa bánh bò -... (15' ) Ôn tập Tập đọc nhạc: - Hs ghi nhận Gv đàn Gv đàn Gv đàn giai điệu Gv điều khiển - Đàn giai điệu bài TĐN số 3 cho Hs nghe 1 lần - Cho Hs luyện giọng La thứ hoà thanh - Bắt nhịp cho Hs đọc bài TĐN số 3 theo giai điệu đàn Chia Hs thành 2 nửa: một nửa đọc nhạc, một nửa hát lời, hai bên kết hợp đánh nhịp 3 Sau đổi ngợc lại Gv nhận 4 xét cả 2 bên - Hs nghe - Hs luyện Hs đọc nhạc, hát lời - Hs thực... La thứ đi lên, xuống - Đọc tên nốt nhạc từng câu * Tập đọc nhạc từng câu: - Đàn giai điệu từng câu 2-3 lần, Hs lắng nghe sau đó đọc nhạc hoà với tiếng đàn - Gv tập kỹ câu 1, đây là câu Hs thờng đọc sai, đặc biệt ở nốt Rê - Tập xong hai câu, Gv cho Hs đọc nối liền hai câu, sau đó ghep lời hát - Gọi hai Hs ngồi gần nhau đứng tại chỗ, một Hs đọc GV: Nguyn Th Thanh Tõn -11- - Hs luyện gam - Hs đọc tên nốt... trình bày TĐN: đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm Gv nhận xétxếp loại - Hs thực hiện 4) Củng cố:( 4') - GV đàn bắt nhịp chỉ huy Hs ôn lại 2 bài hát và hai bài TĐN số 3, 4 5) Dặn dò: (1') - Hs ghi nh - Về nhà luyện giọng La 5 âm và giọng La 7 âm ở SGK - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học Gv chỉ định Gv điều khiển Chun b bi sau *Rỳt kinh nghim: GV: Nguyn Th Thanh Tõn -33- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh... Hóy tỡm mt s bi hỏt cú iu Hũ m em bit? - Chun b tit hc sau Nhn xột tuyờn dng Rỳt kinh nghim GV: Nguyn Th Thanh Tõn -25- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng GV: Nguyn Th Thanh Tõn Nm hc 2013-2014 -26- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 NS: 10 /11/ 2012-ND: 12 /11/ 2012 Tiết 13: Ôn tập bài hát : Hề BA Lí Nhc lý: TH T CC DU THNG, GING HO BIU GING CNG TấN Tp c nhc : TN S 4 I- Mc tiờu: 1.Kin... rất nhỏ gõ nhẹ vào cái bát ăn cơm có chứa các mức nớc khác nhau sẽ tạo thành âm thanh cao thấp khác nhau - Hs tr li - Hs thực hiện Hc thuc bi c Nhn xột tuyờn dng - Chuẩn bị tiết học sau GV: Nguyn Th Thanh Tõn -31- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 *Rỳt kinh nghim: Ngy son: 24 /11/ 2012 Tiết 15: Ngy dy: 26 /11/ 2012 ễN TP I- Mục tiêu: 1.Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc... nghe hát theo - Hs phát biểu - Hs thực hiện Rỳt kinh nghim GV: Nguyn Th Thanh Tõn -35- m nhc lp 8 Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng Nm hc 2013-2014 NS:09/12/2012-ND :11/ 12/2012 Tiết 17, Kiểm tra học kỳ I I- Mục tiêu: - Kiểm tra, đánh giá kết quả gọc tập của học sinh một cách công bằng, chính xác - Tổng kết học kì I: II- Giáo viên chuẩn bị : - Báo trớc cho Hs biết hình thức tổ chức kiểm tra - Đàn phím điện tử -... iu khin - Cho Hs nghe bi hỏt Hũ ba lý qua a 2-3 ln - Hs nghe Gv n - n cao trờn n cho Hs luyn thanh mu õm 1-2 phỳt - Hs luyn thanh 1 phỳt Gv hng dn - Chia bi thnh ba cõu hỏt Cõu mt cú 8 nhp, cõu hai cú 11 nhp, cõu 3 cú 8 nhp - Hs nhn bit Gv hỏt v n - Gv hỏt mu cõu mt sau ú n giai iu bt nhp cho Hs hỏt ho theo - Hs nghe v hỏt theo Gv hng dn Khi tp hỏt Gv hng dn Hs th hin ỳng du luyn, du ni, lng n, nt . bảng. Nội dung 3: ( 18 phút ) Ôn tập đọc nhạc: 1- Ôn TĐN số 1: Chiếc đèn ông sao. - Hs ghi bài. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -15- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv. thứ. 3. Giáo dục : Hs hiểu biết sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. II- Giáo viên chuẩn bị: - Tập thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò. - Ảnh nhạc sĩ. kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -16- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 NS:5/10/2013-ND:7/10/2013 Tiết 8: KIỂM TRA 1 TIẾT I.Mục tiêu + HS thuộc lời, hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11,