0

Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm 2014 Chuẩn

20 922 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:48

. HS luyện thanh. - Học hát từng câu. - Hát cả bài : + Đồng thanh. + Dãy, tổ, nhóm. + Cá nhân. - Nghe và thực hiện. - Sử dụng thanh phách. - HS thực hiện. - Sử dụng thanh phách. 3. Củng cố dặn. :GV vừa hát vừa thực hiện mẫu. Câu 1, 2 : Chân bớc sang phải đồng thơi nâng 2 bàn tay hớng về phía trớc quay ngời sang phải , sang trái. Câu 3, 4 : Động tác chim bay, chân nhún nhịp nhàng. Câu. khuông. - Nghe hớng dẫn và tham gia trò chơi thật tích cực. - Hát tập thể. - HS nghe và ghi nhớ. Thứ ngày t háng năm 2011( 3A) Thứ ngày tháng năm 2011 ( 3B) Tuần 32 Học bài hát: Em là
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm 2014 Chuẩn, Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm 2014 Chuẩn,

Từ khóa liên quan