0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm FULL

36 747 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:22

TUẦN 1 Ngày soạn: 19/8/2012 Ngày dạy: 21/8/2012 HỌC HÁT BÀI: Quốc ca Việt Nam Nhạc và lời: Văn Cao I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời 1 bài Quốc ca Việt Nam . - HS hát hòa giọng và thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát. - Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống dân tộc, tình yêu đất nước. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS ôn lại một trong các bài hát đã học ở lớp 2. 2. Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát lời 1. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 - 2 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Tập chào cờ và hát Quốc ca. - GV mời lớp trưởng lên điều khiển và bắt nhòp cho cả lớp chào cờ , hát Quốc ca. - Cho từng tổ đứng tại chổ trình bày bài hát, tổ trưởng cử một HS bắt nhòp. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại lời 1 bài hát Quốc ca Việt Nam 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại lời 1 bài hát để tiết sau học lời 2 được tốt hơn. 1 TUẦN 2 Ngày soạn: 26/8/2012 Ngày dạy: 28/8/2012 HỌC HÁTBÀI: Quốc ca Việt Nam (tt) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kỹ năng vỗ đệm. - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát lời 2. - GV cho HS ôn lại lời 1 bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV cho HS nghe băng hát mẫu cả 2 lời. - GV HD HS tập hát lời 2. - Sau khi tập xong lời 2, GV cho HS luyện tập hát cả 2 lời cho đến khi thuần thục. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Trình bày bài hát. - GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở tư thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời. - GV cho HS trình bày với nhiều hình thức: + Hát tập thể + Hát theo dãy, tổ, nhóm + Hát cá nhân - GV nhận xét. - HS thực hiện ôn hát: + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ, nhóm + Hát cá nhân - HS lắng nghe. - HS học hát theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV cho HS hát lại bài hát ở tư thế nghiêm trang. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Quốc ca Việt Nam . Nhắc HS đọc trước lời ca bài hát Bài ca đi học. 2 TUẦN 3 Ngày soạn: 02/9/2012 Ngày dạy: 04/9/2012 HỌC HÁT BÀI: Bài ca đi học Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - Giáo dục HS tình cảm yêu mến mái trường, thầy cô, bạn bè và thiên nhiên tươi đẹp. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3 - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ bài hát Quốc ca Việt Nam 2. Bài mới: 27’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát lời 1. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu. - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học. - GV cho HS hát lại bài hát Bài ca đi học kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ 3 - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Bài ca đi học để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 4 Ngày soạn: 09/9/2012 Ngày dạy: 11/9/2012 HỌC HÁT BÀI: Bài ca đi học (tt) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vỗ tay theo nhòp, phách và kết hợp vận động phụ họa theo bài hát. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. - Chuẩn bò một vài động tác phụ họa cho bài hát. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát lời 2. - GV cho HS ôn lại lời 1 bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV cho HS nghe băng hát mẫu cả 2 lời. - GV HD HS tập hát lời 2. - Sau khi tập xong lời 2, GV cho HS luyện tập hát cả 2 lời cho đến khi thuần thục. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV HD HS một vài động tác phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV mời nhóm, cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. - HS thực hiện ôn hát: + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ, nhóm + Hát cá nhân - HS lắng nghe. - HS học hát theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát Bài ca đi học 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ 4 - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Bài ca đi học. TUẦN 5 Ngày soạn: 16/9/2012 Ngày dạy: 18/9/2012 HỌC HÁT BÀI: Đếm sao Nhạc và lời: Văn Chung I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - Giáo dục các em tình cảm yêu thiên nhiên, đất nước. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ bài hát Bài ca đi học. 2. Bài mới: 27’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV HD HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - GV nhận xét. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS trình bày. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát Đếm sao kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 5 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Đếm sao để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 6 Ngày soạn: 23/9/2012 Ngày dạy: 25/9/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Đếm sao Trò chơi âm nhạc I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhòp nhàng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV HD HS một vài động tác phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV mời nhóm, cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc. - GV HD HS trò chơi đếm sao: Nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. - HD HS hát bằng nguyên âm: Dùng nguyên âm để hát thay cho lời ca. - HS luyện thanh. - HS thực hiện ôn hát theo HD của GV. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. - HS tham gia trò chơi theo HD của GV. - HS thực hiện. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV cho HS hát lại bài hát Đếm sao kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 6 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Đếm sao. TUẦN 7 Ngày soạn: 30/9/2012 Ngày dạy: 02/10/2012 HỌC HÁT BÀI: Gà gáy Dân ca Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - HS biết bài hát của dân ca Cống (Lai Châu). Giáo dục các em biết yêu quý các làn điệu dân ca. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ bài hát Đếm sao. 2. . Bài mới: 27’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu - GV HD HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS trình bày. 3. Củng cố: 3’ - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. 7 - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại bài hát Gà gáy kết hợp vận động theo nhạc 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại bài hát Gà gáy để tiết sau ôn tập được tốt hơn. TUẦN 8 Ngày soạn: 07/10/2012 Ngày dạy: 09/10/2012 ÔN TẬP BÀI HÁT: Gà gáy I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vỗ đệm, vận động phụ hoạ nhòp nhàng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. - Chuẩn bò một vài động tác phụ hoạ để hướng dẫn cho HS. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn hát. - GV cho HS luyện thanh - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS hát kết hợp vài động tác phụ họa nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời HS lên biểu diễn trước lớp. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV HD HS vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. - GV cho cả lớp thực hiện. - GV mời các tổ, nhóm, tam ca, song ca và cá nhân lên biểu diễn trước lớp. - GV nhận xét. - HS luyện thanh - HS thực hiện ôn hát theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD. - HS thực hiện. - HS biểu diễn. 3. Củng cố: 3’ 8 - GV cho HS hát lại bài hát Gà gáy kết hợp vận động phụ hoạ 1 - 2 lần. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại 3 bài hát Bài ca đi học, Đếm sao, G à gáy để tiết sau ôn tập. TUẦN 9 Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày dạy: 16/10/2012 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - HS biết hát kết hợp vỗ tay theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca và vận động phụ hoạ. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Bài ca đi học. - GV cho HS luyện thanh. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân. - GV HD HS hát kết hợpvận động nhòp nhàng theo nhạc. - GV HD HS ôn hát bằng cách hát nối tiếp, đối đáp. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Đếm sao. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ đệm, vận động theo nhạc. - GV mời cá nhân biểu diễn. - GV sửa sai, nhận xét. Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Gà gáy. - GV cho HS ôn tập bài hát bằng nhiều hình thức : hát tập thể, hát theo dãy, tổ nhóm, cá nhân kết hợp vỗ đệm, vận động theo nhạc. - GV chỉ đònh vài nhóm, cá nhân trình bày trước lớp. - GV nhận xét. - HS luyện thanh - HS thực hiện ôn hát theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện - HS thực hiện 3. Củng cố: 3’ 9 - GV hỏi học sinh nội dung vừa được học ? - HS trả lời. - GV nhận xét tiết học và cho HS hát lại một trong 3 bài hát vừa ôn. 4. Dặn dò: 2’ - GV dặn HS về nhà ôn lại 3 bài hát vừa ôn. TUẦN 10 Ngày soạn: 21/10/2012 Ngày dạy: 23/10/2012 HỌC HÁT BÀI: Lớp chúng ta đoàn kết Nhạc và lời: Mộng Lân I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca. - Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động. - Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. - Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: 3’ - GV cho HS luyện thanh. - Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: 27’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy hát. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - GV cho HS nghe băng hát mẫu. - GV cho HS đọc đồng thanh lời ca 1 - 2 lần, sau đó GV gọi 1 HS đọc lại lời ca. - GV dạy hát từng câu. - Sau khi tập xong bài hát, GV cho HS hát đi hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - GV sửa sai, nhận xét Hoạt động 2: Rèn luyện kó năng vỗ đệm, vận động. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. - GV HD HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV HD HS đứng hát nhún chân nhẹ nhàng theo nhạc. - GV mời nhóm hoặc cá nhân trình bày lại bài hát. - GV nhận xét. - HS ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo HD của GV. - HS học hát từng câu. - HS thực hiện: Hát đồng thanh, hát theo dãy, tổ, nhóm, cá nhân. - HS chú ý sửa sai. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện theo HD của GV. - HS thực hiện. - HS trình bày. 3. Củng cố: 3’ 10 [...]... 04/12/2012 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: Ngày dạy: Cá heo với âm nhạc GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS biết câu chuyện Cá heo với âm nhạc Giáo dục HS biết âm nhạc không chỉ có vai trò quan trọng trong cuộc sống mà còn có tác dụng đến một số loại vật - HS bắt đầu làm quen với tên 7 nốt nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Đọc diễn cảm câu chuyện Cá heo với âm nhạc - Tập chỉ các nốt nhạc trên bàn... tập - GV nhác HS kẻ khuông nhạc, viết khóa Son và ghi nhớ các nốt nhạc Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc - GV giơ bàn tay làm khuông nhạc, GV chỉ cho HS các nốt nhạc nằm thứ tự trên khuông (tay) - GV hỏi các nốt nhạc không theo thứ tự để HS trả lời Hoạt động 3: Tập viết các nốt nhạc trên khuông 29 - GV đọc tên nốt, hình nốt cho HS viết vào khuông nhạc - HS thực hiện 3 Củng cố: 3 - GV hỏi học sinh nội dung... giả bài hát Giáo dục HS yêu mến trường lớp, thầy cô và bạn bè II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3 Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 - Bài cũ: 3 GV cho cả lớp hát lại một trong các bài hát đã học ở HK1 để khởi động giọng GV bắt giọng hoặc đệm đàn 2 Bài mới: 28’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT... hình nốt trên khuông nhạc Nâng cao tình cảm gắn bó với mái trường, yêu thiên nhiên và muôn thú cho HS II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3 Chuẩn bò chép khuông và một số nốt nhạc để giới thiệu tên nốt và hình nốt trên khuông III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 Bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 2 Bài mới: 30 ’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1:... TUẦN 31 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: Ngày dạy: 18/04/2014 Chò Ong Nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè mình ÔN TẬP CÁC NỐT NHẠC I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS trình bày thuần thục 2 bài hát HS tập biểu diễn 2 bài hát kết hợp vận động phụ họa HS nhìn trên khuông nhạc biết gọi tên các nốt nhạc (tên nốt, hình nốt) II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3 Chuẩn bò chép khuông và một số nốt nhạc. .. móc đơn, móc kép - Tập viết các hình nốt trên khuông nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Tranh vẽ các nốt nhạc trên khuông nhạc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 Bài cũ: 3 - GV gợi ý cho HS nhớ lại khuông nhạc và khoá Son 2 Bài mới: 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu một số hình nốt nhạc - GV giới thiệu hình dáng và cấu tạo của các nốt: nốt trắng, nốt đen, nốt... đệm và vận động Giáo dục HS tình cảm yêu quý quê hương, biết bảo vệ và chung sống hòa hợp với thiên nhiên II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3 Bảng phụ chép sẵn lời bài hát, tranh minh hoạ cho bài hát (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 - Bài cũ: 3 GV cho HS luyện thanh Mời 1 - 2 HS lên kiểm tra bài cũ 2 Bài mới: 27’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN động 1:... em bé TUẦN 27 Ngày soạn: 19/ 03/ 2014 HỌC HÁT BÀI: HS lắng nghe Ngày dạy: 21/ 03/ 2014 Tiếng hát bạn bè mình Nhạc và lời: Lê Hoàng Minh I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu lời ca Rèn luyện kó năng vỗ đệm và vận động HS biết bài hát là một sáng tác của tác giả Lê Hoàng Minh II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3 Bảng phụ chép sẵn lời bài... ĐẠT - HS nhớ tên nốt, hình nốt, vò trí các nốt nhạc trên khuông - HS tập viết các nốt nhạc trên khuông - HS chơi trò chơi âm nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Bảng kẻ khuông nhạc - Chuẩn bò trò chơi âm nhạc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 2 Bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình học Bài mới: 30 ’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tập ghi nhớ tên nốt, hình nốt - GV cho... và hát hoà giọng, đối đáp Hoạt - 3 GV HD HS kết hợp một vài động tác vận động phụ hoạ GV cho cả lớp thực hiện GV mời các tổ, nhóm, tam ca, song ca và cá nhân lên biểu diễn trước lớp GV sửa sai, nhận xét động 2: Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc GV giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh GV cho HS nghe âm thanh từng loại nhạc cụ Củng cố: 3 15 - HS luyện thanh HS thực hiện . 04/12/2012 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: Cá heo với âm nhạc GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. - HS biết câu chuyện Cá heo với âm nhạc. Giáo dục HS biết âm nhạc không chỉ có vai. đệm và vận động. - Giáo dục HS tình cảm yêu mến mái trường, thầy cô, bạn bè và thiên nhiên tươi đẹp. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3 - Bảng phụ chép. CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đóa nhạc lớp 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU. 1. Bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 2. Bài mới: 30 ’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm FULL, Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm FULL,