0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm chi tiết

46 897 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:39

Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 22/08/2010 TUẦN 1 (tiết 1) HỌC HÁT: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM Nhạc và lời: Văn Cao I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1 của bài hát. - Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ : Đàn Organ - Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách - Bảng phụ, tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường. III. Hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng kiểm tra 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh *Hoạt động 1: Học hát bài Quốc ca Việt Nam - Giới thiệu: Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, được tác giả đặt tên là Tiến qn ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã được Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam. -GV hát mẫu -GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu -GV hỏi: Trong bài có từ “Sa trường” em nào có thể giải thích ý của từ này? GV giải thích từ này nghĩa là chiến trường. - Khởi động giọng: 1 – 2 phút - Tập hát từng câu theo lối móc xích +GV hát mẫu, đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo. +GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. +GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. -Tập tương tự với các câu tiếp theo. -Hát cả bài, sửa những chỗ còn hát sai *Hoạt động 2: Trình bày lời 1 của bài hát Quốc ca Việt Nam -Nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng nghiêm trang -Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát quốc ca. -Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát -Giáo dục các em tình u q hương đất nước, tự hào về truyền thống vẻ vang của cha ơng. -HS theo dõi -HS nghe và cảm nhận -Đọc lời ca -Học sinh trả lời -HS theo dõi -HS thực hiện -Tập hát từng câu +Lắng nghe +Hát hòa theo đàn +Thực hiện -Tập các câu tiếp theo -Sửa sai -Lắng nghe và ghi nhớ -Thực hiện -Từng tổ trình bày bài hát -Lắng nghe, ghi nhớ Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 1 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 4.Củng cố - Dặn dò: -Học sinh trình bày lại bài hát -Nhắc lại tên tác giả của bài hát Quốc ca Việt Nam -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Phê bình những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, khi hát tác phong phải nghiêm trang. Ngày soạn: 29/08/2010 TUẦN 2 (tiết 2) HỌC HÁT: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM (Tiếp theo) I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca -Giáo dục các em lòng tự hào về các anh hùng liệt sĩ, truyền thống u nước. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường. - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học chủ - yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời? 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh * Học hát: Quốc ca Việt Nam (lời 2) - Em nào có thể giới thiệu về tác giả và nội dung bài Quốc ca Việt Nam? - Hát mẫu lời 2 -u cầu lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhịp lời một bài Quốc ca Việt Nam - Học sinh đọc lời 2 - Giải thích từ khó: Lầm than, gơng xích, căm hờn - Giáo viên dạy từng câu như lời một, đàn giai điệu và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho học sinh hát cùng với đàn. -Mời cá nhân học sinh hát lại hoặc tổ, nhóm hát. -Hát tồn lời hai, nhắc các em lấy hơi, hát rõ lời, tròn tiếng, khi hát phải nghiêm trang. -u cầu tổ, nhóm hát -u cầu học sinh trình bày bài hát ở tư thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời. -Giáo dục các em tự hào về truyền thống anh hùng -Trả lời -Nghe và cảm nhận -Thực hiện -Đọc lời ca -Lắng nghe, ghi nhớ -Tập hát từng câu -Cá nhân hát, tổ, nhóm hát -Hát lời 2 -Thực hiện -Hát theo hướng dẫn -Ghi nhớ Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 2 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 của dân tộc. 4. Củng cố - Dặn dò: - Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát Quốc ca. - Nhận xét tiết học (Tun dương, phê bình) - Dặn học sinh về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời. Ngày soạn: 05/09/2010 TUẦN 3 (tiết 3) HỌC HÁT: BÀI BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách - Giáo dục các em u q thiên nhiên, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Bảng phụ, tranh vẽ cảnh những em bé trên đường tới trường. III. Hoạt động dạy-học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Cả lớp ơn lại bài hát Quốc ca 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh * Hoạt động 1: Học hát Bài ca đi học -Treo tranh, giới thiệu bài hát: Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ơng là người rất tâm huyết và có nhiều đóng góp trong việc giáo dục âm nhạc ở trường phổ thơng. Bài ca đi học là một ca khúc ngắn gọn trong sáng, nói lên niềm vui của những em bé ngày ngày được tới trường trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. -Treo bảng phụ -Hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu: Mỗi lời gồm 4 câu hát -Khởi động giọng: 1-2 phút -Tập hát từng câu theo lối móc xích: Giáo viên hát câu một, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, u cầu học sinh nghe và nhẩm theo. -Tập xong hai câu, cho học sinh hát nối liền hai câu với nhau. -Nhắc học sinh lấy hơi khi nghỉ ở dấu lặng đơn. -Chỉ định 1-2 học sinh hát lại hai câu này. -Tập tương tự với các câu tiếp theo. -Quan sát, lắng nghe -Quan sát -Lắng nghe -Đọc lời ca -Khởi động giọng -Tập từng câu -Nối hai câu hát -Ghi nhớ -Thực hiện -Tập các câu tiếp theo Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 3 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 -Hát tồn lời 1 -Nửa lớp hát hai câu đầu, nửa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngược lại. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Giáo viên làm mẫu hai câu đầu -Bắt nhịp cho cả lớp hát đồng thanh và gõ đệm theo phách. -u cầu tổ, nhóm thực hiện -Hát đồng thanh -Thực hiện -Lắng nghe, ghi nhớ -Thực hiện -Tổ, nhóm hát và gõ đệm theo phách 4.Củng cố - dặn dò: -Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả. -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, hát tốt, nghiêm túc trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) . -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát, hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện tính chất vui tươi của bài hát. Ngày soạn: 12/09/2010 TUẦN 4 (tiết 4) HỌC HÁT: BÀI BÀI CA ĐI HỌC (Tiếp theo) I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 -Biết hát và gõ đệm theo phách -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Tranh ảnh minh hoạ và một vài động tác phụ họa. III. Hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Cả lớp hát lại lời 1 bài hát Bài ca đi học. 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh * Hoạt động 1: Học hát Bài ca đi học (Lời 2) -Treo bảng phụ -Hát mẫu cho học sinh nghe giai điệu lời 2 -Cho học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích. -Tập xong lời 2, cho cả lớp hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu. -Cho cả lớp hát dưới nhiều hình thức: Hát đồng thanh, nhóm, tổ, cá nhân… -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Quan sát -Lắng nghe -Đọc lời ca -Khởi động giọng -Tập từng câu -Thực hiện -Hát dưới nhiều hình thức -Thực hiện Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 4 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 -Cho học sinh hát lại tồn bài, nhắc học sinh thể hiện sắc thái vui tươi, sơi nổi của bài hát, phát âm gọn tiếng. -Nhận xét *Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa -Hướng dẫn học sinh một vài động tác phụ họa đơn giản. -Cả lớp hát và vận động theo nhạc -u cầu từng nhóm thực hiện -Mời một nhóm 3-5 em lên biểu diễn trước lớp -Giáo dục các em q trọng niềm vui khi mỗi ngày được cắp sách đến trường -Hát tồn bài theo hướng dẫn của giáo viên. -Tập động tác phụ họa -Hát và vận động theo nhạc -Từng nhóm hát và vận động -Biểu diễn trước lớp -Ghi nhớ 4.Củng cố - dặn dò: -Mời một học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương – phê bình) -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn 19/09/2010 TUẦN 5 (tiết 5) HỌC HÁT: BÀI : ĐẾM SAO (Trích) Nhạc và lời: Văn Chung. I.Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. -Giáo dục các em tình cảm u thiên nhiên, u q hương đất nước. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi một số học sinh lên biểu diễn lại bài hát Bài ca đi học 3 Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Học hát bài Đếm sao -Giáo viên giới thiệu về bài hát: Có những buổi tối mùa hè ở thơn q, gió thổi mát rượi, các bạn nhỏ trải chiếu trên sân nhà ngồi hóng mát. Cùng ngước nhìn bầu trời đầy sao, các bạn thi nhau đếm. Có bạn đếm được nhiều, có bạn đếm được ít. Chốc chốc tiếng cười lại cất lên vui vẻ. -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 5 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 Bầu trời cao vời vợi gợi cho chúng ta nhiều ước mơ bay bổng vào khơng gian, ước muốn được tới những hành tinh xa tít. Trong đêm hè gió mát, được ngắm nhìn bầu trời đầy sao đều cho ta một cảm giác thật là dễ chịu. Dựa theo trò chơi trong dân gian của trẻ em, nhạc sĩ Văn Chung đã viết nên bài hát đếm sao. Bài hát các em được học là trích đoạn trong bài hát này. Bài hát đếm sao có giai điệu du dương, lời ca giản dị. mộc mạc, trong sang như bức tranh vẽ nên cuộc sống thanh bình với những ước mơ thật cao đẹp. -Giáo viên trình bày bài hát. -Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu. ( câu 1, 2, 3 có âm hình tiết tấu giống nhau) Giáo viên gõ hình tiết tấu làm mẫu khoảng 3 lần, sau đó chỉ định học sinh gõ lại tiết tấu. -Giáo viên hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca kết hợp gõ theo tiết tấu lời ca. -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút. -Tập hát từng câu: +Giáo viên hát mẫu câu 1, sau đó đàn giai điệu vài lần, u cầu học sinh nghe và nhẩm theo. +Giáo viên đàn và bắt nhịp cho học sinh ( 2-3) hát cùng đàn. +Tiếp tục tập câu thứ 2 và thứ 3 tương tự như câu 1. Tập xong hai câu, giáo viên cho học sinh hát nối các câu hát lại với nhau theo lối móc xích. Nhắc học sinh lấy hơi sau những chỗ hát ngân dài. +Chỉ định 1-2 em hát lại ba câu hát. +Sang câu thứ tư, giáo viên nhắc học sinh câu này có tiết tấu khơng giống với câu trên. Giáo viên hát mẫu câu 4, đàn giai điệu nhiều lần cho học sinh nghe vì câu này khó hơn câu trên.Sau đó cho học sinh hát cùng đàn. -Cho học sinh hát cả bài, sửa sai cho một số học sinh. -Giáo viên chia lớp thanh 2 nhóm, nửa lớp hát 2 câu đầu nửa nhóm hát hai câu còn lại. -Giáo viên u cầu học sinh hát nhẹ nhàng, uyển chuyển, diễn tả sự say sưa, dịu dàng khi hát. -Giáo viên đàn cho học sinh hát. Hát câu cuối thêm hai lần để kết thúc. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Học sinh lắng nghe giai điệu bài hát. -Lắng nghe giáo viên hướng dẫn, làm theo sự hướng dẫn của giáo viên. -Học sinh đọc lời ca kết hợp gõ theo tiết tấu -Đứng ngay ngắn luyện thanh -Học sinh nghe giáo viên hát và hát nhẩm theo đàn. -Học sinh nghe giáo viên bắt nhịp và hát -Học sinh tập câu hai và ba, hát lại cả ba câu, Nghe giáo viên nhắc nhở lấy hơi. -Một, hai học sinh hát lại ba câu hát. -Học sinh chú ý tiết tấu câu 4, nghe giai điệu và tập hát câu 4. -Học sinh hát cả bài -Hát theo sự chỉ đạo của giáo viên -Học sinh tập thể hiện bài hát -Học sinh lắng nghe và hát theo đàn Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 6 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 -Lớp chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hát một câu đối đáp nhau. -Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng: Cử một em hát câu một và câu ba, các em còn lại hát câu hai và câu bốn. -Giáoviên nhận xét -Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách -Cả lớp hát và gõ đệm theo phách -Giáo dục học sinh u q thiên nhiên -Học sinh hát đối đáp -Học sinh hát lĩnh xướng -Lắng nghe giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm. -Tập gõ đệm theo phách -Thực hiện -Ghi nhớ 4.Củng cố - dặn dò: -Cả lớp nhắc lại tên bài hát và tên tác giả -Giáo dục các em tình cảm u q hương, đất nước -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương - Phê bình ) -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. Ngày soạn: 26/09/2010 TUẦN 6 (tiết 6) ƠN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO. TRỊ CHƠI ÂM NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo đúng giai điệu và đúng lời ca. -Biết gõ đệm theo phách và nhịp. -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát. -Háo hứng tham gia và biết chơi trò chơi âm nhạc. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Chuẩn bị một số động tác phụ hoạ cho bài hát: Vỗ tay theo nhịp 3 và bước chân theo nhịp 3. III.Các bước dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong q trình ơn tập bài hát. -Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả. 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Ơn tập bài hát Đếm sao -Giáo viên đàn, hát lại bài hát. -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Giáo viên làm mẫu câu đầu. -Từng tổ, nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát. -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách. Giáo -Học sinh lắng nghe. -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Từng tổ, nhóm trình bày bài hát, gõ đệm theo nhịp -Học sinh hát kết hợp gõ đệm Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 7 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 viên làm mẫu câu đầu. -Từng tổ, nhóm đứng tại chỗ trình bày. -Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát: Giáo viên trình bày bài hát trước làm mẫu cho học sinh xem. -Hướng dẫn học sinh bước chân theo nhịp 3: +Phách 1: Bước chân trái sang bên trái, khoảng cách hai chân rộng bằng vai. +Phách 2: Bước chân phải chum với chân trái. +Phách 3: Dậm nhẹ chân trái tại chỗ. -Hướng dẫn học sinh vỗ tay theo nhịp 3: Hai học sinh ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ tay vào nhau, phách 2 và 3 mỗi em tự vỗ vào tay của mình. -Hướng dẫn học sinh một vài động tác phụ hoạ cho bài hát. -Mời một vài em lên vận động phụ hoạ theo nhạc. -Cả lớp hát và vận động phụ hoạ theo nhạc. -Thi đua biểu diễn giữa các nhóm,tổ. *Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc. -Trò chơi hát ngun âm: Giáo viên viết lên bảng bốn ngun âm a, o, u ,i. Khi học sinh hát giáo viên chỉ vào âm nào ra hiệu lệnh, học sinh phải nhanh chóng nhận lệnh hát âm đó. Ví dụ: Một ơng sao sáng hai ơng sáng sao. Hát là: a a a a a a a a. theo phách -Từng tổ, nhóm trình bày bài hát, gõ đệm theo phách. -Học sinh chú ý theo dõi giáo viên trình bày bài hát. -Học sinh nhún theo nhịp 3, theo sự hướng dẫn của giáo viên. -Học sinh vỗ tay theo nhịp 3, theo sự hướng dẫn của giáo viên. -Học sinh theo dõi, tập vận động phụ hoạ cho bài hát. -Một vài học sinh lên biểu diễn -Cả lớp hát và vận động phụ hoạ -Từng nhóm, tổ thi đua -Học sinh lắng nghe, hát theo hiệu lệnh của giáo viên. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay, vận động phụ hoạ giỏi. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát và vận động phụ hoạ theo bài hát Ngày soạn: 03/10/2010 TUẦN 7 (tiết 7) HỌC HÁT: BÀI GÀ GÁY Dân ca Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I.Mục tiêu: -Học sinh biết đây là bài hát dân ca của dân tộc Cống ở Lai Châu. -Biết hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp -Giáo dục các em thêm u q làn điệu dân ca. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài: Gà gáy -Nhạc cụ: đàn organ Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 8 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ. III.Các bước dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi một số học sinh lên biểu diễn lại bài hát được ơn ở tiết trước. -Cho cả lớp hát đồng thanh và biểu diễn bài hát 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Gà gáy -Giới thiệu bài hát: Tiếng gà gáy là âm thanh báo hiệu bình minh lên, một ngày mới bắt đầu. Buổi sáng miền núi thật là đẹp. Sương sớm dần tan trên những mái nhà sàn. Đỉnh núi xanh xanh phía xa đã hửng lên sắc vàng của nắng sớm. Khắp bản làng vang lên tiếng gà gáy, tiếng gà gọi mặt trời và gọi dân bản đi làm nương. Nó đem đến cho con người cảm giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ. Nội dung bài Gà gáy, một bài dân ca của người Cống (Lai Châu) ngồi những nét phác hoạ vẻ đẹp thiên nhiên còn nói lên lòng u lao động của người dân. -Giáo viên vừa đệm đàn vừa trình bày bài hát cho học sinh nghe qua một lần. -Tập đọc lời ca theo tiết tấu. -Giáo viên giải thích cho học sinh tiếng gà gáy ở mỗi nơi được người dân miêu tả bằng âm thanh khác nhau. Có nơi dùng “cúc cu”, nơi khác là “ò ó o”. Đồng bào Cống ở Lai Châu lại dùng từ “Te le” để miêu tả tiếng gà gáy. Từ “te le” gợi cho ta cảm giác đó như là tiếng gáy vang lên từ phía rất xa của chú gà trống choai dậy sớm, đang chào mừng ngày mới bắt đầu. -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút. -Giáo viên tập hát từng câu cho học sinh theo lối móc xích: +Giáo viên đàn và hát mẫu lần thứ nhất, sau đó đàn giai điệu cho học sinh nghe, u cầu học sinh nghe và hát nhẩm theo đàn. +Giáo viên tiếp tục đàn câu một, bắt nhịp 1-2 cho học sinh hát hồ theo đàn. Một câu cho hát 2-3 lần để học sinh nhớ giai điệu. +Tập câu thứ hai tương tự như câu một, xong -Học sinh theo dõi, lắng nghe -Học sinh lắng nghe -Tập đọc lời ca theo tiết tấu -Học sinh ghi nhớ -Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên -Tập từng câu -Học sinh lắng nghe, hát nhẩm theo đàn +Lắng nghe giáo viên bắt nhịp, hát hồ theo đàn. +Tập câu thứ hai, hát nối hai câu Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 9 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 hai câu giáo viên lại cho học sinh hát nối hai câu hát với nhau. +Giáo viên chỉ định một vài học sinh hát lại hai câu đầu. +Tập câu ba và bốn tương tự như hai câu đầu. -Cho học sinh hát lại cả bài, hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu, nhắc học sinh hát hồ giọng. -Chia lớp thành hai nhóm, nhóm một hát hai câu đầu, nhóm hai hát hai câu sau, sau đó đổi ngược lại. -Giáo viên đàn cho học sinh nghe nhạc, bắt nhịp 1-2 cho học sinh hát hồ theo đàn. Nhắc học sinh thể hiện sắc thái rộn rã, linh hoạt và nhịp nhàng trong bài hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm và hát theo cách hát nối tiếp. -Giáo viên hát kết hợp gõ đệm theo phách cho học sinh theo dõi. Sau đó hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách: Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi X x x x xx xx -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách - Giáo viên hát kết hợp gõ đệm theo nhịp cho học sinh theo dõi. Sau đó hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp: Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi X x x x -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Chia lớp thành bốn nhóm, hát nối tiếp từng câu: Nhóm 1 hát câu 1, nhóm 2 hát câu 2, nhóm 3 hát câu 3, nhóm 4 hát câu 4. Vừa hát vừa kết hợp gõ đệm theo nhịp -Giáo dục học sinh phải biết u q, chăm sóc và bảo vệ các lồi động vật. +Một vài học sinh hát lại hai câu đầu. +Tập câu ba và câu bốn -Học sinh hát lại cả bài, hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu. -Học sinh chia thành hai nhóm, hát theo sự hướng dẫn của giáo viên -Học sinh hát cùng đàn -Học sinh theo dõi, lắng nghe -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Học sinh lắng nghe -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Lớp chia thành bốn nhóm, hát nối tiếp -Lắng nghe, ghi nhớ 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tun dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ơn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 10/10/2010 Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 10 [...]... hát mới được học -Bài hát là dân ca của dân tộc nào? Do ai đặt lời? Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 22 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 -Cho cả lớp hát lại bài hát 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc -Giới thiệu câu chuyện: Cá heo với âm nhạc -Treo tranh ảnh cá heo, thuyết trình: Cá heo là lồi cá sống ở biển... Ngày soạn: 24/10/2010 TUẦN 10 (tiết 10) HỌC HÁT: BÀI: LỚP CHÚNG TA ĐỒN KẾT Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 13 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 Nhạc và lời: Mộng Lân I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu lời ca -Biết bài hát Lớp chung ta đồn kết là một sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân -Nhận biết... -Tập nhớ các nốt nhạc trên khng nhạc bàn tay 4.Củng cố - Dặn dò: Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 23 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 -Nhắc học sinh về nhà đọc lại câu chuyện: Cá heo với âm nhạc và nắm nội dung câu chuyện -Về nhà tập nói các tên nốt nhạc và ghi nhớ được vị trí của 5 nốt trên khng nhạc bàn tay Ngày soạn: 11/12/2009 TUẦN 17 (tiết 17) HỌC HÁT... ai? Cả hai người có đặc điểm gì chung? +Khi Tử Kì mất, Bá Nha đã làm gì? +Ơng đã làm gì khi nghĩ khơng cong bạn tri âm, tri kỉ nữa? -Nhận xét: Ai cũng có thể nghe nhạc , nhưng để hiểu và cảm nhận âm nhạc thì khơng phải ai cũng cảm nhận như nhau Vì vậy phải hướng mọi người cùng cảm nhận và u thích âm nhạc Qua trình dạy học âm nhạc ở trường đang từng bước giúp các em tăng khả năng cảm thụ âm nhạc Năm. .. nốt nhạc Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 33 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 06/ 03/ 2010 TUẦN 25 (tiết 25) HỌC HÁT: BÀI CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ Nhạc và lời: Tân Huyền I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài: Chị ong nâu và em bé -Nhạc. .. hát? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Ơn tập bài hát Chị ong nâu và em bé -Cả lớp hát lại lời 1 của bài hát -Hát lời 1 -Cả lớp ơn lại lời 1, hát theo nhóm, tổ, cá nhân -Ơn lại lời 1 -Đọc lời 2 theo tiết tấu -Đọc lời 2 Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 35 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 -Hát lời 2 tương tự như lời 1 -Học sinh hát cả bài,... lại -Đọc tên hình nốt Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 31 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 *Hoạt động 2: Tập viết các hình nốt nhạc -Hướng dẫn học sinh viết vào vở Quy định với học sinh: Phần nốt hình bầu dục: 1 ơ li Phần đi nốt: Cao 3 ơ li Tổng độ dài nốt nhạc: 4 ơ li -Học sinh tập viết -Nhận xét *Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc: Du Bá Nha – Chung Tử Kì -Giáo viên giới thiệu... I.Mục tiêu: Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 16 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 -Học sinh biết hát đúng giai điệu của bài dân ca Pháp -Cảm nhận về tính chất nhịp nhàng của nhịp 34 với phách 1 là phách mạnh, phách 2, 3 là phách nhẹ -Biết gõ đệm theo bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài: Con chim non -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm,... thạo, chia lớp thành hai nửa, một nửa hát, một nửa nhẩm 1-2 -3 chơi trò chơi âm nhạc Sau đó đổi lại -Giáo viên nhận xét *Hoạt động 3: Ơn tập bài hát Gà gáy -Trình bày bài hát bằng cách hát nối tiếp: Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm hát một câu, sau đó câu 4 cả ba nhóm đồng thanh cùng hát -Lần thứ hai hát tương tự như trên, vừa hát vừa kết hợp gõ đệm theo phách -Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Năm học... điệu, hát nhẩm theo đàn, hát hòa theo đàn +Nghe giáo viên hát mẫu -Nối các câu hát +Sửa sai -Hát cả bài -Hát ln phiên theo nhóm -Học sinh khá hát cho cả lớp nghe Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 17 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 phách mạnh 1 được nhấn mạnh hơn -Giáo viên làm mẫu -Học sinh tập hát kết hợp vỗ tay theo phách -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, một nhóm vỗ . 24/10/2010 TUẦN 10 (tiết 10) HỌC HÁT: BÀI: LỚP CHÚNG TA ĐỒN KẾT Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 13 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 Nhạc và lời: Mộng Lân I.Mục tiêu: -Học. đề bài học ở tiết trước. -Mời hai em lên biểu diễn bài Con chim non. Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 19 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 3. Bài mới: Hoạt. hiện -Học sinh thực hiện: Giáo viên soạn giảng: Lê Thò Hương Diệu 12 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2010-2011 -Hát kết hợp vận động phụ hoạ: +Cả lớp trình bày bài hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm chi tiết, Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm chi tiết, , III. Hoạt động dạy học chủ - yếu: