0

Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm

75 376 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2016, 15:04

Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần Học hát : Bài Quốc ca Việt Nam Nhạc lời: văn cao I MỤC TIÊU: (HCM) - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời - Kĩ năng: Biết hát theo giai điệu lời ca Biết chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang Biết hát giai giai điệu thuộc lời ca Biết tác giả hát nhạc sĩ Văn Cao - Thái độ: Có ý thức nghiêm trang chào cờ * HCM : ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, người (Liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Quốc ca” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm - Giáo viên giới thiệu - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại số hát học lớp Hai - Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên tác giả hát học lớp Hai 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên giới thiệu hát “Quốc ca”, lời - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai điệu, nội dung hát Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Treo tranh vẽ cho HS nhận xét, giới thiệu tên, tác giả, nội dung hát - Đệm đàn trình bày mẫu hát - Đặt câu hỏi tính chất hát Hoạt động học sinh - Cả lớp hát đầu tiết - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh lắng nghe - Học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nhắc lại số hát học lớp Hai - Học sinh kể tên tác giả hát học lớp Hai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung hát - Theo dõi nhận xét, lắng nghe - Lắng nghe cảm nhận - Trả lời theo cảm nhận - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca câu kết hợp gõ đệm thao tiết tấu - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng âm o, a, u, i - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát câu theo lối móc xích song hành 2.b Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát theo dãy, nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm - Giáo viên nhận xét, liên hệ giáo dục học sinh ý nghĩa hát: ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, người 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Bài hát Quốc ca hát nào? + Ai tác giả hát Quốc ca Việt Nam? + Khi chào cờ hát Quốc ca, phải có thái độ nào? + Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, nhóm học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh - Đọc đồng kết hợp gõ tiết tấu - Luyện giọng - Tập hát theo đàn hướng dẫn giáo viên - Thực theo hướng dẫn yêu cầu - Học sinh nêu - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Học sinh lắng nghe, thực - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Học sinh lắng nghe  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời - Kĩ năng: Biết tập nghi thức chào cờ hát Quốc ca, hát giai điệu - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quê hương, đất nước II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác Quốc ca (lời 2) - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh đọc mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời - Học sinh đọc lời hát hát Quốc ca 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ giáo dục học sinh biết cảm nhận hay hát, qua bồi đắp tình yêu quê hương đất nước Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Đàn giai điệu cho nhóm hát giai điệu lời âm “La” nhóm khác tập hát lời theo giai điệu lời - Tổ chức cho học sinh luyện tập hát lời theo nhóm - Tổ chức cho học sinh luyện tập hát lời - Tổ chức cho bạn lớp trưởng điều khiển lớp đứng dậy chào cờ hát Quốc ca - Học sinh tập hát câu - Cả lớp tập hát - Tập hát lời theo giai điệu lời - Luyện tập hát lời - Luyện tập hát - Thực - Học sinh nêu - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu từ chưa - Học sinh lắng nghe thực hiểu lời hát - Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần Học hát: Bài ca học Nhạc lời: Phan Trần Bảng I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo phách - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý dân tộc anh em đất nước Việt Nam II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Bài ca học” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh đọc mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời - Học sinh đọc lời hát hát Bài ca học 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát lời - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Tập hát vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát vỗ tay đệm theo phách, nhóm theo nhịp nhóm - Tập hát đệm theo tiết tấu lời ca nhóm - Học sinh tập hát đệm theo tiết tấu lời ca - Tập đứng hát chuyển động nhẹ nhàng - Học sinh tập đứng hát chuyển động nhẹ nhóm nhàng nhóm - Học sinh nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Nêu tên tác giả hát “Bài ca học”? - Học sinh nêu + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần Học hát: Bài Bài ca học (tiếp) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết hát giai điệu Biết hát kết hợp vận động phụ họa - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý dân tộc anh em sống đất nước ta II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời - Học sinh đọc lời hát hát Bài ca học 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ giáo dục học sinh biết đoàn kết với người Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Tập hát vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát vỗ tay đệm theo phách, nhóm theo nhịp nhóm - Tập hát đệm theo tiết tấu lời ca nhóm - Học sinh tập hát đệm theo tiết tấu lời ca - Tập đứng hát chuyển động nhẹ nhàng - Học sinh tập đứng hát chuyển động nhẹ nhóm nhàng nhóm - Học sinh nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá việc - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt học hát tiết học Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần Học hát: Bài Đếm Nhạc lời: Văn Chung I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo phách - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu thiên nhiên II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Đếm sao” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời hát Bài ca học 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ giáo dục học sinh biết yêu thiên nhiên Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Tập hát vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát vỗ tay đệm theo phách, nhóm theo nhịp nhóm - Tập hát đệm theo tiết tấu lời ca nhóm - Học sinh tập hát đệm theo tiết tấu lời ca - Tập đứng hát chuyển động nhẹ nhàng - Học sinh tập đứng hát chuyển động nhẹ nhóm nhàng nhóm - Học sinh nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá việc - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt học hát tiết học Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động giáo viên: - Tổ chức cho HS chơi trò chơi vị trí nốt - Chơi trò chơi để ghi nhớ vị trí nốt nhạc nhạc khuông nhạc bàn tay - Cho HS giơ bàn tay GV đọc tên cac nốt - Thực theo hướng dẫn yêu cầu nhạc cho HS tự khuông nhạc bàn tay - Tổ chức cho học sinh tập biểu diễn số - Tập biểu diễn theo nhóm, cá nhân hát học 2.c Hoạt động cá nhân: - Đọc chậm tên nốt ô nhịp đầu - Lắng ghe tập viết nốt nhạc vào theo yêu “ Con chim non” dân ca Pháp HS cầu GV tập viết nốt nhạc vào khuông nhạc kẻ tiết trước - Cho HS nhận xét số HS GV nhận - Nhận xét bạn xét đánh giá - Đệm đàn cho HS trình bày lại hát Con - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp chim non dân ca Pháp - Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt việc học hát tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 30 Kể chuyện Âm nhạc: Chàng Óoc Phê đàn Lia Nghe nhạc I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết nội dung câu chuyện - Kĩ năng: Nghe ca khúc thiếu nhi qua băng / đĩa nhạc giáo viên hát Nghe ca khúc thiếu nhi trích đoạn nhạc không lời - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Đàn phím, tranh vẽ đàn Lia, - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Viết tên nhân vật câu chuyện lên - Lắng nghe ghi nhớ nội dung câu chuyện bảng Giới thiệu kể cho HS nghe câu chuyện Chàng Oóc phê đàn Lia - Quan sát - Treo tranh giới thiệu đàn Lia 1.b Hoạt động cá nhân: - Đặt câu hỏi: - Lắng nghe trả lời theo cảm nhận + Chàng Oóc phê chơi giỏi nhạc cụ nào? + Hãy miêu tả tiếng đàn chàng Oóc phê + Vì chàng Oóc phê cảm hoá lão lái đò Diêm Vương - Kể lại cho HS nghe câu chuyện lần - Lắng nghe ghi nhớ - Cho HS kể tóm tắt lại câu chuyện - Kể tóm tắt câu chuyện - Kết luận: Âm nhạc có nhiều tác dụng - Lắng nghe ghi nhớ sống người, sống bình thường thiếu âm nhạc Âm nhạc diễn tả tình cảm người Tuổi thơ thời gian đẹp em học nhạc để hiểu yêu thích loại nghệ thuật - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động giáo viên: - Giới thiệu, đệm đàn trình bày hát Dàn - Lắng nghe cảm nhận đồng ca mùa hạ Nhạc: Lê Minh Châu, lời: Nguyễn Minh Nguyên - Cho HS nêu cảm nhận sau nghe hát, - Trả lời theo hiểu biết cảm nhận miêu tả lại nét nhạc bài, kể tên số hát mùa hè - Đệm đàn trình bày hát lần - Lắng nghe, ghi nhớ 2.b Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn - Các nhóm biểu diễn trước lớp hát theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt việc học hát tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 31 Ôn tập hát Chị Ong Nâu em bé - Tiếng hát bạn bè Ôn tập nốt nhạc I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu thuộc lời ca hát - Kĩ năng: Tập biểu điễn hát Biết hát giai điệu thuộc lời ca hát Ôn tập nốt nhạc - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, bảng nốt nhạc - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập - Học sinh thực hiện: hát “Chị Ong Nâu em bé - Tiếng hát bạn bè mình”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng chân nhịp nhàng - Thể sắc thái hát “Chị Ong Nâu - Học sinh tập thể sắc thái hát em bé - Tiếng hát bạn bè mình”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy đầu - Học sinh thực câu hát + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái - Học sinh tập diễn tả sắc thái hát trình bày hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: - Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên + Xuất xứ hát “Chị Ong Nâu em bé - Bạn nhận xét, bổ sung - Tiếng hát bạn bè mình”? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động giáo viên: - Tổ chức hướng dẫn HS ôn tập ghi nhớ vị trí - Ôn tập ghi nhớ vị trí nốt nhạc nốt nhạc qua trò chơi “Khuông nhạc bàn tay” - Cho học sinh tập ghép nốt nhạc bìa - Tập ghép nốt nhạc khuông khuông nhạc theo yêu cầu giáo viên - Cho HS tập gọi tên nốt nhạc khuông - Gọi tên nốt nhạc nhạc 2.b Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn - Các nhóm biểu diễn trước lớp hát theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Học sinh lắng nghe thực - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 32 Học hát tự chọn: Bài Bụi Phấn Nhạc Vũ Hoàng - Lời: Lê Văn Lộc I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời hát 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ giáo dục học sinh biết yêu quý kính trọng thầy cô Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Tập hát vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát vỗ tay đệm theo phách, nhóm theo nhịp nhóm - Tập hát đệm theo tiết tấu lời ca nhóm - Học sinh tập hát đệm theo tiết tấu lời ca - Tập đứng hát chuyển động nhẹ nhàng - Học sinh tập đứng hát chuyển động nhẹ nhóm nhàng nhóm - Học sinh nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Tác giả xuất xứ hát “Bụi Phấn”? - Học sinh nêu + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, - Học sinh lắng nghe nhóm học tập tích cực, có tiến học tập - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 33 Ôn tập nốt nhạc Tập biểu diễn hát I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Tập biểu diễn vài hát học - Kĩ năng: Biết tên nốt, hình nốt vị trí nốt khuông nhạc (Giảm bớt nội dung 3: Nghe nhạc) - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, máy nghe, băng, đĩa nhạc - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Tổ chức cho học sinh ôn tập ghi nhớ vị trí - Một học sinh đọc nốt, lớp vị trí bàn nốt nhạc qua trò chơi "Khuông nhạc bàn tay" tay - Gắn nốt nhạc bìa lên bảng cho học - Thực sinh gọi tên hình nốt 1.b Hoạt động cá nhân: - Cho học sinh tập ghép nốt nhạc Ghép nốt nhạc cao độ trường độ khuông - Gọi tên nốt nhạc theo yêu cầu - Tổ chức cho học sinh nhìn khuông nhạc - Nhận xét lẫn gọi ttên nốt nhạc kết hợp với hình nốt - Nhận xét, đánh giá - Học sinh lắng nghe - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối - Học sinh trình bày lại vài hát học câu hát nhóm hát kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp nhịp, theo tiết tấu lời ca nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Tổ chức cho học sinh hát ôn lại hát Em yêu - Hát kết hợp thực động tác phụ hoạ trường em kết hợp thực động tác phụ hoạ - Tổ chức cho học sinh hát ôn lại hát Chị Ong Nâu em bé kết hợp thực động tác phụ hoạ - Đệm đàn cho học sinh hát ôn lại hát Tiếng - Tập hát hợp động tác phụ hoạ hát bạn bè kết hợp thực động tác phụ hoạ - Tổ chức cho học sinh tập biểu diễn hát - Hát kết hợp thực động tác phụ hoạ học Cho học sinh hội ý để để chuẩn bị biểu diễn liên khúc 2-3 hát học năm (HS tự chọ hát) - Tổ chức cho học sinh biểu diễn theo hình - Thực theo yêu cầu giáo viên thức đơn ca, song ca, tốp ca - Yêu cầu học sinh tự đánh giá việc - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt học hát tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát tự chọn Học kì I - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 34 Tập biểu diễn Các hát Học kì Một I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Giúp học sinh ôn nhớ lại hát học kỳ I - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ Tham gia tập biểu diễn vài hát học - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác hát - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập số hát Học kì I + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái số hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh nhắc lại tên hát học học kỳ I Hoạt động học sinh - Cả lớp hát đầu tiết - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Học sinh thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Học sinh tập thể sắc thái hát - Học sinh nhắc lại tên hát học học kỳ I - Đệm đàn cho học sinh trình bày lại hát - Nhắc học sinh thể tình cảm sắc thái hát - Tổ chức cho học sinh trình bày lại vài hát học kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca - Quan sát hướng dẫn sửa sai - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối câu hát nhóm hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát tự chọn theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát tự chọn Học kì I - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: - Học sinh trình bày - Học sinh lắng nghe - Học sinh trình bày lại vài hát học kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo phách giáo viên - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Học sinh tập biểu diễn nhóm - Các nhóm biểu diễn trước lớp - Các nhóm tập biểu diễn hát tự chọn theo nhóm - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Học sinh lắng nghe thực - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Học sinh lắng nghe Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 35 Tập biểu diễn Các hát Học kì Hai I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Giúp học sinh ôn nhớ lại hát học kỳ II - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ Tham gia tập biểu diễn vài hát học - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác hát - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập số hát Học kì II + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách Hoạt động học sinh - Cả lớp hát đầu tiết - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Học sinh thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái số hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh nhắc lại tên hát học học kỳ II - Đệm đàn cho học sinh trình bày lại hát - Nhắc học sinh thể tình cảm sắc thái hát - Tổ chức cho học sinh trình bày lại vài hát học kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca - Quan sát hướng dẫn sửa sai - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối câu hát nhóm hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát tự chọn theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Học sinh tập thể sắc thái hát - Học sinh nhắc lại tên hát học học kỳ II - Học sinh trình bày - Học sinh lắng nghe - Học sinh trình bày lại vài hát học kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo phách giáo viên - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Học sinh tập biểu diễn nhóm - Các nhóm biểu diễn trước lớp - Các nhóm tập biểu diễn hát tự chọn theo nhóm - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Học sinh lắng nghe thực hát tự chọn Học kì II - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: [...]... ……tháng… năm 201… Âm nhạc tuần 16 Kể chuyện âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết nội dung câu chuyện - Kĩ năng: Biết tên gọi của một số nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Tranh ảnh về nội dung câu chuyện - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3 III... II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh 1.a Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp một... Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài Lớp chúng ta đoàn kết” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh 1.a Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả. .. HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa bài hát, chép lời của bài hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn và hát chuẩn xác bài “Ngày mùa vui” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh 1.a Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp. .. ………, ngày ……tháng… năm 201… Âm nhạc tuần 6 Ôn tập bài hát: Đếm sao Trò chơi âm nhạc I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca Thuộc lời ca của bài hát - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát Biết hát kết hợp vận động phụ họa Biết gõ đệm theo nhịp Biết chơi trò chơi âm nhạc - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường... hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ giáo dục học sinh tình yêu thương của Bác Hồ đối với thiếu nhi 2 Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu - Học sinh tập hát từng câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài - Cả lớp tập hát cả bài - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của... Giúp học sinh yêu thích âm nhạc * MT : Giúp học sinh biết thương yêu loài vật, qua đó có những việc làm góp phần bảo vệ môi trường sống (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bản đồ thế giới - Học sinh: Nhạc cụ gõ, thanh phách, song loan, tập bài hát lớp 3 Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh 1.a Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng... những việc làm góp phần bảo vệ môi trường sống 2 Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu - Học sinh tập hát từng câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài - Cả lớp tập hát cả bài - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát - Giáo viên chú ý giúp đỡ những em còn yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: -... dung bài hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ giáo dục học sinh biết thương yêu loài vật, qua đó có những việc làm góp phần bảo vệ môi trường sống 2 Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu - Học sinh tập hát từng câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài - Cả lớp tập hát cả bài - Giáo viên yêu cầu... động cùng giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời 2 của bài hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét về giai điệu, nội dung bài hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động cơ bản và giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước 2 Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động cả lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát từng câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát cả bài - Giáo viên ... ……tháng… năm 201… Âm nhạc tuần 16 Kể chuyện âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết nội dung câu chuyện - Kĩ năng: Biết tên gọi số nốt nhạc tìm vị trí nốt nhạc. .. - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo. .. thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm , Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm ,