0

Giáo án Am nhạc lớp 3 cả năm

42 674 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:25

GIÁO ÁN MÔN HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 01. TUẦN: 1. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI QUỐC CA VIỆT NAM. ( lời 1). Nhạc và lời: Văn Cao. Ngày dạy: 24 - 8 - 2010. Người soạn: I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời 1. Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ II/ CHUẨN BỊ : Đàn Organ, hát thuộc bài hát & chuẩn xác. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV. HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1/ Hoạt động : Dạy hát quốc ca. a/ Giới thiệu: Như SGV. - GV treo bảng phụ chép sẳn bài hát đã chia theo câu ngắn. GV đệm đàn và hát mẫu. - Cho HS đọc đồng thanh lời ca. + Giải thích từ “sa trường”. b/ Dạy hát: - GV dạy HS hát câu ngắn, mỗi câu 2-3 lần. * Chú ý ngân đúng những tiếng có độ dài bằng 2 phách “đi, quốc, thù, ngừng, tiến, ta, trường”; ngân đúng 3 phách “khu, lên”; ngân và nghỉ đúng 3 phách “xa, nước, ca, bền”, hát đúng những chỗ có dấu chấm dôi. Trong bài hát có 2 tiếng ở cuối 2 câu hát thường hay lẫn lộn về độ cao với nhau. GV cần h/dẫn để HS hát đúng. - Sau khi tập xong lời 1, cho HS hát nhiều lần để thuộc giai điệu và lời ca. 2/ Hoạt động 2: Củng cố , dặn dò. - Bài hát quốc ca được hát khi nào? - Ai là tác giả bài hát Quốc ca Việt Nam? - Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta có thái độ như thế nào? - Để tỏ lòng biết ơn những anh hùng chiến sĩ không tiếc thân mình để bảo vệ đất nước các em cần làm gì? - Cho HS hát lại lời 1 của bài hát. + GV nhận xét tiết học (khen những em học tốt, nhắc nhở những em học chưa tốt tiết học sau cần học tốt hơn). - Về nhà tập hát lời 1 cho thuộc. - HS chú ý, lắng nghe. - HS nhìn bài hát và lắng nghe. - HS đọc theo h/dẫn của GV (đọc theo tiết tấu lời ca) và giải thích từ khó. - HS tự trả lời: (nghĩa: chiến trường). - HS hát theo h/dẫn của GV. HS hát chính xác 2 câu sau. + Đường vinh quang xây xác quân thù. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. - HS hát nhiều lần, chú ý phát âm rõ lời, hát tròn tiếng và hùng mạnh. - Hát theo dãy. - Hát theo tổ và theo nhóm. + HS tự trả lời. - Ra sức học tập tốt; biết yêu quê hương đất nước và con người VN chúng ta. - HS chú ý, lắng nghe. Ngày dạy: 26 - 8 - 2010. TIẾT THỨ: 02. Ôn luyện: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM. ( lời 1). Nhạc và lời: Văn Cao. I Mục tiêu Biết hát theo giai điệu và lời 1. Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. II Nội dung Hát đúng và chuẩn xác nhịp. Thể hiện tính chất hùng mạnh, trang nghiêm. III Nhận xét tiết học - Về nhà tập hát lời 1 cho thuộc, xem trước lời 2 để giờ sau học. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO MÔN HÁT NHẠC. LỚP 3 . TIẾT THỨ 3. TUẦN 2. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI QUỐC CA VIỆT NAM (t t). Ngày dạy :31 - 8 - 2010. Người soạn: I/ MỤC TIÊU: Hát đúng Quốc ca Việt Nam ( lời 2). Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca GD ý thức nghiêm trang khi chào cờ & hát Quốc ca Việt Nam. II/ CHUẨN BỊ : Hát thuộc lời 2 và cả bài, thể hiện tính chất hùng mạnh, trang nghiêm.Nắm 1 số từ ngữ cần giải thích: lầm than, gông xích, căm hờn. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1/ Kiểm tra: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập lời 1 cho HS. 2/ Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA gV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát lời 2. - GV dùng đàn hát mẫu cả 2 lời cho HS nghe. - Cho HS hát ôn lời 1 của bài hát, GV đệm đàn. - Cho HS đọc đồng thanh cả 2 lời . + Dạy cho HS hát từng câu ngắn như lời 1. Khi đến những câu có từ khó cần giải thích, GV dừng lại để giải thích cho các em nắm được nghĩa. - Lầm than: Nơi nh/dân ta sống cuộc sống đau khổ. - Gông xích: Ách thống trị của chế độ phong kiến, thực dân Pháp và phát xít Nhật. - Căm hờn: Những việc làm hà hiếp, bóc lột của chế độ PK& thực dân Pháp, cùng với cực khổ đã dồn nén trong mọi người dân biến thành sức mạnh đánh đuổi Pháp, Nhật. - Sau khi hát xong lời 2, cho cả lớp hát nhiều lần. - Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm hát 1 lời để ôn luyện. 2/ Hoạt động 2: Luyện tập. - Cho HS hát cả 2 lời. 2/ Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Bài Quốc ca VN do nhạc sĩ nào sáng tác ? - Bài hát gồm có mấy lời ? - Qua bài hát nhạc sĩ Văn Cao muốn nói với các em điều gì? - Khi hát bài Quốc ca các em có thái độ như thế nào? - Để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước các em cần phải làm gì? + Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần. - Về nhà hát cho thuộc, xem trước bài “Bài ca đi học”. - HS chú ý lắng nghe. - HS thực hiện. - HS đọc theo tiết tấucủa bài hát. - HS thực hiện. - HS tự trả lời. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS hát theo dãy hoặc theo tổ. - HS hát cá nhân, đứng hát với tư thế nghiêm trang như khi chào cờ. - HS trả lời. Văn Cao. - 2 lời. - Truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng. - HS tự trả lời. - HS tự trả lời. - HS thực hiện. TIẾT THỨ 4. TUẦN 2. Ôn luyện: HỌC HÁT BÀI QUỐC CA VIỆT NAM (t t). Ngày dạy :02 - 9 - 2010. Người soạn: I Mục tiêu Biết hát theo giai điệu và lời 2. Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca GD ý thức nghiêm trang khi chào cờ & hát Quốc ca Việt Nam. II Nội dung Hát đúng và chuẩn xác nhịp. Thể hiện tính chất hùng mạnh, trang nghiêm. giải thích: lầm than, gông xích, căm hờn. Thuần thục nghi lễ và hát đúng Quốc ca. III Nhận xét tiết học - Về nhà tập hát thuộc 2 lời bài Quốc ca . GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN HÁT NHẠC. LỚP 3. TIẾT THỨ 5. TUẦN 3. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC. ( Lời 1) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng. Ngày dạy: 08 - 9 - 2010. Người soạn: I/MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời 1. Biết hát, kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II/ CHUẨN BỊ : Đàn Organ, thanh phách , song loan, bảng phụ chép lời ca. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Kiểm tra. Gọi 1 vài HS hát lời 2 bài Quốc ca Việt Nam. 2/ Hoạt động 2: Học hát Bài ca đi học. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài. Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ông có nhiều đóng góp trong việc GD âm nhạc ở trường PT. Nội dung: Đây là 1 hành khúc tươi vui, rộn ràng, nói lên tình cảm gắn bó của HS với mái trường, biết kính trọng thầy cô và yêu quí bạn bè trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. - GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. - HS đọc lời ca,( lời 1 trên bảng). Gồm có 4 câu, có chung âm hình tiết tấu. + Dạy cho HS hát từng câu hát ngắn, mỗi câu hát 2-3 lần để HS thuộc giai điệu và lời ca. GV đệm đàn HS hát hòa theo. - Dạy xong câu hát 3, cho HS hát lại câu hát 1 giúp các em nhận ra sự giống nhau của 2 câu hát 1 và 3. - Sau khi bày xong lời 1, cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu, giúp HS nhận ra sự giống nhau về tiết tấu của 4 câu hát. - Luyện tập: Cho cả lớp hát lời 1 của bài hát 2 lần. Nửa lớp hát 2 câu đầu, nửa còn lại hát 2 câu sau, rồi đổi ngược lại. Hoặc chia lớp thành 4 nhóm, mmỗi nhóm hát 1 câu nối tiếp. 3/ Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm. - GV chia lớp thành 2 nhóm, 1 nhóm hát , nhóm kia gõ đệm theo phách, sau đó đổi ngược lại. - Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. * Cần hát rõ ràng, nhấn vào phách mạnh, thể hiện đúng tính chất của 1 bài hành khúc. Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4/ Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Bài hát em vừa học do nhạc sĩ nào sáng tác? - Nội dung nói lên điều gì ? - Cho cả lớp hát lại bài, cử lớp trưởng bắt nhịp. - GV nhận xét tiết học. -Về nhà tập hát cho thuộc lời ca, xem và hát trước lời 2, chuẩn bị 1 vài động tác phụ họa. - HS thực hiện, GV nhận xét. - HS chú ý, lắng nghe. - HS nắm nội dung bài hát. - HS chú ý, lắng nghe. - HS đọc lời ca theo tiết tấu. - HS hát hòa theo tiếng đàn. - HS nhận biết sự giống nhau. - HS thực hiện, nhận ra sự giống nhau về tiết tấu của bài hát. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - Gõ đệm theo nhịp. - Gõ đệm theo phách. - Gõ đệm theo tiết tấu. - HS tự trả lời. - HS tự trả lời. - HS thực hiện. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ 6. TUẦN 3. Ôn luyện: BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC. ( Lời 1) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng. Ngày dạy: 10 - 9 - 2010. Người soạn: Nội dung: Hát đúng và thuộc lời 1. GDục HS tình cảm gắn bó với mái trường, kính trọng thầy cô giáo và yêu quí bạn bè. Hát chính xác Bài ca đi học với tính chất vui tươi trong sáng. -Về nhà tập hát cho thuộc lời ca, xem và hát trước lời 2, chuẩn bị 1 vài động tác phụ họa. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN HÁT NHẠC. LỚP 3. TIẾT THỨ: 7. TUẦN : 4. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC (TT). Phan Trần Bảng. Ngày dạy : 15 - 9 - 2010 Người soạn: I/ MỤC TIÊU : Biết hát theo gia điệu và đúng lời 2.Biết hát, kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát Giáo dục HS lòng yêu mến trường lớp, yêu mến bạn bè. II/ CHUẨN BỊ : Hát chuẩn xác và truyền cảm, Đàn, thanh phách, song loan. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Kiểm tra: Gọi 1 vài HS hát lời 1 bài hát Bài ca đi học. 2/ Hoạt động 2: Dạy hát lời 2 và ôn luyện cả bài. - Cho HS hát lời 1 của bài hát vài lần. - GV đàn và hát mẫu cho HS nghe lời 2 của bài hát. - HS đọc đồng thanh lời 2 theo tiết tấu. + GV dạy cho các em hát lời 2 dựa trên cách hát của lời 1. GV lắng nghe và sửa sai cho các em. - Sau khi học xong lời 2 GV cho HS hát lời 2 của bài hát vài lần cho thuộc và đúng giai điệu. - Cho HS hát ôn luyện cả bài theo dãy, tổ hoặc theo nhóm. - GV chia lớp thành 2 dãy, 1 nửa lớp hát lời 1, nửa kia hát lời 2, sau đó đổi ngược lại.( hát đối đáp). GV nhận xét. - Tập hát nối tiếp: Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát 1 câu nối tiếp cho đến hết bài. GV nhận xét. - Cho HS hát thi đua theo dãy, tổ vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp hoặc theo phách 3/ Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động phụ họa. - Đây là bài hát có tính chất hành khúc nên động tác phụ họa cần phải thích hợp. - GV mời 1- 2 HS khá lên hát trước lớp, hát và vận động phụ họa cho bài hát. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - Từng nhóm 5-6 em tập biểu diễn trước lớp, hát kết hợp vận động phụ họa. GV nhận xét cho điểm tượng trưng. 4/ Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Bài hát Bài ca đi học do nhạc sĩ nào sáng tác? - Bài hát gồm có mấy lời? - Giai điệu bài hát này như thế nào? - Nội dung bài hát nói lên điều gì? + Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà tập hát cho thuộc và đúng giai điệu. - HS trả bài. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS đọc theo h/dẫn của GV. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện hát ôn. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời. - HS thực hiện. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 8. TUẦN : 4. Ôn luyện BÀI CA ĐI HỌC (TT). Phan Trần Bảng. Ngày dạy : 17 - 9 - 2010 Người soạn: Nội dung: Biết hát theo gia điệu và đúng lời 2.Biết hát, kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát Giáo dục HS lòng yêu mến trường lớp, yêu mến bạn bè. Hát chuẩn xác và truyền cảm, 1 vài động tác phụ họa cho bài hát. Hát biễu diễn theo nhóm và cá nhân - Cả lớp hát đồng ca cả 2 lời bài hát 2 lần - Về nhà tập hát cho thuộc và đúng giai điệu. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC LỚP: 3. TIẾT THỨ: 9. TUẦN: 5. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: ĐẾM SAO. Nhạc và lời: Văn Chung. Ngày dạy: 22 - 9 - 2010. Người soạn: I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II/ CHUẨN BỊ : Đàn Organ, thanh phách, song loan, 1 vài động tác phụ họa. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Học hát bài Đếm sao. a/ Giới thiệu: Bài hát Đếm sao viết ở nhịp ¾, giọng Son trưởng, tính chất trong sáng, nhịp nhàng. Gắn liền, bắt nguồn từ câu đồng dao của trẻ em qua trò chơi đếm sao. Nhạc sĩ Văn Chung đã dành tâm huyết sáng tác nhiều bài hát cho trẻ em, có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Bài hát của ông dành cho tuổi thơ thường ngộ nghĩnh, dễ thương và đậm nét dân tộc. + Có những buổi tối mùa hè ở thôn quê, gió thổi mát rượi, các bạn nhỏ trải chiếu trên sân ngồi chơi đón gió. Cùng ngước nhìn bầu trời đầy sao, các bạn thi nhau đếm, Có bạn đếm được nhiều, có bạn ít, chốc chốc tiếng cười vang lên vui vẻ. b/ Dạy hát: GV đàn và hát mẫu cho HS nghe. HS đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu bài hát. -GV dạy cho các em hát từng câu ngắn theo lối móc xích. Mỗi câu GV đàn nhiều lần cho HS nắm, sau đó GV cho HS hát hòa theo. GV lắng nghe và sửa sai cho các em nếu có. + Chú ý những tiếng ngân dài 2, 3 phách trong bài. - Tiếng 2 phách: - Tiếng 3 phách: sao, vàng, sao, cao. GV cần đếm đủ phách ở tiếng ngân (2-3), giúp các em hát đều. - GV chia lớp thành nhiều nhóm để ôn luyện. - Cho HS hát thi đua theo dãy, nhóm, cá nhân 2/ Hoạt động 2: Hát kết hợp múa đơn giản. - GV h/dẫn động tác múa phụ họa: + Động tác 1: Hai tay mềm mại giơ cao rồi uốn cong cho 2 tay chạm nhau ở đầu ngón, lòng bàn tay quay ra phía trước. Người nghiêng sang trái, sang phải nhịp nhàng theo giai điệu bài hát. +Động tác 2: Giữ nguyên động tác tay, quay tròn tại chỗ khi hát 2 câu hát cuối. 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò. - Bài hát Đếm sao do nhạc sĩ nào sáng tác? - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Cho hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà tập 2 động tác múa đã tập cho nhuần nhuyễn. - HS theo dõi. - HS nghe và cảm nhận. - HS đọc lời ca. - HS tập hát theo h/dẫn của GV. Chú ý ngân đúng những tiếng có độ dài 2-3 phách. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS xem GV làm mẫu, thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của GV. - HS thực hiện nhiều lần để nhớ động tác. - HS trả lời. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 10. TUẦN: 5. Ôn luyện BÀI: ĐẾM SAO. Nhạc và lời: Văn Chung. Ngày dạy: 24 - 9 - 2010. Người soạn: Nội dung: Nhận biết tính chất nhịp nhàng của nhịp ¾ qua bài hát Đếm sao. Hát đúng và thuộc bài, thực hiện 1 vài động tác phụ họa.Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Giáo dục HS tình cảm yêu thiên nhiên. - GV chia lớp thành nhiều nhóm để ôn luyện. - Cho HS hát thi đua theo dãy, nhóm, cá nhân - Cho hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà tập 2 động tác múa đã tập cho nhuần nhuyễn. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 11. TUẦN: 06. BÀI DẠY: ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO. TRÒ CHƠI ÂM NHẠC. Ngày dạy: 29 - 9 -2010. Người soạn: I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. II/ CHUẨN BỊ: Thanh phách, trống nhỏ. III/ CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Đếm sao. - GV đệm đàn cho HS nghe lại bài hát Đếm sao. - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. GV làm mẫu 1, 2 câu, HS hát và gõ đệm cả bài hát. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. - Chia cả lớp thành nhiều nhóm thi đua biểu diễn. + Hát kết hợp vận động. Vỗ tay theo nhịp 3. Hai HS ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ bàn tay vào nhau. Phách 2 và 3, mỗi em tự vỗ 2 tay của mình. Nếu từng em tự vỗ theo nhịp 3 thì phách 1 vỗ 2 tay vào nhau, phách 2 vỗ nhẹ tay trái xuống mặt bàn, phách 3 vỗ nhẹ tay phải xuống mặt bàn. + Bước chân theo nhịp 3: Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng người, 2 chân chụm lại. Phách 1 bước chân trái sang bên trái, khoảng cách 2 chân rộng bằng vai. Phách 2 bước chân phải chụm với chân trái. Phách 3 dậm nhẹ chân trái tại chỗ. Sau đó thực hiện ngược lại. Phách 1 bước chân phải về bên phải. Phách 2 bước chân trái chụm với chân phải. Phách 3 dậm nhẹ chân phải tại chỗ. - GV cho HS biểu diễn theo nhóm và chấm điểm. 2/ Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc. a/ Đếm sao: Nói theo tiết tấu và đếm từ 1 đến 10 ông sao. VD: Một ông sao sáng, hai ông sáng sao……………………… Chín ông sao sáng, mười ông sáng sao. b/ Trò chơi âm nhạc: Hát bằng nguyên âm a, u, i. Dùng 1 nguyên âm để hát thay cho lời ca. VD + GV chỉ định tổ 1 hát câu 1 bằng âm A. Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U. Tương tự tổ 3, 4 hát những âm khác như I, Ư… - Đầu tiên cho HS hát lời ca, sau đó dùng âm A, U, I, để thay thế. 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò - Bài hát Đếm sao do ai sáng tác ? Viết ở nhịp mấy? - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Cho cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. - Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục hơn. Xem trước bài hát Gà gáy. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS trình bày. - Thi đua theo nhóm. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trình bày. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - V ăn Chung. Nhịp 3/4 - HS lắng nghe, thực hiện TIẾT THỨ: 12. TUẦN: 06. Ôn luyện: BÀI HÁT: ĐẾM SAO. TRÒ CHƠI ÂM NHẠC. Ngày dạy: 01 - 10 -2010. Người soạn: Nội dung: HS hát đúng theo giai điệu và lời ca., thuộc bài, hát với tình cảm vui tươi. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. HS hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc và biểu diễn cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. GV đàn. - Trò chơi âm nhạc: Hát bằng nguyên âm a, u, i. Dùng 1 nguyên âm để hát thay cho lời ca. VD: GV chỉ định tổ 1 hát câu 1 bằng âm A. Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U. Tương tự tổ 3, 4 hát những âm khác như I, Ư… - Đầu tiên cho HS hát lời ca, sau đó dùng âm A, U, I, để thay thế. - Bài hát Đếm sao do ai sáng tác ? Viết ở nhịp mấy?- Nội dung bài hát nói lên điều gì? Giáo dục HS tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp. - Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục hơn. Xem trước bài hát Gà gáy. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC LỚP: 3 . TIẾT THỨ: 13 TUẦN: 07. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI : GÀ GÁY Dân ca Cống ( Lai Châu ). Lời mới: Huy Trân. Ngày dạy: 13 - 10 - 2010 Người soạn: I/ MỤC TIÊU: HS biết bài “Gà gáy” là dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu, Tây bắc nước ta, hát đúng giai điệu và lời ca, biết lấy hơi ở đầu câu hát và hát liền mạch trong mỗi câu. II/ CHUẨN BỊ: Đàn O rgan, thanh phách, song loan. Bản đồ Việt Nam xác định đúng vị trí Lai Châu. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát bài Gà gáy. a/ Giới thiệu: Buổi sáng ở miền núi thật là đẹp,sương sớm dần tan trên những mái nhà sàn. Đỉnh núi xanh phía xa đã ững lên sắc vàng của nắng sớm. Khắp bản làng vang lên tiếng gà gáy. Tiếng gà gọi mặt trời và gọi dân bản đi làm nương. - GV giới thiệu tỉnh Lai Châu trên bản đồ cho HS thấy. - GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. b/ Dạy hát: Cho HS đọc lời ca. - Dạy cho HS hát từng câu ngắn theo lối móc xích, với tốc độ vừa phải. Khi hát mỗi câu cần nhấn rõ để giúp HS nhận biết cao độ của 4 lần kết câu. - Sau khi dạy hát xong cho HS hát nhiều lần để hát đúng và đều. 2/ Hoạt động 2: Gõ đệm và hát nối tiếp. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Nhịp 2: x x x x Phách x x x x xx xx - GV hát và gõ mẫu cho HS thấy. HS hát và gõ đệm theo h/dẫn của GV. - GV chia lớp thành 4 nhóm hát nối tiếp, mỗi nhóm hát 1 câu. Vừa hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2. * Nếu còn thời gian cho HS hát có lĩnh xướng. Một em HS đại diện hát câu 1, 3. Cả lớp hoà giọng câu 2, 4. 3/ Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Vừa rồi ta được học hát bài gì? - Giai điệu của bài hát như thế nào? - Nội dung bài hát nói lên điều gì? (Vẻ đẹp buổi sáng ở miền núi Tây Bắc khi tiếng gà gáy gọi mặt trời lên, lòng yêu lao động của người dân). - Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần, kết hợp gõ đệm theo nhịp 2. - Về nhà hát thuộc lời ca và trôi chảy hơn. - HS lắng nghe. - HS nhìn trên bản đồ. - Nghe hát mẫu. - HS đọc lời ca theo tiết tấu. - Luyện hát nhiều lần. - HS xem GV làm mẫu. - Hát và gõ đệm theo h/dẫn. - HS hát nối tiếp. - HS thực hiện. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS thực hiện. - HS ghi nhớ và thực hiện. TIẾT THỨ: 14 TUẦN: 07. Ôn luyện BÀI HÁT BÀI : GÀ GÁY Dân ca Cống ( Lai Châu ). Lời mới: Huy Trân. Ngày dạy: 15 - 10 - 2010 Người soạn: Nội dung: HS biết hát đúng giai điệu và lời ca, biết lấy hơi ở đầu câu hát và hát liền mạch trong mỗi câu GV chia lớp thành 4 nhóm hát nối tiếp, mỗi nhóm hát 1 câu. Vừa hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2.Cho HS hát có lĩnh xướng. Một em HS đại diện hát câu 1, 3. Cả lớp hoà giọng câu 2, 4. Hướng dẫn múa phụ hoạ. - Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần, kết hợp gõ đệm theo nhịp 2. - Về nhà hát thuộc lời ca và trôi chảy hơn. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 15 TUẦN:8 BÀI DẠY: ÔN TẬP BÀI HÁT: GÀ GÁY. NGHE NHẠC. Dân ca Cống (Lai Châu). Lời mới: Huy Trân Ngày dạy: 20- 10-2010. Người soạn: I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ II/ CHUẨN BỊ: Chuẩn bị 1 vài động tác vận động phụ họa. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. ĐỘNG CỦA HOẠT GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Gà gáy. - GV đệm đàn và hát lại bài hát Gà gáy cho HS nghe. - Cho HS hát với sắc thái vui tươi, vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp và theo phách. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. x x x x x x x x x x x x 2/ Hoạt động 2: Tập biểu diễn và vận động bài hát. - GV làm mẫu động tác cho HS thấy, HS làm theo. + Động tác 1: Câu 1, 2: Đưa 2 tay lên miệng thành hình loa, đầu ngẩng cao, chân nhún nhịp nhàng theo nhịp 2. + Động tác 2: Câu 3,4: Đưa 2 tay lên cao rồi thả dần dần xuống và chân nhún nhịp nhàng. - HS hát kết hợp vận động theo hướng dẫn của GV. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát kết hợp vận động. + GV chọn 1- 2 nhóm từ 2- 4 HS biểu diễn trước lớp. Vừa hát vừa vận động hoặc múa phụ họa. - Cả lớp nhận xét. 3/Hoạt động 3: Nghe nhạc. - Cho HS nghe 1 bài nhạc thiếu nhi chọn lọc hoặc 1 bài dân ca. Trước khi cho HS nghe, giới thiệu cho các em nghe tên bài hát, tên tác giả. Nếu là dân ca phải nêu vùng miền xuất xứ. + Dân ca là những bài hát phổ biến làm bằng thơ lục bát, giai điệu của làn dân ca êm ái, mượt mà. - Những bài hát được viết dưới làn điệu dân ca em thấy ntn? - Như vậy các em cần phải làm gì đối với dân ca? - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Tiết sau ôn tập 3 bài hát đã học. - HS lắng nghe. - HS thực hiện kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách + Đồng thanh. + Hát theo tổ, nhóm. + Cá nhân hát. - HS chú ý và thực hiện. - HS thực hiện GV. - Từng tổ trình bày. - Từng nhóm biểu diễn trước lớp. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - Êm ái, mượt mà, dễ nghe,được mọi người ưa chuộng. - Yêu quí các làn điệu dân ca. - Miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên và lòng yêu lao động của người vùng núi miền Tây Bắc. - HS ghi nhớ, thực hiện. TIẾT THỨ: 16 TUẦN:8 BÀI DẠY: ÔN LUYỆN BÀI HÁT: GÀ GÁY. NGHE NHẠC. Dân ca Cống (Lai Châu). Lời mới: Huy Trân Ngày dạy: 22- 10-2010. Người soạn: Nội dung: HS thuộc bài, biết thể hiện bài hát với tình cảm vui tươi. Tập hát kết hợp vận động phụ họa. - GV đệm đàn và hát lại bài hát Gà gáy cho HS nghe. Cho HS hát với sắc thái vui tươi, vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp và theo phách. HS hát kết hợp vận động theo hướng dẫn của GV. Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát kết hợp vận động. - Cho HS nghe 1 bài nhạc thiếu nhi chọn lọc hoặc 1 bài dân ca. Trước khi cho HS nghe, giới thiệu cho các em nghe tên bài hát, tên tác giả. Nếu là dân ca phải nêu vùng miền xuất xứ. - Tiết sau ôn tập 3 bài hát đã học. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 17. TUẦN: 9 BÀI DẠY: ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC; ĐẾM SAO; GÀ GÁY. Ngày dạy: 27-10-2010. Người soạn: I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, theo tiết tấu lời ca, theo phách. Tập biểu diễn II/ CHUẨN BỊ: Nhạc cụ gõ, đàn III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. ĐỘNG CỦA HOẠT GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Bài ca đi học. - GV đệm đàn cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu: theo nhịp,theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp một vài động tác phụ họa. - Từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn trước lớp. 2/ Hoạt động2: Ôn tập bài hát Đếm sao. - GV cho cả lớp ôn luyện bài hát, kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. + Trò chơi kết hợp bài hát. Từng đôi bạn quay mặt vào nhau, miệng đếm 1,2,3 nhịp nhàng. Bàn tay chạm vào bàn tay người đối diện, lần lượt tay phải, tay trái theo thứ tự sau. Khi đếm 1 từng người tự vỗ tay 1 cái. Khi đếm 2,3 hai bạn cùng giơ bàn tay phải của mình vỗ nhẹ 2 cái vào lòng bàn tay phải người đối diện. Sau đó lại đếm 1 từng người tự vỗ 1 cái, Đếm 2,3 thì giơ tay trái vỗ vào lòng bàn tay trái người đối diện. Lúc đầu chia lớp thành 2 dãy, một dãy hát 1 dãy thực hiện trò chơi,miệng nhẩm 1,2,3, sau đó đổi bên. Khi đã quen với cách chơi sẽ vừa hát vừa vỗ tay như đã h/dẫn. * Chú ý: Khi hát kết hợp với trò chơi, số 1 phải đúng phách mạnh, số 2,3 phải đúng phách nhẹ và thực hiện nhịp nhàng theo bài hát. 3/ Hoạt động 3: Ôn tập bài hát Gà gáy. + Chia lớp thành 3 nhóm hát theo kiểu nối tiếp. - Nhóm 1: Câu 1: Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. - Nhóm 2: Câu 2: Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi. - Nhóm 3: Câu 3: Nắng sáng lên rồi dậy đi thôi ai ơi. - Cả 3 nhóm cùng hát câu 4. Rừng và ai ơi. + Lần thứ 2 cũng hát như trên, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. 3/ Hoạt động 4: Dặn dò. - Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài hát đã ôn. - GV nhận xét tiết học. - HS hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu. - HS thực hiện . - HS biểu diễn trước lớp. - HS thực hiện. - HS hát kết hợp trò chơi như đã h/dẫn. - HS hát theo nhóm. - HS thực hiện. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 18. TUẦN: 9 BÀI DẠY: ÔN LUYỆN 3 BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC; ĐẾM SAO; GÀ GÁY. Ngày dạy: 29-10-2010. Người soạn: Nội dung: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, theo tiết tấu lời ca, theo phách. Tập biểu diễn - GV đệm đàn cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu: theo nhịp,theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Sinh hoạt nhóm. - Hát kết hợp một vài động tác phụ họa. Từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn trước lớp. - Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài hát đã ôn. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà xem trước bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 19. TUẦN:10 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT. Nhạc và lời: Mộng Lân. Ngày dạy: 03 -11-2010. Người soạn: I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca . Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Nhận biết tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát. II/ CHUẨN BỊ: Nhạc cụ gõ thanh phách, đàn. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. ĐỘNG CỦA HOẠT GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát bài Lớp chúng ta đoàn kết. a/ Giới thiệu: Nội dung: Nói lên tình cảm của các bạn trong cùng 1 lớp học, biết yêu thương, quí mến, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong hoch tập, đoàn kết thân ái để xứng đáng là con ngoan, tró giỏi. + Nhạc sĩ Mộng Lân có nhiều đóng góp cho âm nhạc thiếu nhi của nước ta. Ông có nhiều bài hát nổi tiếng: Em là mần non của Đảng; Nguyễn Bá Ngọc; Quê em bừng sáng Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết có 4 câu hát, có chung 1 âm hình tiết tấu, phù hợp với hình thức hát tập thể. * GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. - HS đồng thanh đọc lời ca theo tiết tấu. - Dạy cho HS từng câu hát ngắn theo lối móc xích. * Ở câu hát thứ 4 cần lưu ý những tiếng “quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp đỡ nhau, tro ngoan” có cao độ khó hát, HS hát dễ sai, GV cần giúp các em hát tốt. - Cho HS hát luân phiên dãy, tổ, nhóm. 2/ Hoạt động2: Hát kết hợp gõ đệm. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2/4. Bà hát có ô nhịp lấy đà, vì thế phách mạnh của bài hát rơi vào tiếng “mình”. Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hòa tình thân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Em có nhận xét gì về tiết tấu của 4 câu hát? 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò. - Cho HS hát lại bài hát, nhắc nhở các em thể hiện tình cảm vui tươi, sôi nổi và tập phát âm gọn tiếng. - Vừa rồi các en được học bài hát gì? Do ai sáng tác ? - Giai điệu bài hát như thế nào? Nội dung nói lên điều gì? + Giáo dục các em HS trong cùng lớp phải bết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy. - GV nhận xét tiết dạy. Về nhà tập hát cho thuộc và đúng giai điệu. - HS theo dõi, lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca. - HS thực hiện. - Hát theo dãy, tổ, nhóm. - HS hát và kết hợp gõ đệm. - Theo nhịp. - Theo ơhachs. - Theo tiết tấu. - HS thực hiện. - HS trả lời. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 20. TUẦN:10 BÀI DẠY: ÔN LUYỆN BÀI HÁT LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT. Nhạc và lời: Mộng Lân. Ngày dạy: 05 -11-2010. Người soạn: Nội dung: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca . Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Nhận biết tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát. - GV đàn và cho HS hát luân phiên dãy, tổ, nhóm. Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2/4. - Cho HS hát lại bài hát, nhắc nhở các em thể hiện tình cảm vui tươi, sôi nổi và tập phát âm gọn tiếng. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri [...]... hát Cho cả lớp ôn luyện bài hát theo từng nhóm + Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 - GV hướng dẫn HS 1 số động tác phụ họa, cho 1 nhóm hát, 1 nhóm vận động theo các động tác trên Sau đó cho các em vừa hát vừa vận động GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp 3 - Về nhà hát cho thuộc và tập gõ đệm theo nhịp 3 GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC LỚP: 3 TIẾT THỨ:... hát Cho cả lớp ôn luyện bài hát theo từng nhóm + Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 - GV hướng dẫn HS 1 số động tác phụ họa, cho 1 nhóm hát, 1 nhóm vận động theo các động tác trên Sau đó cho các em vừa hát vừa vận động - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp 3 - Về nhà hát cho thuộc và tập gõ đệm theo nhịp 3 GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC LỚP: 3 TIẾT THỨ:... học tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc _ GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC LỚP: 3 TIẾT THỨ: 57 TUẦN: 29 BÀI DẠY: TẬP VIẾT CÁC NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG NHẠC Ngày dạy: 06 - 4-2010 Người soạn: I/ MỤC TIÊU: HS nhớ tên nốt, hình nốt, vị trí các nốt nhạc trên khuông Tập viết các nốt nhạc trên khuông II/ CHUẨN BỊ: Bảng phụ kẻ khuông nhạc Nắm vững trò chơi âm nhạc qua khuông nhạc bàn tay III/... chơi: Khuông nhạc bàn tay Về nhà ôn lại 3 bài hát : lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, ngày mùa vui để tết sau ôn tập GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC LỚP :3 TIẾT THỨ: 33 TUẦN : 17 Bài dạy: ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT; CON CHIM NON; NGÀY MÙA VUI Ngày dạy: 22 - 12-2010 Người soạn: I/ Mục tiêu: Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca Hát kết hợp vận động phụ họa và gõ đệm II/ Chuẩn bị : Đàn , nhạc cụ gõ... đúng lời ca 3 bài hát Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, theo tiết tấu lời ca, theo phách Tập biểu diễn - GV đệm đàn cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu: theo nhịp,theo phách, theo tiết tấu lời ca - Sinh hoạt nhóm - Hát kết hợp một vài động tác phụ họa Từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn trước lớp - Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài hát đã ôn - GV nhận xét tiết học GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC LỚP 3 TIẾT THỨ:... hát lại bài hát l lần - GV nhận xét tiết học GIÁO ÁN MÔN HÁT NHẠC TIẾT THỨ: 31 TUẦN : 16 Bài dạy: KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC LỚP 3 GIỚI THIỆU NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI Ngày dạy: 07- 12-2010 Người soạn: I/ Mục tiêu: - HS biết câu chuyện Cá heo với âm nhạc - Biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi II/ Chuẩn bị: Tập chỉ nốt nhạc trên bàn tay cho thuần thục III/ Các hoạt... _ GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC LỚP: 3 TIẾT THỨ: 49 TUẦN: 25 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ.( Lời 1) Nhạc và lời: Tân Huyền Giọng: F S: 054,025, 006 T: 100-106 Ngày dạy: 09 - 3- 2010 Người soạn: I/ MỤC TIÊU: Hát giai điệu và lời ca ( chú ý những chỗ có luyến âm và ngắt câu), hát đồng đều rõ lời Cảm nhận những hình tượng đẹp trong bài Giáo dục các em tinh thần ham học, ham làm II/ CHUẨN... Câu 2: Nao nức…………mong chờ - Nhóm 3: Câu 3: Hội mùa…………vui hơn - Cả 3 nhóm cùng hát câu 4 câu còn lại + Lần thứ 2 cũng hát như trên, vừa hát vừa gõ đệm theo phách 3/ Hoạt động 4: Dặn dò - Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài hát đã ôn - GV nhận xét tiết học - HS hát theo nhóm - HS thực hiện - HS lắng nghe và ghi nhớ TIẾT THỨ: 34 TUẦN : 17 Bài dạy: ÔN LUYỆN 3 BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT; CON CHIM NON;... trí của nốt trên khuông nhạc bàn tay GV gọi 1 vài HS lên trước lớp dùng khuông nhạc bàn tay để đố các bạn VD: Nốt Fa nằm ở đâu? Nốt nằm ở ngón giữa là nốt gì? 1 HS trả lời và cho cả lớp nhận xét 3/ Hoạt động 3: Tập viết nốt nhạc trên khuông GV đính khuông nhạc kẻ sẵn lên bảng, HS kẻ khuông nhạc vào vở nháp để làm Gọi1 HS lên bảng GV đọc tên nốt, hình nốt cho HS viết vào khuông nhạc Khi đọc kết hợp chỉ... thương Cả lớp hát: Nào bàn ,nào ghế…… (Yêu sao yêu thế trường của chúng em.) 2 lần 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng cử 1 em bắt nhịp.GV dạo đàn & đệm theo Dặn các em về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca & hát tự nhiên rõ lời hơn - GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC TIẾT THỨ : 39 TUẦN :20 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI : EM YÊU TRƯỜNG EM.(tt) LỚP 3 ÔN . Khuông nhạc bàn tay. Về nhà ôn lại 3 bài hát : lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, ngày mùa vui để tết sau ôn tập GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP :3. TIẾT THỨ: 33 . TUẦN : 17. Bài dạy: ÔN TẬP 3 BÀI. động. - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp 3. - Về nhà hát cho thuộc và tập gõ đệm theo nhịp 3. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ:. Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp 3. - Về nhà hát cho thuộc và tập gõ đệm theo nhịp 3. GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 25. TUẦN: BÀI DẠY: ÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Am nhạc lớp 3 cả năm, Giáo án Am nhạc lớp 3 cả năm,