0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_VNEN

67 1,850 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:05

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 Thứ ba ngày 11 tháng 09 năm 2012 • HỌC HÁT: BÀI Quốc ca Việt Nam Nhạc và lời: Văn Cao Chủ đề: Ca ngợi Tổ quốc Việt Nam anh hùng I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-HS hát theo giai điệu và thuộc lời 1 bái”Quốc ca Việt Nam” -Biết bài “Quốc ca Việt Nam”là bài hát nghi lễ,được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ -Biết được bài hát là của nhạc sĩ Văn Cao 2. Kĩ năng: -Thể hiện tính chất hùng tráng của bài hát hành khúc 3. Thái độ : -Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ . -Lòng tự hào về truyền thống dân tộc 4. Tích hợp TT – HCM: Bồi dưỡng HS niềm tự hào DT, từ đó gắng học hành để sau nầy góp công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lời Bác Hồ dạy II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên:-Đàn hát thuần thục lời 1 bài “Quốc ca Việt Nam” -ĐDDH:Đàn,đệm đàn -Máy nghe và băng đĩa nhạc 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 3 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Bắc kim thang đã học ở lớp 2 - Làm quen với bài Quốc ca Việt Nam - Quan sát bài hát và trả lời câu hỏi: + Bài Quốc ca Việt Nam do ai sáng tác? (Văn Cao) b) Hoạt động cá nhân: - Đọc lời ca (Cả lớp đọc lời ca trên bảng) c) Hoạt động cùng giáo viên: - Đọc lời ca theo t/tấu 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động cả lớp: -Tập hát từng câu -Tập hát cả lời 1, thể hiện sắc thái hùng tráng của bài hát Tích hợp TT – HCM: -Với t/c hùng tráng của bài hát các em thấy dân tộc VN ta rất anh hùng, chúng ta tự hào về truyền thống đó. Là tuổi trẻ các em phải cố gắng học hành sau nầy góp công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lời Bác Hồ dạy b) Hoạt động theo nhóm: -Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc x x x x Bước chân dồn vang trên đường gập gềnh xa x x x c) Hoạt động cá nhân: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 1 TUẦN 1/Tiết: 01 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN -Trả lời câu hỏi: + Bài Quốc ca Việt Nam được hát khi nào? (Chào cờ) + Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta phải có thái độ như thế nào? (Đứng nghiệm trang) 3. Hoạt động ứng dụng: -Tập hát thuộc lời 1 và hát cho gia đình nghe -Với sự giúp đỡ cảu gia đình em hãy tập đứng nghiêm và hát Quốc ca. GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 Thứ ba ngày 18 tháng 09 năm 2012 • HỌC HÁT: BÀI Quốc ca Việt Nam Nhạc và lời: Văn Cao Chủ đề: Ca ngợi Tổ quốc Việt Nam anh hùng I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:- HS hát theo giai điệu và thuộc lời 2 bái”Quốc ca Việt Nam” 2. Kĩ năng: - Thể hiện tính chất hùng tráng của bài hát hành khúc 3. Thái độ : - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ . - Lòng tự hào về truyền thống dân tộc 4. Tích hợp TT – HCM: Bồi dưỡng HS niềm tự hào DT, từ đó gắng học hành để sau nầy góp công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lời Bác Hồ dạy II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên:-Đàn hát thuần thục lời 1 bài “Quốc ca Việt Nam” -ĐDDH:Đàn,đệm đàn -Máy nghe và băng đĩa nhạc 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 3 -Bộ gõ 3.Phương pháp giảng dạy: Luyện tập – Thực hành III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Trên con đường đến trường đã học ở lớp 2 - Làm quen với bài hát - Quan sát bài hát và nhắc lại: + Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác b) Hoạt động cá nhân: - Đọc lời ca (Cả lớp đọc lời 2 trên bảng) c) Hoạt động cùng giáo viên: - Đọc lời ca theo t/tấu 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động cả lớp: -Tập hát từng câu -Tập hát cả lời 2, thể hiện sắc thái hùng tráng của bài hát Tích hợp TT – HCM: -Với t/c hùng tráng của bài hát các em thấy dân tộc VN ta rất anh hùng, chúng ta tự hào về truyền thống đó. Là tuổi trẻ các em phải cố gắng học hành sau nầy góp công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lời Bác Hồ dạy b) Hoạt động theo nhóm: -Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Đoàn quân Việt Nam đi sao vàng phất phới x x x x Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than x x x c) Hoạt động cá nhân: -Trả lời câu hỏi: + Bài Quốc ca Việt Nam được hát khi nào? (Chào cờ) GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 3 TUẦN 2/Tiết: 02 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN + Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta phải có thái độ như thế nào? (Đứng nghiệm trang) 3. Hoạt động ứng dụng: -Tập hát thuộc cả bài và hát cho gia đình nghe -Với sự giúp đỡ cảu gia đình em hãy tập đứng nghiêm và hát Quốc ca. GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 Thứ ba ngày 25 tháng 09 năm 2012 • NGHE HÁT: BÀI Cả nhà thương nhau Nhạc và lời: Phan Văn minh I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về hạnh phúc gia đình 2. Kĩ năng: -Biết tnghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến cha mẹ và những người thân trong gia đình II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên:- Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 3 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Múa vui đã học ở lớp 2 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay BÀI Cả nhà thương nhau Nhạc và lời: Phan Văn minh - Cả lớp cùng nghe bài hát Cả nhà thương nhau (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng ) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết ) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Ba thương con vì con giống mẹ x x xx x x Mẹ thương con vì con giống ba x x xx x x b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu Ba thương con vì con giống mẹ x x x x x x x Mẹ thương con vì con giống ba x x x x x x x c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Cả nhà thương nhau (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này) GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 5 TUẦN 3/Tiết: 03 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 3. Hoạt động ứng dụng: -Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Cả nhà thương nhau - Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Cả nhà thương nhau GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 6 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP: 3 Thứ ba ngày 02 tháng 10 năm 2012 • ÔN TẬP BÀI HÁT: Cả nhà thương nhau Nhạc và lời: Phan Văn minh I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về hạnh phúc gia đình 2. Kĩ năng: -Biết tnghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến cha mẹ và những người thân trong gia đình II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên:- Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số động tác phụ họa cho bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 3 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Múa vui đã học ở lớp 2 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay BÀI Cả nhà thương nhau Nhạc và lời: Phan Văn minh - Cả lớp cùng nghe bài hát Cả nhà thương nhau (Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng ) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết ) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Ba thương con vì con giống mẹ x x xx x x Mẹ thương con vì con giống ba x x xx x x b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo t/tấu Ba thương con vì con giống mẹ x x x x x x x Mẹ thương con vì con giống ba x x x x x x x c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Cả nhà thương nhau (Lần 2) d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì khi nghe bài hát? (Giai điệu rộn ràng, lời ca tình cảm, em rất thích bài hát này) GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 7 TUẦN 4/Tiết: 04 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Cả nhà thương nhau - Thực hiện cùng với gia đình theo nội dung bài hát Cả nhà thương nhau GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 8 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 Thứ ba ngày 09 tháng 10 năm 2012 • NGHE HÁT: BÀI Em yêu trường em Nhạc và lời: Hoàng Vân I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói về tình cảm yeu mến mái trường đối với các em học sinh 2. Kĩ năng: -Biết tnghe và cảm nhận bài hát 3. Thái độ: -Tình cảm yêu mến yeu mến mái trường đối với các em học sinh Tích hợp TT HCM: Giáo dục HS tình cảm gắng bó với mái trường, yêu quí bạn bè và biết ơn các thầy cô giáo, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên:- Máy nghe và băng đĩa nhạc - Một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài hát. 2.Học sinh: -Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 3 -Bộ gõ III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động cơ bản a) Hoạt động cả lớp: - Cùng nhau hát bài Múa vui đã học ở lớp 2 - Làm quen với bài hát + GV giới thiệu bài hát các em sẽ nghe trong tiết học hôm nay BÀI Em yêu trường em Nhạc và lời: Hoàng Vân - Cả lớp cùng nghe bài hát (Em yêu trường em Lần 1) b) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Giai điệu bài hát thế nào? (Vui, rộn ràng, trong sáng ) + Lời ca của bài hát ntn? (Tình cảm, tha thiết ) 2. Hoạt động thực hành: a) Hoạt động theo nhóm: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Em yệu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền x x x x x x Như yêu quê hương cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương x x x x x x b) Hoạt động cá nhân: - Nghe bài hát kết hợp gõ đệm theo phách Em yệu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền x x xx x x xx x x x Như yêu quê hương cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương x x xx x x x x x x x c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Em yêu trường em (Lần 2) GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 9 TUẦN 5/Tiết: 05 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN Tích hợp TT HCM: Qua bài hát các em luôn yêu mến gắng bó với mái trường, yêu quí bạn bè và biết ơn các thầy cô giáo, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. d) Hoạt động cùng giáo viên: - Trả lời câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu rộn ràng, trong sáng lời ca tình cảm, thiết tha em rất thích bài hát này) 3. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Em yêu trường em - Bản thân cố gắng thực hiện theo nội dung bài hát Em yêu trường em GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 10 [...]... thuộc 34 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 TUẦN 19/Tiết: 19 35 Thứ ba ngày 01 tháng 01 năm 20 13 • NGHE HÁT: BÀI Chú bộ đội Nhạc và lời: Hoàng Hà I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói lên hình ảnh chú bộ đội rất oai phong 2 Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3 Thái độ: -Yêu mến chú bộ đội II.Chuẩn bị: 1 .Giáo. .. bài hát Quê em bừng sáng - Qua bài hát Quê em bừng sáng em cảm thấy càng yêu mến quê hương, xóm làng 20 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 21 LỚP 3 Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 TUẦN 14/Tiết: 11 • ÔN TẬP BÀI HÁT: Quê em bừng sáng Nhạc và lời: Mộng Lân I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát diễn tả cảnh đẹp của làng quê... bừng sáng - Qua bài hát Quê em bừng sáng em cảm thấy càng yêu mến quê hương, xóm làng 22 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 TUẦN 15/Tiết: 12 23 Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012 • HỌC HÁT: BÀI Con chim non Dân ca: Pháp I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được bài hát là một bài dân ca Pháp 2 Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3 Thái... Đồng em cảm thấy căm giận bọn giặc ngoại xâm và quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc 30 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 TUẦN 16/Tiết: 16 31 Thứ ba ngày 01 tháng 01 năm 20 13 • NGHE HÁT: BÀI Ngày mùa vui Dân ca: Thái – Lời mới: Hoàng Lân I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói lên quang cảnh ấm no hạnh phúc của vùng nông thôn... hơn 32 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 TUẦN 17/Tiết: 17 33 Thứ ba ngày 08 tháng 01 năm 20 13 ÔN TẬP BÀI HÁT: Ngày mùa vui Dân ca: Thái – Lời mới: Hoàng Lân I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được nội dung bài hát nói lên quang cảnh ấm no hạnh phúc của vùng nông thôn Biết đây là bài dân ca Thái (Tây Bắc) 2 Kĩ năng: -Biết nghe và cảm... câu hỏi: + Em có cảm nhận gì về bài hát? GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN (Giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng lời ca tình cảm, thiết tha em rất thích bài hát này) 3 Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Bầu bí thương nhau - Bản thân cố gắng thực hiện theo nội dung bài hát Bầu bí thương nhau 14 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh... xóm làng 24 GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 TUẦN 16/Tiết: 13 25 Thứ ba ngày 04 tháng 12 năm 2012 • ÔN TẬP BÀI HÁT: Con chim non Dân ca: Pháp I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược bài hát, biết được bài hát là một bài dân ca Pháp 2 Kĩ năng: -Biết nghe và cảm nhận bài hát 3 Thái độ: -Tình cảm yêu mến quê hương, xóm làng II.Chuẩn bị: 1 .Giáo viên: -... + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu rộn ràng, trong sáng lời ca tình cảm, thiết tha em rất thích bài hát này) 3 Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe bài hát Em yêu trường em - Bản thân cố gắng thực hiện theo nội dung bài hát Em yêu trường em GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 TUẦN 7/Tiết: 07 13 Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm... xx x xx x x Có những cánh diều lơ lững theo gió lên x x x xx x vx x x c) Hoạt động cả lớp: -Nghe bài hát Quê em bừng sáng (Lần 2) - Nghe bài hát kết hợp vận động theo nhạc - Trả lời câu hỏi: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN + Em có cảm nhận gì về bài hát? (Giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng lời ca tình cảm, thiết tha em rất thích bài hát này) 3 Hoạt động ứng dụng:... động theo nhạc (Chọn 1 trong 2 bài hát) 18 3 Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe về việc mình được nghe 2 bài hát - Bản thân cố gắng thực hiện theo nội dung 2 bài hát GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 19 LỚP 3 Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 TUẦN 10/Tiết: 10 • NGHE HÁT: BÀI Quê em bừng sáng Nhạc và lời: Mộng Lân I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:-Nghe, cảm nhận đ\ược . dung bài hát Cả nhà thương nhau GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 6 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP: 3 Thứ ba ngày 02 tháng 10 năm 2012 • ÔN TẬP BÀI HÁT: Cả nhà thương nhau Nhạc và lời:. dung bài hát Cả nhà thương nhau GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 8 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 Thứ ba ngày 09 tháng 10 năm 2012 • NGHE HÁT: BÀI Em yêu trường em Nhạc và lời:. hát Em yêu trường em GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN GV: Trịnh Thị Hiền 12 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN LỚP 3 Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2012 • NGHE HÁT: BÀI Bầu bí thương nhau Nhạc và lời: Phạm Tuyên I.Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_VNEN, Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_CKTKN_VNEN,