0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_Bộ 3

49 1,222 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:23

Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày soạn:24/8/2010 Ngày dạy: Thứ t, ngày 25/8/2010 âm nhạc 3: tuần 1: Tiết 1 Học hát :Bài Quốc ca Việt Nam I.Yờu cu: -Bit hỏt theo giai iu li 1 ca bi hỏt. Bit tỏc gi bi hỏt l nhc s Vn Cao. -Cú ý thc nghiờm trang khi cho c. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục lời một bài hát Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trờng. III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS t thế ngồi học hát. 2. kiểm tra bài cũ: KT đồ dùng học tập, sách tập bài hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Học hát: Quốc ca Việt Nam - Giới thiệu:Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, đợc tác giả đặt tên là Tiến quân ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã đợc Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam. -GV hát mẫu ( hoặc mở băng). -GV hớng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu GV hỏi: Trong bài có từ Sa trờng em nào có thể giải thích ý của từ này? GV giải thích từ này nghĩa là chiến trờng. - Đọc lời theo tiết tấu lời ca. Tập gõ hình thiết tấu câu thứ nhất GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 3 lần GV chỉ định một vài HS gõ lại tiêt tấu Luyện thanh: 1 2 phút - Tập hát từng câu: GV hát mẫu,đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo. HS ghi bài HS theo dõi HS nghe và cảm nhận 1-2 HS đọc lời ca. HS trả lời HS theo dõi HS thực hiện HS nghe và ghi nhớ HS thực hiện -Luyện thanh HS tập hát theo hớng dẫn của GV GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Tập tơng tự với các câu tiếp theo. GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Dạy những câu tiếp theo tơng tự nh trên. GV nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, t thế đứng nghiêm trang - Củng cố dặn dò: HS tập hát tơng tự 1-2 HS trình bày GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 1 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 - Lớp trởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát quốc ca. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng của một HS bắt nhịp GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn HS hát cả bài HS trình bày HS ghi nhớ Ngày soạn: 31/8/2010 Ngày dạy:Thứ t, ngày 01/9/2010 âm nhạc 3: tuần 2: Tiết 2 Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam(Tiếp) I.Yờu cu: Bit hỏt ỳng giai iu li 2. -Tp nghi thc cho c v hỏt Quc ca II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục hai bài Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trờng. - Chép lời hai lên bảng, mỗi dòng là một câu hát. III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời? 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Học hát: Quốc ca Việt Nam (tiếp) - Em nào có thể giới thiệu về tác giả và nội dung bài Quốc ca Việt Nam? - Nghe bài hát:HS nghe bài hát qua băng điã hoặc nghe GV trình bày. - Trình bày lại lời một: Lớp trởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhịp lời một bài Quốc ca Việt Nam Tập hát lời hai:- Học sinh đọc lời ca. - GV hỏi: Trong lời hai có từ nào các em cha hiểu? Nếu không có, GV giải thích từ khó. - Giáo viên dạy từng câu nh lời một, đàn giai điệu và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Trong qua trình tập lời hai, GV chỉ định một số HS trình bày, nếu các em hát cha đúng. GV hớng dẫn để các em hát chính xác hơn. - Hát lời hai: Hát đầy đủ lời hai, GV nhắc các em lấy hơi . GV làm mẫu về cách lấy hơi HS ghi bài HS trả lời HS nghe và cảm nhận HS thực hiện -HS thực hiện -HS trả lời (nếu đợc) -HS theo dõi, ghi nhớ HS tập hát HS hát theo hớng dẫn của GV * Trình bày bài hát GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở t thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời. * Củng cố bài: HS hát cả bài HS thực hiện GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 2 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 - Lớp trởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát Quốc ca. - Từng tổ đứng tại chổ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát HS ghi nhớ, về nhà thực hiện Ngày soạn: 7/9/2010 Ngày dạy:Thứ t, ngày 8/9/2010 âm nhạc 3: tuần 3: Tiết 3 Học hát: Bài ca đi học Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I.Yờu cu: Bit hỏt theo giai iu li 1 Bit hỏt kt hp v tay m theo bi hỏt II.Chun b ca GV - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Bài ca đi học - Băng nhạc, máy nghe. Tranh vẽ cảnh những em bé trên đờng tới trờng, giống trang 6 trong Tập bài hát lớp 3. - Chép một lời lên bảng thành 4 dòng, tơng đơng 4 câu hát. III. Hot ng dy v hc H ca GV HĐ của HS Học hát: Bài ca đi học 1. Giới thiệu: Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ông là ngời rất tâm huyết và có nhiều đóng góp trong việc giáo dục âm nhạc ở trờng phổ thông. Bài ca đi học là một ca khúc ngắn gọn trong sáng, nói lên niềm vui của những em bé ngày ngày đợc tới trờng trong khung cảnh thiên nhiên tơi đẹp. 2. Nghe bài hát: HS nghe băng hát mẫu 3. Đọc lời theo tiết tấu lời ca: HS đọc lời trên bảng. Mỗi lời gồm 4 câu hát, hình tiết tấu chính của bài hát là: HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. 4. Luyện thanh: 1-2 phút 5. Tập hát từng câu: GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và nhẩm theo. Tập tơng tự với các câu tiếp theo. Tập xong hai câu, GV cho hát nối liền hai câu với nhau. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi khi nghỉ ở dấu lặng đơn. HS ghi bài HS theo dõi HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS thực hiện Luyện thanh HS tập hát theo hớng dẫn của GV GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Tiến hành dạy hai câu còn lại tơng tự. 6. Hát lời một: Hát hai lần Nửa lớp hát hai câu đầu, nửa kia hát hai câu sau, rồi đổi ng- ợc lại. 7. Trình bày bài hát - dùng tiết tấu Country 2/4, tốc độ = 105. GV yêu cầu các em thể hiện sự trong sáng và sôi nổi trong bài hát. 1-2 HS trình bày HS hát cả bài HS trình bày HS thực hiện HS tham gia GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 3 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 8. Sử dụng một vài cách hát tập thể:Chia lớp thành hai nửa, một nửa hát một câu đối đáp nhau. Đổi lại phần trình bày, GV nhận xét. 9. Củng cố bài - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn. HS ghi nhớ Ngày soạn:14/9/2010 Ngày dạy:Thứ t, ngày 15/9/2010 âm nhạc 3: tuần 4: Tiết 4 Học hát: Bài ca đi học ( Tiếp) I.Yêu cầu: -HS biết hát theo giai điệu đúng lời 2 -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hat -Biét hát kết hợp vận động phụ hoạ II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. Băng nhạc, máy nghe. - Đàn và hát thuần thục Bài ca đi học - Tranh ảnh minh hoạ và một vài động tác vận động phụ họa. - Chép lời hai lên bảng. III. Hoạt động dạy học HĐ của GV HĐ của HS Học hát: Bài ca đi học (tiếp) HS nghe toàn bộ bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày 2. Trình bày lời một đã học: Theo cách hát đối đáp:GV chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau đến hết lời một. Theo cách hát nối tiếp:GV chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. 3. Tập hát lời hai. - Học sinh đọc lời ca trên bảng. - GV chia lớp thành hai nửa. Nửa lớp hát lời một bằng nguyên âm La, đồng thời nửa kia hát lời hai. GV hớng dẫn một vài chỗ cần thiết, sau đó đổi lại phần trình bày. GV nhắc nhở HS lấy hơi khi hết mỗi câu hát. GV chỉ định 1-2 HS hát lời hai, GV nhận xét và hớng dẫn những chỗ cần thiết. 4. Hát đầy đủ cả hai lời. - Cả lớp hát hoà giọng cả hai lời, GV nhận xét. - Nửa lớp hát lời một, nửa kia hát lời hai, rồi đổi ngợc lại. 5. Tập một vài cách hát tập thể Tập hát đối đáp Chia lớp thnàh hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau. Đổi lại phần trình bày Gv nhận xét. Tập hát nối tiếp. Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. Đổi lại phần trình bày của từng tổ, GV nhận xét. 6. Trình bày bài hát: HS ghi bài HS nghe HS thực hiện HS thực hiện 1-2 em đọc lời ca HS thực hiện HS nghe, ghi nhớ HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện HS trình bày GV yêu cầu các em thể hiện sự trong sáng và sôi nổi trong bài GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 4 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 hát. 7. Hát kết hợp vận động - GV mời 1-2 HS học khá lên trớc lớp, hát và vận động phụ họa cho bài hát - GV hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - Một vài nhóm HS lên hát và vận động phụ họa. 8. Căn dặn: GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thộc cả hai lời và hát tự HS thực hiện HS ghi nhớ Ngày soạn:21/9/2010 Ngày dạy:Thứ t, ngày 22/9/2010 Âm nhạc 3: tuần5 : Tiết 5 Học hát: Bài Đếm sao I.Yờu cu: -Bit hỏt theo giai iu v li ca. -Bit hỏt kt hp v tay v gừ m theo phỏch ca bi hỏt. II. Chun b ca GV - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Đếm sao. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh bầu trời đêm và những ngôi sao hoặc giống trang 8 tập bài hát lớp 3. -Chép lời lên bảng thành 4 dòng, tơng đơng với 4 câu hát. III. Hot ng dy-hc H ca GV HĐ của HS Học hát: Đếm sao 1. Giới thiệu về bài hát Bầu trời cao vời vợi gợi cho chúng ta ớc mơ bay bổng vào không gian, tới những hành tinh xa tít. Trong đêm hè gió mát đợc ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mối ngời đều có những cảm xúc thật dễ chịu. HS theo dõi Nhạc sĩ Văn Chung đã viết bài hát Đếm sao. Bài hát có giai điệu du dơng, lời ca giản dị, trong sáng nh bức tranh vẽ nên cuộc sông thanh bình với những ớc mơ cao đẹp. 2. Nghe bài hát: HS nghe bài hát qua đĩa 3. đọc lời theo tiết tấu lời ca: đọc lời trên bảng. Câu 1-2-3 có âm hình tiết tấu. GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 3 lần. GV chỉ định một vài HS gõ lại tiết tấu. HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. 4. Luyện thanh: 1-2 phút. 5. Tập hát từng câu GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này vài lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. Tơng tự với các câu tiếp theo. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi sau những chỗ ngân dài. Câu 4 khác câu 1-2-3 về tiết tấu. GV cần hớng dẫn các em kĩ hơn. 6. Hát cả bài:Nửa lớp hát hai câu đầu, nữa kia hát hai HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS theo dõi HS nghe HS thực hiện HS thực hiện HS tập hát theo hớng dẫn của GV HS hát hai câu HS thực hiện HS thực hiện HS hát cả bài GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 5 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 câu sau, rồi đổi ngợc lại. 7. Trình bày bài hát Học sinh thực hiện Hát cả bài hai lần, kết bằng cách nhắc lại câu 4 thêm hai lần nửa. 8. Tập hát đối đáp-Tập hát nối tiếp: Tập hát lính xớng và hoà giọng - Cử một HS hát câu 1 và câu 3, tất cả hát hoà giọng câu 2 và câu 4. 9. Củng cố bài:Từng tổ đứng tạo chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên rõ ràng hơn. HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS ghi nhớ Ngày soạn:28/9/2010 Ngày dạy:Thứ t, ngày 29/9/2010 âm nhạc 3: tuần 6 : Tiết 6 Ôn tập bài hát: Đếm sao Trò chơi âm nhạc I. YấU CU: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca -Bit gừ m theo nhp, theo phỏch, kt hp vn ng ph ho -Bit chi trũ chi õm nhc II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. Băng đĩa, máy nghe. - Đàn và hát thuần thục bài Đếm sao. - GV tập một vài động tác minh họa cho bài hát: Vỗ tay theo nhịp 3 và bớc chân theo nhịp 3. III. Hoạt động dạy học H ca GV HĐ của HS Ôn tập bài hát: Đếm sao 1. Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ theo phách; GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp; GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. 2. hát kết hợp vận động: - Vỗ tay theo nhịp 3: Hai HS ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ bàn thay vào nhau, phách 1 và 3 mỗi em tự vỗ hai tay của mình. - Bớc chân theo nhịp 3: - GV hớng dẫn HS một vài động tác vận động đã chuẩn bị. - HS trình bày bài hát và vận động. - GV mời HS lên trình bày trớc lớp theo nhóm 2-4 em hoặc cá nhân. HS ghi bài HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 6 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 3. Biểu diễn bài hát theo một vài hình thức GV nêu yêu cầu thi đua biểu diễn bài hát theo nhóm 3-4 em hoặc theo tổ, GV chấm điểm Trò chơi âm nhạc Đếm sao. Nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. - Hát bằng một nguyên âm Dùng một nguyên âm để hát thay cho lời ca. Ví dụ Tổ 1 hát câu 1 bằng âm A Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U Tổ 3 hát câu 3 bằng âm Ư Tổ 4 hát câu 4 bằng âm A GV nhắc HS: Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục hơn. Củng cố, dặn dò : HS về nhà ôn tập và biểu diễn tốt bài hát HS tham gia HS thực hiện HS ghi nhớ Ngày soạn:17/10/2009 GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 7 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày dạy: Thứ t, ngày 21/10/2009 âm nhạc 3: Tiết 7 Học hát: Bài Gà gáy I. YấU CU: Bit õy l mt bi hỏt dõn ca ca dõn tc Cụng Lai Chõu. -Bit hỏt kt hp gừ m theo nhp, theo phỏch ca bi hỏt. II. Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh chú gà trống cất tiếng gáy trong buổi sớm giống trang 10 trong tập bài hát lớp 3. - Chép lời ca lên bảng thành 4 dòng, tơng đơng 4 câu hát. III. Hoạt động dạy học H ca GV HĐ của HS Học hát: Gà gáy 1. Giới thiệu bài hát: Tiếng gà gáy là âm thanh báo hiệu bình minh lên, HS ghi bài HS theo dõi một ngày mới bắt đầu. Nó đem đến cho con ngời cảm giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ. -Nội dung bài hát 2. Nghe hát :HS nghe bài hát qua băng đĩa . 3. Đọc lời ca: HS đọc lời ca trên bảng. GV giải thích tiếng gà gáy ở mỗi nơi đợc ngời dân ở đó miêu tả bằng âm thanh khác nhau. Có nơi dùng Cúc cu Nơi khác là ò ó o. Đồng bào Cống ở Lai Châu lại dùng Le teđể miêu tả tiếng gà gáy. Bài hát làm chúng ta liên tởng đến hình ảnh buổi sáng mát lạnh ở miền núi, những giọt sơng còn động trên lá cây, mặt cỏ, cuộc sống thật phẳng lặng, yên bình. Từ Le te gợi cho ta cảm giác đó nh là tiếng gáy vang lên từ phía rất xa của chú gà trống choai dậy sớm, đang chào mừng một ngày mới bắt đầu. 4. Luyện thanh: là la lá la là 1-2 phút 5. Tập hát từng câu: GV hát mẫu câu 1, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. GV tiếp tục đàn câu một và bắt nhịp (đếm 1-2) cho HS hát cùng với đàn. Tập tơng tự với các câu tiếp theo. Khi tập xong hai câu thì GV cho hát nối liền hai câu với nhau. Tiến hành dạy hai câu theo cách tơng tự. HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS theo dõi GV giải thích HS luyện thanh HS tập hát HS trình bày 6. Sử dụng một vài cách hát tập thể: Tập hát lĩnh xớng: - Câu 1-3: Một HS hát lĩnh xớng. -Câu 2-4: Cả lớp hát hoà giọng Tập hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, nửa lớp hát câu 1- 3, nửa kia hát câu 2-4, sau đó đổi cách trình bày. 7. Trình bày hoàn chỉnh bài hát: GV dạo nhạc, lần thứ nhất hát đối đáp, GV dạo nhạc giữa bài, lần thứ hai hát lĩnh xớng. Kết thúc bài bằng cách hát câu cuối thêm một lần. 8. Củng cố bài:- Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, trôi chảy hơn. HS tập hát lĩnh xớng và hoà giọng HS tập trình bày bài hát HS thực hiện HS ghi nhớ Ngày soạn:24/10/2009 GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 8 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày dạy:Thứ t, ngày 28/10/2009 âm nhạc 3: Tiết 8 Ôn tập bài hát gà gáy I.YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin. -Bit biu din bi hỏt. II. CHUN B: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ. - Chuẩn bị một vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. III.HOT NG DY-HC CH YU : H ca GV H ca HS Ôn tập bài hát: Gà gáy 1. Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ theo phách: GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. HS thực hiện cá nhân - Hát kết hợp gõ theo nhịp: GV làm mẫu câu 1 và 2 , HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. - GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. 2. Hát kết hợp vận động: - Hớng dẫn hát và vận động theo phần chuẩn bị của GV. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát kết hợp vận động - GV mời HS lên trình bày trớc lớp theo nhóm 2- 4 hoặc cá nhân. *Củng cố: HS trình bày bài hát theo hình thức tốp ca Gọi một nhóm lên trình bày Dặn dò HS về nhà tập biểu diễn bài hát. HS ghi bài HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS tập hát và vận động HS trình bày HS thực hiện GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 9 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày soạn:1/11/2009 GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 10 [...]... Nguyệt 17 Năm học 2010 - 2011 Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày soạn: 13/ 12/2008 Ngày dạy:Th t, ngy 17/12/2008 Âm nhạc 3: Tiết 16: Kể chuyện âm nhạc: Cá Heo với âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I YấU CU: -Bit ni dung cõu chuyn -Bit tờn gi ca cỏc nt nhc v tỡm v trớ nt nhc qua trũ chi II Chuẩn bị của giáo viên: - Một vài tranh ảnh để giới thiệu về loài cá heo - Tập chỉ nốt nhạc trên bàn tay cho thuần... Hoàng Văn Thụ thnh thc Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày soạn:7/11/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 11/11/2009 âm nhạc 3 Tiết 10 Học hát: Bài lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời: Mộng Lân) I YấU CU:-Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit gừ m theo nhp, theo tit tu li ca II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài Lớp chúng ta đoàn kết - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh các em HS cắp sách... 2011 Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày soạn: 6/12/2008 Ngày dạy:Thứ t, ngày 10/12/2008 Âm nhạc 3: Tiết 15 Học hát: Bài Ngày mùa vui ( Tiếp) Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li 2 v kt hp vn ng ph ho -Nhn bit mt vi nhc c dõn tc II Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng - Tranh ảnh đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh, chuẩn bị máy nghe, băng đĩa nhạc có âm thanh của những nhạc. .. 2010 - 2011 12 Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 HS ghi nhớ Ngày soạn:14/11/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 18/11/2009 Âm nhạc 3: Tiết 11 Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết I.YấU CU:-Bit hỏt theo gia iu v ỳng li cav kt hp vi vn ng ph ho -Tp biu din - Kt hp vi cỏc hot ng II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài Lớp chúng ta đoàn kết - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh các em HS chơi... Ngày dạy: Thứ t ngày 3/ 2/2010 âm nhạc 3: Tiết 23 Giới thiệu về một số hình nốt nhạc I YấU CU: - Tp biu din mt s bi hỏt ó hc - Bit ni dung cõu chuyn Du Bỏ Nha-Chung T K - Nhn bit mt s hỡnh nt nhc -Tp vit cỏc hỡnh nt nhc II Chuẩn bị của giáo viên GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 25 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 - Tranh vẽ các nốt nhạc trên khuông nhạc - Tranh vẽ minh hoạ... Nguyệt 30 Năm học 2010 - 2011 Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 HĐ của HS Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ HĐ của GV GV: Đặng Thị Thu Nguyệt 31 Năm học 2010 - 2011 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Học hát: Chị Ong Nâu và em bé HS ghi bài 1 Nghe bài hát HS nghe toàn bộ bài hát qua băng đĩa hoặc do GV HS nghe bài hát trình bày 2 Trình bày lời một đã học.Theo cách hát đối đáp: HS trình bày GV chia lớp. .. HS về học bài GV: Đặng Thị Thu Nguyệt 32 Năm học 2010 - 2011 Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Ngày soạn: 21 /3/ 2009 Ngày dạy: Thứ ba, 24 /3/ 200 9Âm nhạc 3: Tiết 27 Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình Nhạc và lời: Lê Hoàng Minh I.YấU CU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca.- Biết hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát GV: Đặng Thị Thu Nguyệt 33 Năm học 2010 - 2011 Trờng Tiểu Học... Đặng Thị Thu Nguyệt 14 29/11/2009 Năm học 2010 - 2011 Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày dạy:Thứ t, ngày 2/12/2009 âm nhạc 3: Tiết 13 Ôn tập bài hát :Con Chim non I YấU CU: - Bit hỏt ỳng giai iu v li ca -Bit hỏt kt hp vn ng theo nhp 3/ 4 II Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài: Con chim non - Hớng dẫn HS vỗ tay theo nhịp 3 III Hoạt động dạy học 1 ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS... dạy:Thứ ta,18/2/2009 âm nhạc 3: Tiết 22 Ôn tập bài hát Cùng múa hát dới trăng Giới thiệu Không nhạc và khoá son I YấU CU: - Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca, kt hp vn ng ph ho bi hỏt -Bit khuụng nhc, khoỏ Son v cỏc nt trờn khuụng II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng Băng nhạc, máy nghe GV: Đặng Thị Thu Nguyệt 24 Năm học 2010 - 2011 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 - Đàn và hát... nghe, ghi nhớ Năm học 2010 - 2011 Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Ngày soạn: Ngày dạy: âm nhạc 3: Tiết 18 tập biểu diễn các bài hát đã học I YấU CU: - HS biểu diễn một cách tự nhiên các bài hát đã học trong học kỳ I - Khuyến khích HS sự tự tin khi trình bày các bài hát Động viên các em nhiệt tình trong hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài lớp học - GV đánh giá công bằng, chính xác kết . Nguyệt Năm học 2010 - 2011 17 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày soạn: 13/ 12/2008 Ngày dạy:Th t, ng y 17/12/2008 Âm nhạc 3: Tiết 16: Kể chuyện âm nhạc: Cá Heo với âm nhạc . Năm học 2010 - 2011 9 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày soạn:1/11/2009 GV: Đặng Thị Thu Nguyệt Năm học 2010 - 2011 10 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 Ngày. Năm học 2010 - 2011 11 Trờng Tiểu Học Hoàng Văn Thụ Giáo án Âm Nhạc Lớp 3 thnh thc Ngày soạn:7/11/2009 Ngày dạy:Thứ t, ngày 11/11/2009 âm nhạc 3 Tiết 10 Học hát: Bài lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_Bộ 3, Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm_Bộ 3, , - Cả lớp cùng tập đọc lời ca. GV làm mẫu, sau đó bắt nhịp, III. Hoạt động dạy học, I. YấU CU: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca, Tập hát lĩnh xướng: Một HS hát 4 câu đầu, cả lớp hát 4 câu tiếp theo., so với sơ đồ. GV hát và đánh nhịp làm mẫu rồi hướng dẫn HS thực hiện. Sau đó chỉ định một vài HS trình bày., II. Chuẩn bị của giáo viên, - Cả lớp cùng tập đọc lời ca. GV làm mẫu, vừa gõ âm hình trên vừa đọc lời câu 1, sau đó bắt nhịp đếm 1 2

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Mục lục

Xem thêm