0

Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm

35 1,142 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:05

TUẦN 1: Thứ ba ngày 24 tháng 8 năm 2010 ÂM NHẠC Tiết 1 Học hát bài: QUỐC CA VIỆT NAM Nhạc và lời: Văn Cao I/ MỤC TIÊU :  HS hiểu Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của Nhà nước, được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ.  HS biết hát theo giai điệu và lời 1.  Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. * Học sinh khá giỏi: Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài Quốc ca. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Dạy hát (lời 1). - GV giới thiệu bài hát và tác giả. - HS nghe bài hát Quốc ca từ đĩa. - HS tập đọc lời ca. - GV giải thích từ khó. - Dạy hát từng câu, nối tiếp đến hết câu. - GV đếm phách để HS ngân dài đủ số phách. - GV hướng dẫn kỹ hai câu hát: Đường vinh quang xây xác quân thù Vì nhân dân chiến đấu không ngừng  Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. a. Bài Quốc ca được hát khi nào? b. Ai là tác giả bài Quốc ca? c. Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta phải có thái độ như thế nào? 3. Củng cố- Dặn dò. -Cho học sinh hát lại lời 1 -GV nhận xét, biểu dương. -Dặn dò: Học thuộc lời 1, tập hát đúng giai điệu. Chuẩn bị: Hát lời 2. TUẦN 2: Thứ tư, ngày 31 tháng 8 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 2 Học hát bài: QUỐC CA VIỆT NAM (lời 2) Nhạc và lời: Văn Cao I/ MỤC TIÊU :  HS hiểu Quốc ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của Nhà nước, được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ.  HS biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.  Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. * Học sinh khá giỏi: Biết hát đúng giai điệu. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài Quốc ca. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ Cho học sinh hát lại lời 1 – Chú ý hát Quốc ca trang nghiêm 3. Bài mới: Hoạt động 1: Dạy hát (lời 2). - GV cho HS nghe băng lại bài hát. - HS tập đọc lời ca lời 2. - GV tập hát lời 2 dựa vào giai điệu lời 1. - HS ôn luyện lời 2 theo nhóm. - HS hát lời 1 sang lời 2.  Hoạt động 2: Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. - HS đứng hát bài Quốc ca với tư thế nghiêm trang như khi chào cờ. - Giáo viên uốn nắn, sửa sai cho học sinh 3. Củng cố- Dặn dò. - Khi nào chúng ta mới hát Quốc ca - Khi Quốc ca thì đứng tư thế như thế nào? - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuộc lời 1 và 2, tập hát đúng giai điệu. - Chuẩn bị: Bài ca đi học. – Về đọc thuộc lời bài hát TUẦN 3: Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 3 Học hát bài: BÀI CA ĐI HỌC (lời 1) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I/ MỤC TIÊU :  HS biết hát theo giai điệu và lời 1.  HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết gõ đệm theo phách. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Bài ca đi học”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài c_: Quốc ca Việt Nam (lời 2) Cho học sinh hát lại bài Quốc ca – HS hát trang nghiêm Nhận xét 2. Bài mới: Bài ca đi học (lời 1) Hoạt động 1: Dạy hát (lời 1). - GV giới thiệu nội dung bài hát, tác giả. - GV cho HS nghe băng bài hát. - HS đọc đồng thanh lời ca lời 1. - Dạy hát từng câu. - HS nhận ra sự giống nhau giữa câu 1 và câu 3. - HS vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu.  Hoạt động 2: Tập hát theo nhóm. - HS hát theo cặp, hát theo nhóm (4 nhóm). - Chú ý thể hiện đúng tính chất của bài hành khúc. 3. Củng cố- Dặn dò. - Cho học sinh hát lại lời 1 – nhận xét tuyên dương - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuộc lời 1, tập hát đúng giai điệu. - Chuẩn bị: Học hát lời 2 bài Bài ca đi học - Hát lại bài kết hợp gõ đệm. TUẦN 4: Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 4 Học hát bài: BÀI CA ĐI HỌC (lời 2) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I/ MỤC TIÊU :  HS biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.  HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết hát đúng giai điệu; biết hát kết hợp vận động phụ họa. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Bài ca đi học”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Bài ca đi học (lời 1) Gọi HS hát lại lời 1. Nhận xét 3. Bài mới: Bài ca đi học (lời 2) Hoạt động 1: Dạy hát (lời 2). - GV cho HS nghe băng bài hát lời 2. - HS đọc đồng thanh lời ca lời 2. - Dạy hát từng câu. - HS vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu.  Hoạt động 2: Ôn luyện cả bài. - Ôn lại cả bài hát, HS ôn luyện nhiều lần. - Chia nhóm, mỗi nhóm lần lượt trình bày bài hát. - GV nhận xét, sửa sai. 3. Củng cố- Dặn dò. -Cho học sinh hát lại cả bài kết hợp phụ họa bài hát -Nhận xét tiết học -GV nhận xét tiết học. -Dặn dò: Học thuộc cả bài, tập hát đúng giai điệu. -Chuẩn bị: Học bài hát Đếm sao. – Học trước lời bài hát TUẦN 5: Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 5 Học hát bài: ĐẾM SAO Nhạc và lời: Văn Chung I/ MỤC TIÊU :  HS biết hát theo giai điệu và lời ca  HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết gõ đệm theo phách. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Đếm sao”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Bài ca đi học Gọi HS hát lại bài hát “Bài ca đi học” 3. Bài mới: Đếm sao Hoạt động 1: Dạy hát bài “ Đếm sao”. - GV cho HS nghe băng bài hát. - Hướng dẫn học sinh đọc đồng thanh lời 1. GV hát mẫu bài 1lần sau đó lần lượt tập cho HS hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài. - Gọi HS hát mẫu.  Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Một ông sao sáng. Hai ông sáng sao x x x x x. x x x xx - Khi hát kết hợp vỗ tay theo phách hoặc giậm chân theo nhịp đếm của GV để hát bài hát được đều . - HS chú ý hát ngân dài 3 phách trong nhịp 3/4 theo hướng dẫn của GV. -Lớp tập hát lại lời của bài hát từ 3 -4 lần. -Lớp tiến hành chia 4 nhóm hát nối tiếp nhau mỗi nhóm hát một câu cho đến hết bài hát. 4. Củng cố- Dặn dò. -GV nhận xét tiết học. -Dặn dò: Học thuộc bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm. -Chuẩn bị: Học hát bài “ Đếm sao”. Hát kết hợp gõ đệm và múa minh họa. TUẦN 6: Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 6 Ôn tập bài hát : ĐẾM SAO Trò chơi âm nhạc I/ MỤC TIÊU :  HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca  HS biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ họa.  Đối với HS khá, giỏi: Biết gõ đệm theo nhịp. Biết chơi trò chơi âm nhạc. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Đếm sao”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Đếm sao Gọi HS hát lại bài hát “Đếm sao” 3. Bài mới: Ôn bài hát: Đếm sao Hoạt động 1: Ôn lại bài “ Đếm sao”, kết hợp gõ đệm theo phách. - GV cho HS nghe băng bài hát. - GV hát mẫu bài một lần sau đó lần lượt tập cho HS hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài. - Lưu ý học sinh phải ngân dài 3 phách trong nhịp ¾. - GV đếm phách để HS hát cho đều. - Khi hát kết hợp vỗ tay theo phách hoặc giậm chân theo nhịp đếm của GV để hát bài hát được đều.  Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc. - Nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. - Hát bằng một nguyên âm. Dùng một nguyên âm để hát thay cho lời ca. Ví dụ: + Tổ 1 hát câu 1 bằng âm A + Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U + Tổ 3 hát câu 3 bằng âm I 4. Củng cố- Dặn dò. -GV nhận xét tiết học. -Dặn dò: Học thuần thục bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm, múa minh họa. -Chuẩn bị: Học hát bài : Gà gáy: xem trước lời bài hát. TUẦN 7: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 7: HỌC HÁT BÀI : GÀ GÁY Dân ca dân tộc Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I/ MỤC TIÊU :  HS biết đây là bài dân ca.  Biết hát theo giai điệu và lời ca.  Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết đây là bài dân ca của dân tộc Cống ở tỉnh Lai Châu. Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp. II/ CHUẨN BỊ:  Máy hát, đĩa nhạc có bài “Gà gáy”, nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: “Đếm sao” Gọi HS hát lại bài hát “Đếm sao” 3. Bài mới: Gà gáy - Tiếng gà gáy là âm thanh báo hiệu bình minh lên, một ngày mới bắt đầu. Nó đem đến cho con người cảm giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ. - Nội dung bài hát. Hoạt động 1: Học hát bài Gà gáy. - HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc GV hát mẫu. - Cho học sinh đọc đồng thanh lời bài hát. - GV dạy cho học sinh tập từng câu ,lưu ý học sinh hát tốc độ vừa phải. - GV yêu cầu HS luyện tập nhiều lần để học sinh hát đúng , hát đều.  Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi! + Gõ đệm theo nhịp: x x x x + Gõ đệm theo phách: x x x x xx xx + Gõ đệm theo tiết tấu: x x x x x x x x x x - Yêu cầu học sinh chia thành 4 nhóm hát nối tiếp từng câu. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: Học thuần thục bài hát, tập hát kết hợp gõ đệm . - Chuẩn bị: Học hát bài : Gà gáy (t.t): hát thuộc lời, tập hát kết hợp gõ đệm. TUẦN 8: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011 ÂM NHẠC Tiết 8 ÔN TẬP BÀI HÁT: GÀ GÁY Dân ca dân tộc Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.  Biết hát kết hợp vận động phụ họa .  Đối với HS khá, giỏi: Tập biểu diễn bài hát. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gà gáy Gọi HS hát lại bài hát “Gà gáy”. 3. Bài mới: Ôn bài hát Gà gáy Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài hát : “ Gà gáy “. Hoạt động 1: Ôn lại bài hát Gà gáy. - HS nghe lại bài hát qua băng đĩa hoặc GV hát mẫu. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi! + Gõ đệm theo nhịp: x x x x + Gõ đệm theo phách: x x x x xx xx + Gõ đệm theo tiết tấu: x x x x x x x x x x - Học sinh có thể ôn tập bài hát theo từng câu tiếp nối cho đến hết bài theo sự gõ đệm theo phách 2/4 của giáo viên. - Lớp tiến hành chia 4 nhóm hát nối tiếp mỗi nhóm một câu cho đến hết bài hát.  Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. Ví dụ: + Con gà gày le té le: hai tay để lên miệng. + Nắng sáng lên rồi : tay phải giơ lên cao xoay tròn về. + Rừng và nương xanh: tay trái giơ lên cao xoay tròn về. + ai ơi: nhún nhẹ hai khớp gối. - Cho 2 HS lên làm mẫu trước lớp. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Học thuần thục bài hát, tập hát kết hợp vận động phụ họa. - Chuẩn bị: Ôn tập bài hát : Gà gáy (t.t): hát kết hợp vận động phụ họa. Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011 Âm nhạc Tiết 9: Ôn tập 3 bài hát: BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và đúng lời của 3 bài hát.  Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát . Tập biểu diễn bài hát.  Đối với HS khá, giỏi: Biết hát theo giai điệu và thuộc lời của 3 bài hát. Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách, theo nhịp. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại bài hát “Gà gáy”. 3. Bài mới: Ôn tập 3 bài hát: bài ca đi học, đếm sao, gà gáy Hoạt động 1:Ôn tập bài hát: Bài ca đi học 1. Hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày 2. Hát kết hợp vận động: - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi nhóm 3 – 4 HS  Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Đếm sao 1. Trình bày bài bằng cách hát đối đáp: - Chia lớp thành hai nửa, mỗi bên hát một câu đối đáp cả hai lời. - GV cho hai tổ hát đối đáp với nhau. 2. Trình bày bằng cách hát nối tiếp. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu. Hát cả bài hai lần. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu bằng một nguyên âm A – U - Ư - A. 3. Hát kết hợp vận động: - Cả lớp đứng tại chổ trình bày bài hát, kết hợp bước chân theo nhịp 3. Động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, mềm dẻo. - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi nhóm 3 – 4 HS 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Học thuần thục bài hát, tập hát kết hợp vận động phụ họa. - Chuẩn bị: Lớp chúng ta đoàn kết – học thuộc lời bài hát Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2011 TUẦN 10 Âm nhạc Tiết 10 Học hát bài : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Nhạc và lời: Mộng Lân I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và lời ca.  Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .  Đối với HS khá, giỏi: Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo nhịp. II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Gọi HS hát lại 3 bài hát: Bài ca đi học, đếm sao, Gà gáy 3. Bài mới: Học hát bài : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Hoạt động 1: Giới thiệu về bài hát - Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học hát bài : Lớp chúng ta đoàn kết . nhạc và lời: Mộng Lân. - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài  Hoạt động 2: Học hát: Lớp chúng ta đoàn kết 1. Nghe bài hát: - HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc do giáo viên trình bày. 2. Đọc lời ca: - Bài hát có hai lời, HS đọc lời ca. - GV hỏi: từ “keo sơn” em nào có thể giải thích ý của từ này? - Nếu HS không thực hiện được, GV giải thích 4. Luyện thanh: 1- 2 phút 5. Tập hát từng câu: - GV hát mẫu một câu, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. - GV bất nhịp (đếm 2 - 1) cho HS hát cùng. - Tập tương tự với các câu tiếp theo. - Khi tập xong hai câu. GV cho hát nối hai câu với nhau. GV nhắc HS lấy hơi trước mỗi câu hát. - GV chỉ định 1- 2 HS hát lại hai câu này. - Tiến hành dạy những câu còn lại theo cách tương tự. Hai câu 7 - 8 là câu hát khó. GV cần hát mẫu kĩ hơn để HS hát đúng cao độ. - HS hát cả bài hai lần. [...]... giản theo lời ca - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị: Ơn tập các nốt nhạc Tập biểu diễn bài hát TUẦN 33 Thứ năm, ngày 3 tháng 5 năm 2012 Âm nhạc Tiết 33 ƠN TẬP CÁC NỐT NHẠC TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I/ MỤC TIÊU :  Tập biểu diễn một vài bài hát đã học  HS khá, giỏi: Ơn tập và biểu diễn những bài hát đã học II/ CHUẨN BỊ:  nhạc cụ gõ III/ LÊN LỚP : 1 Ổn định 2 KTBC: Gọi 2 ,3 HS hát lại một trong... “Khng nhạc bàn tay” - Cho học sinh tập ghép các nốt nhạc bằng bìa trên khng nhạc theo u cầu của giáo viên - Cho HS tập gọi tên các nốt nhạc trên khng nhạc - Nhận xét đánh giá 4 Củng cố- Dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị bài sau: Biểu diễn bài hát TUẦN 32 Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2012 Âm nhạc Tiết 32 Học bài hát tự chọn: sen hồng Nhạc và lời: Hồng Bách I/ MỤC TIÊU :  Biết hát... cố- Dặn dò - Cho HS hát lại cả bài bài hát Ngày mùa vui - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài và tập hát cho thuộc lời bài hát - Chuẩn bị: Học hát: ngày mùa vui (t.t): tập hát cho thuộc lời cả bài hát ,hát kết hợp gõ đệm, vận động phụ họa TUẦN 16 Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 31 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC : CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRỊ CHƠI I/ MỤC TIÊU... nốt nhạc, hướng dẫn cách phát âm chuẩn xác u cầu các em tập viết vào vở rồi mới tiến hành trò chơi “ bảy anh em” và “ Khng nhạc bàn tay” 4 Củng cố- Dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà tìm đọc câu chuyện về cá heo - Chuẩn bị: trị chơi “ bảy anh em” và “ Khng nhạc bàn tay” (t.t): các nhóm tổ chức chơi trên lớp TUẦN 17 Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 33 ƠN TẬP 3 BÀI... của HS 4 Củng cố- Dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Nhắc HS về nhà ơn tập, tập biểu diễn bài hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ Luyện tập ghi nhớ tên vị trí 7 nốt nhạc đã được giới thiệu, tập kẻ khng nhạc, khố Son - Chuẩn bị: Tập viết các nốt nhạc trên khng nhạc TUẦN 29 Thứ năm, ngày 29 tháng 3 năm 2012 Âm nhạc Tiết 29 TẬP VIẾT CÁC NỐT NHẠC TRÊN KHNG NHẠC I/ MỤC TIÊU :  Ơn lại... chim hót trong vườn - Nhóm 3 : “ Nơ nức …” - Cả 3 nhóm cùng hát câu thứ 4 : “Có đâu vui nào vui hơn ” 4 Củng cố- Dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị: kết hợp gõ đệm thật tốt 3 bài hát TUẦN 18 Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 35 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I/ MỤC TIÊU :  Tập biểu diễn vài bài hát đã học II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ đệm III/ LÊN LỚP : 1 Ổn định 2 KTBC: Gọi... kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ Luyện tập ghi nhớ tên vị trí 7 nốt nhạc đ được giới thiệu, tập kẻ khng nhạc, khố Son - Chuẩn bị: Kể chuyện âm nhạc: Chàng c-phê và cây đàn Lia Nghe nhạc TUẦN 31 Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2012 Âm nhạc Tiết 31 ƠN TẬP 2 BÀI HÁT: CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ, TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH ƠN TẬP CÁC NỐT NHẠC I/ MỤC TIÊU :  Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hát  Tập... đầu khng nhạc 4 Củng cố- Dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bị: Giới thiệu một số hình nốt nhạc Bài đọc thêm: Du Bá Nha-Chung Tử Kì TUẦN 23 Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012 Âm nhạc Tiết 23 giới thiệu một số hình nốt nhạc Bài đọc thêm: Du Bá Nha – Chung Tử Kì I/ MỤC TIÊU :  Tập biểu diễn một số bài hát đã học  Biết nội dung câu chuyện  HS khá, giỏi: Biết một số hình nốt nhạc Tập... bảng và giới thiệu vai trò của khng nhạc trong bản nhạc - Giáo viên viết các nốt nhạc Đơ Rê Mi Pha Son La Si lên khng nhạc và giới thiệu tên của từng nốt và vị trí của từng nốt nhạc trên khng nhạc - Giáo viên viết các âm hình nốt nhạc lên bảng và giới thiệu cho học sinh biết cách nhận biết âm hình từng nốt nhạc và giá trị của từng nốt nhạc trên bản nhạc  Hoạt động 2: Bài đọc thêm: Du Bá Nha – Chung... hình nốt nhạc II/ CHUẨN BỊ:  Nhạc cụ gõ đệm III/ LÊN LỚP : 1 Ổn định 2 KTBC: Gọi 2 ,3 HS hát lại bài hát “cùng hát múa dưới trăng ” 3 Bài mới: giới thiệu một số hình nốt nhạc Bài đọc thêm: Du Bá Nha – Chung Tử Kì  Hoạt động 1: Giới thiệu một số hình nốt nhạc - Giáo viên giới thiệu cho học sinh hình dáng cũng như tên của các nốt nhạc - GV kẻ khng nhạc lên bảng và giới thiệu vai trò của khng nhạc trong . kết hợp gõ đệm, vận động phụ họa. Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 31 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC : CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU TÊN NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU :  Biết nội dung câu. 3. Bài mới: Kể chuyện âm nhạc : cá heo với âm nhạc Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi - GV ghi tựa bài lên bảng. - Hai HS nhắc lại tựa bài. Hoạt động 1: Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc -. trị chơi “ bảy anh em” và “ Khuông nhạc bàn tay” (t.t): các nhóm tổ chức chơi trên lớp. Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011 Âm nhạc Tiết 33 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm, Giáo án Âm nhạc lớp 3 cả năm,

Trích đoạn