Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 13

35 1K 6
Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

âm nhạc 5: Tiết 1 Ôn tập một số bài hát đã học I. Yờu cu: Bit hỏt ỳng giai iu v thuc li ca ca mt s bi hỏt ó hc lp 4. -Bit hỏt kt hp gừ m v vn ng ph ho theo bi hỏt. II. Chun b ca GV - Nhạc cụ quen dùng. - Chép lời ca của những bài hát đợc ôn. - Tập đệm đàn một số ài hát: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chức mừng, Thiếu nh thế giới liên hoan. - Tổ chức các cuộc thi đua trình bày ba bài hát để tạo không khí học tập vui tơi, sôi nổi. III. Hot ng dy v hc Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập một số bài hát đã học 1. Quốc ca Việt Nam - Ai là tác giả bài Quốc ca Việt Nam? Nhạc sĩ Văn Cao. - Cả lớp đứng nghiêm hát Quốc ca Việt Nam. 2. Em yêu hoà bình -Ai là tác giả bài Em yêu hoà bình? Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo phách. - Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Từng tổ trình bày bài hát Em yêu hoà bình, GV đánh giá. 3. Chúc mừng - Bài Chúc mừng là nhạc nớc nào? Đây là bài hát Nga, lời Việt Hoàng Lân. - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Chia lớp thành nửa, một nửa hát, một nửa kia gõ đệm theo phách. Phách mạnh gõ tay phải, phách nhẹ gõ tay trái. Đổi lại phần trình bày. - Từng tổ trình bày bài Chúc mừng, GV đánh giá. 4. Thiếu nh thế giới liên hoan - Ai là tác giả Thiếu nhi thế giới liên hoan? - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Cả lớp hát bài Thiếu nhi thế giới liên hoan kết hợp gõ đệm: đoạn 1 gõ phách, đoạn 2 gõ theo tiết tấu lời ca. - Từng tổ trình bày bày hátThiếu nhi thế giới liên hoan, giáo viên đánh giá. - GV tổng kết phần trình bày 3 bài hát của các tổ. Đánh giá, khen ngợi và động viên HS cố gắng học tập môn Âm nhạc. Kết thúc: Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo phách HS ghi bài HS trả lời HS hát Quốc ca HS trả lời HS thực hiện HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời Nhạc sỹ Lu Hữu Phớc. HS thực hiện Các tổ thực hiện HS theo dõi HS thực hiện Ngày soạn :6/9/ Ngày dạy: Thứ hai, ngày 7/9/2009 Tuần 1 Tuần 2 âm nhạc 5: Tiết 2 Học bài: bài reo vang bình minh Nhạc và lời: Lu Hữu Phớc I. Yờu cu: Bit hỏt theo giai iu v li ca, bit tỏc gii bi hỏt l nhc s Lu Hu Phc. -Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch, theo nhp ca bi hỏt. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Reo vang bình minh. - Tranh ảnh minh hoạ bài Reo vang bình minh. - Tập đệm đàn và hát bài Reo vang bình minh. III. hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Học hát : Reo vang bình minh 1. Giới thiệu bài hát - GV giới thiệu tranh minh hoạ. - Bài Reo vang bình minh, diễn tả bức tranh phong cảnh buổi sáng đầy máu sắc rực rỡ và âm thanh lôi cuốn. Tác giả bài hát là nhạc sỹ Lu Hữu Phớc, bài hát đợc ông sáng tác từ năm 1947, khi đó nhạc sĩ mới 26 tuổi. 2. Đọc lời ca - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu đoạn 1, gồm 4 câu. Tiết tấu câu 1, 3 giống nhau, tiết tấu câu 2, 4 giống nhau. 3. Nghe hát mẫu - GV đệm đàn, tự trình bày bài hát hoặc dùng băng, đĩa nhạc. 4. Khởi động giọng - Dịch giọng (-4). GV đàn chuổi âm ngắn ở giọng pha trởng, HS nghe và độc bằng nguyên âm La. 5. Tập hát từng câu:. - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hớng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu tiếp theo tơng tự. - HS hát nối các câu hát, lu ý thể hiện đúng những tiếng ngân dài 3 phách. - Tập đoạn 2 tơng tự đoạn 1. 6. Hát cả bài - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn cha đạt, thực hiện đúng những tiếng hát luyến và tiếng hát ngân dài 3 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách. - HS tập đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát. 7. Củng cố, kiểm tra - Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc? - Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát. - Trình bày bài hát theo nhóm, - HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ HS theo dõi HS thực hiện - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. HS thực hiện HS thực hiện HS lắng nghe HS tập câu tiếp HS thực hiện HS tập đoạn 2 HS hát cả bài HS sửa chỗ sai HS hát, gõ đệm HS thực hiện HS trả lời 4-5 HS xung phong HS hát, gõ đệm Ngày soạn: 12/9/2009 Ngày dạy: Thứ năm ngày 17/9/2009 âm nhạc 5: Tiết 3 ôn tập bài hát: reo vang bình minh Tập đọc nhạc : TĐN số 1 I. Yờu cu: Bit hỏt theo gia iu v ỳng li ca. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho *Bit c bi TN. II. Chun b ca GV- Nhạc cụ quen dùng. - Tập hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với 2 âm sắc. - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 1. III. H dy v hc HĐ của GV HĐ của HS Nội dung 1:Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh - HS hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với âm sắc. Sửa lại những chỗ hát sai, thể hiện tình cảm hồn nhiên, trong sách của bài hát. - Trình bày bài hát bằng cách có lĩnh xớng, đồng ca kết hợp gõ - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - Trình bày bài theo nhóm, hát kết hợp gõ và vận động theo nhạc. Nội dung 2: TĐN số 1 - Cùng vui chơi 1. Giới thiệu bài TĐN - GV treo bài TĐN số 1 lên bảng. - Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? - Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp. 2. Tập nói tên nốt nhạc - HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất. - GV chỉ từng nốt ở khuông 2, cả lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc. 3. Luyện tập cao độ - HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lê cao (Đô-Rê-Mi-Son). 4. Luyện tập tiết tấu - GV gõ tiết tấu làm mẫu. - GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. 5. Tập đọc từng câu - GV đàn giai điệu cả bài Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 3 lần, lần thứ nhất HS lắng nghe, lần 2 và 3 các em đọc nhẩm theo. - GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1. - HS xung phong đọc. - Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. - Đọc câu thứ hai tơng tự. 6. Tập đọc cả bài - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu, GV bắt nhịp. 7. Ghép lời ca - GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát lời. - Cả lớp hát lời và gõ phách. 8. Củng cố, kiểm tra. - GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS tập gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS xung phong trình bày. - Các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. HS tập chép bài TĐN số 1. HS ghi bài HS hát, gõ đệm HS trình bày HS trình bày HS hát, vận động HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời HS nhắc lại Cả lớp thực hiện 1-2 HS cả lớp luyện cao độ Cả lớp luyện tiết tấu HS lắng nghe HS đọc 1-2 em đọc HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện 1-2 em đọc HS thực hiện HS thực hiện HS gõ theo yêu cầu của GV HS trình bày HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện HS chép bài Ngày soạn:20/9/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 24/9/2009 âm nhạc 5 Tiết 4 học hát: bài hãy giữ cho em bầu trời xanh Nhạc và lời: Huy Trân I. Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết gõ đệm theo tiết tấu bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Tranh ảnh minh hoạ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Đệm đàn và hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. III. Hoạt động dạy học Nội dung HĐ của HS Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh 1. Giới thiệu bài hát- GV giới thiệu tranh minh hoạ - Các em đã học một số bài hát về chủ đề hoà bình. em nào có thể kể tên một số bài hát đó? 2. Đọc lời ca theo TT 3. Nghe hát mẫu - Cho HS nghe băng . - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 4. Khởi động giọng - GV đàn chuỗi âm ngắn, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La. 5. Tập hát từng câu - Tập hát lời 1: lời 1 gồm 2 đoạn, đoạn 1 có 4 câu. - Đàn giai điệu câu một khoảng 2 3 lần Bắt nhịp (2-1) - HS lấy hơi ở đầu câu hát. - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hớng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu tiếp theo tơng tự. - HS hát nối các câu hát, thể hiện đúng những nốt ngân dài và trờng độ móc đơn chấm dôi-móc kép. - Đoạn 2 chia làm 2 câu. Tập đoạn 2 tơng tự đoạn 1. - Tập hát lời 2 - Hát lời 2 6. Hát cả bài - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn cha đạt, thể hiện đúng chỗ đảo phách và trờng độ móc đơn chấm dôi, móc kép. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) và theo phách (đoạn 2). - HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái mạnh mẽ, sôi nổi 7. Củng cố, kiểm tra - HS tập trình bày bài hát với cách hát đối đáp. GV chia lớp thành 2 nửa, đoạn 1 mỗi nửa hát 1 câu đối đáp nhau, đoạn 2 tất cả cùng hát. - HS học thuộc bài hát. - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời Hoà bình cho bé, Bầu trời xanh, Tiếng hát bạn bè mình, Em yêu hoà bình 2 HS thực hiện HS nghe bài hát 1 2 HS nói cảm nhận HS khởi động giọng HS nhắc lại HS lắng nghe-HS hát hoà theo HS tập lấy hơi 1 - 2 em thực hiện HS sửa chỗ sai HS tập câu tiếp HS thực hiện HS hát đoạn 2 HS hát hoà tiếng đàn 1 2 HS xung phong HS hát cả bài HS sửa chỗ sai HS hát, gõ đệm HS thực hiện HS tập hát đối đáp HS ghi nhớ HS hát, gõ đệm. Ngày soạn: 26/9/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 1/10/2009 âm nhạc 5 Tiết 5 học hát: bài hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 I. Yờu cu:Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca. Bit hỏt i ỏp. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho -Bit c bi TN s 2 II. Chun b ca GV: - Nhạc cụ quen dùng - Tập hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp vận động theo nhạc. - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 2. III. Hot ng dy v hc HĐ của GV HĐ của HS Nội dung 1:Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - HS hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm (đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách). Sửa lại những chỗ hát sai. -Trình bày bài hát theo nhóm. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào có động tác vận động đẹp, phù hợp sẽ hớng dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc. - TB bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc Nội dung 2:Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Mặt trời lên 1. Giới thiệu bài TĐN - GV treo bài TĐN số 2 lên bảng. - Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? - Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp. 2. Tập nói tên nốt nhạc- HS nói tên nốt nhạc ở khuông thứ nhất. - HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lên cao (Đô-Rê-Mi-Son-La). 4. Luyện tập tiết tấu - GV gõ tiết tấu - HS xung phong gõ lại. - GV làm mẫu cách đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. 5. Tập đọc từng câu - HS xung phong đọc. - Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. - Đọc câu thứ hai tơng tự. 6. Tập đọc cả bài - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt nhịp. - HS xung phong đọc. - HS đọc cả bài. GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. 7. Ghép lời ca:- GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - 1 HS hát lời và gõ phách. - Cả lớp hát lời và gõ phách. 8. Củng số kiểm tra - GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp - HS gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và hát lời -HS ghi bài -HS thực hiện 4-5 HS trình bày HS hát, vận động -5-6 HS trình bày HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời HS nhắc lại 1-2 HS xung phong 1-2 HS xung phong HS theo dõi HS lắng nghe 1-2 HS thực hiện HS theo dõi Cả lớp luyện tiết tấu Cả lớp đọc câu 1 1-2 HS thực hiệ HS đọc nhạc, GV sửa sai Đọc câu 2 HS thực hiện 1-2 HS thực hiện HS thực hiện cả lớp thực hiện cả lớp thực hiện tập gõ phách mạnh, nhẹ Ngày soạn:10/10/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 15/10/2009 âm nhạc 5 Tiết 6 học bài: con chim hay hót Nhạc: Phan Huỳnh Điểu- Lời: Đồng dao I. YấU CU : Bit hỏt theo giai iu v li ca v bit tỏc gi bi hỏt l Phan Hunh iu, theo li ng dao. -Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch, theo nhp ca bi hỏt II. chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc bàiCon chim hay hót. - Tranh ảnh minh hoạ bài Con chim hay hót Tập đệm đàn và hát bài Ccn chim hay hót. III. Hoạt động dạy học HĐ của GV HĐ của HS * Học hát: Con chim hay hót 1. Giới thiệu bài hát- Đồng dao là những câu văn vần đợc truyền miệng trong sinh hoạt của trẻ em từ xa xa. Khi hát đồng dao, trẻ em thờng kết hợp với nhiều trò chơi thú vị. nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sáng tác bài hát Con chim hay hót. Bài hát có giai điệu vui tơi, ngộ nghĩnh, sinh động. - GV giới thiệu tranh minh hoạ 2. Đọc lời ca - HS đọc bài hát đồng dao trang 13. - HS đọc lời bài hát trang 12. - Chia câu hát: chia thành 7 câu. - HS đọc lời ca theo tiết tấu câu 1, câu 2. 3. Nghe hát mẫu - GV dùng băng đĩa nhạc cho HS nghe hát mẫu. - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 4. Khởi động giọng - Dịch giọng (-2) - GV Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Pha trởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La. 5. Tập đàn từng câu - Đàn giai điệu câu một khoảng 2 - 3 lần - Bắt nhịp (1-2) và đàn giai điệu để HS hát.( HS lấy hơi ở đầu câu hát). - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hớng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu hát tiếp theo tơng tự. - HS hát nối các câu hát. 6. Hát cả bài - HS hát cả bài - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, nửa lớp gõ phách, nửa lớp gõ nhịp. - HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái nhí nhảnh, ngộ nghĩnh của bài hát. 7. Củng cố, kiểm tra - Trong bài hát có tiếng le te, chúng ta đã học bài hát nào cũng có tiếng le te? - Em thích câu nào. nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát? - Trình bày với bài hát theo nhóm với cách hát lĩnh xớng và hoà giọng. - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS ghi bài HS theo dõi HS theo dõi 2 HS thực hiện HS ghi nhớ HS thực hiện HS nghe bài hát 1-2 HS nói cảm nhận HS khởi động giọng HS lắng nghe HS hát hoà theo 1-2HS thực hiện HS sửa chỗ sai HS tập câu tiếp HS thực hiện HS hát hoà tiếng đàn HS thực hiện HS thực hiện HS trả lời: Bài Gà gáy. HS trả lời HS thực hiện HS hát, gõ đệm Ngày soạn:17/10/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 22/10/2009 Âm nhạc 5: Tiết 7 Ôn tập bài hát: Con chim hay hót Ôn TĐN số 1, số 2 I. YấU CU: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca, bit hỏt kt hp vn ng ph ho. -Bit c nhc v chộp bi TN s 1, s 2. II.Chuẩn bị của GV: -Nhạc cụ: Đàn, nhạc cụ gõ -2 bài TĐN số 1 và số 2. III. Hoạt động dạy học: 1. Bài cũ: Gọi 2 em hát bài: Con chim hay hót 2. Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS *Nội dung 1: Ôn tập bài hát:Con chim hay hót - HS hát bài con chim hay hót kết hợp gõ đệm (đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách). Sửa lại những chỗ hát sai. HS trình bày bài hát theo nhóm. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào có động tác vận động đẹp, phù hợp sẽ hớng dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc. - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc * Nội dung 2: Ôn TĐN số 1: Luyện cao độ: ĐRMS theo 2 chiều lên xuống. -GV đàn giai điệu bài TĐN một lần, bắt giọng HS đọc. -Đọc kết hợp gõ đệm theo phách -Kiểm tra cá nhân -Hát lời ca kết hợp đánh nhịp 2/4 -GV làm mẫu -HS tập -Cá nhân thực hiện -Gọi 1 HS khá thực hiện HS ghi bài HS hát kết hợp gõ đệm -Hát kết hợp vận động theo nhạc -HS trình bày -Cả lớp thực hiện -HS luyện cao độ -HS đọc bài -Kết hợp gõ đệm -Thực hiện cá nhân *Nội dung 3: Ôn tập TĐN số 2 Luyện cao độ: ĐRMRĐ, MSLSM. -GV đàn giai điệu bài TĐN một lần, bắt giọng HS đọc. -Đọc kết hợp gõ đệm theo phách -Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3/4 -GV làm mẫu -HS tập -Cá nhân thực hiện -Gọi 1 HS khá thực hiện -Cả lớp thực hiện * Củng cố, dặn dò: -HS về nhà ôn tập -HS luyện cao độ -HS đọc bài -Kết hợp gõ đệm -Thực hiện cá nhân HS ghi nhớ Ngày soạn: 24/10/2009 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 29/10/2009 âm nhạc 5: Tiết 8 Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh-Nghe nhạc I. YấU CU: - Bit hỏt ỳng giai iu v thuc li ca. -Bit hỏt kt hp gừ m v vn ng ph ho theo bi bi hỏt. - Nghe mt ca khỳc thiu nhi hoc mt on nhc trớch khụng li II. CHUN B: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Cho con. III. HOT NG DY-HC CH YU HĐ của GV HĐ của HS * Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh - HS hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với 2 âm sắc. Thể hiện tình cảm hồn nhiên - Nói cảm nhận về bài hát: Reo vang bình minh. - Kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Lu Hữu Phớc?. - Trình bày bài hát bằng cách có lĩnh xớng, đồng ca kết hợp gõ đệm: Trình bày theo nhóm. - Trình bày bát hát bằng cách hát có đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm. - Trình bày bài hát theo nhóm, hát hết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. * Nội dung 2: Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - HS hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh bằng cách hát đối đáp, đồng ca hết hợp gõ đệm. Đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách: Trình bày bài hát theo nhóm. - Trong bài hát, hình cảnh nào tợng trơng cho hoà bình: - Kể tên một vài hát bài về chủ đề hoà bình? - Hãy hát một câu hoặc một đoạn trong những bài hát trên. *Nội dung 3: Nghe nhạc: Cho con - GV đàn giai điệu bài hát Cho con - Em nào biết tên bài hát, tác giả, nội dung của bài hát? - Nếu HS không biết, GV giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung của bài hát. - GV tự trình bày bài hát hoặc mở băng đĩa nhạc. HS ghi bài HS thực hiện HS trả lời HS trả lời: Múa vui, Thiếu nhi thế giới liên hoan, Lên đàng HS thực hiện 4-5 HS trình bày HS thực hiện 4-5HS trình bày HS theo dõi HS thực hiện Trả lời: Chim bồ câu. Hoà bình cho bé, Bầu trời xanh, Tiếng hát bạn bè mình, Em yêu hoà bình HS thực hiện HS lắng nghe HS trả lời HS nghe hát hoà theo Ngày soạn: 1/11/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 5/11/2009 âm nhạc 5: Tiết 9 Học bài: những bông hoa những bài ca Nhạc và lời: Hoàng Long I. YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca. Bit tỏc gi bi hỏt l nhc s Hong Long. -Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch, theo nhp bi hỏt. II. Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Những bông hoa những bài ca - Tranh ảnh minh hoạ bài Những bông hoa, những bài ca. - Tập đệm đàn và hát bài Những bông hoa những bài ca. III. Hoạt động dạy học HĐ của GV HĐ của HS *Học hát: Những bông hoa những bài ca 1. Giới thiệu bài hát - Các em đã hoc xong một số bài hát về chủ đề mái trờng và thầy cô giáo. Em nào nhớ và có thể kể tên một số bài hát đó? - GV giới thiệu tranh minh hoạ. - Hôm nay các em học bài hát Những bông hoa những bài ca, bài hát nói về Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Bài hát có giai điệu vui tơi, náo nức, thể hiện tình cảm biết ơn của các em học sinh trong ngày tng bừng của các thầy các cô. Tác giả bài hát là nhực sĩ Hoàng Long, ông cũng là chủ biên cuốn SGK Âm nhạc 5 mà chúng ta đang học. 2. Đọc lời ca Lời 1 chia làm 6 câu hát. Lời 2 (tiết tấu giống nhau). 3. Nghe hát mẫu- GV dùng băng đĩa cho HS nghe. - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 4. Khởi động giọng - GV đàn chuỗi âm ngắn, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La. 5. Tập hát từng câu Tập hát lời 1. - Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2 3 lần. Bắt nhịp (2-1 - HS lấy hơi ở đầu câu hát. - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe đẩ phát hiện chỗ sai rồi hớng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu tiếp theo tơng tự. Tập hát lời 2 tơng tự lời 1. 6. Hát cả bài. - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn cha đạt - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, nửa lớp gõ phách, nửa lớp gõ nhịp. - HS tập hát đúng nhịp độ và thể hiện sắc thái tơi vui, náo nức của bài hát. 7. Củng cố, kiểm tra - Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc? - Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát? - HS tập trình bày bài hát với cách hát đối đáp - Trình bày hài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm. - HS học thuộc bài hát. - Cả lớp thuộc bài hát hết hợp gõ đệm. HS ghi bài HS trả lờ:iĐi tới trờng, Bài ca đi học, Trên con đờng đờng đến trờng, Em yêu trờng em HS theo dõi HS thực hiện HS nghe bài hát 1 - 2 HS nói cảm nhận HS khỏi động giọng HS lắng nghe hát hoà theo HS tập lấy hơi 1-2 HS thực hiện HS sửa chỗ sai HS tập câu tiếp HS thực hiện HS hát cả bài HS sửa chỗ sai HS hát, gõ đệm HS thực hiện HS trả lời HS thực hiện 4-5 HS xung phong HS ghi nhớ HS hát, gõ đệm Ngày soạn:7/11/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 12/11/2009 âm nhạc 5: Tiết 10 ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca Giới thiệu một số nhạc cụ nớc ngoài I. YấU CU: - Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca, bit hỏt kt hp vn ng ph ho bi hỏt. -Nhn bit c mt s nhc c nc ngoi: Sc-xụ-phụn, t-rụ-pột; ph-luýt, c-la-ri-nột. II. Chuẩn bị của giáo viên. - Nhạc cụ quen dùng. - Tập hát bài Những bông hoa những bài ca kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc. - Tập hát bài Những bông hoa những bài ca kết hợp vận động theo nhạc. - Tranh ảnh và băng đĩa nhạc để giới thiệu một số nhạc cụ nớc ngoài. III. Hoạt động dạy học HĐ của GV HĐ của HS Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca - HS hát bài Những bông hoa những bài ca bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo phách: - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + 2-3 HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào thể hiện vận động đẹp và phù hợp sẽ hớng dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc. - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Nội dung 2 Giới thiệu một số nhạc cụ nớc ngoài. - Giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của nhạc cụ: + HS tập đọc tên nhạc cụ. + GV sử dụng tranh ảnh để giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của từng nhạc cụ. + Giới thiệu về t thế biểu diển nhạc cụ. - Nghe âm sắc: GV dùng đàn phím điện tử giới thiệu âm sắc từng nhạc cụ. GV đàn giai điệu 1-2 câu trong bài Những bông hoa những bài ca. - Củng cố: + HS giới thiệu từng nhạc cụ theo tranh ảnh. + Trò chơi nghe âm sắc đoán tên nhạc cụ. + Trò chơi nghe âm sắc, mô phỏng t thế biểu diễn nhạc cụ. HS ghi bài HS thực hiện HS hát, vận động 5-6 HS trình bày HS ghi bài HS đọc tên HS theo dõi HS theo dõi HS nghe âm sắc HS xung phong HS tham gia Ngày soạn:14/11/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 19/11/2009 âm nhạc 5: Tiết 11 Tập đọc nhạc: TĐN số 3-Nghe nhạc I. YấU CU:- Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca ca mt s bi hỏt ó hc. [...]... HS thực hiện + Nửa lớp đọc nhạc và hát, nửa lớp gõ tiết tấu Đổi lại phần trình bày HS thực hiện + Nhóm, cá nhân trình bày - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: HS thực hiện + Nửa lớp đọc nhạc và hát, nửa lớp gõ phách Đổi lại phần trình bày + Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách + Nhóm, cá nhân trình bày HS trình bày Ngày soạn:17 /5/ Ngày dạy:Thứ ba, ngày 27 /5/ âm nhạc 5: Tiết 35 Tập biểu diễn các... động theo nhạc 5- 6 HS trình bày Nội dung 3 Kể chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dới trăng HS ghi bài - GV giới thiệu câu chuyện: Bét-tô-ven là nhạc sỹ thiên tài ngời đức, sinh HS theo dõi năm 1770 và mất năm 1827 Ông đợc đánh giá là một trong những nhạc sỹ xuất sắc nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới Hôm nay các em nghe câu chuyện kể về hoàn cảnh ra đời bản Sô-nát ánh trăng, mọt trong những tác phẩm âm nhạc nổi... trình bày - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách + Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách Đổi lại phần trình bày + Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách + Nhóm cá nhân trình bày Ngày soạn: 28/2/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 5/ 3/2009 âm nhạc 5: Tiết 24 Học bài: Bài màu xanh quê hơng I YấU CU: -Bit hỏt ỳng giai iu v li ca -Bit hỏt kt hp vi cỏc hot ng ph ho II Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc dục quen... nhịp HS đọc nhạc, sửa sai - HS xung phong đọc - HS đọc cả bài GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS HS thực hiện 7 Ghép lời ca- GV đàn giai điệu, 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát Cả lớp thực hiện lời.- Cả lớp hát lời và gõ phách Cả lớp thực hiện 8 Củng cố, kiểm tra - GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách GV bắt nhịp - HS gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và lời... tiết tấu: HS thực hiện + Gõ lại tiết tấu TĐN số 4 + Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ tiết tấu Đổi lại phần trình bày - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: HS thực hiện + Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách Đổi lại phần trình bày + Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách Ngày soạn: 12/1/ Ngày dạy: Thứ năm, ngày 17/1/ âm nhạc 5: Tiết 19 Học hát: bài hát mừng I YấU CU:-Bit õyl bi hỏt... (1-2), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết hợp gõ phách HS ghi nhớ 5 Tập đọc từng câu - GV đàn giai điệu cả bài Cả lớp đọc câu 1 - Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 3 lần các em đọc nhẩm theo 1-2 HS thực hiện - GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1 HS đọc nhạc - GV chỉ định HS xung phong đọc Đọc câu 2 - Cả lớp đọc câu 1 - Đọc câu thứ 2 tơng tự HS thực hiện 6 Tập đọc cả bài - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà... (đơn giản) diễn tả cảm nhận về bản nhạc, vận động theo nhạc nh đu đa, lắc l, nhún nhảy, múa gõ nhịp Ngày soạn: 6/12/ Ngày dạy: Thứ năm, ngày 11/12/ âm nhạc 5: Tiết 15 Ôn tập TĐN số 3, số 4 Kể chuyên âm nhạc I YấU CU: - Tp biu din mt s bi hỏt ó hc -Bit c nhc v ghộp li ca bi TN s 3, s 4 -Bit ni dung cõu chuyn v nghe bi D c hoi lang II Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng - Đọc nhạc, hát lời kết... lời, nửa lớp gõ phách Đổi lại phần trình bày + Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách *Nội dung 2: Ôn tập TĐN số 4 HS ghi bài - Luyện tập cao độ: ĐRMS-MSLĐ HS luyện tập cao độ - Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu: HS thực hiện + Gõ lại tiết tấu TĐN số 4 + Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách Đổi lại phần trình bày HS thực hiện - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: + Nửa lớp đọc nhạc và... đệm với hai âm sắc HS hát, gõ đệm - Trình bài bài hát theo nhóm - HS học thuộc bài hát - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm âm nhạc 5: Ngày soạn: 8/3/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 12/3/2009 Tiết 25 Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hơng Tập đọc nhạc: TĐN số 7 I YấU CU:- Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca Bit kt hp vn ng ph ho -Bit c bi TN s 7 II Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng - Đọc nhạc và đàn... trình bày bài hát kết hợp gõ đệm với hai âm sắc HS thực hiện HS trình bày bài hát theo nhóm - HS học thuộc lời ca và tìm một vài động tác phụ hoạ cho bài hát 4 -5 HS xung phong - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm với hai âm sắc HS hát, gõ đệm âm nhạc 5: Ngày soạn: 31/1/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 5/ 2/2009 Tiết 20 ôn tập bài hát: Hát mừng Tập đọc nhạc: TĐN s 5 I YấU CU:- Bit hỏt theo giai iu v ỳng . Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách. Đổi lại phần trình bày. - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: + Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách. Đổi lại phần trình bày. + Cả lớp. tấu HS lắng nghe HS ghi nhớ Cả lớp đọc câu 1 1-2 HS thực hiện HS đọc nhạc Đọc câu 2 HS thực hiện 1-2 HS thực hiện HS đọc nhạc, sửa sai HS thực hiện Cả lớp thực hiện Cả lớp thực hiện Tập gõ phách. hiện HS hát cả bài HS sửa chỗ sai HS thực hiện HS thực hiện 4 -5 HS xung phong HS thực hiện 4 -5 HS xung phong HS hát, gõ đệm Ngày soạn: 31/1/2009 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 5/ 2/2009 âm nhạc 5: Tiết 20 ôn

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:10

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. Chun b ca GV

 • III. Hot ng dy v hc

  • Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước

  • Tập đọc nhạc : TĐN số 1

  • I. Yờu cu: Bit hỏt theo gia iu v ỳng li ca. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho

   • Nội dung 2: TĐN số 1 - Cùng vui chơi

    • Nhạc và lời: Huy Trân

    • I. Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết gõ đệm theo tiết tấu bài hát.

    • III. Hoạt động dạy học

    • Tập đọc nhạc: TĐN số 2

    • Nội dung 1:Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

    • Nội dung 2:Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Mặt trời lên

    • - HS đọc cả bài. GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS.

    • 7. Ghép lời ca:- GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp.

     • I.YấU CU: Bit hỏt theo giai iu v li ca v bit tỏc gi bi hỏt l Phan Hunh iu, theo li ng dao.

      • Ngày dạy:Thứ năm, ngày 22/10/2009

      • *Nội dung 1: Ôn tập bài hát:Con chim hay hót

      • *Nội dung 3: Ôn tập TĐN số 2

      • Hãy giữ cho em bầu trời xanh-Nghe nhạc

      • I. YấU CU: - Bit hỏt ỳng giai iu v thuc li ca.

      • II. CHUN B:

      • III. Hoạt động dạy học

       • âm nhạc 5: Tiết 10

       • Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài

       • I. YấU CU: - Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca, bit hỏt kt hp vn ng ph ho bi hỏt.

       • III. Hoạt động dạy học

        • Học hát: Bài ước mơ

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan