0

Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 12

81 797 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:20

ĐẠO ĐỨC 4 TIẾT 1 HỌC KỲ I    TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP I.Mục tiêu: Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. -Biết được: trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người u mến -Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của HS. -Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập. -HSKK: II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện,tấm gương về trung thực trong học tập. III.Hoạt động trên lớp: Tiết: 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HSKK 1.Ổn đònh: 2.KTBC: GV kiểm tra các phần chuẩn bò của HS. 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Trung thực trong học tập. b.Nội dung: *Hoạt động 1: Xử lý tình huống -GV tóm tắt mấy cách giải quyết chính. a/.Mượn tranh của bạn để đưa cô xem. b/.Nói dối cô là đã sưu tầm và bỏ quên ở nhà. c/.Nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau. GV hỏi: * Nếu em là Long, em sẽ chọn cách giải quyết nào? -GV căn cứ vào số HS giơ tay để chia lớp thành nhóm thảo luận. -HS chuẩn bò. -HS nghe. -HS xem tranh trong SGK. -HS đọc nội dung tình huống: Long mải chơi quên sưu tầm tranh cho bài học. Long có những cách giải quyết như thế nào? -HS liệt kê các cách giải quyết của bạn Long. -HS giơ tay chọn các cách. -HS thảo luận nhóm. +Tại sao chọn cách giải quyết đó? 1 Bài 1 ĐẠO ĐỨC 4 -GV kết luận: Cách nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau là phù hợp nhất, thể hiện tính trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân (Bài tập 1- SGK trang 4) -GV nêu yêu cầu bài tập. +Việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập: a/.Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra. b/.Trao đổi với bạn khi học nhóm. c/.Không làm bài, mượn vở bạn chép. d/.Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra. e/.Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ. g/.Góp ý cho bạn khi bạn thiếu trung thực trong học tập. -GV kết luận: +Việc b, d, g là trung thực trong học tập. +Việc a, c, e là thiếu trung thực trong học tập *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK trang 4) -GV nêu từng ý trong bài tập. a/. Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình. b/. Thiếu trung thực trong học tập là giả dối. c/. Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. -GV kết luận: +Ý b, c là đúng. +Ý a là sai. 4.Củng cố - Dặn dò: -Tự liên hệ bài tập 6- SGK trang 4 -Các nhóm chuẩn bò tiểu phẩm. Bài tập 5- SGK trang 4. -3 HS đọc ghi nhớ ở SGK trang 3. -HS phát biểu trình bày ý kiến, chất vấn lẫn nhau. +Việc b, d, g là trung thực trong học tập. +Việc a, c, e là thiếu trung thực trong học tập -HS lắng nghe. -HS lựa chọn theo 3 thái độ: tán thành, phân vân, không tán thành. -HS thảo luận nhóm về sự lựa chọn của mình và giải thích lí do sự lựa chọn. -Cả lớp trao đổi, bổ sung. +Ý b, c là đúng. +Ý a là sai. -HS sưu tầm các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. 2 ĐẠO ĐỨC 4 TIẾT 2 TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP I-Mục tiêu: - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập -Biết được: trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ , được mọi người yêu mến. -Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của HS. -Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập -HSKK: Thảo luận cùng bạn II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện,tấm gương về trung thực trong học tập. III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HSKK *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Bài tập 3- SGK trang 4) -GV chia lớp thành 3 nhóm: Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu không làm được bài kiểm tra? Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bò điểm kém mà cô giáo ghi nhằm là điểm giỏi? Nhóm 3: Em làm gì nếu trong giờ kiểm tra bạn bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em? -GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống: a/. Cố gắng học để gỡ điểm lại. b/. Báo cho cô biết để sữa chữa điểm lại cho đúng. c/. Có thể giúp bạn nhưng cho bạn biết là làm vậy là không trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân (Bài tập 4- SGK trang 4) -GV yêu cầu một vài HS sưu tầm được mẫu chuyện, tấm gương và trung thực trong học tập lên trình bày. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày. -Cả lớp góp ý trao đổi. a/. Cố gắng học để gỡ điểm lại. b/. Báo cho cô biết để sữa chữa điểm lại cho đúng. c/. Có thể giúp bạn nhưng cho bạn biết là làm vậy là không trung thực trong học tập. -HS kể trước lớp. -Cả lớp cho ý kiến, những suy nghó về mẫu chuyện vừa nghe. -Đại diện HS trình bày ý kiến ,suy Thảo luận cùng bạn 3 ĐẠO ĐỨC 4 -GV kết luận: Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đó. *Hoạt động 3: Trình bày tiểu phẩm (Bài tập 5- SGK trang 4) -GV mời 1, 2 nhóm lên trình bày tiểu phẩm đã được chuẩn bò . - Sau khi HS xem tiểu phẩm GV cho cả lớp thảo luận chung: +Em có suy nghó về tiểu phẩm vừa xem? +Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không? Vì sao? -GV nhận xét, kết luận: Mọi việc làm không trung thực đều là tính xấu, có khi còn có hại cho bản thân mình, và không được mọi người yêu mến, các em cần tránh. 4.Củng cố - Dặn dò: -HS nêu lại ghi nhớ chung. -Thực hiện trung thực trong học tập và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài tiết sau. nghó của mình trước lớp . -Nhóm HS lên đóng vai “Chuyện bạn Mai” gồm: Mai, mẹ Mai, cô giáo. Nội dung: Mai ham chơi, trốn học, bò mẹ bắt gặp mách cô giáo, cô giáo phân tích việc làm thiếu trung thực của Mai, em hối hận, xin lỗi cô và mẹ. -HS cả lớp thảo luận và đại diện trả lời . HS nghe và thực hành. -2 HS nêu. -HS cả lớp thực hiện. Thảo luận cùng bạn 4 ĐẠO ĐỨC 4 TIẾT 3 VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬP I.Mục tiêu: - Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập . -Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ. -Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. - Yêu mến , noi theo những tấm gương HS nghèo vượt khó. -HSKK: tham gia thảo luận cùng bạn . II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập. III.Hoạt động trên lớp: Tiết: 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HSKK 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -GV nêu yêu cầu kiểm tra: +Nêu phần ghi nhớ của bài “Trung thực trong học tập”. +Kể một mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. -GV nhận xét, ghi điểm. 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: “Vượt khó trong học tập” b.Nội dung: *Hoạt động 1: Kể chuyện một học sinh nghèo vượt khó. -GV giới thiệu: Trong cuộc sống thường xảy ra những rủi ro, chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có thể làm gì để vượt lên số phận? Truyện “Một học sinh nghèo vượt khó” trong SGK kể về trường hợp bạn Thảo. Chúng ta hãy cùng nhau xem bạn Thảo gặp những khó khăn gì và đã vượt qua như thế nào? -GV kể chuyện. *Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Câu 1 và 2- SGK trang 6) -GV chia lớp thành 2 nhóm. -HS đọc bài và trả lời câu hỏi. -HS khác nhận xét, bổ sung. -HS nhắc lại. -HS lắng nghe. -Cả lớp nghe.1-2 HS tóm tắt lại câu chuyện. 5 Bài 2 ĐẠO ĐỨC 4 Nhóm 1: Thảo đã gặp khó khăn gì trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày? Nhóm 2 : Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bằng cách nào Thảo vẫn học tốt? -GV ghi tóm tắt các ý trên bảng. -GV kết luận: Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vượt lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn. *Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm đôi (Câu 3- SGK trang 6) -GV nêu yêu cầu câu 3: +Nếu ở trong cảnh khó khăn như bạn Thảo, em sẽ làm gì? -GV ghi tóm tắt lên bảng -GV kết luận về cách giải quyết tốt nhất. *Hoạt động 4: Làm việc cá nhân (Bài tập 1- SGK trang 7). -GV nêu từng ý trong bài tập 1: Khi gặp 1 bài tập khó, em sẽ chọn cách làm nào dưới đây? Vì sao? a/. Tự suy nghó, cố gắng làm bằng được. b/. Nhờ bạn giảng giải để tự làm. c/. Chép luôn bài của bạn. d/. Nhờ người khác làm bài hộ. đ/. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn. e/. Bỏ không làm. -GV kết luận: Cách a, b, d là những cách giải quyết tích cực. -GV hỏi: Qua bài học hôm nay, chúng ta có thể rút ra được điều gì? 4.Củng cố - Dặn dò: -Chuẩn bò bài tập 2- 3 trong SGK trang 7. -Thực hiện các hoạt động: +Cố gắng thực hiện những biện pháp đã đề ra để vượt khó khăn trong học tập. +Tìm hiểu, động viên, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong học tập. -Các nhóm thảo luận. Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. -Cả lớp chất vấn, trao đổi, bổ sung. Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vượt lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn. -HS thảo luận theo nhóm đôi. -Đại diện từng nhóm trình bày cách giải quyết. -HS cả lớp trao đổi, đánh giá cách giải quyết. -HS làm bài tập 1 -HS nêu cách sẽ chọn và giải quyết lí do. -HS phát biểu: Cách a, b, d là những cách giải quyết tích cực. -1- 2 HS câu ghi nhớ trong SGK/6 -Cả lớp chuẩn bò. -HS cả lớp thực hành. Thảo luận cùng bạn Thảo luận theo nhóm đôi 6 ĐẠO ĐỨC 4 Tiết 4 VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬP (tt) I.Mục tiêu: - Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập . -Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ. -Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. - Yêu mến , noi theo những tấm gương HS nghèo vượt khó. HSKK: tham gia thảo luận cùng bạn . II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập. III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HSKK *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK trang 7) -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm: +Yêu cầu HS đọc tình huống trong bài tập 4- SGK . -GV giảng giải những ý kiến mà HS thắc mắc. -GV kết luận: Trước khó khăn của bạn Nam, bạn có thể phải nghỉ học , chúng ta cần phải giúp đỡ bạn bằng nhiều cách khác nhau .Vì vậy mỗi bản thân chúng ta cần phải cố gắng khắc phụcvượt qua khó khăn trong học tập , đồng thời giúp đỡ các bạn khác để cùng vượt qua khó khăn . *Hoạt động 2: Làm việc nhóm đôi ( Bài tập 3- SGK /7) -GV giải thích yêu cầu bài tập. -GV cho HS trình bày trước lớp. -GV kết luận và khen thưởng những HS đã biết vượt qua khó khăn học tập. *Hoạt động 3: Làm việc cá nhân ( bài tập 4- SGK / 7) -GV nêu và giải thích yêu cầu bài tập: +Nêu một số khó khăn mà em có thể gặp phải trong học tập và những biện pháp để khắc phục những khó khăn đó -Các nhóm thảo luận (4 nhóm) -HS đọc. +HS nêu cách giải quyết. -Một số HS trình bày những khó khăn và biện pháp khắc phục. Trước khó khăn của bạn Nam, bạn có thể phải nghỉ học , chúng ta cần phải giúp đỡ bạn bằng nhiều cách khác nhau -HS lắng nghe. -HS thảo luận. -HS trình bày . -HS lắng nghe. -HS nêu 1 số khó khăn và những biện pháp khắc phục. Thảo luận cùng bạn Thảo luận nhóm đôi 7 ĐẠO ĐỨC 4 theo mẫu- GV giơ bảng phụ có kẻ sẵn như SGK. -GV ghi tóm tắt ý kiến HS lên bảng. -GV kết luận, khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục những khó khăn đã đề ra để học tốt. 4.Củng cố - Dặn dò: -HS nêu lại ghi nhớ ở SGK trang 6 -Thực hiện những biện pháp đã đề ra để vượt khó khăn trong học tập; động viên, giúp đỡ các bạn gặp khó khăn trong học tập. -Cả lớp trao đổi , nhận xét. -HS cả lớp thực hành. 8 ĐẠO ĐỨC 4 TIẾT 5 BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN I.Mục tiêu: - Biết được trẻ emcần phải được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe , tôn trọng ý kiến của người khác. -HSKK: tham gia thảo luận cùng bạn . II.Đồ dùng dạy học: - SGK Đạo đức lớp 4 - Một vài bức tranh hoặc đồ vật dùng cho hoạt động khởi động. - Mỗi HS chuẩn bò 3 tấm bìa nhỏ màu đỏ, xanh và trắng. - Một số đồ dùng để hóa trang diễn tiểu phẩm. III.Hoạt động trên lớp: Tiết: 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HSKK 1.Ổn đònh lớp: 2.KTBC: -GV nêu yêu cầu kiểm tra: +Nhắc lại phần ghi nhớ bài “Vượt khó trong học tập”. +Giải quyết tình huống bài tập 4. (SGK/7) “Nhà Nam rất nghèo, bố Nam bò tai nạn nằm điều trò ở bệnh viện. Chúng ta làm gì để giúp Nam tiếp tục học tập? Nếu em là bạn của Nam, em sẽ làm gì? Vì sao?” 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Biết bày tỏ ý kiến. b.Nội dung: *Khởi động: Trò chơi “Diễn tả” -GV nêu cách chơi: GV chia HS thành 4- 6 nhóm và giao cho mỗi nhóm 1 đồ vật hoặc 1 bức tranh. Mỗi nhóm ngồi thành 1 vòng tròn và lần lượt từng người trong nhóm vừa cầm đồ vật hoặc bức tranh quan sát, vừa nêu nhận xát của mình về đồ vật, bức tranh đó. -Một số HS thực hiện yêu cầu. -HS nhận xét . -HS nhắc lại. -HS thảo luận : +Ý kiến của cả nhóm về đồ vật, bức tranh có giống nhau không? Thảo luận cùng bạn 9 Bài 3 ĐẠO ĐỨC 4 -GV kết luận: Mỗi người có thể có ý kiến nhận xét khác nhau về cùng một sự vật. *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Câu 1, 2- SGK/9) -GV chia HS thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về một tình huống ở câu 1. -GV nêu yêu cầu câu 2: +Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em, đến lớp em? -GV kết luận: +Trong mọi tình huống, em nên nói rõ để mọi người xung quanh hiểu về khả năng, nhu cầu, mong muốn, ý kiến của em. Điều đó có lợi cho em và cho tất cả mọi người. Nếu em không bày tỏ ý kiến của mình, mọi người có thể sẽ không hỏi và đưa ra những quyết đònh không phù hợp với nhu cầu, mong muốn của em nói riêng và của trẻ em nói chung. +Mỗi người, mỗi trẻ em có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình. *Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 1- SGK/9) -GV nêu cầu bài tập 1: Nhận xét về những hành vi, Việc làm của từng bạn trong mỗi trường hợp sau: +Bạn Dung rất thích múa, hát. Vì vậy bạn đã ghi tên tham gia vào đội văn nghệ của lớp. +Để chuẩn bò cho mỗi buổi liên hoan lớp, các bạn phân công Hồng mang khăn -HS thảo luận nhóm. -Đại diện từng nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.  Nhóm 1 : Em sẽ làm gì nếu em được phân công làm 1 việc không phù hợp với khả năng?  Nhóm 2 : Em sẽ làm gì khi bò cô giáo hiểu lầm và phê bình? Nhóm 3 : Em sẽ làm gì khi em muốn chủ nhật này được bố mẹ cho đi chơi? Nhóm 4 : Em sẽ làm gì khi muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường? -Cả lớp thảo luận. -Đại điện lớp trình bày ý kiến . HS thảo luận nhóm. 10 [...]... thầy giáo, cô giáo -Thảo luận và nhận xét về cách ứng cùng xử (Cả lớp) bạn -HS thảo luận theo nhóm đôi -HS trình bày cả lớp trao đổi -HS trình bày -4 HS đọc -HS cả lớp HS đọc ghi nhớ trong khung 30 ĐẠO ĐỨC 4 Tiết 14 Thứ hai 16 / 11 / 2009 BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO Bài 7 I.Mục tiêu: +Biết được công lao của các thầy giáo, cô giáo +Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo, ... cô giáo của các em -Nhận xét tiết học Chuẩn bò tiết 2 Tiết15 BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO Bài 7 I.Mục tiêu: +Biết được công lao của các thầy giáo, cô giáo +Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo, lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo + Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng, biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đang dạy mình + HSKK:/ II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức. .. xét, bổ sung ĐẠO ĐỨC 4 - Yêu cầu HS lựa chọn những việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo a Chăm chỉ học tập b Tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài c Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học d Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường đ Lễ phép với thầy giáo, cô giáo e Chúc mừng thầy giáo, cô giáo nhân dòp ngày Nhà giáo Việt Nam g Chia sẻ với thầy giáo, cô giáo những lúc... các thầy giáo, cô giáo cũ -GV nêu yêu cầu HS làm bưu thiếp chúc mừng các thầy giáo, cô giáo cũ -GV theo dõi và hướng dẫn HS -GV nhắc HS nhớ gửi tặng các thầy giáo, cô giáo cũ những tấm bưu thiếp mà mình đã làm -GV kết luận chung: +Cần phải kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo +Chăm ngoan, học tập tốt là biểu hiện của lòng biết ơn 4. Củng cố - Dặn dò: -Hãy kể một kỷ niệm đáng nhớ nhất -Cả lớp thực... -SGK Đạo đức 4 -Các băng chữ để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1 -Kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán để sử dụng cho hoạt động 2, tiết 2 III.Hoạt động trên lớp: Tiết 2 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HSKK *Hoạt động 1: Trình bày sáng tác hoặc tư liệu sưu tầm được (Bài tập 4, -HS trình bày, giới thiệu 5- SGK/23) -GV mời một số HS trình bày, giới -Cả lớp nhận xét, bình luận thiệu 34 ĐẠO ĐỨC 4 -GV nhận xét... ,cô -HS cả lớp thực hiện 4. Củng cố - Dặn dò: 33 ĐẠO ĐỨC 4 - Hỏi tên bài đã học? -Em đã làm gì để thể hiện lòng biết ơn thầy cô HS trả lời giáo? - Có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn thầy cô -Nhắc bạn nhớ ngày kỉ niệm 20 giáo: -11 - Các em cố găùng học thật tốt mang về cho mình - Chúc tết thầy cô nhiều điểm 10 - Gặp thầy cô chúng ta chào hỏi, dù thầy , cô không dạy chúng ta - Đến thăm thầy cô giáo. .. nhóm HS làm bài tập Thời gian 4 phút -Yêu cầu HS tự bầu nhóm trưởng, thư kí, trình bày -Yêu cầu HS nhìn vào SGK / 22 bài tập 1 Việc làm nào trong các tranh (dưới đây) thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo? -GV nhận xét và chia ra phương án đúng của bài tập +Các tranh 1, 2, 4 : thể hiện thái độ kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo +Tranh 3: Không chào cô giáo khi cô không dạy lớp mình... thầy giáo, cô giáo Để biết những việc làm nào thể hiện lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo, những việc làm nào không thể hiện lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo (Chúng ta cùng bước sang hoạt động 3) *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2SGK/22) -GV chia HS làm nhóm bàn Cho HS thảo luận bài tập tập 2 SGK 32 -HS dự đoán các cách ứng xử có thể xảy ra -HS lựa chọn cách ứng xử và trình bày lí do lựa chọn -Cả lớp... ứng xử như vậy? - 3 HS đọc to phần ghi nhớ- SGK /12 -HS cả lớp thực hiện 18 ĐẠO ĐỨC 4 TIẾT 9 Bài 5 TIẾT KIỆM THỜI GIỜ I.Mục tiêu: - Nêu được ví dụ về tiết kkiệm thời giờ - Biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ - Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập , sinh hoạt,… hằng ngày một cách hợp lý - HSKK: Thảo luận cùng bạn II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4 -Các câu truyện, tấm gương về tiết kiệm thời... nhỏ trong mỗi tình huống sau? Vì sao? a Ngồi trong lớp, Hạnh luôn chú ý nghe thầy giáo, cô giáo giảng bài Có điều gì chưa rõ, em liền hỏi ngay thầy cô và bạn bè b Sáng nào đến giờ dậy, Nam cũng cố nằm trên giường Mẹ giục mãi, Nam mới chòu dậy đánh răng, rửa mặt c Lâm có thời gian biểu quy đònh rõ giờ 22 HSKK ĐẠO ĐỨC 4 học, giờ chơi, giờ làm việc nhà … và bạn luôn thực hiện đúng d Khi đi chăn trâu, . quyết tích cực. -1- 2 HS câu ghi nhớ trong SGK/6 -Cả lớp chuẩn bò. -HS cả lớp thực hành. Thảo luận cùng bạn Thảo luận theo nhóm đôi 6 ĐẠO ĐỨC 4 Tiết 4 VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬP (tt) I.Mục tiêu: - Nêu. xem tiểu phẩm do một số bạn trong lớp đóng. Tham gia cùng bạn. 12 ĐẠO ĐỨC 4 hàng tháng. Lương hưu của ông liệu có đủ cho cả nhà ăn không? Bố Hoa đấu dòu: -Đấy là ý của tôi, còn bà muốn cho. suất cơm của mình.  Quên khóa vòi nước. -HS làm bài tập 4. -Cả lớp trao đổi và nhận xét. -HS nhận xét, bổ sung. 17 Bài 4 ĐẠO ĐỨC 4  Tắt điện khi ra khỏi phòng. -GV mời 1 số HS chữa bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 12,