0

Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

58 710 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:20

Thứ……ngày……tháng.……năm…… Bài : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP. ( T1) I/ Mục tiêu: HS nhận thức được: - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập . - Biết được trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến . - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh . GDKNS -Kỹ năng tự nhận thức -Kỹ năng bình luận, phê phán -Kỹ năng làm chủ bản thân II/ Chuẩn bị: Các mẫu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập . III/ Hoạt động trên lớp Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2/ Bài mới : Giới thiệu bài HĐ1: Giúp HS xử lý tình huống,biết thế nào là trung thực trong học tập. -GV cho Hs nêu các cách giải quyết trong tình huống đó. -GV theo dõi tóm tắt cách giải quyết của hs trên bảng +Nếu em là Long em sẽ chọn cách giải quyết nào? -GV chia các nhóm HS vào các nhóm có chung cách giải quyết. -Gv nhận xét , kết luận. - Yêu cầu 2 HS đọc ghi nhớ SGK . HĐ2: Giúp HS thực hành qua bài tập . BT1/tr4sgk : Tổ chức cho Hs trình bày ý kiến, trao đổi,chất vấn nhau . Gv theo dõi kết luận . BT2/tr4 sgk: Cho Hs trình bày nhận định của mình và giải thích vì sao? Gv nhận xét ,kết luận . HĐ3: HĐ tiếp nối: Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau . - Tự liên hệ bản thân (Bài tập 6 sgk) - Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm (Bài tập 5 Sgk) - Nhận xét tiết học . a .HS nhận biết thế nào là trung thực trong học tập . - HS xem tranh (trang 3,SGK) đọc nội dung tình huống . - HS đọc nội dung tình huống, lần lượt nêu các cách giải quyết Hs nêu cách giải quyết của mình - Các nhóm thảo luận vì sao mình chọn cách giải quyết đó? - Đại diện các nhóm trả lời . * Hs khá giỏi rút ra bài học ghi nhớ : Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng . Trung thực trong học tập, em sẽ được mọi người quý mến . b, Nhận biết hành vi trung thực, hành vi thiếu trung thực - Hs làm việc cá nhân -1 Hs đọc đề nêu yêu cầu bài tập Hs thực hiện theo yêu cầu của Gv - Hs thảo luận nhóm đôi . - Trình bày nhận định của mình bằng thẻ màu và nêu vì sao chọn - 2 Hs đọc lại ghi nhớ SGK . - Sưu tầm các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực học tập . Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Tuần 1 Thứ……ngày……tháng.……năm…… Bài : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP. ( T2) I/ Mục tiêu : HS nhận thức được: - Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập . - Biết quí trọng những bạn trung thực và không bao che cho những hành vi thiếu trung thực trong học tập . GDKNS -Kỹ năng tự nhận thức -Kỹ năng bình luận, phê phán -Kỹ năng làm chủ bản thân II/ Chuẩn bị : - Các mẫu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập . III/ Hoạt động trên lớp Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra bài cũ: 2/ Bài mới Giới thiệu bài HĐ1: Giúp HS xử lý tình huống Bài tập 3/tr4: Cho Hs nêu các cách giải quyết trong các tình huống đó. Tổ chức cho cả lớp trao đổi,chất vấn Gv theo dõi nhận xét, kết luận từng tình huống . HĐ2: Giúp HS trình bày tư liệu đã sưu tầm được Gv lần lượt cho Hs trình bày ,giới thiệu những tư liệu đã sưu tầm được . Suy nghĩ của em về những mẫu chuyện, những tấm gương đó? Gv theo dõi kết luận HĐ3: Trình bày tiểu phẩm Tỏ chức cho HS nhận xét . Nếu em ở tình huống đó em hành động như vậy không? Vì sao? Gv nhận xét tuyên dương . Liên hệ nội dung giáo dục : tiếp tục thực hiện cuộc vận động : “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” Hoạt động tiếp nối Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau Nhận xét tiết học Kiểm tra 3 HS 1 Hs đọc đề HS hoạt động nhóm Đại diện các nhóm trình bày HS tham gia trao đổi,chất vấn Hs hoạt động cá nhân Lần lượt trình bày các mẩu chuyện, những tấm gương đã sưu tầm được . HS trao đổi Hs thảo luận nhóm Trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bị HS tham gia trình bày Nhắc nhỡ HS thực hành theo nội dung bài học. Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Tuần 2 RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Thứ……ngày……tháng.……năm…… Bài : VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP. ( T1) I/ Mục tiêu: HS nhận thức được: - Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập . - Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ . - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập . GDKNS -Kỹ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập-Kỹ năng tìm hiểu sự hổ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn ben khi gặp khó khăn trong học tập. II/ Chuẩn bị : Bảng phụ . Phiếu bài tập . III/ Hoạt động trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ: 2/ Bài mới : Giới thiệu bài HĐ1: Giúp HS tìm hiểu nội dung câu chuyện. Gv kể chuyện: Một học sinh nghèo vượt khó - Thảo đã gặp khó khăn gì trong cuộc sống và trong học tập ? - Trong hoàn cảnh ấy bằng cách nào Thảo vẫn học tốt? Gv kết luận : Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vươn lên học giỏi . Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn. - Nếu ở hoàn cảnh khó khăn như Thảo em sẽ làm gì? Vì sao? Gv kết luận cách giải quyết tốt nhất . HĐ2: Giúp HS làm các bài tập . Gv yêu cầu HS nêu cách chọn và giải thích lí do . Gv kết luận : (a), (b), (đ ) là những cách giải quyết tích cực . - Qua bài học em rút ra được điều gì? Kiểm tra 3 HS -Hs chú ý nghe -2 HS kể tóm tắt nội dung chuyện -HS hoạt động nhóm -Đại diện các nhóm trình bày -Lớp nhận xét bổ sung . -HS tham gia trao đổi,chất vấn HS hoạt động nhóm đôi Đại diện các nhóm trình bày .Các nhóm khác bổ sung - HS làm bài tập 1/ trang 7 sgk . ( Phiếu bài tập ) -1HS đọc đề, nêu yêu cầu bài tập -Hs làm việc cá nhân nêu cách chọn và giải thích lí do . -Hs nêu bài học -HS đọc ghi nhớ trang 6 sgk . * HS khá giỏi . - Biết thế nào là vượt khó trong học tập và vì sao phải vượt khó trong học tập .( bài 2- VBT) Chuẩn bị BT 3,4 Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Tuần 3 HĐ3 : Biết những biểu hiện sự vượt khó - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh . Hoạt động tiếp nối Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau Nhận xét tiết học Thực hiện các hoạt động ở mục thực hành Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Thứ……ngày……tháng.……năm…… Bài : VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP. ( T2 ) I/ Mục tiêu: HS nhận thức được: - Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập . - Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ . - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập . - Yêu mến, noi theo những tấm gương học sinh nghéo vượt khó . GDKNS -Kỹ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập-Kỹ năng tìm hiểu sự hổ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn ben khi gặp khó khăn trong học tập. II/ Chuẩn bị : Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó học tập . III/ Hoạt động trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ: 2/ Bài mới Giới thiệu bài HĐ1: Thảo luận nhóm (Bài tập 2/tr7). - Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm Gv nhận xét,bổ sung Gv theo dõi kết luận HĐ2 : Thảo luận nhóm đôi . Bài tập 3/tr7: Tự liên hệ,trao đổi về việc vượt khó trong học tập. Gv nhận xét tuyên dương. HĐ3 : Làm việc cá nhân Bài tập 4/tr7 Gv giải thích yêu cầu bài tập Những khó khăn có thể gặp phải Gv ghi tóm tắt ở bảng . GV kết luận Kết luận chung: Trong cuộc sống mỗi người đều gặp phải khó khăn riêng. Để học tập tốt ta phải vượt qua những khó khăn đó. Hoạt động tiếp nối Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau Nhận xét tiết học Kiểm tra 3 HS 1 HS đọc đề nêu yêu cầu HS hoạt động nhóm thảo luận tìm cách giải quyết tình huống Đại diện các nhóm trình bày lớp nhận xét bổ sung HS hoạt động nhóm đôi Vài HS trình bày trước lớp . HS hoạt động cá nhân hoàn thành bảng Cách giải quyết Cả lớp trao đổi . Thực hiện các hoạt động ở mục thực hành Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Tuần 4 RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Thứ……ngày……tháng.……năm…… Bài : BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN ( T1 ) I/ Mục tiêu: HS biết được : - Trẻ em cần phải bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em . - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác GDKNS:-Kỹ năng trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học.Kỹ năng lắng nghe người khác trình bày ý kiến. II/ Chuẩn bị: - Cặp sách , vài bức tranh để hs nhận xét phần khởi động. - Thẻ màu (HS) . III/ Hoạt động trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ: 2/ Bài mới Giới thiệu bài HĐ1: HS Khởi động. Gv cho các nhóm cùng quan sát 1 cái cặp xách . và một số bức tranh - Gv kết luận: Mỗi người có thể có ý kiến khác nhau về cùng sự vật. HĐ2: Giúp HS thảo luận tình huống. Gv nêu các tình huống, giao nhiệm vụ cho các nhóm. Gv nhận xét,bổ sung - Điều gì xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em, lớp em ? Gv theo dõi kết luận : HĐ3 : Bài tập 1,sgk . Gv nêu yêu cầu bài tập 1 . Tổ chức cho HS nhận xét Gv nhận xét tuyên dương Bài tập 2,sgk Gv nêu yêu cầu,hướng dẫn HS bày tỏ thái độ bằng thẻ GV lần lượt nêu từng ý kiến Gv kết luận từng ý kiến 3 Củng cố , dặn dò : Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau Nhận xét tiết học . Kiểm tra 3 HS HS hoạt động nhóm Hs quan sát và nhận xét Đại diện các nhóm trình bày nhận xét về cái cặp . nhận xét ý kiến của các nhóm có giống nhau không? HS tham gia trao đổi,chất vấn . Hs hoạt động nhóm thảo luận nội dung câu hỏi 1,2 tr/9 Đại diện các nhóm trình bày .Các nhóm khác bổ sung HS trao đổi cá nhân HS đọc ghi nhớ ( trang 9 sgk) Hs thảo luận nhóm đôi bài tập 1 Đại diện các nhóm trình bày HS tham gia nhận xét ,bổ sung - Bày tỏ ý kiến . Hs bày tỏ thái độ bằng thẻ, giải thích lý do. Nhắc nhỡ HS chuẩn bị tiểu phẩm Cho tiết 2 Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Tuần 5 Thứ……ngày……tháng.……năm…… Bài : BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN ( T2 ) I/ Mục tiêu: Học xong bài này HS có khả năng: - Trẻ em cần phải bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em . - Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân , biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác . GDKNS:-Kỹ năng trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học.Kỹ năng lắng nghe người khác trình bày ý kiến. II/ Chuẩn bị: HS tham gia đóng các vai trong tiểu phẩm . III/ Hoạt động trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ: - Điều gì xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến có liên quan đến bản thân em và lớp em? 2/ Bài mới Giới thiệu bài . HĐ1: HS trình bày tiểu phẩm. -Gv giới thiệu nhóm HS trình bày tiểu phẩm trước lớp. -Tổ chức HS thảo luận nội dung tiểu phẩm -Em có nhận xét gì về ý kiến của mẹ bạn Hoa? Bố bạn Hoa về việc học của Hoa? - Hoa đã có ý kiến giúp đỡ gia đình như thế nào?Ý kiến đó có phù hợp không? - Nếu là Hoa em sẻ giải quyết như thế nào? Gv nhận xét,bổ sung Gv kết luận HĐ2: Trò chơi Phóng viên Gv hướng dẫn cách phỏng vấn, nội dung phỏng vấn GV kết luận HĐ3: Hs viết vẽ tranh,kể chuyện về quyền được tham gia ý kiến. Gv tổ chức cho Hs lần lượt trình bày các nội dung vẽ tranh,kể chuyện . GV theo dõi nhận xét tuyên dương Hoạt động tiếp nối Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau Nhận xét tiết học . Kiểm tra 2 HS Kiểm tra vở BT 3HS Nhóm HS trình bày tiểu phẩm HS xem các bạn trình bày tiểu phẩm Hoạt động nhóm Đại diện các nhóm trình bày Lớp trao đổi Bài tập 3/tr10: 1 Hs đọc đề - nêu yêu cầu Thực hiện các hoạt động ở mục thực hành Hs tham gia trình bày tranh vẽ nêu ND tranh vẽ HS kể chuyện Lớp nhận xét . Về nhà làm VBT bài 3&4 . Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Tuần 6 RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 [...]... B Đồ dùng dạy học - Sách đạo đức 4 - Các phiếu học tập C Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy I- Tổ chức II- Kiểm tra: nêu tên của 3 bài đạo đức học từ tuần 12 đến tuần 17 III- Dạy bài mới + HĐ 1: Ôn tập - Chia lớp thành 3 nhóm - Giáo viên nêu yêu cầu thảo luận - Hãy kể tên các bài đã học - Sau mỗi bài đã học em cần ghi nhớ điều gì? - Gọi đại diện nhóm lên trình bày - Giáo viên nhận xét và bổ... viên nhận xét và bổ xung + HĐ2: Luyện tập thực hành kỹ năng đạo đức - Giáo viên đa ra từng tình huống với mỗi bài và yêu cầu học sinh ứng xử thực hàng các hành vi của mình - Gọi học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét và kết luận - Giáo viên phát phiếu học tập - Nêu yêu cầu để học sinh điền đúng sau - Thu phiếu để nhận xột Hoạt động nối tiếp - Giáo viên h thống bài học và nhận xét giờ học Hoạt động của... ông bà,cha mẹ; + Biết ơn thầy giáo ,cô giáo; +Yêu lao động - Học sinh nhận xét và bổ sung - Học sinh trả lời - Đại diện các nhóm lần lợt nêu ghi nhớ của bài - Lần lt học sinh lên thực hành các kỹ năng theo yêu cầu của giáo viên - Nhận xét và bổ xung - HS thc hin Thit k bi dy o c 4 RT KINH NGHIM TIT DY : Thit k bi dy o c 4 DUYT Thit k bi dy o c 4 Thngythỏng.nm Tun 19 Bi : KNH... Thit k bi dy o c 4 Gv nhn xột kt lun Cng c: Vỡ sao ta phi bit yờu lao ng? Nhn xột tit hc Dn dũ: chun b bi sau: Kớnh trng - HS lng nghe RT KINH NGHIM TIT DY : Thit k bi dy o c 4 Tun 18 Bi : Thngythỏng.nm ễN TP V THC HNH K NNG CUI HC Kè I A Mục tiêu: - Học sinh hệ thống hoá những kiến thức đã học ở 3 bài: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; Biết ơn thầy giáo, cô giáo; Yêu lao động... nhim v cho cỏc nhúm Nhúm1-3 tranh 1; Nhúm 3 -4 tranh 2 Hng dn HS phng vn v cỏch ng x ca cỏc vai trong tranh Gv kt lun : Con chỏu hiu tho cn phi quan tõm, chm súc ụng b, cha m, nht l khi ụng b gi yu, m au H2: HS liờn h thc t bn thõn Bi tp 4/ tr20: Giao nhim v cho cỏc nhúm Cho HS lm bi v BT - GV nhn xột,tuyờn dng Hot ng ca trũ Kim tra 2 HS Kim tra v BT 4 HS HS hot ng nhúm quan sỏt tranh1,2 bi tp 3... ta phi hiu tho vi ụng b,cha m ? HS hot ng cỏ nhõn Ln lt HS trỡnh by theo ni dung yờu cu ca GV HS tr li Thit k bi dy o c 4 Nhn xột tit hc Dn dũ:Thc hnh gia ỡnh chun b bi sau: Bit n thy cụ giỏo RT KINH NGHIM TIT DY : Thit k bi dy o c 4 Thngythỏng.nm Tun 14 Bi : BIT N THY GIO, Cễ GIO ( tit 1) I/ Mc tiờu: Hc xong bi ny HS cú kh nng: - Bit c cụng lao ca thy giỏo, cụ giỏo - Nờu... riờng v cỏc vn cú liờn quan n tr em d) Em c phõn cụng lm mt vic khụng phự hp vi kh nng; em im lng nhng b qua khụng lm -HS lm cỏ nhõn -N/xột bi ca bn - Thit k bi dy o c 4 Bi4: Em hóy nờu nhng vic cn lm th hin tit -HS tho lun N4 kim tin ca -i din nờu kt qu - GV n/xột,tuyờn dng -C lp n/xột Bi5: Em hóy in cỏc t ng : tit kim, hoi phớ,thi gi vo ch trng trong cỏc cõu sau phự hp l th quớ nht Cn phi... Kim tra 2 HS Kim tra v BT 4 HS - HS H cỏ nhõn 1 HS c li chuyn HS c chuyn,da vo hiu bit ca mỡnh tỡm cõu tr li ỳng Lp nhn xột ,b sung HS tr li cỏ nhõn 1 HS c ghi nh 3 -4 HS nờu nhng vic mỡnh ó lm th hin s kớnh trng,bit n ngi lao ng 1 HS c nờu yờu cu HS hot ng cỏ nhõn nờu ra nhng ngi lao ng v phõn bit L trớ úc v L chõn tay,ch nhng ngi li L GV nhn xột kt lun Thit k bi dy o c 4 Bi tp 2 tr/29 ( Thc hnh... nhúm chn cỏc vic lm th hin lũng bit n v nhng vic cha th hin lũng bit n vi thy cụ Cỏc nhúm trỡnh by kt qu HS tr li Thit k bi dy o c 4 Cng c: Vỡ sao ta phi bit n thy cụ giỏo Nhn xột tit hc Dn dũ: chun b bi sau: Bit n thy cụ giỏo ( tt ) Su tm bi hỏt,th tranh nh Thit k bi dy o c 4 Thngythỏng.nm Tun 15 Bi : BIT N THY GIO, Cễ GIO ( tit 2) I/ Mc tiờu: Hc xong bi ny HS cú kh nng: - Bit c cụng lao ca thy giỏo,... nhn xột,tuyờn dng Cng c: Vỡ sao ta phi bit n thy cụ giỏo Nhn xột tit hc thc hnh vi mi bn thõn Dn dũ: Chun b bi sau: Yờu lao ng Su tm bi hỏt,th tranh nh Thit k bi dy o c 4 RT KINH NGHIM TIT DY : Thit k bi dy o c 4 Tun 16 Thngythỏng.nm Bi : YấU LAO NG ( tit 1) I/ Mc tiờu: Hc xong bi ny HS cú kh nng: - Nờu c li ớch ca lao ng - Tớch cc tham gia cỏc hot ng lao ng lp, trng, nh . Sưu tầm các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực học tập . Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Tuần 1 Thứ……ngày……tháng.… năm … Bài : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP. ( T2) I/ Mục tiêu : HS nhận thức được: -. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Thứ……ngày……tháng.… năm … Bài : VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP. ( T1) I/ Mục tiêu: HS nhận thức được: - Nêu. khó trong học tập .( bài 2- VBT) Chuẩn bị BT 3 ,4 Thiết kế bài dạy Đạo đức 4 Tuần 3 HĐ3 : Biết những biểu hiện sự vượt khó - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh . Hoạt động tiếp nối Dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4,