Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 4

140 932 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 1 Ngày soạn: 19/08/2012 Tiết:1 Ngày dạy : 21/08/2012 MỤC TIÊU - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD 7 PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG TẬP LUYỆN TDTT I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức : Biết được cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao. 2/Kĩ năng : vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện và thi đấu. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng. - SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp: - Ổn định tổ chức báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - GV phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học. B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Mục tiêu, chương trình TD 7. a. Mục tiêu: - HS biết một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, tính kỷ luật, thói quen tập luyện TDTT và giữ vệ sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực, đạt TCRLTT. - Biết vận dụng ngững điều đã học vào nếp sống hàng ngày. b. Nội dung chương trình TD7: - Lý thuyết. - ĐHĐN. - Bài TD phát triển chung. 3p 37p 20p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ? Tập luyện TDTT có tác dụng gì đối với bản thân. - HS thảo luận trả lời, GV nhận xét rồi chốt lại nội dung chính. ? Lớp 6 các em đã học các nội dung gì. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 - Trò chơi và các động tác bổ trợ kỹ thuật: Chạy nhanh, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng. 2/ ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT: - Luyện tập TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực. Trong tập luyện việc biết được nguyên nhân và cáhc phòng tránh có một ý nghĩa quan trọng. - Tránh được tối đa các chấn thương có thể xảy ra trong quá trình tập luyện do không biết hoặc biết nhưng coi thường, không chịu tuân theo những nguyên tắc và phương pháp tập luyện khoa học. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: ? Mục tiêu, nội dung chương trình TD7. ? ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT. 2/ HDVN: ? Lên kế hoạch tập luyện cho bản thân. ? Nguyên nhân dẫn đến chấn thương và cách phòng tránh 17p 5p 3p 2p - HS trả lời, GV thông báo lại nội dung chương trình TD7. ? Em đã bị chấn thương trong khi tập TDTT chưa, kể một số chấn thương thường xảy ra. ? Nguyên nhân dẫn đến chấn thương. ? Việc phòng tránh chấn thương có ý nghĩa gì. HS trả lời, GV nhận xét kết luận. - 2 HS trả lời, lớp nhận xét GV bổ sung và chốt lại nội dung bài - GV: Giao bài tập về nhà, nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tuần: 1 Ngày soạn: 20/08/2012 GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tiết:2 Ngày dạy : 23/08/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức : - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. - Chạy nhanh: Biết cách chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Chạy bền: Biết cách chạy theo địa hình qui định, biết hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. - Chạy nhanh: Thực hiện được chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Chạy bền: Chạy theo địa hình qui định, khắc phục được hiện tượng thở dốc. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, giáo án, còi. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. - Ép dọc, ép ngang. 3. KTBC: ? Nguyên nhân, cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT. B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ ĐHĐN. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - Đướng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. 6-8p 2lx8n 30-32p 12-13p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - 1HS trả lời, lớp nhận xét đánh giá, GV kết luận cho điểm. ? Khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng. ? Khẩu lệnh, tư thế các động tác nghiêm nghỉ, các động tác quay. 2 HS trả lời, thực hiện động tác lớp nhận xét, GV bỏ sung sửa chữa chia GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 2/ Chạy nhanh: a. Động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy gót chạm mông. 3/ Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. + Nam: 500m + Nữ : 400m - GV giới thiệu hiện tượng thở dốc và cách khắc phục. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân. Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên: 200-300m. - Giải tán. 12-13p 3l 6p 1l 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p tổ tập luyện. - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 2HS thực hiện động tác, lớp nhận xét, GV bổ sung sửa chữa rồi cho HS tập. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (15m) - Chạy trên địa hình tự nhiên. - GV giới thiệu. - HS chú ý lắng nghe. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - CS: Điều hành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tuần: 2 Ngày soạn: 25/08/2012 GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tiết:3 Ngày dạy : 28/08/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức : - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay, điểm số từ 1 đến hết và 1-2, biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Biết tên và cách thực hiện trò chơi chạy tiếp sức, chạy tiếp sức chuyển vật, bài tập phát triển sức nhanh. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển; đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay, điểm số từ 1 đến hết và 1-2, biến đổi đội hình 0-2-4. Chạy nhanh: Thực hiện được trò chơi chạy tiếp sức, chạy tiếp sức chuyển vật, bài tập phát triển sức nhanh. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng. - SGV TD7, giáo án, cờ hiệu. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. - Ép dọc, ép ngang. 3. KTBC: Kết hợp khi tập. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ ĐHĐN. a. Ôn tập: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Đướng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. Diểm số từ 1 đến hết, diểm số 1-2 b. Học mới: Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. 6-8p 2l x8n 30-32p 15-16p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - 2HS thực hiện động tác quay Lớp nhận xét đánh giá, GV bổ sung cho điểm. Lớp chia tổ tập luyện. - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - GV: giảng giải, hướng dẫn, điều khiển 1 lần sau đó cho CS điều khiển. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 2 2 4 4 0 0 0 4 2 x x x x x x x x x 2/ Chạy nhanh: a. Động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy gót chạm mông. b. Trò chơi: Chạy tiếp sức C. PHẦN KẾT THÚC : 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên: 200-300m. - Giải tán. 15-16p 3l 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - CS: Điều hành, HS tập luyện. - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (15m) - GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi và điều khiển HS chơi. - HS chơi tích cực. Trong quá trình chơi yêu cầu vui vẻ, co phân thắng thua. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (10m) - CS: Điều hành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn - HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 2 Ngày soạn: 27/08/2012 GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tiết:4 Ngày dạy : 30/08/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức : - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh tập hợp hàng dọc, dóng hàng ,đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay, biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Biết cách thực hiện tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. - Chạy bền: biết cách phân phối sức trong khi chạy, chạy trên địa hình tự nhiên. 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng ,đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay, biến đổi đội hình 0-2-4. Chạy nhanh: Thực hiện được tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. - Chạy bền: phân phối được sức trong khi chạy, chạy trên địa hình tự nhiên. 3/Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy. - SGV TD7, giáo án, cờ hiệu. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng. - Xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối. - Ép dọc, ép ngang. 3. KTBC: Kết hợp khi tập. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ ĐHĐN. a. Ôn tập: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Đướng nghiêm, nghỉ, các động tác quay. 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 12-13p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - 2HS thực hiện động tác quay Lớp nhận xét đánh giá, GV bổ sung cho điểm. - Lớp chia tổ tập luyện. - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, sửa sai. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4. 2 2 4 4 0 0 0 4 2 x x x x x x x x x 2/ Chạy nhanh: * Di chuyển : Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy gót chạm mông. Đứng mặt hướng xuất phát * Tại chỗ: Ôn luyện tại chỗ đánh tay. 3/ Chạy bền: Phân phối sức khi chạy. Chạy bền trong thời gian, quãng đường dài cần phải phân phối sức khi chạy: Chạy từ từ nâng dần tốc độ, gần về đích cần tăng tốc độ (nước rút). C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân. Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Ôn các động tác ĐHĐN Chạy trên địa hình tự nhiên: 200-300m 12-13p 3l 6p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: hướng dẫn cho HS thực hiện. - CS: Điều hành. - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (15m) - GV hướng dẫn, giảng giải tại sao phải phân phối sức khi chạy bền. - Trong khi chạy HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. - CS: Điều hành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn - HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 3 Ngày soạn: …/09/2012 Tiết:5 Ngày dạy : …/09/2012 PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG TẬP LUYỆN TDTT QUY ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN I/ MỤC TIÊU: HS phải ghi nhớ được những điều cần lưu ý và thực hiện trong mỗi tiết học: Về kiến thức kỹ năng, thái độ hành vi. Nắm được một số nguyên nhân thường gặp và cách phòng tránh chấn thương, vân dung và tập luyện hàng ngày. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng. - VGV TD 7, Giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG Đ.L PHƯƠNG PHÁP-TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biến ND – YC buổi học. 2. KTBC: ? Mục tiêu, nội dung chương trình TD7. ? ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT. B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Quy định khi học bộ môn. - Kiến thức: Có hiểu biết cần thiết nguyễn nhân và cách phòng chống chấn thương. Biết thực hiện các động tác bổ trợ kyc thuật, trò chơi vận động, kỹ thuật các động tác đã học ở lớp 6 và học mới ở lớp 7. Biết một số điều luật và phương pháp tập luyện môn đá cầu. - Kỹ năng: Thực hiệnđúng, đều, đẹp các động tác ĐHĐN, bài TD phát triển chung, các động tác bổ trợ thi đạt TCRLTT. - Thái độ hành vi: Có ý thức tự giác tập luyện TDTT, có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, giữ gìn vệ sinh, 6p 2p 4p 37p 19p - CS: Tập hợp, báo cáo. - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 2HS trả lời, lớp nhận xét đánh giá. - GV kết luận cho điểm. - GV yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc trong từng tiết học và rèn luyện ở nhà. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 biết vận dụng những điều đã học vào nếp sinh hoạt hàng ngày. Thực hiện nếp sống lành mạnh, không uống bia, uống rượu, hút thuốc, ma tuý và các chất kích thích khác. - Trang phục: Quần áo thoải mái, có mũ mềm, giầy vải, có dụng cụ tập luyện khi cần. 2/ Nguyễn nhân - cách phòng tránh chấn thương: a. Nguyễn nhân: Không thực hiện đúng nguyên tắc tập luyện và thi đấu TDTT: Hệ thống, tăng tiến, vừa sức. Không đảm bảo nguyên tắc vệ sinh khi tập luyện: Địa điểm, phương tiện không an toàn, vệ sinh, trang phục không phù hợp, môi trường không đảm bảo, ăn uống quá nhiều trước khi tập b. Cách phòng tránh: Trước khi tập luyện TDTT phải khởi động, sau khi tập phải thả lỏng hồi tĩnh. Trong quá trình tập thấy bất thường phải dừng tập báo ngay cho GV hoặc người lớn để kịp thời xử lý. Không tham gia thi đấu khi chưa có một quá trình tập luyện. Kiểm tra, sửa chữa phương tiện trước khi tập, không ăn uống nhiều trước khi tập, không ngồi chỗ thông gió, tắm nước lạnh sau khi tập, không dùng các chất kích thích trước, trong và sau khi tập. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Củng cố: ? Nguyên nhân dẫn đến chấn thương. ? Cách phòng tránh chấn thương 2/ HDVN: ? ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương. ? Nguyên nhân dẫn đến chấn thương và cách phòng tránh 18p 5p 3p 2p ? Theo em những nguyên nhân nào thường dẫn đến chấn thương. - HS thảo luận và trả lời, GV tổng kết ? Hãy nêu cách phòng tránh mà em biết, thế nào là tập vừa sức, tập tăng tiến. - HS thảo luận, trả lời. GV bổ sung - 2 HS trả lời, lớp nhận xét GV bổ sung và chốt lại nội dung bài - GV: Giao bài tập về nhà, nhận xét giờ học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 [...]... Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 KIỂM TRA - ĐHĐN I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết cách thực hiện đội hình 0-2 -4 và 0-3-6-9, đi điều, đứng lại 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng kĩ năng đội hình dội ngũ và điều khiển đội hình đội ngũ 3 /Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, Giáo án, thang... Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 6 Tiết:12 Ngày soạn: 24/ 09/2012 Ngày soạn: 27/ 09/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện biến đổi đội hình 0-2 -4 và 0-3-6-9 - Chạy nhanh: Biết tên và cách thực hiện chạy đạp sau 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được biến đổi đội hình 0-2 -4 và 0-3-6-9 - Chạy nhanh: Thực hiện được kĩ thuật chạy đạp sau 3 /Giáo dục :... x x x x x x - GV nhận xét chung giờ học - Về nhà luyện tập chạy bền vào buổi sáng GV : Trần Sơn Vũ 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 7 Tiết: 14 Ngày soạn: 01/10/2012 Ngày dạy: 04/ 10/2012 Kiểm tra thử ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - ĐHĐN: Biết... - Sau đó HS luyện tập đồng loạt theo nhịp hô của cán sự GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 2/ Chạy nhanh 12-13p - Giáo viên hướng dẫn HS ôn tập tư thế sẵn Ôn: tư thế sẵn sàng – xuất phát; chạy sàng - xuất phát: chạy đạp sau đạp sau - HS tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên Học: xuất phát cao – chạy nhanh 40 m - GV phân tích, làm mẫu kĩ thuật xuất phát cao... đội hình 0 – 3 – 6 -9, - GV quan sát nhắc nhở, sửa chữa cho từng biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 nhóm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Sau đó cho hs tập luyện đồng loạt cả lớp GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 - GV cho HS chia thành 4 tổ ôn lại kĩ thuật 2/ Chạy nhanh: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, tư thế - Ôn chạy bước... HS cách tập luyện, nhận xét giờ học LỚP - GV nhận xét chung giờ kiểm tra và công bố điểm trước lớp - Thống kê điểm 7a 7b 7c SĨ S Ố 1-2p ĐIỂM Đạt Chưa đạt Tuần: 8 Tiết:16 GV : Trần Sơn Vũ Ngày soạn: 08/10/2012 Ngày dạy: 11/10/2012 Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 CHẠY NHANH – TTTC ( nhảy dây) I/ MỤC TIÊU: 1/ kiến thức: - Chạy nhanh: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao... nhắc nhở x x x x x x x 2 Nhận xét: - GV nhận xét chung giờ học - Về nhà luyện tập chạy bền vào buổi sáng GV : Trần Sơn Vũ 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hớng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 7 Tiết:13 Ngày soạn: 29/09/2012 Ngày dạy: 02/10/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN I/ MỤC... tên và cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 40 m 2/Kĩ năng : - ĐHĐN: Thực hiện được đi điều, đứng lại, đổi chân khi đi diều sai nhịp - Chạy nhanh: Thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 40 m 3 /Giáo dục : HS có ý thức, tổ chức luyện tập , phát huy tính tự giác tích cực trong giờ học II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: - Sân bãi sạch, phẳng - SGV TD7, giáo án, còi, đường chạy III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:... Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu 4- 5p 2-3p 2lx8n - CS: Điều hành x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV – HS thực hiện xuống lớp x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 5 Tiết:10 Ngày soạn: 17/ 09/2012 Ngày dạy: 20/09/2012... thả lỏng - Gọi 3 – 4 HS lên thực hiện lại GV có nhận xét, sửa sai 4- 5p 2-3p - CS: Điều hành lớp thả lỏng 2lx8n x x x x x x x 2.GV nhận xét chung giờ học: - Về nhà luyện tập chạy bền vào buổi chiều GV : Trần Sơn Vũ 1-2p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao bài tập về nhà, hớng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 6 Tiết:11 . điều khiển 1 lần sau đó cho CS điều khiển. GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 2 2 4 4 0 0 0 4 2 x x x x x x x x x 2/ Chạy nhanh: a. Động tác bổ trợ: Chạy. tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 2 Ngày soạn: 27/ 08/2012 GV : Trần Sơn Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tiết :4 Ngày dạy : 30/08/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY. Vũ Năm học: 2012-2013 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục 7 Tuần: 3 Ngày soạn: …/09/2012 Tiết:5 Ngày dạy : …/09/2012 PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG TẬP LUYỆN TDTT QUY ĐỊNH KHI HỌC TẬP BỘ MÔN I/

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan