Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7

83 700 2
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Son: 16/8/2013. Giảng: 19/8/7A1: 23/8/7A2. TIT 1: PHềNG TRNH TRN THNG KHI HOT NG TDTT I. Mục tiêu: 1. Kin thc: - Phũng tránh chấn thơng trong tập luyện TDTT. 2. K nng: - Hiu c bn ỳng cỏch phũng trỏnh chn thng khi hot ng TDTT, t ú ỏp dng vo cỏc bui tp hng ngy. 3. Thỏi : - n nh t chc lp sm, chỳ ý nghe ging. II. Địa điểm - Phơng tiện: 1. a im: Lp hc. 2. Phng tin: - Giỏo viờn: Sỏch GV, giỏo ỏn, phn. - Hc sinh: V ghi, bỳt. III. HĐ của GV& HS: - Nêu những nguyên nhân gây ra chấn thơng ? - Hãy cho biết cách phòng tránh và sử lý các chấn thơng ? - Cán sự tổ nhóm phải đạt những yêu cầu gì ? - Nêu các quy định khi tập luyện TDTT. - Bài tập về nhà: Học thuộc lý thuyết. I. Phòng tránh chấn thơng. 1/ Một số nguyên nhân cơ bản: 10 - Không tuân thủ nguyên tắc ( hệ thống, tăng tiến, vừa sức, vệ sinh, trang phục và luật ). 2/ Cách phòng tránh: 15 - Khi tập phải khởi động, tập từ nhẹ đến nặng, không tập khi sức khoẻ yếu, kiểm tra sân bãi trớc khi tập, trang phục gọn gàng. - Có nếp sống lành mạnh. 3/ Biên chế tổ chức tập luyện: 5 - Chia lớp thành 4 tổ. - Bầu các tổ trởng của tổ. - Giao nhiệm vụ cho các tổ trởng. 4/ Một số quy định: 15 - Không đợc đi dép lê, dép cao gót, đội mũ rộng vành, nón. - Tóc không đợc để dài. - Ra vào lớp phải báo cáo xin phép. - Nghỉ kiến tập phải xin phép. - Thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy líp häc Soạn: 20/8/2013. Giảng: 23/8/7A1: 24/8/7A2. Tiết 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2. Kỹ năng: - Thực hiên cơ bản đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. - Biết cách thực hiện các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. 10’ Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 30’ 5’ TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện.                   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình tập luyện.                  GV. - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình thả lỏng 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN.                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp.                   gv. =================================== Soạn: 23/8/2013. Giảng: 26/8/7A1: 6/9/7A2. Tiết 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. Điểm số 1, 2, học biến đổi đội hình 0 – 2- 4. - Chạy nhanh: Trò chơi Chạy tiếp sức”. Một số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. Biết cách điểm số theo chu kỳ 1 – 2 và biến đổi đội hình o – 2 – 4. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. 10’ 30’ Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện.                 - Điểm số chu kỳ 1 -2. biến đổi đội hình 0 – 2 – 4.    0 - 2 4 gv. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: - Trò chơi: chạy tiếp sức. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 5’   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình tập luyện. x x x x x x x x x x x x 10m– 20m x x x x x x GV - GV nêu tên trò chơi, cách chơi và tổ chức cho hs chơi. Sau khi chơi GV có hình thức khen thưởng khích lệ hs. - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình thả lỏng                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN.                   gv. So¹n: 31/8/2013. Gi¶ng: 2/9/7A1: 7/9/7A2. Tiết 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau, biến đổi đội hình 0 – 2- 4. - Chạy nhanh: Tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. Biết cách biến đổi đội hình o – 2 – 4. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. - Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4.    0 - 2 4 gv. + Củng cố: Sai lầm thường 10’ 30’ Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện.                   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối mắc. 2. Chạy ngắn: - Tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. 5’ nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình tập luyện. x x x x x x x x x x x x 10m– 20m x x x x x x GV - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình thả lỏng                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp.                   gv. =================================== So¹n: 3/9/2013. Gi¶ng: 6/9/7A1: 13/9/7A2. Tiết 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đứng vai hướng chạy xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và biết cách điều khiển của người chỉ huy. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. 10’ Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  [...]... hc tp ca HS 3 Bi tp v nh: - ễn chy ngn, HN - GV t chc cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv Son: 17/ 9/2013 Ging: 20/9/7A1: 27/ 9/7A2 Tit 9: I HèNH I NG CHY CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) i chõn khi i u sai nhp Hc bin i i hỡnh 0 3 6 9 - Chy... 3 Bi tp v nh: - ễn chy ngn, HN - GV t chc cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv Son: 10/9/2013 Ging: 13/9/7A1: 20/9/7A2 Tit 7: I HèNH I NG CHY CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) i chõn khi i u sai nhp - Chy nhanh: Chy bc nh, chy nõng cao ựi, gút... cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv ============================================ Soạn: 24/9/2013 Giảng: 27/ 9/7A1: 30/9/7A2 Tiết 11: I HèNH I NG - Chạy ngắn I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc - HN: Bin i i hỡnh 0 - 3- 6- 9, bin i i hỡnh 0- 2- 4 - Chy ngn: Chy bc nh, chy nõng cao ựi, t th sn sng xut phỏt;... HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: xoay cỏc khp, r chõn, tay, m lng Đội hình nhận xét xuống lớp 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Tập chạy đạp sau Soạn: 27/ 9/2013 Giảng: 30/9/7A1: 4/10/7A2 Tiết 12: I HèNH I NG - Chạy ngắn I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - ĐHĐN: ễn i u ng li i chõn khi i u sai nhp - Chạy ngn: Ôn t thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau, xut... lng Đội hình nhận xét xuống lớp 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Tập chạy đạp sau, i u vũng phi, chy nhanh 30m ============================ Soạn: 4/10/2013 Giảng: 7/ 10/7A1: 11/10/7A2 Tiết 14: I HèNH I NG I MC TIấU 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: Luyn tp nõng cao k nng ó hc hoc kim tra th 2 K nng: - HS thc hin ỳng KN ca HN ó hc, chun b tt cho gi sau kim tra Thỏi ụ: 3 Thái đ:... ======================================= Soạn: 8/10/2-13 Giảng: 11/10/7A1: 12/10/7A2 Tiết 15: kiểm tra I HèNH I NG I MC TIấU 1 Kiến thức: - Kiểm tra nội dung: quay phải, trái, quay sau, tập hợp điểm số báo cáo, đi đều 2 Kỹ Năng: - Thực hiện đúng đều, đẹp các k thuật nội dung của ĐHĐN 3 Thái độ: - Nghiờm tỳc trong gi kim tra Qua kiểm tra đánh giá mức độ tập luyện và tính tích cực của học sinh II A IM PHNG... t chc cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv ======================================= Soạn: 3/9/2013 Giảng: 6/9/7A1: 14/9/7A2 Tit 6: I HèNH I NG CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) - Chy nhanh: Chy bc nh, chy nõng cao ựi, gút chm mụng, ng vai hng chy... lng Đội hình nhận xét xuống lớp 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Tập chạy đạp sau, i u vũng phi ======================================== Soạn: 1/10/2013 Giảng: 4/10/7A1: 5/10/7A2 Tiết 13: I HèNH I NG - Chạy ngắn I MC TIấU Bi son ó cú s phõn nhúm 1 Kin Thc: - i hỡnh i ng: ễn i u vũng phi, trỏi Kim tra th - Chy ngn: ễn trũ chi phỏt trin sc nhanh t th sn sng xut phỏt, xut... th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp 2 Nhn xột: KQ v thỏi hc tp ca HS 3 Bi tp v nh: - ễn chy ngn, HN gv ======================================= Son: 20/9/2013 Ging: 23/9/7A1: 28/9/7A2 Tit 10: I HèNH I NG CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) i chõn khi i u sai nhp Bin i i hỡnh: 0 3 6 9: 0 2 4 - Chy nhanh:... cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv ============================================= Son: 13/9/2013 Ging: 16/9/7A1: 21/9/7A2 Tit 8: I HèNH I NG CHY CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) i chõn khi i u sai nhp Hc bin i i hinh 0 2- 4 - Chy nhanh: Chy bc . Đội hình xuống lớp.                   gv. Soạn: 17/ 9/2013. Giảng: 20/9/7A1: 27/ 9/7A2. Tiết 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân. cách phòng tránh và sử lý các chấn thơng ? - Cán sự tổ nhóm phải đạt những yêu cầu gì ? - Nêu các quy định khi tập luyện TDTT. - Bài tập về nhà: Học thuộc lý thuyết. I. Phòng tránh chấn thơng. 1/. ngắn, ĐHĐN.                   gv. So¹n: 31/8/2013. Gi¶ng: 2/9/7A1: 7/ 9/7A2. Tiết 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan