Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7

83 612 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:41

Son: 16/8/2013. Giảng: 19/8/7A1: 23/8/7A2. TIT 1: PHềNG TRNH TRN THNG KHI HOT NG TDTT I. Mục tiêu: 1. Kin thc: - Phũng tránh chấn thơng trong tập luyện TDTT. 2. K nng: - Hiu c bn ỳng cỏch phũng trỏnh chn thng khi hot ng TDTT, t ú ỏp dng vo cỏc bui tp hng ngy. 3. Thỏi : - n nh t chc lp sm, chỳ ý nghe ging. II. Địa điểm - Phơng tiện: 1. a im: Lp hc. 2. Phng tin: - Giỏo viờn: Sỏch GV, giỏo ỏn, phn. - Hc sinh: V ghi, bỳt. III. HĐ của GV& HS: - Nêu những nguyên nhân gây ra chấn thơng ? - Hãy cho biết cách phòng tránh và sử lý các chấn thơng ? - Cán sự tổ nhóm phải đạt những yêu cầu gì ? - Nêu các quy định khi tập luyện TDTT. - Bài tập về nhà: Học thuộc lý thuyết. I. Phòng tránh chấn thơng. 1/ Một số nguyên nhân cơ bản: 10 - Không tuân thủ nguyên tắc ( hệ thống, tăng tiến, vừa sức, vệ sinh, trang phục và luật ). 2/ Cách phòng tránh: 15 - Khi tập phải khởi động, tập từ nhẹ đến nặng, không tập khi sức khoẻ yếu, kiểm tra sân bãi trớc khi tập, trang phục gọn gàng. - Có nếp sống lành mạnh. 3/ Biên chế tổ chức tập luyện: 5 - Chia lớp thành 4 tổ. - Bầu các tổ trởng của tổ. - Giao nhiệm vụ cho các tổ trởng. 4/ Một số quy định: 15 - Không đợc đi dép lê, dép cao gót, đội mũ rộng vành, nón. - Tóc không đợc để dài. - Ra vào lớp phải báo cáo xin phép. - Nghỉ kiến tập phải xin phép. - Thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy líp häc Soạn: 20/8/2013. Giảng: 23/8/7A1: 24/8/7A2. Tiết 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2. Kỹ năng: - Thực hiên cơ bản đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. - Biết cách thực hiện các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. 10’ Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 30’ 5’ TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện.                   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình tập luyện.                  GV. - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình thả lỏng 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN.                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp.                   gv. =================================== Soạn: 23/8/2013. Giảng: 26/8/7A1: 6/9/7A2. Tiết 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. Điểm số 1, 2, học biến đổi đội hình 0 – 2- 4. - Chạy nhanh: Trò chơi Chạy tiếp sức”. Một số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. Biết cách điểm số theo chu kỳ 1 – 2 và biến đổi đội hình o – 2 – 4. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. 10’ 30’ Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện.                 - Điểm số chu kỳ 1 -2. biến đổi đội hình 0 – 2 – 4.    0 - 2 4 gv. + Củng cố: Sai lầm thường mắc. 2. Chạy ngắn: - Trò chơi: chạy tiếp sức. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 5’   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình tập luyện. x x x x x x x x x x x x 10m– 20m x x x x x x GV - GV nêu tên trò chơi, cách chơi và tổ chức cho hs chơi. Sau khi chơi GV có hình thức khen thưởng khích lệ hs. - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình thả lỏng                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN.                   gv. So¹n: 31/8/2013. Gi¶ng: 2/9/7A1: 7/9/7A2. Tiết 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau, biến đổi đội hình 0 – 2- 4. - Chạy nhanh: Tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng và biết cách tập luyện nội dung của ĐHĐN. Biết cách biến đổi đội hình o – 2 – 4. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. B/ PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, quay sau. - Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4.    0 - 2 4 gv. + Củng cố: Sai lầm thường 10’ 30’ Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện.                   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu, nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên. - GV chia tổ tập luyện, q/s uấn nắn, nhắc nhở sửa sai (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối mắc. 2. Chạy ngắn: - Tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. + Củng cố: - Những KN học sinh thực hiện còn yếu. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn chạy ngắn, ĐHĐN. 5’ nhau lên thực hiện. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình tập luyện. x x x x x x x x x x x x 10m– 20m x x x x x x GV - GV làm mẫu, phân tích nêu y/c KT, tổ chức cho hs tập luyên, q/s sửa sai cho hs (nếu có). - GV gọi 2 h/s có KT đối nhau lên thực hiện các KT quay. - G/v nhận xét kết luận. Đội hình thả lỏng                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: động tác điều hòa hít thở sâu, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp.                   gv. =================================== So¹n: 3/9/2013. Gi¶ng: 6/9/7A1: 13/9/7A2. Tiết 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông, đứng vai hướng chạy xuất phát. 2. Kỹ năng: - Thực hiên đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và biết cách điều khiển của người chỉ huy. - HS thực hiện được các bài tập bổ trợ của chạy ngắn. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyên, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. 10’ Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  [...]... hc tp ca HS 3 Bi tp v nh: - ễn chy ngn, HN - GV t chc cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv Son: 17/ 9/2013 Ging: 20/9/7A1: 27/ 9/7A2 Tit 9: I HèNH I NG CHY CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) i chõn khi i u sai nhp Hc bin i i hỡnh 0 3 6 9 - Chy... 3 Bi tp v nh: - ễn chy ngn, HN - GV t chc cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv Son: 10/9/2013 Ging: 13/9/7A1: 20/9/7A2 Tit 7: I HèNH I NG CHY CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) i chõn khi i u sai nhp - Chy nhanh: Chy bc nh, chy nõng cao ựi, gút... cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv ============================================ Soạn: 24/9/2013 Giảng: 27/ 9/7A1: 30/9/7A2 Tiết 11: I HèNH I NG - Chạy ngắn I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc - HN: Bin i i hỡnh 0 - 3- 6- 9, bin i i hỡnh 0- 2- 4 - Chy ngn: Chy bc nh, chy nõng cao ựi, t th sn sng xut phỏt;... HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: xoay cỏc khp, r chõn, tay, m lng Đội hình nhận xét xuống lớp 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Tập chạy đạp sau Soạn: 27/ 9/2013 Giảng: 30/9/7A1: 4/10/7A2 Tiết 12: I HèNH I NG - Chạy ngắn I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - ĐHĐN: ễn i u ng li i chõn khi i u sai nhp - Chạy ngn: Ôn t thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau, xut... lng Đội hình nhận xét xuống lớp 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Tập chạy đạp sau, i u vũng phi, chy nhanh 30m ============================ Soạn: 4/10/2013 Giảng: 7/ 10/7A1: 11/10/7A2 Tiết 14: I HèNH I NG I MC TIấU 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: Luyn tp nõng cao k nng ó hc hoc kim tra th 2 K nng: - HS thc hin ỳng KN ca HN ó hc, chun b tt cho gi sau kim tra Thỏi ụ: 3 Thái đ:... ======================================= Soạn: 8/10/2-13 Giảng: 11/10/7A1: 12/10/7A2 Tiết 15: kiểm tra I HèNH I NG I MC TIấU 1 Kiến thức: - Kiểm tra nội dung: quay phải, trái, quay sau, tập hợp điểm số báo cáo, đi đều 2 Kỹ Năng: - Thực hiện đúng đều, đẹp các k thuật nội dung của ĐHĐN 3 Thái độ: - Nghiờm tỳc trong gi kim tra Qua kiểm tra đánh giá mức độ tập luyện và tính tích cực của học sinh II A IM PHNG... t chc cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv ======================================= Soạn: 3/9/2013 Giảng: 6/9/7A1: 14/9/7A2 Tit 6: I HèNH I NG CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) - Chy nhanh: Chy bc nh, chy nõng cao ựi, gút chm mụng, ng vai hng chy... lng Đội hình nhận xét xuống lớp 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Tập chạy đạp sau, i u vũng phi ======================================== Soạn: 1/10/2013 Giảng: 4/10/7A1: 5/10/7A2 Tiết 13: I HèNH I NG - Chạy ngắn I MC TIấU Bi son ó cú s phõn nhúm 1 Kin Thc: - i hỡnh i ng: ễn i u vũng phi, trỏi Kim tra th - Chy ngn: ễn trũ chi phỏt trin sc nhanh t th sn sng xut phỏt, xut... th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp 2 Nhn xột: KQ v thỏi hc tp ca HS 3 Bi tp v nh: - ễn chy ngn, HN gv ======================================= Son: 20/9/2013 Ging: 23/9/7A1: 28/9/7A2 Tit 10: I HèNH I NG CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) i chõn khi i u sai nhp Bin i i hỡnh: 0 3 6 9: 0 2 4 - Chy nhanh:... cho HS thc hin cỏc bi tp th lng, th gión: ng tỏc iu hũa hớt th sõu, r chõn, tay, m lng i hỡnh xung lp gv ============================================= Son: 13/9/2013 Ging: 16/9/7A1: 21/9/7A2 Tit 8: I HèNH I NG CHY CHY NGN I MC TIấU Bi ging ó cú s phõn nhúm 1 Kin thc: - i hỡnh i ng: ễn i u ng li, i u vũng phi (trỏi) i chõn khi i u sai nhp Hc bin i i hinh 0 2- 4 - Chy nhanh: Chy bc . Đội hình xuống lớp.                   gv. Soạn: 17/ 9/2013. Giảng: 20/9/7A1: 27/ 9/7A2. Tiết 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân. cách phòng tránh và sử lý các chấn thơng ? - Cán sự tổ nhóm phải đạt những yêu cầu gì ? - Nêu các quy định khi tập luyện TDTT. - Bài tập về nhà: Học thuộc lý thuyết. I. Phòng tránh chấn thơng. 1/. ngắn, ĐHĐN.                   gv. So¹n: 31/8/2013. Gi¶ng: 2/9/7A1: 7/ 9/7A2. Tiết 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài giảng đã có sự phân nhóm. 1. Kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7