0

Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 11

65 719 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:20

BÀI 1 TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP I.Mục tiêu HS nhận thức được: - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập - Biết được trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ được mọi người yêu mến - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh - Học sinh có thái độ và hành vi trong thực trong học tập II.Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4, tranh ảnh -Các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. III.Hoạt động trên lớp Tiết: 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định 2.Bài mới a.Giới thiệu bài: Trung thực trong học tập. b.Nội dung: *Hoạt động 1: Xử lý tình huống - Yêu cầu HS xem và nhận xét tranh trong SGK. -GV tóm tắt mấy cách giải quyết chính. a/ Mượn tranh của bạn để đưa cô xem. b/ Nói dối cô là đã sưu tầm và bỏ quên ở nhà. c/ Nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau. GV hỏi: * Nếu em là Long, em sẽ chọn cách giải quyết nào? -GV chia lớp thành nhóm thảo luận. -GV kết luận: Cách nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau là phù hợp nhất, thể hiện tính trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân Bài tập 1- SGK trang 4 -GV nêu yêu cầu bài tập. +Việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập: a/.Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra. -HS chuẩn bị. -HS đọc nội dung tình huống: Long mải chơi quên sưu tầm tranh cho bài học. Long có những cách giải quyết như thế nào? -HS liệt kê các cách giải quyết của bạn Long. -HS thảo luận nhóm. +Tại sao chọn cách giải quyết đó? -3 HS đọc ghi nhớ ở SGK trang 3. -HS trình bày ý kiến b/.Trao đổi với bạn khi học nhóm. c/.Không làm bài, mượn vở bạn chép. d/.Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra. e/.Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ. g/.Góp ý cho bạn khi bạn thiếu trung thực trong học tập. -GV kết luận: +Việc b, d, g là trung thực trong học tập. +Việc a, c, e là thiếu trung thực trong học tập *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Bài tập 2- SGK trang 4 -GV nêu từng ý trong bài tập. a/.Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình. b/.Thiếu trung thực trong học tập là giả dối. c/.Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. -GV kết luận: +Ý b, c là đúng. +Ý a là sai. 4.Củng cố - Dặn dò -Tự liên hệ bài tập 6- SGK trang 4 -Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm. Bài tập 5- SGK trang 4. -HS lắng nghe. -HS lựa chọn theo 3 thái độ: tán thành, phân vân, không tán thành. -HS thảo luận nhóm về sự lựa chọn của mình và giải thích lí do sự lựa chọn. -Cả lớp trao đổi, bổ sung. -HS kể các mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. Tiết: 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Bài tập 3- SGK trang 4 -GV chia lớp thành 3 nhóm: ̣Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu không làm được bài kiểm tra? ̣Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bị điểm kém mà cô giáo ghi nhằm là điểm giỏi? ̣Nhóm 3: Em làm gì nếu trong giờ kiểm tra bạn bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em? -GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống: a/. Chịu nhận điểm kém và cố gắng học để gỡ điểm lại. b/. Báo cho cô biết để sữa điểm lại cho đúng. c/. Nói cho bạn biết là làm vậy là không trung thực trong học tập. *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân Bài tập 4- SGK trang 4 -GV yêu cầu một vài HS sưu tầm được mẫu chuyện, tấm gương và trung thực trong học tập -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày. -Cả lớp góp ý trao đổi. -HS kể trước lớp. -Cả lớp cho ý kiến, những suy nghĩ về mẫu chuyện vừa nghe. lên trình bày. -GV kết luận: Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đó. *Hoạt động 3: Trình bày tiểu phẩm (Bài tập 5- SGK trang 4) -GV mời 1, 2 nhóm lên trình bày tiểu phẩm đã được chuẩn bị - GV cho cả lớp thảo luận chung: +Em có suy nghĩ về tiểu phẩm vừa xem? +Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không? Vì sao? -GV nhận xét, kết luận: Mọi việc làm không trung thực đều là tính xấu, có khi còn có hại cho bản thân mình, và không được mọi người yêu mến, các em cần tránh. 4.Củng cố - Dặn dò: - HS nêu lại ghi nhớ chung. -Thực hiện trung thực trong học tập và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiết sau. -Đại diện HS trình bày ý kiến, suy nghĩ của mình trước lớp. -HS cả lớp thảo luận và đại diện trả lời. -HS nghe và thực hành làm bài tập trong Vở bài tập. -2 HS nêu. -HS cả lớp thực hiện. BÀI 2 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP I.Mục tiêu Giúp HS: - Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập. - Biết được vượt khó trong học tập giúp em mau tiến bộ. - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. - Yêu mến, noi theo những tấm gương HS nghèo vượt khó. II.Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập. III.Hoạt động trên lớp Tiết: 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định 2.KTBC: -GV nêu yêu cầu kiểm tra: +Kể một mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. -GV nhận xét, đánh giá 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: “Vượt khó trong học tập” b.Nội dung: *Hoạt động 1: Kể chuyện một học sinh nghèo vượt khó. -GV giới thiệu: Trong cuộc sống thường xảy ra những rủi ro, chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có thể làm gì để vượt lên số phận? Truyện “Một học sinh nghèo vượt khó” trong SGK kể về trường hợp bạn Thảo. Chúng ta hãy cùng nhau xem bạn Thảo gặp những khó khăn gì và đã vượt qua như thế nào? -GV kể chuyện. *Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Câu 1 và 2- SGK trang 6) -GV chia lớp thành 2 nhóm. ̣Nhóm 1: Thảo đã gặp khó khăn gì trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày? ̣Nhóm 2: Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bằng cách nào Thảo vẫn học tốt? -GV ghi tóm tắt các ý trên bảng. - 2-3 HS kể -HS nhắc lại. -HS lắng nghe. -Cả lớp nghe.1-2 HS tóm tắt lại câu chuyện. -Các nhóm thảo luận. Đại diện các nhóm trình bày ý kiến. -Cả lớp trao đổi, bổ sung. -GV kết luận: Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vượt lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn. *Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm đôi (Câu 3- SGK trang 6) -GV nêu yêu cầu câu 3: +Nếu ở trong cảnh khó khăn như bạn Thảo, em sẽ làm gì? -GV ghi tóm tắt lên bảng -GV kết luận về cách giải quyết tốt nhất. *Hoạt động 4: Làm việc cá nhân (Bài tập 1- SGK trang 7). -GV nêu từng ý trong bài tập 1: Khi gặp bài tập khó, em sẽ chọn cách làm nào dưới đây? Vì sao? a/. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được. b/. Nhờ bạn giảng giải để tự làm. c/. Chép luôn bài của bạn. d/. Nhờ người khác làm bài hộ. đ/. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn. e/. Bỏ không làm. -GV kết luận: Cách a, b, d là những cách giải quyết tích cực. -GV hỏi: Qua bài học hôm nay, chúng ta có thể rút ra được điều gì? 4.Củng cố - Dặn dò: -Chuẩn bị bài tập 2- 3 trong SGK trang 7. -Thực hiện các hoạt động: +Cố gắng thực hiện những biện pháp đã đề ra để vượt khó khăn trong học tập. +Tìm hiểu, động viên, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong học tập. -HS thảo luận theo nhóm đôi. -Đại diện từng nhóm trình bày cách giải quyết. -HS làm bài tập 1 -HS nêu cách sẽ chọn và giải quyết lí do. -HS phát biểu -1- 2 HS câu ghi nhớ trong SGK/6 -Cả lớp chuẩn bị. -HS cả lớp thực hành. Tiết: 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Bài tập 2-SGK trang 7, Bài tập 3-VBT trang 6) -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm: +Yêu cầu HS đọc tình huống trong bài tập 4- SGK -GV giảng giải những ý kiến mà HS thắc mắc. -GV kết luận: Trước khó khăn của bạn Nam, bạn có thể phải nghỉ học, chúng ta cần phải -Các nhóm thảo luận +HS nêu cách giải quyết. -Một số HS trình bày những khó khăn và biện pháp khắc phục. -HS lắng nghe. giúp đỡ bạn bằng nhiều cách khác nhau. Vì vậy mỗi bản thân chúng ta cần phải cố gắng khắc phục vượt qua khó khăn trong học tập, đồng thời giúp đỡ các bạn khác để cùng vượt qua khó khăn. + Yêu cầu HS làm bài tập 3 trong VBT +GV chốt lại các cách xử lý hay *Hoạt động 2: Trình bày ý kiến và Làm việc nhóm đôi (Bài tập 3-SGK và Bài tập 4-VBT) Lần lượt nêu các ý kiến: a)Nhà giàu thì không cần vượt khó trong học tập b)Vượt khó trong học tập là một cách giúp đỡ bố mẹ c) Khi gặp khó khăn trong học tập, phải biết cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh. GV chốt lại: +Không tán thành: a) + Tán thành: b), c) Tự liên hệ và trao đổi với các bạn về việc em đã vượt khó trong học tập -GV cho HS trình bày trước lớp. -GV kết luận và khen thưởng những HS đã biết vượt qua khó khăn học tập. *Hoạt động 3: Làm việc cá nhân (bài tập 4- SGK/ 7) -GV nêu và giải thích yêu cầu bài tập: +Nêu một số khó khăn mà em có thể gặp phải trong học tập và những biện pháp để khắc phục những khó khăn đó theo mẫu- GV đưa bảng phụ có kẻ sẵn như SGK. -GV ghi tóm tắt ý kiến HS lên bảng. -GV kết luận, khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục những khó khăn đã đề ra để học tốt. 4.Củng cố - Dặn dò: -HS nêu lại ghi nhớ ở SGK trang 6 -Thực hiện những biện pháp đã đề ra để vượt khó khăn trong học tập; động viên, giúp đỡ các bạn gặp khó khăn trong học tập. +3 HS lần lượt đọc các tình huống + Các nhóm thảo luận +Đại diện các nhóm trình bày +HS đưa thẻ bày tỏ ý kiến +Vài HS giải thích ý kiến -HS thảo luận. -HS trình bày. -HS lắng nghe. -HS nêu 1 số khó khăn và những biện pháp khắc phục. -Cả lớp trao đổi, nhận xét. -HS cả lớp thực hành. BÀI 3 BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN I.Mục tiêu Giúp HS: - Biết được trẻ em cần phải được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản than và lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác. II.Đồ dùng dạy học - SGK, VBT Đạo đức lớp 4 - Các tranh ảnh, mẫu chuyện liên quan. III.Hoạt động trên lớp Tiết: 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định lớp 2.KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra: +Giải quyết tình huống bài tập 4. (SGK/7) “Nhà Nam rất nghèo, bố Nam bị tai nạn nằm điều trị ở bệnh viện. Nếu em là bạn Nam, em sẽ làm gì? Vì sao? chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ bạn Nam tiếp tục đi học.” 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Biết bày tỏ ý kiến. b.Nội dung: *Khởi động: Trò chơi “Diễn tả”-Nhận xét tranh VBT (trang 8) -GV nêu cách chơi: GV chia HS thành 4- 6 nhóm và giao cho mỗi nhóm 1 đồ vật hoặc 1 bức tranh. Mỗi nhóm ngồi thành 1 vòng tròn và lần lượt từng người trong nhóm vừa cầm đồ vật hoặc bức tranh quan sát, vừa nêu nhận xét về đồ vật, bức tranh đó. -GV kết luận: Mỗi người có thể có ý kiến nhận xét khác nhau về cùng một sự vật. -Yêu cầu HS quan sát và nhận xét tranh VBT (trang 8) - GV kết luận: Tranh vẽ các bạn trong -Một số HS thực hiện yêu cầu. -HS nhận xét. -HS nhắc lại. -HS thảo luận: +Ý kiến của cả nhóm về đồ vật, bức tranh có giống nhau không? -HS nêu nhận xét a) Tranh vẽ gì? b) Việc làm của các bạn trong tranh thể hiện điều gì? c) Thái độ của cô giáo như thế nào trước mong muốn bày tỏ ý kiến của các bạn lớp đang đưa tay phát biểu ý kiến, cô giáo rất vui và ủng hộ các bạn bày tỏ ý kiến của mình *Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Tình huống-Câu hỏi) -GV chia HS thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận các tình huống trong SGK. -GV nêu yêu cầu câu 2: +Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em, đến lớp em? -GV kết luận: +Trong mọi tình huống, em nên nói rõ để mọi người xung quanh hiểu về khả năng, nhu cầu, mong muốn, ý kiến của em. Điều đó có lợi cho em và cho tất cả mọi người. Nếu em không bày tỏ ý kiến của mình, mọi người có thể sẽ không hỏi và đưa ra những quyết định không phù hợp với nhu cầu, mong muốn của em nói riêng và của trẻ em nói chung. +Mỗi người, mỗi trẻ em có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình. *Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 1- SGK/9) -GV nêu cầu bài tập 1: Nhận xét về những hành vi, vệc làm của từng bạn trong mỗi trường hợp sau: +Bạn Dung rất thích múa, hát. Vì vậy bạn đã ghi tên tham gia vào đội văn nghệ của lớp. +Để chuẩn bị cho mỗi buổi liên hoan lớp, các bạn phân công Hồng mang khăn trải bàn, Hồng rất lo lắng vì nhà mình không có khăn nhưng lại ngại -HS thảo luận nhóm. ̣Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu em được phân công làm 1 việc không phù hợp với khả năng? Nhóm 2: Em sẽ làm gì khi bị cô giáo hiểu lầm và phê bình? ̣Nhóm 3: Em sẽ làm gì khi em muốn chủ nhật này được bố mẹ cho đi xem xiếc? ̣Nhóm 4: Em sẽ làm gì khi muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường? -Đại diện từng nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. -Cả lớp thảo luận. - Vài HS trình bày ý kiến. -HS làm bài vào VBT-Bài tập 2 -HS từng nhóm đôi thảo luận và chọn ý đúng. -HS trình bày, giải thích từng trường hợp không dám nói. +Khánh đòi bố mẹ mua cho một chiếc cặp mới và nói sẽ không đi học nếu không có cặp mới. -GV kết luận: Việc làm của bạn Dung là đúng, vì bạn đã biết bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình. Còn việc làm của bạn Hồng và Khánh là không đúng. *Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 2- SGK/10) -GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2 (SGK/10) a) Trẻ em có quyền mong muốn, có ý kiến riêng về các vấn đề có liên quan đến trẻ em b) Cách chia sẻ, bày tỏ ý kiến phải rõ ràng và tôn trọng người nghe. c) Trẻ em cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác. d) Người lớn cần lắng nghe ý kiến của trẻ em. đ) Mọi ý muốn của trẻ em đều phải được thực hiện -GV yêu cầu HS giải thích lí do. -GV kết luận: Các ý kiến a, b, c, d là đúng. Ý kiến đ là sai vì trẻ em còn nhỏ tuổi nên mong muốn của các em nhiều khi lại không có lợi cho sự phát triển của chính các em hoặc không phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình, của đất nước. 4.Củng cố - Dặn dò Em hãy viết, vẽ, kể chuyện hoặc cùng các bạn trong nhóm xây dựng một tiểu phẩm về quyền được tham gia ý kiến của trẻ em. -HS bày tỏ ý kiến qua các thẻ màu (đã quy ước) -HS giải thích. HS thực hiện Tiết: 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Trưng bày sản phẩm -GV cho HS trình bày các bài viết, tranh vẽ (Bài tập 4- SGK/10) -GV kết luận chung: +Trẻ em có quyền có ý kiến và trình -HS trưng bày sản phẩm, trình bày ý nghĩa sản phẩm của mình -Lớp nhận xét, bình chọn sản phẩm yêu thích. bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. +Ý kiến của trẻ em cần được tôn trọng. Tuy nhiên không phải ý kiến nào của trẻ em cũng phải được thực hiện mà chỉ có những ý kiến phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình, của đất nước và có lợi cho sự phát triển của trẻ em. +Trẻ em cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. *Hoạt động 2: “Trò chơi phóng viên” (Bài tập 3-SGK, bài tập 5-VBT) Cách chơi: GV cho một số HS xung phong đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn trong lớp theo các câu hỏi trong bài tập 3- SGK/10. +Tình hình vệ sinh của lớp em, trường em. +Nội dung sinh hoạt của lớp em, chi đội em. +Những hoạt động em muốn được tham gia, những công việc em muốn được nhận làm. +Địa điểm em muốn được đi tham quan, du lịch. +Dự định của em trong hè này +Bạn giới thiệu một bài hát, bài thơ mà bạn ưa thích. +Người mà bạn yêu quý nhất là ai? +Sở thích của bạn hiện nay là gì? +Điều bạn quan tâm nhất hiện nay là gì? -GV kết luận: Mỗi người đều có quyền có những suy nghĩ riêng mà có quyền bày tỏ ý kiến của mình. *Hoạt động 3: HS làm bài tập 3, 4VBT -GV treo tranh BT3, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi cách bày tỏ ý kiến của các bạn trong mỗi tranh có phù hợp không. -GV chốt lại: Cách bày tỏ ý kiến của các bạn trong tranh 2, 4 là phù hợp còn -Một số HS xung phong đóng vai các phóng viên và phỏng vấn các bạn. -HS thảo luận -Đại diện các nhóm trình bày, giải thích [...]... thầy giáo, cô giáo e.Chúc mừng thầy giáo, cô giáo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam g.Đến thăm thầy giáo, cô giáo những lúc khó khăn -HS làm bày cá nhân -Đại diện HS trình bày các đáp án -Lớp nhận xét bổ sung thêm những việc cần làm để bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy, cô giáo -HS ghi các nội dung vào VBT/22 -GV kết luận: Có nhiều cách thể hiện lòng -HS cả lớp thực hiện biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo. .. cha mẹ 4. Củng cố - Dặn dò -Nhắc nhở HS thực hiện những việc cụ thể hằng ngày để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ -Chuẩn bị bài tiết sau “Biết ơn thầy giáo, cô giáo BÀI 7 BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO I.Mục tiêu Học xong bài này, HS: +Hiểu công lao của các thầy giáo, cô giáo +Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo +Lễ phép, vâng lời thầy giáo cô giáo II.Đồ... nhân ngày 20 /11, Tết… *Hoạt động 2: Trình bày sáng tác, tác phẩm sưu tầm được (BT 4, 5- SGK/23) +Viết, vẽ, dựng tiểu phẩm về chủ đề Kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo +Sưu tầm các bài hát, bài thơ, ca dao, tục ngữ ca ngợi công lao các thầy,cô giáo (BT 5GK/23) *Hoạt động 3: Làm bưu thiếp chúc mừng các thầy giáo, cô giáo cũ -GV nêu yêu cầu HS làm bưu thiếp chúc mừng các thầy giáo, cô giáo cũ -GV theo... dẫn HS -GV nhắc HS nhớ gửi tặng các thầy giáo, cô giáo cũ những tấm bưu thiếp mà mình đã làm -GV kết luận chung: Cần phải kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo, chăm ngoan, học tập tốt là biểu hiện của lòng biết ơn 4. Củng cố - Dặn dò -Hãy kể một kỷ niệm đáng nhớ nhất về thầy giáo, cô giáo -Thực hiện các việc làm để tỏ lòng kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo -Chuẩn bị bài tiết sau Hoạt động của... lựa chọn -Cả lớp thảo luận về cách ứng xử -GV kết luận: Các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay, điều tốt Do đó các em phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo *Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (BT1SGK/22, VBT/21) - Nêu yêu cầu: +Đặt tên các tranh +Thảo luận: Việc làm nào trong các tranh thể -HS thảo luận nhóm 4, đặt tên và ghi hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo nội dung... một tình huống: Nhóm 1, 2: Em thấy thầy giáo, cô giáo em hôm nay bị mệt nhưng vẫn cố đến lớp dạy Nhóm 3, 4: Trường em tổ chức phong trào thi đua học tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 /11 Nhóm 5, 6: Các bạn rủ em gửi thiệp chúc Tết thầy giáo, cô giáo cũ nay đã chuyển sang dạy ở trường khác -GV kết luận: Chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô giáo bằng những việc làm đơn giản, hằng... đối với thầy giáo, cô giáo Các việc làm a, b, d, đ, e, g là biết ơn thầy giáo, cô giáo -GV mời HS đọc phần ghi nhớ trong SGK 4. Củng cố - Dặn dò -Chuẩn bị BT4, 5-SGK, làm vào VBT +Viết, vẽ, dựng tiểu phẩm về chủ đề Kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo +Sưu tầm các bài hát, bài thơ, ca dao, tục ngữ ca ngợi công lao các thầy, cô giáo (BT 5GK/23) Tiết 2 Hoạt động của GV *Hoạt động 1: Xử lí tình huống:... giáo nội dung tranh vào VBT -Các nhóm trình bày -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và kết luận: +Các tranh 1, 2, 4: thể hiện thái độ kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo +Tranh 3: Không chào cô giáo khi cô không dạy lớp mình là biểu lộ sự không tôn trọng thầy giáo, cô giáo *Hoạt động 3: Làm việc cá nhân (BT2SGK/22, VBT/22) Nêu yêu cầu: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: a.Chăm... dùng dạy học -SGK, VBT Đạo đức lớp 4 -Các câu truyện, tấm gương về biết ơn thầy giáo, cô giáo -Tranh ảnh liên quan nội dung bài III.Hoạt động trên lớp Tiết: 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định 2.KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra: Hãy nêu những việc làm hằng ngày của bản thân để thể hiện -3 HS trình bày lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ -Lớp nhận xét -GV nhận xét, đánh giá 3.Bài mới a.Giới... sống hằng ngày ở gia đình II.Đồ dùng dạy học -SGK, VBT Đạo đức lớp 4 -Các câu truyện, tấm gương về hiếu thảo với ông bà, cha mẹ -Tranh ảnh liên quan nội dung bài III.Hoạt động trên lớp Tiết: 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định 2.Bài mới a Giới thiệu bài b Nội dung * Khởi động : Hát tập thể bài “Cho con” -HS nêu cảm nghĩ -GV hỏi HS về cảm nghĩ gì về tình thương yêu, che chở của cha mẹ đối . sai. 4. Củng cố - Dặn dò -Tự liên hệ bài tập 6- SGK trang 4 -Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm. Bài tập 5- SGK trang 4. -HS lắng nghe. -HS lựa chọn theo 3 thái độ: tán thành, phân vân, không tán thành. -HS. tiến bộ được mọi người yêu mến - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh - Học sinh có thái độ và hành vi trong thực trong học tập II.Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4, tranh. trong học tập giúp em mau tiến bộ. - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. - Yêu mến, noi theo những tấm gương HS nghèo vượt khó. II.Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện, tấm gương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 11, Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 11,