0

SKKN Tổ chức củng cố bài học theo sơ đồ và các hình thức luyện tập sáng tạo cho học sinh trong giờ học phần Văn bản – môn Ngữ Văn ở THCS

21 2,304 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 14:36

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC CỦNG CỐ BÀI HỌC THEO SƠ ĐỒ VÀ CÁC HÌNH THỨC LUYỆN TẬP SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC PHẦN VĂN BẢN – MÔN NGỮ VĂN PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ. Tác phẩm văn học- một bài thơ, một áng văn, một thiên truyện là một công trình nghệ thuật, thể hiện những nghiền ngẫm, tìm tòi của nhà văn, nhà thơ về cuộc sống, về con người được diễn tả bằng những hình thức nghệ thuật ngôn từ tinh tế, đặc sắc. Mỗi tác phẩm văn học thực sự có giá trị thường mang nhiều ý nghĩa và cả ảnh hưởng lâu dài, sâu sắc trong nhận thức tư tưởng, tình cảm của người đọc. Dạy học tác phẩm văn chương là một loại hình dạy học đặc thù, đòi hỏi sự nỗ lực từ cả hai phía: giáo viên và học sinh; lấy giá trị của tác phẩm làm điểm xuât phát để hướng tới một mục đích. Con đường và cách thức dạy học tác phẩm văn chươ ng phản ánh những phương diện quan hệ hữu cơ của quá trình giáo dục. Bắt đầu từ việc lĩnh hội và thấm nhuần ý nghĩa, mục đích, định hướng đến xác định nhiệm vụ cụ thể của yêu cầu dạy học trên cơ sở kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm cũng như kiến thức tâm lí giáo dục học và khả năng s ư phạm- giáo viên từng bước hình thành kế hoạch tổ chức quá trình chiếm lĩnh tri thức văn học cho học sinh. Song qua thực tế dạy học tôi nhận thấy trong một tiết học ngữ văn, học sinh có nắm vững, mở rộng và khái quát được kiến thức hay không một phần lớn phụ thuộc vào bước củng cố và luyện tập của tiết học. Vì thế tôi đã tích luỹ được một số kinh nghiệm nhỏ, xin được trình bày để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. Đề tài của tôi được xuất phát từ : 1. Về cải tiến nội dung Sau nhiều năm trực tiếp dạy học môn Ngữ Văn ở trường trung học cơ sở theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, bản thân tôi thấy rằng: củng cố và luyện tập sau gi ờ dạy học văn là một việc làm không kém phần quan trọng so với các việc làm tích cực khác. Đây là biện pháp để giáo viên kiểm tra kết quả học tập của học sinh, khắc sâu kiến thức sau giờ dạy học đồng thời khơi gợi ở các em những hướng suy nghĩ, tư duy sáng tạo, những tìm tòi mới mẻ thông qua tác phẩm văn học. Vì vậy khi thiết kế giáo án cho giờ lên lớp, tôi thường quan tâm đến việc tổ chức cho học sinh các hình thức củng cố và luyện tập sáng tạo ngay sau bài học. Khi tiến hành trên lớp, với mỗi bài, tôi chọn lựa các hình thức phù hợp với đối tượng học sinh và đã thu được kết quả bước đầu. Trong bài viết này, tôi mạnh d ạn đưa ra những ý kiến của mình về việc tổ chức các hình thức củng cố và luyện tập cho học sinh trong giờ dạy học văn mà tôi đã áp dụng trong những năm qua. 2. Về cải tiến phương pháp. Với những yêu cầu đổi mới trong phương pháp dạy học ngày càng đòi hỏi có những thành tựu mới, nhằm từng bước khắc phục tình trạng thụ động trong l ĩnh hội kiến thức, khẳng định vai trò chủ động sáng tạo của học sinh. Tư duy sáng tạo thể hiện qua hoạt động liên tưởng, tưởng tượng của học sinh không phải là hoạt động mang tính đơn nhất trong quá trình tiếp nhận văn học. Vì vậy rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trong giờ văn là rất quan trọng, góp phần khắc phục những bất cập của phương pháp dạ y học văn theo lối truyền thụ một chiều. Đó là cách thức vật chất hoá các hình thức hoạt động hướng nội, kích thích năng lực sáng tạo tự thân của học sinh để quá trình dạy học văn trở thành quá trình học sinh tự phát triển trí tuệ, hoàn thiện nhân cách và bồi dưỡng tâm hồn cho các em. Chương trình dạy học văn trong nhà trường đã trải qua những cải cách lớn, từng thu được không ít k ết quả, song đến nay vẫn có thể nói: câu hỏi về chất lượng dạy học văn vẫn là mối quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Việc đổi mới phương pháp dạy học văn ngay từ thực tiễn cũng như bình diện lí luận, hướng đi, cơ chế, cách thức tiến hành đang là vấn đề còn nhiều bức xúc. 3. Thực trạng cần cải tiến : Việc đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh là một việc làm cần thiết trong dạy học văn ở nhà trường. Nó phải được thực hiện một cách có ý thức và liên tục trong suốt giờ học văn. Giờ dạy học văn bao gồm các khâu: đọc, tìm hiểu tác giả, tác phẩm, phân tích tác phẩm, tổng kết và củng cố luyện tập. Theo tinh thần đổi mới phươ ng pháp và thiết kế bài dạy thì khâu củng cố và luyện tập đã được đặt ra song khi tiến hành vẫn chưa được coi trọng. Phần vì học sinh quá chú trọng vào phần phân tích, phần vì việc phân bố thời gian chưa hợp lí nên thời gian cho khâu củng cố và luyện tập vẫn bị hạn chế. Mặc dù khâu củng cố và luyện tập không chiếm quá nhiều thời gian (chỉ từ 3 đến 5 phút cho bài học có phân phối chương trình 1 tiết và từ 7đến 10 phút cho bài học có phân ph ối chương trình 2 tiết trở lên) nhưng lại có vai trò rất lớn trong việc khơi gợi những sáng tạo trong suy nghĩ, hình thành năng lực tư duy văn học cho học sinh. Tổ chức được các hình thức củng cố và luyện tập sáng tạo cho học sinh chính là giáo viên đã phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh trong quá trình học tập thông qua việc lĩnh hội kiến thức sau giờ học. Nế u như giờ học Tiếng Việt, thời gian luyện tập chiếm tới 30% trong một tiết học thì với giờ dạy học Văn, thời gian dành cho phần củng cố và luyện tập chiếm rất ít. Ta thấy rất rõ điều đó là do yêu cầu đặc trưng của bộ môn song không phải vì ít hay nhiều mà ta coi trong hay xem nhẹ. Thực tế dạy học đã có nhiều giáo viên chú ý đến khâu củng cố và luy ện tập của học sinh nhưng cũng nhiều giáo viên coi đây là việc làm “phụ” trong một giờ học nên còn đại khái, qua loa. Thông thường, sau khi phân tích tác phẩm, giáo viên lo tổng kết một số ý về nội dung và nghệ thuật là coi như hoàn thành bài học, phần củng cố và luyện tập hầu như giáo viên yêu cầu học sinh tự làm ở nhà. Một số giờ học đã chú ý đến phần củng cố và luyện tập nh ưng việc kích thích cảm thụ còn hạn chế do không ít những câu hỏi không thích hợp. PHẦN II : CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN I/ VỀ NỘI DUNG Có thể nói, các hình thức củng cố luyện tập trong dạy học tác phẩm văn chương không thể giống các hình thức củng cố luyện tập trong một giờ học bình thường. Thực tế, giờ dạy học tác phẩm văn chương không chỉ đem tới thông tin mà thường kích thích để “bùng nổ thông tin” theo nhiều kiểu, nhiều dạng, nhiều góc độ. Giờ dạy học tác phẩm văn chương đã có thể kết thúc nhưng những vấn đề về hình tượng văn học vẫn tiếp tục lung linh phát triển và “nổ vỡ lặng im” trong tâm hồn các em. Chính trong phần củng cố luyện tập, nhiều học sinh đã có những phát hiện khá lí thú, độc đáo và sáng tạo. Thiết nghĩ trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học văn, cần phải trả giờ văn chương lại cho bản chất giao tiếp nghệ thuật, định hướng sư phạm cải tiến phải tạo nhiều thời gian cho học sinh tiếp xúc với bài v ăn trước, trong và sau khi học để “cuộc giao tiếp im lặng thực sự diễn ra trong giao tiếp văn chương”. Đa dạng các hình thức củng cố và luyện tập sáng tạo cho học sinh trong giờ văn còn để kích thích những rung động tâm hồn, niềm hứng khởi sáng tạo và khát khao mạnh mẽ của học sinh trước sức hấp dẫn kì diệu mà thế giới nghệ thuật gợi nên. Kết thúc phầ n củng cố luyện tập nhưng suy nghĩ về tác phẩm không đóng lại mà những vấn đề xung quanh tác phẩm còn mở ra để tạo được “dư âm”, “dư vị” tiếp tục Có những vấn đề, các em chỉ giải quyết được phần nào ở lớp hoặc giải quyết xong cả nhưng những ám ảnh của nó thì không thể chấm dứt ngay trong suy nghĩ của các em. Ví dụ như câu hỏi: Ai có lỗi trong đau khổ của Ximông? (Bố của Ximông – Guyđơ Môpaxăng). Hay: Hãy tưởng tượng và cho biết những tình cảm của em với người bạn lâu ngày gặp lại sẽ như thế nào sau khi học bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Đình Chiểu ? Phát huy tính sáng tạo cho học sinh qua các hình thức củng cố và luyện tập trong giờ dạy học văn là rất quan trọng cầ n thiết nhưng giáo viên phải biết định hướng sự tiếp nhận văn học của học sinh. Dù sáng tạo hay đến mấy, độc đáo đến mấy vẫn phải tuân thủ tính giới hạn, dựa trên lôgíc và cấu trúc đặc trưng của hình tượng văn học, ý đồ sáng tạo, tư tưởng của nhà văn và mục tiêu giáo dục. Tổ chức các hình thức củng cố luyện tập sáng t ạo cho học sinh còn phải tuỳ thuộc vào đặc điểm, yêu cầu riêng của mỗi bài học và phù hợp với từng đối tượng học sinh, tránh sự lặp lại đơn điệu hoặc áp dụng một cách máy móc. Vì thế cùng với việc lựa chọn khả năng thích hợp đối với từng đối tượng là yêu cầu vận dụng linh hoạt, uyển chuyển các hình thức, việc làm mới hi vọng tạo ra hứng thú sáng tạo của học sinh. Để làm tốt khâu này thì người giáo viên cần phải có một kĩ năng trong việc vận dụng phương pháp dạy học. II/ VỀ PHƯƠNG PHÁP. Để tổ chức được các hình thức củng cố và luyện tập sáng tạo cho học sinh, tôi đã vận dụng các phương pháp trong dạy học văn theo tinh thần đổ i mới như sau: - Phương pháp đọc sáng tạo. - Phương pháp gợi tìm. - Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp tái tạo. - Phương pháp tổng hợp - so sánh bằng sơ đồ. Với mỗi bài, việc vận dụng từng biện pháp có khác nhau hoặc có thể đan xen của nhiều phương pháp. Từ các phương pháp đó, giáo viên tiến hành tổ chức cho học sinh củng cố và luyện tậ p ngay trong giờ học; bằng hệ thống câu hỏi, giáo viên đưa ra những yêu cầu để học sinh phát hiện, thảo luận và giáo viên định hướng cho học sinh vào đúng với chủ đề tư tưởng, mục đích giáo dục của tác phẩm. Có nhiều hình thức và biện pháp thực hiện thao tác củng cố và luyện tập, ở đây tôi chỉ xin được nêu ra một số thao tác tiêu biểu sau: - Tiến hành đọc diễ n cảm toàn bộ đoạn trích, tác phẩm hoặc đọc phân vai. - Tái hiện lại một tình huống then chốt trong tác phẩm hoặc toàn bộ tác phẩm. - Hình dung, dự đoán kết thúc tác phẩm. - Đặt lại tên tác phẩm. - Xây dựng lời đối thoại hay lời tâm sự với nhân vật (hoặc trao đổi với nhà văn). - Tập so sánh, khái quát lập bảng biểu sơ đồ để khái quát kiến th ức cho nội dung bài học. III/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN . A> CỦNG CỐ BÀI HỌC THEO SƠ ĐỒ: Trên thực tế dạy học cho thấy học sinh có nắm vững mở rộng và khái quát được kiến thức hay không một phần lớn phụ thuộc vào bước củng cố của tiết học. Nếu thầy coi nhẹ bước này, học sinh sẽ không thể nhớ lâu, rất khó vận dụng vào việc làm các bài tập . Ngược lại th ầy coi trọng, kiến thức sẽ đọng lại và ám ảnh mãi trong các em, tạo nên mối liên hệ kích thích tìm tòi trong sự vận dụng làm các bài tập ở phần luện tập được tốt hơn. Để củng cố bài học đạt được hiệu quả cao chúng ta có thể vận dụng nhiều cách khác nhau như: Đặt câu hỏi mang tính khái quát để học sinh tổng quát lại giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cũng như ý ngh ĩa của bài học… Song tôi thiết nghĩ có một biện pháp đạt hiệu quả cao hơn cả đó là dùng bảng phụ có tính Tổng hợp – so sánh. Cái khó của biện pháp này là thầy cần phải dành thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng để mỗi bài học đưa ra được một sơ đồ có tính Tổng hợp – so sánh, khái quát toàn bộ kiến thức của bài học. Và để thực hiện được cách làm này thì giáo viên ơhair chuẩn bị trước vào b ảng phụ hoặc thiết kế vào máy (nếu có), chỉ đến bước củng cố mới đưa ra xử dụng. Để phat huy tối đa tác dụng của bảng phụ này thầy có thể dùng kết hợp các biện pháp: hỏi – đáp, diễn giảng, thảo luậ, trình bày, … Nhưng xin lưu ý rằng dùng biện pháp nào và dùng như thế nào, liều lượng ra sao còn tuỳ thuộc vào đối tượng thực tế của họ c sinh trong từng tiết học cụ thể. Sau đây tôi xin được mạnh dạn đưa ra vài sơ đồ bảng phụ kiểu này để các bạn đồng nghiệp tham khảo góp ý: 1. Văn bản: Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ (Ngữ Văn 9). CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG - Tính hiện thực sâu sắc - Tính nhân văn cao cả: ca ngợi, tiếc thương người phụ nữ. - Kể hấp dẫn, lôi cuốn, nhờ nghệ thuật thắt mở tình huống chuyện. * Chàng Trương: - Đa nghi, nông cạn: + Đem trăm lạng vàng cưới vợ… + Sẵn tính đa nghi … Khi ậ h độ * Vũ Nương : - Đẹp người, đẹp nết: + Cư xử đúng mực, giữ gìn… + Tiễn đưa chồng đằm thắm… Ch ồ đih hỷ hớ Bi kịch gia đình : Hạnh phúc tan vỡ, con mất mẹ… Bài học đắt giá, trả bằng cuộc đời, dằn vặt, đau đớn, hối hận đã muộn với kẻ đa nghi, hồ đồ… 2. Văn bản Hoàng Lê nhất thống chí (ngữ Văn 9 – Tập 1). HOÀNG LÊ NHÁT THỐNG CHÍ - Lối văn trần thuạt, kết hợp miêu tả sinh động. - Nghệ thuật so sánh đối lập độc đáo. - Niềm tự hào dân tộc, chiến thắng lẫy lừng của chính nghĩa … - Vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng … - Nhục nhã, thảm hại, đớn hèn của kẻ phi nghĩa phản bội * Bại tướng Tôn Sĩ Nghị: - Hồ đồ thiển cận… - Lúng túng khi nghe cấp báo… - Nông cạn, mù mờ trước tình hình… - Kiêu căng tự phụ không có hoạch định trong chiến đấu … - Chưa bày trận đã thua chạy về nước… * Lê Chiêu Thống bán nước hại dân, đớn hèn nhục nhã … * Anh hùng Nguyễn Huệ: - Mưu lược uy phong. - Quyết đoán trước biến cố - Tinh tường trong xét đoán… - Có tầm nhìn chiến lược… - Kì tài trong việc dùng binh… * Tướng sĩ dưới quyền: - Đồng lòng nhất trí… - Kỉ luật nghiêm minh… - Hăng hái dũng cảm … 3. Văn bản Chị em Thuý Kiều của Nguyễn Du (ngữ Văn 9 – Tập 1). CHỊ EM THUÝ KIỀU - Nghệ thuật ước lệ, lấy vẻ đẹp thiên nhiên, gợi tả vẻ đẹp con người… - Cảm hứng nhân văn… - Chân dung khắc hoạ sắc nét… - Tín hiệu nghệ thuật báo trước số phận. 4. Văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích của Nguyễn Du (ngữ Văn 9 – Tập 1). KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH - Bức tranh phong phú, sinh động về miêu tả ngoại cảnh để biểu đạt tâm cảnh… - Tả cảnh ngụ tình, sử dụng sáng tạo ngôn ngữ văn học: Đọc thoại, điệp ngữ… * Chân dung Thuý Kiều - Đẹp sắc sảo, hoa ghen, liễu hờn, tuyệt thế giai nhân… - Tài hoa thông minh “đủ mùi ca ngâm”… - Dự báo từ thông điệp nghệ thuật: Bi kịch hồng nhan, bạc mênh, chìm nổi… * Chân dung Thuý Vân - Đẹp thuỳ mị, đoan trang, phúc hậu, khiêm nhường : “Mây thua …tuyết nhường”… - Dự báo từ thông điệp nghệ thuật: Tương lai có cuộc sống yên vui, hạnh phúc… * Tâm trạng Thuý Kiều - Cô đơn, trơ chọi, buồn bã… - Nhớ người yêu, đau đớn xót xa, ân hận, nuối tiếc… - Nhớ cha mẹ, xót thương, da diết… - Chua xót, lo sợ, hãi hùng trước cơn tai biến dữ dội ập đến bất ngờ… * Khung cảnh của bi kịch nội tâm: - Giam lỏng ở lầu Ngưng Bích… - Vẻ non xa, tấm trăng gần… - Bốn bề bát ngát… - Cát vàng, bụi hồng… - Mây sớm, đèn khuya… - Cửa bể, chiều hôm… - Chân mây, mặt đất… - Gió cuốn… 5. Văn bản Lục Vân Tiên gặp nạn của Nguyễn Đình Chiểu (ngữ Văn 9 – Tập 1). LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN - So sánh đối lập giữa thiện và ác, nhân cách cao cả và toan tính thấp hèn. - Giầu cảm xúc, ngôn ngữ bình dị, dân dã… - Tô đậm nhân cách cao đẹp … - Lên án cái ác… - Quý trọng, tin yêu đối với nhân dân lao động… Trên đây mới chỉ có năm bảng phụ có tính tổng hợp so sánh phục vụ cho củng cố để khái quát kiến thức, rèn kĩ năng tổng hợp, nhớ lâu. Vì vậy vẫn không thể tránh được những thiếu sót tôi mông các đồng chí cùng góp ý để tiết dạu đạt hiệu quả cao. B> CÁC HÌNH THỨC LUYỆN TẬP SÁNG TẠO 1- Đọc: Đọc ở giai đoạn này không phải để xác định lớp nghĩa ban đầu, cũng không phải để minh hoạ hay “cộng hưởng cảm xúc” cho công việc phân tích hay là căn cứ để so sánh nữa; đó là công việc nhằm khẳng định một hiệu quả tiếp nhận văn học, để tái hiện toàn bộ hệ thống hình tượng của tác phẩm, xác định giọng điệu c ủa nhà văn và khắc sâu kiến thức để vận dụng được phương pháp này ta có thể sử dụng nhiều cách đọc cụ thể như sau: * Hình ảnh Ngư Ông – Biểu tượng cho cái thiện - Chân tình gặp người bị nạn thì cứu như một nhu cầu… - Cả nhà hối hả chạy chữa cho Vân Tiên… - Hào hiệp, trọng nghĩa, sẵn sàng cưu mang… * Trịnh Hâm – Biểu tượng cho cái các ác : - Bất nhân, bội nghĩa: Đang tâm hãm hại một người tội nghiệp, không nơi nương tựa… - Gây tội ác có âm mưu sẵn, sắp đặt kĩ lưỡng… - Cái ác trở thành bản chất ngấm vào [...]... dụng các hình thức luyện tập sáng tạo cho học sinh các khối lớp (từ lớp 6 đến lớp 9) với nhiều đối tượng học sinh, có thể rút ra một số kết luận như sau Thông qua các hình thức luyện tập sáng tạo, học sinh thể hiện được khả năng nhạy bén khi tri giác ngôn ngữ, khả năng tái hiện hình tượng một cách đa dạng, sâu sắc Học sinh thể hiện được vốn sống, vốn hiểu biết nhất định về tác phẩm thông qua những tưởng... dạy học (tranh ảnh, máy chiếu, phần mềm vi tính…) làm cho học sinh thực sự tập trung chú ý vào bài học + Bồi dưỡng vốn kiến thức, vốn hiểu biết về văn học cho các em + Rèn luyện cho học sinh khả năng diễn đạt ý tưởng thành ngôn ngữ tường minh và nắm vững nguyên tắc phân tích tác phẩm + Rèn luyện khả năng hoạt động của trí nhớ và liên kết hình ảnh, khả năng hình dung và hình thành biểu tượng nghệ thuật... những tưởng tượng sáng tạo trong việc bồi đắp cho nét tưởng tượng của mình thêm phong phú Nhiều em đã biết bám sát văn bản – tác phẩm văn học để lấy đó làm căn cứ “xuất phát điểm” và kiểm chứng cho những tưởng tượng sáng tạo; xu hướng liên tưởng của học sinh khá đa dạng Qua khảo sát, phần lớn học sinh thực hiện được yêu cầu của giáo viên đưa ra Với các hình thức như đọc diễn cảm, hình dung dự đoán... ích trong việc rèn viết và cách diễn đạt cho HS 6- Tập so sánh, khái quát: So sánh, khái quát là những năng lực phản ánh bản chất kiến thức mà học sinh lĩnh hội được trong giờ học Một vài ấn tượng riêng lẻ hay biệt lập trong từng bài học không thể giúp học sinh có khả năng đánh giá chính xác một hiện tượng hay vấn đề văn học Để hình thành và phát triển khả năng này, giáo viên yêu cầu học sinh tập trung... ngôn ngữ một cách hời hợt, hiểu tác phẩm một cách chung chung thậm chí có trường hợp không hiểu gì về hình tượng văn học Nhiều học sinh còn đồng nhất nhân vật văn học với tác giả 2 Bài học kinh nghiệm: Qua thực tế giảng dạy bản thân tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau: - Về phía học sinh: phải được bồi dưỡng tư tưởng và tình cảm tích cực, nắm chắc được kiến thức cơ bản, có hệ thống và thường... giúp cho các em có thêm sự tích hợp về kiến thức với phân môn Tiếng Việt, Tập làm văn hay các môn học khác và cũng có thẻ liên hệ với thực tế cuộc sống làm cho văn học trở nên gần gũi với các em hơn 3- Hình dung, dự đoán kết thúc tác phẩm: Việc hình dung, dự đoán kết thúc tác phẩm cũng có một ý nghĩa không nhỏ Dựa trên kết thúc đã có hoặc kết thúc để ngỏ của nhà văn, học sinh bằng tưởng tượng sáng tạo. .. đáo các hình thức luyện tập trước khi lên lớp, hướng dẫn học sinh nghiên cứu, chuẩn bị bài trước khi đến lớp + Mỗi năm học phải tìm cho mình nhiều biện pháp mới, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ hiểu biết và tiếp cận tri thức mới để vận dụng trong dạy học đạt kết quả cao + Phải là người linh hoạt, tế nhị và có óc sáng tạo + Biết cách tổ chức tốt các hoạt động, gợi ý, hướng dẫn học. ..- Cách 1: Học sinh có thể tự đọc diễn cảm, đọc phân vai (nhằm phân biệt ngữ cảnh đối thoại) hoặc có thể chuyển thể văn bản thành kịch bản (đối với văn xuôi) để đọc (nhằm phân biệt kịch tính).Ví dụ như đọc phân vai trong trong các Văn bản: Trong lòng mẹ, Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục, Tức nước vỡ bờ, Kịch Bắc Sơn… - Cách 2: Học sinh diễn xướng dưới hình thức ngâm (đối với thơ) Ví dụ như sau khi học các. .. chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn nội dung , phương pháp sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình hơn để góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học Tôi rất mong được sự góp ý cấp trên và các bạn đồng nghiệp để có thể hoàn chỉnh được kinh nghiệm khi dạy phần củng cố và luyện tập cho học sinh trong phần tìm hiểu văn bản được tốt hơn Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hoà lộc, ngày 05 tháng... việc đặt lại tên cho tác phẩm trong phần luyện tập của bài học cũng có tác dụng nhất định Nó thúc đẩy quá trình học tập theo hướng tích cực của học sinh và rèn luyện tư duy sáng tạo cũng như năng lực cảm thụ, đánh giá tác phẩm của các em 5- Xây dựng lời trao đổi, đối thoại hay tâm sự với nhà văn hoặc nhân vật trong tác phẩm Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu có khả năng bộc lộ và thanh lọc cảm . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC CỦNG CỐ BÀI HỌC THEO SƠ ĐỒ VÀ CÁC HÌNH THỨC LUYỆN TẬP SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC PHẦN VĂN BẢN – MÔN NGỮ VĂN PHẦN I : ĐẶT VẤN. tính sáng tạo cho học sinh qua các hình thức củng cố và luyện tập trong giờ dạy học văn là rất quan trọng cầ n thiết nhưng giáo viên phải biết định hướng sự tiếp nhận văn học của học sinh. Dù sáng. PHẦN II : CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN I/ VỀ NỘI DUNG Có thể nói, các hình thức củng cố luyện tập trong dạy học tác phẩm văn chương không thể giống các hình thức củng cố luyện tập trong một giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức củng cố bài học theo sơ đồ và các hình thức luyện tập sáng tạo cho học sinh trong giờ học phần Văn bản – môn Ngữ Văn ở THCS, SKKN Tổ chức củng cố bài học theo sơ đồ và các hình thức luyện tập sáng tạo cho học sinh trong giờ học phần Văn bản – môn Ngữ Văn ở THCS,

Từ khóa liên quan