0

Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trung học phổ thông

72 1,668 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2015, 10:03

1. Lý do chọn đề tàiNgữ văn là một môn học quan trọng, đóng vai trò chủ yếu trong nhà trường, đây là một môn học có vai trò quan trọng không chỉ trong đời sống, mà còn có vai trò quan trọng trong sự phát triển tư duy của con người. Một trong những vai trò quan trọng nhất của môn Ngữ văn là giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Hơn nữa, Ngữ văn còn là một môn học có mối quan hệ mật thiết với rất nhiều môn học khác trong nhà trường. Học tốt mônNgữ văn sẽ có tác động rất lớn tới các môn khác và người lại. Vì thế, môn Ngữ văn được ưu tiên dành thời gian nhiều hơn trong chương trình dạy học. Sự phát triển của xã hội đăt ra cho nghành giáo dục những nhiệm vụ mới, mục tiêu giáo dục vì thế mà thay đổi dẫn đến sự thay đổi của của các yếu tố cấu thành nên quá trình dạy học, trong đó có phương pháp dạy học. Nghị Quyết TW21997 khẳng định: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình giáo dục đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ở nước ta còn chậm, Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã nhận định: “Phương pháp giáo dục và đào tạo ở nước ta chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học”. Chính điều này đã làm hạn chế chất lượng dạy và học ở trường phổ thông hiện nay. Và một câu hỏi rất thực tế được đặt ra cho các giáo viên là: Làm thế nào để học sinh có thể tiếp thu và ghi nhớ chúng một cách đầy đủ lượng tri thức của nhân loại nói chung và chương trình học nói riêng?Hơn nữa, chương trình Ngữ văn hiện nay quá tải so với học sinh. Với số lượng lớn tác giả tác phẩm được đưa vào giảng dạy thì việc hoàn thành chương trình là một việc rất khó và nhọc nhằn đối với cả thầy lẫn trò. Vì thế để đảm bảo hoàn thành chương trình, và cả áp lực thi cử, không ít giáo viên đã bỏ qua những cuộc giao tiếp văn chương đúng nghĩa để dạy học đạt được mục tiêu bài học. Chính sự quá tải này khiến nhiều giờ văn giống kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, không thể đi sâu tìm hiểu gia trị đích thực của tác phẩm từ đó làm mất hứng thú học tập của học sinh. Cả thầy và trò đều phải chạy đua với thời gian để hoàn thành chương trình, do đó giáo viên cũng không có thời gian để lắng đọng, củng cố lại những kiến thức vừa học.Bên cạnh đó, việc thiếu các biện pháp dạy học tích cực, thu hút hứng thú học tập của học sinh đặc biệt trong bước luyện tập xủng cố cũng là một trong những nguyên nhân làm cho học sinh ngày càng xa rời môn Ngữ văn và ngày càng mất nhiều tri thức về văn chương.Vì thế, chúng tôi lựa chọn đề tài “Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông” nhằm mục đích cung cấp những biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học giờ đọc – hiểu văn bản nói chung và nâng cao bước luyện tập củng cố nói riêng.2. Lịch sử vấn đề……3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu3.1. Mục đích nghiên cứuChúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích đưa ra các phương pháp, hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả của giờ dạy học đọc – hiểu văn bản. Qua đó, giúp các em củng cố, mở rộng, nâng cao tri thức, nắm được bài học một cách chắc chắn, có hệ thống. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các giờ dạy học Ngữ văn ở trường Trung học phổ thông.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động học tập nói chung, đặc biệt là nghiêm cứu cơ sở lý luận của hoạt động luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản. Khảo sát thực trạng dạy học phân môn Đọc văn, trọng tâm là việc tổ chức hoạt động luyện tập, củng cố để từ đó đánh giá và rút ra kết luận sư phạm cần thiết cho việc đề xuất các phương pháp để đa dạng hoá các hình thức luyện tâp, củng cố nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản cho học sinh ở trường Trung học phổ thông. Nghiên cứu, đề xuất các phương pháp nhằm đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản. Tổ chức thực nghiệm nhằm kiểm chứng các biện pháp đề xuất.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4.1. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình dạy học đọc – hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông, mà trọng tâm là nâng cao hiệu quả của giờ đọc – hiểu văn bản bằng việc đa dạng hoá các hình thức dạy học, củng cố và các vấn đề lý luận có liên quan.4.2. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông. Cụ thể chúng tôi tiến hành khảo sát, thực nghiệm tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng (Thành phố Huế).5. Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (phân tích, tổng hợp, khái quát,…): Nghiên cứu những tài liệu về triết học, tâm lý học, giáo dục học, các tài liệu về phương pháp dạy học, các luận văn, khoá luận, đề tài có cùng hướng nghiên cứu. Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn Trung học phổ thông, các tài liệu khoa học, sách báo, nguồn trên internet,… có liên quan đến kiến thức và dạy học đọc hiểu văn bản nói chung và hoạt động luyện tập, củng cố nói riêng. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (điều tra, phỏng vấn, thống kê,…): Chúng tôi tiến hành thu thập những thông tin cần thiết về thực trạng tổ chức hoạt động luyện tập củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản của giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng thuộc thành phố Huế. Dự giờ giáo viên phổ thông, trao đổi, phỏng vấn giáo viên và học sinh. Nghiên cứu kế hoạch giảng dạy, giáo án, sổ điểm của giáo viên phổ thông, vở ghi, vở bài tập, bài kiểm tra của học sinh. Phương pháp thực nghiêm sư phạm (thực nghiệm thăm dò, thực nghiệm đối chứng,…): Đây là phương pháp quan trọng nhất để có thể đánh giá tính đúng đắn của các giả thuyết khoa học và mức độ đạt được của đề tài. Qua thực nghiệm, nhằm kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp đã đề ra. Phương pháp thống kê toán học (thống kê, tính phần trăm, so sánh kết quả,…): Sau khi tiến hành khảo sát, tổ chức thực nghiệm thăm dò và thực nghiệm đối chứng, chúng tôi tiến hành thống kê, tính toán để có những con số phù hợp nhằm đánh giá tính khả thi của đề tài.6. Cấu trúc khóa luậnNgoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài kiệu tham khảo và phần Phụ lục, luận văn gồm có b chương:Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề luyện tập, củng cố trong giờ đọc hiểu văn bảnChương 2. Định hướng và các biện pháp đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố cho học sinh trong giờ dạy học đọc – hiểu văn bảnChương 3. Thực nghiệm sư phạm B. NỘI DUNGChương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề luyện tập, củng cố trong giờ đọc hiểu văn bản1.1. Cơ sở lý luận1.1.1. Luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản1.1.1.1. Khái niệm luyện tập, củng cố1.1.1.2. Mục đích của hoạt động luyện tập, củng cố1.1.1.3. Đặc trưng của hoạt động luyện tập, củng cố1.1.1.4. Vị trí, vai trò của hoạt động luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bảnLuyện tập, củng cố là một hoạt động quan trọng không thể thiểu trong một giờ đọc – hiểu văn bản.Việc thường xuyên tổ chức hoạt động luyện tập, củng cố sẽ giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nghẹ nhàng, nhanh chóng, ghi nhớ sâu hơn, lâu bền hơn. Là một phân môn có đặc trưng chủ yếu là thầy giảng, trò nghe và tiếp thu tri thức, do đó nhiều học sinh không lĩnh hội được cũng như không lĩnh hội kịp những vấn đề mà thầy đã trình bày. Chẳng hạn, khi dạy về bài “Từ ấy” của Tố Hữu, nếu học sinh chỉ nghe giáo viên giảng một cách thụ động thì khó mà lĩnh hội và ghi nhớ được, nhưng nếu tổ chức cho các em tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố từ đó rút ra kêt luận, những nội dung chính của bài học thông qua việc lập sơ đồ, sơ đồ tư duy hay tổ chức trò chơi,… thì các em sẽ hiểu bài ngay và sẽ ghi nhớ lâu hơn vì khi tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố các em phải trải qua một quá trình suy nghĩ, tìm tòi, phân tích,… với cách học này, các em không chỉ chủ động trong việc nắm bắt kiến thức, mà còn giúp các em hệ thống hoá những kiến thức đã học được, phục vụ cho quá trình học sau này.Tổ chức luyện tập, củng cố là một hoạt động đặc biệt quan trọng trong việc phát triển năng lực tư duy cho học sinh. Khi tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố học sinh phải luôn sử dụng các thao tác khác nhau như phân tích, tổng hợp, khái quát, so sánh, xác lập mối liên hệ,… Vì vậy, tư duy của các em luôn luôn hoạt động và phát triển. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc - hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngữ văn là một môn học quan trọng, đóng vai trò chủ yếu trong nhà trường, đây là một môn học có vai trò quan trọng không chỉ trong đời sống, mà còn có vai trò quan trọng trong sự phát triển tư duy của con người. Một trong những vai trò quan trọng nhất của môn Ngữ văn là giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Hơn nữa, Ngữ văn còn là một môn học có mối quan hệ mật thiết với rất nhiều môn học khác trong nhà trường. Học tốt mônNgữ văn sẽ có tác động rất lớn tới các môn khác và người lại. Vì thế, môn Ngữ văn được ưu tiên dành thời gian nhiều hơn trong chương trình dạy học. Sự phát triển của xã hội đăt ra cho nghành giáo dục những nhiệm vụ mới, mục tiêu giáo dục vì thế mà thay đổi dẫn đến sự thay đổi của của các yếu tố cấu thành nên quá trình dạy học, trong đó có phương pháp dạy học. Nghị Quyết TW2-1997 khẳng định: "Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình giáo dục đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh". Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ở nước ta còn chậm, Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã nhận định: “Phương pháp giáo dục và đào tạo ở nước ta chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học”. Chính điều này đã làm hạn chế chất lượng dạy và học ở trường phổ thông hiện nay. Và một câu hỏi rất thực tế được đặt ra cho các giáo viên là: Làm thế nào để học sinh có thể tiếp thu và ghi nhớ chúng một cách đầy đủ lượng tri thức của nhân loại nói chung và chương trình học nói riêng? Hơn nữa, chương trình Ngữ văn hiện nay quá tải so với học sinh. Với số lượng lớn tác giả tác phẩm được đưa vào giảng dạy thì việc hoàn thành chương trình là một việc rất khó và nhọc nhằn đối với cả thầy lẫn trò. Vì thế để đảm bảo hoàn thành chương trình, và cả áp lực thi cử, không ít giáo viên đã bỏ qua những cuộc giao tiếp văn chương đúng nghĩa để dạy học đạt được mục tiêu bài học. Chính sự quá tải này khiến nhiều giờ văn giống kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, không thể đi SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh sâu tìm hiểu gia trị đích thực của tác phẩm từ đó làm mất hứng thú học tập của học sinh. Cả thầy và trò đều phải chạy đua với thời gian để hoàn thành chương trình, do đó giáo viên cũng không có thời gian để lắng đọng, củng cố lại những kiến thức vừa học. Bên cạnh đó, việc thiếu các biện pháp dạy học tích cực, thu hút hứng thú học tập của học sinh đặc biệt trong bước luyện tập xủng cố cũng là một trong những nguyên nhân làm cho học sinh ngày càng xa rời môn Ngữ văn và ngày càng mất nhiều tri thức về văn chương. Vì thế, chúng tôi lựa chọn đề tài “Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông” nhằm mục đích cung cấp những biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học giờ đọc – hiểu văn bản nói chung và nâng cao bước luyện tập củng cố nói riêng. 2. Lịch sử vấn đề …… 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích đưa ra các phương pháp, hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả của giờ dạy học đọc – hiểu văn bản. Qua đó, giúp các em củng cố, mở rộng, nâng cao tri thức, nắm được bài học một cách chắc chắn, có hệ thống. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các giờ dạy học Ngữ văn ở trường Trung học phổ thông. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động học tập nói chung, đặc biệt là nghiêm cứu cơ sở lý luận của hoạt động luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản. - Khảo sát thực trạng dạy học phân môn Đọc văn, trọng tâm là việc tổ chức hoạt động luyện tập, củng cố để từ đó đánh giá và rút ra kết luận sư phạm cần thiết cho việc đề xuất các phương pháp để đa dạng hoá các hình thức luyện tâp, củng cố nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản cho học sinh ở trường Trung học phổ thông. SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh - Nghiên cứu, đề xuất các phương pháp nhằm đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản. - Tổ chức thực nghiệm nhằm kiểm chứng các biện pháp đề xuất. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình dạy học đọc – hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông, mà trọng tâm là nâng cao hiệu quả của giờ đọc – hiểu văn bản bằng việc đa dạng hoá các hình thức dạy học, củng cố và các vấn đề lý luận có liên quan. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu việc đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông. Cụ thể chúng tôi tiến hành khảo sát, thực nghiệm tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng (Thành phố Huế). 5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (phân tích, tổng hợp, khái quát,…): Nghiên cứu những tài liệu về triết học, tâm lý học, giáo dục học, các tài liệu về phương pháp dạy học, các luận văn, khoá luận, đề tài có cùng hướng nghiên cứu. Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn Trung học phổ thông, các tài liệu khoa học, sách báo, nguồn trên internet,… có liên quan đến kiến thức và dạy học đọc hiểu - văn bản nói chung và hoạt động luyện tập, củng cố nói riêng. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (điều tra, phỏng vấn, thống kê,…): Chúng tôi tiến hành thu thập những thông tin cần thiết về thực trạng tổ chức hoạt động luyện tập củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản của giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng thuộc thành phố Huế. Dự giờ giáo viên phổ thông, trao đổi, phỏng vấn giáo viên và học sinh. Nghiên cứu kế hoạch giảng dạy, giáo án, sổ điểm của giáo viên phổ thông, vở ghi, vở bài tập, bài kiểm tra của học sinh. SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh - Phương pháp thực nghiêm sư phạm (thực nghiệm thăm dò, thực nghiệm đối chứng,…): Đây là phương pháp quan trọng nhất để có thể đánh giá tính đúng đắn của các giả thuyết khoa học và mức độ đạt được của đề tài. Qua thực nghiệm, nhằm kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp đã đề ra. - Phương pháp thống kê toán học (thống kê, tính phần trăm, so sánh kết quả, …): Sau khi tiến hành khảo sát, tổ chức thực nghiệm thăm dò và thực nghiệm đối chứng, chúng tôi tiến hành thống kê, tính toán để có những con số phù hợp nhằm đánh giá tính khả thi của đề tài. 6. Cấu trúc khóa luận Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài kiệu tham khảo và phần Phụ lục, luận văn gồm có b chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề luyện tập, củng cố trong giờ đọc hiểu văn bản Chương 2. Định hướng và các biện pháp đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố cho học sinh trong giờ dạy học đọc – hiểu văn bản Chương 3. Thực nghiệm sư phạm SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh B. NỘI DUNG Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề luyện tập, củng cố trong giờ đọc hiểu văn bản 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản 1.1.1.1. Khái niệm luyện tập, củng cố 1.1.1.2. Mục đích của hoạt động luyện tập, củng cố 1.1.1.3. Đặc trưng của hoạt động luyện tập, củng cố 1.1.1.4. Vị trí, vai trò của hoạt động luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản Luyện tập, củng cố là một hoạt động quan trọng không thể thiểu trong một giờ đọc – hiểu văn bản. Việc thường xuyên tổ chức hoạt động luyện tập, củng cố sẽ giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách nghẹ nhàng, nhanh chóng, ghi nhớ sâu hơn, lâu bền hơn. Là một phân môn có đặc trưng chủ yếu là thầy giảng, trò nghe và tiếp thu tri thức, do đó nhiều học sinh không lĩnh hội được cũng như không lĩnh hội kịp những vấn đề mà thầy đã trình bày. Chẳng hạn, khi dạy về bài “Từ ấy” của Tố Hữu, nếu học sinh chỉ nghe giáo viên giảng một cách thụ động thì khó mà lĩnh hội và ghi nhớ được, nhưng nếu tổ chức cho các em tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố từ đó rút ra kêt luận, những nội dung chính của bài học thông qua việc lập sơ đồ, sơ đồ tư duy hay tổ chức trò chơi,… thì các em sẽ hiểu bài ngay và sẽ ghi nhớ lâu hơn vì khi tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố các em phải trải qua một quá trình suy nghĩ, tìm tòi, phân tích,… với cách học này, các em không chỉ chủ động trong việc nắm bắt kiến thức, mà còn giúp các em hệ thống hoá những kiến thức đã học được, phục vụ cho quá trình học sau này. Tổ chức luyện tập, củng cố là một hoạt động đặc biệt quan trọng trong việc phát triển năng lực tư duy cho học sinh. Khi tham gia vào hoạt động luyện tập, củng cố học sinh phải luôn sử dụng các thao tác khác nhau như phân tích, tổng hợp, khái quát, so sánh, xác lập mối liên hệ,… Vì vậy, tư duy của các em luôn luôn hoạt động và phát triển. SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh 1.1.2. Cơ sở tâm lý học của động luyện tập, củng cố trong dạy học Bước vào tuổi thanh niên, học sinh Trung học phổ thông có nhiều thay đổi về mặt thể chất cũng như nhân cách. Đây là thời kì thể chất của các em đang vào giai đoạn phát triển, nhân cách dần hình thành và các em bắt đầu có những định hướng nhất định cho tương lai mình. Vì thế hoạt động học tập của các em không còn học tập theo sở thích hay học để được các bạn yêu mến, được mọi người khen ngợi,… mà các em tiến hành hoạt động học vì cuộc sống, dự định nghề nghiệp của tương lai. Cụ thể những đặc điểm nhận thức, nhân cách của lứa tuổi này ảnh hưởng đến việc dạy và học như sau: 1.1.2.1. Đặc điểm tri giác Đối vơi học sinh Trung học phổ thông, hệ thần kinh trung ương và các giác quan đã có sự hoàn thiện đầy đủ về cấu tạo cũng như chức năng do sự tích luỹ kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong học tập. Tri giác của các em đã đạt đến trình độ của người lớn, quan sát trở nên có mục đích, có hệ thống và hoàn thiện hơn. Quá trình tri giác đã chịu sự điều khiển của hệ thống tín hiệu thứ hai nhiều hơn, không tách rời tư duy ngô ngữ và tư duy trừu tượng. Học sinh có khả năng phân tích, tổng hợp tăng lê, và có khả năng điều khiển quan sát của mình theo kế hoạch chung. Tuy nhiên, một ố trường hợp tri giác còn chịu sự chi phối của cảm xúc, tâm trạng. 1.1.2.2. Đặc điểm chú ý Ở lứa tuổi này, cùng với sự phát triển đến mức cao của tri giác, năng lực chú ý có chủ địch cũng chiếm ưu thế, các em đã biết đề ra mục đích của chú ý. Việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai đã dẫn đến việc các em có những thái độ khác nhau trong các môn học, chính điều này đã quyêt định đến tính chủ định trong chú ý của các em đối với lĩnh vực mà mình quan tâm. Với tính mục đích cao trong các hoạt động, cùng với sự phát triển của ý chí, khả năng phân phối và di chuyển chú ý của các em cũng rất tốt. Các em có thể thực hiện, hoàn thành nhiều hoạt động cùng một lúc như: vừa nghe giảng, vừa theo dõi câu trả lời, vừa phân tích nhận xét, vừa viết bài,… SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh 1.1.2.3. Đặc điểm ghi nhớ Đây là giai đoạn trí nhớ của các em phát triển cao: khả năng ghi nhớ rất nhanh, các loại trí nhớ đề phát triển trong đó trí nhớ có chủ định giữ vai trò chủ đạo, đồng thời vai trò của trí nhớ ý nghĩa tăn lên. Học sinh đã biết sử dụng nhiều hình thức ghi nhớ chứ không còn chỉ ghi nhớ một cách máy móc. Đặc biệt, các em đã tạo được tâm thế phân hoá trong ghi nhớ. Các em đã biết lựa chọn nội dung cần ghi nhớ, cái nào cần nhớ từng câu từng chữ, cái nào chỉ cần hiểu mà không cần nhớ, … Thanh niên học sinh đang ở giai đoạn phát triển cao về trí nhớ. Các em có khả năng nhớ rất nhanh. Các loại trí nhớ đều phát trií nhn nhưng trí nhớ có chủ định giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động trí tuệ. Hình thức ghi nhớ phong phú và đa dạng song ghi nhớ từ ngữ và ghi nhớ logic ngày một chiếm ưu thế tăng rõ rệt. Đặc biệt các em đã tạo được tâm thế phân hóa trong ghi nhớ. Các em biết tài liệu nào cần nhớ từng câu từng chữ, cái gì cần hiểu mà không cần nhớ. Thanh niên học sinh có khả năng thiết lập các liên tưởng rất tốt trong ghi nhớ cũng như gợi lại thông tin trong trí nhớ. Theo S.Ivanov, một hình ảnh thể hiện dựa trên một hệ thống các liên tưởng phức tạp và phát triển tương đương với một tổng hợp các mối liên hệ; mối liên hệ này được hình thành dưới ảnh hưởng của một loạt các tình tiết của kinh nghiệm sống. Những gì có thể dễ ghi nhớ nhất là những tư liệu liên quan đến các trải nghiệm. Thanh niên học sinh đã có những trải nghiệm và việc học dựa trên sự hiểu là căn bản nên sự liên tưởng ngữ nghĩa giữ vai trò quan trọng trong trí nhớ của các em. Thanh niên học sinh đã học được những kĩ thuật hỗ trợ cho trí nhớ như sử dụng các sơ đồ tổ chức, biểu đồ, tóm tắt ý chính…; tìm điểm tựa trong ghi nhớ, từ khóa, sự sắp xếp logic….chú ý quá trình mã hóa khi ghi nhớ hơn là sự tâm niệm phải ghi nhớ điều gì đó. 1.1.2.4. Đặc điểm tư duy Giai đoạn này, học sinh tiếp tục hoàn thiện các năng lực trí tuệ, các em đã đạt được cac thao tác trí tuệ bậc cao như người lớn: phát triển tư duy hình thức và tư duy logic. Các em có khả năng tư duy lý luận, tư duy trừu tượng một cách độc lập, sáng tạo trong những đối tượng đôi tượng quen biết đã được học hoặc chư dược SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh học ở nhà trường, đây là bước phát triển mới so với những lứa tuổi trước. Các thao tác tư duy như phân tích, so sánh, tổng hợp, trừu tượng, khái quát,… phát triển mạnh, giúp các em lĩnh hội được những khai niệm phức tạp và trừu tượng của chương trình học. Đây là cơ sở để phát triển óc phê phán, giúp tư duy của các em chặt chẽ hơn, có căn cứ và nhất quán hơn, do đó các em có khả năng phân tich được các mối quan hệ của sự vật hiện tượng trong thế giới quan và là cơ sở để hình thành thế giới quan cho các em. Tính sáng tạo trong tư duy giúp các em bộc lộ tài năng mới như hội hoạ, âm nhạc, thơ ca,… Tuy vậy, nhiều em vẫn chưa phat huy hết năng lực suy nghĩ độc lập của bản thân, vẫn còn kết luận vội vàng theo cảm tính. Càng lên các lớp cuối, năng lực trí tuệ càng phát triển. Điều này đã tạo cơ hội cho khả năng tư duy độc lập, khát quát hoá, sáng tạo,… để chuẩn bị cho việc hojv lên cao học nghề và vào đời của các em. 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Chương trình văn bản đọc - hiểu trong sách giáo khoa Ngữ văn Trung học phổ thông Từ năm 2002, khi sách Ngữ văn 6 được đưa vào dạy học, đồng nghĩa với việc phân môn đọc - hiểu văn bản xuất hiện trong dạy học Ngữ văn. Về bản chất, phân môn đọc – hiểu văn bản khác với các tên gọi trước đây như: bình giảng, phân tích, giảng văn,… Chương trình dạy học được đổi mới, do đó những văn bản đọc hiểu được chọn lọc để đưa vào sách giáo khoa cũng có nhiều khác biệt. Vói chương trình sách giáo khoa cũ, các tác phẩm văn học được sắp xếp theo văn học sử thì giờ đây, các văn bản đọc – hiểu văn bản được sắp xếp theo cụm thể loại. Chính sự săp xếp này đã tạo điều kiện cho việc đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn nói chung và phân môn đọc – văn bản nói riêng. Bảng tóm tắt chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông: SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 9 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh ST T Tên bài học Lớp Ghi chú 1 Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săm_sử thi Tây Nguyên) 10 Đọc thêm 2 Truyện An Dương Vương, Mị Châu và Trọng Thuỷ 10 3 Uy – lít – xơ trở về (trích Ô – đi – xê_sử thi Hi Lạp) 10 4 Ra – ma buộc tội (trích Ra – ma – ya – na_sử thi Ấn Độ) 10 5 Tâm Cám 10 6 Tam đại con gà 10 7 Nhưng nó phải bằng hai mày 10 8 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa 10 9 Ca dao hài hước 10 10 Lời tiễn dặn (trích Tiễn dặn người yêu_truyện thơ Thái) 10 Đọc thêm 11 Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão) 10 12 Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi) 10 13 Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm) 10 14 Đọc Tiểu thanh kí (Nguyễn Du) 10 15 Vận nước (Đỗ Pháp Thuận), Cáo bệnh bảo mọi người (Mãn Giác), Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn) 10 Đọc thêm 16 Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch) 10 17 Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ) 10 18 Thơ hai – cư của Ba – sô (Ba – sô), Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu), Nỗi oán của người phòng khuê (Vương Xương Linh), Khe chịm kêu (Vương Duy) 10 Đọc thêm 19 Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu) 10 20 Đại cáo bình ngô (Nguyễn Trãi) 10 21 Tựa “Trích diễm thi tập” (Hoàng Đức Lương) 10 22 Hiền tào là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung) 10 Đọc thêm 23 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngôn Sĩ Liên) 10 24 Thái sư Trần Thủ Độ (Ngôn Sĩ Liên) 10 Đọc thêm 25 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) 10 26 Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa_La Quán Trung) 10 27 Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích Tam Quốc diễn nghĩa_La Quán Trung) 10 28 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích Chinh phụ ngâm_Đặng Trần Côn) 10 29 Truyện Kiều (Nguyễn Du) 10 30 Trao duyên (trích Truyện Kiều_Nguyễn Du) 10 SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 10 [...]... Thực trạng tổ chức hoạt động luyện tập, củng cố trong giờ đọc – hiểu văn bản ở Trung học phổ thông Luyện tập, củng cố là một khâu quan trọng trong một giờ đọc hiểu nói riêng và giờ dạy học văn nói chung Tuy nhiên, hầu như giáo viên không quan tâm đến bước này khi dạy học Đa phần giáo viên thường luyện tập củng cố cho các em bằng cách gọi một học sinh đứng dậy đọc phần ghi nhớ, sau đo giao bài về nhà... nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Chương 2: Định hướng và các biện pháp đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố cho học sinh trong giờ dạy học đọc – hiểu văn bản 2.1 Định hướng 2.1.1 Tổ chức hoạt động luyện tập củng cố gắn với mục tiêu dạy học hình thành năng lực cho học sinh Cùng với sự đổi mới của đất nước, giáo dục cũng có những đổi mới nhất định để đáp ứng được yêu cầu của thời đại nhằmđào tạo ra... phương pháp dạy học sử dụng sơ đồ tư duy, phương pháp dạy học theo sơ đồ là một phương pháp dạy học trực quan, sử dụng những hình vẽ, quyy ước, thiết kế sơ đồ để mô hình hoá bài học, giúp học sinh có những kiến thức cơ bản về bài học Để sử dụng được phương phap sử dụng sơ đồ trong dạy học, trước tiên các kiến thức cơ bản cần được sắp xếp dưới dạng các mô hình, sơ đồ 2.2.4.2 Mục đích 2.2.4.3 Các bước vẽ... lại kiến thức cho học sinh sau một học kì hay một năm học Dạng sơ đồ này mang lại một cái nhìn tổng quát nhất cho các em học sinh về kiến thức mình đã học được trong học kì vừa qua Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ luyện tập, củng cố lại chương trình học sẽ mang lại hiệu quả học tập rất lớn Chẳng hạn, để củng cố lại kiến thức về các tác phẩm cho học sinh lớp 11 trước khi các em bước vào kì thi cuối kì, giáo... các văn bản đọc hiểu ở ba khối lớp 10, 11, 12 gần như ngang bằng nhau Nếu xét trong toàn bộ chương trình thì số lượng các bài thuộc phân môn đọc – hiểu văn bản chiếm thời lượng nhiều nhất so với các phân môn khác Cũng từ bảng thống kê trên, ta nhận thấy các văn bản đọc – hiểu văn bản được sắp xếp theo thể loại và có sự luận phiên giữa bài học và bào đọc thêm 1.2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động luyện tập,. .. và trách nhiệm Trong giáo dục, dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học quan trọng cần phải xác định rõ những năng lực học sinh đã có và chưa có để có những phương pháp dạy học phù hợp, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của một giờ học Tổ chức hoạt động luyện tập củng cố gắn với mục tiêu dạy học hình thành năng lực cho học sinh tức là qua hoạt động luyện tập củng cố, giáo viên không chỉ SVTH:... thức hơn Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học sẽ nâng cao hiệu quả củng cố kiến thức, rèn luyện các kỹ năng và phát triển tư duy logic Qua đó có thể thấy, sơ đồ tư duy là một công cụ dạy học không chỉ giúp học sinh trong học tập, mà còn có vai trò rất lớn trong hoạt động giảng dạy của giáo viên 2.2.3.3 Các bước vẽ sơ đồ tư duy Để có một sơ đồ tư duy logic, có hệ thống, đầy đủ các ý cần hải làm theo các. .. Thị Ngọc Anh củng cố lại kiến thức cho học sinh, mà thông qua hoạt động đó học sinh hình thành các năng lực như: năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự giải quyết vấn đề,… 2.1.2 Tổ chức hoạt động luyện tập củng cố gắn với mục tiêu dạy học theo hướng tích cực Một giờ học tốt là một giờ học phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh Dạy học theo hướng... không cần thiết và tốn thời gian vì cho rằng học sinh đã lĩnh hộc được kiến thức trong quá trình dạy học Do đó, họ thường dùng thời gian của hoạt động luyện tập, củng cố cho việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức + Vào cuối giờ học sinh thường lơ là không chú ý đến học tập, đây cũng là nguyên nhân khiến giáo viên không tổ chức hoạt động luyện tập củng cố cho các em SVTH: Hồ Minh Quỳnh Như 13 Khóa luận... những cách của riêng mình sao cho vừa truyền tải được nội dung kiến thức đã học, vừa giúp học sinh ghi nhớ lại kiến thức mà mình đã trình bày 2.2.3.4 Một số ví dụ Tuỳ theo mục đích luyện tập, củng cố mà giáo viên có thể đưa ra cho học sinh những dạng sơ đồ tư duy khác nhau Nhìn chung có ba dạng sơ đồ tư duy sau: - Sơ đồ tư duy theo đề cương: dạng sơ đồ tư duy này được dung để củng cố lại kiến thức cho học . quá trình dạy học đọc – hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông, mà trọng tâm là nâng cao hiệu quả của giờ đọc – hiểu văn bản bằng việc đa dạng hoá các hình thức dạy học, củng cố và các vấn. Anh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc - hiểu văn bản ở trường Trung học phổ thông. cho việc đề xuất các phương pháp để đa dạng hoá các hình thức luyện tâp, củng cố nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc – hiểu văn bản cho học sinh ở trường Trung học phổ thông. SVTH: Hồ Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hoá các hình thức luyện tập, củng cố để nâng cao hiệu quả giờ dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trung học phổ thông,

Từ khóa liên quan