chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của tổng công ty viễn thông quân đội viettel

113 5.1K 75

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 14:44

- 1 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC GRIGGS CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ ooOoo CHỦ ĐỀ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL Nhóm số: 01 1. Nguyễn Mạnh Tùng 2. Trần Thanh Tịnh 3. Nguyễn Tất Quang 4. Vũ Anh Tú H À N Ộ I 2 0 0 9 MỤC LỤC - 2 - Mục Nội dung Trang Các từ viết tắt 5 LỜI NÓI ĐẦU 6 Giới thiệu nghiên cứu 6 1 Tính cấp thiết của đề tài 6 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài 7 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7 4 Phương pháp nghiên cứu 7 5 Kết cấu của luận văn 8 Chương I Tổng quan về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế. 8 1.1 Khái quát chung về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế 8 1.1.1 Sự cần thiết mở rộng hoạt động của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 8 1.1.2 Khái niệm về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế 11 1.2 Xây dựng và thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế 12 1.2.1 Xác lập định thị trường cần nghiên cứu 12 1.2.2 Phân tích môi trường kinh doanh của nước sở tại 13 1.2.3 Phân tích các nguồn lực của doanh nghiệp 15 1.2.4 Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu 16 1.2.5 Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế 17 1.3 Xây dựng và triển khai chính sách marketing - mix (4P) để thâm nhập thị trường 27 1.3.1 Chính sách sản phẩm 28 1.3.2 Chính sách giá 31 1.3.3 Chính sách phân phối 31 1.3.4 Chính sách khuếch trương 32 1.4 Một số tiêu chí để đánh giá kết quả của chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế 33 Chương II Thực trạng chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel. 35 2.1 Giới thiệu chung về Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 35 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty 35 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh của tổng công ty 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản 41 2.2 Thực trạng chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel 43 2.2.1 Khái quát chung về quá trình thâm nhập thị trường quốc tế 43 - 3 - của Viettel 2.2.2 Thực trạng lựa chọn thị trường - quốc gia mục tiêu - Campuchia 48 2.3 Thực trạng lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường 73 2.4 Thực trạng hoạt động marketing của Viettel 74 2.4.1 Nghiên cứu thị trường - phân đoạn nhóm khách hàng và lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu 74 2.4.2 Chính sách sản phẩm 77 2.4.3 Chính sách giá cả 79 2.4.4 Chính sách phân phối 80 2.4.5 Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh 81 2.5 Đánh giá chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel trong thời gian qua 84 Chương III Các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel. 88 3.1 Định hướng chiến lược 88 3.2 Nhóm giải pháp từ phía doanh nghiệp 89 3.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực hướng tới nền kinh tế tri thức 89 3.2.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 91 3.2.3 Xác định đúng thị trường mục tiêu 92 3.2.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 92 3.2.5 Xây dựng chính sách giá cước linh hoạt 94 3.2.6 Thiết lập mạng lưới kênh phân phối hợp lý 95 3.2.7 Thiết kế chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh hiệu quả 97 3.3 Nhóm giải pháp từ phía Nhà nước 99 3.4 Định hướng chiến lược của Viettel đến năm 2012 tại thị trường Cambodia. 101 3.4.1 Chiến lược xúc tiến đầu tư nước ngoài của Viettel tại Cambodia 101 3.4.2 Môi trường kinh doanh 101 3.4.3 Những thách thức, khó khăn và nhược điểm của Metfone 106 3.4.4 Những nội dung cần tập trung giải quyết về mặt chiến lược kinh doanh 111 Kết luận 113 Tài liệu tham khảo 115 - 4 - - 5 - - 6 - OF ABBREVIATIONS 1 AMPS Advanced Mobile Phone System 2 BTS Base transceiver station 3 CDMA Code Division Multiple Access 4 EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution 5 GSM Global System for Mobile Communications 6 GPRS General Packet Radio Service 7 ISP Internet service provider 8 IXP Internet Exchange Provider 9 IDRC International Development Research Centre 10 ITU International Telecommunication Union 11 IP Internet Protocol 12 VoDSL Voice over Digital Subscriber Line 13 VoIP Voice over Internet Protocol 14 VAS Value-added services 15 W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access 16 WLL Wireless local loop 17 WCA 1. Wireless Communications Alliance 18 Wifi Wireless Fidelity 19 Wimax Worldwide Interoperability for Microwave Access 20 PR Public relations 21 PSTN Public switched telephone network 22 3G Third generation technology 23 TC Telecom Combodia LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Mặc dù Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ tháng 11/2006 nhưng phải đến cuối năm 2008 cho tới đầu năm 2009 các doanh nghiệp viễn thông nước ngoài mới thực sự đổ bộ vào Việt Nam theo nhiều hình thức. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn gấp rút để các doanh nghiệp viễn thông trong nước xác định cho mình những hướng đi cụ thể để giữ vững được thương hiệu cũng như thị phần trong chiếc bánh viễn thông đầy hấp dẫn tại Việt Nam. Một số doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã tìm thấy những cơ hội kinh doanh mới cho riêng mình bằng cách vừa giữ vững thị trường trong nước đồng thời từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Ðến nay, với các dự án đang triển khai tại nước ngoài, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp viễn thông trong nước đã lên đến hàng trăm triệu USD. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong khu vực như Lào, Cam-pu-chia , nhiều doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đang tiếp tục tìm kiếm những cơ hội kinh doanh, đầu tư tại các nước châu Âu, châu Mỹ Tranh thủ tìm kiếm, nắm bắt những cơ hội mới tại thị trường quốc tế chính là cách giúp các doanh nghiệp củng cố tiềm lực để có thể đứng vững, vượt qua được giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay để từng bước khẳng định mình trên trường quốc tế. Không nằm ngoài xu thế đó, Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel đã tiên phong đưa ngành viễn thông Việt Nam hội nhập với thế giới bằng cách đầu tư cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại thị trường nước ngoài. Với những nỗ lực của mình, Viettel lần đầu tiên lọt vào top 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là thành công của Viettel mà còn là thành công của ngành viễn thông Việt Nam bởi với thương hiệu Viettel, Việt Nam đã trở thành một quốc gia được xếp hạng và có tên tuổi trên bản đồ viễn thông thế giới. Tuy nhiên bên cạnh những thành công rực rỡ gặt hái được ở những bước đi đầu tiên ra thị trường nước ngoài, Viettel nói riêng và các doanh nghiệp viễn thông nói chung cũng gặp không ít những khó khăn, thách - 7 - thức đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ để tìm ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh khi thâm nhập thị trường quốc tế. Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “ Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel ” đã được nhóm lựa chọn nghiên cứu trong khóa luận này. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế, khóa luận phân tích, đánh giá và đối chiếu với thực trạng thâm nhập thị trường nước ngoài của Viettel, từ đó rút ra những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế cần khắc phục, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel trong thời gian vừa qua. Cụ thể là thực trạng lựa chọn thị trường mục tiêu, thực trạng lựa chọn phương thức thâm nhập và thực trạng triển khai các hoạt động marketing. Mặc dù đã xúc tiến đầu tư vào một số thị trường nước ngoài như Campuchia, Lào, Myanma, Cu Ba, Triều Tiên, Venezuala, nhưng Viettel mới chỉ thực sự triển khai nhiều hoạt động tại thị trường Campuchia từ năm 2006. Với thị trường Lào, do gặp khó khăn về việc xin cấp phép nên hiện nay chưa có nhiều hoạt động. Còn các thị trường khác Viettel mới bước đầu đàm phán, nghiên cứu và thành lập dự án. Do đó, phạm vi nghiên cứu của đề tài này chỉ tập trung vào chiến lược thâm nhập thị trường viễn thông Campuchia của Tổng công ty Viettel. 4. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện, khóa luận đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để phân tích lý luận và thực tiễn: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp tổng hợp thống kê, phương pháp phân tích từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn khách quan, từ khái quát đến cụ thể, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp đặt - 8 - vấn đề và suy luận logic. Ngoài ra, khóa luận còn sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, biểu đồ để làm tăng thêm tính trực quan của khóa luận. 5. Kết cấu của luận văn Không kể phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương: Chương I : Tổng quan về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế. Chương II : Thực trạng chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel. Chương III : Các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel. Chương I TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 1.1. Khái quát chung về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế: 1.1.1. Sự cần thiết mở rộng hoạt động của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Trong nền kinh tế thị trường, thị trường được coi là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp, bởi vậy mà các doanh nghiệp luôn cố gắng có được thị trường và chiếm lĩnh nó với thị phần lớn. Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay, nếu như các doanh nghiệp chỉ trông chờ vào thị trường nội địa với lượng người tiêu dùng có hạn, và ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trong nước và nước ngoài thì mong muốn chiếm được thị phần lớn khó có thể đạt được. Doanh nghiệp có thể khắc phục tình trạng đó bằng cách chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác hay nghiên cứu cải tiến sản phẩm…, tuy nhiên thị trường vẫn hạn hẹp vì số lượng người tiêu dùng không tăng lên. Do đó, tìm kiếm và phát triển ra thị trường nước ngoài sẽ là một giải pháp hay bởi thị trường bên ngoài biên giới quốc gia là vô cùng rộng lớn với nhu cầu rất đa dạng, phong phú. Doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh trên các lĩnh vực khác nhau nếu họ - 9 - có đủ khả năng đáp ứng. Thâm nhập thị trường thế giới không chỉ có tác động tích cực với doanh nghiệp mà còn có lợi cho sự phát triển của quốc gia.  Đối với doanh nghiệp: - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Tham gia thị trường quốc tế đòi hỏi hàng hóa của Việt Nam phải lấy nhu cầu thị trường thế giới làm cơ sở cho sản xuất. Quá trình mở rộng thị trường đòi hỏi phải đặt cơ cấu sản xuất trong mối quan hệ cạnh tranh của thị trường thế giới, sản xuất phải luôn nâng cao trình độ công nghệ và năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới với mức giá hợp lý. Sự đòi hỏi này rất có lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện mình để nâng cao năng lực cạnh tranh. - Tìm kiếm khách hàng mới: Thị trường ngoài quốc gia rất rộng lớn bởi vậy, sản phẩm của doanh nghiệp đang sản xuất hiện nay có thể sẽ đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng mới ở những nơi khác nhau, ở những phân đoạn thị trường khác nhau. Sản phẩm của doanh nghiệp đã quen thuộc với khách hàng trong nước song với thị trường nước ngoài, nó có thể mới lạ và bằng cách nào đó hấp dẫn người tiêu dùng, từ đó tăng doanh số bán và tăng lợi nhuận thu về cho doanh nghiệp. - Cho phép doanh nghiệp kéo dài vòng đời sản phẩm: Sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ ở trong nước đang ở giai đoạn chín muồi khi đưa ra bán trên thị trường nước ngoài có thể bắt đầu lại một chu kỳ sống mới, sản phẩm sẽ được kéo dài thời gian tồn tại trên thị trường quốc tế. - Giảm chi phí sản xuất: Doanh nghiệp khi thâm nhập được vào thị trường mới thì họ có thể tận dụng được công suất máy móc, kinh nghiệm, sản xuất với quy mô lớn hơn, từ đó doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất trên từng đơn vị sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh qua việc giảm chi phí đó. - Trải rộng thị trường để giảm bớt rủi ro trong kinh doanh: Do phạm vi của thị trường nội địa hạn chế, gia tăng đối thủ cạnh tranh,… nên gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, mở rộng ra thị trường nước ngoài cho phép doanh nghiệp tận dụng những ưu đãi trong các quy định của quốc - 10 - [...]... giá khác nhau Chương II THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 2.1 Giới thiệu chung về Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel, tiền thân là Tổng công ty Thiết bị điện tử Thông tin, là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1989... ty Điện tử Viễn thông Quân đội được thành lập theo Quyết định số 522/QĐ-BQP trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị là Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Công ty Điện tử Thiết bị thông tin 1 và Công ty Điện tử Thiết bị thông tin 2 - 34 - Ngày 28 tháng 10 năm 2003, Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội được đổi tên thành Công ty Viễn thông Quân đội, tên giao dịch là Viettel Corporation, tên viết tắt là Viettel Ngày... các điều kiện thị trường thay đổi… nhằm mục tiêu thâm nhập thị trường thành công 1.2 Xây dựng và thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế Như đã nêu ở trên, chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế được hiểu là một hệ thống những quan điểm mục tiêu định hướng, những phương thức thâm nhập thị trường, những nỗ lực marketing để đưa sản phẩm thâm nhập có hiệu quả vững chắc trên thị trường thế giới... mại quốc tế là một vấn đề cấp thiết, một xu thế bắt buộc và một yêu cầu khách quan Tham gia mậu dịch quốc tế đem lại lợi ích cho cả quốc gia và doanh nghiệp: tận dụng lợi thế so sánh để phát triển kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm… 1.1.2 Khái niệm về chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế là chiến. .. được trên tổng doanh thu cũng phản ánh mức độ thành công của chiến lược thâm nhập thị trường - Mức tăng thị phần: được tính bằng sự chênh lệch thị phần trước và sau khi thực hiện chiến lược Mục tiêu của chiến lược thâm nhập thị trường thường là mục tiêu gia tăng thị phần, do vậy đây là một tiêu chí đánh giá rất quan trọng Mức độ gia tăng thị phần có thể coi là mức độ thành công của chiến lược - Sự... tỏ chiến lược thâm nhập thị trường của doanh nghiệp đã có kết quả khả quan Nhìn chung, một chiến lược thâm nhập thị trường được coi có kết quả là chiến lược đạt được những tiêu chí đánh giá đó và mức độ đạt được là đáng kể Ngoài những - 33 - tiêu chí trên, tùy theo từng mục tiêu của mỗi doanh nghiệp mà họ có những cách đánh giá khác nhau Chương II THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA... 45/2005/QĐ-BQP, Công ty Viễn thông Quân đội được chuyển thành Tổng công ty Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc Phòng - Tên đầy đủ : Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel - Tên giao dịch bằng tiếng anh : Viettel Corporation - Tên viết tắt : Viettel - Trụ sở giao dịch : số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại : (84-4) 62556789 - Fax : (84-4) 62996789 - Email : gopy @viettel. com.vn... là chiến lược tìm kiếm để gia tăng thị phần của các sản phẩm hiện thời tại các thị trường quốc gia khác thông qua việc gia tăng các nỗ lực nghiên cứu thị trường và marketing Chiến lược này được sử dụng rộng rãi như là một chiến lược đơn lẻ và liên kết với các chiến lược khác Sự quyết định cách thức của một chiến lược thâm nhập phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố liên quan đến thị trường thâm nhập, các... kinh tế của nước mà mình quan tâm Môi trường kinh doanh quốc tế : Hội nhập kinh tế quốc tế đem lại sự phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn giữa các quốc gia Sự ổn định hay bất ổn định kinh tế, các chính sách kinh tế của khu vực, của thế giới nói chung hoặc của một quốc gia nói riêng có tác động trực tiếp đến hoạt động và hiệu quả của hoạt động xuất khẩu Sự biến động của tỷ giá hối đoái, thị trường vốn quốc tế, ... nước, Công ty Thiết bị điện tử Thông tin thuộc Bộ Tư Lệnh Thông tin liên lạc có tên giao dịch quốc tế là SIGELCO Ngày 14 tháng 7 năm 1995, theo Quyết định số 615/QĐ-QP của Bộ quốc phòng, Công ty Thiết bị điện tử Thông tin được đổi tên thành Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, tên giao dịch là Viettel, trở thành nhà khai thác bưu chính viễn thông thứ hai tại Việt Nam Ngày 19 tháng 4 năm 1996, Công ty . chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel. Chương III : Các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel. Chương I TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ. hiệu quả kinh doanh khi thâm nhập thị trường quốc tế. Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “ Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel ” đã được nhóm lựa. chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế 33 Chương II Thực trạng chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế của Viettel. 35 2.1 Giới thiệu chung về Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel 35 2.1.1

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Thị trường Viễn thông Campuchia:

  • Cơ sở hạ tầng mạng và dịch vụ của Viettel

  • Quy mô vốn đầu tư:

    • TÀI LIỆU THAM KHẢO

    • Tiếng Việt:

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan