các giải pháp phát triển hệ thống phân phối nội địa cho công ty cổ phần may nhà bè

62 938 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 20:45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ” GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THẾ HÙNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ QUỐC THÁI LỚP: THƯƠNG MẠI 3 – K30 NIÊN KHÓA 2007 – 2008 Trong thời gian học tập nghiên cứu dưới mái trường Đại học kinh tế TP.HCM em xin chân thành cảm ơn sự dạy dỗ của quý thầy cô, đặt biệt là các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và TM-DL đã giúp cho em có đựơc những kiến chuyên môn và kỹ năng caàn thiết để làm hành trang vào đời. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thế Hùng – Phó trưởng ngành thương mại - khoa TM-DL-MARKETING đã hướng dẫn hết sức tận tình giúp em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp của mình. Trong thời gian thực tập ngắn ngủi tại công ty CP may Nhà Bè, được sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của các anh chị Phòng kinh doanh nội địa, đặc biệt là anh Quân – Phó phòng kinh doanh giúp em hoàn thành được đề tài của mình đúng thời gian quy định . Tuy rằng em sắp phải rời xa mái trường Đại học kinh tế nhưng nơi nay đã để lại cho em những kỷ niệm và ấn tượng khó phai, nó là một chìa khoá tri thức giúp em mở cánh cửa bước vào cuộc sống mới. Em xin chúc cho quý thầy cố của trường cùng các anh chị Phòng kinh doanh nội địa công ty may Nhà Bè thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong tương lai. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 12 1. Vài nét sơ lược về Marketing trong doanh nghiệp: 12 2. Tổng quan về phân phối sản phẩm: 13 2.1. Khái niệm,vai trò,quá trình phát triển của phân phối: 13 2.1.1. Khái niệm: 13 2.1.2. Vai trò của phân phối : 13 2.1.3. Quá trình phát triển của phân phối: 13 2 2. Kênh phân phối: 14 2.2.1. Định nghĩa: 14 2.2.2. Chức năng của kênh phân phối: 15 2.2.3. Luồng lưu chuyển trong kênh phân phối: 15 2.2.4. Cấu trúc kênh phân phối: 16 2.2.5. Các thành viên kênh phân phối( trung gian phân phối): 17 2.2.6. Lựa chọn kênh phân phối: 20 2.2.7. Quản lý kênh phân phối và thúc đẩy hoạt động của các thành viên của kênh:. .21 2.2.8. Sử dụng Marketing – mix trong quản lý kênh: 22 CHƯƠNG II- TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ 24 1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần May Nhà Bè: 24 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần May Nhà Bè: 24 1.2. Chức năng -nhiệm vụ của công ty: 26 1.2.1. Chức năng: 26 1.2.2. Nhiệm vụ: 26 1.3. Hình thức sản xuất kinh doanh: 26 1.4. Thị trường và đối tác: 27 1.5. Sản phẩm của công ty: 27 1.6. Trách nhiệm xã hội: 27 2. Quy mô và cơ cấu tổ chức nhân sự công ty: 28 2.1. Quy mô: 28 2.2 Cơ cấu tổ chức: 31 2.2.1. Tổng giám đốc: 31 2.2.2. Phó tổng giám đốc phụ trách khối nội chính và liên doanh trong nước(phó tổng giám đốc thứ nhất): 32 2.2.3. Phó TGĐ phụ trách khối thương mại kinh doanh (phó TGĐ thứ hai): 33 2.2.4. Phó TGĐ phụ trách khối sản xuất- kỹ thuật( Phó TGĐ thứ ba: đại diện lãnh đạo về chất lượng): 33 2.2.5. Phòng kế hoạch- thị trường: 34 2.2.6. Phòng KCS: 34 2.2.7. Phòng xuất nhập khẩu: 34 2.2.8. Phòng kinh doanh nội địa: 35 2.2.9. Phòng Kỹ thuật công nghệ: 35 2.2.10. Phòng cơ điện: 36 2.2.11. Phòng tổ chức lao động tiền lương: 36 2.2.12. Phòng hành chính: 36 2.2.13. Giám đốc và bộ phận của các xí nghiệp: 37 3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty : 38 3.1. Cơ cấu xuất khẩu năm 2006 – 2007 38 3.2. Kinh doanh gia công lại và gia công xuất khẩu 40 3.3.Tình hình sản xuất kinh doanh toàn công ty 41 3.4. Phương hướng phát triển trong thời gian sắp tới của công ty CP may NHÀ BÈ 43 4. Thực trạng phân phối thị trương nội địa của công ty cp may NHÀ BÈ 44 4.1.Cấu trúc tổ chức quản lý kênh phân phối nội địa: 44 4.1.1. Đại lý: 44 4.1.2. Cửa hàng: 45 4.1.3. Siêu Thị: 46 4.2. Nhận xét về hệ thống phân phối của công ty: 48 4.2.1. Đối với hệ thống đại lý: 48 4.2.2. Đối với hệ thống cửa hàng: 49 4.2.3. Đối với hệ thống siêu thị: 50 4.3. Sự hỗ trợ của Marketing đối với hệ thống phân phối hiện nay: 51 4.4. Tình hình phân phối sản phẩm may đồng phục 51 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ 53 1. Định hướng hoạt động của hệ thống phân phối năm 2008: 53 2. Giải pháp cho hệ thống đại lý: 53 2.1. Kế hoạch 2008 của hệ thống đại lý: 53 2.2. Giải pháp cho hệ thống đại lý: 55 3. Giải pháp cho hệ thống cửa hàng 57 3.1. Kế hoạch năm 2008 cho hệ thống cửa hàng: 57 3.2. Giải pháp cho hệ thống cửa hàng: 57 4. Giải pháp cho hệ thống siêu thị 58 4.1. Kế hoạch 2008 của hệ thống siêu thị: 58 4.2. Giải pháp cho heä thống siêu thị: 59 5. Giải pháp cho sản phẩm may đồng phục 60 6. Một số kiến nghị 60 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- PTS Nguyễn Xuân Quế – ThS Trần Thị Ngọc Trang – PTS Lê Văn Tý – PTS Nguyễn Đông– PTS Lê Văn Tý – PTS Nguyễn Đông Phong – Lý luận cơ bản về phaân phối – Cao đẳng Bán công Marketing – 1999. 2- TS Phan Thanh Huyền – Marketing căn bản – 2003. 3- Tài liệu dự thi thương hiệu Việt 2007 – Công ty Cổ phần may Nhà Bè. 4- Website: www.nhabe.com.vn 5- Các số liệu: doanh thu đại lý, cửa hàng, siêu thị, xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần may Nhà Bè. 6- Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh 3 năm 2005 – 2006 – 2007. DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH BẢNG BIỂU Danh mục Trang Danh sách nhà máy trực thuộc 23-24 Bảng chi tiết về công ty liên doanh với NHABECO 24 Bảng công ty hợp tác với NHABECO 25 Bảng thể hiện loại máy và số lượng sử dụng tại công ty may Nhà Bè 25-26 Bảng tổng hợp kim ngạch xuất khẩu 2006 35 Bảng tổng hợp kim ngạch xuất khẩu 2007 36 Bảng so sánh thể hiện sự tăng trưởng xuất khẩu năm 2006 đến 2007 37 Bảng tổng hợp chủng loại hàng và số lươïng gia công lại 2007 37 Bảng tổng hợp gia công xuất khẩu 2007 37 Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh NHABECO 2005-2006-2007 39 Bảng doanh thu hệ thống phân phối 2005-2006-2007 45 Bảng doanh thu đồng phục 3 năm 2005-2006-2007 50 BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ so sánh cơ cấu xuất khẩu 2006 35 Biểu đồ so sánh cơ cấu xuất khẩu 2007 36 Sơ đồ tổ chức kênh phân phối đại lyù 41 Sơ đồ tổ chức kênh phân phối siêu thị 44 Sơ đồ thể hiên kênh phân phối hàng đồng phục 49 HÌNH ẢNH Hình ảnh logo của công ty CP may Nhà Bè 17 Hình ảnh sắp xếp sản phẩm tại cửa hàng của NHABECO 43 Hình ảnh cửa hàng có logo bị che khuất bởi vật cản 57 PHỤ LỤC Baûng báo cáo doanh thu siêu thị 2007 Bảng báo cáo doanh thu cửa hàng 2006 [...]... NHABECO trong tương lai Trong chiến lược phát triển đó thì chiến lược phân phối nội địa hiệu quả sẽ góp phần rất lớn trong việc đưa NHABECO trở thành thương hiệu hàng đầu trong nước Nhận thấy được tầm quan trọng của việc phân phối nội địa em đã mạnh dạn phân tích những thực trạng trong phân phối cũng như đưa ra các giải pháp thiết thực cho việc phát triển kênh phân phối trong nước Đề tài thực hiện dựa... sử hình thành và phát triển của cơng ty cổ phần May Nhà Bè: - Cơng ty cổ phần May Nhà Bè là doanh nghiệp thuộc Tập đđòan Dệt May Việt Nam, được thành lập sau ngày miền Nam hồn tồn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975) trên cơ sở Xí nghiệp may Khu chế xuất Sài Gòn, với diện tích ban đầu rộng khoảng 35.000 m2 ,700 cơng nhân, tháng 4 năm 2005 Cơng ty chuyển đổi thành Cơng ty cổ phần theo Quyết định... sốt hồn tồn các giai đoạn trong q trình phân phối, điều khiển hệ thống phân phối dễ dàng do thuộc quyền sở hữu của mình, giữ độc quyền về phân phối  VMS theo hợp đồng:( Contractual VMS) Hệ thống này bao gồm các cơng ty độc lập thuộc các giai đoạn khác nhau của q trình sản xuất, phân phối Trong hệ thống này quyền kiểm sốt cũng thuộc của một chủ sở hữu Sự phụ thuộc của các thành viên trong hệ thống thơng... đại, đây cũng là cơng cụ mà các cơng ty sử dụng để đạt được các mục tiêu trong các thị trường đã chọn bao gồm bốn thành phần chính: Sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến Trong đó phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm của cơng ty đến với thị trường, các cơng ty đã bỏ ra rất nhiều cơng sức để xây dựng và phát triển hệ thống phân phối của mình để có thể dễ dàng cho việc đưa sản phẩm đến... năm xây dựng và phát triển, từ 2 xí nghiệp ban đầu, đến nay Cơng ty cổ phần may Nhà Bè đã có 27 đơn vị, xí nghiệp thành viên, 3 cơng ty liên doanh, 6 đơn vị cổ phần mà cơng ty giữ cổ phần trên 50%(cơng ty mẹ con), 1 xí nghiệp và 3 trung tâm may đo cao cấp tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội với 12000 cán bộ, cơng nhân viên , và các loại thiết bị, máy móc chun dùng hiện đại Hoạt động tại nhiều địa phương trong... đời các trung gian thực hiện chức năng phân phối đã giúp cho nhà sản xuất đạt hiệu quả cao trong việc phân phối sản phẩm - Là cơng cụ hữu hiệu giúp cơng ty đứng vững trên thị trường trong mơi trường cạnh tranh gay gắt 2.1.3 Q trình phát triển của phân phối: 2.1.3.1 Hệ thống Marketing theo chiều dọc (Vertical Marketing System): - Hệ thống Marketing theo chiều dọc được dùng để mơ tả loại kênh phân phối. .. đó là bộ phận phân phối của cơng ty và của các nhà bán bn  Kênh ba cấp( kênh dài suốt): Thường có đầy đủ thành phần trung gian tham gia như nhà đại lý – mơi giới, nhà bán bn, nhà bán lẻ Kênh này được sử dụng khi hàng hóa cần dự trữ, bao gói phân phối cho vùng xa Kênh phân phối gián tiếp góp phần quan trọng trong việc đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng ở các vùng địa lý khác nhau và phân khúc thị... 15.000 chiếc 4000 May Nam Thiên – Nhà Bè May Sơng Tiền – Nhà Bè May Bình Thuận – Nhà Bè - Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc giúp các địa phương, đơn vị cùng ngành phát triển kinh tế, Công ty đã có nhiều hình thức hổ trợ, hợp tác với các đơn vị và địa phương trong nước như Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nam Đinh, An Giang, Kontum, An Giang, Tiền Giang, v.v Với phương thức Cơng ty tham gia quản... 2 2 Kênh phân phối: 2.2.1 Định nghĩa: Có nhiều định nghĩa về kênh phân phối nhưng có thể rút gọn lại với một định nghĩa sau: - Kênh phân phối sản phẩm là tập hợp các tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng Kênh phân phối kết hợp tất cả các thành viên tham gia vào tiến trình phân phối gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, nhà bn sỉ, nhà bn lẻ,... 2.2.3 Luồng lưu chuyển trong kênh phân phối: 2.2.3.1 Khái niệm: Luồng lưu chuyển trong kênh phân phối thể hiện sự vận động của các yếu tố trong kênh phân phối khi một kênh phân phối được phát triển Các luồng lưu chuyển này cung cấp sự kết nối, ràng buộc giữa các thành viên trong kênh với nhau và giữa các tổ chức khác với nhau 2.2.3.2 Các luồng lưu chuyển trong kênh phân phối: - Luồng lưu chuyển sản phẩm: . HÌNH PHÂN PHỐI TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ 24 1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần May Nhà Bè: 24 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần May Nhà Bè: . phân phối hiện nay: 51 4.4. Tình hình phân phối sản phẩm may đồng phục 51 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ 53 1. Định hướng hoạt động của hệ thống phân. – Tự do – Hạnh phúc CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ” GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THẾ HÙNG SINH VIÊN THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: các giải pháp phát triển hệ thống phân phối nội địa cho công ty cổ phần may nhà bè, các giải pháp phát triển hệ thống phân phối nội địa cho công ty cổ phần may nhà bè, các giải pháp phát triển hệ thống phân phối nội địa cho công ty cổ phần may nhà bè, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM, Tổng quan về phân phối sản phẩm:, CHƯƠNG II- TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ, 1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần May Nhà Bè:, Quy mô và cơ cấu tổ chức nhân sự công ty:, 2 Cơ cấu tổ chức:, Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty :, Thực trạng phân phối thị trương nội địa của công ty cp may NHÀ BÈ, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ, Giải pháp cho hệ thống đại lý:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm