0

skkn phương pháp dạy học môn địa lí lớp 6

13 3,559 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 15:22

Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Trong thời đại ngày nay, khoa học- kó thuật phát triển như vũ bão, khối lượng tri thức của các khoa học đều tăng lên nhanh chóng, trong đó có môn địa lí , thời lượng giảng dạy môn này mỗi tuần một tiết. Vì thế, một yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn kiến thức cơ bản của nội dung bài học của bộ môn ở nhà trương phổ thông như thế nào cho phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, tương ứng với quỹ thời gian dành cho bộ môn. Để làm được điều này, một mặt bộ mơn địa lí phải tinh giản những kiến thức có tính chát sự kiện để tăng cường những kiến thức cơ bản. Môn địa lí cũng cần trang bò những kiến cho học sinh các phương pháp sử dung tranh ảnh, bản đồ, quan sát đòa phương, phương pháp làm việc với các số liệu, sơ đồ Nhờ nắm được các phương pháp đó, học sinh có thể tự mình mở rộng được thêm những hiểu biết về kiến thức bộ môn, tự bổ sung cho mình cách thức rèn luyện phẩm chât đạo đức, pháp luật đúng đắn. Ngoài ra còn làm cho bộ môn địa lí trong nhà trường xích lại gần hơn đối với các bộ môn khác trong hệ thống kiến thức giảng dạy. Chính vì điều đó, đòi hỏi người giáo viên phải nắm được sự thay đổi tích cực trong quá trình dạy và học trong trường phổ thông. Việc thay đổi SGK mới đồi hỏi lượng kiến thức phải tăng lên. Do đó, trong dạy học phải có sự kết hợp các phương pháp thật linh hoạt, khoa học, nhằm giúp học sinh nắm bài một cách chủ động, sâu sắc.Ở đây, phương pháp dạy học trực quan không chỉ là vật để minh hoạ kiến thức, mà nó còn là nguồn tri thức quan trọng mà học sinh qua quá trình làm việc biết khai thác tối đa. Để giúp học sinh khai thác được kiến thức cũng như khắc sâu kién thức, đồi hỏi người giáo viên phải hiểu được ưu, nhược điểm của phương pháp dạy học trực quan, để từ đó vận dụng tốt hơn. II. ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề lí luận về phương pháp dạy học mơn đđịa lí và nội dung chương trình mơn địa lí – lớp 6. 2. Phạm vi: Phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về vai trò, tác dụng, cách sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn đđịa lí – lớp 6 ( theo SGK mới). Website: locnguyen81.violet.vn - Email: locnguyen1710@gmail.com 1 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh NỘI DUNG CHƯƠNG I : VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 6: I. VAI TRÒ , TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 6: Trong dạy học môn địa lí, phương pháp trực quan góp phần quan trọng tạo biểu tượng cho học sinh, cụ thể hoá các sự kiện và khắc phực tình trạng trừu tượng hoá kiến thức địa lí của học sinh. Đồ dùng trực quan là chỗ dựa để hiểu sâu sắc kiến thức , là phương tiện rất có hiệu lực để hoàn thành các khái niệm địa lí, giúp học sinh nắm vững các khái niệm, các kiến thức về đạo đức và pháp luật . Ví dụ: Khi học sinh quan sát các đối tượng trên bản đồ, trước tiên học sinh phải quan sát vào bảng chú giải để biết qui ước kí hiệu của các đói tượng đó như thế nào, từ đó học sinh mới có thể đọc được bản đồ. Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những kiến thức địa lí. Ví dụ: Để khắc sâu kiến thức về các kiểu cảnh quan trên Trái Đất, GV cho HS quan sát hình ảnh về các loại cảnh quan qua tranh ảnh địa lí hoặc phim chiếu. Cùng với việc góp phần tạo biểu tượng và hoàn thành khái niệm địa lí, đồ dùng trực quan còn phát triển khả năng quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ của học sinh. Nhìn vào bát cứ loại đồ dùng trực quan nào, học sinh cũng hình thành nhận xét, phán đoán, hình dung kiến thức địa lí. Các em suy nghó và tìm cách diễn đạt bằng lời chính xác, có hình ảnh rõ ràng, cụ thể về các kiến thức trong hệ thống kiến thức địa lí. Lứa tuổi học sinh lớp 6, ngoài việc cho các em nắm vững các khái niệm, kiến thức bài học thì việc giáo dục tư tưởng, cảm xúc thẩm mỹ của đồ dung dạy học trực quan cũng có ý nghóa to lớn. Ngắm nhìn một " Bức tranh phong cảnh" hay hình ảnh về một con người, xem một cuốn phim tài liệu nói về Bác Hồ , học sinh sẽ có những tình cảm mạnh mẽ về lòng yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước. Kính trọng và quý mến người tài. Đặc biệt các em luôn nhớ tới lãnh tụ - Anh hùng dân tộc. Với vai trò giáo dưỡng, giáo dục và phát triển đã nêu trên, đồ dùng trực quan góp phần to lớn nâng cao chất lượng dạy - học, gây hứng thu học tập cho học sinh " Nó là chiếc cầu nối giữa kiến thức lí thuyết và thực tiễn". SKKN 2 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh Trong môn địa lí có hai nội dung kiến thức, đó là Tự nhiên và Xã hội. Do đó PPDH địa lí cũng phải lựa chọn nội dung mà sử dụng đồ dùng trực quan cho phù hợp. Chính việc đó là nguyên nhân làm nảy sinh PPDH trực quan trong bộ môn địa lí. II. CÁC LOẠI ĐỒ DÙNG DH TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 6 : Có nhiều cách phân loại đồ dùng dạy học trực quan trong dạy học môn địa lí, nhưng nội dung chương trình địa lí, chủ yếu có ba nhóm trực quan sau: * Nhóm trực quan thực tiễn: Các loại cảnh quan tự nhiên, văn hóa…. * Nhóm trực quan tạo hình: Tranh ảnh, phim đèn chiếu, băng hình Video * Nhóm trực quan quy ước: Bản đồ, số liệu, sơ đồ, biểu đồ a. Nhóm trực quan thực tiễn: Bao gồm các loại cảnh quan tự nhiên, văn hóa…. sử dụng dưới hình thức trực quan bằng cách tham quan thực tế . Nó có giá trò, ý nghóa to lớn về mặt nhận thức, thông quaviệc tiếp xúc những các loại cảnh quan tự nhiên, văn hóa….học sinh sẽ có những hình ảnh cụ thể, chân thực, đúng đắn. Tuy nhiên, việc sử dụng hình thức này bò hạn chế bởi vì nó không có sẵn trong phòng học. do đó cần tạo điều kiện thuận lợi nhằm tổ chức cho học sinh tham quan các loại cảnh quan tự nhiên, văn hóa…. đòa phương. Để qua đó học sinh có cái nhìn bao quát về sự đa dạng của tự nhiên, xã hội. b. Nhóm trực quan tạo hình: Bao gồm tranh ảnh ( tranh ảnh trong SGK, tranh ảnh sưu tầm, tranh vẽ, bộ tranh in sẵn), phim đèn chiếu, băng hình Video Các loại đồ dùng trực quan này giúp học sinh thấy rõ sự vật, hiện tượng địa lí một cách rõ ràng, mang tính trực quan và thuyết phục cao trong việc chuyển tải nội dung kiến thức. c. Nhóm trực quan quy ước: * Bản đồ: Là nguồn tri thức, qua bản đồ học sinh có cái nhìn bao quát những khu vực rộng lớn của một đất nước, một khu vực hay cả thế giới. * Sơ đồ: Nhằm cụ thể hoá nội dung bằng những mô hình, diễn tả nội dung cơ bản của bài học và mối quan hệ qua lại giữa các nội dung đó. * Biểu đồ: Diễn tả quá trình phát triển, tăng, giảm, sự vận động của đối tượng nào đó trên cơ sở sử dụng số liệu, tài liệu thống kê trong bài học. CHƯƠNG II : SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ –LỚP 6: SKKN 3 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh I. NHÓM TRỰC QUAN THỰC TIỄN: 1. Phần chung: Là phương pháp hướng dẫn học sinh quan sát ( tham quan) các loại cảnh quan tự nhiên, văn hóa….với mục đích tìm hiểu những đặc điểm tự nhiên, văn hoá - xã hội để hiểu biết về thế giới tự nhiên, xã hội. Quan sát trực tiếp cũng tạo cho học sinh phát triển năng lực tư duy ( thông qua sự hướng dẫn của giáo viên) và rèn luyện thói quen độc lập, tích cực tìm những nét riêng biệt của các đối tượng tự nhiên, xã hội; có lòng yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, có thái độ đúng đắn đối với môi trường sống. Các hình thức quan sát có thể khác nhau về thời gian: dài , ngắn và thời điểm tiến hành. Muốn hướng dẫn học sinh tiến hành các hoạt động quan sát có hiệu quả, trước hết giáo viên cần cho học sinh hiểu được mục đích quan sát và nhiệm vụ của việc quan sát. Khi quan sát phải chú ý đến đặc điểm của đối tượng, trên cơ sở đó liên hệ đến kiến thức trong nội dung bài học, nhằm tìm ra khái niệm chính xác. Thực ra, kó năng quan sát không phải được hình thành trong một lúc. Đối với học sinh lớp 6 các em chưa quen cách quan sát, chính vì vậy vai trò của giáo viên ở đây rất quan trọng. Giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh quan sát, trình tự tiến hành quan sát. Công việc này phụ thuộc khá nhiều vào đối tượng quan sát. Ngoài ra giáo vien phải duy trì thường xuyên hứng thú quan sát cho học sinh. Muốn thế giáo viên phải khuyến khích, giúp đỡ, động viên, gây cho các em hứng thú trong việc tìm ra được câu trả lời, lời giải đáp cho những vấn đề các em quan tâm. Sau đó, cho các em trình bày kết quả quan sát được và bày tỏ tình cảm trước đối tượng. 2. Phần cụ thể: Trong nội dung chương trình SGK địa lí THCS, nhóm trực quan thực tiễn có thể áp dụng cho rất nhiều bài ở lớp 6. Ví dụ : Bài 23 : "SƠNG VÀ HỒ" * Phương pháp dạy trong phòng : GV cho HS quan sát mơ hình, hình ảnh về một dòng sơng: SKKN 4 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh Sau đó GV u cầu HS mơ tả về dòng sơng đó có những bộ phận nào, hình dang dáng ra sao… và rút ra nội dung bài học. * Phương pháp tham quan thực tế: Đối với bài này, quá trình dạy - học không nhất thiết chỉ tiến hành trong lớp học. Nếu như có điều kiện, giáo viên nên tổ chức dạy - học ngoài trời, ở những nơi có sơng , hồ. - Phương án này tổ chức dưới hình thức cho học sinh tham quan, nhưng phải đạt được các mục tiêu, yêu cầu của nội dung bài học và tuỳ theo tính chất của thiên nhiên, giáo viên phải chuẩn bò nội dung và hệ thống câu hỏi phù hợp với quang cảnh nơi tham quan, các câu hỏi phải khai thác hết cảnh thực của tự nhiên, từ đó hình thành khái niệm địa lí cho học sinh cũng như cảm xúc về thiên nhiên cho học sinh. - Khi tham quan, giáo viên giới thiệu và hướng dẫn cho học sinh cách khai thác, xem xét cụ thể về các bộ phận của sông, hồ ra sao Qua chuyến tham quan thực tế, học sinh rút ra được những nội dung cần thiết qua sự hướng đẫn của giáo viên, từ đó hình thành cho học sinh thái độ, tình cảm đẹp về thiên nhiên, làm cho học sinh thấy được sự cần thiết của thiên nhiên đối với đời sống con người nói riêng và giới sinh vật nói chung. - Khi đi tham quan, giáo viên cần giao nhiệm vụ cho học sinh mang theo các vật dụng cần thiết như: Bút, giấy dể ghi chép ( nếu có thì đem cả máy ảnh, camera) . Qua đó giáo viên cho học sinh viết bài thu hoạch nhỏ nói về cảm xúc cuả mình đối với thiên nhiên. II. NHÓM TRỰC QUAN TẠO HÌNH: 1. Phần chung: Tranh ảnh dùng để dạy môn địa lí -lớp 6 có nhiều loại: Tranh ảnh địa lí - 6 treo tường ( NXB Giáo dục phát hành), tranh ảnh trong SGK, các tranh ảnh sưu tầm, Nhiệm vụ chính của các loại tranh ảnh này là hình thành cho học sinh những biểu tượng cụ thể về kiến thức địa lí. Trong các loại tranh ảnh kể trên, có SKKN 5 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh ý nghóa quan trọng hơn cả là các tranh ảnh treo tường in sẵn và các tranh ảnh trong SGK, vì nội dung của chúng đều được lựa chọn cẩn thận, phù hợp với nội dung các bài dạy trong chương trình địa lí - 6. Trong quá trình dạy học, giáo viên thường cho học sinh quan sát, đặt một số câu hỏi cho học sinh phân tích tranh trước, rồi sau đó mới dùng cách quy nạp trình bày tài liệu, rút ra kết luận, nhưng cũng có thể giáo viên dùng tranh ảnh để củng cố bài học, bổ sung kiến thức cụ thể cho học sinh sau khi đã dạy bài mới. " Trong quá trình dạy học, tranh ảnh cũng phải được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc thì mới phát huy được hết tác dụng, không làm giảm hứng thú hoặc phân tán tư tưởng". Cùng với những tranh ảnh giáo khoa về kiến thức , có thể sử dụng tranh ảnh địa sưu tầm được, tranh ảnh vẽ , những tranh ảnh đó được lựa chọn, sắp xếp lại theo chủ đề khác nhau: Tranh ảnh thiên nhiên như: các dòng sơng, hồ, các hang động, các bãi bển, vònh Hạ Long, Sapa trong việc lựa chọn, sưu tầm tranh ảnh, giáo viên có thể huy động lực lượng học sinh tham gia, hướng dẫn học sinh cùng làm. 2. Phần cụ thể: Cách sử dụng tranh ảnh được ví dụ qua một số bài cụ thể sau: - Bài 12: " Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái đất" - Bài 23: " Sơng và hồ" - Bài 24: " Biển và đại dương". Ví dụ: Bài 12: " TÁC ĐỘNG CỦA NộI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT" Đối với bài này, giáo viên có thể sử dụng các loại tranh in sẵn của Bộ GD- ĐT, mô tả các loại địa hình như: núi cao, bình ngun, đồng bằng, động đất, núi lửa… Giáo viên cho học sinh quan sát tranh ảnh, sau đó đặt ra một số câu hỏi cho học sinh thảo luận về đặc điểm, hình dạng của các loại địa hình. Sau đó giáo SKKN 6 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh viên tập hợp kết quả, thảo luận rồi rút ra kết luận chính xác. Cuối cùng rút ra nội dung bài học. III. NHÓM TRỰC QUAN QUY ƯỚC: A. BẢN ĐỒ: 1. Phần chung: Là phương tiên trực quan, qua bản đồ học sinh lớp 6 có thể biết khái qt về cách đọc bản đồ, nhận biết về các loại bản đồ thực hiện theo các phép chiếu đồ khác nhau, các phương hướng trên bản đồ. Về phương pháp sử dụng bản đồ trong chương trình địa -6 là không đáng kể, giáo viên chỉ cần cho học sinh quan sát dưới sự giới thiệu của giáo viên, nhằm cho học sinh biết phân biệt các loại kí hiệu trên bản đồ, cách tính tỉ lệ bản đồ hoặc các loại bản đồ. 2. Phần cụ thể: Trong nội dung chường trình SGK địa lí- 6, bản đồ có thể sử dụng cho các bài học sau: - Bài 2: " Bản đồ. Cách vẽ bản đồ" - Bài 3: " Tỉ lệ bản đồ" - Bài 4: “Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ dịa lí” Ví dụ: Bài 4: " PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ ĐỊA LÍ". SKKN 7 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh Giáo viên có thể sử dụng bản đồ vào hoạt động: Xác định phương hướng ( hoạt động 1), Xác định tọa độ địa lí (hoạt động 2,3). Giáo viên hướng dẫn cho học sinh quan sát, sau đó cho học sinh lên thực hiện lại. Cuối cùng đi đến nội dung bài học. B. SƠ ĐỒ: 1. Phần chung: Sơ đồ nhằm cụ thể hoá nội dung kiến thức bằng những mô hình, hình học đơn giản, diễn tả nội dung cơ bản về các quy luật tự nhiên và mối quan hệ giữa những nội dung trong bài. VD: sơ đồ "Cấu tạo của Trái đất”, “ Các đai khí áp và gió trên Trái đất”… Khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cần phải chuẩn bò cẩn thận từ trước ( nắm chắc nội dung, ý nghóa của sơ đồ phục vụ cho nội dung nào của bài học). Giáo viên có thể vẽ ra giấy cỡ lớn để treo lên bảng hoặc vẽ ra cỡ giấy nhỏ để dùng đèn chiếu, chiếu lên lên màn hình cho học sinh quan sát dễ dàng. Sau đó giáo viên giới thiệu, giải thích các nội dung cơ bản trong sơ đồ để học sinh hiểu và ghi chép được dễ dang, ngắn gọn. 2. Phần cụ thể: Trong nội dung chương trình SGK địa lí - Lớp 6, sơ đồ có thể sử dụng cho các bài sau: - Bài 8: “Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời” - Bài 10: “Cấu tạo trong của Trái đất” SKKN 8 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh - Bài 9: "Hiện tượng ngày, đêm dài theo mùa" - Bài 19: "Khí áp và gió trên trái đất" ………. Ví dụ: Bài 8: "SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI" Bài này giáo viên cho học sinh quan sát bài giảng bằng sơ đồ, ( ở trong hoạt động1). nhằm xác đònh hướng chuyển động và vị trí của Trái đất quanh Mặt trời vào các ngày Hạ chí, Đơng chí, Xn phân, Thu phân để từ đó cho học sinh biết ngun nhân sinh ra các mùa. Ví dụ : Bài 10: " CẤU TẠO TRONG CỦA TRÁI ĐẤT" Bài này, giáo viên dạy ở Hoạt động 1: Học sinh nghiên cứu phần " Nội dung bài học" , sau đó GV u cầu học sinh nêu đặc điểm của các lớp cấu tạo của Trái đất. Cuối cùng rút ra nội dung bài học. SKKN 9 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh C. SỐ LIỆU - BIỂU ĐỒ: 1. Phần chung: Dùng để diễn tả quá trình phát triển sự vận động của một yếu tố, một thành phần địa lí nào đó. Trên cơ sở sử dụng số liệu, tài liệu thống kê trong bài học. VD: Số liệu về " Nhiệt độ và lượng mưa của địa phương A" bài 21 - lớp 6. Muốn sử dụng biểu đồ, trước hết giáo viên phải xử lí số liệu ( lấy những số liệu nổi bật, có thể tính ra % ). Sau đó mới xây dựng biểu đồ; có nhiều loại biểu đồ: Biểu đồ hình trụ, hình khối, hình tròn, đường biểu diễn Nhưng trong chương trình địa lí - lớp 6, ta nên sử dụng biểu đồ hình trụ ( cột) hoặc đường biểu diễn. Vì các loại này biểu hiện sự tăng giảm ( phát triển) của sự kiện rõ ràng, trực quan hơn so với các biểu đồ khác. Đối với hai loại biểu đồ này, khi xây dựng cần có trục chỉ số lượng, trục chỉ thời gian tương ứng. Tuy nhiên hai loại này có sự khác nhau nhưng nó có tác dụng biểu đạt ngang nhau. Khi sử dụng giáo viên phải phân tích số liệu qua từng mốc thời gian có sự thay đổi như thế nào, nguyên nhân của sự thay đổi đó và ý nghóa của các số liệu đó đối với việc cung cấp nội dung bài học. sau đó cho học sinh rút ra những ý kiến nhằm làm sáng tỏ. 2. Phần cụ thể: Trong nội dung chương trình SGK Địa lí - lớp 6, số liệu - biểu đồ được sử dụng trong các bài học sau: - Bài 17: “ Lớp vỏ khí” - Bài 20: " Hơi nước trong khơng khí - mưa" - Bài 21: " Thực hành: Phân tích biểu đò nhiệt độ, lượng mưa" ……… VD: Bài 21: " THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA" Bài này, để học sinh nhận biết các yếu tố được thể hiện trên biểu đồ và cách đo tính lượng mưa nhiệt độ, GV cần đua ra một biểu đồ bất kì của một địa phương nào đó trình diễn cho HS quan sát. SKKN 10 [...]... chính sách cụ thể, từ việc đổi mới khâu quản lí cho đến đổi mới SGK và phương pháp dạy học, đó là một vấn đề quan trọng và cần thiết Trong dạy học không chỉ vận dụng rập khuôn những phương pháp dạy học truyền thống mà còn phải biết phát triển các phương pháp truyền thống đó Đồng thời kết hợp với những phương pháp dạy học hiện đại Cí như vậy việc dạy và học mới đạt hiệu quả cao, mới thực sự góp phàn... tổ chức dạy học, khắc sâu kiến thức, nhằm bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ mang ý nghóa to lớn hơn Điều mà trong nền giáo dục XHCN ngày nay rất chú trọng là phương pháp giáo dục, có rất nhiều phương pháp dạy học mà phương pháp trực quan là một phương pháp dạy học đóng vai trò cần thiết, nó là phương pháp đi đầu trong việc khắc sâu kiến thức, có chức năng thực tiễn cao nhất Như vậy sử dụng phương pháp trực... Để việc dạy học có hiệu quả cao thì pải làm thế nào? Đây là một vấn đề mà các nhà nghiên cứu giáo dục ở chức năng này cũng đã và đang timg hiểu biện pháp, nhiều xu hướng để phương pháp dạy học trực quan được sử dụng hợp lí với các phương pháp dạy học mới khác SKKN 12 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh NGƯỜI VIẾT Nguyễn Văn Lộc o0o PHẦN ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ... vò trí của phương pháp trực quan trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, để thấy rõ ý nghóa to lớn của vấn đề này- xét cả về mặt nghiên cứu lí luận và vận dụng cụ thể lẫn nghiên cứu lòch sử và hiện atò Nó đóng góp và chiến lược xây dựng con người, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của Đảng ta khi bước vào thế kỉ XXI Vậy, dưới góc độ duy vật biện chứng, chức năng của phương pháp dạy học trực quan...Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh - Giáo viên có thể lập biểu đồ từ trước vào giấy khổ lớp hoặc chiếu lên màn hình để học sinh quan sát một cách dễ dàng Qua đó GV hướng dẫn cho học sinh thực hành SKKN 11 Nguyễn Văn Lộc – Trường THCS Bình Minh KẾT LUẬN Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lónh... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… TM Hội đồng KH Chủ tịch SKKN 13 . TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 6: I. VAI TRÒ , TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 6: Trong dạy học môn địa lí, phương pháp trực. ĐỒ DÙNG DH TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 6 : Có nhiều cách phân loại đồ dùng dạy học trực quan trong dạy học môn địa lí, nhưng nội dung chương trình địa lí, chủ yếu có ba nhóm trực. ngày nay rất chú trọng là phương pháp giáo dục, có rất nhiều phương pháp dạy học mà phương pháp trực quan là một phương pháp dạy học đóng vai trò cần thiết, nó là phương pháp đi đầu trong việc khắc
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp dạy học môn địa lí lớp 6, skkn phương pháp dạy học môn địa lí lớp 6,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan