SKKN: Xây dựng bài tập nhận thức nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn địa lí ở THPT

15 3.2K 7
SKKN: Xây dựng bài tập nhận thức nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn địa lí ở THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 1 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com I/ MỞ ĐẦU I.1- LÍ DO CHON ĐỀ TÀI: Trong mấy thập niên trở lại đây việc đổi mới phương pháp dạy-học đã và đang được nhiều ban ngành quan tâm và không ngừng được cải thiện. Hiện nay, để thực hiện các cuộc vận động lớn của Bộ GD&ĐT, vào tháng 3-2008 Viện khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp với Vụ giáo dục trung học tổ chức hội thảo khoa học về cải tiến dạy học địa lí ở trường phổ thông. Hội nghị đã nhất trí: “ Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm để nâng cao chất lượng dạy-học. Trong đó người thầy giữ vai trò tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ, học sinh tích cực, chủ động, tìm tòi, khám phá, khai thác kiến thức mới và rèn luyện các kỹ năng địa lí ” (Trích bản tổng kết hội nghị ) Địa lí KT-XH là môn học có những đặc trưng riêng: đó là luôn luôn có sự biến động, thay đổi. Bởi khác với các bộ môn khác, địa lí KT-XH luôn có mối quan hệ mật thiết với thực tế xã hội, ngược lại, những đổi mới trong xã hội đều được địa lí KT-XH quan tâm và phản ánh, bổ sung kịp thời. Địa lí KT-XH Việt Nam không giống như địa lí KT-XH đại cương và địa lí KT- XH nước ngoài vì nó tập trung vào việc phân tích những khái niệm chung mang tính trừu tượng; Mặt khác nó còn phải xây dựng cho học sinh có được thái độ và xu hướng hành vi đúng đắn của bản thân đối với đất nước và thế giới. Xuất phát từ thực tế như trên thì bài tập nhận thức (BTNT) như là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để học sinh có thể tiếp cận tốt nhất những vấn đề địa lí KT-XH nói chung và địa lí KT-XH Việt Nam-lớp 12 nói riêng. Đây cũng là nội dung tôi mạnh dạn áp dụng một vài kinh nghiệm khi xây dựng bài tập nhận thức cho một bài học cụ thể. I.2- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: * Mục tiêu : - Hướng dẫn giáo viên trong quá trình viết BTNT và ứng dụng BTNT vào quá trình đổi mới phương pháp dạy-học hiện nay. - Góp phần nâng cao kết qủa học tập của học sinh, đổi mới phương pháp dạy-học trong tình hình hiện nay của bộ môn Địa lí. * Nhiệm vụ: - Nghiên cứu phương pháp thiết kế và ứng dụng BTNT vào giảng dạy một tiết học cụ thể cho giáo viên và hướng dẫn giải BTNT cho học sinh. - Đưa ra những nguyên tắc chung về việc thiết kế và ứng dụng BTNT vào giảng dạy. I.3- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Phương pháp và kĩ thuật thiết kế kế hoạch bài học (thiết kế BTNT) và ứng dụng BTNT vào giảng dạy của giáo viên. - Các bước giải BTNT trong học tập của học sinh I.4- GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Các bài học trong chương trình địa lí cấp trung học phổ thông. - Giới hạn trong việc thiết kế và ứng dụng BTNT vào quá trình dạy-học. XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 2 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com - Đề tài có thể ứng dụng hoặc làm tài liệu tham khảo trong việc đổi mới phương pháp dạy-học môn địa lí cấp THPT nói riêng và các môn học khác nói chung. I.5- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Kinh nghiệm việc giảng dạy địa lí cấp THPT trong 20 năm qua; kinh nghiệm của nhiều lần tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ và Sở giáo dục-đào tạo tổ chức. - Phương pháp thử nghiệm và đối chứng - Các phương pháp có liên quan đến lí luận dạy-học đổi mới. II-NỘI DUNG, KẾT QỦA NGHIÊN CỨU II.1- CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI: a. Bài tập nhận thức( BTNT) là gì ? Định nghĩa: BTNT là đối tượng nhận thức của học sinh, bất kì bài tập nhận thức nào cũng chứa đựng bên trong nó một tình huống xung đột, mâu thuẫn giữa cái đưa ra và cái cần tìm. Mà việc nhận thức nó là nguồn gốc của tư duy. Hiểu một cách khác BTNT là một dạng bài học lĩnh hội kiến thức mới, nhưng thay vì cấu trúc giờ dạy cũ (Thầy giảng-Trò nghe) thì học sinh phát hiện những kiến thức mới qua việc nghiên cứu, giải bài tập mà không có sự tham gia trực tiếp của giáo viên. Khi bàn về bài tập nhận thức: B.P. Ex Pov (Nhà Sư phạm Nga) nói: “ Công tác độc lập của học sinh được đưa vào quá trình dạy học là công tác được thực hiện không có sự tham gia trực tiếp của giáo viên nhưng theo bài tập giáo viên giao cho trong khoảng thời gian dành riêng cho nhiệm vụ này; ở đây học sinh tự giác vươn tới đích đã được vạch trong bài làm, làm biểu lộ mọi lĩnh vực của mình và thể hiện hoạt động trí tuệ hoặc thể hiện kết quả hoạt động trí tuệ hoặc hoạt động thể lực của mình dưới một mặt nào đó ”. Như vậy, khác với các loại bài tập khác, vận dụng những kiến thức đã học, giải bài tập để rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo. Còn đối với BTNT, giải bài tập là dựa trên cơ sở những kiến thức cũ đã học để nghiên cứu, tư duy và phát hiện kiến thức mới. b. Đặc điểm chung của BTNT: BTNT là đối tượng nhận thức của học sinh do vậy sẽ có nhiều dạng, bởi đặc điểm về nội dung từng loại bài giảng khác nhau nên cách biểu hiện và nhận thức cũng khác nhau. Tuy nhiên, BTNT cũng có các đặc điểm cơ bản sau:  BTNT là hạt nhân trong bất kì công tác độc lập nào trong quá trình dạy học.  BTNT luôn chứa đựng bên trong nó những tình huống, những mâu thuẫn cần giải quyết. Khi học sinh giải quyết được mâu thuẫn đó sẽ phát hiện ra những tri thức mới.  Cấu trúc của một tiết học sử dụng BTNT không tiến hành trình tự 5 bước mà tùy thuộc vào nội dung để giáo viên cho bài tập.  BTNT kích thích tính tích cực nhận thức, tự nghiên cứu của học sinh, ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của học sinh.  Giải BTNT học sinh dễ hình thành và khắc sâu được các khái niệm và kiến thức mới. XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 3 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com  Các BTNT không có sẵn mà dựa trên nội dung biên soạn của SGK cùng với sự lao động, gia công của giáo viên để thiết kế. c. Các loại BTNT: Như trên đã nói, BTNT có nhiều dạng tùy thuộc vào đặc điểm bài học và phù hợp với nhận thức của mỗi đối tượng học sinh. Các BTNT ở các dạng khác nhau kích thích giúp học sinh tự nghiên cứu tài liệu và nhiệm vụ nhận thức đòi hỏi phải tìm cách giải mới. Vì vậy, để tổ chức tốt công tác độc lập của học sinh trong quá trình dạy học địa lí, người giáo viên phải soạn thảo được hệ thống các BTNT phù hợp với trình độ học sinh. Có nghĩa là các BTNT sẽ có các mức độ khó, dễ, phù hợp với các đối tượng học sinh, đặc điểm bài học cũng như quy định kiểu BTNT của bài đó. Do vậy, tùy đặc điểm bài giảng, tùy trình độ học sinh mà giáo viên có thể biên soạn các dạng BTNT sau đây: TT Kiểu BTNT Cho Tìm 1 Chấp hành ĐK & A/g YC 2 Xác lập YC & A/g ĐK 3 Biến đổi ĐK & YC A/g 4 Xây dựng YC ĐK & A/g Trong đó: ĐK là điều kiện bài cho; A/g là chương trình giải; YC là yêu cầu cần tìm -Bài tập kiểu chấp hành: là dạng bài tập cho trước điều kiện và chương trình giải, học sinh tự tìm ra yêu cầu của BTNT. -Bài tập kiểu xác lập: là dạng bài tập cho trước yêu cầu và chương trình giải, học sinh tự tìm ra điều kiện của BTNT. -BTNT kiểu biến đổi: là dạng bài tập cho trước điều kiện và yêu cầu học sinh phải tìm ra phương pháp giải. -BTNT kiểu xây dựng: là dạng bài tập cho trước yêu cầu, học sinh tự tìm ra điều kiện và chương trình giải. Các loại đó về mặt hình thức biểu hiện các thể loại như sau: d.Vị trí của BTNT: - Con người chỉ thực sự nắm vững cái mà bản thân giành được bằng lao động của mình, đó cũng chính là quá trình tư duy tích cực, độc lập là cơ sở cho sự thông hiểu, là điều kiện cơ bản cho việc nắm vững kiến thức. XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 4 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com - Xây dựng nội dung kiến thức cơ bản của bài giảng là một khâu rất quan trọng, muốn biến nội dung đó thành tri thức của bản thân học sinh lại là một khoa học và một nghệ thuật, điều này phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp giảng dạy của giáo viên. - Qua bài tập nhận thức học sinh không những nắm vững kĩ năng, kĩ xảo, lí thuyết, thực hành mà còn nắm được một số phương pháp hoạt động trí tuệ và nó sẽ thay cho việc diễn tả, thuyết trình của giáo viên trong việc thực hành khái niệm thông qua khai thác tài liệu, phân tích, so sánh, đánh giá sự vật và hiện tượng địa lí. - Trong BTNT có chứa đựng mâu thuẫn giữa sự hiểu biết và không hiểu biết, nên chỉ giải quyết được khi học sinh có ham muốn tìm hiểu vấn đề một cách độc lập và tích cực giải quyết nó. II.2- THỰC TRẠNG a. Thực trạng sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học địa lí hiện nay: - Qua tìm hiểu và thực tế giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy việc sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học địa lí hiện nay được rất ít giáo viên áp dụng. Mặc dù giáo viên đã được bồi dưỡng về các phương pháp dạy học mới cũng như cách xác định kiến thức, kỹ năng trong đó có sử dụng bài tập nhận thức. - Trong chương trình phân ban như hiện nay, thỉnh thoảng cũng có giáo viên sử dụng bài tập nhận thức cho học sinh nhưng ở mức độ còn chung chung. Phần lớn giáo viên và học sinh vẫn quen với các phương pháp dạy-học cũ, đôi khi có lồng ghép một vài phương pháp mới nhưng rất hạn hữu. - Đối với địa lí KT-XH Việt Nam lớp 12 là chương trình cụ thể, kiến thức rộng mà nội dung trong sách giáo khoa chưa thể làm rõ một cách tổng quát được. Nên khi giảng dạy giáo viên thường rơi vào tình trạng hoặc là quá sơ lược, hoặc là quá ôm đồm, nhiều khi còn nặng về nội dung bài học nên chưa thực sự mạnh dạn đầu tư về phương pháp. - Bài 20: “ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ” là một trong những bài khó, nội dung nhiều, trừu tượng, hệ thống thông tin, số liệu, bản đồ, bảng biểu, tranh ảnh lớn. Khi dạy bài này hầu hết các giáo viên đều lần lượt đi theo từng mục, tận dụng các thông tin có sẵn trong sách giáo khoa, giáo viên từng bước nêu câu hỏi cho học sinh đối chiếu. Đó chỉ là dạy theo kiểu minh họa chưa khai thác triệt để nội dung kết hợp với phương tiện dạy học khác để lấy kiến thức. Nên tiết học thường nặng nề, không hứng thú, từ đó khó khắc sâu kiến thức cho học sinh. Tóm lại, vấn đề sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học địa lí ở cấp trung học phổ thông mới chỉ ở dạng khơi mầm, hay tiềm ẩn dưới các dạng sơ lược chưa rõ ràng; hoặc đã sử dụng nhưng còn rất ít nên hiệu quả sư phạm chưa cao. b. Nguyên nhân của thực trạng: - Điều đầu tiên cần nói đến là sự thống nhất quan điểm về phương pháp dạy học, có ý kiến cho rằng dạy học lấy học sinh làm trung tâm mới chỉ là một quan điểm, xu hướng; ý kiến khác khẳng định dạy học lấy học sinh làm trung tâm là một nhóm phương pháp. Quan điểm nào cũng có lí lẽ chứng minh mình là đúng. Đó cũng chính là một trở ngại cho việc ứng dụng một phương pháp dạy học mới như sử dụng bài tập nhận thức. XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 5 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com - Nguyên nhân thứ hai là phần địa lí KT-XH Việt Nam lớp 12 có nội dung, khối lượng kiến thức lớn được trình bày theo từng mảng ngành kinh tế cụ thể, mỗi vấn đề thường được bố trí trong một mục dạy nên người giáo viên chưa mạnh dạn đưa ra những phương pháp để học sinh tự tìm tòi, khám phá do tâm lí e ngại thiếu thời gian. - Một thực tế quan trọng nữa là phương pháp lấy học sinh làm trung tâm chưa được thực hiện hoàn toàn mà chỉ dạy lồng ghép hoặc thực hiện ở một số tiết có thể. - Thông thường trong các môn khoa học xã hội, học sinh ít hoạt động tư duy do cách giảng cũ của giáo viên. Để làm quen cách sử dụng bài tập nhận thức này giáo viên trước hết phải tập cho học sinh cách tư duy, cách xác định kiến thức-kỹ năng, cách phát triển tư duy bằng các phương pháp giảng dạy khác, dần dần đến hình thức cao nhất là sử dụng bài tập nhận thức. II.3-GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP: a. Phương pháp xây dựng BTNT. * Nghiên cứu các cơ sở lí luận về xây dựng BTNT, tìm ra các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của loại BTNT; BTNT có thể phân loại như sau: * Nghiên cứu kỹ SGK từng nội dung của từng bài cụ thể để xác định được kiến thức trọng tâm, cơ bản của bài, từ đó có thể hình thành loại BTNT phù hợp với kiểu bài đó theo sự phân loại chung nêu trên. * Biến hóa nội dung BTNT tuân theo quy luật từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, đơn giản hơn cho học sinh có học lực trung bình, khó hơn cho học sinh khá và giỏi. * Đơn giản hóa dữ kiện hoặc phức tạp hóa dữ kiện: -Đơn giản hóa dữ kiện là tăng thêm các thông tin và điều kiện về chương trình giải để học sinh có đủ khả năng độc lập giải quyết BTNT. -Phức tạp hóa dữ kiện là rút bớt thông tin và yêu cầu để học sinh phải tìm kiếm chúng trong quá trình giải BTNT. * Phức tạp hóa và đơn giản hóa kết quả: kết quả là cái cần tìm, mức độ đơn giản hoặc phức tạp cái cần tìm là cách làm cho bài có nhiều dạng biến hóa phù hợp với đối tượng học sinh. * Đơn giản hóa đồng thời cả dữ kiện và cái cần tìm đòi hỏi giáo viên phải nắm vững hai cách biến hóa trên. Như vậy, xây dựng nhiều dạng BTNT nhằm phù hợp với từng đối tượng học sinh giúp khêu gợi, thúc đẩy năng lực sáng tạo của học sinh có mức độ trung bình, yếu. Mở XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 6 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com ra khả năng rộng lớn, phát triển năng lực nhận thức của học sinh, nó không kìm hãm mà ngược lại khuyến khích óc sáng tạo, sự sắc sảo và trình độ hiểu biết rộng rãi, phát huy năng lực tư duy và khả năng nhận thức của học sinh. b. Phương pháp xây dựng và sử dụng BTNT ứng dụng vào Tiết 23-Bài 20: “ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế” ( Địa lí 12-Chương trình chuẩn) Sử dụng BTNT trong chương trình Địa lí KT-XH Việt Nam không phải bài nào cũng có thể áp dụng được mà nó tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng cho dù là bài nào khi xác định BTNT giáo viên cần tổ chức cho học sinh tự lực, chủ động hoạt động phát triển tư duy mà không có sự tham gia trực tiếp của giáo viên. Đối với bài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tôi mạnh dạn đưa ra một vài kinh nghiệm trong sử dụng phương pháp giải BTNT cho học sinh. Cấu trúc giờ dạy: - Cấu trúc giờ dạy theo phương pháp cũ gồm 5 bước, giáo viên phải triển khai từng bước cụ thể trong khoảng thời gian nhất định. Theo cấu trúc đó thời gian truyền thụ, tiếp thu kiến thức mới chỉ hạn chế trong khoảng 20-25 phút, thời gian còn lại dành cho các bước khác. - Đối với tiết học có sử dụng BTNT cấu trúc giờ học dành thời gian cho một BTNT tối đa là 10 phút (thông thường 5-7 phút). Tuy nhiên còn phụ thuộc vào tính chất câu hỏi, mặt bằng trình độ học sinh, ngụ ý của giáo viên đối với bài tập mà lượng thời gian có thể thay đổi, bù trừ nhau. - Cấu trúc giờ dạy theo phương pháp mới gồm các bước như sau:  Ổn định tổ chức.  Giao BTNT cho học sinh (Bài cũ, bài tập 1, 2, 3 )  Tổng kết giờ học, nhận xét đánh giá kết quả. - Ở cấu trúc này không có bước kiểm tra bài cũ, tuy nhiên bước này đã được lồng ghép vào trong bước 2 vì dựa trên những kiến thức cũ học sinh mới giải quyết được bài tập. Như vậy giáo viên đồng thời kiểm tra được bài cũ, vừa dành được nhiều thời gian cho học sinh độc lập, tích cực giải các bài tập. Như vậy, thực hiện giờ học theo cấu trúc tiết học mới sẽ phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh, làm nổi bật vai trò hướng dẫn, lãnh đạo của người thầy. Cụ thể hóa các bước tiến hành: * Bước 1: Đặt nhiệm vụ nhận thức. + Đặt vấn đề và nhiệm vụ nhận thức khi mở đầu bài học có thể bằng nhiều cách khác nhau nhưng làm sao nổi bật được vấn đề học sinh cần nhận thức là gì. + Đưa ra cái mâu thuẫn, nghịch lý buộc học sinh phải suy nghĩ và có nhu cầu ham muốn để giải quyết. * Bước 2: Tổ chức cho học sinh giải quyết BTNT. Giao BTNT cho học sinh và yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập. Giáo viên có nhiệm vụ hướng dẫn cách giải cho cả lớp và có thể từng đối tượng học sinh. Có nghĩa là giáo viên giúp học sinh xác định được cách giải, xác định được nguồn thông tin cần thu thập để giải, luôn giám sát-hướng dẫn học sinh đi đúng hướng. * Bước 3: Kiểm tra - đánh giá: XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 7 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com Để giúp các em tự đánh giá được khả năng của mình, cách tốt nhất là đưa ra đáp án, chỉ ra những chỗ sai, chỗ khó. Từ đó giúp các em tự rút ra được nội dung bài học và kinh nghiệm trong những bài tập sau. Áp dụng vào một bài học cụ thể: Bài 20 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ I. XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ NHẬN THỨC 1. Về kiến thức: - Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ ở nước ta, nguyên nhân của sự chuyển dịch đó. - Trình bày được ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta . 2. Về kĩ năng: - Đọc, vẽ biểu đồ, phân tích bảng số liệu, biểu đồ và sơ đồ hóa các hiện tượng liên quan đến các ngành kinh tế. - Xác định trên bản đồ về cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ. - Kĩ năng làm việc cá nhân, cặp nhóm, nhóm và tập thể. 3. Thái độ hành vi: - Có ý thức thái độ và trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước. II- THIẾT BỊ DẠY HỌC - Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2005 - Bảng số liệu cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp; Các sơ đồ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành. - Các phiếu học tập, bản đồ câm, bản đồ kinh tế chung Việt Nam. III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp học: (2 phút) 2. Giao bài tập nhận thức (BTNT): HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1 Tìm hiểu về cơ cấu kinh tế-các bộ phận hợp thành CCKT Hình thức: Cả lớp: ( 5 phút ) Bước 1: Gv cho cả lớp xem qua phần giới thiệu và các mục trong bài 20, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau đây: Bài tập 1: Dựa vào nội dung trong SGK mà các em vừa nghiên cứu, kết hợp với vốn hiểu biết của bản thân hãy cho biết: + Cơ cấu kinh tế là gì? + Cơ cấu kinh tế bao gồm những bộ phận nào? + Hãy điền các bộ phận đó vào sơ đồ sau: I-CƠ CẤU KINH TẾ: 1. Khái niệm: Cơ cấu kinh tế là một tổng thể hệ thống kinh tế, bao gồm nhiều yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau trong những không gian và thời gian nhất định. Tiết: 24 Cơ cấu kinh tế ? ? ? XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 8 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com Bước 2: Sau khi gọi lần lượt một số HS trả lời, Gv chuẩn kiến thức và đưa ra sơ đồ nhằm khắc sâu kiến thức (Gv chuẩn bị trước ở nhà hoặc sử dụng máy chiếu) Bước 3: Chuyển ý: Cơ cấu kinh tế không phải là bất biến, nó mang tính lịch sử và chỉ được coi là hợp lí ở mỗi thời kỳ cụ thể, vì vậy mỗi thời kỳ có một hình thái kinh tế nhất định người ta gọi sự thay đổi đó là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hoạt động 2: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành Hình thức: Theo nhóm: ( 15 phút ) Bài tập 2: * Bước 1: Gv đưa ra sơ đồ cơ cấu kinh tế và biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1990-2005 (Gv có thể sử dụng máy chiếu). * Bước 2: Gv chia lớp thành 2 nhóm chẵn và lẻ-giao nhiệm vụ: - Các nhóm chẵn: + Nêu khái niệm cơ cấu ngành kinh tế. + Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong GDP. - Các nhóm lẻ: 2. Các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế bao gồm 3 bộ phận: Cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ và cơ cấu thành phần kinh tế. II-SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: a- Khái niệm: Cơ cấu ngành kinh tế là tập hợp các ngành được sắp xếp theo một tương quan tỷ lệ nhất định. b-Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP: - Đang có sự chuyển dịch theo hướng: + Tăng tỷ trọng KVII, giảm tỷ trọng KVI, KVIII có tỷ trọng khá cao nhưng chưa ổn định. - Xu hướng chuyển dịch như trên là thuận lợi, đúng hướng, phù hợp với yêu cầu CNH-HĐH. c. Cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành: - Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng thể Cơ cấu kinh tế Cơ cấu ngành kinh tế Cơ cấu TPKT Cơ cấu LTKT XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 9 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com + Phân tích sự chuyển dịch CCKT trong nội bộ từng ngành. + Nhận xét bảng số liệu cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp.(Bảng 20.1, SGK-trang 83-Gv có thể sử dụng máy chiếu) + Hoàn thành nội dung vào sơ đồ sau: (Gv chuẩn bị trước ở nhà hoặc sử dụng máy chiếu) * Bước 3: - Gv gọi đại diện từng nhóm lên bảng trình bày các nội dung của nhóm mình, lần lượt các thành viên góp ý bổ sung. - Gv đưa ra thông tin phản hồi bằng các sơ đồ, sau đó chuẩn kiến thức (Chuẩn kiến thức gắn với sơ đồ) * Bước 4: Chuyển ý Trong quá trình phát triển kinh tế nếu như phân công lao động xã hội là cơ sở cho việc hình thành cơ cấu ngành thì chế độ sở hữu lại là nền tảng để hình thành cơ cấu thành phần kinh tế. (ghi mục 2) Hoạt động 3: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế Hình thức: Theo nhóm: (10 phút) Bước 1: - Gv chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu học sinh dựa vào bảng 20.2 kết hợp với biểu đồ biểu hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế trên bảng (GV có thể sử dụng máy chiếu) hiện khá rõ: + Trong khu vực I: - Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản. * Trong nông nghiệp: Giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi. * Trong thuỷ sản: Giảm tỷ trọng ngành đánh bắt, tăng tỷ trọng ngành nuôi trồng. + Trong khu vực II: * CN đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, CN chế biến có tỷ trọng tăng, CN khai thác giảm tương đối tỷ trọng. + Trong khu vực III: * Tăng trưởng các lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng KT và phát triển đô thị. * Phát triển nhiều loại hình dịch vụ mới. 2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế a. Khái niệm: Cơ cấu ngành kinh tế ? ? ? ? ? Cơ cấu kinh tế Chuyển dịch ? ? ? ? XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 10 Giáo viên: Bùi Văn Tiến-THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com 1995 40.2 6.3 53.5 Kinh tế nhà nước KT ngoài nhà nước KT có vốn NN 2000 38.5 13.3 48.2 Bài tập 3: + Nhóm 1-3: Hoàn thành nội dung vào phiếu học tập số 1: (Gv chuẩn bị vào giấy A4_khổ ngang) + Nhóm 2-4: Hoàn thành nội dung vào phiếu học tập số 2: (Gv chuẩn bị vào giấy A4_khổ ngang) Bước 2: - Các nhóm theo dõi yêu cầu cùng làm việc, thư ký các nhóm tổng hợp ý kiến, hoàn thành nội dung. Bước 3: - Đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả của nhóm mình. - Các nhóm khác lần lượt góp ý, bổ sung. Gv đưa ra kết quả 2 phiếu học tập và trình bày theo nội dung, kết hợp với bảng số Cơ cấu TPKT là tương quan theo tỉ lệ giữa các TPKT tham gia vào các ngành, các khu vực hay các bộ phận hợp thành nền kinh tế. b. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế - Kinh tế nhà nước giảm tỷ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo. - Kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng. + Sự chuyển dịch như trên là phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ đổi mới. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 - Nêu khái niệm cơ cấu thành phần kinh tế? - Kể tên một số thành phần kinh tế ở nước ta? PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 - Phân tích sự chuyển dịch TPKT nhà nước? - Phân tích sự chuyển dịch TPKT ngoài nhà nước ? - Phân tích sự chuyển dịch TPKT có vốn đầu tư nước ngoài ? [...]... ĐC) theo 2 phương pháp dạy học chủ đạo khác nhau: dạy theo phương pháp dùng BTNT và theo hướng giải thích-minh họa c.Bố trí thực nghiệm như sau: 11 Giáo viên: Bùi Văn Tiến -THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 12A1 12A5 12A10 Dạy theo hướng giải thích Dạy theo hướng sử dụng Dạy theo... Đặng Văn Đức - Nguyễn Thu Hằng: Phương pháp dạy học địa lí theo hướng tích cực NXBĐHSP - 2004 4 Mai Xuân San : Rèn luyện kỹ năng Địa lí NXBGD 5 PGS Nguyễn Ngọc Bảo - PTS Ngô Hiệu: Tổ chức hoạt động dạy học ở trường trung học 6 Nguyễn Trọng Phúc: Phương tiện, thiết bị, kỹ thuật trong dạy học địa lí NXBĐHQGHN - 2001 7 Nguyễn Đức Vũ: Đổi mới phương pháp dạy học môn địa lí ở nhà trường phổ thông NXBGD -... Giáo viên: Bùi Văn Tiến -THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 TÀI LIỆU THAM KHẢO  1 Bộ GD&ĐT: Tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao - hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng 2 Nguyễn Hải Châu - Phạm Thị Sen: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá...XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG liệu, biểu đồ HS so sánh, đối chiếu ghi nội dung chính vào vở Bước 4: Chuyển ý Trong quá trình phát triển kinh tế, sự khác nhau về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, lịch sử, xã hội của mỗi khu vực, mỗi vùng, địa phương là hiện tượng phổ biến ở nước ta tạo nên sự chuyển dịch... bài tập nhận thức trong dạy- học -Các cấp quản lí cần tổ chức định kỳ việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đổi mới phương pháp dạy- học, kĩ thuật dạy- học và định kỳ kiểm tra kiến thức chuyên môn này của giáo viên -Định hướng và khuyến khích, động viên, hỗ trợ giáo viên trong việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ công nghệ thông tin, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương. .. BTNT là phương pháp phát huy tốt tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với xu hướng dạy học mới, lấy học sinh làm trung tâm Tuy nhiên, trong quá trình dạy học không có phương pháp nào là vạn năng và được sử dụng trong toàn bộ quá trình dạy học mà thực tế là sự kết hợp nhiều phương pháp Phương pháp giải BTNT được áp dụng đối với tiết học này thực chất là cá biệt hóa phương pháp này... nghiệm là 8,66 còn lớp đối chứng chỉ 6,91 như vậy chứng tỏ sử dụng phương pháp BTNT có kết quả cao hơn và ta có thể kết luận rằng lớp thực nghiệm có kết quả tốt hơn lớp đối chứng 12 Giáo viên: Bùi Văn Tiến -THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tháng 3/2012 - Lớp thực nghiệm có điểm xuất phát là... tri thức Có thể nói sử dụng BTNT trong dạy- học là phân biệt thầy và trò, công việc của ai người ấy làm nhưng có quan hệ với nhau rất chặt chẽ Như vậy, đòi hỏi cả thầy và trò phải hoạt động nhiều và tư duy nhiều hơn III.2-KIẾN NGHỊ: a.Đối với giáo viên và học sinh: 13 Giáo viên: Bùi Văn Tiến -THPT Buôn Ma Thuột; Email: buivantienbmt@gmail.com XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN... GIÁ TRỊ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: a.Nội dung thực nghiệm: - Bài thực nghiệm: Tiết 24: Bài 20 “ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ” b .Phương pháp thực nghiệm: - Trước khi tiến hành thực nghiệm chọn 3 lớp 12A1(45 học sinh) , 12A5 (47 học sinh) 12A10 (43 học sinh) là 3 lớp có ý thức học tập môn địa lí tương đương nhau - Sau khi chọn lớp, tiến hành thực nghiệm theo phương pháp thực nghiệm ở hai cặp lớp... phương pháp dạy- học hiện nay Do kinh nghiệm bản thân trong quá trình thiết kế và ứng dụng bài tập nhận thức chưa được nhiều và kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế nên khi viết đề tài này không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô giáo và đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn; góp phần cùng với Trường, Sở giáo dục-đào tạo Đắk Lắk mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy- học lấy học sinh . học tập của học sinh.  Giải BTNT học sinh dễ hình thành và khắc sâu được các khái niệm và kiến thức mới. XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC. Các bài học trong chương trình địa lí cấp trung học phổ thông. - Giới hạn trong việc thiết kế và ứng dụng BTNT vào quá trình dạy- học. XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. pháp. Quan điểm nào cũng có lí lẽ chứng minh mình là đúng. Đó cũng chính là một trở ngại cho việc ứng dụng một phương pháp dạy học mới như sử dụng bài tập nhận thức. XÂY DỰNG BÀI TẬP NHẬN THỨC

Ngày đăng: 24/12/2014, 11:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan