0

SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở BẬC THCS

27 2,265 5
  • SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN  BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở BẬC THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:33

Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở CẤP THCS (NHẰM PHÁT HUY TÍNH ĐỘC LẬP , SUY NGHĨ , SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH) A : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị quyết trung ương 4 khóa VII/1993 đã chỉ rỏ sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học "Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả cấp học bậc học". Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII (12/1996) nhận định " phương pháp giáo dục đào tạo chậm đổi mới chưa phát huy tính chủ động sáng tạo của người học ". Trên cơ sở đó năm 1997 Bộ giáo dục và đào tạo đã cho biên soạn lại chương trình sách giáo khoa (SGK) trung học cơ sở (THCS) theo hướng" tích cực hóa các hoạt động của học sinh " SGK THCS được biên soạn với mục tiêu chung là giáo dục mang tính toàn diện cho học sinh bao gồm: Đức - trí - thể - mĩ, nhằm tạo ra lớp người kế thừa mới vừa hồng vừa chuyên năng động sáng tạo có đủ năng lực phẩm chất đạo đức góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Sau khi học song trương trình THCS là học sinh đã có vốn kiến thức nhất định về văn hóa, đạo đức, tư tưởng, có những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật, hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào đời sống lao động. Năm học 2002 - 2003 chương trình SGK THCS được hoàng thiện và chuyển khai đại trà. Nội dung được đổi mới theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Vì thế nếu thầy áp dụng phương pháp dạy củ ( Quen lối thụ động thầy đọc trò chép, thầy giảng trò nghe hoặc dạy chay ) thì không còn phù hợp với chương trình 1 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú SGK mới. Vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy học là điều cấp thiết cho phù hợp với chương trình SGK mới và tình hình phát triển của xã hội. - Môn mỹ thuật không nằm ngoài mục tiêu giáo dục toàn diện nêu trên. Hiện nay môn mĩ thuật đã được đưa vào THCS là môn học chính khóa, bắt buột với tất cả học sinh. Môn mĩ thuật có mục tiêu, có chương trình, SGK riêng, sách hướng dẫn riêng, trang thiết bị riêng, kết quả học mĩ thuật được kiểm tra đánh giá thường xuyên và nghiêm túc, vì thế việc đổi mới phương pháp dạy học là điều cần thiết phải làm ngay. Trong thực tế do một số giáo viên dạy mĩ thuật trái với chuyên môn, một số giáo viên mới ra trường còn nhiều lúng túng khi thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học. - Qua nhiều năm giảng dạy mĩ thuật trong nhà trường, tham gia các lớp tập huấn chương trình thay sách giáo khoa mới. Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy môn mĩ thuật ở THCS, tôi có dịp nghe và tiếp thu những kinh nghiệm quý về đổi mới phương pháp dạy mĩ thuật ở THCS, từ các đồng nghiệp, Thầy ( Cô ) ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bạc Liêu. - Nhân đây tôi xin trình bày một số vấn đề, về đổi mới phương pháp dạy môn mỉ thuật ở THCSà và nhữnh kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được cùng các đồng nghiệp tham khảo, định cho mình phương pháp dạy học phù hợp hơn, tốt hơn trong việc giảng dạy bộ môn mĩ thuật của chương trình thay SGK mới bậc THCS. Tài liệu được cấu trúc gồm: Phần A : lý do chọn đề tài Phần B : Nội dung : I . Thực trạng tình hình dạy học môn mĩ thuật cấp THCS II . Đề xuất các giãi pháp Phần C : Kết luận 2 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú B: NỘI DUNG : I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH DẠY HỌC MỸ THUẬT CẤP THCS : 1. Thực trạng chung : - Về đội ngũ giáo viên : Nhìn chung giáo viên dạy mĩ thuật ở THCS chưa đảm bảo về số lượng , chất lượng giảng dạy còn là vấn đề phải suy nghĩ , một số trường do chưa có giáo viên dạy mĩ thuật phải cử giáo viên chuyên môn khác có năng khiếu kiêm nhiệm như những trường nông thôn , vùng sâu vùng xa. Một số trường có giáo viên nhưng do đào tạo từ nhiều nguồn nên chất lượng chưa cao . - Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất và trang thiết bị ở THCS còn thiếu thốn và nghèo nàn như: Phòng học bộ môn chưa có, tranh ảnh và phiên bản về các tác phẩm mĩ thuật, hội họa, điêu khắc, bộ mẫu về các khối cơ bản, các tác phẩm mĩ thuật như đồ gốm, thổ cẩm , phục vụ cho giảng dạy mĩ thuật chưa đáp ứng . - Về tình trạng dạy và học : Nhiều nơi lãnh đạo chưa chú ý đến môn mĩ thuật, ít quan tâm, cho rằng môn mĩ thuật là môn phụ xem như dạy mĩ thuật là bề nổi mang tính phong trào. Một bộ phận giáo viên chua nắm vững mục tiêu và phương pháp dạy mĩ thuật của giáo viên chưa đồng bộ. Một bộ phận giáo viên còn nặng nề về phương pháp theo kiểu học thuộc lòng, thụ động , thiên về trí nhớ, hay dạy kiểu gập khuôn, áp đặt giáo viên vẽ lên bảng, học sinh vẽ lại hoặc nặng về vẽ chuyên nghiệp, chưa quan tâm chú ý đến giáo dục thẩm mĩ dẫn đến hạn chế chất lượng và hiệu quả dạy học thấp. Vì thế chưa phát huy được khả năng độc lập suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo cho học sinh . Không đáp ứng nhu cầu xã hội khi tạo ra sản phẩm giáo dục trong nhà trường . 2. Thực trạng dạy học ở địa phương : - Về đội ngũ giáo viên dạy mĩ thuật đáp ứng đủ nhu cầu trong tình hình mới. Phần lớn anh em giáo viên được đào tạo chính quy trong các trương sư phạm mĩ thuật hoặc cao đẳng sư phạm . Một bộ phận nhỏ giáo viên có tay nghề , có 3 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú kinh nghiệm giảng dạy nhưng chưa đủ chuẩn theo yêu cầu cần được quan tâm đào tạo bồi dưỡng thêm . - Về cơ sở vật chất còn quá nhiều thiếu thốn, phòng học không đủ rộng, thiếu ánh sáng, lớp học quá đông, bàn ghế khó di chuyển, bụt để mẫu , phòng học bộ môn, phòng trưng bày, mẫu vẽ các khối cơ bản, biểu bảng, bộ đồ dùng dạy mĩ thuật chưa đáp ứng theo yêu cầu. Cha mẹ học sinh chưa quan tâm đúng mức, một bộ phận học sinh nông thôn nghèo không có dụng cụ học tập theo yêu cầu của bộ môn như : SGK , giấy vẽ, màu vẽ, Đặc biệt sách tham khảo về mĩ thuật phục vụ cho giáo viên và học sinh rất hiếm . -Về tình hình dạy và học : Lảnh đạo quan tâm giúp đở tạo mọi điều kiện để GV dạy tốt . Học sinh khắc phục mọi khó khăn để tham gia học tập tốt , chất lượng dạy và học những năm gần đây dật kết quả cao . II - ĐỀ XUẤT CÁC GIÃI PHÁP : 1. Cơ sở lí luận : 1.1 - Đổi mới phương pháp dạy học là điều cần thiết để đạt được mục tiêu chương trình SGK mới : - Mục tiêu giáo dục thẩm mĩ là nhiệm vụ chính của môn mĩ thuật trong chương trình sách giáo khoa mới THCS và chú ý coi trọng thực hành . - Chương trình mĩ thuật THCS không nhằm đào tạo học sinh thành người họa sĩ hay người thợ vẽ mà thông qua các hoạt động mĩ thuật nâng cao nhận thức về nhiều mặt như : Đạo đức , trí lực , thẩm mĩ . - Chương trình mĩ thuật THCS còn cung cấp cho các em những kiến thức phổ thông về mĩ thuật . Có những hiểu biết cơ bản vè cái đẹp . Thông qua đó học sinh hoàn thành bài tập theo chương trình , tạo điều kiện để học sinh học tốt các môn học khác, những học sinh có năng lực và nhu cầu có thể học tiép ngành mĩ thuật và các ngành có liên quan như kiến trúc, xây dựng, thời trang, sư phạm mĩ thuật … 4 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú 1.2 - Đổi mới phương pháp dạy mĩ thuật nhằm phát huy tính độc lập, suy nghĩ, sáng tạo của học sinh, rèn luyện kỹ năng thích ứng thực tế : - Như chúng ta đã biết môn mĩ thuật là môn nghệ thuật, nghệ thuật tạo ra cái đẹp. Dạy miõ thuật cho học sinh là dạy cho học sinh cách tạo ra cái đẹp, có những hiểu biết cơ bản về cái đẹp trong thiên nhiên, trong từng tác phẩm mĩ thuật. Rồi tạo ra cái đẹp , vận dụng những hiểu biết về cái đẹp vào học tập, sinh hoạt hàng ngày và công việc mai sau . - Đổi mới phương pháp dạy mĩ thuật nhằm góp phần xây dựng môi trường thẩm mĩ cho toàn xã hội. Nhằm phát triển khả năng tư duy hình tượng sáng tạo, góp phần hình thành con người lao động mới . - Đổi mới phương pháp dạy học không nằm ngoài việc đổi mới cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh . Nhằm giúp học sinh từ cách học thụ động sang cách học tự học chủ động , nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh . + Học sinh từ cách học thụ động : thầy nói gì , giảng gì, trò nghe nấy. Nay đổi mới bằng nhiều hình thức tích cực hoạt động , tự giác và chủ động trong học tập . Theo thạc sĩ Lê Thị Liên , họat động này được thể hiện ở 6 mọi : "Học 5 Sơ đồ mục tiêu bậc giáo dục bậc THCS Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú sinh học ở mọi lúc , mọi nơi , học ở mọi người , mọi hoàn cảnh , mọi nôị dung , học bằng mọi cách ". + Muốn làm được điều đó , người Thầy phải tạo cho học sinh động có hứng thú học tập . Theo Giáo sư - Tiến sĩ Thái Duy Tiên " Động cơ hứng thú học tập thường đến với học sinh khi bài học có nội dung mới , đột ngột , bất ngờ , " và giáo viên cần Làm cho học sinh thấy trách nhiệm và nghĩa vụ học tập, liên hệ đến ý nghĩa xã hội như : Nghĩa vụ đối với Tổ quốc , trách nhiệm với gia đình và Thầy (Cô), * Một thí dụ về tính thụ động của một học sinh.( Chúng ta cùng tham khaỏ xem lỗi thuộc về ai : Học sinh, người mẹ hay của giáo viên.) Một bà mẹ quát to con gái yêu duy nhất của mình : - Tại sao con không làm bài ? - Đứa bé bật khóc ồ lên , úp mặt xuống góc học tập . - Người mẹ dịu giọng âu yếm : Sao con không làm bài ? - Con không biết . - Con không biết sao con không hỏi mẹ - Đứa bé cắn môi im lặng . - Người mẹ nói tiếp : Thế khi ở lớp , con không biết con có hỏi Thầy giáo không ? - Đứa bé im lặng với những giọt nước mắt lăn dài trên má và lắc đầu . - Người mẹ bỗng nhớ hình ảnh của mình năm xưa - Thế đấy, còn đối với phương pháp mới môn mĩ thuật : Kiến thức mĩ thuật có những quy ước chung , các khái niệm về mĩ thuật thường trừu tượng , không thể giải thích rạch rồi và dứt khoát như các môn khoa học tự nhiên khác . - Thí dụ như : Tiết dạy vẽ tranh , giáo viên nêu yêu cầu bài vẽ phải có bố cục cân đối , màu sắc hài hòa , phải có mảng chính ,mảng phụ phù hợp với khoảng trống của nền , 6 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú Với những khái niệm chung nghư thế, mỗi học sinh có cách suy nghĩ, tìm tòi , khai thác đề tài bố cục riêng cho mình. Và kết quả cuối cùng bài tập mĩ thuật của học sinh với nhiều hình thức đa dạng , không giống nhau . Vì thế việc hướng dẫn của giáo viên giúp học sinh tìm tòi sáng tạo là rất quan trọng . - Muốn tiết dạy đem lại kết quả như mong muốn , người giáo viên phải nghiên cứu bài dạy , nghiên cứu tổ chức tốt các hoạt động học tập có khoa học , gây hấp dẫn và hứng thú trong mỗi tiết mĩ thuật . Luôn tạo cho không khí lớp học vui vẻ , hào hứng, đưa kiến thức vào học sinh một cách nhẹ nhàng tự nhiên , nhanh và sâu nhằm đạt mục tiêu đề ra . - Đổi mới phương pháp dạy học , giáo viên cần phải phát huy tính ưu điểm của phương pháp truyền thống và phương pháp giáo dục hiện đại , vận dụng linh hoạt các phương pháp là tùy vào tài năng của người Thầy , cần tránh lạm dụng một phương pháp , mà phải biết vận dụng các phương pháp một cách phù hợp vào từng bài , từng hoạt động dạy học cho phù hợp với địa phương . - Về các hoạt động trên lớp của giáo viên cũng nên tổ chức các hoạt động học tập độc lập hoặc theo nhóm nhỏ, qua đó học sinh tự lực nắm các tri thức mới đồng thời rèn luyện phương pháp tự học , học tập lẫn nhau . Đôi lúc cũng nên linh hoạt tổ chức giờ học phân hóa theo trình độ , năng lực của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ và phát triển tìm năng của mỗi em . - Đổi mới phương pháp dạy học tránh tư tưởng ỷ lại trước khó khăn của thực tại. Trong giảng dạy bộ môn , mỗi giáo viên dạy mĩ thuật phải tích cực tự học tập , tự bồi dưỡng, phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo , mỗi việc làm của Thầy trong nhà trường điều mang tính giáo dục đạo đức , giáo dục thẩm mĩ cho học sinh . - Mỗi người giáo viên dạy mĩ thuật khi bước chân lên bụt giảng , việc đầu tiên phải tạo cho không khí lớp học vui vẻ , hào hứng là việc rất quan trọng. 7 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú Nếu cần , mở đầu bài dạy hay kết thúc bài nên tổ chức những trò chơi mang tính giáo dục . Dưới đây là một vài thí dụ trong việc áp dụng phương pháp mới vào dạy mĩ thuật ở THCS . (Nhằm giúp cho học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, hứng thú trong học tập) Thí dụ 1 : Khi dạy bài " Trang trí mặt nạ " ( Mĩ thuật lớp 8 ) Giáo viên nên chuẩn bị 03 mặt nạ khác nhau : Mặt nạ ông Thiện , ông Ác và con vật . - Để gây hứng thú cho học sinh khi vào bài , giáo viên gọi 03 học sinh lên bảng , yêu cầu cả lớp nhắm mắt lại , cho học sinh đeo 03 mặt nạ vào , cả lớp được mở mắt. Giáo viên bắt giọng cho cả lớp cùng hát bài hát nói về lễ hội . ( Vào bài như thế rất vui, học sinh hào hứng, học sinh có thể quan sát và hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng mặt nạ, ) Thí dụ 2 : Khi dạy bài " Vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em " ( Mĩ thuật lớp 7 ) Khâu chuẩn bị giáo viên phân cho mỗi nhóm ( tổ ) chuẩn bị 4 tranh ảnh đề tài khác nhau ( Tổ 1 : Đề tài gia đình ; tổ 2 : Đề tài nhà trường ; tổ 3 : Đề tài xã hội ; ) - Khi đến hoạt động tìm và chọn nội dung, giáo viên cho các nhóm dán tranh, ảnh đã chuẩn bị vào khổ giấy A3 rồi thảo luận nội dung, lần lượt cử đại diện các nhóm lên bảng đính tranh, ảnh đã chuẩn bị và giới thiệu sơ qua về nội dung tranh , ảnh đó . Học sinh khác quan sát , lắng nghe , tìm và chọn cho mình một nội dung phù hợp khi vẽ ( Làm như vậy, lớp học sẽ hào hứng và hấp dẫn, học sinh cũng dễ dàng quan sát và chọn nội dung từ lời giới thiệu của bạn mình , ) 1.3 - Đổi mới phương pháp kiểm tra , đánh giá kết quả học mĩ thuật của học sinh là điều cần thiết quan trọng để thực hiện mục tiêu chương trình đề ra : 8 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú - Đổi mới việc kiểm tra , đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng là phương pháp dạy học, là một trong những hoạt động nằm trong quá trình dạy học. Vì thế việc kiểm tra đánh giá cần thường xuyên , khách quan và tùy vào tình hình thực tế . + Kiểm tra, đánh giá lúc quan sát nhận xét . + Kiểm tra đánh giá lúc thực hành . + Kiểm tra đánh giá, nhận xét cuối giờ học. Ví dụ kiểm tra đánh giá lúc thực hành: Lúc thực hành giờ vẽ theo mẫu khi giáo viên phát hiện nhiều học sinh mắc lỗi bố cục, giáo viên có thể cho dừng giờ lại ít phút , đặt bài chưa tốt đó cạnh mẫu . Giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh , nhận xét để tìm ra chỗ chưa đúng của bài . Như thế học sinh hiểu thêm ,tự điều chỉnh , bổ sung kịp thời chỗ chưa đúng . (Với cách đánh giá này, học sinh được học ngay trên hiện trạng bài vẽ của mình . Như thế học sinh sẽ hiểu biết hơn, thích học hơn ) - Đánh giá kết quả học mĩ thuật cho học sinh cần dựa vào mục tiêu chương trình ( Giáo dục thị yếu thẩm mĩ ), dựa vào mục tiêu của từng bài , từng giai đoạn , trên cơ sở tiêu chí mà giáo viên đưa ra nhằm rèn luyện kỹ năng cho học sinh . Thí dụ : Giai đoạn đầu giáo viên chú ý hướng dẫn học sinh vẽ về bố cục , vẽ mảng , vẽ hình , giai đoạn thứ hai tập trung hướng dẫn vẽ nét đậm, nhạt , vẽ họa tiết , vẽ màu , Khi đánh giá cũng dựa vào những tiêu chí giáo viên đã đưa ra như trên . - Đánh giá kết quả học mĩ thuật của học sinh còn dựa vào khả năng , nổ lực , sự tiến bộ của từng lớp , từng cá nhân học sinh . - Người giáo viên dạy mĩ thuật cần biết kết quả học mĩ thuật của mỗi tiết dạy được thể hiện cụ thể ở ngay trên từng sản phẩm ( bài tập ) của học sinh 9 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú nhưng cái " Đằng sau " nó là sự vận dụng về thái độ và hành vi còn quan trọng hơn nhiều . Macxigoocki nói :" Tất cả những cái gì do con người tạo nên đều chứa đựng tâm hồn của nó ". Vì vậy, khi giáo viên gặp những bài vẽ hoàn thành chưa tốt không nên đánh giá nặng nề quá mà hãy động viên và cho phép học sinh về nhà làm lại bài . ( vì một số học sinh hiểu được , cảm thụ được nhưng rất khó thể hiện ) . - Khi đánh giá kết quả học mĩ thuật ở cuối giờ , giáo viên chỉ nên gợi ý cho học sinh tự đánh giá lẫn nhau . Qua hệ thống câu hỏi gợi ý của giáo viên , học sinh nói lên nhận xét , suy nghĩ , cảm nhận của chính mình cho cả lớp cùng nghe , rồi tự đánh giá mức độ hoàn thành bài của mình để rồi tiếp tục hoàn thiện bài tốt hơn . 10 Đánh giá kết quả học tập Mĩ Thuật của HS Đánh giá thường xuyên Đánh giá khách quan Nhận thức Thực hiện Vận dụng Sơ đồ đánh giá kết quả học Mĩ Thuật của HS [...]... loại , khi đánh giá kết quả học tập - Học sinh phải có SGK và đảm bảo dụng cụ học tập theo quy định 2.3 - Với đồ dùng dạy học : - Cần chuẩn bị vàø làm đủ đồ dùng dạy học để đảm bảo tiết dạy - Đồ dùng dạy học phải đẹp có trọng tâm , đảm bảo tính thẩm mĩ , phải cụ thể, có ý tưởng người thiết kế 12 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú - Phải biết phân loại đồ dùng dạy học cho hợp lý: Như đồ dùng phục vụ cho... KẾT LUẬN : Tóm lại việc đề xuất giãi pháp đổi mới phương pháp mơn mĩ thuật ở cấp THCS ( Nhằm phát huy tính độc lập , suy nghĩ , sáng tạo của học sinh ) Được thơng qua hội đồng sư phạm cấp trường và được trình bài có hiệu quả ở đơn vị tơi trong mấy năm gần đây Qua các năm áp dụng giãi pháp đề xuất trên , tơi cùng các đồng nghiệp nhận thấy chất lượng học tập mơn mỹ thuật của học sịnh trong nhà trường... khơng riêng về kỹ năng , mà ngay cả ứng dụng hành vi và thái độ nhận thức thẩm mỹ Bản thân tơi cùng đồng nghiệp và hội đồng sư phạm trong trường đưa ra bàn luận và nhận thấy đây là giải pháp xác đáng , khả thi áp dụng có hiệu quả , nhất là đối với học sinh nơng thơn vùng sâu vùng xa như ở Bạc Liêu ta Trên đây là một số ý kiến tham luận trong q trình tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học mơn mĩ thuật Rất... tranh , ảnh về đề tài gia đình 13 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú + Nhóm 2 : Chuẩn bị 4 tranh, ảnh về đề tài lao động sản xuất + Nhóm 3 : Chuẩn bị 4 tranh, ảnh về đề tài nhà trường + Nhóm 4 : Chuẩn bị 4 tranh , ảnh về đề tài xã hội III - CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1 Ổn định :(1 Phút) Kiểm tra sĩ số lớp 2 - Kiểm tra bài củ :( 1 phút ) Kiểm tra về chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh 3 - Dạy bài mới : (35 phút... (LỚP 7 ) ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM I MỤC TIÊU : - Kỹ năng : Tìm và phát hiện những nội dung phản ánh cuộc sống xung quanh Vẽ được bức tranh phù họp đề tài , thể hiện theo ý thích - Kiến thức : Giúp HS có thói quen quan sát những hoạt động đang diển ra hàng ngày của con người trong cuộc sống - Thái độ : Qua bài học HS có ý thức u mến xây dựng giữ gìn và làm đẹp cuộc sống xung quanh -Phương pháp :... thời ,quan tâm nhiều đến học sinh nhút nhát chưa thích ứng Khi chỉnh sửa bài cho học sinh , chỉ đưa ra gợi ý ( Chỉnh bằng tâm lý ) , tuyệt đối khơng làm giúp học sinh hạn chế khả năng sáng tạo của các em - Tùy vào từng bài , giáo viên phân bố thời gian giữa lí thuyết và thực hành cho hợp lý - Trong q trình thực hiện dạy học , cần chú ý giáo dục thẩm mĩ cho học sinh biết thưởng thức , tạo ra , ứng... dung về đề tài nhà ghánh nước, + Đề tài nhà trường gồm : Đi học , học rường nhóm , vui chơi trước + nhóm 4 giới thiệu nội sân trường dung về đề tài xã hội + Đề tài xã hội gồm : - Sau khi HS trình bài song Trồng cây , vệ sinh môi GV tóm tắc ngắn gọn nội trường , văn nghệ , dung trên Sau đó giới - HS có thể hỏi GV 15 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú thiệu một vài tranh khác những gì cần biết nhau về đề. .. đẹp vào thực tế cuộc sống 2.2 - Với học sinh : - Học sinh được tham gia góp ý kiến tìm ra vẻ đẹp ở mẫu vẽ : Hình khối , tương quan tỷ lệ , màu sắc và bố cục ( Cách sắp xếp mẫu ) trước khi vẽ - Học sinh được thảo luận bàn bạc tìm cách giãi quyết bài tập phân tích tác phẩm theo cập theo nhóm - Học sinh quan sát , nhận xét theo gợi ý của GV , để tìm ra kiến thức , tìm ra cách vẽ - Học sinh tham gia vào... cần tạo khơng khí giờ học vui vẻ , nhẹ nhàng , hấp dẫn , tránh tẻ nhạt , khơ cứng - Đối với một số bài có thể cho học sinh học tập theo tổ , nhóm hoặc thảo luận để tiết học sinh động hơn và để học sinh có dịp thể hiện khả năng trước Thầy ( Cơ) và bạn bè 11 Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú - Khi học sinh làm bài , giáo viên quan sát phát hiện , gợi ý những điều chưa hợp lý ngay Để học sinh điều chỉnh... diện từng nhóm 1 lên - Các nhóm bàn luận cử thôn , đính tranh hoặc ảnh chuẩn một thành viên lên giới bò trên bảng lớp và giới thiệu : thiệu sơ lược về nội dung tranh , ảnh đó - GV nêu yêu cầu thời gian cho mổi nhóm + Nhóm 1 giới thiệu nội dung đề tài về gia đình + Đề tài gia đình gồm : Bửa ăn gia đình , Mẹ + Nhóm 2 giới thiệu nội cho Gà ăn , dung về đề tài lao động + Đề tài lao động + Nhóm 3 giới thiệu . khoa mới. Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy môn mĩ thuật ở THCS, tôi có dịp nghe và tiếp thu những kinh nghiệm quý về đổi mới phương pháp dạy mĩ thuật ở THCS, từ các đồng nghiệp, Thầy ( Cô ) ở. Sáng kiến kinh nghiệm Phạm Tú MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở CẤP THCS (NHẰM PHÁT HUY TÍNH ĐỘC LẬP , SUY NGHĨ , SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH) A : LÝ DO CHỌN ĐỀ. phải đổi mới phương pháp dạy học " ;Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả cấp học bậc học& quot;. Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII (12/1996) nhận định " phương pháp giáo dục đào tạo chậm đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở BẬC THCS, SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở BẬC THCS, SKKN MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở BẬC THCS

Từ khóa liên quan