skkn sử dụng cntt để hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học môn địa lí lớp 6 trong nhà trường thcs có nhiều học sinh dân tộc

27 2.1K 8
skkn sử dụng cntt để hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học môn địa lí lớp 6 trong nhà trường thcs có nhiều học sinh dân tộc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phịng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng Với phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển loại phương tiện thông tin đại chúng, loại hình cơng nghệ thơng tin đời tạo bước ngoặt lớn, công cụ hỗ trợ đắc lực cho người hoạt động kinh tế giao lưu văn hóa tồn giới Đứng trước lợi ích CNTT (Công nghệ thông tin) ngành giáo dục ngànhđược coi tiền đề cho việc đưa CNTT vào học tập thực tiễn sống Trong bậc THCS áp dụng CNTT vào giảng dạy giúp học sinh nắm bắt kiến thức thuận lợi Đặc biệt dạy học mơn Địa lí CNTT giúp cho học sinh nhận biết thực tế vật, tượng Địa lí xẩy xung quanh sống Do tơi mạnh dạn tìm hiểu, trải nghiệm đưa đề tài sau để quý thầy có giáo, em học sinh quan tâm đến vấn đề dạy học CNTT tham khảo, bổ sung, góp ý để đề tài hồn thiện Xin chân thành cám ơn Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng PHẦN I MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài: Với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật đời sống, sản xuất xã hội loài người, thừa hưởng thành đó, người ứng dụng ngày nhiều vào nhiều lĩnh vực, có giáo dục nói chung mơn Địa lý nói riêng; phần phát huy tính ưu phiệt khoa học thực thụ Để đáp ứng nhu cầu thời đại, thiết nghĩ khoa học Địa lí cần trang bị cho lớp người đại tiếp cận thừa hưởng thành đại Trong khoa học Địa lí việc dạy học Địa lí thiết bị đại máy chiếu, phần mềm…là phương tiện bổ trợ đắc lực để làm phong phú thêm cho việc nâng cao phương pháp dạy học theo hướng tích cực, sáng tạo học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng Chính điều địi hỏi người giáo viên phải chủ động để nắm thay đổi tích cực q trình dạy học nhà trường phổ thông Việc đổi SGK theo chủ trương ngành Giáo Dục, đòi hỏi dung lượng kiến thức người học người dạy phải tăng lên Do việc dạy học phải có kết hợp phương pháp thật linh hoạt, khoa học, phù hợp thu hiệu cao học tập, giúp em nắm học cách chủ động, khắc sâu sâu sắc Ở phương pháp dạy học ứng dụng Công nghệ thông tin bổ trợ làm phong phú thêm tính trực quan q trình nhận thức học sinh, không dừng mức độ đồ dùng dạy học làm đồ dùng dạy học túy – vật để minh họa kiến thức, mà tri thức quan trọng để học sinh khai thác tối đa kiến thức trình nhận thức Tuy nhiên giáo viên phải tự nhận biết mặt ưu điểm tồn phương pháp, để vận dụng cách có hiệu cao trình dạy, học Trong suốt trình tổ chức giảng dạy mơn Địa lí trường THCS Đinh Tiên Hồng, cá nhân tơi liên tục phân cơng dạy mơn Địa lí cho đối tượng học sinh khối 6, với đặc thù môn học mặt khác với đặc thù địa phương – vùng có hồn cảnh khó khăn, nhiều dân tộc thiểu số, 100% dân cư nông Sử dụng phương pháp dạy học ứng dụng CNTT (công nghệ thông tin) vào dạy học mơn Địa lí lớp 6, mục tiêu nhằm phát huy triệt để hệ thống kiến thức kênh chữ kênh hình (phương tiện trực quan), hệ thống phương tiện trực quan tranh ảnh, đồ, biểu đồ, bảng số liệu lưu giữ qua hệ thống máy vi tính tương đối xác, nhanh hiệu Chúng có vai trị to lớn việc giúp học sinh nhớ kỹ, khắc sâu kiến thức, giúp em hình thành kỹ phán đốn, tư duy, tìm tịi diễn đạt lời cách xác thơng qua hệ thống tranh ảnh mô rõ ràng, cụ thể hệ thống kiến thức Địa lí Ở lứa tuổi học sinh lớp việc cho em nắm vững khái niệm, kiến thức học việc giáo dục tư tưởng, cảm xúc, thẩm mỹ, xây dựng khả tư trình lĩnh hội kiến thức cho em cần thiết, đồ dùng Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng trực quan cần phải thể cách cụ thể, khoa học, xác có ý nghĩa to lớn dạy học Địa lí Ví dụ: Ở đối tượng học sinh lớp trường THCS Đinh Tiên Hoàng, đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số việc cung cấp cho em khái niệm đối tượng địa lí phương pháp thơng thường hiệu không cao cho em quan sát chúng qua hình cách trực quan, sinh động như: đoạn phim mơ hình địa cầu chuyển động hiệu thu cao nhiều, giúp em khắc sâu kiến thức, tạo hứng thú học tập cho em; Đó cầu nối kiến thức lí thuyết thực tiễn Thực tế trình giảng dạy – truyền thụ kiến thức, vận dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau, qua thân tơi tự nhận thấy: Một số phương pháp vận dụng dạy học theo phương pháp (phương pháp đại) có nhiều ưu điểm ngày chiếm ưu thế, mang lại hiểu cao cho người dạy người học, phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo, đặc biệt kích thích hứng thú q trình học tập học sinh Qua góp phần giúp người dạy nâng cao tính sáng tạo, tìm tịi, tự học, bồi dương thêm kiến thức, nâng cao trình độ chun mơn, phát huy vai trò chủ thể người thầy việc đạo trình nhận thức cho học sinh tốt hơn, tích cực Thực tế phải trải qua thời gian lâu dài, gặp khơng trở ngại, chiêm nhiệm định chọn đề tài: SỬ DỤNG CNTT ĐỂ HỖ TRỢ ĐẮC LỰC CHO VIỆC DẠY HỌC MƠN ĐỊA LÍ LỚP TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS CĨ NHIỀU HỌC SINH DÂN TỘC Qua để đúc rút vài kinh nghiệm thân mà nhận thấy thu kết cao, muốn tiếp tục bày tỏ chia với đồng nghiệp tham khảo tiếp tục góp ý, góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Địa lí nói chung I.2 Đối tượng nghiên cứu: Là học sinh trường THCS Đinh Tiên Hoàng: học sinh khối 6; Và lớp 7A2, 8A2, 9A4 Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng Các thầy giáo trường Tham khảo số ý kiến đồng nghiệp khác I.3 Cơ sở nghiên cứu: Dựa tình hình thực tế dạy học môn Địa lý cho đối tượng học sinh khối trường THCS Đinh Tiên Hoàng qua nhiều năm trình vận dụng số phương pháp dạy học xem phương pháp hỗ trợ tối ưu q trình dạy học mơn Địa lý lớp 6, điển hình phương pháp dạy học đại như: sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học, phương pháp sử dụng mơ hình, tranh ảnh trực quan sơ đồ, đồ trình dạy học Địa lí - Tài liệu tham khảo: + Sách giáo khoa Địa lý ( NXB Giáo dục) + Sách giáo viên Địa lí ( NXB Giáo dục) + Cuốn tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Địa ( NXB Giáo dục) + Tài liệu ứng dụng CNTT vào dạy học(thầy Nguyễn Hữu Xuân – ĐH Quy Nhơn) Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng I.4 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, thống kê, đàm thoại, khảo sát, quan sát, xin ý kiến cố vấn… Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng PHẦN II NỘI DUNG II.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN Thực tiễn việc áp dụng phương pháp dạy học ứng dụng CNTT - bổ trợ làm phong phú thêm tính trực quan, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học có hiệu môn Địa lý lớp 6, đánh giá phương pháp dạy học mới, chiếm ưu trở thành phương pháp dạy học có tác dụng cao, góp phần mở rộng nguồn tri thức Địa lí cho học sinh, giúp cho việc lĩnh hội tri thức em nhanh chónh hơn, đặc biệt đối tượng học sinh lớp Với khối lượng kiến thức đa diện to lớn, làm phong phú thêm tính trực quan, góp phần quan trọng, hỗ trợ dắc lực cho khả tạo biểu tượng cho học sinh, làm cụ thể hóa kiện, khắc phục tình trạng trừu tượng hóa kiến thức Địa lí q trình nhận thức học sinh Một học sinh có khả nhanh chóng thu thập kiến thức từ nguồn khác cung cấp ngôn ngữ kiến thức từ hình trình chiếu, việc thuyết giảng giáo viên trở nên cần thiết phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin phải dẫn đến việc tổ chức cho học sinh khai thác tri thức từ nguồn khác nhau, thông qua việc chọn lọc, hệ thống hóa sử dụng chúng Như phương pháp dạy học Địa lí đại tạo điều kiện rộng rãi cho việc dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh Phải nói phương pháp kích thích tính sáng tạo, tìm tịi đam mê khoa học, có ý thức vươn lên học sinh học tập rèn luyện Các thiết bị kỹ thuật dạy học đại sử dụng phổ biến như: Phim Video giáo khoa, máy chiếu Overhead máy vi tính bổ trợ chủ yếu phần mềm Violet, Powerpoint, google earth … II.2 THỰC TRẠNG Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng Q trình dạy học ứng dụng CNTT dạy học, đặc biệt dạy học môn đặc thù môn Địa lí có nhiều ưu điểm như: q trình lên lớp giáo viên không nặng nề khâu phải chuẩn bị đồ dùng dạy học đồ, bảng phụ, tranh ảnh… mà truyền tải tới cho học sinh đầy đủ hệ thống kiến thức cần thiết, hệ thống tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ…một cách trực quan sinh động, truyền tải nhanh tới học sinh số kiến thức lớn Máy vi tính xem phương pháp dạy học đại, giải nhiệm vụ trình dạy học, tối ưu như: truyền thụ kiến thức, phát triển tư duy, rèn luyện kỹ thực hành, ôn tập, củng cố, kiểm tra đánh giá…nhờ khả lưu trữ, cung cấp thơng tin nhanh, xác, cung cấp thông tin; điều khiển, điều chỉnh kiểm tra liên lạc, luyện tập kỹ thực hành, minh họa, trực quan hóa mơ phỏng…Thậm chí cịn có khả cung cấp cho học sinh kiến thức đặc biệt mà phương pháp khác không làm như: đoạn phim tư liệu, hình ảnh liên kết âm thanh, hiệu ứng, không gian ba chiều…với bổ trợ phần mềm Powerpoint, violet Powerpoint : tiến hành soạn giảng giảng điện tử; phát huy cao độ khả đồ họa máy vi tính; sử dụng thêm cơng cụ khác để phục vụ cho tiến trình dạy học như: vẽ biểu đồ, đồ thị, xử lí bảng số liệu…cho phép nghiên cứu đối tượng nhiều góc độ khác nhau: trình diễn đoạn phim liên quan đến kiến thức học, trình diễn hoạt ảnh, phim video, ghi âm lời thuyết minh; cung cấp công cụ viết vẽ slide để đánh dấu điểm trọng yếu nội dung trình bày dễ dàng xóa mà không làm ảnh hưởng tới đối tượng tạo trước slide …Bên cạnh cịn kết hợp với phần mềm khác có tính đặc thù mang lại hiệu cho tiết dạy thêm sinh động Viôlet, phần mềm Bình Dương…để phục vụ ncho tiết dạy thêm hiệu quả, đảm bảo tính giáo dục cao Google Earth: lồng ghép giảng mang tính khoảng cách như: đo khoảng cách đồ, xác định phương hướng đồ … Để thực tế Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng sử dụng phần mềm Google Earth để tìm vùng hay địa điểm bề mặt Trái Đất biết tọa độ xác chúng Như giúp cho học sinh thích thú học hỏi, tìm tịi vật tượng địa lý nhiều hơn… Tuy nhiên suốt trình tiến hành dạy học, nghiên cứu, dự tiết dạy học ứng dụng CNTT dạy học với đối tượng học sinh trường THCS Đinh Tiên Hồng số trường lân cận tơi nhận thấy: việc vận dụng phương pháp ứng dụng CNTT vào dạy học nhiều bất cập chứa đựng số hạn chế định như: a Về sở vật chất, trang thiết bị: Hệ thống phòng ốc dành riêng cho việc dạy học máy chiếu chưa đảm bảo ( diện tích, cấu trúc ánh sáng…), dẫn đến hiệu tiết dạy chưa cao thiếu ánh sáng, vị trí lắp đặt đèn chiếu chư phù hợp Số lượng máy vi tính máy chiếu nhà trường nghèo nàn, điều kiện kinh tế - tài giáo viên hạn chế… b Đối với giáo viên học sinh: Công tác tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận với CNTT, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho giáo viên, triển khai rộng rãi cho việc dạy học máy chiếu tiết dạy cịn ít… Kỹ sử dụng máy vi tính số giáo viên hạn chế, dẫn đến số tiết dạy giáo viên sử dụng thiết bị dạy học thiếu linh hoạt Chưa bồi dưỡng đào tạo nên số tiết dạy lúng túng cịn thiên trình chiếu, làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy học  Cụ thể như: Qua số giáo viên q lạm dụng máy tính, thiên trình chiếu, dẫn đến tiết học đơn điệu, chưa cung cấp đầy đủ mục tiêu yêu cầu dạy Để thiết kế thành cơng dạy địi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian, sức lực, tiến hành sưu tầm nhiều tranh ảnh, dung lượng kiến thức phải dồi Sáng kiến kinh nghiệm Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng dào… nên có nhiều khả tiết dạy không thành công thiếu đầu tư thiếu kỹ tin học… Cũng việc trì việc dạy học máy chiếu khơng thường xuyên bị gián đoạn yếu tố khách quan khác chất lượng máy móc khơng đảm bảo, điện đột xuất mà nhà trường lại máy phát điện… Do đặc thù phương pháp việc ứng dung CNTT vào dạy học nhiều mẽ không cẩn thận giáo viên không làm chủ tiết dạy tiết học bình thường học sinh bị phân tán, thiếu tập trung, chủ yếu ý vào tranh đoạn phim…(trường hợp xảy ra) II.3 NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Để thực tốt, có hiệu phương pháp dạy học đại - ứng dụng CNTT vào dạy học Địa lý có chất lượng tốt, cá nhân xin mạnh dạn đưa số giải pháp tiến hành trường THCS Đinh Tiên Hồng việc dạy học mơn Địa lí, đặc biệt đối tượng học sinh khối trường THCS Đinh Tiên Hồng tơi nhận thấy tương đối phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, cụ thể là: - Cần đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu CNTT vào việc dạy học mơn Địa lí – mơn khoa học đặc thù, khai thác mạnh, có nhiều ưu hệ thống mạng Inter net trình tìm kiếm, trao đổi tham khảo liệu kiến thức hệ thống mạng rộng rãi đội ngũ giáo viên - Không lạm dụng vào việc sử dụng CNTT vào việc dạy học mà dễ phạm vào việc trình chiếu, khơng đảm bảo tính quy phạm, tính hệ thống khoa học dạy học mơn Địa lí - Soạn giảng - thiết kế dạy phải phù hợp với đặc thù, đặc trưng kiến thức bài, khơng phải sử dụng CNTT có hiệu quả, mà đòi hỏi ta phải biết lựa chọn, cân nhắc để thiết kế cho phù hợp, đảm bảo tính quy phạm, tính khoa học phát huy, kích thích hứng thú học tập em Sáng kiến kinh nghiệm 10 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng Trong dạy thể với hệ thống hình ảnh trực quan, mơ hình ảnh động hình - Điển hình ảnh thể sơ đồ chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời(hình ảnh Trái Đất chuyển động), học sinh thơng qua hình ảnh để trả lời câu hỏi liên quan nhanh, dễ dàng linh hoạt Ví dụ: GV đặt câu hỏi 1: Dựa vào hình ảnh hình em hay cho biết hướng chuyển động Trái Đất quay quanh Mặt Trời ? Sáng kiến kinh nghiệm 13 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng * Kết thu được: Nghe câu hỏi xong, học sinh dơ tay phát biểu: Trái Đất quay quanh Mặt Trời từ Tây sang Đơng, có 30/35 em dơ tay, đạt tỷ lệ : 82% (đặt câu hỏi thử nghiệm nhận xét mức độ phản ứng nhanh) GV đặt câu hỏi 2: Quan sát hình ảnh chuyển động Trái Đất quay quanh Mặt Trời cho biết hướng nghiêng trục Trái đất có thay đổi khơng? * Kết thu : có 30/35 học sinh dơ tay, dơ tay phát biểu, đạt : 80% - GV đặt câu hỏi 3: câu hỏi mức độ khó hơn, đòi hỏi học sinh phải quan sát lâu trước trả lời câu hỏi: Khi chuyển động quanh Mặt Trời,lượng ánh sáng Trái Đất nhận có đặc điểm nào? Quan sát hình, với hình ảnh động học sinh trả lời nhanh hứng thú, tập trung ý cao Có đến 87% học sinh dơ tay phát biểu Qua học nhận thấy khả tạo hứng thú học tập, kích thích phong trào, tinh thần học tập cho lớp cá nhân học sinh cao ứng dụng CNTT Sáng kiến kinh nghiệm 14 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng dạy học, thể rõ nét phương pháp dạy học tích cực cho học sinh, qua kích thích tinh thần phấn khởi, tự tin cho thầy cô giáo dạy học Cũng 8: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI: giáo viên tiến hành dạy giáo án thường( không sử dụng máy chiếu) sử dụng tranh ảnh trực quan lược đồ minh họa, hệ thống câu hỏi tiến hành thực nghiệm lớp 6A1 - lớp phần đông học sinh người kinh, học sinh dân tộc thiểu số, lớp đánh giá lớp học khối Trong dạy thể với hệ thống hình ảnh trực quan, mơ tập tranh ảnh bình thường  Điển hình ảnh thể sơ đồ chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời(tranh ảnh minh họa), học sinh thơng qua hình ảnh để trả lời câu hỏi, nhiên mức độ phản ứng nhanh với câu hỏi không nhanh mà dạy máy chiếu Ví dụ: GV đặt câu hỏi 1: Dựa vào hình ảnh treo bảng, em hay cho biết hướng chuyển động Trái Đất quay quanh Mặt Trời ? * Kết thu được: Nghe câu hỏi xong, học sinh dơ tay phát biểu: Trái Đất quay quanh Mặt Trời từ Tây sang Đơng, có 10/38 em dơ tay, đạt tỷ lệ : 26.3% (đặt câu hỏi thử nghiệm nhận xét mức độ phản ứng nhanh) Sáng kiến kinh nghiệm 15 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng ( Sự chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời mùa Bắc bán cầu) GV đặt câu hỏi 2: Quan sát hình ảnh chuyển động Trái Đất quay quanh Mặt Trời treo bảng, cho biết hướng nghiêng trục Trái đất có thay đổi khơng? * Kết thu : có 12/38 học sinh dơ tay, dơ tay phát biểu, đạt : 47% - GV đặt câu hỏi 3: câu hỏi mức độ khó hơn, địi hỏi học sinh phải quan sát lâu trước trả lời Câu hỏi: Khi chuyển động quanh Mặt Trời, lượng ánh sáng Trái Đất nhận có đặc điểm nào? * Kết quả: Quan sát tập tranh Địa lí, học sinh trả lời được, mức độ phản ứng nhanh chậm hứng thú không cao, tập trung ý cao, có nhiều học sinh nét mặt chưa thơng, cịn mơ hồ Có 16% học sinh dơ tay phát biểu Qua học nhận thấy khả tạo hứng thú học tập, kích thích phong trào, tinh thần học tập cho lớp cá nhân học sinh tiết dạy so với tiết học trước khơng cao ,nó địi hỏi giáo viên phải giải thích nhiều, tính trực quan, minh họa thiếu hiệu so với sử dụng máy chiếu để tổ chức dạy học  Thực nghiệm thứ hai: Sáng kiến kinh nghiệm 16 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng Ví dụ: Bài 23 : Sơng Hồ Tổ chức ứng dụng CNTT dạy học, sử dụng máy chiếu trình dạy học, cho học sinh quan sát mơ hình, hình ảnh dịng sơng GV: Đưa u cầu: Em mơ tả dịng sơng? Trong đó: - Hình dáng sao? - Có phận? kể tên phận sơng? Qua học dựa vào hình ảnh đoạn video clip dịng sơng, hồ để trả lời câu hỏi Sáng kiến kinh nghiệm 17 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng GV: quan sát hình ảnh sơng Hồ so sánh điểm giống khác Sông Hồ ? Học sinh so sánh, sau rút nội dung ( Sơng Srepok) ( Hồ EaNhai) GV: lồng ghép vào tiết dạy đoạn phim sông, hồ Việt Nam địa phương để thực tính liên hệ thực tế, bồi dưỡng thêm cho em lòng yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ môi trường… * Nội dung kết điều tra thực tiễn: Trong trình ứng dụng CNTT vào giảng dạy mơn địa lí lớp 6, cá nhân tơi tiến hành điều tra để nắm bắt ý kiến phản hồi việc giảng dạy sử dụng CNTT vào dạy học số lớp số giáo viên trường - Nội dung, phương pháp đối tượng điều tra: + Nội dung: điều tra để nắm bắt tình hình thực tế học sinh giáo viên nhu cầu, ưu điểm, hạn chế việc học tập Địa lí máy chiếu (ứng dụng CNTT dạy học) để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp + Phương pháp điều tra: Đàm thoại, Đặt câu hỏi gợi mở, điều tra phiếu trắc nghiệm, trao đổi chuyên môn với tổ môn + Đối tượng điều tra: học sinh 10 lớp ; Kết qủa thu được: Về phía học sinh: Sáng kiến kinh nghiệm 18 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng Qua q trình tiếp cận đàm thoại số câu hỏi gợi mở với em học sinh khối số câu hỏi như: Trong tiết dạy mơn Địa lí thầy (cơ) lớp em thích học hình thức phương pháp dạy nào? Em có đề xuất với thầy cô- nhà trường việc dạy học phương pháp hình thức đó? Thì hầu hết học sinh tồn khối thích học Địa lí máy chiếu Cũng câu hỏi tiến hành điều tra lớp 7A2, 8A2 lớp 9A4 nhận phản hồi: + Lớp 7A2: 100% thích học Địa lí máy chiếu, nhiều ý kiến đề xuất thầy cô nên đưa vào nhiều tranh ảnh sinh động đẹp tiết học sơi + Lớp 8A2: 100% học sinh thích học Địa lí máy chiếu; ý kiến đề xuất nên đưa vào dạy hệ thống câu hỏi củng cố tổ thi đua với hiệu quả, tinh thần học tập lớp cao nhiều + Lớp 9A4: 98,4% thích học Địa lí máy chiếu, em có ý kiến đề xuất: thích học máy chiếu, thầy cô sử dụng máy chiếu, kết hợp ghi bảng, hình cho thể đồ, lược đồ,tranh ảnh tập củng cố(hình thức trắc nghiệm) tốt Về phía giáo viên: Trao đổi với số thầy giáo trường đưa câu hỏi: Thầy (cơ) nhận xét với hình thức dạy học máy chiếu trường ta nay? thầy (cô) thấy kết thu thầy (cô) có ý kiến đề xuất gì? Ý kiến phản hồi: + Ý kiến thầy: Vũ Văn Mùi: Phó hiệu trưởng - nhìn chung giáo viên sử dụng máy chiếu vào giảng dạy tốt, áp dụng phương pháp đại vào dạy học phát huy tính độc lập sáng tạo học sinh, truyền tải nhiều kiến thức, gây hứng thú học tập cho em Tuy nhiên không phối kết hợp phương pháp dạy học, dấn tới tiết dạy dễ bị nhàm chán, đơn điệu Thầy đề xuất giáo viên trường THCS Đinh Tiên Sáng kiến kinh nghiệm 19 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Hoàng nên tập huấn nhiều CNTT, có thành thạo CNTT phát huy triệt để khả đặc biệt, tối ưu giảng dạy + Ý kiến thầy: Ngơ Minh Phương– giáo viên mơn Địa lí: Thầy cho biết mơn Địa lí việc ứng dụng CNTT vào dạy học có hiệu cao nhất, giáo viên sử dụng phương pháp dạy học linh hoạt, đưa vào dạy hệ thống kênh hình, tranh ảnh, lược đồ hợp lí Nên triển khai dạy học băng CNTT thường xuyên hơn, đại tra không riêng mơn Địa lí + Ý kiến : Trần Thị Ngọc – cô cho biết giáo viên dạy máy chiếu cịn tham trình chiếu, dạy có nhiều slide đễ làm cho kiến thức dạy bị lỗng, khơng làm sáng tỏ trọng tâm Không nên đưa vào dạy q nhiều hình ảnh lịe loẹt, hình ảnh động, dễ làm phân tán tư tưởng học sinh trình nhận thức  Tiến hành điều tra đại trà qua phiếu: Nội dung cụ thể sau: GV phát phiếu trắc nghiệm cho lớp để thăm dò ý kiến học sinh lớp Yêu cầu: Em điền thông tin vào phiếu ý mà em cho đúng: Trong tiết dạy học mơn Địa lí lớp, học máy chiếu em cảm thấy: STT NỘI DUNG ĐÚNG VỪA ĐÚNG Mau hiểu Khó hiểu Bài dạy sơi nổi, cảm thấy thích thú Hiểu biết nhiều kiến thức mới,lạ Cảm thấy chán học mơn Địa lí khó hiểu Có nhiều tranh ảnh, lược đồ sinh động SAI tiết dạy bình thường Nhớ lâu kiến thức Kiến thức nhiều nên khó nhớ VỪA SAI II.4 KẾT QUẢ THU ĐƯỢC QUA KHẢO NGHIỆM STT Sáng kiến kinh nghiệm NỘI DUNG ĐÚNG SAI 20 VỪA ĐÚNG Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng (%) Mau hiểu Khó hiểu Bài dạy sơi nổi, cảm thấy thích thú Hiểu biết nhiều kiến thức mới,lạ Cảm thấy chán học mơn Địa lí khó hiểu Có nhiều tranh ảnh, lược đồ sinh động tiết dạy bình thường Nhớ lâu kiến thức Kiến thức nhiều nên khó nhớ VỪA SAI (%) 100 97 100 100 99 0 0 96 100 (%) 100 0 Qua tơi thấy số lượng( %) học sinh thích học máy chiếu (ứng dụng CNTT) dạy học trường THCS Đinh Tiên Hồng đơng Chứng tỏ CNTT phương pháp dạy học tối ưu nhà trường phổ thông nay, cần áp dụng rộng rãi-phù hợp với đặc thù môn, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh nhiều địa bàn khác huyện Cư Mgar Giúp người dạy tổ chức tốt việc truyền tải kiến thức, người học lĩnh hội kiến thức trình dạy học, đặc biệt mơn Địa lí để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng mơn Địa lí nói chung nâng cao chất lượng giáo dục môn học ngày cao cần thiết Sáng kiến kinh nghiệm 21 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: III.1 KẾT LUẬN Những cá nhân mạnh dạn đưa với mong muốn thầy cơ, đồng chí – đồng nghiệp tham khảo đóng góp ý kiến thêm để lộ trình xây dựng nhiệm vụ dạy học lâu dài, bền vững, tiếp cận với phương tiện, phương pháp dạy học bước vận dụng vào thực tiễn có hiệu cao q trình dạy học mơn Địa lí nói riêng mơn khác nói chung Để khẳng định cho xã hội biết “Giáo dục Quốc sách hàng đầu” phải có người tiên phong mặt trận thầm lặng – mặt trận Giáo dục, có nhiều người tiếp tục thầm lặng chiến đấu, qn cho nghiệp cao q Thậm chí có nhiều người nằm xuống dành thở cuối cho nghiệp giáo dục nước nhà Được ngày hôm tốt hệ mai sau huy hồng hơn, tự hào người mặt trận thầm lặng phải tiếp tục nổ lực nữa, đem tâm huyết sức lực nhỏ bé thân, tiếp tục cống hiến cho nghiệp “Cao quý” – lời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng toàn xã hội gọi! có giáo dục xã nhà, huyện nhà nước nhà với sánh vai với bạn bè bên ngoài! III.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Căn vào tình hình thực tế nhà trường THCS Đinh Tiên Hoàng, yêu cầu cấp bách xã hội nay, ưu tiên đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT sống, hoạt động kinh tế… Trong có Giáo dục, tơi xin kiến nghị đề xuất sau:  Đối với cấp trên: Sáng kiến kinh nghiệm 22 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng - Tiếp tục triển khai mở lớp tập huấn, bồi dưỡng thêm việc đổi có hiệu phương pháp dạy học cho thầy cô giáo - Mở lớp tập huấn, phổ cập tin học đại trà cho giáo viên toàn huỵên(đặc biệt giáo viên trẻ, giáo viên chưa thành thạo vi tính giáo viên khác có nhu cầu học thêm để nâng cao trình độ tin học mình) - Thành lập riêng cho Phòng GD&ĐT ngân hàng giáo án điện tử độc lập - Nếu đầu tư thêm cho trường số máy chiếu, máy tính xách tay để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy chung trường - Lập đề án tuyện dụng riêng cho ngành giáo dục huyện nhà chuyên viên tin học để có thẻ kịp thời sửa chữa, xử lý bất trắc thiết bị máy tính bị hỏng hóc trường phạm vi tồn huyện - Động viên, khuyến khích kịp thời tập thể, cá nhân tiên phong phong trào phát triển CNTT trường có thành tích cao lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng có hiệu học tập,phục vụ làm việc địa phương  Đối với giáo viên: - Tiếp tục theo học, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức tin học - Hưởng ứng sâu rông thi làm giáo án điện tử trường, Phịng phát động - Tích cực học hỏi đồng nghiệp, dự thăm lớp để nâng cao trình độ chun mơn - Mạnh dạn sử dụng CNTT vào dạy học thường xuyên thân - Tăng cường tổ chức chuyên đề cấp cụm, cấp huyện để góp ý, thống phương pháp dạy học đơn vị trường toàn huyện - Thường xuyên cập nhật thơng tin, dị tìm kiến thức mạng sống hàng ngày để bổ sung cho vốn kiến thức thân Cuôr Dăng, ngày 06 tháng 03 năm 2012 Người làm sáng kiến Sáng kiến kinh nghiệm 23 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Đặng Quang Trường Sáng kiến kinh nghiệm 24 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hoàng TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa Địa lý ( NXB Giáo dục) - Sách giáo viên Địa lí ( NXB Giáo dục) - Cuốn tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Địa ( NXB Giáo dục) - Tài liệu ứng dụng CNTT vào dạy học(thầy Nguyễn Hữu Xuân – ĐH Quy Nhơn) - Phần mềm Google earth Sáng kiến kinh nghiệm 25 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar Trường THCS Đinh Tiên Hồng PHỤ LỤC Trang - Lời nói đầu ………………………………………………… ………………………………………………… - Lý chọn đề tài ………………………………………………… - Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………… - Phần I Mở đầu - Cơ sở nghiên cứu ………………………………………………… - Phương pháp nghiên cứu …………………… - Phần II Nội dung ………………………………………………… - Cơ sở lý luận ………………………………………………………… Sáng kiến kinh nghiệm 26 Người thực hiện: Đặng Quang Trường Phòng GD&ĐT Čư Mgar - Thực trạng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng ………………………………………………………… - Cơ sở vật chất, trang thiết bị ……………………………………… - Đối với giáo viên học sinh ………………………………………… - Những giải pháp thực …………………………………………… - Thực nghiệm thứ ……………………………………………… - Thực nghiệm thứ hai ……………………………… ……………… 11 - Kết thu qua khảo nghiệm ………………………………… 14 - Phần III Kết luận kiến nghị …………………………………… 16 - Kết luận ……………………………………………………………… 16 - Một số kiến nghị đề xuất ………………………………………… 16 - Tài liệu tham khảo …………………………………………………… 17 - Phụ lục ……………………………………………………………… 18 Sáng kiến kinh nghiệm 27 Người thực hiện: Đặng Quang Trường ... quan, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học có hiệu mơn Địa lý lớp 6, đánh giá phương pháp dạy học mới, chiếm ưu trở thành phương pháp dạy học có tác dụng cao, góp phần mở rộng nguồn tri thức Địa lí cho. .. giúp cho học sinh thích thú học hỏi, tìm tịi vật tượng địa lý nhiều hơn… Tuy nhiên suốt trình tiến hành dạy học, nghiên cứu, dự tiết dạy học ứng dụng CNTT dạy học với đối tượng học sinh trường THCS. .. qua nhiều năm trình vận dụng số phương pháp dạy học xem phương pháp hỗ trợ tối ưu q trình dạy học mơn Địa lý lớp 6, điển hình phương pháp dạy học đại như: sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học,

Ngày đăng: 20/12/2014, 16:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan