SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn tập đọc lớp 2

24 7.6K 47

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 15:55

Mục đích của quá trình dạy học ở bậc tiểu học là cung cấp trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về tự nhiên và xã hội. Mục đích đó được hình thành thông qua việc đổi mới chương trình nội dung và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, nhằm phát huy tư duy sáng tạo, tính độc lập suy nghĩ của các em để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và nhân tài cho đất nước để từng bước tiếp cận trình độ giáo dục ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP A - ĐẶT VẤN ĐỀ: Mục đích q trình dạy học bậc tiểu học cung cấp trang bị cho học sinh kiến thức tự nhiên xã hội Mục đích hình thành thơng qua việc đổi chương trình nội dung phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho hệ trẻ, nhằm phát huy tư sáng tạo, tính độc lập suy nghĩ em để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực nhân tài cho đất nước để bước tiếp cận trình độ giáo dục nước phát triển khu vực giới Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để tiếp tục học trung học sở Nền tảng nhân cách, kĩ sống, kĩ học tập (nghe, nói, đọc, viết tính tốn) học sinh tiểu học sử dụng suốt đời người Học sinh tiểu học dạy từ thói quen nhỏ cách cầm bút, tư ngồi, cách thưa gửi, đứng, ăn mặc kĩ tự phục vụ, kĩ giao tiếp, kĩ học tập khả tự học, sáng tạo Như vậy, giáo dục tiểu học tảng hình thành nhân cách phát triển toàn diện người Đặc biệt mơn Tiếng việt Tiểu học có ý nghĩa vô quan trọng hệ thống giáo dục quốc dân Vì có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngôn ngữ học sinh vùng khó khăn, dân tộc thiểu số Với yêu cầu ngày cao xã hội chất lượng nhân lực để phát triển đất nước đòi hỏi học sinh khả tiếp nhận thông tin, lượng kiến thức, kĩ lớn đa dạng: kiến thức toán học, tự nhiên xã hội, kĩ giao tiếp, kĩ sống, Vì với lượng kiến thức chương trình, phân bổ cho nhiều phân môn khác nhau, người giáo viên người tổ chức hướng dẫn giúp học sinh tự học, tự hoạt động để chiếm lĩnh tri MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP thức Tuỳ theo đặc trưng phân mơn mà giáo viên chọn phương pháp, hình thức dạy học khác Tập đọc phân môn thực hành Nhiệm vụ quan trọng nhât hình thành lực đọc cho học sinh Năng lực đọc học sinh tạo nên từ bốn kĩ bốn yêu cầu chất lượng "đọc": đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu lốt, trơi chảy), đọc có ý thức (thơng hiểu nội dung điều đọc hay gọi đọc hiểu) đọc diễn cảm Bốn kĩ hình thành hai hình thức đọc: đọc thành tiếng đọc thầm Chgúng rèn luyện đồng thời hỗ trợ lẫn Sự hồn thiện kĩ sữ có tác động tích cực đến kĩ khác Ví dụ: Đọc tiền đề đọc nhanh cho phép thông hiểu nội dung văn Ngược lại, khơng hiểu đọc khơng thể đọc nhanh đọc diễn cảm Nhiều khó mà nói rạch rịi kĩ làm sở cho kĩ nào, nhờ đọc mà hiểu hay hiểu mà đọc Vì vậy, dạy học phân môn tập đọc xem nhẹ yếu tố Trong trường Tiểu học việc dạy phân môn Tập đọc cho học sinh số nơi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa đáp ứng theo chuẩn kiến thức, kĩ bậc học Kết đọc em chưa đáp ứng yêu cầu kỹ năng: đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu lốt, trơi chảy), đọc có ý thức (thơng hiểu nội dung điều đọc hay cịn gọi đọc hiểu) đọc diễn cảm Các em chưa nắm công cụ hữu hiệu để lĩnh hội tri thức, tư tưởng, tình cảm người khác chứa đựng văn đọc Đặc biệt dạy học vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số việc dạy học cho học sinh biết đọc đúng, đọc nhanh, đọc hiểu văn đọc diễn cảm việc khó khăn với học sinh học mức độ trung bình trở lên Mà điều tơi băn khoăn trăn trở việc dạy cho học sinh biết đọc MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MƠN TẬP ĐỌC LỚP đúng, đọc nhanh (khơng ảnh hưởng phương ngữ) đọc hiểu, giao tiếp tốt tiếng Việt điều khó khăn (đối với học sinh dân tộc Khơ – mú địa bàn Xốp Kha, xã Yên Hoà, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 2C trường Tiểu học Yên Hoà I (bản Xốp Kha, học sinh 100% dân tộc Khơ-mú), có nhiều học sinh đọc yếu về: chưa nhận diện mặt chữ, đọc chậm, đọc dịch, ảnh hưởng phương ngữ lớn, phát âm sai vần khó như: ia/uyên/iên, ăt/ ăc/ ăp, dấu sắc/ngã, nặng/hỏi, Cho nên việc em tiếp thu, lĩnh hội kiên thức, kĩ điều khó khăn, nan giải Vì thân tơi trăn trở với địa bàn khó khăn vậy, với lượng thời gian quy định cho tiết dạy 40 - 45phút/tiết, để tiết học đảm bảo rèn cách đọc cho học sinh như: chữa lỗi phát âm, giúp em đọc đúng, đọc lưu loát hiểu văn để dạy đạt hiệu cao, nâng cao chất lượng đọc cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, vấn đề nan giải Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh lớp vùng dân tộc thiểu số, thân biết dùng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc cho học sinh năm học 2011-2012 đúc kết: "Một số kinh nghiệm giúp học sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn Tập đọc lớp " B - NỘI DUNG MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP I - NGUYÊN NHÂN HỌC SINH CHƯA HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2: Qua trực tiếp giảng dạy lớp, thân nhận thấy số nguyên nhân, thực trạng khó khăn địa bàn xã n Hồ nói chung lớp 2C Xốp Kha nói riêng sau: Cái khó bất đồng ngôn ngữ (Học sinh giao tiếp tiềng phổ thông hạn chế, số em không giao tiếp tiếng Việt, tiếng dân tộc Thái hạn chế) nên khó việc giao tiếp, truyền đạt kiến thức, kĩ cho học sinh Các em sống địa bàn lại khó khăn giao thơng, sống thôn biệt lập, giao lưu với mơi trường xung quanh khơng có (nhất giao tiếp tiếng phổ thông), hầu hết người dân nơi giao tiếp với chủ yếu tiếng mẹ đẻ (tiếng dân tộc Khơ - mú); học sinh Xốp Kha (Trường tiểu học n Hồ 1) khơng hiểu tiếng dân tộc Thái nên khó cho giáo viên việc truyền đạt thông tin dạy Đa số học sinh thuộc hồn cảnh đặc biệt khó khăn kinh tế Phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học tập em, phụ huynh học sinh phó mặc em cho giáo viên 90% em đọc sai dấu thanh, nặng phương ngữ, đọc sai từ nhiều Chẳng hạn: Các tiếng khơng có dấu em đọc thêm dấu, có dấu đọc khơng có dấu Ví dụ: voi nhà đọc vịi nha, rắn đọc răn, Một số học sinh phát âm chưa tốt tiếng phổ thơng, nên nói, đọc thường đọc quen với phương ngữ Khi dạy giáo viên sửa sai cho đối tượng học sinh hạn chế, học sinh yếu Giáo viên dường "bỏ quên" đối tượng học sinh yếu, em học sinh đọc chậm, đọc sai từ nhiều, trả lời ngắc ngứ làm ảnh hưởng đến thời lượng tiết học MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP Một số giáo viên chưa nhận thức tầm quan trọng việc đọc mẫu, đọc sai nhiều, hướng dẫn kĩ thuật đọc chưa hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình cho học sinh, học sinh yếu Giáo viên không hiểu không giao tiếp tiếng dân tộc Khơmú nên khó khăn dạy học, truyền đạt nội dung hay trao đổi vấn đề Cụ thể: Về học sinh: - Thực tế cho thấy chất lượng đọc em chưa đáp ứng yêu cầu việc hình thành kỹ đọc Những học sinh mang âm hưởng tiếng địa phương nên phát âm sai lỗi tả Các em cịn đọc sai âm, đặc biệt sai nhiều phụ âm đầu : s/x; ch/tr; d/r vần ia/ay, ơm/âm, iu/ ưu; iêu/ ươu - Một số em đánh vần, đọc nhỏ, đọc lí nhí, đọc chưa tiếng có vần khó: un, oan, ng, ăt/ăc/ăp, cịn bỏ sót tiếng thêm tiếng; bỏ dấu thêm dấu cách tuỳ tiện - Do chưa mạnh dạn nên đọc phân biệt lời nhân vật chưa đạt yêu cầu, đọc với giọng đều - Do em vừa học lớp lên, kỹ đọc em chậm, chưa đạt yêu cầu, số em chưa nhận diện mặt chữ hổng kiến thức phần học vần lớp - Ở nhà em không học bài, không ôn lại nội dung học lớp nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập nói chung chất lượng đọc nói riêng Về giáo viên: - Một số giáo viên chưa trọng phối hợp rèn kỹ đọc dẫn đến chưa đạt mục tiêu dạy học mong muốn - Việc phân bố thời gian tiết tập đọc chưa hợp lý, chưa nắm trọng tâm tiết tập đọc MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - Sử dụng biện pháp dạy học chưa thật linh hoạt việc phối kết hợp phương pháp dạy học thay đổi hình thức dạy học nên dẫn đến học trầm khơng có hiệu cao - Nhiều giáo viên không đầu tư nhiều cho việc xây dựng kế hoạch dạy, nên định hướng học cịn chung, mang nặng tính hình thức - Điều kiện giảng dạy giáo viên, trường gặp nhiều khó khăn sở vật chất (điện thắp sáng, bàn ghế, bảng, ) chưa đạt yêu cầu, đồ dùng phục vụ môn học chưa đầy đủ Trên số nguyên nhân thực trạng học tập đọc mà thường gặp phải trường trực tiếp giảng dạy Trong năm học 20112012, nhà trường phân dạy lớp 2C, tơi có kế hoạch tiến hành khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học *Kết khảo sát đọc đầu năm học 2011-2012 đạt kết sau: Bảng đối chứng (đọc) Kết khảo sát Khá TB Yếu Giỏi Tổng số HS Kém SL 11 TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL 0 18,2 36,3 18,2 TL% 27,3 II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP : Mục đích u cầu mơn học gồm có luyện đọc thành tiếng luyện đọc hiểu Luyện đọc thành tiếng: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP Bao gồm: Luyện đọc to, luyện đọc đúng, luyện đọc nhanh Đối với học sinh lớp cần ý khâu luyện đọc luyện đọc nhanh Vì luyện đọc nhanh chắn học sinh phần lớn có đọc đúng, khơng ê - a ngắc ngứ luyện đọc nhanh (tốc độ đọc vừa phải, đạt yêu cầu 50 tiếng/phút), khơng thể nói đọc hay, đọc nhanh mà trình đọc lại phát âm chưa chuẩn, ngắt nghỉ chưa chỗ Vậy luyện đọc tiền đề cho luyện đọc nhanh Luyện đọc hiểu: Đọc hiểu hình thành cho học sinh kỹ năng: - Kỹ nhận diện ngôn ngữ (Phát từ phát quan trọng đọc, nhận câu khó hiểu câu quan trọng đọc) - Kỹ làm rõ nghĩa (kỹ làm rõ từ, nội dung bài) - Kỹ hỏi đáp để học sinh phân tích hiểu rõ nội dung Để đạt u cầu tơi xin mạnh dạn trình bày số điểm cần lưu ý dạy môn tập đọc a Đọc mẫu: (Gọi đọc giới thiệu) đọc lần thứ - Mục đích: Đưa mẫu đọc thành tiếng Đây đích mẫu hình thành kỹ đọc mà học sinh cần đạt Đồng thời giáo viên dùng giọng đọc mẫu học sinh có biểu tượng ban đầu nội dung văn - Khi đọc mẫu giáo viên cần ý: Đọc đúng, đọc chuẩn rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm Tuỳ văn mà giáo viên thể nét mặt, điệu khác làm để hồ vào văn Bước đọc mẫu quan trọng cách tiếp xúc trực tiếp, gây ấn tượng ban đầu cho học sinh Trong đọc giáo viên cần nhìn học sinh để tạo giao cảm thu hút học sinh Ví dụ: Khi dạy "Bím tóc sam" Tiếng việt tập MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - Khi đọc mẫu giáo viên đọc lời kể chuyện chậm rãi, giọng Hà ngây thơ, hồn nhiên, giọng Tuấn cuối lúng túng đáng yêu "Tớ xin lỗi lúc kéo bím tóc bạn" - Giọng bạn gái hồi hởi "Ái chà chà? Bím tóc đẹp q" (Đọc nhanh, cao giọng lời khen) - Giọng thầy giáo vui vẻ, thân mật "Đừng khóc, tóc em đẹp lắm!" "Thật chứ!" (Nhấn giọng từ khẳng định) b Luyện đọc thành tiếng tìm hiểu bài: - Mục đích: Học sinh đọc mẫu hiểu nội dung - Hình thức thực hiện: Học sinh đọc cá nhân, đọc theo nhóm, trả lời câu hỏi làm tập, thảo luận Giáo viên hướng dẫn học sinh hai hình thức đọc thành tiếng đọc thầm từ ngữ, câu, đoạn, Đồng thời với luyện đọc thành tiếng, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài, phát từ quan trọng, từ mới, câu cần giải nghĩa, hình ảnh, chi tiết tiêu biểu để từ học sinh nắm nội dung bài, cho việc đọc giúp cho hiểu thông hiểu nội dung chi phối tạo cách đọc có chất lượng tốt Để đạt điều giáo viên cần lưu ý trình dạy học học sinh đọc theo nhóm hay cá nhân giáo viên cần "Biết nghe học sinh đọc" để có cách dạy thích hợp Bởi văn SGK đa dạng Có văn ý đối tượng luyện đọc câu nhiều văn có nhiều từ học sinh khó đọc, dẫn đến chiếm nhiều thời gian Nhưng có văn ý luyện đọc đoạn, nhiều để giúp em chuyển đọc nhanh, đọc diễn cảm Vì từ học sinh đọc trôi chảy Không thiết thời gian rập khuôn cho bước tiết dạy Chẳng hạn dạy "Quà bố" (Tiếng việt tập trang 106) Ở có nhiều từ khó đọc, luyện đọc câu theo nhóm nhiều học sinh phát từ khó đọc em thường đọc sai là: nước (đọc giới MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP nước), niềng niễng (đọc niềng niếng), quấy toé nước (đọc quây toe nươc), cánh xoăn (đọc canh xoăn), mốc (mộc thệch) ngó ngoáy (đọc ngo ngoay) Khi dạy giáo viên phải trọng bước luyện đọc câu, phải cho em luyện đọc cá nhân, tổ, nhóm nhiều lần từ khó Nếu cần giáo viên phân tích số từ cho học sinh nhận thấy, phân biệt cho học sinh biết dấu ngã, dấu nặng mà học sinh thường đọc sai học sinh yếu, máy phát âm chưa chuẩn Khi thấy em đọc giáo viên chuyển sang bước khác với lượng thời gian ngắn hơn, nhà em luyện đọc tiếp dựa sở luyện đọc từ ngữ - Khi dạy tập đọc "Mẹ" văn thơ (Tiếng việt Tập trang 101): Khi dạy qua bước luyện đọc câu thấy học sinh phần lớn đọc Học sinh phát từ khó đọc: "Kẽo cà", giáo viên nhanh bước luyện đọc câu mà chuyển sang bước luyện đọc đoạn, Giáo viên trọng luyện đọc đoạn nhiều sở học sinh đọc Giáo viên hướng dẫn em đọc nhanh, chuyển sang đọc diễn cảm Trước hết giáo viên hướng dẫn học sinh cách ngắt nghỉ dòng thơ, nhịp thơ nhấn giọng số từ giáo viên cần giải thích cho học sinh rõ lại phải nhấn giọng từ Ví dụ: Lặng rồi/cả tiếng ve/ Con ve mệt/vì hè nắng oi// Những ngơi sao/thức ngồi kia/ Chẳng mẹ/đã thức chúng con// Sau ngắt nghỉ dòng thơ giáo viên hướng dẫn học sinh đọc, đọc học sinh tự tìm từ khó hiểu (từ mới) từ cần giải nghĩa, giáo viên hướng dẫn học sinh giải nghĩa qua tranh ảnh, qua vật Hiểu cách đọc, nghĩa từ giúp em luyện đọc diễn cảm Tìm hiểu nội dung đọc: - Mục đích: Giúp học sinh hiểu nội dung văn MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - Hình thức thực hiện: Giáo viên nêu câu hỏi, gợi ý dẫn dắt học sinh thảo luận nêu ý kiến để hiểu văn - Khi dạy giáo viên cần ý nêu câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, ngắt câu hỏi dài thành nhiều câu hỏi phụ, câu hỏi logíc với nội dung đoạn, Cần gợi mở cho học sinh, học sinh yếu, khuyến khích giúp đỡ học sinh yếu phần lớn học sinh yếu thường rụt rè phát biểu, sợ nói khơng Lần đầu chưa trả lời giáo viên cần cho em nêu lại lời bạn trả lời Cứ cho tập đọc sau đối tượng học sinh tăng tính mạnh dạn, tính ý theo dõi học chuẩn bị nhà học sinh cao Qua tìm hiểu việc rèn luyện kĩ đọc hiểu cho học sinh lớp thấy yêu cầu việc rèn luyện kĩ đọc hiểu cho học sinh cịn gặp nhiều khó khăn, hạn chế giáo viên, học sinh nên việc dạy học đơn điệu chủ yếu dạy hỏi đáp thầy trò Hệ thống câu hỏi để dẫn dắt, hướng dẫn học sinh đọc hiểu nội dung cịn mang tính hình thức Vì để tập đọc thêm sinh động đạt hiệu cao xây dựng hệ thống tập nhằm rèn luyện cho em kĩ đọc hiểu Bài 1: Khoanh tròn vào ý trả lời Qua tập đọc : “Mẩu giấy vụn” em thấy mẩu giấy nói với chúng em: a Mẩu giấy cịn dùng việc lại vứt b Các bạn học sinh đừng vứt giấy lớp c Hãy nhặt bỏ vào sọt rác Bài 2: Khoanh tròn vào ý trả lời đúng: Hai bố bé Hà chọn ngày lập đơng làm “Ngày ơng bà” vì: a Ngày lập đông trời rét b Khi bắt đầu rét, người cần chăm lo sức khỏe cho cụ già c Vì ơng bà gợi ý Bài 3: Đọc bé Hoa nối câu trả lời phù hợp với câu hỏi: 10 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP Em Nụ nhà nào? Mơi em Nụ nào? Gia đình bé Hoa sống nào? Gia đình bé Hoa thương yêu Em Nụ nhà ngoan Môi em Nụ đỏ hồng Bài 4: Em cảm nhận điều cách dùng từ tả lồi hoa tả loài chim bài: “Mùa xuân đến” Đánh dấu x vào ý trả lời đúng: Giúp em cảm nhận hương vị riêng loài hoa vẻ riêng loài chim Giúp em cảm thấy mùa xn đến có nhiều lồi chim bay tới Luyện đọc diễn cảm: Đối với học sinh lớp mức độ yêu cầu đọc diễn cảm chưa cao học sinh lớp 4, học sinh biết cách đọc rồi, dạy giáo viên cần phát huy mức độ đọc học sinh để học sinh tự sửa chữa cách đọc chuyển sang đọc diễn cảm Giáo viên cần chọn đối tượng đọc tốt, đọc hay để đọc mẫu cho học sinh này, đọc thầm theo dõi tập giọng đọc bạn người giáo viên câu có dấu chấm hỏi, dấu chấm cảm lời nhân vật cần lên giọng, hạ giọng nào? Để từ người đọc tìm cách đọc cho Ví dụ: Khi đọc "Quả tim khỉ" (Tiếng việt Tập trang 50) - Bạn ai? // Vì bạn khóc? // (Cao giọng cuối câu hỏi, thể giọng lo lắng, quan tâm) - Tơi cá sấu.// Tơi khóc chẳng chơi với tôi.// (Thể giọng đọc buồn tủi thân) Phần thi đọc: Mục đích: Qua thi đọc rèn tư linh hoạt tác phong linh hoạt, tháo vát, mạnh dạn, tự tin cho học sinh, đồng thời giáo dục tư tưởng lành mạnh, tình cảm tốt đẹp cho em Khi dạy tổ chức thi đọc giáo viên cần ý: 11 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP + Đối với thi đọc sau phần luyện đọc thành tiếng, đọc thầm xong qua dạy giáo viên cần tổ chức nhiều cách thi đọc khác thi đọc nhanh nhóm tổ, phần khó kiểm sốt giáo viên học sinh cần ý kỹ để nhận xét cho Còn tổ chức thi đọc cá nhân với cá nhân tiết học tổ chức số đối tượng đại diện nhóm Tuy nhiên tính hiếu động học sinh lúc thích thắng thua nên thường cử bạn Để tránh điều giáo viên nên yêu cầu thi đối tượng ngang sức giáo viên cần có sổ tay theo dõi để đối tượng thi trình học + Phần thi đọc cuối (phần củng cố) Đây bước kiểm tra kết học sinh sau tiết học tập đọc xem mức độ đọc học sinh đến đâu để có điều kiện hướng dẫn học sinh đọc thêm nhà + Để đọc tốt trước thi đọc phần giáo viên cần cho học sinh nêu lại cách đọc văn qua tiết học để đọc cần lưu ý điều gì? Đối với văn truyện đọc cần ý gì? (phụ thuộc vào để nêu nhân vật để phân vai) - Giáo viên đọc mẫu lần cho đối tượng đọc hay lớp đọc để học sinh nhận xét + Đối với văn hành nên cho học sinh thi đọc đoạn, hình thức tiếp sức + Đặc biệt văn truyện để gây hứng thú cho học sinh học giáo viên cần chuẩn bị trước đồ dùng phù hợp với vai để học sinh đóng vai tốt Hơn tạo điều kiện giúp cho học sinh yếu dễ nhận vai truyện để tiết học sau em thích đóng vai để đọc Ví dụ: Khi đọc "Bác sỹ Sói" (Tiếng việt Tập trang 41) Khi đọc cần vai (người dẫn truyện, bác sỹ Sói, Ngựa) 12 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - Giáo viên cho học sinh đóng vai: Một bạn đóng vai làm người dẫn chuyện, bạn đóng vai bác sỹ Sói mặc quần áo trắng đầu đội mũ (Tượng trưng bác sỹ), bạn đóng vai ngựa giả làm đau chân Sau học sinh tự nhập vai vào ba nhân vật để đóng vai tuỳ văn mà giáo viên chuẩn bị đồ dùng học sinh đóng vai cho phù hợp (Lưu ý đồ dùng tượng trưng không thiết cầu kỳ) - Tuy nhiên học sinh yếu lần đầu đóng vai, em cịn lúng túng đọc nhầm lẫn vai, giáo viên cần kiên trì sửa cho em, tuyệt đối khơng phê bình, chê trách mà ln động viên khun khích em để lần sau em mạnh dạn hơn, có lịng tự tin q trình học Việc phân vai tiết tập đọc bước quan trọng phục vụ cho tập đọc mà làm cho cho học sinh giao tiếp tốt - Đối với văn thơ: Khi dạy giáo viên cần ý kiểu thơ khác mà tổ chức cho học sinh thi đọc nhiều hình thức khác Đây thơ yêu cầu học sinh học thuộc lòng nên giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc thuộc lòng nên giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc thuộc tiếp sức, trò chơi truyền điện thi thả thơ Giáo viên viết vào phiếu câu thơ đầu khổ khổ thơ 1-2 từ đầu dòng thơ thơ * Đối với em đọc khá, giỏi đặt mức độ rèn luyện kỹ đọc cao là: Đọc to, đọc đúng, biết làm chủ “tia mắt” đọc để đọc nhanh, đọc hiểu, đọc diễn cảm, biết đọc ngắt sau dấu phẩy dấu hai chấm ngắt cụm từ có câu dài, nghỉ sau dấu chấm, đọc cao giọng câu có dấu chấm hỏi, dấu chấm than, biết đọc theo lối phân vai dạy thể loại truyện có nhân vật Ví dụ: Khi luyện đọc câu dài "Phần thưởng" * Luyện đọc đúng: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc nhấn giọng (-), đọc ngắt cụm từ (/) Mẹ Na lặng lẽ/chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe// 13 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP * Khi luyện đọc "Bím tóc sam" giáo viên cần hướng dẫn kỹ đọc nghỉ (//) đọc lời nhân vật dấu gạch ngang đầu dòng * Luyện đọc hiểu (đọc có ý thức, giáo viên hướng dẫn em đọc hiểu từ cách đặt câu, tìm từ nghĩa, trái nghĩa, hiểu nghĩa từ qua cử chỉ, ánh mắt, hành động… Ví dụ: Khi giải nghĩa từ "tốt bụng" "Phần thưởng" giáo viên cho em đặt câu cho học sinh kể việc làm Na giúp em hiểu việc làm tốt bụng Hoặc giảng từ "lặng lẽ" yêu cầu học sinh tìm từ nghĩa "yên lặng" từ học sinh hiểu nghĩa từ là: khơng nói Khi dạy "Bạn Nai nhỏ" cách tổ chức cho học sinh giải nghĩa từ "ngăn cản" "hích vai" Giải nghĩa từ: “Ngăn cản”: Một học sinh đọc giải sách giáo khoa sau giáo viên đặt câu hỏi Trong câu "cha khơng ngăn cản con" ý Nai bố gì? Hích vai: Một học sinh đọc giải đưa vật tượng trưng cho đá đề nghị học sinh lên làm động tác thể hành động hích vai bạn Nai nhỏ Ngồi hiểu nghĩa từ giáo viên cần cho học sinh làm quen tìm nội dung đoạn Ví dụ: Khi dạy tạp đọc theo thể loại truyện "Sáng kiến bé Hà" (Tiếng Việt trang 78) Sau phần tìm hiểu giáo viên tổ chức cho học sinh đặt tên cho đoạn: + Chọn ngày lễ + Bí mật hai bố + Niềm vui ông bà * Luyện đọc nhanh: 14 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP Biện pháp luyện đọc nhanh: Giáo viên "cầm càng" giữ nhịp cho học sinh đọc theo mẫu, cho học sinh đọc nối tiếp luyện đọc câu dễ bị nói lịu, nặng phương ngữ * Luyện đọc diễn cảm: Qua nội dung đọc giáo viên đọc mẫu giúp học sinh xác định giọng đọc chung bài: nhẹ nhàng, tha thiết, vui tươi, ngợi ca, trầm lặng, buồn thương… nhịp điệu nhanh, chậm, chậm… để em đọc hay * Luyện đọc cho em hay đọc sót tiếng lạc dịng Giáo viên luyện cho em làm chủ tia mắt đọc Giáo viên phải quay lại với việc sử dụng que trỏ thước cho học sinh đặt thước trước dòng để đọc, học sinh làm quen làm chủ tia mắt giáo viên khơng dùng que học sinh khơng dùng ngón tay để đọc tránh tình trạng đọc đếm tiếng * Luyện đọc âm cho học sinh hay đọc sai (s/x…?/~/.) Giáo viên cần uốn nắn cho em đọc lại Ví dụ: Khi em phát âm sai "s" thành "x" giáo viên cần hướng dẫn học sinh "s" đưa hàm cong lưỡi vào Khi đọc sai dấu ảnh hưởng địa phương, số em đọc (ngã, thành sắc), giáo viên cần phải hướng dẫn cách đọc (ngã) đọc cao giọng lấy kéo dài Sau giáo viên đọc mẫu yêu cầu học sinh luyện đọc nhiều lần Từ giải pháp trên, cụ thể hoá giải pháp qua tập đọc sau: Thiết kế: Tập đọc SÔNG HƯƠNG 15 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP I MỤC TIÊU: Đọc: Đọc trơn bài, đọc từ khó dễ lẫn Nghỉ sai dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ Đọc với giọng chậm rãi, ngưỡng mộ vẻ đẹp Sông Hương Nhấn giọng từ ngữ gợi tả gợi cảm Hiểu: Hiểu ý nghĩa từ từ chốt sắc độ, đặc ân, lụa đào, tranh phong cảnh, lung linh dát vàng, đặc ân Hiểu nội dung bài: Tác giả miêu tả vẻ đẹp thơ mộng, biến đổi Sông Hương, đặc ân mà thiên nhiên dành cho xứ Huế Qua thấy tình u thương tác giả dành cho xứ Huế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh hoạ tập đọc sách giáo khoa phóng to, vài tranh (ảnh) cảnh đẹp Huế Bảng phụ ghi sẵn câu cần luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy A Kiểm tra cũ Gọi em đọc bài: Tôm cón Hoạt động học Hai học sinh lên bảng nối tiếp đọc (mỗi em đọc đoạn) ? Qua đọc em thấy Tôm có đức - Tơm thơng minh, nhanh tính đáng q? nhẹn Nó dũng cảm cứu bạn -Nhận xét cho điểm học sinh quan tâm lo lắng cho bạn B Bài Giới thiệu Ghi tên lên bảng Luyện đọc Theo dõi đọc thầm theo a) Giáo viên đọc mẫu bài: giọng đọc nhẹ nhàng, thán phục vẻ đẹp Sông Hương b) Luyện phát âm 16 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP Gọi học sinh nối tiếp đọc Học sinh nối tiếp đọc - Giáo viên lưu ý học sinh luyện đọc từ mà học sinh phát âm sai Học sinh luyện đọc lại từ khó phát âm sai Chẳng hạn: Bao trùm, bãi - Giáo viên đính câu dài lên bảng: ngô, phượng vĩ… Bao trùm lên tranh/là màu xanh/Có nhiều sắc độ đậm khác nhau/màu Học sinh luyện đọc câu dài sanh thẳm da trời/màu xanh biếc lá/màu xanh non bãi ngô, thảm cỏ in mặt nước// c) Luyện đọc đoạn * Đọc đoạn trước lớp: Giáo viên chia làm đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến mặt nước Đoạn 2: Mỗi mùa hè tới đến dát vàng Dùng bút chì đánh dấu đoạn Đoạn 3: Phần lại - GV cho HS đọc nối tiếp câu Nối tiếp đọc đoạn (HS yếu - GV ý sửa lỗi phát âm giải nghĩa đọc câu) từ Nhận xét bạn đọc + Luyện đọc đoạn nhóm - GV lưu ý tới HS yếu Luyện đọc nhóm mối em đọc d) Thi đọc đoạn Giáo viên tổ chức cho nhóm thi đọc nối Thi đọc theo hướng dẫn giáo tiếp, phân vai, tổ chức cho cá nhân thi đọc viên đoạn Nhận xét tuyên dương em đọc tốt Tìm hiểu - Gọi em đọc to đoạn - lớp đọc thầm -Một em đọc to đoạn Cả lớp đọc 17 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP thầm để trả lời câu hỏi - Tác giả ví sơng Hương với hình ảnh gì? Bức tranh phong cảnh - Giáo viên treo tranh vẽ cảnh sông Hương -Học sinh quan sát tranh đọc - Yêu cầu học sinh quan sát tranh đọc thầm đoạn 1để trả lời câu hỏi thầm đoạn Để trả lời câu hỏi - Tìm từ ngữ màu xanh khác Sông Hương? -Xanh thẳm gia trời, xanh biếc - Tìm từ mức độ khác màu lá, xanh non bãi xanh? ngô thảm cỏ - Ghi bảng: Sắc độ -Từ mức độ khác màu Giáo viên: Cảnh Sơng Hương có nhiều xanh là: “Sắc độ” màu xanh, sắc độ dậm nhạt khác Học sinh đọc nghĩa từ “Sắc độ” tạo cho Sông Hương nét đẹp quyến ruc, nên thơ, bình - Về màu hè Sơng Hương có thay đổi nào? em đọc to đoạn 2- lớp đọc Ghi bảng từ: Dải lụa đào thầm -Do dâu mà hè đến Sông Hương lại chuyển - Sông Hương thay áo xanh màu giải lụa màu hồng? thành giải lụa đào… Giáo viên: Hai bên bờ trồng Đọc giải nghĩa từ: giải lụa nhiều Phượng vĩ, mùa hè đến hoa Phượng đào nở đỏ rực in bóng xuống mặt nước tạo cho -Do hoa Phượng nở đỏ rực hai bên Sơng Hương đẹp tác giả ví giải bờ sơng in bóng… lụa màu hồng - Vào đêm trăng sáng Sông Hương đẹp sao? GB: Lung linh dát vàng - Vì tác giả lại ví Sơng Hương -Vào đêm trằng sáng dòng đường trắng lung linh dát vàng? sông đường trăng lung linh 18 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP Chuyển: Phong cảnh Sơng Hương góp dát vàng phần tô thêm cảnh dệp cho Thành phố Huế nào? Mời em theo dõi phần … Ánh trăng vàng chiếu xuống làm cịn lại cho dịng sơng ánh lên màu vàng lóng lánh - Yêu cầu học sinh đọc thầm phần lại Học sinh đọc thầm phần cịn lại - Sơng Hương Huế nào? … đặc ân - Yêu cầu đọc giải nghĩa từ đặc ân -Học sinh đọc giải nghĩa từ Tìm từ gần nghĩa với từ đặc ân? đặc ân - Vì tác giả nói Sơng Hương đặc Từ gần nghĩa với từ đặn ân là: ban ân củ thiên nhiên dành cho Thành phố tặng Huế? … Vì Sơng Hương làm cho khơng khí thành phố trở nên lành, làm tan biến tiếng ồn chợ Luyện đọc lại búa -Qua tìm hiểu nội dung em thấy Sông Hương đẹp đọc em cần lưu ý: Đoạn 1: Khi đọc cần nhấn giọng từ gợi tả màu xanh: xanh thẳm, xanh biếc, xanh non Đoạn 2: Nhấn giọng từ ngữ gợi tả thay đổi sắc màu dịng sơng dải lụa đào, lung linh dát vàng Đoạn 3: Nhấn giọng từ: đặc ân, lành, tan biến, êm đềm, ca ngợi Sông Hương - Gọi học sinh đọc -Một số học sinh đọc bài, nhận xét Củng cố dặn dò: bạn đọc 19 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - Gọi em đọc toàn ? Học qua em cảm nhận -1 em đọc Sông Hương? - Vẽ đẹp quyến rũ thay đổi - Nhận xét tiết học theo mùa Sông Hương - Dặn nhà luyện đọc chuẩn bị sau Qua tiết dạy thấy học sinh hứng thú học, lớp học sôi nổi, đọc tốt, tiếp thu nhanh Bằng câu hỏi giúp học sinh hiểu nghĩa từ từ chốt cách nhẹ nhàng Các em nắm vững nội dung học C - KẾT QUẢ: Qua thời gian giảng dạy áp dụng chương trình thay sách, tơi có nhiều cố gắng vừa dạy thử nghiệm, vừa trao đổi kinh nghiệm đồng nghiệp, tổ chuyên môn chuyên môn trường; nghiên cứu tài liệu tập huấn Do chất lượng tiết tập đọc ngày tốt hơn, học sinh đọc đạt mong muốn, chất lượng nâng cao rõ rệt so với đầu năm Kết khảo sát Cuối học kì TB Cuối học kì Giỏi Khá học sinh Tổng số Cụ thể qua đợt khảo sát: Yếu S T S TL S TL S T S TL S TL S TL S TL S T S T L L L % L % L L L % L % L % L % L L L L 11 18, 45, 18, 18, 45,4 27, % Kém Giỏi Khá TB Yếu % Kém % 1 % 0 Trên kết khảo sát chất lượng học sinh mà áp dụng biện pháp, phương pháp hình thức tổ chức dạy học cho đối tượng học sinh lớp 2C vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (dân tộc Khơ-mú) thu 20 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP kết đáng mừng, tỉ lệ học sinh trung bình trở lên đạt tỉ lệ 90,7% Tuy nhiên chất lượng đọc, đọc hiểu văn số học sinh chưa cao, với chủ quan thân tơi với chất lượng so với vùng khó khăn điểm Xốp Kha đạt u cầu mong muốn tiêu ban đầu đề đầu năm học D - BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trên sở tìm hiểu nghiên cứu để tìm số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tập đọc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh giúp học sinh rèn kĩ năng: Nghe - nói - đọc - viết mà tạo điều kiện cho học sinh học tốt mơn học khác Muốn làm điều địi hỏi người giáo viên phải trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu người học thời kỳ đổi Giáo viên biết lựa chọn áp dụng linh hoạt biện pháp phù hợp với để đạt kết cao tập đọc Thông qua nghiên cứu thực sáng kiến giúp rút kinh nghiệm sau: Bất kỳ tiết dạy Tiếng Việt nói chung tiết tập đọc nói riêng, phải biết lựa chọn, sử dụng thay đổi hình thức tổ chức hoạt động, phương tiện học tập, hình thức trình bày kết quả, nhận thức phù hợp khác để tránh đơn điệu, nhàm chán giúp học sinh hứng thú tích cực tham gia hoạt động học tập Giáo viên phải nghiên cứu kỹ tài liệu có liên quan, đọc kỹ văn bản, cảm nhận thấu đáo nội dung trọng tâm, ý nghĩa dấu hiệu nghệ thuật Xác định rõ kĩ trọng tâm, mục tiêu cần đạt học Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo viên hay sử dụng cứng nhắc hệ thống câu hỏi SGK, khơng máy móc thực hình thức dạy học mà sách giáo viên đưa Phải tuỳ theo đối tượng học sinh, 21 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP điều kiện dạy học để thiết kế hoạt động luyện đọc thật thiết thực phong phú Vận dụng phối kết hợp nhịp nhàng hai ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ tiếng Việt, vận dụng học sinh biết giao tiếp tốt tiếng Việt để “phiên dịch” cho giáo viên giáo viên gặp khó khăn dạy học giao tiếp Hướng dẫn cho học sinh thật tỉ mỉ, dễ hiểu, gần gũi với học sinh; động viên kịp thời tiến học sinh E - KIẾN NGHỊ: Đối với phòng giáo dục: - Cần có lớp dạy tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy địa bàn trường đóng (như tiếng Khơ-mú, tiếng Mông) - Kết hợp với địa phương tuyển dụng nhân viên hỗ trợ điểm trường có học sinh dân tộc thiểu số (đặc biệt dân tộc Khơ-mú) để hỗ trợ giáo viên đứng lớp lớp 1,2 Đối với nhà trường: - Cần phân cơng giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết đặc biệt biết giao tiếp tiếng dân tộc thiểu số để dạy lớp đó, lớp 1,2 - Cần mở hội thảo, chuyên đề trường nhằm nâng cao chất lượng dạy - học cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt học sinh yếu - Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho giáo viên chất lượng, phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng nhà trường phù hợp điểm trường Đối với giáo viên: - Nắm vững kiến thức bản, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt cho dạy học 22 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - Phải có tâm huyết với nghề, ln phục tùng hồn thành nhiệm vụ, trách nhiệm giao phó - Nắm vững biết phân loại đối tượng học sinh để lựa chọn phương pháp dạy học tốt để nâng cao chất lượng dạy học Đối với học sinh, phụ huynh: - Chấp hành tốt yêu cầu, quy định nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đề - Phụ huynh có trách nhiệm kết hợp nhà trường, giáo viên việc quản lí học sinh học nhà; mua sắm đầy đủ loại đồ dùng học tập cho em G KẾT LUẬN Để đạt kết dạy học giáo viên phải nắm vững đặc trưng môn, phải đổi cách dạy cách học Phải xác định rõ yêu cầu cần đạt tiết học, bước thực tốt yêu cầu đề môn Mặt khác giáo viên cần ý em đọc câu, chữ cần ý tới sắc thái, ngữ điệu đọc, câu đối thoại nhân vật câu cảm, câu hỏi Vì vậy, muốn tập đọc đạt kết tốt trước lên lớp giáo viên cần xác định rõ mục tiêu, phải nghiên cứu kỹ văn bản, phải nghiên cứu kỹ tác phẩm, nắm thể loại, nội dung, chủ đề chuẩn bị đồ dùng phục vụ mơn học chu đáo Có xác định xác định yêu cầu tiết học, phương pháp, hình thức lên lớp để vận dụng biện pháp hình thức tổ chức linh hoạt sáng tạo mang lại hiệu dạy đạt kết * * * Trên vài kinh nghiệm nhỏ giúp học sinh lớp đọc tốt phân mơn tập đọc tơi Vì thời gian hạn hẹp trình độ thân 23 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP hạn chế nhiều mặt, thực thực nghiệm không tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết nên sáng kiến kinh nghiệm chưa thật mỹ mãn, đầy đủ Vậy tơi kính mong nhà giáo dục, nhà quản lý, chuyên mơn, đồng nghiệp góp ý xây dựng để đề tài hồn thiện hơn, giúp tơi cơng tác giảng dạy đạt kết cao Xin chân thành cảm ơn! Nhận xét, đánh giá BGH Yên Hoà, ngày 04 tháng năm 2012 Người thực Kha Văn Thông 24 ... sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn Tập đọc lớp " B - NỘI DUNG MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP I - NGUYÊN NHÂN HỌC SINH CHƯA HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP... Hương - Gọi học sinh đọc -Một số học sinh đọc bài, nhận xét Củng cố dặn dò: bạn đọc 19 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - Gọi em đọc toàn ? Học qua em... tuyên dương em đọc tốt Tìm hiểu - Gọi em đọc to đoạn - lớp đọc thầm -Một em đọc to đoạn Cả lớp đọc 17 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP thầm để trả

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan