0

Giáo án toán 8 năm học 2014 - 2015

73 2,736 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 14:55

Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2011 – 2012 Ngày soạn: 6/1/2012 Ngày giảng: 9/1/2012 CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 41: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niệm phương trình và các thuật ngữ như: Vế phải, vế trái, nghiệm của phương trình, tập nghiệm của phương trình, hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải phương trình sau này. 2. Kĩ năng: - Học sinh hiểu khái niệm giải phương trình, bước đầu làm quen và biết cách sử dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân. - Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tượng hoá đi đến khái niệm. 3. Thái độ: Tích cực chủ động, sáng tạo trong việc tiếp cận kiến thức. Qua đó có thái độ yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: - GV: Máy chiếu, giáo án, SGK, Sách bài tập Toán 8. - HS: Ôn lại các kiến thức về nghiệm đa thức, ôn lại các bài toán tìm x đã biết. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 8A: 8B: 2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra) 3. Bài mới: Đặt vấn đề : - Giáo viên (GV): Đưa nội dung bài toán cổ lên màn chiếu: Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn Đó là một bài toán rất quen thuộc ở Việt Nam. Nó có liên hệ gì với bài toán: Tìm x, biết 2x + 4(36 – x) = 100 ? Làm thế nào để tìm được giá trị x trong bài toán thứ hai và giá trị đó có giúp ta giải được bài toán thứ nhất không ? Chương này sẽ cho chúng ta một phương pháp mới dễ dàng giải được nihều bài toán được coi là khó nếu giải bằng phương pháp khác. - Học sinh (HS): Lắng nghe, suy nghĩ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Phương trình một ẩn GV: Đưa nội dung bài toán: Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 1 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh Tìm x, biết 2x + 5 = 3(x – 1) + 2 Và yêu cầu HS quan sát lên màn chiếu. Hệ thức 2x + 5 = 3(x – 1) + 2 gọi là một phương trình với ẩn x. - Phương trình trên có đặc điểm gì ? - Hãy cho biết vế trái, vế phải của phương trình. - Biểu thức hai vế có đặc điểm gì ? - GV đưa lên màn chiếu 2 ví dụ và khẳng định đây cũng là phương trình với ẩn x. GV: Yêu cầu HS khái quát nêu khái niệm phương trình với ẩn x. GV: Đưa nội dung Ví dụ 1 lên màn chiếu: x 1 2(x 1) 2 x 3 2x 6 + − + = − + 2z 2 – 5z - 4 = z(3 + 2z) 2t – 5 = 3(t – 1) – 7 nêu tương tự đây cũng là các phương trình một ẩn. GV yêu cầu HS làm ?1. Hãy cho ví dụ về: a) Phương trình với ẩn y. b) Phương trình với ẩn u. Yêu cầu HS làm phần ?2 với hình thức hoạt động nhóm. GV: Giá trị x = 6 thoả mãn (nghiệm đúng ) phương trình. Ta nói 6 là nghiệm của phương trình. GV: Yêu cầu HS làm phần ?3 và yêu cầu cá nhân HS lên bảng giải bài. HS: Quan sát và lắng nghe. - Gồm hai biểu thức liên hệ với nhau bởi dấu "=". - Vê trái = 2x + 5 Vế phải = 3(x – 1) + 2 - Hai biểu thức chứa của cùng một biến x. HS nêu đặc điểm chung của các phương trình. - Phương trình với ẩn x là phương trình có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x), vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng biến x. HS nghiên cứu Ví dụ 1. HS nêu đặc điểm các phương trình. - HS đọc nội dung ?1 2 HS lên bảng làm bài và HS khác nhận xét kết quả. ?2: Cá nhân HS hoạt động nhóm. Và đại diện một nhóm lên giải bài. Các nhóm khác nhận xét kết quả. VT = 2.6 + 5 = 17 VP = 3(6 – 1) + 2 = 17 => VT = VP ?3: a) VT = 2(-2 + 2) – 7 = -7 VP = 3 – (-2) = 5 x = -2 không là nghiệm của phương trình. b) VT = 2(2 + 2) – 7 = 1 VP = 3 – 2 = 1 Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 2 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh GV: Yêu cầu HS đọc nội dung Ví dụ 2 trên màn chiếu. Em hãy cho biết số nghiệm của các phương trình trên ? - Yêu cầu HS đọc nội dung phần chú ý trong SGK(_tr 5, 6) GV: Mỗi phương trình có thể có nghiệm hoặc vô nghiệm . Quá trình nào để giúp ta tìm được nghiệm ? Ta chuyển sang phần 2. x = 2 là nhhiệm của phương trình. * Ví dụ 2: Phương trình có 1 nghiệm, hai nghiệm, vô nghiệm. HS đọc Chú ý (SGK). Hoạt động 2: Thế nào là giải phương trình Từ ví dụ: Phương trình x 2 = 1 khái quát đến khái niệm nội của phương trinh . Thế nào là tập nghiệm của phương trình ? GV khải quát hoá và nhấn mạnh khái niệm giải phương trình Học sinh đọc nội dung ?4 và nghiêm cứu tìm lời giải. - Tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình đưộcgị là tập nghiệm của phương trình. - Thường kí hiệu: S ?4: Cá nhân HS giải: a) {2} b) ∅ Giải phương trình là quá trình đi tìm tập nghiệm của phương trình. Hoạt động 3: Phương trình tương đương GV yêu cầu HS làm bài tập: Cho biết tập nghiệm của hai phương trình: a) x = -3 b) x + 3 = 0 Từ đó nhận xét về hai tập nghiệm đó. Hai phương trình trên gọi là hai phương trình tương đương. Phương trình x = -3 có tập nghiệm : S = {-3} Phương trình x + 3 = 0 có tập nghiệm: S = {- 3} => Tập nghiệm hai phương trình giống nhau. - Hai phương trình có cùng tập nghiệm gọi là hai phương trình tương đương. Kí kiệu: ⇔ VD: x + 3 = 0 ⇔ x = -3. 4. Củng cố Yêu cầu HS hệ thống lại toàn bộ kiến thức của chương. Bài tập 1: - HS hệ thống theo sơ đồ tư duy. Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 3 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình một ẩn ? A. x 1 0,5 3 3 − = B. 2 2y 1 y 4 y = − C. 2t – 3 + 5t = 4t + 12 D. 2y 2 – 3xy + 3 = y + 2 Yêu cầu HS thực hiện bài tập 4 trong SGK. Bài tập 1: D Bài tập 4 (SGK_tr 7) 3 2 -1 (a) (b) (c) 5. Hướng dẫn về nhà: Nắm chắc các nội dung: - Khái niệm phương trình một ẩn ? - Thế nào là nghiệm của phương trình ? - Tập nghiệm của phương trình ? - Hai phương trình tương đương. - Bài tập về nhà: 1, 2, 3 trang 6,7 SGK - Bài tập 1, 2, 6 (SBT Toán 8 Tập 2). - Đọc “ có thể em chưa biết” trang 7 SGK - Ôn quy tắc “ chuyển vế” toán 7 tập một. _______________________________________________________ Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 42: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I. MỤC TIÊU - HS nắm chắc khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn. - Hiểu và vận dụng thành thạo hai qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân để giải PT bậc nhất một ẩn. II. CHUẨN BỊ HS: đọc trước bài học. GV: Phiếu học tập, bảng phụ. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: 8A: Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 4 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh 8B: 2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra) 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: "Hình thành khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn" GV: "Hãy nhận xét dạng của các phương trình sau" a/ 2x - 1 =0 b/ 2 1 x +5 =0 c/x- 2 = 0 d/ 0,4x - 4 1 =0 - GV:thế nào là một phương trình bậc nhất một ẩn? - GV: Nêu định nghĩa - GV: PT nào là phương trình bậc nhất một ẩn a/ 0 2 3 = +x b/ x 2 - x + 5 = 0 c/ 1 1 +x = 0 d/ 3x - 7 =0 1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn - HS trao đổi nhóm và trả lời. HS khác bổ sung: "Có dạng ax + b =0; a, b là các số; a ≠ 0" - HS làm việc cá nhân và trả lời - HS làm việc cá nhân, rồi trao đổi nhóm 2 em cùng bàn và trả lời Các phương trình a/ x 2 - x + 5 = 0 b/ 1 1 +x = 0 không phải là phương trình bậc nhất một ẩn Hoạt động 2: "Hai quy tắc biến đổi phương trình" a) Qui tắc chuyển vế ?1 : "Hãy giải các phương trình sau" GV yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời ngay (không cần trình bày) a/ x - 4 = 0 b/ 4 3 + x = 0 c/ 2 x = - 1 d/ 0,1x = 1,5 b) Qui tắc nhân với 1 số (tr8-sgk) HS đọc qui tắc . HS đứng tại chỗ trả lời HS đọc qui tắc . Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 5 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh - GV: giới thiệu cùng một lúc 2 quy tắc biến đổi phương trình" - GV: "Hãy thử phát biểu quy tắc nhân dưới dạng khác" GV yêu cầu HS làm ?2 a/ Quy tắc chuyển vế (SGK) b/ Quy tắc nhân một số (SGK) - HS trao đổi nhóm trả lời Hoạt động 3: "Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn" - GV: giới thiệu phần thừa nhận và yêu cầu hai HS đọc lại. -GV yêu cầu HS thực hiện giải phương trình 3x - 12 = 0 GV: Phương trình có một nghiệm duy nhất x = 4 hay viết tập nghiệm S = { } 4 GV kết luận 3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn - Hai HS đọc lại phần thừa nhận ở SGK -1 HS lên bảng. 3x - 12 = 0 3x = 12  x = 3 12  x = 4 HS nhận xét - HS thực hiện ?3 - HS làm việc cá nhân, trao đổi nhóm và trả lời 4.Củng cố Yêu cầu học sinh làm bài tập 8a, 8c: Giải PT: a) 4x - 20 = 0 b) 2x + x +12 = 0 - HS làm việc cá nhân, trình bày bài tập 8a, 8c. a) 4x - 20 = 0  4x = 20  x = 4 20  x = 5 b) 2x + x +12 = 0  3x = -12  x = 3 12−  x = - 4 5. Hướng dẫn về nhà: - Xem lại các ví dụ trong bài học - Bài tập 8b, 8d, 9 (SGK). Bài 10, 11, 12, 17 (SBT) * Hướng dẫn bài 9-SGK: 3x - 11 = 0 => 3x = 11 => x = 3 11 => x = 3,6666666 Làm tròn đến hàng phần trăm ta được x ≈ 3,67 ____________________________________________ Ngày soạn: Ngày giảng: Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 6 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh TUẦN 21 Tiết 43: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0 I. MỤC TIÊU : * Kiến thức: - HS hiểu cách biến đổi phương trình đưa về dạng ax + b = 0 - Hiểu được và sử dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân để giải các phương trình * Kỹ năng: Áp dụng 2 qui tắc để giải phương trình bậc nhất 1 ẩn số * Thái độ: - Tích cực trong học tập và nghiên cứu toán học cũng như các môn học khác. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bài soạn, bảng phụ. - HS: Bảng nhóm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1- Ổn định tổ chức: Lớp 8A: Lớp 8B: 2- Kiểm tra bài cũ: Đề bài: Giải các phương trình sau: a) x - 5 = 3 - x b) 7 - 3x = 9 - x c) x + 4 = 4(x - 2) 3- Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * HĐ1: Cách giải phương trình I- Cách giải phương trình - GV nêu VD 2x - ( 3 - 5x ) = 4(x +3) (1) - GV: hướng dẫn: để giải được phương trình bước 1 ta phải làm gì ? - áp dụng qui tắc nào? - Thu gọn và giải phương trình? - Tại sao lại chuyển các số hạng chứa ẩn sang 1 vế , các số hạng không chứa ẩn sang 1 vế . Ta có lời giải - GV: Chốt lại phương pháp giải I- Cách giải phương trình * Ví dụ 1: Giải phương trình: 2x - ( 3 - 5x ) = 4(x +3) (1) Phương trình (1) ⇔ 2x -3 + 5x = 4x + 12 ⇔ 2x + 5x - 4x = 12 + 3 ⇔ 3x = 15 ⇔ x = 5 vậy S = {5} Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 7 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh * Ví dụ 2: Giải phương trình 5 2 3 x − + x = 1 + 5 3 2 x− - GV: Ta phải thực hiện phép biến đổi nào trước? - Bước tiếp theo làm ntn để mất mẫu? - Thực hiện chuyển vế. -* Hãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình. - HS trả lời câu hỏi * HĐ2: Áp dụng 2) Áp dụng Ví dụ 3: Giải phương trình 2 (3 1)( 2) 2 1 11 3 2 2 x x x− + + − = - GV cùng HS làm VD 3. GV hướng dẫn HS tìm phương pháp giải bài toán. - GV: cho HS làm ?2 theo nhóm - Các nhóm nộp bài -GV: cho HS nhận xét, sửa lại - GV cho HS làm VD4. - Ngoài cách giải thông thường ra còn có cách giải nào khác? - GV nêu cách giải như sgk. - GV nêu nội dung chú ý: * Khi giải 1 phương trình người ta thường tìm cách biến đổi để đưa phương trình đó về dạng đơn giản nhất đã biết Ví dụ 2: 5 2 3 x − + x = 1 + 5 3 2 x− ⇔ 2(5 2) 6 6 3(5 3 ) 6 6 x x x− + + − = ⇔ 10x - 4 + 6x = 6 + 15 - 9x ⇔ 10x + 6x + 9x = 6 + 15 + 4 ⇔ 25x = 25 ⇔ x = 1 Vậy, S = {1} Thực hiện các phép tính để bỏ dấu ngoặc hoặc qui đồng mẫu để khử mẫu Chuyển các hạng tử có chứa ẩn về 1 vế, còn các hằng số sang vế kia Giải phương trình nhận được 2) Áp dụng Ví dụ 3: Giải phương trình 2 (3 1)( 2) 2 1 11 3 2 2 x x x− + + − = ⇔ 2 2(3 1)( 2) 3(2 1) 11 6 2 x x x− + − + = ⇔ 2(3x - 1)(x + 2)- 3(2x 2 +1) = 33 ⇔ (6x 2 + 10x - 4 ) - ( 6x 2 + 3) = 33 ⇔ 6x 2 + 10x - 4 - 6x 2 - 3 = 33 ⇔ 10 x = 40 ⇔ x = 4 Vậy, S = {4} ?2: Giải phương trình: x - 5 2 6 x + = 7 3 4 x− ⇔ 12 2(5 2) 3(7 3 ) 12 12 x x x− + − = ⇔ 12x - 10x - 4 = 12 - 9x ⇔ 12x - 10x + 9x = 21 + 4 ⇔ 11 x = 25 ⇔ x = 25 11 Ví dụ 4: 1 1 1 2 2 3 6 x x x− − − + − = ⇔ (x - 1) 1 1 1 2 3 6   + −  ÷   = 2 ⇔ (x - 1) 4 6 = 2 ⇔ x - 1 = 3 ⇔ x = 4 Vậy S = {4} Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 8 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh cách giải. Việc bỏ dấu ngoặc hay qui đồng là những cách thường dùng. Trong vài trường hợp ta còn có phương pháp đơn giản hơn. - GV cho HS làm VD5,6 sau đó nêu chú ý: * Quá trình giải có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0 khi đó phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x Ví dụ 5: x + 1 = x - 1 ⇔ x - x = -1 - 1 ⇔ 0x = -2 phương trình vô nghiệm Ví dụ 6: x + 1 = x + 1 ⇔ x - x = 1 - 1 ⇔ 0x = 0 phương trình nghiệm đúng với mọi x. 4- Củng cố: - Nêu các bước giải phương trình bậc nhất - Chữa Bài tập 10/tr 12. a) Sai vì chuyển vế mà không đổi dấu b) Sai vì chuyển vế mà không đổi dấu 5- Hướng dẫn về nhà: - làm các bài tập 11, 12, 13 (sgk) - Ôn lại phương pháp giải phương trình . ____________________________________________________ Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 44: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Luyện kỹ năng viết ptrình từ một bài toán có nội dung thực tế - Kĩ năng: Luyện kỹ năng giải ptrình đưa được về dạng ax + b = 0 - Thái độ: Phát huy tính tích cực của học sinh. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ. - HS: Bảng nhóm, ôn 2 quy tắc biến đổi pt, các bước giải phương trình đưa được về dạng ax + b=0 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 8A: 8B: 2. Kiểm tra bài cũ: - HS1: Chữa Bài tập 11 (d, f)/13 (Sgk) - HS2: Chữa Bài tập 12b/13 (Sgk) 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 13/13 (Sgk): bảng phụ 1. Bài tập 13 (SGK_tr 13) Bạn Hoà giải sai vì đã chia cả 2 vế của pt cho x mà theo quy tắc ta chỉ được chia 2 vế của pt cho Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 9 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh Bài 15/13 (Sgk): bảng phụ Trong bài toán có những chuyển động nào? Toán chuyển động có những đại lượng nào? Công thức? GV yêu cầu hs điền vào bảng phân tích rồi lập phương trình. Bài 16/13 (Sgk) - GV yêu cầu hs xem hình và trả lời nhanh Bài 17/14 (Sgk) - GV yêu cầu hs làm các câu c, e, f -GV lưu ý HS khi áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc. cùng 1 số khác 0 -Cách giải đúng: x(x + 2) = x(x + 3) ⇔ x 2 + 2x = x 2 + 3x ⇔ x 2 + 2x - x 2 - 3x = 0 ⇔ -x = 0 ⇔ x = 0 Vậy tập nghiệm của pt là S = {0} 2. Bài tập 15 (SGK_tr 13) Hs: Có 2 chuyển động là xe máy và ôtô Hs: gồm vận tốc, thời gian, quãng đường. Công thức: S = v.t v (km/h) t (h) S (km) xe máy 32 x + 1 32(x + 1) ôtô 48 x 48x phương trình: 32(x + 1) = 48x 3. Bài tập 16 (SGK_tr 13) Phương trình biểu thị cân bằng: 3x + 5 = 2x + 7 4. Bài tập 17 (SGK_tr 14) -HS làm vào vở, 3 HS lên bảng trình bày c) x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1 ⇔ x + 4x - 2x = 25 - 1 + 12 ⇔ 3x = 36 ⇔ x = 12 Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {12} e) 7 - (2x + 4) = - (x + 4) ⇔ 7 - 2x - 4 = -x - 4 ⇔ -2x + x = -4 - 7 + 4 ⇔ -x = -7 ⇔ x = 7 Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {7} f) (x - 1) - (2x - 1) = 9 - x ⇔ x - 1 - 2x + 1 = 9 - x ⇔ x - 2x + x = 9 - 1 + 1 ⇔ 0x = 9 Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = ∅ - Cá nhân HS trong lớp nhận xét, sửa chữa - HS làm vào vở, 2 HS lên bảng làm 5. Bài tập 18 (SGK_tr 14) Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 10 [...]... làm việc cá nhân sau: e) 3x - 15 = 2x (x - 5) 2 2 e/ (2x-5) - (x +2) =0  3(x - 5) - 2x (x - 5) =0 2 f/ x - x- (3x - 3) =0  (x - 5) (3 - 2x) = 0  x - 5 = 0 hoặc 3 - 2x = 0 Bài 23/tr17: Giải các phương trình: b/ (x - 2x + 1) - 4 = 0 a/ 3x - 15 = 2x (x -5 )  (x -1 )2 - 22 = 0 b/ (x2 -2 x + 1) - 4 = 0  (x - 1 - 2)(x - 1 + 2) = 0  (x - 3)(x + 1) =0 GV kiểm tra bài của 4 HS  x - 3 = 0 hoặc x + 1 = 0 2/... 1h là 48( km) - Quãng đường còn lại ôtô phải đi x- Trường THCS Yên Lương 28 Năm học: 2011 - 2012 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh Độ dài quãng đường (km) Thơì gian đi ( giờ) x Dự định x 48 48 1 x - 48 x − 48 54 Trên AB Trên AC Trên CB Vận tốc (km/h) x − 48 (h) 54 - Thời gian ôtô đi từ A-B : 48 48+ 6 = 54 4) Chữa bài tập 48 - GV yêu cầu học sinh lập bảng Số dân năm trước A x Tỷ lệ tăng B 4triệu-x 1,2%... ) d ) 2x - 1 = 3 ( 7 ) và x ( 2x – 1 ) = 3x ( 8 ) Bài 50 ( a,b ) GV yêu cầu hs làm bài dưới lớp Gọi hai hs lên bảng GV: Đinh Ngọc Linh Hoạt động của HS HS trả lời HS trả lời Bài 50 hai Hs lên bảng a) 3 - 4x(2 5-2 x) = 8x2 +x -3 00 ⇔ 3 – 100x + 8x2= 8x2+x-300 ⇔ -1 01x = -3 03 ⇔ x =3 b) 5x + 2 8x − 1 4 x + 2 − = −5 6 3 5 ⇔ 5(5x+2 )-1 0(8x-1) = 6(4x+2 )-3 0.5 ⇔ 25x+10 -8 0 x+10 = 24x+12 -1 50 ⇔ -7 9x = -1 58 ⇔ x =2... bởi biểu thức chứa ẩn - Có kĩ năng chọn ẩn và thiết lập phương trình 3 Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực trong học tập II CHUẦN BỊ Bảng phụ, SGK III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 27 Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 Giáo án: Đại số 8 1 Ổn định tổ chức: 8A: 8B: 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: Hoạt động của GV 1) Chữa bài 41/sgk - HS đọc bài toán - GV: bài toán bắt ta tìm cái gì? - Số có hai chữ số gồm... dân năm nay 101,1x 100 101, 2 (4tr100 x) - Học sinh thảo luận nhóm - Lập phương trình 48( km) - Vận tốc của ôtô đi quãng đường còn lại : 48+ 6=54(km) - Thời gian ôtô đi quãng đường còn lại 1+ 1 x − 48 + (h) 6 54 Giải phương trình ta được : x = 120 ( thoả mãn điều kiện) Bài tập 48 - Gọi x là số dân năm ngoái của tỉnh A (x nguyên dương, x < 4 triệu ) - Số dân năm ngoái của tỉnh B là: 4 - x (triệu) - Năm. .. + 1)(-x+4) = 0 32 Năm học: 2011 - 2012 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh 1  2 x + 1 = 0 x = − 2 ⇔ ⇔  − x + 4 = 0 x = 4 Hs lên bảng trình bày giải, quan sát số mũ của biến c) (x+1)2 = 4(x 2-2 x+1) ⇔ (x+1)2 = 4(x-1)2 ⇔ (x+1)2 - 4(x-1)2 = 0 ⇔ [x+1+2(x-1)][x+ 1-2 (x-1)]=0 ⇔ (3x-1)(-x+3) = 0 1  3 x − 1 = 0 x = 3 ⇔ ⇔  − x + 3 = 0 x = 3 c) 2x3 +5x2 – 3x = 0 ⇔ x(2x2 +5x – 3) = 0 ⇔ x(2x2 -x+6x... hs dự đoán hướng giải, quan sát số mũ của biến Gv đặt câu hỏi làm thế nào để đưa về dạng tích ( ở mỗi câu) Hs nhận xét dạng 4x2 – 1 Trường THCS Yên Lương a) 2x+1)(3x-2)=(5x -8 ) (2x+1) ⇔ (2x+1)(3x-2 )-( 5x -8 ) (2x+1) = 0 ⇔ (2x+1)(3x- 2-5 x +8) = 0 ⇔ (2x+1) (-2 x+6) = 0 1  2 x + 1 = 0 x = − 2 ⇔ ⇔   −2 x + 6 = 0 x = 3 b) 4x2 – 1 = (2x+1)(3x-5) ⇔ (2x – 1)(2x+1) - (2x+1)(3x-5) = 0 ⇔ (2x + 1)(2x – 1-3 x+5) =... về nhà: - Học bài cũ ở nhà - Làm bài tập 45 (SGK_tr 31) _ Trường THCS Yên Lương 29 Năm học: 2011 - 2012 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh Ngày soạn: 24/02/2012 Ngày giảng: Tiết 53: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Củng cố cho HS nắm được các bước giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình 2 Kĩ năng: - Vận dụng giải các bài toán bằng cách lập phương trình - Biết... nhà: - Học bài cũ ở nhà - Làm bài tập 34, 35 (SGK_tr 23) - Đọc trước bài mới: Giải phương trình bằng cách lập phương trình(tiếp theo) _ Trường THCS Yên Lương 25 Năm học: 2011 - 2012 Giáo án: Đại số 8 GV: Đinh Ngọc Linh Ngày soạn: 15/02/2012 Ngày giảng: Tiết 51: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tiếp theo) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: HS nắm được các bước giải bài toán. .. nào là điều kiện xác định của phương trình ? - Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ? 5 Hướng dẫn về nhà: - Học bài cũ ở nhà - Làm bài tập 27, 28 (SGK_tr 22) 18 Trường THCS Yên Lương Năm học: 2011 - 2012 Giáo án: Đại số 8 Ngày soạn: 05/02/2012 Ngày giảng: GV: Đinh Ngọc Linh Tiết 48: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (tiếp theo) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Học sinh nắm vững: Khái niệm điều kiện xác định . 2x (x - 5)  3(x - 5) - 2x (x - 5) =0  (x - 5) (3 - 2x) = 0  x - 5 = 0 hoặc 3 - 2x = 0 b/ (x - 2x + 1) - 4 = 0  (x -1 ) 2 - 2 2 = 0  (x - 1 - 2)(x - 1 + 2) = 0  (x - 3)(x + 1) =0  x - 3. 25 + 2x - 1 ⇔ x + 4x - 2x = 25 - 1 + 12 ⇔ 3x = 36 ⇔ x = 12 Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {12} e) 7 - (2x + 4) = - (x + 4) ⇔ 7 - 2x - 4 = -x - 4 ⇔ -2 x + x = -4 - 7 + 4 ⇔ -x = -7 ⇔ x =. = {7} f) (x - 1) - (2x - 1) = 9 - x ⇔ x - 1 - 2x + 1 = 9 - x ⇔ x - 2x + x = 9 - 1 + 1 ⇔ 0x = 9 Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = ∅ - Cá nhân HS trong lớp nhận xét, sửa chữa - HS làm vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 8 năm học 2014 - 2015, Giáo án toán 8 năm học 2014 - 2015,