0

Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao 3 cột theo chuẩn (Phần 1)

60 5,935 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:50

Chương ICHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNGA. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬTBài 1. TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT I. Mục tiêu bài giảng: 1. Về kiến thức: Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào. Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước. Trình bày được cơ chế trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp: Hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước Biết được đặc điểm cấu tạo và hình thái của rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước và muối khoáng Trình bày được cơ chế vận chuyển nước từ đất vào lông hút vào mạch gỗ của rễ ,từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên mạch gỗ của lá .Thấy rõ tính thống nhất giữa cấu trúc và chức năng trong cấu tạo cơ quan của thực vật File này có tử bài 1 – bài 19, các bài còn lại nằm ở trang http://violet.vn/thaithanhtai/present/list/cat_id/6341317 Ngày soạn: 06/08/2011 Tuần: 1 Tiết: 1 Phần bốn SINH HỌC CƠ THỂ Chương I CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT Bài 1. TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT I. Mục tiêu bài giảng: 1. Về kiến thức: - Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào. - Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước. - Trình bày được cơ chế trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp: Hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước - Biết được đặc điểm cấu tạo và hình thái của rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước và muối khoáng - Trình bày được cơ chế vận chuyển nước từ đất vào lông hút vào mạch gỗ của rễ ,từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên mạch gỗ của lá . -Thấy rõ tính thống nhất giữa cấu trúc và chức năng trong cấu tạo cơ quan của thực vật 2.Về kỹ năng: - Quan sát . - Phân tích, tổng hợp. -Biết được vai trò của nước đối với cây trồng=>Vận dụng vào trồng trọt. 3. Về thái độ: - Thấy rõ tính thống nhất trong cấu trúc và chức năng trong các cơ quan của thực vật. II. Phương pháp và phương tiện dạy học: 1. Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng. 2. Phương tiện: - SGK sinh học 11. - Hình 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 SGK. III. Trọng tâm: Mục II.2 và II.3 IV. Nội dung và tiến trình lên lớp: 1. Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút). - Kiểm tra bài cũ: bỏ qua *Vào bài: (1 phút). Sinh vật tồn tại và phát triển được là nhờ vào quá trình trao đổi chất với môi truờng xung quanh.Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình trao đổi nước và muối khoáng của thực vật Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật I. vai trò của nước và nhu cầu của nước đối với thực vật: 1. Các dạng nước trong cây và vai trò của nó : 2 dạng - Nước tự do: + Nước trong thành phần TB, khoảng gian bào, mạch dẫn. + Không bị hút bởi các phần tử tích điện hay dạng liên kết hóa học. + Giữ được tính chất vật lý, hóa học, sinh học bình thường. + Vai trò: • Làm dung môi • Làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi thóat hơi nước. • Tham gia vào 1 số quá trinh trao đổi chất. • Đảm bảo độ nhớt của chất nguyên sinh. • Giúp quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường. - Nước liên kết: + Là một chỉ tiêu đánh giá tính chịu nóng và chịu hạn của cây (cây chịu hạn chịu nóng giỏ thì hàm lượng nước lk trong cây nhiều). + Bị các phần tử tích điện hút bởi 1 lực nhất định hoặc trong các liên kết hóa học trong thành phần TB. + Vai trò: Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh. 2. Nhu cầu nước đối với thực vật - Nhu cầu nước của cây rất lớn (nước ảnh hưởng đến QT sinh trưởng phát triển của cây, thiếu nước 1 lượng lớn và kéo dài, cây có thể chết) -Thực vật khác nhau hoặc sống ở các vùng sunh thái khác nhau thì có nhu cầu nước khác nhau. II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ: - Nước trong đất tồn tại ở 2 dạng là nước tự do (nước trọng lực, nước mao dẫn) và nước liên kết (nước lk chặt và nước lk màng). - Cây hấp thụ nước tự do, nước màng. - Tùy loại cây mà khả năng hấp thụ nước bằng lông hút hay bề mặt tế bào biểu bì. + TV thủy sinh: hấp thụ nước qua bề mặt TB biểu bì của cây. + TV trên cạn: hấp thụ nước qua bề mặt TB biểu bì của rễ. 1. Đặc điểm của bộ rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước: - Bộ rễ phát triển mạnh về số Hoạt động 1:15 phút - Nước trong cây có những dạng nào? - Phân biệt nước tự do và nước liên kết? - Các dạng nước có vai trò như thế nào đối với thực vật? - GV nêu một số ví dụ: + 1 cây ngô cần 200 kg nước trong đời sống. + Cây cần 200-800 gam nước để tổng hợp 1g chất khô. - Em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây? Hoạt động 2:25 phút Thảo luận nhóm: - Nước trong đất có những dạng nào?Cây hấp thu nước ở dạng nào? - Dạng nước nào cây có thể hấp thụ được? - Thực vật hấp thu nước bằng cơ quan nào? -Những thực vật sống dưới nước hấp thụ nước bằng cơ quan nào? - Bộ rễ có đặc điểm gì phù hợp với chức năng hấp thụ nước? - HS vận dụng kiến thức sinh học lớp 10. - Nghiên cứu thông tin trang 6,7 SGK. - Đại diện một vài HS trả lời. - Lớp nhận xét và bổ sung. - HS theo dõi và bổ sung kiến thức. - HS trả lời. - Thảo luận trong 2 phút và đại diện nhóm trả lời. -Rễ -Suy nghĩ - Bộ rễ phát triển mạnh về số lượng, kích thước, diện tích, hình thành lông hút. 2.Nội dung: 3. Củng cố:2 phút Câu 1: Nêu đặc điểm của lông hút liên quan đên QT hấp thụ nước của rễ? Câu 2: Trao đổi nước ở thực vật bao gồm những quá trình nào ? Câu 3: Hiện tượng ứ giọt xảy ra trong điều kiện nào ? Câu 4: Tại sao hiện tương ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và cây thân thảo? 4. Dặn dò:1 phút - Xem lại bài. - Trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK. - Chuẩn bị bài 2:Giải thích rõ cơ chế đóng, mở khí khổng. + Giải thích tại sao thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây. + Trả lời câu hỏi 2,3,4 SGK. Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng ký duyệt Giáo viên soạn Thái Thành Tài Ngày soạn: 6/10/2011 Tuần: 1 Tiết: 2 Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (TT) I. Mục tiêu bài giảng: 1. Về kiến thức: - Trình bày được cơ thoát hơi nước; ý nghĩa của thoát hơi nước với đời sống của thực vật. - Nêu được sự cân bằng nước cần được duy trì bằng tưới tiêu hợp lí mới đảm bảo cho sinh trưởng của cây trồng. - Trình bày được sự trao đổi nước ở thực vật phụ thuộc vào điều kiện môi trường. - Trình bày được 2 con đường thoát hơi nước ở lá cùng với những đặc điểm của nó. Mô tả được các phản ứng đóng mở khí khổng . - Nêu được mối liên quan giữa các nhân tố môi trường với quá trình trao đổi nước - Nêu được cơ sở khoa học của vấn đề tưới nước hợp lý cho cây trồng là điều kiện để cây sinh trưởng và phát triển tốt. 2. Về kỹ năng: - Kỹ năng quan sát . - Kỹ năng phân tích, tổng hợp. 3. Về thái độ: - Xây dựng ý thức quan tâm và tìm hiểu những vấn đề thực tiễn nông nghiệp. - Hiểu được cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây=>Vận dụng vào việc chăm sóc cây trồng II. Phương pháp và phương tiện dạy học: 1. Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng. 2. Phương tiện: - SGK sinh học 11. - Hình 2.1, 2.2 SGK. III. Trọng tâm: Mục IV IV.Nội dung và tiến trình lên lớp: 1. Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút). - Kiểm tra bài cũ: 4 phút Câu 1: Nêu đặc điểm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước của rễ. Câu 2: Trình bày con đường vận chuyển nước ở thân. -Vào bài: (1 phút) +GV:Động lực giúp dòng nước di chuyển một chiều trong thân là gì? +HS- Lực hút của lá là lực đóng vai trò chính (động lực trên),lực đẩy của rễ (động lực dưới),lực trung gian . +Quá trình THN của lá tạo nên lực hút của lá.Vậy THN là gì?vai trò của quá trình này đối với cây trồng như thế nào?Chúng ta cùng nhau tìm hiểu 2. Trình bày tài liệu mới: Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật (tt). Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật. IV. Thoát hơi nước ở lá: Thoát hơi nước là sự mất nước từ bề mặt lá qua hệ thống khí khổng là chủ yếu, và một phần từ thân, cành. 1. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước: - Tạo lực hút nước ở rễ - Điều hòa nhiệt độ cho bề mặt thoát hơi nước. - Tạo điều kiện cho CO 2 từ không khí vào lá thực hiện chức năng QH. 2. Con đường thoát hơi nước ở lá: a. Con đường qua khí khổng có đặc điểm : + Vận tốc lớn, thoát hơi nước nhiều (95%) + Được điều chỉnh bằng đóng mở khí khổng b. Con đường qua bề mặt lá – qua cutin có đặc điểm: + Vận tốc nhỏ, thoát hơi nước ít (5%) Hoạt động 1:25 phút - Thoát hơi nước là gi? -Thoát hơi nước được thực hiện qua cơ quan nào? + Cây còn non: lượng nước thoát ra ở lá bằng thân và cành. + Cây trưởng thành: lá > thân cành. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 phút và trả lời câu hỏi: + Lượng nước do rễ hút vào được cây sử dụng như thế nào? + Tại sao thoát hơi nước là “tai họa”? + Tại sao thoát hơi nước là “tất yếu” - Sự thoát hơi nước có ý nghĩa gì? - Sự thoát hơi nước ở lá được thực hiện nhờ con đường nào? - Đặc điểm của mỗi con đường thoát hơi nước là gì? - Con đường thoát hơi nào là chủ yếu? - Tại sao thoát hơi nước qua khí khổng là chủ yếu? - Thoát hơi nước là sự mất nước từ bề mặt lá qua hệ thống khí khổng là chủ yếu, và một phần từ thân, cành -Lá,thân - Thảo luận trong 2 phút và đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác bổ sung nếu có. +Tạo lực hút nước + Điều hòa nhiệt độ cho cây + Tạo điều kiện cho CO 2 từ không khí vào lá thực hiện chức năng QH. - Qua khí khổng, qua cutin - Qua khí khổng. - HS đọc phần em có biết để trả lời. + Không được điều chỉnh . 3. Cơ chế điều chỉnh thoát hơi nước a. Cấu tạo khí khổng: - 2 tế bào khổng hình hạt đậu nằm kề nhau tạo thành lỗ khí. - Trong tế bào khổng có hạt lục lạp, nhân ty thể. - Mép trong của tế bào khổng sát lỗ khí dày hơn mép ngoài b. Cơ chế đóng mở khí khổng: - Thành trong của tế bào khí khổng dày ,thành ngoài mỏng, do đó : + Khi tế bào trương nước thành ngoài dãn nhanh làm tb cong lại ở thành trong →Khí khổng mở nhanh. + Khi tế bào khí khổng mất nước thành ngoài không căng,thành trong duỗi thẳng →Khí khổng đóng nhanh . c.Nguyên nhân làm tế bào khí khổng trương và mất nước: -Ánh sáng -Bơm ion -AAB V.Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình trao đổi nước: 1. Ánh sáng : ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò tác nhân gây đóng mở khí khổng. 2. Nhiệt độ: Ảnh hưởng 2 QT hấp thụ nước ở rễ (hô hấp của rễ)và thoát hơi nước ở lá (độ ẩm không khí). 3. Độ ẩm đất và không khí: - Độ ẩm đất: ảnh hưởng quá trình hấp thụ nước theo chiều thuận. - Độ ẩm không khí: ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước theo chiều nghịch. 4. Dinh dưỡng khoáng Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hệ rễ và áp suất thẩm thấu của dung dịch đất. Do đó ảnh hưởng đến sự hấp thu nước và ion khoáng. Quan sát hình 2.1: - Mô tả cấu tạo của khí khổng phù hợp với chức năng thoát hơi nước? -Nhân tố nào là nguyên nhân trực tiếp gây đóng, mở khí khổng? -Cơ chế đóng mở khí khổng diễn ra như thế nào? - Nguyên nhân nào làm TB khổng bị trương và mất nước? Giải thích -Tuy nhiên để thích nghi với môi trường sống,thực vật có khả năng tự điều chỉnh đóng mở khí khổng: +Phản ứng mở quang chủ động: là phản ứng mở khí khổng, chủ động lúc sáng sớm khi mặt trời mọc. +Phản ứng đóng thủy chủ động : là hiện tượng đóng khí khổng vào giờ trưa khi cường độ thoát hơi nước cao. +Phản ứng đóng và mở thủy bị động: khi tế bào bão hòa nước - Những cây ở sa mạc ánh sáng gay gắt suốt ngày, nếu lỗ khí mở hơi nước sẽ thoát ra ngoài thì cây sẽ nhanh chết, nhưng thực tế thì vẫn sống bình thường. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Hoạt động 2:5 phút - Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quá trình trao đổi nước. + 2 tế bào khổng hình hạt đậu nằm kề nhau tạo thành lỗ khí. + Trong tế bào đóng có hạt lục lạp, nhân ty thể. -Nước + Mép trong của tế bào đóng sát lỗ khí dày hơn mép ngoài - Khi tế bào trương nước → mở nhanh + Khi tế bào khí khổng mất nước → đóng nhanh . - Ánh sáng, bơm ion, AAB. - Những cây sống ở môi trường đặc biệt thì phải có sự điều chỉnh đóng mở lỗ khí riêng + Ánh sáng : ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò tác nhân gây đóng mở khí khổng. + Nhiệt độ: Ảnh hưởng 2 QT hấp thụ nước ở rễ và thoát hơi nước ở lá. + Độ ẩm và không khí: + Dinh dưỡng khoáng VI .Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lý cho cây trồng: 1. Cân bằng nước của cây trồng - Cân bằng nước là sự tương quan giữa quá trình hấp thu nước (A) và quá trình thoát nước (B) + Nếu A=B: mô đầy đủ nước, cây phát triển bình thường. + Nếu A>B: mô thừa nước, cây phát triển bình thường. + Nếu A<B: mất cân bằng nước, lá héo, nếu thiếu nước kéo dài sẻ ảnh hưởng năng suất. - Khi lượng nước lấy vào ít hơn lượng nước mất đi thì cây ở trạng thái thiếu nước. Ở trạng thái này cây cần phải được tưới nước. 2. Tưới nước hợp lý cho cây trồng - Căn cứ vào các chỉ tiêu sinh lí về chế độ nước của cây trồng để xác định thời điểm cần tưới nước . - Lượng nước tưới phải căn cứ vào nhu cầu nước của từng loại cây, tính chất đất và điều kiện môi trường cụ thể. - Cách tưới phụ thuộc vào các nhóm cây trồng, các loại đất Hoạt động 3:4 phút - Thế nào là trạng thái cân bằng nước trong cây? - Khi nào cần tưới nước cho cây? - Để tưới nước cho cây ta cần trả lời được các câu hỏi nào? - Khi nào cần tưới nước cho cây? - Với một chế độ nước phù hợp thì có lợi như thế nào cho cây trồng? - Tưới nước cho cây như thế nào là hợp lí? - Cân bằng nước là sự tương quan giữa quá trình hấp thu nước và quá trình thoát nước - Khi A<B. - Khi nào cần tưới? lượng nước cần tưới là bao nhiêu? Cách tưới như thế nào? - Căn cứ vào các chỉ tiêu sinh lí về chế độ nước của cây trồng để xác định thời điểm cần tưới nước . - Lượng nước tưới phải căn cứ vào nhu cầu nước của từng loại cây, tính chất đất và điều kiện môi trường cụ thể. - Cách tưới phụ thuộc vào các nhóm cây trồng, các loại đất 3. Củng cố:3 phút Câu 1: Vì sao dưới bóng cây vào những ngày hè thì mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng? Cây thoát hơi nước làm mát không khí xung quanh. Câu 2: Cây trong vườn và cây trên đồi cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn? Vì sao? Cây trong vườn. Vì lớp cutin mỏng hơn nên thoát hơi nước mạnh hơn. 4. Dặn dò:2 phút - Trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK. - Chuẩn bị bài 3: + Các nguyên tố khoáng được rễ hấp thụ từ đất như thế nào? + Các nguyên tố khoáng giữa vai trò gì trong cấu trúc và các quá trình sinh lí của cây? Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng ký duyệt Giáo viên soạn Thái Thành Tài Ngày soạn: 12/8/2011 Tuần: 2 Tiết: 3 Bài 3. TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT I. Mục tiêu bài giảng: 1. Về kiến thức: - Nêu được vai trò của chất khoáng ở thực vật. - Phân biệt được các nguyên tố khoáng đại lượng và vi lượng. - Phân biệt được 2 cơ chế trao đổi chất khoáng (thụ động và chủ động) ở thực vật. - Nêu được 2 con đường hấp thụ nguyên tố khoáng: qua không bào, qua tế bào chất, qua thành tế bào và gian bào. - Trình bày được vai trò của các nguyên tố đại lượng, vi lượng . - Giải thích bằng hình vẽ 2 con đường dẫn truyền nước, các chất khoáng và chất hữu cơ trong cây. - Chứng minh được tính thống nhất và mối liên quan chặt chẽ giữa các quá trình trao đổi chất trong các cơ quan khác nhau của cây . 2. Về kỹ năng: - Kỹ năng quan sát . - Kỹ năng phân tích, tổng hợp. - Biết cách sử dụng phân bón hợp lí đối với cây trồng, môi trường và sức khỏe con người II. Phương pháp và phương tiện dạy học: 1. Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng. 2. Phương tiện: - SGK sinh học 11. - Hình 3.1, 3.2a, 3.2b, 3.3 SGK. III. Trọng tâm: Mục I IV. Nội dung và tiến trình lên lớp: 1. Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút). - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Câu 1: Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước qua lá Câu 2: Sự thoát hơi nước ở lá thực hiện nhờ con đường nào? Câu 3: Khí khổng có cấu trúc liên quan tới phản ứng đóng, mở của nước như thế nào? -Vào bài:Ở phần trước chúng ta đã biết được song song với quá trình hấp thụ nước thì các chất khoáng sẽ được vận chuyển vào cây.Vậy Các chất khoáng được vận chuyển bằng cách nào?Vai trò của chúng đối với cây trồng? Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 3: trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật I. Sự hấp thụ các nguyên tố khoáng: 1. Đặc điểm sự hấp thụ các nguyên tố khoáng - Các chất khoáng trong đất tồn tại dưới dạng hòa tan và phân li thành các ion. - Rễ hấp thụ khoáng dưới dạng ion - Rễ hút các chất khoáng có tính chọn lọc - Có sự hút bám trao đổi của rễ với dung dịch. -Rễ hấp thụ các ion khoáng bằng 2 cách :Hấp thụ chủ động và thụ động 2. Cơ chế hấp thụ khoáng ở rễ 1. Hấp thụ bị động: Hoạt động 1:20 phút - Các chất khoáng trong đất tồn tại ở dạng nào? - Sự hấp thụ các nguyên tố khoáng nhờ bộ phận nào là chủ yếu? - Nguyên tố khoáng được hấp thụ dưới dạng nào? - Sự hấp thụ các nguyên tố khoáng của rễ có đặc điểm gì? - Giải thích thí nghiệm ở trang 17: + Tại sao rễ cây có màu xanh? + Màu xanh của dung dịch CaCl 2 do đâu mà có? + Em có kết luận gì về quá trình này? - Quan sát hình 3.1 giải thích cơ chế hút bám trao đổi?(Rễ cây hấp thụ chất khoáng bằng cách nào) -Rễ cây hấp thụ chất khoáng bằng những cách nào? - Quan sát hình 3.2a 3.2b: Phân biệt cơ chế hấp thụ thụ động và - Các chất khoáng trong đất tồn tại dưới dạng hòa tan và phân li thành các ion. - Rễ cây. - Rễ hấp thụ khoáng dưới dạng ion - Rễ hút các chất khoáng có tính chọn lọc + Do phân tử mêtylen bám trên bề mặt rễ. + Rễ cây không cần mêtylen nên khi nhúng vào dung dịch CaCl 2 thì ion Ca 2+ và Cl - hút bảm vào rễ, đẩy các phân tử mêtylen vào dung dịch. - + Rễ hút các chất khoáng có tính chọn lọc. + Có sự hút bám trao đổi của rễ với dung dịch. - Hô hấp của rễ giải phóng CO 2 trong môi trường nước tạo H 2 CO 3 , phân li thành 2H + và CO 3 2- hút bám trên bề mặt rễ. Khi rễ tiếp xúc với hạt keo đất sẽ diễn ra quá trình hút bám trao đổi giữa ion H + với các ion khoàng bám trên bề mặt keo đất. -Có 2 cách :Hấp thụ chủ động và thụ động Điểm phân biệt Hấp thụ thụ động Hấp thụ chủ động Lượng khoáng được Ít hơn, xảy ra với một Nhiều hơn, xảy ra - Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao xuống thấp. (theo chiều gradien nồng độ)không tiêu tốn năng lượng - Các ion khoáng hút bám trên bề mặt keo đất và trên bề mặt rễ, trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất. 2. Hấp thụ chủ động : - Các chất khoáng vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao(ngược chiều gradien nồng độ) - Sự hấp thụ này cần năng lượng ATP (do hô hấp của rễ cung cấp ATP cho bơm proton hoạt động và các chất trung gian đóng vai trò là chất mang) * Ngoài rễ, lá cũng có thể hấp thụ được các chất khoáng. Là cơ sở để bón phân qua lá. II. Vai trò của các nguyên tố khoáng: 1. Vai trò của các nguyên tố đại lượng: - Nguyên tố chiếm lượng >100mg/kg chất khô. - VD: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg,… - Vai trò: + Cấu trúc trong tế bào. + Là thành phần của các đại phân tử (Protein, Lipit, axit nucleic,…). Các NT khoáng còn ảnh hưởng đến tính chủ động các chất khoáng. Bằng cách hoàn thành phiếu học tập: Điểm phân biệt Hấp thụ thụ động Hấp thụ chủ động Lượng khoáng được hấp thụ Cơ chế Nhu cầu NL - Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và các chất khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ? hấp thụ số nguyên tố khoáng. với phần lớn nguyên tố khoáng. Cơ chế - Tuân theo quy luật nồng độ: Các ion di chuyển từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp. - Không tuân theo quy luật nồng độ: các ion di chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến cao Các ion khoáng di chuyển phụ thuộc vào tính thấm chọn lọc của màng và do sự tham gia của chất mang. Nhu cầu NL Không cần năng lượng Cần năng lượng + Hô hấp tế bào tạo ra nguồn ATP cho mọi hoạt động sống. + Nếu quá trình hô hấp của rễ bị ngừng thì ATP sẽ không được tạo ra, dẫn đến quá trình hấp thụ chủ động sẽ ngừng và ảnh hưởng tới sự sống của cây.Mặc khác không có CO 2 trong môi trường nước tạo H 2 CO 3 , phân li thành 2H + và CO 3 2- hút bám trên bề mặt rễ. Thì sẽ không diễn ra quá trình hút bám trao đổi giữa ion H + với các ion khoàng bám trên bề mặt keo đất. -Lá chất hệ thống keo trong chất nguyên sinh. 2. Vai trò của các nguyên tố vi lượng và siêu vi lượng: - Nguyên tố vi lượng: + Chiếm lượng ≤ 100mg/kg chất khô. VD: B, Fe, Mn, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni,… + Vai trò: •Là thành phần của các enzim. •Hoạt hóa cho các enzim. •Có vai trò trong trao đổi chất. - Nguyên tố siêu vi lượng: Au, Ag, Pt, Hg, I,… có vai trò trong nuôi cấy mô. * Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu: + Gồm nguyên tố đại lượng, vi lượng. + Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. + Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào. + Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể. -Ngoài rễ, bộ phận nào của cây có khả năng hấp thụ chất khoáng? Hoạt động 2:16 phút - Thế nào là nguyên tố đại lượng, vi lượng? cho ví dụ? - Các nguyên tố đa lượng và vi lượng có vai trò như thế nào đối với cây trồng? * Các nguyên tố đại lượng và vi lượng được gọi là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu. - Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu? -Yêu cầu HS tham khảo bảng 3 về chức năng cụ thể cuae từng nguyên tô khoáng và biểu hiện của cây trồng khi thiếu các nguyên tố đó - Trả lời câu hỏi lệnh SGK: Quan sát hình 3.3 hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun lên lá các ion nào trong 3 loại ion dưới đây để lá cây xanh lại: Ca 2+ , Fe 3+ , Mg 2+ . - + Nguyên tố đại lượng: chiếm lượng >100mg/kg chất khô. VD: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg,… + Nguyên tố vi lượng: chiếm lượng ≤ 100mg/kg chất khô. VD: B, Fe, Mn, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni,… - +Cấu trúc trong tế bào. +Là thành phần của các đại phân tử (P,L,G).Các NT khoáng còn ảnh hưởng đến tính chất hệ thống keo trong chất nguyên sinh. + NT vi lượng là thành phần của các enzim. + Hoạt hóa cho các enzim. + Có vai trò trong trao đổi chất. + NT siêu vi lượng có vai trò trong nuôi cấy mô - + Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. + Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào. + Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể. - HS dựa vào bảng 3 trả lời. - ion Mg 2+ . 3. Củng cố: 3 phút - Sử dụng phần tóm tắt cuối bài để củng cố 3 nội dung cần nắm vững theo mục tiêu của bài học và vận dụng câu hỏi SGK để củng cố kiến thức . - Cơ chế hấp thụ các chất khoáng : phân biệt sự khác nhau giữa 2 cơ chế bị động và cơ chế chủ động - Về vai trò của NT khoáng : phân biệt vai trò của NT đại lượng , vi lương và siêu vi lượng - GV : yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4, 5 (SGK) + Tại sao nguyên tố vi lượng chỉ cần 1 lượng rất nhỏ đối với cơ thể thực vật? Nó không có vai trò cấu trúc mà chỉ có vai trò hoạt hóa enzim. + Tại sao quá trình hấp thụ nước và các chất khoáng liên quan chặt chẽ đến quá trình hô hấp của rễ? Hô hấp cung cấp ATP và chất mang, đều cần cho quá trình hấp thụ chủ động. Hô hấp giải phóng CO 2 trong môi trường nước tạo H 2 CO 3 → quá trình hút bám trao đổi. [...]... Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh - Cho biết: điểm bù, điểm bảo sáng để cường độ quang hợp bằng hòa ánh sáng là gì? cường độ hô hấp - Điểm bảo hòa ánh sáng: cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp cao nhất - Nếu trong cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc Hoạt động của HS - Sắc tố quang hợp hấp thu ánh sáng ở vùng ánh sáng nào? - Nếu trong cùng một cường độ chiếu sáng thì loại ánh sáng đơn... phổ ánh sáng - Ánh sáng là nhân tố cơ bản để tiến hành quang hợp Cường độ ánh sáng tăng → cường độ quang hợp tăng Cường độ ánh sáng tăng đến 1 giá trị nào đó thì cường độ quang hợp đạt giá trị cao nhất Giá trị đó gọi là điểm bảo hòa CO2 Vượt qua điểm bảo hòa thì cường độ quang hợp giảm Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp Điểm bảo hòa ánh sáng: cường độ ánh sáng... cực đại ở 25 – 35 0c - Cường độ quang hợp giảm mạnh khi nhiệt độ tiếp tục tăng sắc nào sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn? Vì sao? * Trong ngày thành phần quang phổ ánh sáng thay đổi: + Sáng và chiều: ánh sáng nhiều tia đỏ + Trưa: ánh sáng nhiều tia xanh tím * Dưới tán rừng chủ yếu ánh sáng khuếch tán tia đỏ giảm rõ rệt, nên cây phải phải nhiều diệp lục b để hấp thụ sánh sáng xanh tím *Ánh sáng đỏ xúc tiến... thu ánh sáng vùng đỏ và + Mô tả cấu tạo tế bào của 1 lá - Quan sát hình 7 .3 và cho biết: + Diệp lục hấp thu ánh sáng ở vùng ánh sáng nào? Và truyền năng lượng đến đâu? + Lá có dạng bản mỏng, luôn hướng bề mặt vuông góc với ánh sáng mặt trời để nhận được nhiều ánh sáng + Gồm: Lớp cutin, lớp tế bào biểu bì trên, lớp tế bào mô giậu, mô khuyết dưới giậu, hệ mạch dẫn, tế bào biểu bì dưới với khí khổng, lớp. .. lượng lớn khoáng và nitơ trên cơ sở ánh sáng nước kéo theo sự hút khoáng có liên quan chặt chẽ tới quá trình - Ánh sáng ảnh hưởng như thế nào - Khi có ánh sáng, khí khổng quang hợp, quá trình trao đổi nước đến quá trình thoát hơi nước? mở và diễn ra quá trình thoát của cây hơi nước ở lá Kéo theo sự hấp thu nước và muối khoáng ⇒ Ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ?... sáng đơn + Cường độ ánh sáng tăng → cường độ quang hợp tăng + Cường độ ánh sáng tăng đến 1 giá trị nào đó thì cường độ quang hợp đạt giá trị cao nhất Giá trị đó gọi là điểm bảo hòa CO2 + Vượt qua điểm bảo hòa thì cường độ quang hợp giảm + Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp + Điểm bảo hòa ánh sáng: cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp cao nhất - Vùng xanh... trình hô hấp - Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng trong bảo quản nông sản II Phương pháp và phương tiện dạy học: 1 Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng 2 Phương tiện: - SGK sinh học 11 - Hình 11. 1, 11. 2, 11. 3 SGK III Trọng tâm: Mục III IV Nội dung và tiến trình lên lớp: 1 Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Câu 1: Nêu các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất cây... Bài 5: Trao đổi khoáng và Nitơ ở Hoạt động 1: thực vật - Kể tên những nhân tố môi trường - Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm VI Ảnh hưởng của nhân tố môi ảnh hưởng đến quá trình trao đổi đất, độ pH đất, độ thoáng khí trường đến quá trình trao đổi khoáng và nơtơ ở thực vật? khoáng và nitơ ở thực vật: - Vai trò của ánh sáng với quang - Khi có ánh sáng thích hợp, 1 Ánh sáng: hợp và sự hút khoáng của rễ? quá trình... biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế - Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp khoa học, kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng - Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật trong sản xuất và thấy được triển vọng của năng suất cây trồng 2 Về kỹ năng: -Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo(ánh sáng đèn)có thể đảm bảo cho cây trồng đạt năng suất cao - Kỹ năng quan... sát hình 11. 2 và cho biết: - Hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng : - Hô hấp sáng là gì? khi cường độ ánh sáng cao, tỉ lệ - Hô hấp sáng xảy ra ở nhóm thực vật O2/CO2 xấp xĩ 10 lần nào? Trong điều kiện gì? - Hô hấp sáng xảy ra ở lục lạp - Hô hấp sáng xảy ra ở bào quan nào? và ty thể, vi thể của thực vật C3 - Nguồn gốc của axit glycôlic? - Hô hấp sáng không tạo ra năng - Mô tả quá trình diễn ra hô hấp sáng lượng . Phương tiện: - SGK sinh học 11. - Hình 3. 1, 3. 2a, 3. 2b, 3. 3 SGK. III. Trọng tâm: Mục I IV. Nội dung và tiến trình lên lớp: 1. Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút). - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Câu 1:. vật chất trong cơ thể. - HS dựa vào bảng 3 trả lời. - ion Mg 2+ . 3. Củng cố: 3 phút - Sử dụng phần tóm tắt cuối bài để củng cố 3 nội dung cần nắm vững theo mục tiêu của bài học và vận dụng câu. 2NO 2 + H 2 O → HNO 3 → H + + NO 3 - . * Protein → polipeptit → peptit → aa → -NH 2 → NH 3 . + Nitơ mất đi theo con đường nào? *Quá trình phản nitrat hóa do vi sinh vật kị khí thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao 3 cột theo chuẩn (Phần 1), Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao 3 cột theo chuẩn (Phần 1),