0

Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao 3 cột theo chuẩn (Phần 2)

86 7,635 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:52

CHƯƠNG II:CẢM ỨNG Bài 23: HƯỚNG ĐỘNGI. Mục tiêu bài giảng:1. Về kiến thức: Nêu được hướng động là vận động sinh trưởng hướng về phía tác nhân của môi trường do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ). Nêu được các kiểu hướng động. Phát biểu được khái niệm “cảm ứng ” và hướng động. Nêu được đặc điểm của cảm ứng ở thực vật Nêu được vai trò của hướng động đối với đời sống của cây2. Về kỹ năng:Giải thích được một số hiện tượng ứng động trong thiên nhiên ở động vậtLàm việc khoa học,hợp tác nhóm Ngày soạn: 21/10/2011 Tuần: 12 Tiết: 23 CHƯƠNG II:CẢM ỨNG Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG I. Mục tiêu bài giảng: 1. Về kiến thức: - Nêu được hướng động là vận động sinh trưởng hướng về phía tác nhân của môi trường do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ). - Nêu được các kiểu hướng động. - Phát biểu được khái niệm “cảm ứng ” và hướng động. - Nêu được đặc điểm của cảm ứng ở thực vật - Nêu được vai trò của hướng động đối với đời sống của cây 2. Về kỹ năng: -Giải thích được một số hiện tượng ứng động trong thiên nhiên ở động vật -Làm việc khoa học,hợp tác nhóm II. Phương pháp và phương tiện dạy học: 1. Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng. 2. Phương tiện: - SGK sinh học 11. - Hình 23.1; 23.2; 23.3 và 23.4 SGK. III. Nội dung và tiến trình lên lớp: 1. Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút). - Kiểm tra bài cũ: Không - Vào bài: -GV:Yêu cầu HS quan sát hình các chậu cây đạt tại các vị trí khác nhau và nhận xét sự sinh trưởng thân,cành,lá của từng chậu -HS: +Chậu a đặt ở cạnh cửa sổ:Thân cây non hướng về phía nguồn sáng +Chậu b đặt trong tối:cây non mọc vống lên và có màu vàng úa +Chậu c đặt ở ngoài sáng:Cây non mọc thẳng , khoẻ, có lá màu xanh -GV:Đó là những phản ứng của thực vật trước kích thích của môi trường,gọi là tính cảm ứng. Cảm ứng là gì?cơ chế của nó ra sao?Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời sau khi tìm hiểu bài 23 2. Nội dung bài mới: Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 23: Hướng Động I. Khái niệm: * Cảm ứng: Là phản ứng của sinh vật trước kích thích của môi trường. Cảm ứng ở TV khác cảm ứng ở ĐV. - Thực vật: Phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức kém da dạng - Động vật: Nhanh dễ nhận thấy, hình thức đa dạng - Có 2 hình thức: Hướng động (vận động định hướng) và ứng động (vận động cảm ứng). Hoạt động 1: -Cảm ứng ở SV là gì? -Cảm ứng ở thực vật khác với động vật như thế nào? * Thực vật sống cố định trên mắt đất, chúng tìm nguồn dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng bằng sự vận động hướng động. - Quan sát hình 23.2 và cho biết: + Biểu hiện của cây ở thí nghiệm này là gì? * Hiện tượng thí nghiệm này thể hiện tính hướng động của thực vật. -Dựa vào SGK trình bày -Thực vật:Phản ứng chậm,khó nhận thấy,hình thức kém da dạng -Động vật:Nhanh dễ nhận thấy,hình thức đa dạng + Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. - Hướng động là vận động sinh trưởng định hướng đối với kích thích từ một phía của tác nhân trong ngoại cảnh do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng tại hai phía của cơ quan (thân, rễ). - Vận động sinh trưởng có thể hướng tới nguồn kích thích (hướng động dương) hoặc tránh xa nguồn kích thích (hướng động âm). - Hướng động tỉ lệ thuận với cường độ kích thích. - Vận động hướng động được điều tiết nhờ hoạt động của hoocmon thực vật (auxin): *Cơ chế hoạt động của Auxin: -Là sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (thân, rể, lá, mầm…) - Auxin vận chuyển chủ động từ phía bị kích thích đến phía không bị kích thích. Lượng auxin nhiều kích thích sự kéo dài của tế bào. Phía không bị kích thích nồng độ auxin cao hơn , kích thích tế bào sinh trưởng nhanh hơn. -Ở thân: auxin nhiều sẽ kích thích sinh trưởng tế bào. -Ở rễ: auxin nhiều sẽ ức chế sinh trưởng tế bào. Auxin thích hợp sẽ kích thích sinh trưởng tế bào. II. Các kiểu hướng động: 1. Hướng đất (hướng trọng lực): - Thí nghiệm: - Tác nhân: trọng lực - Hình thức hướng đất: + Rễ: hướng đất dương + Thân, cành: hướng đất âm - Sự phân bố auxin không đều: + Ở rễ: * Mặt dưới có lượng auxin và axit abxixic nhiều nên ức chế sự sinh trưởng tế bào. * Mặt trên lượng auxin thích hợp kích thích sinh trưởng tế bào tế bào phân chia, lớn lên và kéo dài làm rễ quay xuống. + Ở thân: Mặt dưới có lượng + Thế nào là tính hướng động? + Ở TV có những hình thức hướng động nào? + Thế nào là hướng động âm, dương? + Ở thực vật không có hệ thần kinh, sự vận động sinh trưởng được điều tiết bởi yếu tố nào? - Cây bị nghiêng do gió bão có phải là hướng động không? * Lưu ý: auxin tập trung nhiều ở mặt trên và ở nơi ít ánh sáng. Hoạt động 2: - Ở TV có những kiểu hướng động nào? Quan sát hình 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 kết hợp thông tin SGK thảo luận nhóm 4 phút để hoàn thành nội dung phiếu học tập - Giải thích cơ chế của mỗi kiểu hướng động. * Auxin là hoocmon sinh trưởng kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào ở thân, nếu với lượng nhiều sẻ ức chế sự phân chia và kéo dài tế bào ở rễ. - Liên hệ: Rễ cây có tính hướng đất, để rễ cây ăn sâu vào đất thì cần phải làm đất tơi xốp và thoáng khí. + 2 hình thức: hướng động âm, hướng động dương. + HS trả lời. + Do hoocmon thực vật. - Không, cây bị nghiêng chủ yếu là do sức gió hoặc cây bị bật gốc thân nghiêng theo. - Hướng đất, hướng sáng, hướng nước, hướng hóa, hướng tiếp xúc. - Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập. Đại diện nhóm trả lời. auxin nhiều hơn mặt trên nên tế bào phân chia lớn lên và kéo dài, nên chồi ngọn quay lên trên. →Hướng đất (hướng trọng lực): Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của trọng lực (hướng về tâm quả đất). 2. Hướng sáng: - Thí nghiệm: - Tác nhân: ánh sáng - Hình thức hướng sáng: + Rễ: hướng sáng âm + Thân, cành: hướng sáng dương - Sự phân bố auxin không đều: + Rễ: Lượng auxin tập trung về phía ít ánh sáng và ức chế sự kéo dài tế bào làm rễ cong hướng tránh xa ánh sáng. + Thân: * Auxin vận chuyển chủ động về phía ít ánh sáng, nên lượng auxin nhiều và kích thích sự kéo dài tế bào. * AIA xâm nhập vào vách tế bào làm đứt các vách ngang cuae xenlulozo làm cho tế bào dãn dài ra. →Hướng sáng: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của ánh sáng. 3. Hướng nước: - Thí nghiệm: - Tác nhân: nước. - Hình thức hướng nước: + Rễ: hướng nước dương 4. Hướng hóa: - Thí nghiệm: - Tác nhân: hóa chất - Hoạt động hướng động: + Rễ: hướng hóa âm (chất độc), hướng hóa dương (chất có lợi) → Hướng hóa: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của hóa chất. 5. Hướng tiếp xúc - Hướng tiếp xúc: Phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của vật tiếp xúc với bộ phận của cây như giá đỡ tiếp xúc với tua cuốn hay thân leo tiếp * Để rễ cây hút nước và các chất cần thiết thì rễ cây còn có tính hướng nước và hướng hóa. - Quan sát hình 23.3, 23.4 và mô tả thí nghiệm. (thảo luận nhóm 2 trong 2 phút, 2 nhóm lớn cùng thảo luận 1 vấn đề) - Tại sao rễ có hình lượn sóng? - Liên hệ: Ỏ cây lúa lợi dụng tính hướng nước để ức chế chồi vô hiệu bằng cách rút nước giữa mùa (rễ ăn sâu hơn để lấy nước và chất ding dưỡng, hạn chế hút đạm, phân giải các chất trong điều kiện hiếu khí.) - Trình bày thí nghiệm về hướng hóa của rễ? - So sánh sự khác nhau ở 2 chậu trồng cây ở hình 23.4? * Ngoài ra ở cây trồng còn có hướng tiếp xúc khi gặp chướng ngại vật rắn.: + Tua cuốn bầu bí,: bình thường vươn thắng đến khi gặp chướng ngại vật thì cong lại và bò theo hình dạng vật chướng ngại. + Cây đậu, dây tơ hồng, dây bầu bí: uốn cong theo hình chướng ngại vật để vươn lên cao. - Quan sát hình, thảo luận nhóm, đại diện trả lời. - Rễ cây mọc theo hướng trong lực, sau đó do chậu có lỗ thủng nên rễ len qua để tìm nguồn nước, sau đó vẫn mọc đúng hướng. - Cách bổ trí thí nghiệm (hóa chất khác nhau), sự phát triển của rễ khác nhau. xúc với cọc leo. - Cơ chế chung của tính hướng ở thực vật: là do tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (rễ, thân, tua cuốn). Sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng như vậy chủ yếu là do sự phân bố nồng độ hoocmon sinh trưởng (auxin) không đồng đều tại hai phía của cơ quan. III. Vai trò hướng động trong đời sống thực vật: - Hướng động có vai trò giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển - Hướng nhiệt: cây hướng về nơi có nhiệt dodọ thích hợp nhất. Hoạt động 3: - Các kiểu hướng động có vai trò như thế nào đối với đời sống thực vật? - Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây. Cho ví dụ minh họa. - Hướng sáng âm và hướng đất dương của rễ cây có ý nghĩa gì đối với đời sống của cây? - Nêu vai trò của hướng nước và hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoáng và nước của cây? - Trong trồng trọt cần có những biện pháp kĩ thuật nào để cây trồng phát triển? - HS trả lời. - Tìm đến nguồn sáng để quang hợp. VD: cây đặt ở cửa sổ luôn hướng ra ngoài cửa sổ đón các tia sáng chiếu đến. - Đảm bảo rễ mọc vào đất để giữ cây và để hút nước và các chất khoáng có trong đất. - Nhờ có tính hướng hóa rễ cây luôn sinh trưởng về phía có nguồn nước và phân bón để trao đổi nước và chất dinh dưỡng. - Trồng cây đúng mật độ để đảm bảo có đủ ánh sáng để lá vươn theo ánh sáng. - Tưới nước ở rảnh làm rễ ăn rộng, khi nước thấm sâu rễ ăn sâu - Phối hợp các đặc điểm khi bón phân: Cây rễ chum bón nông, cây rễ chính ăn sâu bón sâu. 3. Củng cố: 3 phút - Yêu cầu học sinh đọc và ghi nhớ phần tóm tắt in nghiên ở cuối bài. - Sử dụng các câu hỏi SGK. 4. Dặn dò: 1 phút. - Xem lại bài. - Trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK. - Chuẩn bị bài 24: + Khái niệm, cơ chế hiện tượng ứng động. + Một số kiểu ứng động. Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng. + Giải thích cơ chế một số hiện tượng ứng động. -Trả lời câu lệnh trong SGK Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng ký duyệt Giáo viên soạn Thái Thành Tài Ngày soạn: 26/10/2011 Tuần: 12 Tiết: 24 Bài 24: ỨNG ĐỘNG I. Mục tiêu bài giảng: 1. Về kiến thức: - Nêu được khái niệm về ứng động. - Phân biệt được ứng động với hướng động - Phân biệt được bản chất ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng. - Nêu được một số ví dụ về ứng động không sinh trưởng. - Trình bày được vai trò của ứng động trong đời sống thực vật 2. Về kỹ năng: - Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp. - Làm việc theo nhóm. II. Phương pháp và phương tiện dạy học: 1. Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng. 2. Phương tiện: - SGK sinh học 11. - Hình 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 SGK. III. Nội dung và tiến trình lên lớp: 1. Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút). - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) GV:Khái niệm hướng động?Nguyên nhân cơ chế của hướng động là gì? -HS: *Là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xá định. * Nguyên nhân và cơ chế +Là sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (thân, rể, lá, mầm…) +Auxin vận chuyển chủ động từ phía bị kích thích đến phía không bị kích thích. Lượng auxin nhiều kích thích sự kéo dài của tế bào. Phía không bị kích thích nồng độ auxin cao hơn , kích thích tế bào sinh trưởng nhanh hơn. - Vào bài: Khi chạm tay vào lá cây trinh nữ điều gì xảy ra? Lá cụp xuống. Vận động cụp lá đó là hình thức ứng động. Vậy ứng động là gì? Có những kiểu ứng động nào, cơ chế ra sao, ta tìm hiểu bài 24. 2. Nội dung bài mới: Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài 24: Ứng Động I. Khái niệm: - Là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. - Cơ chế: + Thay đổi sức trương nước. + Co rút chất nguyên sinh. + Biến đổi quá trình sinh lí, sinh hóa theo nhịp điệu đồng hồ sinh học. - Hướng động (tác nhân kích thích từ một phía, hướng của phản ứng được xác định theo hướng tác nhân kích thích) và ứng động (tác nhân kích thích có thể từ mọi phía, hướng của phản ứng không xác định theo hướng tác nhân kích thích mà phụ thuộc vào cấu tạo của bản thân cơ quan). II. Các kiểu ứng động: 1. Ứng động không sinh trưởng: - Các vận động cảm ứng có liên quan đến sức trương nước của các miền chuyên hóa. - Các dạng ứng động không sinh trưởng: Ứng động sức trương (như vận động tự vệ), ứng động tiếp xúc và hóa ứng động (vận động bắt mồi). - Cơ chế: do sức trương nước, xảy ra sự lan truyền kích thích, có phản ứng nhanh ở các miền chuyên hóa Hoạt động 1: - Ứng động là gì? - Cơ chế chung của hiện tượng ứng động? - Cho biết điểm khác nhau giữa ứng động và hướng động? Hoạt động 2: - Hãy kể tên các kiểu ứng động của thực vật? -Thảo luận nhóm 3 phút,hoàn thành nội dung phiếu học tập * Các bộ phận của cây vươn tới quay về phía có ánh sáng, nước, phân bón,… đều do sức trương nước. Khi mất nước, Tb giảm sức căng, lá, lông, tua cuốn cụp xuống. - Quan sát hình 24.1 và cho biết: + Lá bình thường thì thể gối - Là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng - Cơ chế: + Thay đổi sức trương nước. + Co rút chất nguyên sinh. + Biến đổi quá trình sinh lí, sinh hóa theo nhịp điệu đồng hồ sinh học. Hướng động Ứng động - Tác nhân kích thích có định hướng - Phản ứng chậm -Nguyên nhân:do sự phân bố không đều của auxin - Tác nhân kích thích không định hướng - Phản ứng nhanh - Nguyên nhân: do sự thay đổi của môi trường sống (nhiệt độ, ánh sang,…) hoặc bên trong (sức trương tế bào, ) - Ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng. + Lá bình thường thể gối trương nước. của cơ quan. - Tác nhân: chấn động, va chạm cơ học. - Ví dụ: + Vận động tự vệ ở cây trinh nữ:  Hiện tượng: Khi chạm tay lên 1 lá cây trinh nữ thì tất cả các lá từ từ cụp xuống, cuống cụp xuống.  Giải thích: Lá khép xuống là do: Sự giảm sút sức trương của thể gối ở cuống lá và gốc lá chét. Vận chuyển ion K + đi ra khỏi không bào, giảm áp suất thẩm thấu, nước thẩm thaúa ra bên ngoài, gây sự mất nước.  Kết luận: Vận động tự vệ của cây trinh nữ liên quan đến sức trương nước. + Vận động ở cây bắt mồi:  Hiện tượng: Vúng đầm lầy, đất cát, nghèo muối natri, muối khoáng khác, thiếu đạm. Cây có lá biến dạng để bắt sâu bọ.  Cơ chế: Gai, tua, nắp,… nhạy cảm với va chạm. Khi con mồi chạm vào lá trương lực nước giảm → các gai, tua, lông cụp, nắp đậy lại giữ chặt con mồi. Các tuyến trên lông của lá tiết enzim phân giải protein của con mồi. Sau vài giờ nắp, gai, lông, tua trở lại bình thường.  Kết luận: Vận động bắt mồi ở thực vật là nhờ sức trương nước của tế bào. 2. Ứng động sing trưởng: Là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa). Thường là các vận động liên quan đến đồng hồ sinh học. a. Vận động quấn vòng: - Là hình thức vận động sinh trưởng do sinh trưởng không đồng đều, không phụ thuộc vào môi trường. - Vận động quấn vòng do sự di chuyển của đỉnh chóp của than leo hoặc các tua cuốn. Các tua cuốn tạo vòng giống nhau di chuyển liên tục xoay quanh trục của nó. trương nước hay mất nước? + Khi chạm tay vào lá thì hiện tượng gì xảy ra? Giải thích? - Vận động của cây trinh nữ liên quan đến cơ chế nào? - Tại sao khi chạm tay vào 1 lá nào đó thì tất cả các lá khác của cây đều cụp xuống nhưng chậm hơn? - Quan sát hình 24.2 và cho biết cách bắt mồi và tiêu hủy con mồi của cây ăn sâu bọ? (khi nào nắp bình, gai, lông khép lại, khi nào mở ra? Lúc này con mồi như thế nào) - Vận động bắt mồi liên quan đến cơ chế nào? - Ứng động sinh trưởng là gì? - Vận động ứng động này liên quan đến yếu tố nào? - Nêu vài VD về ứng động sinh trưởng ở TV. - Quan sát hình 24.3 và nhận xét hình dạng của vòng quấn? - Thế nào là vận động quấn vòng? + Khi chạm tay vào lá thì lá cụp xuống là do: Sự giảm sút sức trương của thể gối ở cuống lá và gốc lá chét. Vận chuyển ion K + đi ra khỏi không bào gây sự mất nước, giảm áp suất thẩm thấu - Liên quan đến sức trương nước. - Là do sự lan truyền kích thích (từ tế bào này sang tế bào khác) nhưng sự lan truyền này không định hướng. - HS. - Nhờ sức trương nước của tế bào - Là các vận động có liên quan đến sự phân chia và lớn lên của tế bào của cây, thường là vận động theo chu kì đồng hồ sinh học. - Ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, hoocmon - +Quấn vòng thực hiện theo chu kì. + Tua quấn có thể quay từ trái sang phải và ngược lại + Quấn theo hình dạng của vật thể bám. - Là hình thức vận động sinh - Hoocmon điều tiết: + Giberelin kích thích vận động. + Auxin: giúp kéo dài tế bào ở than (thường mặt tích lủy nhiều auxin hơn mặt trên) b. Vận động nở hoa: - Cảm ứng theo nhiệt độ: + Ở một số loài cây, vận động nở hoa thể hiện tính nhạy cảm rất rõ với nhiệt độ môi trường. + Ví dụ: Hoa huệ tây khi mang ra khỏi phòng lạnh có ánh sáng và nhiệt độ thích hợp → nở. Hoa mười giờ: nở lúc nhiệt độ 20- 25 0 C. Hoa tulip: (25 -30 0 C) tăng 3 0 C thì nở, giảm 1 0 C thì khép lại - Cảm ứng theo ánh sáng: + Ở một số loài hoa chúng nở hoặc khép lại tùy thuộc vào độ chiếu sáng. + Ví dụ: Hoa quỳnh, hoa dạ hương nở vào ban đêm. Hoa chua me đất nở vào lúc sáng sớm. + Giải thích: Vận động nở hoa do sự sinh trưởng không đều ở 2 phía hay bề mặt của các cơ quan sinh trưởng Vận động nở hoa liên quan đến sự dẫn truyền auxin và trạng thái cân bằng hoocmon. c. Vận động ngủ, thức: - Là sự vận động của cơ quan thực vật theo chu kì nhịp điệu động hồ sinh học, theo điều kiện môi trường. - Hiện tượng: + Lá cây họ đậu, họ chua me xòe ra khi kích thích và khép lại khi ngủ theo ánh sáng, nhiệt độ. + Chồi ngủ khi điều kiện bất lợi. + Hạt ngủ: hoạt động giảm sút. - Nguyên nhân: + Điều kiện sống thay đổi. + Tích lũy chất ức chế sinh trưởng (axit apxixic), giảm hàm lượng auxin, giberelin. - Kết luận: Sự ngủ của thực vật là phản ứng thích nghi của cây và trở thành 1 đặc tính của loài. - Yếu tố nào chi phối sự vận động quấn vòng? - Hãy cho biết các hiện tượng nở hoa trong thực tế? - Sự nở hoa liên quan đến yếu tố nào? - Nêu vài VD về vận động nở hoa theo nhiệt độ và ánh sáng. - Thế nào là vận động thức ngủ của thực vật? bao gồm những hình thức nào? - Nêu VD về các hiện tượng thức ngủ ở thực vật? - Nguyên nhân sự ngủ nghỉ của thực vật là gì? - Trong thực tiễn sản xuất có biện pháp nào để kéo dài hay đánh thức trưởng do sinh trưởng không đồng đều, không phụ thuộc vào môi trường - Hoocmon điều tiết: + Giberelin kích thích vận động. + Auxin: giúp kéo dài tế bào ở than (thường mặt tích lủy nhiều auxin hơn mặt trên) - Liên quan đến ánh sáng và nhiệt độ. - Là sự vận động của cơ quan thực vật theo chu kì nhịp điệu động hồ sinh học, theo điều kiện môi trường. - + Lá cây họ đậu, họ chua me xòe ra khi kích thích và khép lại khi ngủ theo ánh sáng, nhiệt độ. + Chồi ngủ khi điều kiện bất lợi. + Hạt ngủ: hoạt động giảm sút. - + Điều kiện sống thay đổi. + Tích lũy chất ức chế sinh trưởng (axit apxixic), giảm hàm lượng auxin, giberelin - Sử dụng hóa chất, nhiệt độ. - Ví dụ: + Bảo quản hạt trong kho III. Vai trò: Giúp cây thích nghi đa dạng với biến đổi môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh hay chậm theo nhịp điệu sinh học. IV. Ứng dụng: Người ta có thể ứng dụng vào thực tiễn để điều khiển nở hoa, đánh thức chồi. chồi ngủ? cho ví dụ? Hoạt động 3: - Điều gì xảy ra khi lá của các cây sống vùng đất nghèo dinh dưỡng không biến dạng để bắt sâu bọ, sử dụng chất dinh dưỡng của chúng? - Nếu không có sự rụng lá vào mùa đông giá lạnh thì sự sống của cây như thế nào? - Vậy cảm ứng của thực vật có vai trò như thế nào? - Trong thực tế con người đã lợi dụng khả năng cảm ứng của thực vật để phục vụ lợi ích của mình như thế nào? - Hãy cho biết một số biện pháp thúc đẩy nở hoa, đánh thức chồi ngủ. lạnh, phơi khô… + Dùng nước nóng, clorofoc, giberelin để đánh thức chồi ngủ,… - Cây không lấy được dinh dưỡng mặc dù rễ có thể ăn sâu. Vì vậy lá phải biến dạng để bắt sâu bọ và sử dụng nguồn dinh dưỡng chủ yếu từ chúng. - Mùa đông nhiệt độ thấp, khô hanh, sự thoát hơi nước rất mạnh, nếu lá vẫn còn thì sự thoát hơi nước qua lá sẽ làm cho cây bị rối loạn, mất cân bằng sinh lý và chết. - HS - Tạo sự đa dạng sinh giới. Bảo quản hay kích thích hạt trong sản xuất. 3. Củng cố: 3 phút Câu 1: Vận động khép lá ở cây trinh nữ có cơ chế giống với vận động nào sau đây? a. Quấn vòng của tua cuốn. b. Bắt mồi ở cây ăn sâu bọ. c. Rễ cây mọc về phía nguồn nước. d. Mở cánh hoa của cây họ cúc. Câu 2: ở thực vật hạt ngủ là hiện tượng: a. Hạt chậm nảy mầm sau khi được cung cấp các yếu tố phù hợp. b. Hạt chỉ nảy mầm khi có tác động của chất kích thích. c. Hạt không nảy mầm ngay mà đợi phải có thời gian chin sinh lí của phôi mới nảy mầm. d. Phôi của hạt không phát triển sau khi nước xâm nhập vào hạt. Câu 3: Sự thay đổi áp suất trương nước làm chuyển động lá là do: a. thay đổi vị trí vô sắc lạp. b. Thay đổi cấu trúc phitocrom. c. Thay đổi nồng độ K + . d. Thay đổi vị trí lông hút. *Về nhà hoàn thành nội dung phiếu HT Tiêu chí so sánh HƯỚNG ĐỘNG ỨNG ĐỘNG Khái niệm Đặc điểm Tác nhân Cơ chế Ví dụ 4. Dặn dò: 1 phút. - Xem lại bài. - Trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK. - Chuẩn bị bài 25: Nhận dụng cụ thí nghiệm, tiến hành bố trí thí nghiệm trên đậu xanh trước 1 tuần. Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng ký duyệt Giáo viên soạn Thái Thành Tài Ngày soạn: 3/11/2011 Tuần: 13 Tiết: 26 Bài 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. Mục tiêu bài giảng: 1. Về kiến thức: - Nêu được định nghĩa về cảm ứng. - Phân biệt được cảm ứng ở động vật với cảm ứng ở động vật. - Trình bày được sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau. -Phân biệt được cảm ứng ở động vật chưa có hệ thần kinh,hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch - Sự tiến hóa của tổ chức TK và hình thức cảm ứng ở các nhóm ĐV từ thấp đến cao trên bậc thang tiến hóa. 2. Về kỹ năng: - Kỹ năng quan sát hình, so sánh -Kỹ năng diễn đạt trước tập thể. -Phân tích-tổng hợp II. Phương pháp và phương tiện dạy học: 1. Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá [...]... đáp + Khám phá + Diễn giảng 2 Phương tiện: - SGK sinh học 11 - Hình 31 .1, 31 .2, 31 .3, 31 .4, 31 .5, 31 .6 SGK III Nội dung và tiến trình lên lớp: 1 Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Câu 1: Tập tính là gì? Câu 2: Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được? - Vào bài: (1 điểm)Ở động vật có tập tính bẩm sinh và tập tính học được, tập tính hỗn hợp Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm... phương tiện dạy học: 1 Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng 2 Phương tiện: - SGK sinh học 11 - Hình 34 .1, 34 .2, 34 .3 SGK III Nội dung và tiến trình lên lớp: 1 Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra bài cũ :3 phút Trình bày ứng dụng tập tính của động vật trong chăn nuôi và nông nghiệp -Vào bài: (1 phút) Cho học sinh xem phim về sinh trưởng và phát triển của cây cà chua .Sinh trưởng và phát... so sánh -Diễn đạt trước tập thể -Làm việc theo nhóm 3 Về thái độ: - Hiểu được bản chất của điện tế bào - là cơ sở giải thích các hiện tượng sinh lí II Phương pháp và phương tiện dạy học: 1 Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng 2 Phương tiện: - SGK sinh học 11 - Hình 28.1, 28.2, 28 .3, 28.4, 28.5 SGK III Nội dung và tiến trình lên lớp: 1 Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra bài cũ: (3 phút)... luyện kỹ năng quan sát, so sánh, tổng hợp -Giáo dục ý thức ứng dụng các hiểu biết về tập tính động vật vào đời sống và sản xuất II Phương pháp và phương tiện dạy học: 1 Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng 2 Phương tiện: - SGK sinh học 11 III Nội dung và tiến trình lên lớp: 1 Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Câu 1: Phân tích tập tính sinh sản ở động vật, cho ví... a Tập tính sinh sản b Tập tính kiếm ăn- săn mồi c Tập tính di cư d Tập tính bảo vệ vúng lãnh thổ 4 Dặn dò: 1 phút - Xem lại bài Trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK -Chuẩn bị bài 33 :Đoạn phim tập tính của động vật sưu tập được, bài thu hoạch Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng ký duyệt Giáo viên soạn Thái Thành Tài Ngày soạn: 3/ 12/2 011 Tuần: 20 Tiết: 36 CHƯƠNG III SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN A- SINH TRƯỞNG... kịch) + Báo cáo theo nhóm Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng ký duyệt Giáo viên soạn Thái Thành Tài Ngày soạn: 27 /11/ 2 011 Tuần: 16 Tiết: 32 Bài 32 : TẬP TÍNH (TT) I Mục tiêu bài giảng: 1 Về kiến thức: - Nêu được một số tập tính bẩm sinh và học được ở người - Tìm được những ví dụ về con người sử dụng một số tập tính của động vật trong chăn nuôi, nông nghiệp, trong đời sống (biện pháp đấu trang sinh học) - Nêu được... cuối bài trong SGK - Chuẩn bị bài 30 + Định nghĩa tập tính, phân biệt các loại tập tính ở ĐV + Cơ sở TK của tập tính + Tại sao ở ĐV có HTK dạng lưới và chuỗi hạch thì phần lớn tập tính là bẩm sinh + Tại sao ở người và ĐV có HTK phát triển thì phần lớn tập tính là học được Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng ký duyệt Giáo viên soạn Thái Thành Tài Ngày soạn: 18 /11/ 2 011 Tuần: 15 Tiết: 30 Bài 30 : TẬP TÍNH I Mục tiêu... câu hỏi cuối bài trong SGK - Chuẩn bị bài 31 + Sưu tầm hình ảnh, hoặc đoạn phim về tập tính (có thể diễn kịch) + Tìm hiếu và cho ví dụ cụ thể về tập tính của các động vật Rút kinh nghiệm: Tổ trưởng ký duyệt Giáo viên soạn Thái Thành Tài Ngày soạn: 23 /11/ 2 011 Tuần: 16 Tiết: 31 Bài 31 : TẬP TÍNH (TT) I Mục tiêu bài giảng: 1 Về kiến thức: - Trình bày được một số hình thức học tập chính ở động vật - Nêu... tính: - Tập tính bẩm sinh: ăn uống, sinh sản,… - Tập tính học được: thông qua giảo dục học tập và rèn luyện đã xây dựng được tập tính mới, thói quen tốt, khả năng kiềm chế, không thể hiện tập tính bẩm sinh không phù hợp Hoạt động 1:10 phút - Ở người cũng có tập tính bẩm sinh và tập tính học được Tập tính ở người khác tập tính ở động vật như thế nào? - Cho ví dụ về tập tính bẩm sinh và học được ở người?... kinh 2 Về kỹ năng: -Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp -Diễn đạt trước tập thể -Làm việc theo nhóm II Phương pháp và phương tiện dạy học: 1 Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng 2 Phương tiện: - SGK sinh học 11 - Hình 29 SGK III Nội dung và tiến trình lên lớp: 1 Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Câu 1: Điện thế nghỉ là gì? Cơ chế hình thành điện thế nghỉ? Câu 2: Sự lan . 1. Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng. 2. Phương tiện: - SGK sinh học 11. - Hình 23. 1; 23. 2; 23. 3 và 23. 4 SGK. III. Nội dung và tiến trình lên lớp: 1. Chuẩn bị: - Ổn định lớp (1. sát hình 23. 1, 23. 2, 23. 3, 23. 4 kết hợp thông tin SGK thảo luận nhóm 4 phút để hoàn thành nội dung phiếu học tập - Giải thích cơ chế của mỗi kiểu hướng động. * Auxin là hoocmon sinh trưởng. rút chất nguyên sinh. + Biến đổi quá trình sinh lí, sinh hóa theo nhịp điệu đồng hồ sinh học. - Hướng động (tác nhân kích thích từ một phía, hướng của phản ứng được xác định theo hướng tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao 3 cột theo chuẩn (Phần 2), Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao 3 cột theo chuẩn (Phần 2),

Từ khóa liên quan