0

Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao

111 7,045 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:29

CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNGA.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬTBài 1: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬTI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1. Kiến thức: Học sinh phải giải thích được đặc điểm phát triển, cấu tạo cuả hệ rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng. Học sinh phải mô tả được cơ chế hút ở rễ và vận chuyển nước ở thân. Giải thích được các con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ cuả rễ, từ mạch gỗ cuả rễ lên mạch gỗ cuả thân và lên mạch gỗ cuả lá. Học sinh giải thích được một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến quá trình hút nước.2. Kỹ năng: Phát triển năng lực quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá. Rèn luyện kỷ năng thực hành, kỹ năng làm việc độc lập với SGK.3. Thái độ: Hình thành thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng cuả sinh giới. Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT Bài 1: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Học sinh phải giải thích được đặc điểm phát triển, cấu tạo cuả hệ rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng. - Học sinh phải mô tả được cơ chế hút ở rễ và vận chuyển nước ở thân. - Giải thích được các con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ cuả rễ, từ mạch gỗ cuả rễ lên mạch gỗ cuả thân và lên mạch gỗ cuả lá. - Học sinh giải thích được một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến quá trình hút nước. 2. Kỹ năng: - Phát triển năng lực quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá. - Rèn luyện kỷ năng thực hành, kỹ năng làm việc độc lập với SGK. 3. Thái độ: Hình thành thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng cuả sinh giới. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Tranh vẽ hình từ 1.1 đến 1.5 SGK - Phương pháp: Sau khi gợi ý HS trao đổi về vai trò cuả nước đối với đời sống thực vật và khái quát về quá trình trao đổi nước ở một cây cụ thể. GV sử dụng hình ở SGK để tổ chức hoạt động cho HS, nếu có điểu kiện thì hướng dẫn cho HS làm 2 thí nghiệm về rỉ nhựa và ứ giọt từ đó tìm hiểu đầy đủ về áp suất rễ. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động cuả thầy Hoạt động cuả trò Nội dung cơ bản - Hãy trình bày vai trò chung cuả nước đối với thực vật? - Trao đổi nước ở thực vật bao gồm những quá trình nào? - Trong cây có những dạng nước chính nào? Vai trò? - Vai trò cuả trao đổi nước là gì? GV nói thêm các dạng nước trong đất: - Nước tự do: nước trọng lực (cây hút dễ dàng nhưng cũng dễ rút xuống các tầng sâu cuả đất) và nước mao dẫn (cây dễ sử dụng nhất) - Nước liên kết: nước ngậm (bám trên bề mặt keo, cây - Trao đổi nước ở TV bao gồm 3 quá trình: Hấp thụ nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. - Các quá trình này có mối quan hệ khăng khít với nhau tạo nên trạng thái cân bằng nước cần thiết cho sự sống cuả TV. - HS nghiên cứu SGK và trả lời. 1. Các dạng nước trong cây và vai trò cuả nó - Trong cây có 2 dạng nước chính: nước tự do và nước liên kết. - Nước tự do: chứa trong các thành phần cuả tế bào, trong các khoảng gian bào, trong các mạch dẫn… không bị hút bởi các phân tử tích điện hay dạng liên kết hoá học. Vai trò: làm dung môi, làm giảm nhiệt độ cuả cơ thể khi thoát hơi nước, tham gia một số quá trình trao đổi chất, đảm bảo độ nhớt cuả chất NS, giúp quá trình TĐC diễn ra bình thường trong cơ thể. - Nước liên kết: liên kết với các phần tử khác trong tế bào. Mất các đặc tính lí, hoá , sinh học cuả nước. Vai trò: đảm bảo độ bền vững cuả hệ thống keo trong chất nguyên sinh cuả tế bào. 2. Nhu cầu nước đối với thực vật Cây cần một lượng nước rất lớn trong suốt đời sống cuả nó. VD: Một cây ngô tiêu thụ 200kg 1 Tiết:1 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương không hấp thụ được) và nước màng (khá linh động, cây hấp thụ được nhưng khó khăn) - Trình bày VD về vai tyrò cuả nước đối với thực vật? nước, một hécta ngô trong suốt thời kỳ sinh trưởng đã cần tới 8000 tấn nước. Để tổng hợp 1g chất khô, các cây khác nhau cần từ 200g đến 600g nước. - Cơ quan hút nước cuả cây là gì? - Quan sát hình 1.1 và 1.2 - Trình bày các đặc điểm cuả lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước cuả rễ? - Nêu các dạng nước trong đất và cây hấp thụ dạng nước nào? - Dựa vào hình 1.2 hãy cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ? - GV thêm: gồm: + Gđ nước từ đất vào lông hút. + Gđ nước từ lông hút vào mạch gỗ (xilem) cuả rễ. (Tế bào lông hút tế bào nhu mô vỏ nội bì  mâch gỗ) + Gđ nước bị đẩy từ mạch gỗ cuả rễ lên mạch gỗ cuả thân. - Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ thể hiện ở hiện tượng nào? - Tại sao nói hiện tượng ứ giọt - Thực vật thuỷ sinh: hấp thụ nước từ môi trường xung quanh bề mặt các tế bào biểu bì cuả cây. - Thực vật trên cạn: hấp thụ nước dạng lỏng từ đất qua bề mặt tế bào biểu bì cuả rễ. - Để hấp thụ nước, tế bào lông hút có đặc điểm cấu tạo và sinh lý phù hợp với chức năng nhận nước từ đất: + Thành tế bào mỏng, không thấm cutin (không có lớp mcutin). + Chỉ có một không bào trung tâm lớn. + Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp cuả rễ mạnh. - Nước tự do (nước mao dẫn, nước ngầm) - Nước liên kết (nước ngậm trên bề mặt keo đất và nước tẩm trong keo đất)  Cây hấp thụ được dạng nước tự do và một phần dạng nước liên kết (nước liên kết không chặt và ở thể lỏng). - HS nghiên cứu và trả lời. Cơ chế thẩm thấu: nước đi từ nới có áp suất thẩm thấu thấp đến nơi có áp suất thẩm thấu cao (từ thế nước cao đến thế nước thấp). + Hiện tượng rỉ nhựa. + Hiện tượng ứ giọt. - Vì những cây này thường thấp, dễ bị tình trạng bảo hoà hơi nước và áp suất rễ 1. Đặc điểm cuả bộ rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước - Cơ quan hút nước cuả cây là rễ. - Bộ rễ do nhiều loại rễ tạo thành, trên mỗi mm2 bề mặt rễ lại có tới hàng trăm lông hút (hình thành từ tế bào biểu bì rễ) - Các dạng nước tự do và dạng nước liên kết không chặt có trong đất được lông hút hấp thụ một cách dễ dàng nhờ sự chênh lệch về áp suất thầm thấu. 2. Con đường hấp thụ nước ở rễ Hai con đường: - Con đường qua thành tế bào – gian bào. - Con đường qua chất nguyên sinh – không bào. 3. Cơ chế dòng nước một chiều từ đất vào rễ lên thân - Nước từ đất vào lông hút rồi vào mạch gỗ cuả rễ theo cơ chế thẩm thấu. - Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ. Hiện tượng rỉ nhựa và hiện tượng ứ giọt. 2 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và ở những cây thân thảo? đủ mạnh để đẩy nước từ rễ lên lá cây gây ra hiện tượng ứ giọt. - Đọc SGK mục III.1 và cho biết đặc điểm cuả con đường vận chuyển nước ở thân? - Mạch rây: là cột các tế bào hình trụ nối đầu cuối với nhau, vách cuối cuả các tế bào này bị thủng thành các lỗ rộng tạo nên phiến rây. - Mạch gỗ: các tế bào nối đầu cuối với nhau, các yếu tố mạch mất đi hoàn toàn và biến thành một ống liên tục. - Quan điểm hiện nay vẫn cho rằng có 2 con đường dẫn truyền: + Nước, muối khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ (xilem). + Các chất hữu cơ từ lá xuống rễ theo mạch rây (phlôem). 1. Đặc điểm cuả con đường vận chuyển nước ở thân - Nước và các chất khoáng hoà tan trong nước được vận chuyển theo một chiều từ rễ lên lá. - Chiều cuả cột nước phụ thuộc vào chiều dài cuả thân cây. 2. Con đường vận chuyển nước ở thân - Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu bằng con đường qua mạch gỗ từ rễ lên lá. - Tuy nhiên, nước cũng có thể vận chuyển theo chiều từ trên xuống ở mạch rây hoặc vận chuyển từ mạch gỗ sang mạch rây hoặc ngược lại. 3. Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước trong thân - Lực hút cuả lá (do quá trình thoát hơi nước) - Lực đẩy cuả rễ (do quá trình hấp thụ nước) - Lực trung gian (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn tạo thành dòng nước liên tục). D) Củng cố N5- Yêu cầu học sinh nêu cơ chế hấp thụ thụ động và chủ động. N5- đặc điểm của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ Trắc nghiệm: Câu 1: cây sống thủy sinh hấp thụ nước của môi trường bằng cấu trúc nào của nó? a. Lông hút của rễ chính b. Miền sinh trưởng của rễ c. Qua bề mặt các TB biểu bì của cây d. Lông hút của các rễ bên Câu 2: Nước từ đất vào tb lông hút của rễ theo cơ chế nào sau đây? a. Cơ chế tích cực, đòi hỏi có sự cung cấp năng lượng b. Di chuyển từ môi trường ưu trương sang mt nhược trương c. Di chuyển nơi có áp suất thẩm thấu cao sang nơi có áp suất thẩm thấu thấp d. Cơ chế bị động không cần cung cấp năng lượng Câu 3: Lông hút của rễ phát triển từ lọai tb nào sau đây? a. Tb biểu bì b. Tb vỏ ở rễ c. Tb mạch gỗ ở rễ d. Tb nội bì Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về tb lông hút của rễ? a. thành tb mỏng b. tb không có thấm cutin c. nằm sau (trong) lớp tb biểu bì của rễ d. có ASTT cao hơn ASTT trong đất Câu 5: Động lực tạo nên sự vận chuyển nước và ion ở đầu dưới của mạch gỗ của thân là: 3 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương a. AS của rễ b. Sự thóat hơi nước của lá c. Sự trương nước của các tb khí khổng d. Họat động hô hấp mạnh của rễ Câu 6: Nước vận chuyển một chiều từ lông hút vào mạch gỗ của rễ là do: a. Thế nước giảm dần từ lông hút đến mạch gỗ của rễ b. Thế nước tăng dần từ lông hút đến mạch gỗ của rễ c. Sự chênh lệch về sức hút theo hướng giảm dần từ ngòai vào trong d. Sự chênh lệch về thế nước và sức hú nước Câu 7: Hai con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ là: a. Con đường qua gian bào và con đường qua các tb b. Con đường qua gian bào và con đường qua các tbc của các tb c. Con đường qua các chất nguyên sinh và con đường thành tb d. Con đường qua gian bào và qua không bào Câu 8: Các ion khoáng được cây hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào a. Cơ chế chủ động b. cơ chế bị động c. cơ chế chủ động có cung cấp năng lượng d. cơ chế bị động và chủ động cần có cung cấp năng lượng E.) Dặn dò: Trả lời câu hỏi cuối bài vào vở. - Đọc SGK bài tiếp theo. F) Bổ sung bài giảng: 4 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (tiếp theo) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Học sinh minh họa được ý nghĩa cuả quá trình thoát hơi nước. - Học sinh trình bày được 2 con đường thoát hơi nước ở lá cùng với đặc điểm cuả nó. - Học sinh mô tả được các phản ứng đóng mở khí khổng. - Học sinh giải thích được cơ sở khoa học cuả việc tưới nước hợp lý co cây trồng. 2. Kỹ năng: - Phát triển năng lực quan sát, phân tích, khái quát hoá. - Rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc độc lập với SGK. 3. Thái độ: Hình thành thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng cuả sinh giới. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Hình 2.1 và hình 2.2 SGK - Phương pháp: Kết hợp giảng giải + trực quan + vấn đáp III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: CH1: CH2: 3. Bài mới: Hoạt động cuả thầy Hoạt động cuả học sinh Nội dung bài học Macximôp – Nhà sinh lí thực vật người Nga đã viết: “thoát hơi nước là tai hoạ tất yếu cuả cây”. - Hãy giải thích, tại sao thoát hơi nước là “tai hoạ” và tại sao thoát hơi nước là “tất yếu”? - Vậy tại sao cây phải thoát hơi nước? GV: Một số nhóm cây ở vùng khô hạn, do khó lấy nước được từ đất, để tiết kiệm nước đến mức tối đa nhóm cây này phải đóng khí khổng ban ngày và quá trình cố định CO2 phải tiến hành vào ban đêm. - Thoát hơi nước ở lá qua những con đường nào? - Sự thoát hơi nước qua con đường nào là chủ yếu? GV: Số lượng khí khổng trên bề mặt lá là rất lớn. Mỗi mm2 lá có tới hàng trăm khí khổng và mặc dù diện tích cuả toàn bộ khí khổng chỉ chiếm gần - Thoát hơi nước là tai hoạ: Trong quá trình sống, TV phải mất đi một lượng nước quá lớn -> phải hấp thụ một lượng nước lớn hơn lượng nước mất đi -> khó khăn cho cây trong quá trình sống. - Thoát hơi nước là cần thiết: + Là động lực hút nước + Điều hoà nhiệt độ + Thoát nước khí khổng mở, giúp TV hút CO 2 đảm bảo cho quá trình QH. - HS nghiên cứu SGK để trả lời. - Sự thoát hơi nước qua khí không là con đường chủ yếu. 1. Ý nghĩa sự thoát hơi nước - Thoát hơi nước là động lực trên cuả quá trình hút nước. - Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt lá. - Khi thoát hơi nước thì khí khổng mở, đồng thời khí CO2 sẽ đi từ khí khổng vào lá , đảm bảo cho quá trình quang hợp thực hiện bình thường. 2. Con đường thoát hơi nước ở lá a) Con đường qua khí khổng Đặc điểm: - Vận tốc lớn - Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. b) Con đường qua bề mặt lá – qua cutin Đặc điểm: - Vận tốc nhỏ - Không được điều chỉnh 3. Cơ chế điều chỉnh thoát hơi nước. 5 Tiết:2 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương 1% diện tích cuả lá nhưng lượng hơi nước thoát qua khí khổng vẫn lớn gấp nhiều lần lượng nước thoát qua bề mặt lá (qua lớp cutin). - Nếu chuyển cây từ bóng tối ra ngoài sáng thì khí khổng mở và ngược lại. Vậy nguyên nhân gây ra sự đóng mở khí khổng là gì? - Một số cây khi thiếu nước (bị hạn) khí khổng cũng đóng lại để tránh sự thoát hơi nước. * Axit abxixic tăng lên -> ức chế sự tổng hợp enzim amilaza -> ngừng sự thuỷ phân tinh bột -> giảm hàm lượng các chất có hoạt tính thẩm thấu -> kk đóng. - Quả bóng cao su có chỗ dày chỗ mỏng, khi thổi khí vào bóng thì chỗ nào sẽ căng ra trước? - Quan sát hình 2.1, hãy mô tả cấu trúc cuả tế bào khí khổng, từ đó trình bày cơ chế đóng mở khí khổng? GV: Quá trình thoát hơi nước ở lá được điều chỉnh rất tinh tế bằng cơ chế đóng mở khí khổng, đã tạo ra một lực hút rất lớn kéo cột nước từ rễ lên lá. - Vậy sự TĐ nước ở TV được thực hiện bằng những quá trình nào? Nguyên nhân sự đóng mở khí khổng: - Ánh sáng làm đóng ở khí khổng - Thiếu nước hàm lượng axit abxixic tăng lên khí khổng đóng lại - Phản ứng mở quang chủ động là phản ứng mở khí khổng chủ động lúc sáng sớm khi Mặt Trời mọc hoặc khi chuyển từ tron tối ra ngoài sáng. - Phản ứng thuỷ chủ động là phản ứng đóng khí khổng chủ động vào những giờ ban trưa khi cây mất một lượng nước lớn (quá 15%) hoặc khi cây gặp hạn không lấy được nước. - Phản ứng đóng và mở thuỷ bị động: khi tb bào hoà (sau khi mưa) các tb biểu bì quanh khí khổng tăng thể tích, ép lên các tb làm khe khí khổng khép lại một cách bị động. Khi tb lân cận mất nước, thể tích các tb này giảm không ép lên các tb kk và kk mở ra - Chổ mỏng căng ra trước. - HS nghiên cứu hình và trả lời. - Trao đổi nước ở TV bao gồm 3 quá trình: Hấp thụ nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. a) Các phản ứng đóng mở khí khổng: - Phản ứng mở quang chủ động - Phản ứng đóng thủy chủ động b) Cơ chế đóng mở khí khổng: Khí khổng gồm có 2 tế bào đóng (tb kèm). Mép trong cuả tế bào khí khổng rất dày, mép ngoài mỏng, do đó: - Khi tế bào khí khổng trương nước khí khổng mở rất nhanh. - Khi tế bào khí khổng mất nước khí khổng đóng lại cũng rất nhanh. * Nguyên nhân: + Khi cây chiếu sáng, lục lạp trong tế bào tiến hành QH làm thay đổi nồng độ CO2 và pH. Kết quả, hàm lượng đường tăng -> tăng áp suất thẩm thấu trong tế bào -> 2 tế bào khí khổng hút nước và khí khổng mở ra. + Hoạt động cuả các bơn iôn ở tế bào khí khổng -> làm thay đổi áp suất thẩm thấu và sức trương nước cuả tế bào. + Khi cây bị hạn, hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng lên -> kích thích các bơm iôn hoạt động -> các kênh iôn mở -> các iôn bị hút ra khỏi tế bào khí khổng -> áp suất thẩm thấu giảm -> sức trương nước giảm -> khí khổng đóng. - Ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi nước cho cây? - Nhiệt độ ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước cuả lá như thế nào? - Nhiệt độ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và hoạt động hô hấp cuả rễ như thế nào? Nhiệt độ ảnh hưởng tới cả 2 quá trình: hấp thụ nước ở rễ và thoát hơi nước ở lá. + Nhiệt độ đất: 1. Ánh sáng Là tác nhân gây mở khí khổng 2. Nhiệt độ Nhiệt độ ảnh hưởng tới cả 2 quá trình: hấp thụ nước ở rễ và thoát hơi nước ở lá. 6 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương - Độ ẩm đất cao -> cây hấp thụ nước thuận lợi hay không thuận lợi? - Vậy tưới nước cho cây càng nhiều càng tốt? - Độ ẩm không khí cao cây hấp thụ nước thuận lợi hay không thuận lợi? - Khi bón quá nhiều phân cho cây thường có hiện tượng gì? Giải thích. + Nhiệt độ không khí: - Nếu tưới nước quá nhiều (rễ không hô hấp được do thiếu ôxi) -> cây chết. 3. Độ ẩm đất và không khí - Độ ẩm đất càng cao thì sự hấp thụ nước càng tốt. - Độ ẩm không khí càng thấp thì sự thoát hơi nước càng mạnh. 4. Dinh dưỡng khoáng Hàm lượng các chất trong đất ảnh hưởng đến: - Sự sinh trưởng cuả hệ rễ - Áp suất thẩm thấu cuả dung dịch đất. - Thế nào là sự cân bằng nước ở cây trồng? - Trạng thái cân bằng nước dương là gì? - Thế nào là trạng thái cân bằng nước âm? - Thế nào là sự tưới nước hợp lí cho cây? - Khi nào cần tưới nước? - Tưới bao nhiêu nước? - Tưới bằng cách nào? * Theo kinh nghiệm dân gian, tại sao không nên tưới nước cho cây vào giữa trưa khi trời nắng gắt? - Đối với cây trồng cạn có những phương pháp tưới nào? GV: phương pháp 4 và 5 là phương phát tốt nhất vì vừa tiết kiệm nước vưà làm ẩm không khí, vưà đảm bảo sự thoáng khí cuả bộ rễ. - HS nghiên cứu SGK để trả lời. - Trạng thái cân bằng nước dương: Khi sự mất nước được bù lại bằng sự nhận nước đến mức cây bảo hoà nước. - Trạng thái cân bằng nước âm: Khi có sự thiếu hụt nước trong cây. - Giữa trưa khi trời nắng gắt, khí khổng thường đóng lại, nếu tưới nước vào giữa trưa có thể gây úng cho cây. Phương pháp: 1. Tưới trực tiếp vào gốc cây. 2. Tưới theo rãnh 3. Tưới bằng ống dẫn nước ngầm 4. Tưới nhỏ giọt bằng hệ thống ống dẫn 5. Tưới phun 1. Cân bằng nước cuả cây trồng Cân bằng nước: là sự tương quan giữa quá trình hấp thụ nước và quá trình thoát hơi nước. 2. Tưới nước hợp lí cho cây - Khi nào cần tưới nước? Căn cứ vào chỉ tiêu sinh lý về chế độ nước cuả cây trồng: sức hút nước cuả lá, nồng độ áp suất thẩm thấu cuả dịch bào, trạng thái cuả khí khổng, cường độ hô hấp cuả lá … để xác định thời điểm cần tưới nước. - Lượng nước cần tưới là bao nhiêu? Căn cứ vào nhu cầu cuả từng loại cây, tính chất vật lý, hoá học cuả từng loại đất và đk môi trường cụ thể. - Cách tưới như thế nào? Phụ thuộc vào nhóm cây trồng khác nhau và phụ thuộc vào các loại đất. IV. CỦNG CỐ - Các con đường vận chuyển vật chất trong cây? Ý nghĩa của các dòng vận chuyển đó? - Trình bày cấu tạo phù hợp với chức năng vận chuyển của mạch gỗ và mạch rây? 5.Dặn dò :1’ - Ghi nhớ nội dung tóm tắc trong khung. - Học bài và trả lời câu hỏi trong SGK. - So sánh mạch gỗ và mạch rây theo hướng dẫn sau : + Đặc điểm giống nhau : + Đặc điểm khác nhau Dòng mạch gỗ Dòng mạch rây Cấu tạo Thành phần dịch 7 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Động lực 8 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Bài 3: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Học sinh phân biệt được hai cách hấp thụ các chất khoáng ở rễ: chủ động và bị động. - Trình bày được vai trò cuả các nguyên tố đại lượng, vi lượng. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh các nội dung cuả bài học 3. Thái độ: Hình thành thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng cuả sinh giới. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Hình 3.1; 3.2a và 3.2b SGK - Phương pháp: Thí nghiệm trực quan + vấn đáp III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: CH1: Nêu ý nghĩa cuả quá trình thoát hơi nước ở lá CH2: Trình bày cơ chế điều chỉnh thoát hơi nước CH3: Cơ sở KH cuả việc tưới nước hợp lý cho cây 3. Bài mới: Hoạt động cuả thầy Hoạt động cuả học sinh Nội dung bài học GV cho học sinh trình bày thí nghiệm trong SGK. Lấy một cây nhỏ còn nguyên bộ rễ. Nhúng bộ rễ đã rữa sạch vào dung dịch xanh mêtilen. Một lúc sau, lấy cây ra, rữa sạch bộ rễ và lại nhúng tiếp vào dd CaCl 2 . Quan sát dd CaCl 2 . Chúng ta sẽ thấy dd không màu dần dần chuyển sang màu xanh. - Hãy giải thích thí nghiệm trên? - Rút ra kết luận gì về hiện tượng trên? - Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? - Hãy quan sát các hình 3.1, 3.2a, 3.2b từ đó phân tích hai cách hấp thụ thụ động và bị động? - Dựa vào kiến thức lớp 10 đã học, trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất vào cây. - Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và các chất khoáng đều liên quan chặt chẽ với quá trình Khi ta ngâm bộ rễ vào dd xanh mêtilen, các phân tử xanh mêtilen hút bám trên bề mặt rễ và chỉ dừng lại ở đó, không đi vào được trong tế bào, vì xanh mêtilen không cần thiết đối với tế bào. Tính thấm chọn lọc cuả màng tế bào không cho xanh mêtilen đi qua. Khi nhúng bộ rễ vào dd CaCl 2 thì các iôn Ca 2+ và Cl - sẽ bị hút vào rễ cây và đẩy các phân tử xanh mêtilen hút bám trên bề mặt rễ vào dd, làm cho dd có màu xanh. - Kết luận: + Cơ chế hút bám trao đổi (hấp thụ bị động) + Chứng minh tính thấm chọn lọc cuả màng tế bào. - Có hai cách hấp thụ iôn khoáng ở rễ: thụ động, chủ động. - HS quan sát và trả lời các vấn đề: + Tên hình + Mô tả bằng lời nội dung hình + Nội dung nào trong hình biểu thị rõ nhất tên hình 1. Hấp thụ thụ động - Các nguyên tố khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ nồng độ từ cao đến thấp. - Các iôn khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước. - Các iôn khoáng hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dd đất. Cách này gọi là hút bám trao đổi. 2. Hấp thụ chủ động - Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động. Tính chủ động được thể hiện ở tính thấm chọn lọc cuả màng sinh chất và các chất khoáng cần thiết cho cây đều được vận chuyển trái với quy luật khuếch tán, nghĩa là nó vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rễ. Vì cách hấp thụ này mang tính chọn lọc và 9 Tiết:3 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương hô hấp cuả rễ? Từ đó đã chứng minh điều gì? ngược với građien nồng độ nên cần có sự tham gia cuả ATP và chất mang. - Sử dụng bảng vai trò cuả các nguyên tố đại lượng, vi lượng và hỏi: các nguyên tố đại lượng (N, K, P, S) và các nguyên tố vi lượng? - Hãy nêu vai trò chung cuả các nguyên tố vi lượng. - Tại sao các nguyên tố vi lượng chỉ cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật? - Đưa vào gốc hoặc phun trên lá iôn nào trong ba loại iôn nào dưới đây để lá cây xanh lại: Ca 2+ , Mg 2+ , Fe 3+ ? GV nhấn mạnh: Rễ cây là cơ quan chủ yếu hấp thụ các chất khoáng, ngoài ra lá cây cũng có thể hấp thụ các chất khoáng trong trường hợp bón phân trên lá- - HS rút ra vai trò cuả các nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng. - HS trả lời: Mg 2+ - HS nghiên cưú SGK để trả lời 1. Vai trò cuả các nguyên tố đại lượng - Vai trò cấu trúc tế bào - Là thành phần cấu tạo nên các đại phân tử. - Ảnh hưởng đến tính chất hệ thống keo trong chất NS. 2. Vai trò cuả các nguyên tố vi lượng và siêu vi lượng - Là thành phần không thể thiếu được ở hầu hết các enzim. - Hoạt hoá cho các enzim. - Liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất hữu cơ – kim loại (hợp chất cơ kim). Hợp chất này có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. VD: - Cu trong xitôcrôm - Fe trong EDTA (êtilen đimêtyl têtra axêtíc) - Co trong vitamin B12 IV. CỦNG CỐ Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau: Câu 1:Nguyên nhân dẫn đến tế bào khí khổng cong lại khi trương nước là: a. Tốc độ di chuyển các chất qua màng tế bào khí khổng không đều nhau. b. Màng tế bào khí khổng có tính thấm chọn lọc c. Áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn luôn thay đổi d. Mép ngoài và mép trong của tế bào khí khổng là có độ dày khác nhau Câu 2. Câu nào sau đây là không hợp lí: a. Khí khổng là con đường thoát hơi nước chủ yếu của thực vật. b. Các tế bào khí khổng cong lại khi trương nước c. Lá của thực vật thuỷ sinh không có khí khổng d. Thực vật ở cạn, hầu hết có số lượng khí khổng ở mặt trên ít hơn so với mặt dưới. Câu 3: Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng khi nào? a. Đưa cây ra ngoài sáng b. Tưới nước cho cây. c. Tưới nước mặn cho cây d. Đưa cây vào tối e. Bón phân cho cây. * Về nhà: Trả lời câu hỏi trong sgk. Làm bài tập 2 trang5 sách bài tập. Đọc bài tiếp theo. 10 [...]... QH đạt ánh sáng để cường độ QH và 21 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương cực đại Sau đó nếu tăng cường độ ánh áng thì cường độ QH không tăng và có xu hướng giảm dần - Dựa vào điểm bù ánh sáng có: Cây ưa sáng (diểm bù ánh sáng cao) , cây ưa bóng (điểm bù ánh sáng thấp) - Cần chọn tổ hợp cây trồng phù hợp để trồn xen - Trong SX cần bố trí thời vụ, mật độ thích hợp để có cường độ ánh sáng và... chứng(nước) Thí nghiệm(NPK) Chiều cao( cm/cây) VI Củng cố VI Dặn dò: 29 Nhận xét Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo để chuẩn bị kiến thức cho bài mới VII Bổ sung: 30 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Tiết: 12 Bài 13: THỰC HÀNH PHÁT HIỆN DIỆP DỤC VÀ CAROTENOIT I Mục tiêu bài học:  nắm được thí nghiệm phát... Báo cáo kết quả trước lớp VI Củng cố VI Dặn dò: Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo để chuẩn bị kiến thức cho bài mới VII Bổ sung: 32 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Tiết:14 KIỂM TRA 33 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Tiết:15 B.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT BÀI 15: TIÊU HOÁ I Mục tiêu bài học: 1 kiến thức: Phân... yếu tố môi trường trên sơ đồ PHIẾU HỌC TẬP TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CUẢ NỒNG ĐỘ CO2, ÁNH SÁNG TỚI QUANG HỢP Các đại diện Nội dung - Đặc điểm - Điểm bù - Điểm bảo hoà Ý nghĩa ứng dụng Quang hợp và nồng độ CO2 23 Quang hợ và cường độ, thành phần quang phổ ánh sáng Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Tiết:9 Bài 10: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I Mục tiêu bài học: 1 kiến thức: Nắm được vai trò... kiến thức - Lá có dạng bản mỏng - GV gợi ý: đã học ở lớp 6 và 10 - Luôn hướng về phiá có ánh + Trình bày hình thái, chức Lá có 5 đặc điểm: sáng năng cuả lá? + Dạng bản - Cấu trúc phù hợp với chức + Trong đó đặc điểm cuả lá nào + Luôn hướng bề mặt vuông năng quang hợp phù hợp với chức năng quang góc với tia sáng mặt trời để 16 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương hợp? - Lục lạp có cấu trúc... dấu +, ngược ghi dấu - ) vào bảng C Thu hoạch: VI Củng cố VI Dặn dò: Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo để chuẩn bị kiến thức cho bài mới VII Bổ sung: 31 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Tiết:13 Bài 14: THỰC HÀNH PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT I Mục tiêu bài học:  học sinh thực hiện được các thí nghiệm: phát hiện hô hấp ở tv qua sự thải CO 2 ,... (1 phút) -Học bài cũ, trả lời các câu hỏi cuối bài vào vở tập -Chuẩn bị bài mới: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp 19 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦA BÀI 9 Chọn phương án đúng nhất trong mỗi câu sau: Câu 1: Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây? a.CO2 và ATP b ATP và NADPH c.Nước và O2 d Năng lượng ánh sáng Câu 2:Giai.. .Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Tiết:4 Bài 4: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT (tt) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 Kiến thức: - Học sinh trình bày được vai trò cuả nitơ đối với đời sống thực vật - Mô tả được quá trình cố định nitơ khí quyển - Minh hoạ các quá trình biển đổi nitơ trong cây bằng hình vẽ các phản ứng hoá học - Hiểu và vận dụng được khái niệm... nhau nhau: nhiệt độ, độ ẩm, ánh chdl*: trạng thái kích thíc không? sáng, nước chdl**: trạng thái bền thứ cấp - GV: quá trình QH ở các nhóm - Quá trình quang hợp có - Chất diệp lục ở trạng thái chdl* thực vật trên giống nhau ở pha thể khác nhau ở điểm nào và chdl** được sử dụng cho quá 18 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương sáng và khác nhau ở pha tối đó - Pha sáng diễn ra như thế nào? -... Nghiên cứu bài 6 15 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương Tiết:6 Bài 7: QUANG HỢP I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 Kiến thức: - Học sinh nắm rõ khái niệm về quang hợp ở cơ thể thực vật trên cơ sở hiểu biết về khái niệm quang hợp ở tế bào - Trình bày được vai trò cuả quang hợp - Giải thích được mối liên quan chặt chẽgiữa hình thái lá, giải phẩu lá, lục lạp với chức năng quang hợp - Học sinh phân biệt được . phát triển ở TV 1. Ánh sáng ảnh hưởng đến sự trao đổi khoáng và ni tơ:(Tổ 1 và tổ 2) - Chậu A. Bón phân buổi sáng - Chậu B. Bón phân buổi trưa 14 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương -. với tia sáng mặt trời để 1. Lá – Cơ quan quang hợp - Lá có dạng bản mỏng - Luôn hướng về phiá có ánh sáng - Cấu trúc phù hợp với chức năng quang hợp 16 Tiết:6 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV:. sử dụng cho quá 18 Tiết:7 Giáo án sinh học 11 nâng cao GV: TRần Thế Vương sáng và khác nhau ở pha tối. - Pha sáng diễn ra như thế nào? - Hãy viết phản ứng cuả pha sáng. - Để tìm hiểu pha tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao, Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao,

Từ khóa liên quan