0

Giáo án sinh học lớp 11 trọn bộ

216 2,599 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:03

CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNGA.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬTBài 1: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬTI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1. Kiến thức: Học sinh phải giải thích được đặc điểm phát triển, cấu tạo cuả hệ rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng. Học sinh phải mô tả được cơ chế hút ở rễ và vận chuyển nước ở thân. Giải thích được các con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ cuả rễ, từ mạch gỗ cuả rễ lên mạch gỗ cuả thân và lên mạch gỗ cuả lá. Học sinh giải thích được một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến quá trình hút nước. 1 Trường THPT Vĩnh Định Tiết 01 Ngày soạn 21/8/2013 Dạy các lớp 11A1,2,3 CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT Bài 1: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Học sinh phải giải thích được đặc điểm phát triển, cấu tạo cuả hệ rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng. - Học sinh phải mô tả được cơ chế hút ở rễ và vận chuyển nước ở thân. - Giải thích được các con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ cuả rễ, từ mạch gỗ cuả rễ lên mạch gỗ cuả thân và lên mạch gỗ cuả lá. - Học sinh giải thích được một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến quá trình hút nước. 2. Kỹ năng: - Phát triển năng lực quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá. - Rèn luyện kỷ năng thực hành, kỹ năng làm việc độc lập với SGK. 3. Thái độ: - Hình thành thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng cuả sinh giới. II.PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC - Kết hợp nhiều phương pháp để phát huy tính chủ động sáng tạo của HS: hỏi đáp - tìm tòi bộ phận, hỏi đáp – tái hiện thông báo, thí nghiệm - chứng minh, trực quan. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Tranh vẽ hình từ 1.1 đến 1.5 SGK 2.HS:Bài soạn IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CUẢ THẦY HOẠT ĐỘNG CUẢ TRÒ NỘI DUNG CƠ BẢN GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 2 Trường THPT Vĩnh Định HOẠT ĐỘNG 1:VAI TRÒ NƯỚC VÀ NHU CẦU NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC VẬT. - Hãy trình bày vai trò chung cuả nước đối với thực vật? - Trao đổi nước ở thực vật bao gồm những quá trình nào? - Trong cây có những dạng nước chính nào? Vai trò? - Vai trò cuả trao đổi nước là gì? GV nói thêm các dạng nước trong đất: - Nước tự do: nước trọng lực (cây hút dễ dàng nhưng cũng dễ rút xuống các tầng sâu cuả đất) và nước mao dẫn (cây dễ sử dụng nhất) - Nước liên kết: nước ngậm (bám trên bề mặt keo, cây không hấp thụ được) và nước màng (khá linh động, cây hấp thụ được nhưng khó khăn) - Trao đổi nước ở TV bao gồm 3 quá trình: Hấp thụ nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. - Các quá trình này có mối quan hệ khăng khít với nhau tạo nên trạng thái cân bằng nước cần thiết cho sự sống cuả TV. - HS nghiên cứu SGK và trả lời. 1. Các dạng nước trong cây và vai trò cuả nó - Trong cây có 2 dạng nước chính: nước tự do và nước liên kết. - Nước tự do: chứa trong các thành phần cuả tế bào, trong các khoảng gian bào, trong các mạch dẫn… không bị hút bởi các phân tử tích điện hay dạng liên kết hoá học. Vai trò: làm dung môi, làm giảm nhiệt độ cuả cơ thể khi thoát hơi nước, tham gia một số quá trình trao đổi chất, đảm bảo độ nhớt cuả chất NS, giúp quá trình TĐC diễn ra bình thường trong cơ thể. - Nước liên kết: liên kết với các phần tử khác trong tế bào. Mất các đặc tính lí, hoá , sinh học cuả nước. Vai trò: đảm bảo độ bền vững cuả hệ thống keo trong chất nguyên sinh cuả tế bào. 2. Nhu cầu nước đối với thực vật Cây cần một lượng nước rất lớn trong suốt đời sống cuả nó. VD: Một cây ngô tiêu thụ 200kg nước, một hécta ngô trong suốt thời kỳ sinh trưởng đã cần tới 8000 tấn nước. Để tổng hợp 1g chất khô, các cây khác nhau cần từ 200g đến 600g nước. GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 3 Trường THPT Vĩnh Định - Trình bày VD về vai tyrò cuả nước đối với thực vật? HOẠT ĐỘNG 2:QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC Ở RỄ. - Cơ quan hút nước cuả cây là gì? - Quan sát hình 1.1 và 1.2 - Trình bày các đặc điểm cuả lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước cuả rễ? - Nêu các dạng nước trong đất và cây hấp thụ dạng nước nào? - Dựa vào hình 1.2 hãy cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ? - GV thêm: gồm: + Gđ nước từ - Thực vật thuỷ sinh: hấp thụ nước từ môi trường xung quanh bề mặt các tế bào biểu bì cuả cây. - Thực vật trên cạn: hấp thụ nước dạng lỏng từ đất qua bề mặt tế bào biểu bì cuả rễ. - Để hấp thụ nước, tế bào lông hút có đặc điểm cấu tạo và sinh lý phù hợp với chức năng nhận nước từ đất: + Thành tế bào mỏng, không thấm cutin (không có lớp mcutin). + Chỉ có một không bào trung tâm lớn. + Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp cuả rễ mạnh. - Nước tự do (nước mao dẫn, nước ngầm) - Nước liên kết (nước ngậm trên bề mặt keo đất và nước tẩm trong keo đất)  Cây hấp thụ được dạng 1. Đặc điểm cuả bộ rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước - Cơ quan hút nước cuả cây là rễ. - Bộ rễ do nhiều loại rễ tạo thành, trên mỗi mm2 bề mặt rễ lại có tới hàng trăm lông hút (hình thành từ tế bào biểu bì rễ) - Các dạng nước tự do và dạng nước liên kết không chặt có trong đất được lông hút hấp thụ một cách dễ dàng nhờ sự chênh lệch về áp suất thầm thấu. 2. Con đường hấp thụ nước ở rễ Hai con đường: - Con đường qua thành tế bào – gian bào. - Con đường qua chất nguyên sinh – không bào. GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 4 Trường THPT Vĩnh Định đất vào lông hút. + Gđ nước từ lông hút vào mạch gỗ (xilem) cuả rễ. (Tế bào lông hút tế bào nhu mô vỏ nội bì  mâch gỗ) + Gđ nước bị đẩy từ mạch gỗ cuả rễ lên mạch gỗ cuả thân. - Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ thể hiện ở hiện tượng nào? - Tại sao nói hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và ở những cây thân thảo? nước tự do và một phần dạng nước liên kết (nước liên kết không chặt và ở thể lỏng). - HS nghiên cứu và trả lời. Cơ chế thẩm thấu: nước đi từ nới có áp suất thẩm thấu thấp đến nơi có áp suất thẩm thấu cao (từ thế nước cao đến thế nước thấp). + Hiện tượng rỉ nhựa. + Hiện tượng ứ giọt. - Vì những cây này thường thấp, dễ bị tình trạng bảo hoà hơi nước và áp suất rễ đủ mạnh để đẩy nước từ rễ lên lá cây gây ra hiện tượng ứ giọt. 3. Cơ chế dòng nước một chiều từ đất vào rễ lên thân - Nước từ đất vào lông hút rồi vào mạch gỗ cuả rễ theo cơ chế thẩm thấu. - Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ. Hiện tượng rỉ nhựa và hiện tượng ứ giọt. HOẠT ĐỘNG 3:QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN NƯỚC Ở THÂN. - Đọc SGK mục III.1 và cho biết đặc điểm cuả con đường vận chuyển nước ở thân? - Mạch rây: là cột các tế bào hình trụ nối đầu cuối với 1. Đặc điểm cuả con đường vận chuyển nước ở thân - Nước và các chất khoáng hoà tan trong nước được vận chuyển theo một chiều từ rễ lên lá. - Chiều cuả cột nước phụ thuộc vào chiều dài cuả thân cây. GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 5 Trường THPT Vĩnh Định nhau, vách cuối cuả các tế bào này bị thủng thành các lỗ rộng tạo nên phiến rây. - Mạch gỗ: các tế bào nối đầu cuối với nhau, các yếu tố mạch mất đi hoàn toàn và biến thành một ống liên tục. - Quan điểm hiện nay vẫn cho rằng có 2 con đường dẫn truyền: + Nước, muối khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ (xilem). + Các chất hữu cơ từ lá xuống rễ theo mạch rây (phlôem). 2. Con đường vận chuyển nước ở thân - Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu bằng con đường qua mạch gỗ từ rễ lên lá. - Tuy nhiên, nước cũng có thể vận chuyển theo chiều từ trên xuống ở mạch rây hoặc vận chuyển từ mạch gỗ sang mạch rây hoặc ngược lại. 3. Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước trong thân - Lực hút cuả lá (do quá trình thoát hơi nước) - Lực đẩy cuả rễ (do quá trình hấp thụ nước) - Lực trung gian (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn tạo thành dòng nước liên tục). 4.Củng cố: N5- Yêu cầu học sinh nêu cơ chế hấp thụ thụ động và chủ động. N5- đặc điểm của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ Trắc nghiệm: Câu 1: cây sống thủy sinh hấp thụ nước của môi trường bằng cấu trúc nào của nó? a. Lông hút của rễ chính b. Miền sinh trưởng của rễ c. Qua bề mặt các TB biểu bì của cây d. Lông hút của các rễ bên Câu 2: Nước từ đất vào tb lông hút của rễ theo cơ chế nào sau đây? a. Cơ chế tích cực, đòi hỏi có sự cung cấp năng lượng GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 6 Trường THPT Vĩnh Định b. Di chuyển từ môi trường ưu trương sang mt nhược trương c. Di chuyển nơi có áp suất thẩm thấu cao sang nơi có áp suất thẩm thấu thấp d. Cơ chế bị động không cần cung cấp năng lượng Câu 3: Lông hút của rễ phát triển từ lọai tb nào sau đây? a. Tb biểu bì b. Tb vỏ ở rễ c. Tb mạch gỗ ở rễ d. Tb nội bì Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về tb lông hút của rễ? a. thành tb mỏng b. tb không có thấm cutin c. nằm sau (trong) lớp tb biểu bì của rễ d. có ASTT cao hơn ASTT trong đất Câu 5: Động lực tạo nên sự vận chuyển nước và ion ở đầu dưới của mạch gỗ của thân là: a. AS của rễ b. Sự thóat hơi nước của lá c. Sự trương nước của các tb khí khổng d. Họat động hô hấp mạnh của rễ Câu 6: Nước vận chuyển một chiều từ lông hút vào mạch gỗ của rễ là do: a. Thế nước giảm dần từ lông hút đến mạch gỗ của rễ b. Thế nước tăng dần từ lông hút đến mạch gỗ của rễ c. Sự chênh lệch về sức hút theo hướng giảm dần từ ngòai vào trong d. Sự chênh lệch về thế nước và sức hú nước Câu 7: Hai con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ là: a. Con đường qua gian bào và con đường qua các tb b. Con đường qua gian bào và con đường qua các tbc của các tb c. Con đường qua các chất nguyên sinh và con đường thành tb d. Con đường qua gian bào và qua không bào Câu 8: Các ion khoáng được cây hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào a. Cơ chế chủ động b. cơ chế bị động GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 7 Trường THPT Vĩnh Định c. cơ chế chủ động có cung cấp năng lượng d. cơ chế bị động và chủ động cần có cung cấp năng lượng 5.Dặn dò: -Trả lời câu hỏi cuối bài vào vở. - Đọc SGK bài tiếp theo. V.RÚT KINH NGHIỆM. GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 8 Trường THPT Vĩnh Định Tiết 02 Ngày soạn 23/8/2013 Dạy các lớp 11A1,2,3 Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (tiếp theo) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Học sinh minh họa được ý nghĩa cuả quá trình thoát hơi nước. - Học sinh trình bày được 2 con đường thoát hơi nước ở lá cùng với đặc điểm cuả nó. - Học sinh mô tả được các phản ứng đóng mở khí khổng. - Học sinh giải thích được cơ sở khoa học cuả việc tưới nước hợp lý co cây trồng. 2. Kỹ năng: - Phát triển năng lực quan sát, phân tích, khái quát hoá. - Rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc độc lập với SGK. 3. Thái độ: -Hình thành thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng cuả sinh giới. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: Kết hợp giảng giải + trực quan + vấn đáp III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV:- Hình 2.1 và hình 2.2 SGK 2.HS:Bài soạn IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CUẢ THẦY HOẠT ĐỘNG CUẢ HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG 1:THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ. Macximôp – Nhà sinh lí thực vật người - Thoát hơi nước là tai hoạ: Trong quá trình sống, TV phải mất đi một lượng 1. Ý nghĩa sự thoát hơi nước - Thoát hơi nước là động lực trên cuả quá trình hút nước. GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 9 Trường THPT Vĩnh Định Nga đã viết: “thoát hơi nước là tai hoạ tất yếu cuả cây”. - Hãy giải thích, tại sao thoát hơi nước là “tai hoạ” và tại sao thoát hơi nước là “tất yếu”? - Vậy tại sao cây phải thoát hơi nước? GV: Một số nhóm cây ở vùng khô hạn, do khó lấy nước được từ đất, để tiết kiệm nước đến mức tối đa nhóm cây này phải đóng khí khổng ban ngày và quá trình cố định CO2 phải tiến hành vào ban đêm. - Thoát hơi nước ở lá qua những con đường nào? - Sự thoát hơi nước qua con đường nào là chủ yếu? GV: Số lượng khí khổng trên bề mặt lá là rất lớn. Mỗi mm2 lá có tới hàng trăm khí khổng và mặc dù diện tích cuả toàn bộ khí khổng chỉ chiếm gần 1% diện tích cuả lá nhưng lượng hơi nước thoát qua khí khổng vẫn lớn gấp nhiều lần nước quá lớn -> phải hấp thụ một lượng nước lớn hơn lượng nước mất đi -> khó khăn cho cây trong quá trình sống. - Thoát hơi nước là cần thiết: + Là động lực hút nước + Điều hoà nhiệt độ + Thoát nước khí khổng mở, giúp TV hút CO 2 đảm bảo cho quá trình QH. - HS nghiên cứu SGK để trả lời. - Sự thoát hơi nước qua khí không là con đường chủ yếu. - Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt lá. - Khi thoát hơi nước thì khí khổng mở, đồng thời khí CO2 sẽ đi từ khí khổng vào lá , đảm bảo cho quá trình quang hợp thực hiện bình thường. 2. Con đường thoát hơi nước ở lá a) Con đường qua khí khổng Đặc điểm: - Vận tốc lớn - Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. b) Con đường qua bề mặt lá – qua cutin Đặc điểm: - Vận tốc nhỏ - Không được điều chỉnh 3. Cơ chế điều chỉnh thoát hơi nước. a) Các phản ứng đóng mở khí khổng: - Phản ứng mở quang chủ động - Phản ứng đóng thủy chủ động GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 10 Trường THPT Vĩnh Định lượng nước thoát qua bề mặt lá (qua lớp cutin). - Nếu chuyển cây từ bóng tối ra ngoài sáng thì khí khổng mở và ngược lại. Vậy nguyên nhân gây ra sự đóng mở khí khổng là gì? - Một số cây khi thiếu nước (bị hạn) khí khổng cũng đóng lại để tránh sự thoát hơi nước. * Axit abxixic tăng lên -> ức chế sự tổng hợp enzim amilaza -> ngừng sự thuỷ phân tinh bột -> giảm hàm lượng các chất có hoạt tính thẩm thấu -> kk đóng. - Quả bóng cao su có chỗ dày chỗ mỏng, khi thổi khí vào bóng thì chỗ nào sẽ căng ra trước? - Quan sát hình 2.1, hãy mô tả cấu trúc cuả tế bào khí khổng, từ đó trình bày cơ chế đóng mở khí khổng? GV: Quá trình thoát hơi nước ở lá được điều chỉnh rất tinh tế bằng cơ chế đóng mở khí khổng, đã tạo ra một lực hút rất lớn kéo cột nước từ rễ lên lá. Nguyên nhân sự đóng mở khí khổng: - Ánh sáng làm đóng ở khí khổng - Thiếu nước hàm lượng axit abxixic tăng lên khí khổng đóng lại - Phản ứng mở quang chủ động là phản ứng mở khí khổng chủ động lúc sáng sớm khi Mặt Trời mọc hoặc khi chuyển từ tron tối ra ngoài sáng. - Phản ứng thuỷ chủ động là phản ứng đóng khí khổng chủ động vào những giờ ban trưa khi cây mất một lượng nước lớn (quá 15%) hoặc khi cây gặp hạn không lấy được nước. - Phản ứng đóng và mở thuỷ bị động: khi tb bào hoà (sau khi b) Cơ chế đóng mở khí khổng: Khí khổng gồm có 2 tế bào đóng (tb kèm). Mép trong cuả tế bào khí khổng rất dày, mép ngoài mỏng, do đó: - Khi tế bào khí khổng trương nước khí khổng mở rất nhanh. - Khi tế bào khí khổng mất nước khí khổng đóng lại cũng rất nhanh. * Nguyên nhân: + Khi cây chiếu sáng, lục lạp trong tế bào tiến hành QH làm thay đổi nồng độ CO2 và pH. Kết quả, hàm lượng đường tăng -> tăng áp suất thẩm thấu trong tế bào -> 2 tế bào khí khổng hút nước và khí khổng mở ra. + Hoạt động cuả các bơn iôn ở tế bào khí khổng -> làm thay đổi áp suất thẩm thấu và sức trương nước cuả tế bào. + Khi cây bị hạn, hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng lên -> kích thích các bơm iôn hoạt động -> các kênh iôn mở -> các iôn bị hút ra khỏi tế bào khí khổng -> áp suất thẩm thấu giảm -> sức trương nước giảm -> khí khổng đóng. GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học [...]... sung 1 Ánh sáng: Ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng thông qua quá trình quang hợp và trao đổi nước của cây - Nhận xét kết quả của học sinh và nêu rõ vai trò của ánh sáng - Cho tổ 3 và tô 4 nhận xét kết quả TN2 - Nhận xét kết quả của học sinh và nêu rõ vai trò độ ẩm của đất Đại diện tổ 3 báo cáo kết quả TN1, tổ 4 nhận xét và bổ sung 2 độ ẩm của đất: - Nước tự do trong đất giúp hoà tan ion khoáng -... GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học Nhận xét 30 Trường THPT Vĩnh Định 5 Dặn dò: Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo để chuẩn bị kiến thức cho bài mới V.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 31 Trường THPT Vĩnh Định Tiết 11A1,2,3 07 Ngày soạn 3/10/2013 Dạy các lớp Bài 7: QUANG HỢP I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 Kiến thức: - Học sinh nắm rõ khái niệm về... dụng lý thuyết vào thực tiễn - Kỹ năng tính toán cụ thể 3 Thái độ: - Hình thành thái độ yêu thích thiên nhiên II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: đặt câu hỏi để học sinh thảo luận nhằm phát huy tính tích cực chủ động trong học tập cuả học sinh III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV- Sử dụng hình 4 và sơ đồ trong SGK 2.Bài soạn IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới: HOẠT CUẢ... trong học tập cuả học sinh III THIẾT BỊ DẠY – HỌC 1.GV- Sử dụng hình trong SGK 2.HS- Tranh chuỗi thức ăn III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra báo cáo thực hành cuả các nhóm 3 Bài mới: HOẠT CUẢ THẦY ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1:VAI TRÒ QUANG HỢP HOẠT ĐỘNG CUẢ TRÒ NỘI DUNG CƠ BẢN Học sinh viết - Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ (đường GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 32... Duy Phương-Môn Sinh học 1 Lá – Cơ quan quang hợp - Lá có dạng bản mỏng - Luôn hướng về phiá có ánh sáng - Cấu trúc phù hợp với chức năng quang hợp 33 Trường THPT Vĩnh Định + Trong đó đặc điểm cuả lá nào phù hợp với chức năng quang hợp? hướng bề mặt vuông góc với tia sáng mặt trời để nhận nhiều ánh sáng nhất + Lớp mô dậu chứa lục lạp nằm sát biểu bì – chưá bào quan thực hiện chức năng QH + Lớp khuyết:... carôtenôit: sau khi hấp thụ ánh sáng, đã chuyển năng lượng thu được cho diệp lục 4.Củng cố: -So sánh pha tối các nhóm thực vật 5 Dặn dò: - Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo để chuẩn bị kiến thức cho bài mới V.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 35 Trường THPT Vĩnh Định Tiết 11A1,2,3 08 Ngày soạn 3/10/2013 Dạy các lớp KIỂM TRA I TIẾT I:MỤC... THỤ CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG Khi ta ngâm bộ rễ vào dd xanh mêtilen, các phân tử xanh mêtilen hút bám trên bề mặt rễ và chỉ dừng lại ở đó, không đi vào được trong tế bào, vì xanh mêtilen không cần thiết đối với tế bào Tính thấm chọn 1 Hấp thụ thụ động GV cho học sinh trình bày thí nghiệm trong SGK Lấy một cây nhỏ còn GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học DUNG - Các nguyên tố khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch... - Cacbonic: Ảnh hưởng đến trao đổi ion khoáng bám trên bề mặt keo đất Oxy: Ảnh hưởng đến hô hấp và áp suất thẩm thấu nên ảnh hưởng đến tiếp nhận nước và các chất dinh dưỡng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH BÓN PHÂN HỢP LÝ Trên cơ sở học sinh NỘI DUNG KIẾN THỨC II hợp lý: Hs trả lời GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học Bón phân 26 Trường THPT Vĩnh Định hiểu... nghiên cứu Biểu hiện ở cây trồng ( Thân, lá, rễ) GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học Nhận xét sự sinh trưởng và phát triển ở TV 27 Trường THPT Vĩnh Định 1 Ánh sáng ảnh hưởng đến sự trao đổi khoáng và ni tơ:(Tổ 1 và tổ 2) - Chậu A Bón phân buổi sáng - Chậu B Bón phân buổi trưa - Chậu C Bón phân buổi tối 2 Độ ẩm ảnh hưởng đến trao đổi khoáng và nitơ:(Tổ 3 và tổ 4) - Chậu A: Bón phân với chế độ nước nhiều -... GV:Nguyễn Duy Phương-Môn Sinh học 19 Trường THPT Vĩnh Định Tiết 11A1,2,3 04 Ngày soạn 28/8/2013 Dạy các lớp Bài 4: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT (tt) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 Kiến thức: - Học sinh trình bày được vai trò cuả nitơ đối với đời sống thực vật - Mô tả được quá trình cố định nitơ khí quyển - Minh hoạ các quá trình biển đổi nitơ trong cây bằng hình vẽ các phản ứng hoá học - Hiểu và vận dụng . Duy Phương-Môn Sinh học 8 Trường THPT Vĩnh Định Tiết 02 Ngày soạn 23/8/2013 Dạy các lớp 11A1,2,3 Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (tiếp theo) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Học sinh minh họa. trình thoát hơi nước. - Học sinh trình bày được 2 con đường thoát hơi nước ở lá cùng với đặc điểm cuả nó. - Học sinh mô tả được các phản ứng đóng mở khí khổng. - Học sinh giải thích được cơ sở. Phương-Môn Sinh học 19 Trường THPT Vĩnh Định Tiết 04 Ngày soạn 28/8/2013 Dạy các lớp 11A1,2,3 Bài 4: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT (tt) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Học sinh trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 11 trọn bộ, Giáo án sinh học lớp 11 trọn bộ, Giáo án sinh học lớp 11 trọn bộ, IV.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC