0

Skkn phát huy tích tích cực học tập của học sinh thông qua việc sử dụng trò chơi ô chữ trong giảng dạy sinh học 9

20 26 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:37

Sáng kiến kinh nghiệm PHÒNG GD & ĐT QUẬN THANH XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THƠNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRỊ CHƠI Ơ CHỮ TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 9” NĂM HỌC 2015-2016 -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm MỤC LỤC Nội dung A.ĐẶT VẤN ĐỀ Trang I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU IV PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN: II.XÂY DỰNG TRỊ CHƠI Ơ CHỮ III MỘT SỐ VÍ DỤ CỤ THỂ IV KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 18 C.KẾT LUẬN 20 -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm A.ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế kỷ XXI mở nhiều thử thách vận hội quốc gia, người: vươn lên để hội nhập, chịu tụt hậu Bản chất kỷ XXI khoa học công nghệ kỹ thuật thông tin, công nghệ cao, xã hội thơng tin, kinh tế tri thức, tồn cầu hố, địi hỏi người ln phải tìm tịi, học hỏi, học nơi, lúc, học thường xuyên, học suốt đời…mới mong hội nhập Phấn đấu để trở thành “xã hội học tập” mục tiêu Đảng Nhà nước ta giai đoạn nay: “Giáo dục- Đào tạo phải thực trở thành quốc sách hàng đầu Bằng nhiều hình thức đa dạng đảm bảo cho người học…Cải tiến chất lượng dạy học, khắc phục tiêu cực, yếu ngành Giáo dục để hoàn thành tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực người CNH-HĐH Đất nước” (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII) Điều đó, địi hỏi phải đầu tư suy nghĩ để tìm giải pháp tốt phải đổi phương pháp dạy học, giúp tài năng- tương lại đất nước mang ánh sáng trí tuệ, để xây dựng đất nước phồn vinh theo kịp tốc độ phát triển vũ bão thời đại Chính thế, nhiệm vụ cấp bách cấp thiết phải làm cần có cơng cách mạng giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển KT-XH đất nước Trên lĩnh vực giáo dục, đổi phương pháp dạy học (PPDH) vấn đề đề cập bàn luận sôi từ nhiều thập kỷ qua Các nhà nghiên cứu PPDH không ngừng nghiên cứu , tiếp thu thành tựu lý luận dạy học đưa giáo dục nước ta ngày đại mang tính thực tiễn nhiếu hơn, đáp ứng nhu cầu học tập ngày cao nhân dân Những năm gần đây, định hướng đổi PPDH thống theo tư tưởng tích cực hố hoạt động học tập HS tổ chức hướng dẫn GV : HS tự giác chủ động tìm tòi, phát triển, giải nhiệm vụ nhận thức có -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức kỹ thu nhận Với mong muốn em HS học tốt môn Sinh học ngày ham mê môn này, thân người GV ln ln phải tìm phương pháp phù hợp với đối tượng HS kích thích lịng ham muốn học tập mơn Sinh học em Mơn Sinh học trường THCS có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu đào tạo nhà trường THCS Môn sinh học trường THCS mơn học có tính đặc thù, gần gũi với thiên nhiên (động vật, thực vật, môi trường, người…) với thân học sinh Mơn học cung cấp cho em học sinh hệ thống kiến thức phổ thông, bản, thiết thực thực tế đời sống Vì việc phát huy khả tư duy, tính tự giác, tinh thần chủ động, tính tích cực, sáng tạo vận dụng kiến thức vào thực tiễn cần thiết học tập môn Sinh học Thông qua học em hệ thống, lơgic lại kiến thức mà em biết qua thực tế Ngược lại,các em áp dụng kiến thức lĩnh hội vào thiên nhiên xung quanh mà em sinh sống Song làm điều dễ dàng Như biết, học sinh lứa tuổi THCS lứa tuổi hiếu động ưa tìm tịi, sáng tạo, ln thích thú điều lạ, kiên trì nhẫn nại Do nội dung sách giáo khoa đổi mới, số tiết thực hành luyện tập tăng môn học mẻ cho học sinh, vấn đề đổi phương pháp dạy học giáo viên khác Để khắc phục cải thiện tình hình tâm lý cho học sinh chất lượng học tập học sinh môn này, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy môn điều cấp thiết phải làm đổi PPDH Trong phạm vi đề tài xin đưa vấn đề đổi PPDH mà thân áp dụng để bạn bè đồng nghiệp trao đổi, “Phát huy tính tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi ô chữ giảng dạy sinh học 9” -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi ô chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Trong đề tài này, xin đề cập đến vấn đề “Phát huy tính tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi ô chữ giảng dạy sinh học 9” (Phần II: Sinh vật Mơi trường) Việc sử dụng trị chơi chữ áp dụng trong: - Phần kiểm tra cũ - Phần củng cố -Tiết luyện tập, ôn tập chương III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đề tài áp dụng học sinh lớp trung học sở IV PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH - Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp nghiên cứu lí luận + Phương pháp nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm + Phương pháp thực nghiệm sư phạm Đề tài tiến hành phần Sinh vật Môi trường – sinh học lớp tiết dạy cụ thể sau: Bài 41.Môi trường nhân tố sinh thái Bài 47.Quần thể sinh vật Bài 49 Quần xã sinh vật Bài 50.Hệ sinh thái Bài 53 Tác động người môi trường B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN: Trị chơi với mục đích vốn có đẻ giải trí, để giảm bớt căng thẳng, sử dụng hợp lý trị chơi góp phần phát triển tồn diện tác động tới tình cảm, tăng cường đồn kết, tính tập thể, khả phản ứng -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thông qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm nhanh, linh hoạt, óc quan sát phán đốn, phát triển tính sáng tạo khéo léo người học Việc sử dụng trò chơi dạy học ngày đa dạng, phong phú Khi gắn bó trị chơi vào mơn học góp phần làm cho kiến thức hàn lâm, khơ khan hay trừu tượng trở nên đơn giản hơn, dễ hiểu, tiếp nhận Sử dụng trò chơi dạy học sinh học khơng nằm ngồi mục đích Hơn sử dụng trò chơi dạy học sinh học cịn có phần ưu hơn, hiệu sinh học môn học thực nghiệm, kiến thức gắn bó liền với thực tế, ứng dụng sống hàng ngày Có thể chia trị chơi cách khại quát thành chủ đề sau: - Tôi - Chọn đáp án - Giải ô chữ - Đốn từ, cụm từ đoạn thơng tin - Chạy tiếp sức - Ai nhanh Trong trị chơi giải ô chữ quen thuộc với học sinh dễ chơi (các em làm quen truyền hình) Trị chơi góp phần phát triển kiến thức thực tế cho em Qua ô chữ, học sinh nhớ khắc sâu kiến thức học liên hệ thực tiễn vào sống Tuy nhiên trị chơi chữ có số hạn chế : Hạn chế việc rèn luyện lực diễn đạt viết, lực sáng tạo, lực lập luận, phân tích, lý giải vấn đề Do nên sử dụng trị chơi vào kiểm tra cũ củng cố ôn tập chương giúp học sinh hứng thú với học khắc sâu kiến thức không nên dùng kiểm tra đánh giá học sinh -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm II.XÂY DỰNG TRỊ CHƠI Ơ CHỮ Cánh xây dựng ô chữ: Việc xây dựng ô chữ đố vui giảng dạy sinh học phổ thông cần đảm bảo: -Kiến thức phải bám sát chương trình, nên dung kiến thức mà em học lớp -Phải đảm báo sát mục tiêu dạy - nên mở rộng thêm số kiến thức có lien quan đến thực tế đời sống hàng ngày - Trong chữ nên có câu hỏi khó, câu hỏi dễ để kích thích tích cực học sinh - Có thể xây dựng chữ theo chủ đề kiến thức theo học hay kiến thức tổng hợp tùy theo mục đích - Ơ chữ xây dựng theo cấu trúc gồm số từ hàng ngang từ hàng dọc (hoặc từ khóa riêng) Cách sử dụng ô chữ: Các ô chữ sử dụng dạy (khi kiểm tra cũ, củng cố giịi ơn tập, tổng kết chương…), nội dung kiến thức câu hỏi phải bám sát nội dung học, không nhiều thời gian gây hứng thú cho học sinh Tuy nhiên sử dụng trò chơi học dẫn đến tượng trật tự giáo viên phải lưu ý khâu tổ chức lớp Cách tổ chức: * Học sinh hoạt động theo nhóm: đội chọn câu hỏi, đội khơng trả lời đội khác có quyền trả lời - Ban giám khảo gồm bạn ghi câu hỏi, bạn ghi đáp án ghi điểm tổ -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm - Ô chữ kẻ bảng phụ máy tùy theo chuẩn bị giáo viên - Tính điểm: + Hàng ngang 10 điểm + Câu hỏi phụ 10 điểm +Hàng dọc từ khóa 40 điểm ( Lưu ý sau từ hang ngang đốn từ hàng dọc thừ chìa khóa) - Giáo viên tổng kết cho điểm nhóm *Cũng tổ chức trị chơi trước lớp, học sinh có ý kiến trả lời nhanh chọn, phần thưởng tràng pháo tay, quà nhỏ hay điểm số đó… III MỘT SỐ VÍ DỤ CỤ THỂ PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Bài 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 1.Mục tiêu ô chữ: Củng cố, khắc sâu kiến thức nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái khái niệm môi trường sống sinh vật 2.Sử dụng ô chữ: Trong phần củng cố sau học xong kiểm tra cũ trước học 42 Ô chữ: Gồm từ hàng ngang từ chìa khóa -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thông qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm *Câu hỏi: -Hàng ngang 1:(14 chữ cái) Những yếu tố môi trường tác động tới sinh vật gọi gì? -Hàng ngang 2:(12 chữ cái) Khơng khí, đất, nước thuộc nhóm nhân tố sinh thái này? -Hàng ngang 3:(15 chữ cái) Khoảng chịu đựng sinh vật ảnh hưởng nhân tố vơ sinh mà sinh vật tồn tại, sinh trưởng phát triển -Hàng ngang 4:(12 chữ cái) Điều kiện thích hợp để sinh vật sinh trưởng phát triển tốt? -Hàng ngang 5:(11 chữ cái) Điều kiên tối đa mà sinh vật chịu đựng được? -Từ chìa khóa: Chỉ tất bao quanh sinh vật *Đáp án: -Hàng ngang 1:(14 chữ cái) NHÂN TỐ SINH THÁI => gợi ý từ khóa: T, I, Ơ -Hàng ngang 2:(12 chữ cái) NHÂN TỐ VƠ SINH => gợi ý từ khóa: Ơ, N, S -Hàng ngang 3:(15 chữ cái) GIỚI HẠN CHỊ ĐỰNG => gợi ý từ khóa: G,Ơ,N -Hàng ngang 4:(12 chữ cái) ĐIỂM CỰC THUẬN => gợi ý từ khóa: M,Ư -Hàng ngang 5:(11 chữ cái) GIỚI HẠN TRÊN => gợi ý từ khóa: R,G -Từ chìa khóa: MƠI TRƯỜNG SỐNG -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 10 Bài 47: QUẦN THỂ SINH VẬT 1.Mục tiêu ô chữ: Củng cố, khắc sâu kiến thức nhân quần thể sinh vật, mối quan hệ sinh vật quần thể đặc trưng quần thể 2.Sử dụng ô chữ: Trong phần củng cố sau học xong 47 kiểm tra cũ 48 Ô chữ: Gồm từ hàng ngang từ chìa khóa -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi ô chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 11 *Câu hỏi: -Hàng ngang 1:(5 chữ cái) Số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích -Hàng ngang 2:(12 chữ cái) Tỷ lệ giữ số lượng cá thể đực/cá thể -Hàng ngang 3:(8 chữ cái) Người ta dung biểu đồ để biểu diễn thành phần nhóm tuổi quần thể sinh vật -Hàng ngang 4:(5 chữ cái) Quan hệ cá thể loài để giúp kiếm nhiều thức ăn hơn, chống lại kẻ thù tốt -Hàng ngang 5:(9 chữ cái) Ngoài quan hệ hỗ trợ sinh vật lồi cịn có quan hệ -Hàng ngang 6:(6 chữ cái) Hiện tượng sinh vật lồi có xu hướng sống gần giúp tìm thức ăn, chỗ ở, tự vệ trì nịi giống -Từ chìa khóa: Chỉ nhóm sinh vật loài, sống khu vực định, thời điểm định *Đáp án: -Hàng ngang 1:(5 chữ cái) MẬT ĐỘ => gợi ý từ khóa: T -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 12 -Hàng ngang 2:(12 chữ cái) TỶ LỆ GIỚI TÍNH => gợi ý từ khóa: Ê -Hàng ngang 3:(8 chữ cái) THÁP TUỔI => gợi ý từ khóa: U -Hàng ngang 4:(5 chữ cái) HỖ TRỢ => gợi ý từ khóa: H -Hàng ngang 5:(9chữ cái) CẠNH TRANH => gợi ý từ khóa: N -Hàng ngang 6:(6chữ cái) QUẦN TỤ => gợi ý từ khóa: Q, -Từ chìa khóa: QUẦN THỂ Bài 49: QUẦN Xà SINH VẬT 1.Mục tiêu ô chữ: Củng cố, khắc sâu kiến thức quần xã sinh vật, mối quan hệ sinh vật quần xã dấu hiệu điển hình quần xã -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 13 2.Sử dụng ô chữ: Trong phần củng cố sau học xong 49 kiểm tra cũ 50 Ô chữ: Gồm từ hàng ngang từ chìa khóa *Câu hỏi: -Hàng ngang 1:(15 chữ cái) quan hệ loài sinh vật tranh giành thức ăn điều kiện khác môi trường -Hàng ngang 2:(7 chữ cái) Con người thuộc nhóm nhân tố sinh thái -Hàng ngang 3:(14 chữ cái) Số lượng cá thể quần xã khống chế mật độ định phù hợp với khả môi trường tạo nên trạng thái quần xã -Hàng ngang 4:(13 chữ cái) Một dấu hiệu điển hình quần xã sinh vật -Hàng ngang 5:(9 chữ cái) Lồi đóng vai trị quan trọng quẫn xã -Hàng ngang 6:(10 chữ cái) Mức độ phân bố sinh vật quần xã -Hàng ngang 7:(11 chữ cái) Những đặc trưng mà có quần thể người -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi ô chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 14 -Từ chìa khóa: Là tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian định có mối quan hệ gắn bó với thể thống *Đáp án: -Hàng ngang 1:(15 chữ cái) QUAN HỆ CẠNH TRANH => gợi ý từ khóa: Q -Hàng ngang 2:(7 chữ cái) HỮU SINH => gợi ý từ khóa: S,U -Hàng ngang 3:(14 chữ cái) CÂN BẰNG SINH HỌC => gợi ý từ khóa: Â,I -Hàng ngang 4:(13 chữ cái) THÀNH PHẦN LOÀI => gợi ý từ khóa: Â,N -Hàng ngang 5:(9chữ cái) LỒI ƯU THẾ => gợi ý từ khóa: T,A -Hàng ngang 6:(10 chữ cái) PHẠM VI RỘNG => gợi ý từ khóa: V,H -Hàng ngang 7:(11 chữ cái) KINH TẾ Xà HỘI => gợi ý từ khóa: X,N -Từ chìa khóa: QUẦN Xà SINH VẬT -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 15 Bài 50: HỆ SINH THÁI 1.Mục tiêu ô chữ: Củng cố, khắc sâu kiến thức hệ sinh thái,chuỗi thức ăn, lưới thức ăn thành phần hệ sinh thái 2.Sử dụng ô chữ: Trong phần củng cố sau học xong 50 kiểm tra cũ 51 Ô chữ: Gồm từ hàng ngang từ chìa khóa *Câu hỏi: -Hàng ngang 1:(8 chữ cái) Khu vực sống quần xã -Hàng ngang 2:(7 chữ cái) Các loài sinh vật sản xuất -Hàng ngang 3:(10 chữ cái) Tập hợp nhiều chuỗi thức ăn có mắt xích chung liên kết lại -Hàng ngang 4:(14 chữ cái) Các sinh vật sử dụng chất hữu có nguồn gốc từ thực vật -Hàng ngang 5:(11 chữ cái) Một dãy gồm nhiều lồi sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với -Từ chìa khóa: khái niệm quần xã khu vực sống quần xã *Đáp án: -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi ô chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 16 -Hàng ngang 1:(8 chữ cái) SINH CẢNH => gợi ý từ khóa: S,A -Hàng ngang 2:(7 chữ cái) THỰC VẬT => gợi ý từ khóa: T,H -Hàng ngang 3:(10 chữ cái) LƯỚI THỨC ĂN => gợi ý từ khóa: H,N -Hàng ngang 4:(14 chữ cái) SINH VẬT TIÊU THỤ => gợi ý từ khóa: Ê,I -Hàng ngang 5:(11chữ cái) CHUỖI THỨC ĂN => gợi ý từ khóa: H,I -Từ chìa khóa: HỆ SINH THÁI Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG 1.Mục tiêu chữ: Củng cố, khắc sâu cho học sinh tác động tích cực tiêu cực người môi trường qua thời kỳ xã hội loài người giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 2.Sử dụng ô chữ: Trong phần củng cố sau học xong 53 kiểm tra cũ 54 Ô chữ: Gồm từ hàng ngang từ chìa khóa -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 17 Ờ I K Y B A T H Ơ Ỳ H Á I L Ư Ợ M H H Á Á I R L Ừ Ư N Ợ M P G X Ĩ I MỊ N V Ấ N Đ Ề D  N S Ố Từ khóa: V Ấ N Đ Ề D  N S Ố *Câu hỏi đáp án hàng ngang: (8 chữ cái) - Hàng ngang 1(8 chữ cái) : Con người tác động vào môi trường tự nhiên qua thời kì ?  Ba thời kì ( Gợi ý từ chìa khố: b, t, ơ) - Hàng ngang (7 chữ cái) : Chỉ hoạt động người thời kì nguyên thuỷ làm tác động không đáng kể đến môi trường tự nhiên ?  Hái lượm (Gợi ý từ chìa khố: i, ư) - Hàng ngang 3(7 chữ cái):Một trọng hoạt động người làm suy thối trầm trọng mơi trường tự nhiên  Phá rừng(Gợi ý từ chìa khố: a, r, g) - Hàng ngang 4(6 chữ cái): Chỉ hậu người gây với môi trường đất Xói mịn(Gợi ý từ chìa khố: o, m, n) - Hàng ngang (10 chữ cái): Một việc mà nhà nước ta quan tâm để cao chất lượng sống người dânVấn đề dân số(Gợi ý từ chìa khố: v, ê, ơ) - Chìa khóa(14 chữ cái): Chỉ việc cần làm người để khắc phục hậu gây với môi trường ? (Bảo vệ môi trường) -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 18 IV KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Sau áp dụng đề tài giảng dạy sinh học thu kết sau: -Kích thích hầu hết đối tượng học sinh đặc biệt học sinh lười học cũ tích cực học lớp thơng qua trị chơi cuối -Học sinh thơng qua trị chơi em rèn luyện nhiều kỹ kỹ hợp tác nhóm, kỹ giao tiếp khả phản ứng nhanh nhạy… qua trò chơi em gần gũi hơn, mạnh dạn trao đổi với nhiều hơn… -Các em cảm thấy hứng thú, khao khát thích tự nguyện tham, ln có thái độ tập trung vào bài, tự tin chủ động lĩnh hội, phát huy kiến thức, tính tích cực học tập em thể rõ nét Qua giúp học sinh có lịng ham mê, thích khám phá, thích học hỏi, tạo điều kiện để học sinh hoạt động nhiều hơn, thảo luận nhiều suy nghĩ nhiều hơn, giúp -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 19 em nắm kiến thức hơn, sâu hơn, nhớ lâu hiểu chất vấn đề Thơng qua em u thích môn Sinh học -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 20 C.KẾT LUẬN Qua nghiên đề tài thân tơi có nhiều kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học: -Xây dựng mơ hình trị chơi cho học sinh -Tổ chức nhiều trò chơi cho học sinh học đặc biệt trị chơi chữ tong nhiều dạy - Hệ thống trị chơi ngồi việc đảm bảo kiến thức cần truyền đạt phong phú kiến thức, vừa súc nhiều đối tượng học sinh Tuy nhiên, thiết kế tổ chức trò chơi, giáo viên nhiều thời gian để chuẩn bị cho trò chơi, tổ chức trị chơi đơi dẫn đến tượng trật tự lớp học người giáo viên phải cần có lịng đam mê với nghề khả tổ chức, quản lý lớp tốt để học đạt hiệu cao Qua việc tổ chức trò chơi học sinh hứng thú với giảng giáo viên hơn, thọc tập tích cực chủ động hơn, mong muốn có nhiều trị chơi để tổ chức cho em song thân thiết kế số lượng không nhiều, mong góp ý bổ sung bạn bè đồng nghiệp để đề phong phú đầy đủ Tôi xin chân thành cảm ơn! -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn ... đến vấn đề ? ?Phát huy tính tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi ô chữ giảng dạy sinh học 9? ?? (Phần II: Sinh vật Mơi trường) Việc sử dụng trị chơi ô chữ áp dụng trong: - Phần... PPDH Trong phạm vi đề tài xin đưa vấn đề đổi PPDH mà thân áp dụng để bạn bè đồng nghiệp trao đổi, ? ?Phát huy tính tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ giảng dạy sinh học 9? ??... -Phát huy tích tích cực học tập học sinh thơng qua việc sử dụng trị chơi chữ skkn Sáng kiến kinh nghiệm 13 2 .Sử dụng ô chữ: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phát huy tích tích cực học tập của học sinh thông qua việc sử dụng trò chơi ô chữ trong giảng dạy sinh học 9,