0

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Ô tô Thái Nguyên

79 131 0
  • kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Ô tô Thái Nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:56

LỜI CẢM ƠN Được sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường cùng ban chủ nhiệm khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Thái Nguyên Với sự tiếp nhận của Ban giám đốc em đã về thực tế tại Phòng Kế toán tài chính của Công ty TNHH Ô tô Thái Nguyên Sau một thời gian học tập và nghiên cứu thực tế tại Công ty em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Ô tô Thái Nguyên” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình Để hoàn thàn. LỜI CẢM ƠN Được phân công Ban giám hiệu nhà trường ban chủ nhiệm khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh – Thái Nguyên Với tiếp nhận Ban giám đốc em thực tế Phịng Kế tốn - tài Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên Sau thời gian học tập nghiên cứu thực tế Công ty em lựa chọn đề tài “Tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Để hồn thành đề tài em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Kế toán, thầy cô giáo khoa tạo điều kiện cho em trình thực tế Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc tập thể bác, cô chú, anh chị làm việc Phịng Kế tốn - tài giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn tận tình cho em suốt trình thực tế Cơng ty Em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thị Nga tận tình bảo giúp đỡ em suốt q trình học tập hồn thành đề tài Thái Nguyên, ngày 28 tháng năm 2022 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn CNV Cơng nhân viên NLĐ Người lao động QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản CNTTSX Công nhân trực tiếp sản xuất BCTC Báo cáo tài NKC Nhật ký chung BCC Bảng chấm công NVK Nghiệp vụ khác PC Phiếu chi KT – TC Kế tốn – tài KD – KH Kinh doanh – kế hoạch TNHH Trách nhiệm hữu hạn GBN Giấy báo nợ LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối với người lao động, sức lao động mà họ bỏ để đạt lợi ích cụ thể, tiền lương mà người sử dụng lao động họ trả Vì vậy, việc nghiên cứu tiền lương khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) người quan tâm Đầu tiên họ muốn biết lương thức hưởng % trích cho quỹ BHXH, BHYT, BHTN Sau hiểu biết lương khoản trích theo lương giúp họ đối chiếu với sách Nhà nước quy định khoản này, qua họ biết người sử dụng lao động trích đúng, trích đủ cho họ quyền lợi hay chưa Cách tính lương doanh nghiệp giúp cán bộ, cơng nhân viên thấy quyền lợi việc tăng suất lao động, từ thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động doanh nghiệp Cịn doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu q trình hạch tốn lương doanh nghiệp giúp cán quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với sách Nhà nước, đồng thời qua cán bộ, cơng nhân viên doanh nghiệp quan tâm đảm bảo quyền lợi yên tâm hăng hái lao động sản xuất Hồn thiện hạch tốn lương cịn giúp doanh nghiệp phân bổ xác chi phí nhân cơng vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm nhờ giá thành hợp lý Mối quan hệ chất lượng lao động kết sản xuất kinh doanh thể xác hạch tốn giúp nhiều cho máy quản lý doanh nghiệp việc đưa định chiến lược để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Là sinh viên chuyên ngành kế toán tổng hợp năm học tập rèn luyện trường với mong muốn “học đôi với hành” để củng cố thêm kiến thức, vận dụng kiến thức học vào thực tế Trong thời gian thực tập, giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn, cơ, phịng KT - TC, Ban lãnh đạo tồn thể cán Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên, em tìm hiểu nghiên cứu đề tài “Tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên” Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng, tình hình, đặc điểm tính chất tầm quan trọng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên Nhằm tổng kết khái quát vấn đề có tính chất tổng quan tiền lương kế tốn tiền lương Qua đó, đánh giá tình hình trả lương hạch tốn tiền lương để tìm điểm mạnh, điểm yếu để có biện pháp khắc phục nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn tiền lương, đảm bảo công tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên Công ty phát huy hết khả sức lao động, sáng tạo phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh Từ đó, kịp thời cung cấp thơng tin kế tốn cho Ban giám đốc hiểu rõ hết tình hình Cơng ty để đưa định đắn, phù hợp với thực trạng Cơng ty để đạt hiệu cao mặt Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên  Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương tạiCơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp hạch toán kế toán + Phương pháp chứng từ kiểm kê: Là phương pháp kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực hoàn thành theo thời gian địa điểm phát sinh nghiệp vụ vào chứng từ kế tốn sử dụng chứng từ phục vụ cho cơng tác kế toán quản lý + Phương pháp tài khoản: Là phương pháp phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nội dung kinh tế, nhằm theo dõi tình hình biến động loại tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu + Phương pháp ghi sổ kép: Phản ánh biến động đối tượng kế toán theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh mối liên hệ khách quan chúng cách ghi vào bên Nợ, bên Có tài khoản liên quan với số tiền + Phương pháp tổng hợp cân đối: Dùng bảng biểu có tính chất tổng hợp tính cân đối để bảng tự kiểm tra số liệu 4.2 Phương pháp thu thập thông tin - Điều tra thống kê: Thống kê tài liệu liên quan phòng KT - TC phịng ban có liên quan - Phỏng vấn trực tiếp: Phỏng vấn người có trách nhiệm Cơng ty để hiểu rõ thực trạng hoạt động Công ty - Phương pháp trực quan: Quan sát phòng ban, thị sát kho Kết cấu báo cáo Ngồi lời nói đầu kết luận, khóa luận bao gồm phần: Phần I: Lý luận chung kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Phần II: Tổ chức công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun Phần III: Nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp 1.1.1 Tiền lương *Khái niệm Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu người Tiền lương (tiền công) số tiền thù laolao động mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo số lượng, chất lượng kết lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp * Ý nghĩa, nhiệm vụ, chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương  Ý nghĩa: - Lao động yếu tố thiếu trình sản xuất kinh doanh nên hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương có ý nghĩa lớn cơng tác quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Hạch toán tốt tiền lương khoản trích theo lương giúp cho công tác quản lý nhân vào nề nếp có kỷ luật, đồng thời tạo sở để doanh nghiệp chi trả khoản trợ cấp, BHXH cho người lao động nghỉ việc trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - Tổ chức tốt cơng tác tiền lương cịn giúp cho việc quản lý tiền lương chặt chẽ, đảm bảo trả lương sách doanh nghiệp đồng thời cịn để tính tốn, phân bổ chi phí nhân cơng chi phí quản lý doanh nghiệp hợp lý  Nhiệm vụ: Với ý nghĩa trên, kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương phải thực nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, xác số liệu số lượng, chất lượng kết lao động Hướng dẫn phận doanh nghiệp ghi chép luân chuyển chứng từ ban đầu lao động, tiền lương khoản trích theo lương - Tính tốn xác tốn kịp thời khoản tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp BHXH khoản trích nộp theo quy định - Tính tốn phân bổ xác, hợp lý chi phí tiền lương khoản trích theo lương vào đối tượng hạch tốn chi phí - Tổ chức lập báo cáo lao động, tiền lương, tình hình trợ cấp BHXH; qua tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương doanh nghiệp để có biện pháp sử dụng lao động hiệu  Chức tiền lương: + Chức tái sản xuất sức lao động: Quá trình tái sản xuất sức lao động thực việc trả công cho người lao động thông qua lương Bản chất sức lao động sản phẩm lịch sử hồn thiện nâng cao nhờ thường xun khơi phục phát triển, chất tái sản xuất sức lao động có khoản tiền lương sinh hoạt định để họ trì phát triển sức lao động (ni dưỡng, giáo dục hệ sau), tích lũy kinh nghiệm nâng cao trình độ, hồn thiện kỹ lao động + Chức công cụ quản lý doanh nghiệp: Mục đích cuối nhà quản trị đem lại lợi nhuận cao Để đạt mục tiêu họ phải biết kết hợp nhịp nhàng quản lý cách có nghệ thuật yếu tố q trình SXKD Người sử dụng lao động tiến hành kiểm tra, giám sát theo dõi người lao động làm việc theo kế hoạch, tổ chức thơng qua việc chi trả lương cho họ, phải đảm bảo chi phí mà bỏ phải đem lại kết hiệu cao Qua đó, người sử dụng lao động quản lý chặt chẽ số lượng chất lượng lao động để trả cơng xứng đáng cho người lao động + Chức kích thích lao động (địn bẩy kinh tế): Với mức lương thỏa đáng động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng suất lao động Khi trả công xứng đáng người lao động say mê, tích cực làm việc, phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, họ gắn bó chặt chẽ trách nhiệm với lợi ích doanh nghiệp Do vậy, tiền lương cơng cụ khuyến khích vật chất, kích thích người lao động làm việc thực có hiệu cao * Các nguyên tắc tiền lương - Mức lương hình thành sở thỏa thuận ngườilao động người sử dụng lao động - Mức lương hợp đồnglao động phải lớn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định - Ngườilao động hưởng lương theo suất lao động, chất lượng lao động kết lao động - Trong việc tính trả lương phải tuân thủ nguyên tắc, cụ thể: + Làm cơng việc gì, chức vụ hưởng lương theo cơng việc, chức vụđó; dùở độ tuổi nào, khơng phân biệt giới tính, dân tộc, tơn giáo miễn hồn thành tốt cơng việc giao hưởng lương tương xứng với cơng việcđó Đây làđiều kiệnđảm bảo cho phân phốitheo lao động, đảm bảo công xã hội + Đảm bảo tốc độ tăng suấtlao động phải tăng nhanh tốc độ tiền lương bình quân Đây nguyên tắc quan trọng việc tiến hành sản xuất kinh doanh, tăng suấtlao động sở cho việc tăng lương, tăng lợi nhuận * Phân loại tiền lương a Phân loại theo hình thức trả lương: - Trả lương theo thời gian: Là hình thức trả lương cho người lao động vào thời gian làm việc theo cấp bậc, chức vụ, phụ cấp (nếu có) theo thang bảng lương quy định Nhà nước Trả lương theo thời gian thường đượcáp dụng cho phận quản lý không trực tiếp sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ Do hạn chế định hình thức trả lương theo thời gian (mang tính chất bình quân, chưa thực gắn với kết sản xuất) nên để khắc phục phần hạn chế đó, trả lương theo thời gian kết hợp chế độ tiền thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc - Trả lương theo sản phẩm: Là hình thức trả lương theo số lượng, chất lượng sản phẩm mà họđã làm Hình thức trả lương theo sản phẩm thực có nhiều cách khác tùy theo đặc điểm, điều kiện sản xuất doanh nghiệp + Trả lương theo sản phẩm có thưởng: áp dụng cho công nhân trực tiếp hay gián tiếp với mụcđích nhằm khuyến khích cơng nhân tăng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu Thưởng hoàn thành kế hoạch chất lượng sản phẩm + Tiền lương trả theo sản phẩm lũy tiến: Là tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp kết hợp với suất tiền thưởng lũy tiến theo mức độ hoàn thành định mức cho sản phẩm tính cho người hay tập thể người lao động Ngồi ra, cịn trả lương theo hình thức khốn sản phẩm cuối + Tiền lương khốn theo khối lượng cơng việc: Được áp dụng khối lượng công việc công việc cần phải hoàn thành thời gian nhấtđịnh Khi thực cách tính lương này, cần ý kiểm tra tiến độ chất lượng công việc hồn thành nghiệm thu, cơng trình xây dựng có phần cơng việc khuất nghiệm thu khối lượng cơng trình hồn thành khó phát b Phân loại theo tính chất lương Theo cách phân loại này, tiền lương chia thành hai loại: Tiền lương tiền lương phụ - Tiền lương chính: Là tiền lương phải trả cho người lao động thời gian trực tiếp làm việc bao gồm tiền lương cấp bậc, tiền thưởng khoản phụ cấp có tính chất lương - Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế không làm việc theo chế độ quy định hưởng lương như: nghỉ phép, hội họp, học tập, lễ, tết, ngừng sản xuất, c Phân loại theo chức tiền lương Theo cách phân loại này, tiền lương chia thành hai loại: Tiền lương trực tiếp tiền lương gián tiếp - Tiền lương trực tiếp: Là tiền lương phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất hay cung ứng dịch vụ - Tiền lương gián tiếp: Là tiền lương phải trả cho người lao động tham gia gián tiếp vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp d Phân loại theo đối tượng trả lương Theo cách phân loại này, tiền lương chia thành: Tiền lương sản xuất, tiền lương bán hàng, tiền lương quản lý - Tiền lương sản xuất: Là tiền lương trả cho đối tượng thực chức sản xuất - Tiền lương bán hàng: Là tiền lương cho đối tượng thực chức bán hàng - Tiền lương quản lý: Là tiền lương cho đối tượng thực chức quản lý 1.1.2 Các hình thức trả lương tính lương Doanh nghiệp * Hình thức trả lương theo thời gian Khái niệm:Là việc trả lương theo thời gian lao động (ngày công) thực tế thang bậc lương người lao động Việc trả lương xác định vào thời gian cơng tác trình độ kỹ thuật người lao động Hình thức áp dụng chủ yếu người làm công tác quản lý (nhân viên văn phòng, nhân viên quản lý doanh nghiệp, ) cơng nhân sản xuất áp dụng phận máy móc chủ yếu, công việc tiến hành định mức cách chặt chẽ xác hay tính chất sản xuất mà trả lương theo sản phẩm khơng đảm bảo chất lượng sản phẩm, không đem lại hiệu thiết thực Để trả lương theo thời gian người ta vào ba yếu tố: + Ngày công thực tế người lao động + Đơn giá tiền lương tính theo ngày cơng + Hệ số tiền lương (hệ số cấp bậc) + Hệ số phụ cấp 10 Biểu số 2.3: Chứng từ ghi sổ 625 Mẫu số S02a-DN Đơn vị: Công ty TNHH Ô tô Thái Nguyên (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Địa chỉ: Quan Triều - TP Thái Nguyên - TN Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 625 Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Trích yếu A Trả lương cán công nhân viên phận Quản lý Trả lương cho nhân viên phận bán hàng Số hiệu tài khoản Nợ Có B C Số tiền 642 334 43.000.000 641 334 52.000.000 Cộng Ghi D 95.000.000 Kèm theo chứng từ gốc 65 Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu số 2.4: Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2021 Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B … 625 30/11 … … - Cộng tháng - Cộng luỹ kế từ đầu quý Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B … … … 95.000.000 … … … … … - Cộng tháng Số tiền Số tiền … … … - Cộng luỹ kế từ đầu quý - Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … - Ngày mở sổ:… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phịng tài kế tốn) 66 Biểu số 2.5: Trích sổ tài khoản 334 Đơn vị: Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun Địa chỉ: Quan Triều - TP Thái Nguyên - TN Mẫu số S02c1-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ) Tháng 11/2021 Tên tài khoản: Phải trả người lao động Số hiệu: 334 Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ ghi sổ Số Ngày, hiệu tháng B C Diễn giải Số tiền Ghi Số hiệu TK đối ứng Nợ Có E D G - Số dư đầu năm … … - Số phát sinh tháng … … 30/11 625 30/11 625 … … … Trả lương cán công 30/11 nhân viên phận Quản lý Trả lương cho nhân 30/11 viên phận bán hàng … … … … 642 43.000.000 641 52.000.000 … … … - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng luỹ kế từ đầu quý - Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … … … - Ngày mở sổ:… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 2.6: Sổ TK 338 67 Ngày 30 tháng 11năm 2021 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng tài kế tốn) Mẫu số S02c1-DN Đơn vị: Cơng ty TNHH Ơ tô Thái Nguyên Địa chỉ: Quan Triều - TP Thái Nguyên - TN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ) Tháng 11/2021 Tên tài khoản: Phải trả, phải nộp khác Số hiệu: 338 Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ ghi sổ Số Ngày, hiệu tháng B C Diễn giải Số tiền Ghi Số hiệu TK đối ứng Nợ Có E D G - Số dư đầu năm … … - Số phát sinh tháng … … 30/11 634 30/11 635 … … … Trích bảo hiểm xã hội 30/11 tính vào lương người lao động Nộp tiền bảo hiểm xã 30/11 hội cho quan quản lý … … … 334 23.043500 122 10.844.000 … … … … - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng luỹ kế từ đầu quý - Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … … … - Ngày mở sổ:… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng tài kế toán) Biểu số 2.7: Sổ chi tiết TK 334 Đơn vị: Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun Địa chỉ: P Quan Triều, TP Thái 68 Nguyên, Thái Nguyên Mẫu số S38-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 334 Tài khoản: 334 – Phải trả người lao động Từ ngày 1/11/2021 đến ngày 30/11/2021 Đơn vị tính: Đồng NT GS TK Chứng từ SH NT 30/11 NVK 30/11 NVK đối Diễn giải Số phát sinh ứng Số dư đầu tháng Số phát sinh Trả lương cho phận 30/11 quản lý Trả lương cho phận 30/11 bán hàng Nợ Có 178.235.65 642 43.000.000 641 52.000.000 182.432.33 Cộng số phát sinh Số dư Nợ Số dư cuối tháng Có 35.678.420 31.481.738 Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng kế tốn - tài chính) 69 Biểu số 2.8: Sổ chi tiết TK 3382 Mẫu số S38-DN Đơn vị: Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên Địa chỉ: P Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3382 Tài khoản: 3382 – Kinh phí cơng đồn Từ ngày 1/11/2021 đến ngày 30/11/2021 Đơn vị tính: Đồng TK NT GS Chứng từ SH NT 30/11 NVK 30/11 30/11 NVK 30/11 30/11 GBN 720 30/11 đối Diễn giải Số dư đầu tháng Số phát sinh Trích KPCĐ tính vào chi phí Trích KPCĐ trừ Số phát sinh Nợ Có ứng 642, 1.355.500 154 vào lương NLĐ Nộp KPCĐ cho quan quản lý Cộng số phát sinh Số dư Nợ Có 1.032.862 334 112 1.355.500 1.355.500 1.355.500 Số dư cuối tháng 1.032.862 Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng kế tốn – tài chính) 70 Biểu số 2.9: Sổ chi tiết TK 3383 Mẫu số S38-DN Đơn vị: Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun Địa chỉ: P Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3383 Tài khoản: 3383 – Bảo hiểm xã hội Từ ngày 1/11/2021 đến ngày 30/11/2021 Đơn vị tính: Đồng TK NT Chứng từ SH NT GS 30/11 NVK 30/11 30/11 NVK 30/11 30/11 GBN 725 30/11 đối Diễn giải Số phát sinh Nợ Có ứng Số dư đầu tháng Số phát sinh Trích BHXH tính vào chi phí Trích BHXH trừ vào lương NLĐ Nộp BHXH cho quan quản lý Cộng số phát sinh 642 23.043.500 334 10.844.000 112 Số dư Nợ Có 33.887.500 Số dư cuối tháng Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng kế tốn - tài chính) 71 Biểu số 2.10: Sổ chi tiết TK 3384 Mẫu số S38-DN Đơn vị: Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun Địa chỉ: P Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3384 Tài khoản: 3384 – Bảo hiểm y tế Từ ngày 1/11/2021 đến ngày 30/11/2021 Đơn vị tính: Đồng TK NT Chứng từ SH NT GS 30/11 31/12 30/11 30/11 NVK 30/11 NVK 30/11 PC 825 30/11 đối Diễn giải Số phát sinh Nợ Có ứng Số dư đầu tháng Số phát sinh Trích BHYT tính vào chi phí Trích BHYT trừ vào lương NLĐ Mua thẻ BHYT cho NLĐ Cộng số phát sinh 642 4.066.500 334 2.033.250 111 Số dư Nợ Có 6.099.750 Số dư cuối tháng Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng kế tốn - tài chính) 72 Biểu số 2.11: Sổ chi tiết TK 3386 Mẫu số S38-DN Đơn vị: Công ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun Địa chỉ: P Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 3386 Tài khoản: 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp Từ ngày 1/11/2021 đến ngày 30/11/2021 Đơn vị tính: Đồng TK NT Chứng từ SH NT GS 30/11 NVK 30/11 30/11 NVK 30/11 30/11 GBN 830 30/11 đối Diễn giải Số phát sinh Nợ Có ứng Số dư đầu tháng Số phát sinh Trích BHTN tính vào chi phí Trích BHTN trừ vào lương NLĐ Nộp BHTN cho quan quản lý Cộng số phát sinh Số dư Nợ Có 642 334 1.355.500 112 1.355.500 Số dư cuối tháng Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng kế tốn - tài chính) 73 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH Ơ TƠ THÁI NGUN 3.1 Một số nhận xét cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty Qua thời gian nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên, sở kiến thức phương pháp luận trang bị trường em có số nhận xét sau: 3.1.1 Ưu điểm Trong công tác tổ chức kế tốn, Cơng ty khơng ngừng bước hồn thiện máy kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn tập trung, hình thức phù hợp với quy mơ, đặc điểm, phạm vi hoạt động Công ty Với hình thức kế tốn tập trung, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đạo nhiệm vụ đảm bảo lãnh đạo tập trung thống kế toán trưởng đạo kịp thời Ban giám đốc, đồng thời tạo điều kiện việc phân công, chuyên mơn hố cơng việc kế tốn viên (mỗi kế toán chịu trách nhiệm phần hành cụ thể) nên phát huy tính chủ động, sáng tạo cơng việc đặc biệt kế tốn viên sử dụng tốt máy vi tính quản lý hạch tốn Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương người lao động ln chấp hành theo chế độ kế tốn tiền lương áp dụng Phương pháp trả lương áp dụng công ty hợp lý Việc tính tốn tiền lương, tiền thưởng phản ánh kết lao động người, đồng thời điều hòa thu nhập cán cơng nhân viên, kích thích người làm việc tốt, cố gắng nâng cao trình độ chun mơn ngày gắn bó với Cơng ty Mặt khác, Cơng ty thực việc tốn lương khoản trích theo lương cán cơng nhân viên kịp thời, thời hạn quy định Nhìn chung, cơng tác quản lý kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên khoa học, chặt chẽ 74 3.1.2 Nhược điểm Ngồi ưu điểm kể trên, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiền lương nói riêng Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngunvẫn tồn số nhược điểm như: + Về hạch tốn: Cơng ty chưa tiến hành trích trước lương nghỉ phép + Về hệ thống sổ sách: Hầu hết cơng việc kế tốn phải theo dõi, ghi chép thủ cơng nên sổ sách kế tốn nhiều, việc ghi chép bị chồng chéo, lặp lại + Hiện nay, Cơng ty khơng tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất nên làm ảnh hưởng đến chi phí SXKD Công ty 3.2 Một số kiến nghị biện pháp khắc phục nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Sau thời gian thực tế Công ty em xin trình b ày số đề xuất góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động Công ty sau: Thứ nhất: Vào cuối kỳ kinh doanh Cơng ty cần phân tích tình hình lao động để đánh giá, kiểm tra biến động tình hình sử dụng lao động, trình độ chun mơn, tay nghề, vạch rõ nguyên nhân ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến trình kinh doanh kết hoạt động kinh doanh Công ty Từ đó, bàn bạc tìm biện pháp quản lý sử dụng lao động cho có hiệu Thứ hai: Từng bước nâng cao trình độ chun mơn cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động hồn thành tốt nhiệm vụ phân cơng với chất lượng thời gian nhanh nhất, sở tiết kiệm lao động nâng cao hiệu sử dụng lao động Thứ ba: Công ty nên tiến hành trích trước lương nghỉ phép cho CNTTSX trích trước khoản lương kể lương phép để đảm bảo cho việc hoạch định chi phí hợp lý, kịp thời không bị ảnh hưởng đến kết SXKD, gây biến động chi phí Nếu khơng trích trước phát sinh chi phí lương phép Cơng ty hạch tốn vào chi phí gây đột biến chi phí tức thời Thứ tư: Cần quản lý chặt chẽ thời gian làm việc nhân viên kinh doanh Thời gian họ công tác làm việc bên ngồi tương đối nhiều hàng ngày, 75 hàng tuần phải yêu cầu họ lập báo cáo tình hình hoạt động hay tổ, nhóm Kết làm việc họ đánh giá tình hình kinh doanh Cơng ty từ đánh giá thu nhập thân họ Điều này, ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích người lao động Do vậy, Công ty cần phải trọng quan tâm Về ứng dụng cơng nghệ tin học: Hiện nay, có nhiều phần mềm kế tốn Cơng ty nên chọn áp dụng phần mềm thích hợp với nhu cầu sử dụng tình hình kinh doanh Cơng ty Áp dụng phần mềm kế tốn làm cho cơng việc phịng kế tốn nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, xác Việc này, cịn làm cho việc quản lý sổ sách, chứng từ kế toán gọn nhẹ Đối với nhân viên phịng kế tốn, Cơng ty nên tổ chức buổi học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư tư liệu, tài liệu để áp dụng chế độ kế tốn cho kịp thời 76 KẾT LUẬN Cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương vấn đề lớn xã hội, với doanh nghiệp người lao động Nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động Việc áp dụng hình thức trả lương vấn đề quan trọng không phải phù hợp với doanh nghiệp mà phải đảm bảo chế độ sách Nhà nước Luật lao động Để tiền lương khoản trích theo lương phát huy hết vai trị cần phải có kết hợp hình thức trả lương khoản trích theo lương thích hợp nhất, cần phải lấy ưu điểm bù đắp cho nhược điểm ưu điểm cần phải phát huy nhiều để nhằm hồn thiện dần cơng tác quản lý tiền lương Các doanh nghiệp cần phải biết vận dụng lý luận vào thực tiễn sáng tạo, khoa học hợp lý nhất, phát huy tốt vai trị kế tốn tiền lương trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Qua kiến thức trang bị trường kết hợp với thời gian nghiên cứu thực tế Công ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun, em nhận thấy lý luận cần phải gắn với thực tiễn, phải biết vận dụng linh hoạt lý luận học cho phù hợp với trình thực tế Đây thời gian giúp cho sinh viên vận dụng, thử nghiệm kiến thức học, bổ sung kinh nghiệm tích luỹ kiến thức mà qua công tác thực tế có Trong thời gian thực tập Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun em xin chân thành cảm ơn bảo tận tình anh chị phịng KT - TC Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Nguyên’’ Với chuyên đề này, chưa tìm ý kiến đóng góp biện pháp cụ thể, em mong góp phần với Cơng ty hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng Vì kiến thức lý luận cịn hạn chế chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong giúp đỡ cô giáo anh chị để khóa luận em hoàn thiện 77 Em xin chân thành cảm ơn ! 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2014), Chế độ kế tốn Doanh nghiệp Cơng ty Ô tô Thái nguyên,Điều lệ Công ty ; Khoa Kế toán – Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên (2021), Bài giảng kế toán tài I; Khoa Kế tốn – Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên (2021), Bài giảng kế tốn tài II; Khoa Kế toán – Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên (2021), Bài giảng tổ chức cơng tác kế tốn TS.Võ Văn Nhị, Giáo trình kế tốn tài (2010), NXB Tài Chính, tái bản; Một số tài liệu tham khảo khác 79 ... CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÁI NGUYÊN 2.1 Giới thiệu chung Cơng ty TNHH Ơ TƠ Thái Ngun 2.1.1 Tên địa công ty Tên giao dịch: Cơng ty TNHH. .. chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun Phần III: Nhận xét kiến nghị công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun PHẦN... tiễn kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Ơ tơ Thái Ngun  Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương tạiCơng ty TNHH Ô
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Ô tô Thái Nguyên,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm