0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Hóa học >

tong hop cac chuyen de on tap hoa 8

Các chuyên đề ôn tập hoá học

Các chuyên đề ôn tập hoá học

... trong các chất sau: Tài liệu ôn tập Hóa Học 11 20 b. Trong công nghiệp - Khí CO2 được thu hồi từ quá trình đốt cháy hoàn toàn than. IV. AXIT CACBONIC - MUỐI CACBONAT 1. Axit cacbonic ... HCO - + 2-3 3HCO H +CO 2. Muối cacbonat - Muối cacbonat của các kim loại kiềm, amoni và đa số muối hiđrocacbonat đều tan. Muối cacbonat của kim loại khác thì không tan. - Tác dụng ... lượng 0,6 gam trong oxi dư thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần % khối lượng của cacbon trong mẩu than đá trên. Câu 3. Cho 224 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung...
 • 54
 • 1,356
 • 4
chuyen de on tap hoa 8

chuyen de on tap hoa 8

... qua em theo mẹ đi chợ để mua hàng. Trong chợ có rất nhiều gian hàng, có gian hàng bán dụng cụ gia đình nh : chảo nhôm, nồi xoong Inox, lọ thuỷ tinh cắm hoa, bát đĩa sứ, đũa tre, đũa gỗ; quầy ... c,Lọc 8. a,Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng biệt một trong những chất sau: bột sắt,bột than, bột lu huỳnh. Hãy dựa vào tính chất vật lí đặc trng của mỗi chất để nhận biết chất đựng trong mỗi ... khí cacbonic (CO2) bằng cách nào có thể tách đợc khí oxi?b, Để tách chất có những phơng pháp phổ biến sau: bay hơi, chng cất, lọc. Hãy chọn phơng pháp phù hợp để :(1) Tách bụi có trong...
 • 2
 • 841
 • 9
Tổng hợp các chuyên đề luyện thi đại học môn hóa

Tổng hợp các chuyên đề luyện thi đại học môn hóa

... hidrocacbon a. CnH2n  2 b. CnH2n + 2 b. CnH2n  6 d. CnH2n nh công thc phân t 3 hidrocacbon: a. C2H4, C3H6 và C4H 8 b. C6H6, C7H 8 và C 8 H10 ... rng s nguyên t cacbon trong mi olefin không quá 5. a. C2H4 và C4H 8 b. C3H6 và C4H 8 c. C5H10 và C6H12 d. C2H4 và C4H 8 ; C3H6 và C4H 8 Câu t ... a. C4H 8 b. C4H10 c. C4H4 d. C5H12 Câu 28. Mt hn hp gm hai hidrocacbon, mch h, trong phân t mi cht cha không quá mt lien kt ba hay hai lien k cacbon mi cht...
 • 59
 • 2,485
 • 62
TỔNG HỢP 34 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC THCS TẬP 4 pot

TỔNG HỢP 34 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC THCS TẬP 4 pot

... khi làm lạnh 80 0 gam dd bão hòa FeSO4 từ 70oC xuống20oC.Biết độ tan của FeSO4 lần lượt là 35,93gam và 21 gam.Đs :87 ,86 gamCâu 9.Làm lạnh 187 7 gam dd bão hòa CuSO4 từ 85 oC xuông 25oC. ... 7 ,88 gam kết tủa.Tìm công thức phân tử của FexOy .ĐS: Fe2O35. Thổi CO qua ống xứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được 10 ,88 gam chấtrắn A( chứa 4 chất) và 2,6 68 ... quá trình là 80 % Giải FeS2 2H2SO4129tấn 196tấn0,6 0,6 196129x= 0,91tấndo hiệu suất 80 % nên lượng axit thưc tế thu được là:0,91 80 100x=0,7 28 tấn.Lượng axit 98% là: mdd =...
 • 26
 • 1,146
 • 18
Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam  tổng hợp các chuyên đề khoa học  tập 1

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam tổng hợp các chuyên đề khoa học tập 1

... 0, 98 2,0-0,5 17,4 5,44 5,79 1,24 0, 98 0,5-0,25 24 ,8 2,14 11 ,8 8 ,86 26 ,84 24,36 1,65 0,97 1,23 1, 18 0,25-0,1 24,6 3,97 13,2 12,21 29,13 29, 78 3,94 8, 37 3, 28 8, 58 Ht cỏt 0,1-0,05 11,4 17 ,8 8,65 ... Ch tiờu vt lý bóo ho G (%) 82 ,27 96,05 97, 18 89, 08 75,05 75,61 95,99 99,2 98, 44 87 , 28 Gii hn chy WT (%) 26,31 38, 32 35, 18 36,06 27 ,86 28, 26 37,22 41,23 36 ,88 41,34 Gii hn do Wp (%) 21,3 ... (g/cm3) 2,66 2,67 2, 68 2,69 2,69 2, 68 2,67 2,7 2,67 2,7 H s rng 0 0 ,81 0 ,84 0 ,86 0,622 0,931 0, 585 0 ,83 9 0 ,88 1 0,56 0,696 rng n (%) 44,74 45,62 46,25 38, 35 45, 38 36,9 45,62 46 ,83 37,37 41,04...
 • 63
 • 554
 • 0
TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

... Nhiệt thăng hoa của Ba kim loại : 46 (kcal/mol) - Thế ion hoá thứ nhất của Ba: 119 ,8 (kcal/mol) - Thế ion hoá thứ hai của Ba: 230,0 (kcal/mol) - ái lực với electron của Cl: -88 ,5 (kcal/mol) ... với phản ứng CaCO3 (r) = CaO( r ) + CO2 (k)H02 98 (kcal/mol) - 288 ,5 -151,9 -94S02 98 (cal/mol.K) 22,16 9,5 51,06 Xác định chiều phản ứng ở 298K. Xác định nhiệt độ ở đó CaCO3 bắt ... H2O2 ,84 g 3,17g 0,03.44 0,03. 18 Cứ 1 mol muối cacbonat chuyển thành 1 mol muối clorua: khối lợng tăng 71- 60 = 11g x mol muối cacbonat chuyển thành x mol muối clorua: khối lợng tăng 3,17 - 2 ,84 ...
 • 73
 • 1,206
 • 3
Tổng hợp các chuyên đề và phương pháp giải tất cả các dạng bài tập khảo sát hàm sô

Tổng hợp các chuyên đề và phương pháp giải tất cả các dạng bài tập khảo sát hàm sô

... xmyymxm22.( 68) 433ổửÂ=++ ỗữốứ ị ng thng i qua 2 im cc tr ca th hm s (1) cú PT l: ymxm2:( 68) 4D= mdOmmm422244(,)641013705( 68) 1D-==-+=-+mmloaùi137() 8 ộ=ờờ=ờở ... hm s cú cc tr trong khong (;1)-Ơ. ã Tp xỏc nh D = R. yxmxmm2221Â=-+-+. t txxt11=-ị=+ ta c : ()ygttmtmm22'()2132==+-+-+ Hm s(1) cú cc tr trong khong(;1)-Ơfx()0= ... cú cc tr trong khong (;1)-Ơ Cõu 46. Cho hm s : y = xmxmmx3221(1)13-+-++ (1). 1) Kho sỏt s bin thiờn v v th ca hm s (1) khi m = 1. 2) Tỡm m hm s cú cc tr trong khong (1;)+Ơ....
 • 259
 • 1,724
 • 4
Cac chuyen de on tap lop 12 (hay) - 1

Cac chuyen de on tap lop 12 (hay) - 1

... 3,111:)(222++++++=mmmxmmmyDm. 4,1)22(:)(2++−+=mxmmxyPm. 5,1 8 :)(2−−++=xmmxxyCm. 6,mxmmxxyCm−++−=22:)(2. 7,5242:)(22+++−+=xxmmxxyCm. 8, 12)2(2:)(2−+−+=xmxmxyCm. 9,2310)13(:)(22+−−−+=xxxmxyCm. ... họ đường cong )(mC::)1(4)142()1(3223+−++++−=mmxmmxmxyBài 21 Tìm điểm cố định của )(mC::)(44)(23mmxxmmxy+−−++=Bài 22Chứng minh rằng Chứng minh rằng )(mC:: 187 12)246()4(23−+−−−−=mmxxmxmy ... Tìm trên mặt phẳng toạ độ các diểm mà không có đồ thị nào của )(mC đi qua.11Bài 16 Cho 6 18) 3(32:)(23+++−=mxxmxyCm. Chứng minh rằng trên (P) 142+=xy có 2 điểm mà không có đồ thị...
 • 3
 • 787
 • 3
Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

... trong dung dịch ban đầub/ Xác định % khối lượng của mỗi chất trong rắn Y10)* Một hỗn hợp gồm CH4, H2, CO TN1: Đốt cháy 8, 96 lít hỗn hợp thì cần đúng 7 ,84 lít khí O2TN2: Dẫn 11 ,8 ... Phần 1: Tác dụng với nước sinh ra 8, 96 lít khí- Phần 2: Tác dụng NaOH dư thì thấy sinh ra 15, 68 lít khí- Phần 3 : Tác dụng với ddHCl, phản ứng xong thu được 26 ,88 lít khíCác thể tích khí đo ở ... li ) II- BI TP P DNG1) Cho hn hp gm 8 gam CuO v 3,6 gam FeO vo trong 300ml dung dch HCl 0,8M. Sau phn ng cú m gam cht rn khụng tan . Hi m nm trong khong no ?Hng dn :S mol CuO = 0,1 s mol...
 • 23
 • 2,976
 • 12
Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

... : a = 0,1 ; b = 0,05 Trang ~ 8 %mFe = 0 1 56100 41 18 13 6,% , %,×× =⇒ 2 3 58 82Fe O%m , %=Khối lượng kết tủa : m = ( a+ 2b) × 90 = 0,2 × 90 = 18 gam6) Đốt cháy 10 gam hỗn hợp ... trong dung dịch ban đầub/ Xác định % khối lượng của mỗi chất trong rắn Y10)* Một hỗn hợp gồm CH4, H2, CO TN1: Đốt cháy 8, 96 lít hỗn hợp thì cần đúng 7 ,84 lít khí O2TN2: Dẫn 11 ,8 ... Phần 1: Tác dụng với nước sinh ra 8, 96 lít khí- Phần 2: Tác dụng NaOH dư thì thấy sinh ra 15, 68 lít khí- Phần 3 : Tác dụng với ddHCl, phản ứng xong thu được 26 ,88 lít khíCác thể tích khí đo ở...
 • 23
 • 981
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập hóa học hữu cơ lớp 11các dạng bài tập hóa học vô cơ lớp 11các dạng bài tập hóa học nâng cao lớp 9các dạng bài tập hóa học hữu cơ lớp 9các dạng bài tập hóa học phân tíchcác dạng bài tập hóa học lớp 10các dạng bài tập hóa học 11các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 1các dạng bài tập hóa học 9các dạng bài tập hóa học lớp 9các dạng bài tập hóa học lớp 8các dạng bài tập hóa học lớp 10 cơ bảncác dạng bài tập hóa học hữu cơ 11các dạng bài tập hóa học cấp 2các dạng bài tập hóa học về kim loạiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ