Top 10 tài liệu về pháp luật cộng đồng ASEAN chất lượng và hay nhất hiện nay 

Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật cộng đồng ASEAN mang bản chất quốc tế

Pháp luật cộng đồng ASEAN là một khái niệm mới với người dân Việt Nam, vậy pháp luật cộng đồng ASEAN là gì? Nó có vai trò như thế nào trong đời sống? Đặc điểm của Pháp luật cộng đồng ASEAN là gì?… Pháp luật cộng đồng ASEAN là tổng thể nguyên tắc và quy phạm pháp luật do ASEAN xây dựng và ban hành để điều chỉnh trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị – an ninh, văn hóa – xã hội. 

Để tìm hiểu sâu hơn về pháp luật cộng đồng ASEAN, 123doc xin gửi đến các bạn đọc những tài liệu về pháp luật cộng đồng ASEAN chi tiết và đa dạng trong bài viết dưới đây. Hãy theo dõi nhé!

I. Top 10 tài liệu về pháp luật cộng đồng ASEAN chất lượng và hay nhất hiện nay 

1. Môn pháp luật cộng đồng ASEAN

Thương mại hóa là một trong những hoạt động phát triển và có các tiêu chuẩn riêng trong khối cộng đồng ASEAN, do đó để ASEAN có thể dỡ bỏ các rào cản và tiến hành tự do thương mại hóa thì ngoài các chính sách và điều kiện cần có thì các quy phạm về pháp luật trong thương mại là điều cần thiết. Trong tài liệu tác giả đã đưa ra khái niệm sau đó so sánh về pháp luật lưu hành của ASEAN với WTO về thương mại hóa, rồi đưa đánh giá. Bạn đọc có thể tham khảo tài liệu này vì có những luận điểm rõ ràng và số liệu chi tiết để chứng minh.

Môn pháp luật cộng đồng ASEAN
Môn pháp luật cộng đồng ASEAN

Download tài liệu

2. Pháp luật cộng đồng ASEAN

Pháp luật cộng đồng ASEAN có nguyên tắc cơ bản để tuân theo trong quá trình xây dựng nguyên tắc tham vấn và đồng thuận. Tài liệu này sẽ đưa ra nguyên tắc đó và trình bày về nội dung của nguyên tắc cũng như phân tích nguyên tắc tham vấn, đồng thuận trong Hiến chương ASEAN năm 2008. Bài viết hoàn toàn phù hợp để bạn đọc tìm hiểu và hiểu sâu hơn về pháp luật cộng đồng ASEAN dựa trên nguyên tắc gì, hoạt động ra sau, tác động thế nào đến các nước trong khu vực ASEAN.

Pháp luật cộng đồng ASEAN
Pháp luật cộng đồng ASEAN

Download tài liệu

3. Đề cương môn học: Pháp luật cộng đồng ASEAN

Môn học pháp luật cộng đồng ASEAN cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và các kiến thức pháp lý chuyên ngành về ASEAN, cộng đồng ASEAN và pháp luật của cộng đồng ASEAN. Đề cương chia thành 5 phần chính để người đọc tìm hiểu: 

  • Phần 1: Khái quát ASEAN, pháp luật cộng đồng ASEAN
  • Phần 2: Luật cộng đồng chính trị an ninh ASEAN
  • Phần 3: Luật cộng đồng kinh tế ASEAN 
  • Phần 4: Luật cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN 
  • Phần 5: Các vấn đề pháp lý cơ bản về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết tranh chấp và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam
Đề cương môn học: Pháp luật cộng đồng ASEAN
Đề cương môn học: Pháp luật cộng đồng ASEAN

Download tài liệu

4. So sánh pháp luật cộng đồng ASEAN với Công pháp quốc tế và Luật liên minh Châu Âu

Hiện nay trên thế giới ASEAN và EU đều là các tổ chức liên chính phủ thành công, do đó để quản lý và đạt được hiệu quả tốt nhất thì hai tổ chức đều có các điều khoản, pháp luật quản lý điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong các lĩnh vực khác nhau. Tác giả đã đặt hai tổ chức lên “bàn cân” và so sánh những điểm giống và khác nhau trong pháp luật, pháp lý đặc trưng của mỗi tổ chức phụ thuộc vào điều kiện khác nhau. Bạn đọc có thể tham khảo tài liệu với các số liệu và phân tích chính xác, logic, khoa học của tác giả trong tài liệu.

So sánh pháp luật cộng đồng ASEAN với Công pháp quốc tế và Luật liên minh Châu Âu
So sánh pháp luật cộng đồng ASEAN với Công pháp quốc tế và Luật liên minh Châu Âu

Download tài liệu

5. Bài tập học kỳ môn pháp luật cộng đồng ASEAN đề 5: Bình luận nội dung bảo vệ quyền của lao động di trú trong ASEAN

Đây là một bài luận về đề tài liên quan đến pháp luật bảo vệ quyền lao động của người dân khi di trú trong cộng đồng ASEAN, với sự dịch chuyển nhanh chóng của các nguồn lao động và nhân lực giữa các quốc gia trong khu vực. Tác giả đã phân tích những vấn đề pháp lý có trong luật cộng đồng ASEAN và đưa ra các bình luận riêng logic và khoa học, mới lạ về các vấn đề pháp lý rồi đưa ra các đề xuất khác nhau để cải thiện. Bài luận khoa học này phù hợp với bạn đọc cần nguồn liệu tham khảo về các vấn đề pháp lý của ASEAN hoặc tham khảo để làm bài tập.

Bài tập học kỳ môn pháp luật cộng đồng ASEAN đề 5: Bình luận nội dung bảo vệ quyền của lao động di trú trong ASEAN
Bài tập học kỳ môn pháp luật cộng đồng ASEAN đề 5: Bình luận nội dung bảo vệ quyền của lao động di trú trong ASEAN

Download tài liệu

6. Pháp luật cộng đồng ASEAN: Bình luận hoạt động tự do hóa thương mại dịch vụ của ASEAN trong lĩnh vực du lịch

Hiện nay, việc tự do hóa thương mại dịch vụ là một trong những bước tiến để ASEAN thực hiện tự do hóa toàn khu vực. Do đó, du lịch cũng là một trong những bốn lĩnh vực được ưu tiên để tiến hành tự do hóa trong ASEAN. Nhóm tác giả đã phân tích từ các khái niệm cơ bản cho đến các vấn đề chuyên sâu về pháp lý để ASEAN thực hiện được tự do thương mại dịch vụ du lịch một cách triệt để, có lợi và đúng pháp luật.

Pháp luật cộng đồng ASEAN: Bình luận hoạt động tự do hóa thương mại dịch vụ của ASEAN trong lĩnh vực du lịch
Pháp luật cộng đồng ASEAN: Bình luận hoạt động tự do hóa thương mại dịch vụ của ASEAN trong lĩnh vực du lịch

Download tài liệu

7. Tài liệu ôn thi: Pháp luật cộng đồng ASEAN đầy đủ

Nội dung của tài liệu là tổng hợp những kiến thức của môn pháp luật cộng đồng ASEAN với câu trả lời chi tiết và trình bày logic, khoa học chia thành từng đoạn nhỏ để người đọc dễ học, dễ nhớ. Người đọc có thể học bài một cách nhanh chóng, nắm vững kiến thức môn pháp luật cộng đồng ASEAN để phục vụ nhu cầu người đọc.

ài liệu ôn thi: Pháp luật cộng đồng ASEAN đầy đủ
Tài liệu ôn thi: Pháp luật cộng đồng ASEAN đầy đủ

Download tài liệu

8. Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật cộng đồng ASEAN mang bản chất quốc tế

Pháp luật cộng đồng ASEAN là tổng thể nguyên tắc, quy phạm do ASEAN xây dựng và ban hành được xây dựng theo quy định của điều 20 Hiến chương dựa trên cơ chế tham vấn và đồng thuận. Vai trò và chức năng của hệ thống nguồn của pháp luật được tác giả nêu ra để dựa trên đó chứng minh rằng các quy định, quy phạm của pháp luật cộng đồng ASEAN có tính chất toàn cầu, được quốc tế chấp nhận và có thể áp dụng ngoài cộng đồng ASEAN.

Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật cộng đồng ASEAN mang bản chất quốc tế
Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật cộng đồng ASEAN mang bản chất quốc tế

Download tài liệu

9. ASEAN: Bình luận các đặc điểm của pháp luật cộng đồng ASEAN. So sánh pháp luật cộng đồng ASEAN với pháp luật Việt Nam

ASEAN đang trở thành ngôi nhà chung của khu vực Đông Nam Á với mô hình liên kết khu vực rất thành công để cùng hợp tác và phát triển. Chính vì vậy, để ngày càng hoàn thiện cộng đồng ASEAN thì các quy định, pháp luật chung được đề ra rất quan trọng. Trong tài liệu này, tác giả sẽ bình luận về pháp luật của cộng đồng ASEAN trong quan hệ pháp luật, bản chất, cơ chế xây dựng và cơ chế thực thi, tuân thủ qua đó so sánh với luật pháp của Việt Nam để đưa ra đánh giá chính xác nhất.

ASEAN: Bình luận các đặc điểm của pháp luật cộng đồng ASEAN. So sánh pháp luật cộng đồng ASEAN với pháp luật Việt Nam
ASEAN: Bình luận các đặc điểm của pháp luật cộng đồng ASEAN. So sánh pháp luật cộng đồng ASEAN với pháp luật Việt Nam

Download tài liệu

10. Phân biệt nguồn của pháp luật cộng đồng ASEAN với nguồn của luật liên minh Châu Âu – lý giải sự khác biệt này

Pháp luật cộng đồng ASEAN và luật liên minh Châu Âu (EU) đều là tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật được xây dựng với mục đích gần giống nhau. Nguồn luật của hai ASEAN và EU đều từ nguồn luật cơ bản và nguồn luật bổ trợ, tuy nhiên do cơ chế ban hành, đặc điểm riêng biệt của từng khu vực nên bản chất của luật sẽ có đặc thù khác biệt.

Tác giả đã so sánh và phân biệt dựa trên 3 loại nguồn luật đó là: Luật gốc, luật phái sinh và án lệ. Bạn đọc có thể tham khảo tài liệu vì để hiểu rõ nguồn gốc luật pháp cộng đồng ASEAN và EU và có những kiến thức mới và sự phân biệt giữa hai cộng đồng.

Phân biệt nguồn của pháp luật cộng đồng ASEAN với nguồn của luật liên minh Châu Âu - lý giải sự khác biệt này
Phân biệt nguồn của pháp luật cộng đồng ASEAN với nguồn của luật liên minh Châu Âu – lý giải sự khác biệt này

Download tài liệu

100+ Tài liệu về pháp luật cộng đồng ASEAN

Đọc thêm:

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

II. Một số nội dung liên quan đến chủ đề pháp luật cộng đồng ASEAN

1. Pháp luật cộng đồng ASEAN là gì?

Pháp luật Cộng đồng ASEAN là tổng thể nguyên tắc và quy phạm pháp luật do ASEAN xây dựng và ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ của Cộng đồng ASEAN phát sinh trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị-an ninh, văn hóa-xã hội.

Pháp luật Cộng đồng ASEAN có vai trò quan trọng góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi thành viên nói riêng và của toàn khu vực nói chung. Các quy tắc và quy phạm pháp luật của Cộng đồng ASEAN được ghi nhận trong các văn bản pháp lý có giá trị bắt buộc của ASEAN như: hiến chương, tuyên bố, hiệp định, nghị định thư, thỏa thuận…

2. Đặc điểm của pháp luật Cộng đồng ASEAN

Thứ nhất: quan hệ do pháp luật Cộng đồng ASEAN điều chỉnh. Chủ yếu là quan hệ phát sinh giữa các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị-an ninh và văn hóa-xã hội. Ngoài ra, pháp luật Cộng đồng ASEAN còn điều chỉnh quan hệ hợp tác trong một số lĩnh vực giữa ASEAN với các đối tác ngoài ASEAN.

Thứ hai: xây dựng pháp luật Cộng đồng ASEAN. Pháp luật Cộng đồng ASEAN do ASEAN xây dựng và ban hành, dựa trên cơ chế tham vấn và đồng thuận. Điều này đảm bảo cho tất cả các quốc gia trong ASEAN có quyền bình đẳng với nhau trong quyết định các vấn đề của Cộng đồng. Tuy nhiên, nguyên tắc này có thể làm chậm tiến trình hợp tác.

Thứ ba: thực thi pháp luật Cộng đồng ASEAN. Việc thực thi pháp luật Cộng đồng ASEAN của các quốc gia ASEAN được thông qua hoạt động pháp lý của các quốc gia thành viên, theo cơ chế chung hoặc riêng trong các lĩnh vực cụ thể.

Thứ tư: giám sát thực thi pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chức năng giám sát thực thi pháp luật của Cộng đồng ASEAN được quy định cho tất cả các thiết chế của Cộng đồng, từ Hội nghị cấp cao đến Ban thư ký ASEAN. Bên cạnh đó, ASEAN cũng xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp dựa trên cơ sở thỏa thuận của các chủ thể, đã được đánh giá là hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh và hiện đại.

3. Bản chất của pháp luật Cộng đồng ASEAN

Pháp luật Cộng đồng ASEAN mang bản chất luật quốc tế, cụ thể như sau:

– Về chủ thể: quốc gia là chủ thể pháp luật Cộng đồng ASEAN và luật quốc tế. ASEAN là tổ chức quốc tế liên chính phủ, thành viên là các quốc gia trong cùng một khu vực Đông Nam Á. Trước khi tham gia xây dựng nguyên tắc, quy phạm pháp luật, các quốc gia đã có sự cân nhắc tham gia hay không tham gia vào quan hệ đó dựa trên những lợi ích quốc gia có thể đạt được. 

– Về cơ chế xây dựng pháp luật: Pháp luật Cộng đồng ASEAN và luật quốc tế đều hình thành dựa trên sự thỏa thuận của các quốc gia. Quan hệ do pháp luật Cộng đồng ASEAN và luật quốc tế điều chỉnh là quan hệ giữa các quốc gia độc lập, có chủ quyền; các quốc gia bình đẳng khi tham gia quan hệ pháp luật. Pháp luật Cộng đồng ASEAN xây dựng trên cơ chế tham vấn và đồng thuận. 

– Về đối tượng điều chỉnh: pháp luật Cộng đồng ASEAN và luật quốc tế điều chỉnh quan hệ phát sinh trong sinh hoạt quốc tế giữa các quốc gia thành viên, trên tất cả các lĩnh vực. Đó là: thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước; là cơ sở để quản lý kinh tế, xã hội; góp phần tạo dựng những quan hệ mới.

– Về sự thực thi pháp luật: Các quốc gia khi tham gia xây dựng pháp luật Cộng đồng ASEAN, luật quốc tế có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện chúng. 

– Về hệ thống nguồn luật: pháp luật Cộng đồng ASEAN và luật quốc tế đều có hai loại nguồn là nguồn cơ bản và nguồn bổ trợ. Nguồn cơ bản chủ yếu là các điều ước quốc tế, có giá trị bắt buộc thực hiện đối với quốc gia là thành viên của điều ước đó. Nguồn bổ trợ của pháp luật Cộng đồng ASEAN và luật quốc tế không phải khi nào cũng có giá trị ràng buộc đối với các quốc gia. Trong nhiều trường hợp, nguồn bổ trợ chỉ có vai trò tham khảo hoặc mang tính chất khuyến nghị.

Trên đây 123doc đã tổng hợp cũng như gửi đến các bạn những tài liệu hay nhất về pháp luật cộng đồng ASEAN chất lượng để bạn đọc tham khảo, phục vụ tốt cho quá trình nghiên cứu và học tập của mình. Chúc bạn thành công!