Category Archives: Báo chí

10+ Báo cáo thực tập tại đài phát thanh truyền hình hay nhất

Báo cáo thực tập tại đài phát thanh truyền hình là một bài báo cáo quan trọng đối với các sinh viên theo học ngành báo chí, phát thanh truyền hình. Trong quá trình thực tập tại các đài phát thanh truyền hình, các bạn sinh viên sẽ học hỏi được rất nhiều điều và […]