Monthly Archives: Tháng Năm 2022

Tổng hợp 10 tài liệu về chủ đề hóa đơn bán hàng chọn lọc

Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Hoá đơn bán hàng là chứng từ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hoá, dịch vụ. Những thông tin có trong hóa đơn bán hàng thể hiện việc hàng hoá, dịch vụ cụ thể được bán ra hoặc cung cấp cũng như doanh thu nhận được. Trên thực tế, hóa đơn bán hàng chỉ là […]

Tổng hợp 10 tài liệu hướng dẫn thực hiện một chương trình truyền thông cơ bản

Xây dựng Chương trình truyền thông thương hiệu công ty cổ phần Bảo Liên

Chương trình truyền thông là gì? Có những tác dụng gì và làm thế nào để thực hiện được một chương trình truyền thông cơ bản? Bài viết này được thực hiện để giúp quý độc giả giải đáp những thắc mắc liên quan đến một chương trình truyền thông. Vậy để hiểu rõ hơn […]

Tổng hợp 10 tài liệu hay nhất giúp nâng cao kỹ năng lắng nghe của bạn

Kỹ năng lắng nghe

Kỹ năng lắng nghe tốt sẽ giúp ích cho việc giao tiếp hàng ngày có thể thành công vợi mọi cuộc trò chuyện. Trên thực tế thì việc chú ý lắng nghe khi giao tiếp lại ít ai có thể làm được.  Vậy kỹ năng lắng nghe là gì, có những kỹ năng lắng nghe […]

Tổng hợp 10 tài liệu về Quản lý công trình hay nhất

Nghiên cứu tham gia Quản lý công trình thủy lợi

Quản lý công trình là công tác hoạch định tổng thể dự án, hạn chế đi những sự cố đáng tiếc, giảm thiểu lãng phí và tối ưu nguồn lực trong thi công, xây dựng công trình. Trong thực tế, việc vận hành công tác thi công công trình có thể gặp nhiều tình huống […]

Tổng hợp 10 tài liệu hay nhất về biện pháp phân tích thống kê

Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004 - 2009

Phân tích thống kê là công việc bao gồm những nội dung chủ yếu như: Xác định nhiệm vụ cụ thể của phân tích; lựa chọn, đánh giá tài liệu dùng để phân tích; xác định chỉ tiêu và phương pháp phân tích; tính toán, so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu; rút ra kết […]

Tổng hợp 10 tài liệu hay nhất về đề tài phân tích lợi ích chi phí

Chương I giới thiệu về Phân tích lợi ích chi phí (CBA)

Phân tích lợi ích chi phí là một quá trình mà các tổ chức có thể phân tích các quyết định, hệ thống hoặc dự án hoặc xác định giá trị cho các tài sản vô hình. Mô hình được xây dựng bằng cách xác định lợi ích của một hành động cụ thể và […]