Category Archives: Khoa học chính trị

Top 10 tài liệu về công tác giáo dục chính trị hay nhất

Công tác giáo dục chính trị hay còn được gọi là công tác tư tưởng đến các quần chúng nhân dân về sự lãnh đạo thống nhất, sự đúng đắn của Đảng và Nhà Nước, giúp quần chúng nhân dân hiểu và làm theo những chỉ dẫn đúng đắn, hợp tình hợp lý. Việt Nam […]

Top 10 bài viết về Chuyên ngành thanh tra hay nhất

Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá và xử lý về việc thực hiện pháp luật của một tổ chức hay cá nhân theo một trình tự pháp luật nhằm phục vụ cho các hoạt động quản lý của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể. Đây […]

10 tài liệu Suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ Đảng viên

Suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ Đảng viên: Đó chính là sự suy thoái từ trong nhận thức, mưu cầu lợi ích cá nhân, tiền bạc. Dẫn tới những hành động đi ngược đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng đến cộng đồng, tập thể, xã hội.  Top 10 tài liệu liên […]

Top 10 Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị

Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị được xem là một công trình khoa học thể hiện sự vận dụng của học viên về kiến thức và lý luận trong suốt quá trình học tập để giải quyết vấn đề thực tiễn nào đó. Gắn với các yêu cầu về nhiệm vụ, […]

10 tiểu luận đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới 

Ở mỗi giai đoạn cách mạng của đất nước sẽ có những mục tiêu, yêu cầu cũng như nhiệm vụ cụ thể riêng. Chính vì vậy, đường lối đối ngoại của Đảng cũng sẽ có những thay đổi phù hợp và chính xác để góp phần phục vụ đường lối đối nội.  Ngay dưới đây […]

Top 10 tài liệu môn nghệ thuật lãnh đạo 

Môn nghệ thuật lãnh đạo là một trong những môn quan trọng mà các sinh viên học ngành quản trị, tổ chức… sẽ được học. Học phần cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, ứng dụng rất lớn trong quá trình làm việc sau này của chúng ta.  Ngay dưới đây, chúng tôi đã tổng […]

Top 10 tài liệu môn thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý

Tiểu luận môn thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý

 Môn thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý sẽ giúp bạn hiểu rõ được vai trò của thông tin trong khâu quản lý, đào tạo. Đồng thời là các phương án bảo mật thông tin, đưa ra những thông tin chính xác, có lợi nhất cho doanh nghiệp, người lãnh đạo.  Ngay dưới […]

Top 10 bài tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị được đánh giá cao 

Sau khi học xong trung cấp chính trị, các học sinh sẽ phải tiến hành làm bài tiểu luận tốt nghiệp. Các đề tài thực hiện có thể do giảng viên đưa ra, cũng có thể do học sinh lựa chọn theo năng lực và mong muốn nghiên cứu riêng.  Dưới đây là 10 bài […]

10 đề tài về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cần phải gắn liền với quản trị, kế hoạch kinh doanh. Với mỗi đơn vị, đây là vấn đề luôn được chú trọng và nghiên cứu. Không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là yếu tố góp phần tạo nên danh tiếng của công ty. Bài viết […]

Top 10 bài dự thi công đoàn Việt Nam được đánh giá cao

Bài dự thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm, một chặng đường lịch sử

Bài dự thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam: là một cuộc thi nhằm tìm hiểu, nâng cao trình độ, kiến thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ công nhân, cán bộ, viên chức, tầng lớp trí thức… trong xã hội. I. Top 10 bài dự thi công đoàn Việt Nam được đánh giá […]