Category Archives: Sáng kiến kinh nghiệm

Tổng hợp 10 tài liệu sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn hay nhất 

Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 

Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn là thuật ngữ dùng để ám chỉ những phương pháp dạy và học bộ môn ngữ văn dựa trên kinh nghiệm thực tế. Có rất nhiều những sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn hay đã trở thành chuẩn mực trong giảng dạy bộ môn này trong các nhà trường […]

Top 10 bài viết hay nhất về sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn học hát khối 6 ở trường THCS Lĩnh Nam

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học là một chủ đề vô cùng quan trọng trong quá trình giảng dạy của giáo viên các cấp. Đây là một tài liệu góp phần nghiên cứu và tìm ra những phương pháp học tập sáng tạo, đổi mới và đem lại hiệu quả cao […]

10+ sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học hay nhất

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ học chính tả cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học là một bài vô cùng quan trọng trong quá trình giảng dạy của các giáo viên tiêu học. Bài sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học  mang ý nghĩa nghiên cứu và tìm ra những phương pháp dạy trẻ tiểu học sáng tạo, […]

10+ Bài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học đầy đủ hay nhất

Sang kien kinh nghiem tieu hoc

Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học là một bài vô cùng quan trọng trong quá trình giảng dạy của các giáo viên tiêu học. Bài sáng kiến kinh nghiệm tiểu học mang ý nghĩa nghiên cứu và tìm ra những phương pháp dạy trẻ tiểu học sáng tạo, mới mẻ và hiệu quả nhất mà các giáo […]

Tổng hợp 10 sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm hay nhất

Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lơp 9

Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm là một bài vô cùng quan trọng trong quá trình giảng dạy của các giáo viên tiêu học. Bài sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm mang ý nghĩa nghiên cứu và tìm ra những phương pháp dạy trẻ tiểu học sáng tạo, mới mẻ và […]

Top 10 bài sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 đặc sắc nhất

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5(toán) 

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 là một bài vô cùng quan trọng trong quá trình giảng dạy của các giáo viên tiêu học. Bài sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 mang ý nghĩa nghiên cứu và tìm ra những phương pháp dạy trẻ tiểu học sáng tạo, mới mẻ và hiệu quả nhất mà các giáo […]

Top 10 bài sáng kiến kinh nghiệm trò chơi hay và hấp dẫn nhất

Sáng kiến kinh nghiệm trò chơi chuyển tiếp trong hđht 

Sáng kiến kinh nghiệm trò chơi là một bài vô cùng quan trọng trong quá trình giảng dạy của các giáo viên tiêu học. Bài sáng kiến kinh nghiệm trò chơi mang ý nghĩa nghiên cứu và tìm ra những phương pháp dạy trẻ tiểu học sáng tạo, mới mẻ và hiệu quả nhất mà các giáo […]

Tham khảo 10 bài sáng kiến kinh nghiệm môn tập đọc hay nhất

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập đọc lớp 2 – Cây và hoa bên lăng bác 

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập đọc là một bài vô cùng quan trọng trong quá trình giảng dạy của các giáo viên tiêu học. Bài sáng kiến kinh nghiệm môn tập đọc mang ý nghĩa nghiên cứu và tìm ra những phương pháp dạy trẻ tiểu học sáng tạo, mới mẻ và hiệu quả […]

Top 10 bài sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc đúng chuẩn nhất

Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 1 - một vài đổi mới về phương pháp giảng dạy môn âm nhạc lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc được hình thành và xây dựng trong quá trình học tập, nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm giảng dạy, hay những bài học được rút ra trong quá trình giảng dạy. Đó là sáng tạo riêng của mỗi giáo viên, nó thể hiện tính […]

Top 10 mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục hay nhất

Sáng kiến kinh nghiệm thể dục nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nữ

Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục là sáng kiến kinh nghiệm quan trọng mà nhiều sinh viên cần phải thực hiện. Để có thể hoàn thành được những bài sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục đúng chuẩn, bên cạnh kiến thức thì việc vận dụng những kỹ năng thực tế cũng vô cùng […]