Category Archives: Các vấn đề xã hội

10 tài liệu về thực trạng nghiện game online của giới trẻ hiện nay

Nghiện game online không còn là một chủ đề xa lạ gì đối với nhiều người. Tuy nhiên, để giải quyết được vấn đề này thì lại rất khó khăn. Đây cũng là một trong các đề tài được nhiều sinh viên, tác giả lựa chọn là đề tài nghiên cứu.  Cùng tham khảo 10 […]

Tổng hợp 10 tài liệu về nhu cầu thị trường hay nhất

Tài liệu phân tích thị trường, nhu cầu thị trường, môi trường marketing

Nhu cầu thị trường được hiểu là những mong muốn, quan tâm của khách hàng (thường là nhiều đối tượng khách hàng cụ thể) đối với một hoặc một số sản phẩm (cũng như dịch vụ) nào đó. Nhu cầu thị trường là một vấn đề rất quan trọng cần chú ý lớn trong việc […]

Top 10 bài viết hay nhất về cải cách hệ thống

Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Cải cách hệ thống được hiểu là sự thay đổi, đổi mới một hệ thống nào đó sao cho tiến bộ hơn, phù hợp hơn với sự tiến bộ chung của toàn xã hội mà không làm thay đổi nền tảng của chế độ hiện hành. Đây là một biện pháp được thực hiện nhằm […]

Top 10 tài liệu những giải pháp phát triển hay nhất

Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây

Những giải pháp phát triển trong nhiều lĩnh vực, vấn đề trong cuộc sống nhận được sự quan tâm đông đảo từ mọi đối tượng khác nhau trong xã hội. Con người luôn luôn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn cần phải đưa ra những giải pháp đúng đắn hướng đến sự […]

Top 10 bài viết hay nhất về quy luật thống nhất

Quy luật thống nhất nhằm ám chỉ những sự vật, hiện tượng từ giống nhau hay khác nhau về mọi mặt đều có tính chất gắn bó chặt chẽ, tồn tại trong một mối quan hệ tác động qua lại và ảnh hưởng đến nhau. Từ quy luật thống nhất, chúng ta sẽ mở rộng […]

Top 10 bài viết hay nhất về đánh giá tác động

Đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Đánh giá tác động là một trong những việc làm quan trọng nhằm đảm bảo các tổ chức, cá nhân có sự quan tâm đến các dự án mà họ thực hiện trước khi triển khai dự án đó. Ngoài ra việc đánh giá tác động còn giúp các nhà hoạch định cân nhắc và […]

Top 10 bài viết hay nhất về cơ sở hạ tầng

Chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008-2020

Cơ sở hạ tầng được xem là một yếu tố quan trọng để đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Nếu một quốc gia có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển hiện đại sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế và góp […]

Top 10 tài liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam chuẩn nhất

Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học - tình huống chứng minh lịch sử chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Chủ quyền biển đảo Việt Nam được hiểu là chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS 1982). Cùng với đó, Việt Nam kiên quyết […]

Top 10 bài viết hay nhất về nghiên cứu xuất khẩu

Bài nghiên cứu xuất khẩu cà phê sang thị trường Anh

Nghiên cứu xuất khẩu là nghiên cứu hoạt động buôn bán hàng hoá ra nước ngoài, nó không phải là hoạt động buôn bán riêng lẻ của mỗi cá nhân mà là hệ thống bán hàng có tổ chức nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển […]

Top 10 tài liệu liên quan đến phòng chống tham nhũng hay nhất

Quan hệ phối hợp giữa hội người cao tuổi với ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn  trong việc tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí ở cơ sở 

Phòng chống tham nhũng là một rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn đối với nền kinh tế, cuộc sống, xã hội của chúng ta. Chính vì vậy, việc phòng chống tham nhũng, bài trừ tham nhũng là một trong số những vấn đề cần thiết quan trọng nhất hiện nay. Phòng chống tham nhũng là […]